Tema: Miljø

Nyheter

Oljefondet investerer i verdens verste selskap

Regnskogfondet | 02.11.2012

Det norske Oljefondet investerer 382 millioner kroner i palmeoljeselskapet Wilmar som nylig ble kåret til verdens verste selskap.

Regn bringer håp og ødeleggelse i Burkina Faso

Redd Barna | 20.09.2012

Det etterlengtede regnet er kommet til Burkina Faso – hvor det fører til både håp og ødeleggelse. Det skriver Redd Barnas Kate Cunningham i sin blogg.

Oljeutvinning i Uganda byr på utfordringer

Caritas Norge | 19.09.2012

Det er mye optimisme knyttet til funn av olje og gass i Uganda, men undersøkelser viser at lokalbefolkningen verken har fått tilstrekkelig informasjon eller har tro på at funnet vil komme dem til gode.

25 år siden ozonlaget ble reddet

FN-sambandet | 18.09.2012

Det har blitt kalt den viktigste miljøavtalen noensinne. Søndag 16. september er det 25 år siden verdens ledere reddet ozonlaget.

 

Kongo gir verden en ny og nydelig apeart!

Regnskogfondet | 14.09.2012

Regnskogen slutter ikke å overraske oss med arter vi ikke engang ante fantes. Det som er spesielt med denne historien, er at apen som ble oppdaget bor i den Demokratiske republikken Kongos regnskoger. Det er nemlig 28 år siden sist en apeart ble oppdaget i Afrika.

Ny rapport: Sivilsamfunnet gir valuta for norske skogpenger

Regnskogfondet | 03.09.2012

Regnskogfondet og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige bidragsytere i arbeidet med å få redusert verdens avskoging.

Solcelletoalett som produserer energi

FIVAS | 23.08.2012

I en verden med stadig mer press på verdens vannressurser er det behov for å tenke nytt om vannklossetter. Nye sanitærløsninger kan produsere gjødsel og energi, og samtidig spare vann og strøm.

Fant spor etter isolerte urfolk i kontroversiell veitrasé

Regnskogfondet | 22.08.2012

Urfolksorganisasjonen FENAMAD og peruanske miljømyndigheter fant nylig flere klare spor etter urfolk som lever i frivillig isolasjon midt i traseen for et kontroversielt veiprosjekt, sørøst i den peruanske regnskogen.

SOS-barnebyer Filippinene uberørt av oversvømmelsene

SOS-barnebyer | 10.08.2012

Den kraftige monsunen som har lagt 60 prosent av Filippinenes hovedstad Manila under vann, har ikke rammet SOS-barnebyers prosjekter i landet.

Nytt oljeutslipp i Perus regnskog bekymrer

Regnskogfondet | 13.07.2012

Den 26. juni i år ble et utslipp på mer enn to hundre fat råolje registrert i Trompeteros-distriktet i Loreto, Peru. Utslippet skyldes en sprekk i en rørledning som brukes for å transportere råolje gjennom regnskogen. Rørledningen tilhører oljeselskapet Pluspetrol.

51 - 60 av 772
3 4 5 6 7 8 .... 74 75 76 77 78

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det?  Nr. 14,  17. januar 2011.

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender.  Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter. 

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Framtiden i våre hender: Klimarapporter

Her finner du rapporter om klimaendringer fra Framtiden i våre hender.

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket