Tema: Forsoning og fredsarbeid

Nyheter

Norge i krig og fredsmekling

RORG-samarbeidet | 29.08.2016

Sist uke kunne "fredsnasjonen" Norge og utenriksminister Børge Brende glede seg over fredsavtalen i Colombia så vel som at partene i konflikten på Filippinene kom til enighet om en avtale i Oslo.

- Hvem drepte Dag Hammarskjöld?

RORG-samarbeidet | 18.11.2014

FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, håper at nytt bevismateriale kan bidra til å avdekke hva som faktiske skjedde da hans forgjenger, Dag Hammarskjöld, mistet livet i et flykrasj i 1961 på oppdrag i det daværende Kongo.

Kampanje for Fredssamfunnet

PBI | 19.03.2014

PBI og Lush sambarbeider om en kampanje til støtte for  Fredssamfunnet San Jose de Apartadó i Colombia. Fredag denne uken er det filmvisning og aktiviteter rundt kampanjen.

Fra frontlinjen til Fredshuset

Norges Fredsråd | 11.03.2014

To jour­na­lis­ter. Én med erfa­rin­ger fra Afgha­ni­stan, den andre med his­to­rier fra Syria. I anled­ning 8. mars var Freds­hu­set fylt til ran­den av besø­kende til arran­ge­men­tet “Kvin­ner i krig”. Men det var hver­ken jour­na­lis­te­nes kvin­ne­lig­het eller kri­gene som ble hoved­fo­kus for sam­ta­len med de to.

Å forhandle nedrustning og demobilisering i fredsprosesser

NOREF | 06.12.2012

Nedrustning og demobilisering er ofte konsentrert til slutten av forhandlingssamtaler, eller de får en tvetydig fremtoning i selve fredsavtalen.

-Kvinner i Colombia må involveres

Flyktninghjelpen | 05.09.2012

Det er svært positivt at Norge legger til rette for fredssamtaler mellom FARC og Colombias regjering. Flyktninghjelpen oppfordrer norske myndigheter til å minne partene om at Colombias kvinner må sikres reell innflytelse i fredsprosessen.

Jubileumsmarkering med H.M Dronning Sonja

Flyktninghjelpen | 25.11.2011

H.M. Dronning Sonja vil være tilstede under jubileums-arrangementet for beredskapsstyrken NORCAP, som driftes av Flyktninghjelpen og er finansiert av Utenriksdepartementet.

Solheim til Burma: Må ikke glemme konfliktene i de etniske områdene

Den norske Burmakomité | 27.10.2011
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim reiser til Burma. Han ønsker å se nærmere på hvordan Norge kan bidra til å bekjempe fattigdommen i landet, en miljøvennlig utvikling og bevaring av kulturskatter. Vi oppfordrer han også til å ta opp regjeringens krigføring i de etniske områdene.

Solheim til Burma: Må ikke glemme konfliktene i de etniske områdene

Den norske Burmakomité | 27.10.2011
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim reiser til Burma. Han ønsker å se nærmere på hvordan Norge kan bidra til å bekjempe fattigdommen i landet, en miljøvennlig utvikling og bevaring av kulturskatter. Vi oppfordrer han også til å ta opp regjeringens krigføring i de etniske områdene.

Afghanistan: Ingen fred uten kvinner

CARE | 20.10.2011
5. desember skal verdens ledere møtes i Bonn for å diskutere Afghanistans fremtid. Send appell til utenriksminister Støre, og be norske myndigheter kreve at afghanske kvinner sitter ved bordet når Afghanistans fremtid skal avgjøres.
1 - 10 av 105
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

E-bibliotek

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted. 

Hvor hender det? Libya: Veivalgene står i kø

Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer dette. Hvor hender det? 8. oktober 2012.

LAG: Fredsprosess

Artikler om fredsprosser og forsining i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

NOREF: Peacebuilding

Rapporter og artikler om fredsbygging fra Norwegian Peacbuilding Center.

Peace Process of Sri Lanka

Nyheter og bakgrunnsinformasjon fra den Sri Lankiske regjeringen sitt sekretariat for å koordinere fredsprosessen.

Conflict Prevention and Reconstruction Unit - Verdens Banken

Avdeling i Verdensbanken som arbeider med å lette overgangen til fred, stabilitet og sosio-økonomisk utvikling i konflikt rammede områder og å forebygge konflikter.

Peace Brigades International - Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konfliktløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico og Øst-Timor. Nettstedet har informasjon om PBI, organisasjonens aktiviteter og prosjektområdene.

UD: Fred og forsoning

På UD sitt nettsted finner du informasjon om norges bidrag til fred og forsoning.

Radar: FN som konfliktløser

Undervisningsider om FN som konfliktløser  fra Cappelen og Damm. Her kan du laste ned et lite foredrag om FN rolle i fredsarbeid.

Norges Fredslag

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Her finner du publikasjoner og informasjon våpen, militært forbruk og fredsarbeid. 

CMI: Sudan

Forskningsrapporter og artikler om Sudan fra Christian Michelsens institutt.

NOREF: Palestine

Rapporter og artikler om Palestina fra Norwegian Peacbuilding Center.

NOREF: Syria

Rapporter og artikler omSyria fra Norwegian Peacbuilding Center. 

NOREF: Israel-Palestine

Rapporter og artikler om Israel og Palestina fra Norwegian Peacbuilding Center.

NOREF: Colombia

Rapporter og artikler om Colombia fra Norwegian Peacbuilding Center. 

NOREF: Afrika

På nettsidene til Norwegian Peacbuilding Center kan du finne forskningsrapporter og annen bakgrunnsinformasjon om konfliktsituasjoner og kriseområder i Afrika. 

NOREF: Sri Lanka

Rapporter og artikler omSri Lanka fra Norwegian Peacbuilding Center.