Tema: Skog

Nyheter

Viktig seier i Peru

Regnskogfondet | 22.06.2017

En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke er reddet fra oljeutvinning og ødeleggelse.

Ingen skam å snu, Freia!

Regnskogfondet | 10.03.2017

Freia nekter å høre på forbrukerpresset og tviholder på palmeoljen i påskeeggene. Samtidig fører sjokoladeprodusenten forbrukerne bak lyset med påstander om at de kan garantere at påskeeggene ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.

Positive skogtall fra Brasil

Norad | 02.09.2015

Nye tall fra Brasil viser at avskogingen i landet falt med 15 prosent det siste året.

Den tapende part

FIVAS | 14.08.2013

Kampen mot gigantdemningen Belo Monte har vart i 24 år. Nå holder de berørte urfolkene i Brasil på å gi opp motstanden. 

Pommes frites bader i palmeolje

Regnskogfondet | 12.06.2013

Pommes frites og annen fritert mat er kjent for å være dårlige for helsa. Nå viser det seg at fast food også er ødeleggende for regnskogen.

Et skritt framover for regnskogen i Doha

Regnskogfondet | 10.12.2012

Skogbevaring handler ikke lenger bare om reduserte klimagassutslipp. Dette ble slått fast i den nye klimaavtalen, og er en viktig seier for sivilsamfunnet etter FNs klimakonferanse.

Oljefondet tar opp kampen mot avskoging

Regnskogfondet | 26.11.2012

Etter flere år med kritikk gjør Oljefondet helomvending og tar opp kampen mot avskoging gjennom sin aktive eierskapspolitikk. Fra nå av vil Oljefondet be selskapene det investeres i om å redusere sine bidrag til regnskogødeleggelse.

Ny rapport: Sivilsamfunnet gir valuta for norske skogpenger

Regnskogfondet | 03.09.2012

Regnskogfondet og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige bidragsytere i arbeidet med å få redusert verdens avskoging.

Fant spor etter isolerte urfolk i kontroversiell veitrasé

Regnskogfondet | 22.08.2012

Urfolksorganisasjonen FENAMAD og peruanske miljømyndigheter fant nylig flere klare spor etter urfolk som lever i frivillig isolasjon midt i traseen for et kontroversielt veiprosjekt, sørøst i den peruanske regnskogen.

Nytt oljeutslipp i Perus regnskog bekymrer

Regnskogfondet | 13.07.2012

Den 26. juni i år ble et utslipp på mer enn to hundre fat råolje registrert i Trompeteros-distriktet i Loreto, Peru. Utslippet skyldes en sprekk i en rørledning som brukes for å transportere råolje gjennom regnskogen. Rørledningen tilhører oljeselskapet Pluspetrol.

1 - 10 av 158
1 2 3 4 5 6 .... 12 13 14 15 16

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

Protect Ancient forest - Greenpeace

Temaside på Greenpeace international sitt nettsted. Sidene inneholder bakgrunnsinformasjon, online dokumenter og nyheter.
engelsk

Forests for Life - WWF

Kampanje sider på WWF sitt nettsted.
engelsk

FAO: Forestry

FN`s organisasjon for ernæring og landbruk har en egen avdeling for skog. Nettstedet inneholder nyheter, rapporter, omfattende landprofiler og tema sider.
engelsk

ELDIS - Forestry

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. Sidene om skog og skogbruk inneholder fulltekstdokumenter og lenker.

engelsk

Regnskogsfondet: Sørøst-Asia og Oceania

Temasider om Malaysia på Regnskogsfondet sitt nettsted. Her finner du fakta om landet og informasjon om regnskogen.

norsk

Regnskogsfondet: Afrika

Temasider om regnskogen i Sentral-Afrika.

norsk

Regnskogsfondet: Amazonas

Temasider om regnskogen i Amazonas.

Regnskogsfondet: Regnskogen bremser klimaendringene

Temaside om regnskogens betydning for klima.

norsk

Bistandsaktuelt: Miljø og energi

En samling av nyhetsartikler om miljø og energi i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

NFG

Norwegian Forestry Group er et kommersielt foretak som driver konsulent virksomhet på det internasjonale markedet innenfor skogbruk, med vekt på bærekraftig utvinning.
norsk

Noragric: The REDD direction

The potential for reduced forest carbon emissions, biodiversity protection and enhanced development. A desk study with special focus on Tanzania and Uganda

engelsk