Tema: Miljøvern

Nyheter

God grunn til å si nei til genmodifisert mat

Utviklingfondet | 25.11.2014

I denne leserinnlegget, som står på trykk i Aftenposten 24. november, forklarer Utviklingsfondet hvorfor vi er skeptiske til genmodifisert mat.

Perus indianere protesterer mot livstruende oljeforurensning

Regnskogfondet | 13.06.2014

Over 2000 indianere protesterer ved Pastazaelven i Peru mot de alvorlige ødeleggelsene oljevirksomhet har påført deres landområder. Skyhøye nivåer av giftstoffer i jordsmonnet, i elver og grunnvann truer indianernes liv og helse.

Agro-hvaforno?

Utviklingsfondet | 25.01.2013

Etter industrilandbruket må vi satse på et moderne og bærekraftig landbruk for framtiden, et landbruk som kan mette verden. Det agroøkologiske landbruket. Lurer du på hva det er? Her får du en kort innføring.

Ansvarlig turisme i Gambia: Meningsfylte opplevelser som utviklingsverktøy

Ansvarlig Turisme | 23.05.2011

I Gambia er turismen en av hovedinntektskildene. For å øke levevilkår i landet trengs det ansvarlig turisme. 31.mai lanserer Ethical Travel Portal en webside for å fronte småskala prosjekter i Gambia.

Nysatsing på Hvor hender det?

NUPI | 21.10.2008
Omfattende nysatsing for artikkelserien Hvor Hender Det? (HHD) om internasjonale forhold - utgitt av NUPI. Nysatsingen fra august 2008 innebærer blant annet gratis "abonnement" på skjerm, quiz, nettmøter, forbedret grafikk.

Tips til miljøvennlig organisasjonsliv og grønne sommerleire

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 22.05.2008
Her er tipsene som sikrer grønn suksess på kontoret og sommerleiren.

Klimafilmer fra ungdom i Sør

LNU | 30.04.2008
Se filmer laget av ungdom fra Colombia, Kenya og Bangladesh til kampanjen Klimatoget går!

Krever klimakutt i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 22.10.2007
I Stortingets høring om klimameldingen krevde LNU at norske myndigheter kutter klimagassutslipp og satser på fornybar energi og kollektivstransport.

Fattigdomskonferansen 2007: Miljø, fattigdom og resultater

Norad | 11.09.2007
17. oktober er det igjen klart for Norads årlige Fattigdomskonferanse. Tema for årets konferanse er Miljø, fattigdom og resultater. Hva har skjedd siden Gro Harlem Brundtland lanserte rapporten "Vår felles framtid" for 20 år siden? Hvilke konsekvenser vil klimaendringer ha på vannressursene i fattige land? Hva er sammenhengen mellom miljø, økonomisk utvikling og fattigdom? Hvordan kan teknologisk utvikling bidra til å løse miljøproblemene?

Økologisk nysatsing for ?Dr. Fridtjof Nansen?

Norad | 07.03.2007
Norads forskningsfartøy, FF Dr. Fridtjof Nansen, har siden 1975 drevet fiskeribistand i farvannene rund 55 land, fra Malaysia i øst til Nicaragua i vest. Gjennom et nytt program skal båten nå bidra til å utvikle en mer økologisk fiskeriforvaltning i Afrika. Lokale havforskere er til enhver tid velkommen til å få opplæring på båtens forskningsplattform.
1 - 10 av 33
1 2 3 4

E-bibliotek

WWF - Norge

Nettstedet til WWF inneholder nyheter, temasider og informasjon om WWF sine aktiviteter.

norsk

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

norsk

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

norsk

Hvor hender det? Er reint miljø ein menneskerett?

Om koblingen mellom miljø og menneskerettigheter i Hvor hender det? 24. september 2012.

norsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

WWF - International

Nettstedet inneholder nyheter og kampanjesider med bakgrunnsinformasjon i form av artikler og rapporter sortert under diverse temasider

engelsk

WWF - Norge: Miljøpolitikk og lovverk

Temaside om miljøpolitikk og lovverk på WWF-Norge sitt nettsted.