Tema: Miljø

Nyheter

Viktig seier i Peru

Regnskogfondet | 22.06.2017

En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke er reddet fra oljeutvinning og ødeleggelse.

Bekjemper klimaendringer

Fairtrade Norge | 01.06.2017

På verdens miljødag vil Fairtrade fokusere på hvordan råvarebetaling og organisering i kooperativer er avgjørende for småbønders mulighet til å takle klimaendringene og fortsatt kunne dyrke maten vi alle trenger for å leve.

Klimalov uten norske kutt

ForUM | 03.04.2017

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fredag fram klimaloven, som i fjor ble sendt på høring.

En grønn fremtid – risiko og muligheter

NUPI | 24.03.2017

Det grønne skiftet vil forme fremtidens geopolitikk. NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard for å undersøke hvordan.

Ingen skam å snu, Freia!

Regnskogfondet | 10.03.2017

Freia nekter å høre på forbrukerpresset og tviholder på palmeoljen i påskeeggene. Samtidig fører sjokoladeprodusenten forbrukerne bak lyset med påstander om at de kan garantere at påskeeggene ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.

Forbud mot å ødelegge torvmyr

Regnskogfondet | 19.12.2016

Indonesia styrker sin innsats for å kutte klimagassutslipp. En revidering av lovverket innebærer et totalforbud mot å ødelegge Indonesias karbonrike torvmyr.

Kjøtt spiser opp jorda

FIVH | 22.11.2016

Hadde alle spist som nordmenn, ville verden trengt 67 prosent mer jordbruksareal enn det som er tilgjengelig.

TRUER KAFFENS FRAMTID

Fairtrade Norge | 28.09.2016

Hvis det ikke tiltak settes i gang klimatiltak for å redusere utslippene, anslås det at klimaendringer halverer dyrkbart område innen 2050.

Storbyer snur ryggen til fossile investeringer

FIVH | 01.07.2016

Berlin og Stockholm er sist ut i en serie storbyer som nå erklærer seg som fossilfrie.

Tørken har tatt fra oss alt

Flyktninghjelpen | 08.05.2016

Da Abdi Ahmed Ismael ble født for 43 år siden, pleide regntiden og den tørre årstiden alltid å følge hverandre. I løpet av de siste fem årene har regnet forsvunnet. Nå er det bare tørke.

1 - 10 av 769
1 2 3 4 5 6 .... 73 74 75 76 77

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

FN-sambandet: Natur og miljø

Temaside om natur og miljø på FN-sambandet sine nettsider. Her finner du informasjon om naturmangfold, ørkenspredning, luftforurensning og annen forurensning.

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

NMBU

På nettstedet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet finner du en rekke forskningsrapporter om landruk, matproduksjon, økologi, miljø og bærekraftig utvikling.

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det?  Nr. 14,  17. januar 2011.

FN-sambandet: Klima

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender.  Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Framtiden i våre hender: Klimarapporter

Her finner du rapporter om klimaendringer fra Framtiden i våre hender.

norsk

Internasjonal Politikk: Klimakampen

Fokus på Klimakamp i tidsskriftet Internasjonal Politikk NR. 4 2015. Her finner du artikler om Internasjonale Klimaforhandlinger og FNs toppmøte i Paris.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket