Tema: Statistikk

Nyheter

Rekordhøy bistand

Norad | 18.04.2017

Norge ga 36,6 milliarder kroner i bistand i 2016. Norsk bistand utgjorde 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Syria var landet som mottok mest.

Ti glemte kriser

Leger Uten Grenser | 09.08.2012

Millioner av mennesker lider i stillhet i glemte kriser. Leger Uten Grenser vil ha disse menneskene frem i lyset. Fordi færre dør når flere vet.

– Vi har valgt disse krisene, fordi de berører millioner av mennesker, men er helt eller delvis usynlige i norske medier. Listen kunne dessverre ha vært mye lengre, sier lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

SSB/Norad's "godhetsindeks"

RORG-samarbeidet | 23.05.2011

- Massiv støtte til bistand, kunne vi lese i avisa Klassekampen sist uke, som viste til en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utført på oppdrag fra Norad. Slik er det imidlertid stort sett også i andre vestlige giverland, der andelen som vil øke bistanden tildels er betydelig større enn i Norge. Blir det samstemt politikk for utvikling av en slik "godhetsindeks" blant giverlandene? Årets rapport gir noen hint, men kanskje holdningsundersøkelser i Sør kan gi et bedre korrektiv til givernes selvgodhet?

Globale kvinnetrender 2010

FN-sambandet | 27.10.2010
Kvinner verden over har fremdeles liten makt og innflytelse viser ny FN-rapport.

Antall mennesker på flukt øker

Flyktninghjelpen | 14.06.2010

Flyktningregnskapet viser det høyeste antall mennesker på flukt siden årtusenskiftet. Totalt 43,2 millioner mennesker er blitt tvunget til å flykte.

Flyktningregnskapet 2005 lanseres mandag 20. juni

Flyktninghjelpen | 17.06.2005
Flyktningregnskapet er ikke et regnestykke i vanlig forstand. Dette regnskapet handler om skjebnene til 37 millioner mennesker. Det handler om barn, kvinner, menn og eldre som har blitt tvunget til å forlate sitt hjem for å søke trygget i andre deler av hjemlandet sitt eller andre land. Flyktningregnskapet 2005 legges fram på pressekonferanse mandag 20. juni klokken 10. I panelet deltar blant annet Kristin Halvorsen, leder i Sosialistisk Venstreparti og Siv Jensen, nestformann i Fremskrittspartiet.

Afghanistans første Human Development Report

UNDP | 24.02.2005
Før første gang er det samlet inn pålitelige tall om levekår for vanlige afghanere. Afghanistans første nasjonale Human Development Report slår fast at til tross for en kraftig bedring i økonomi og utdannelsesnivå utgjør fattigdom og interne ulikheter en stor sikkerhetsrisiko.

Dokumenterer overgrep mot barn i Nepal

FORUT | 22.08.2001
I 2000 ble 3922 overgrepssaker mot barn meldt til Child Workers in Nepal (CWIN). Organisasjonen dokumenterer situasjonen for barn i Nepal i en ny rapport.

Barna er håpet i Etiopia

Redd Barna | 19.06.2001
Endeleg er det slutt på krigen i Etiopia. Fredsavtalen er underskriven og FN-observatørane er på plass. Men landet vaknar no opp til eit nytt mareritt, eit mareritt som har fått vekse seg stort i skuggen av krigen: Nesten 1 million barn er utan foreldre på grunn av AIDS.
1 - 10 av 11
1 2

E-bibliotek

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

Gapminder

Gapminder er er et verktøy og nettsted  som bruker statistikk for å vise utviklingen i verden.

engelsk

UNDP: Human Development Report

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

Norad: Norsk bistand i tall

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

Social Watch - Social Development Indicators -

Statistikk med en rekke variabler for utvikling og land på Social Watch sitt nettsted.

UNESCO Institute for Statistics: Education

På UNESCO sitt institutt for statistikk finner du statistikk om utdanning.

NationMaster.com

Her kan du sammenligne all mulig statistikk og få resultatene presentert i form av tall, grafer eller tabeller.

Verdensbanken - Data og kart

Statistikk sidene til verdensbanken inneholder et vell av data om hvert enkelt land og mange ulike emner.

Utenlandsgjeld - Statistikk

Statistikk over stater sin utenlandsgjeld. Data er basert på tall fra verdensbanken.

UNICEF - statistikk

Statististiske indikatorer særlig relatert til barn og helse, befolkningsutvikling og utdanning.

UN Statistics Division

FNs statistikkavdeling. Sidene inneholder emne innganger til statistikkressurser i FN-systemet.

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

SSB - U-hjelps tall fra OECD

Tall fra statististisk sentralbyrå om utgifter til utviklingshjelp i OECD land.

Human Development Report

Nettversjonen av UNDP sin årlige rapport om verden sin tilstand. Under inngangen statistikk kan en finne de samme omfattende tabeller som i den trykte utgaven.

DAC - Statistikk

Development Assistance Commitee er en del av OECD. På nettsidene finner du informasjon og statistikk om bistand om utvikling sortert etter både land og emner.

UNCTAD: MUL og Afrika

Nettside om De Minst Utviklede Landene og Afrika på nettstedet til UNCTAD. Her finner du blant annet en årsrapport om utviklingen i de minst utviklede landene.

RORG-samarbeidet: Statistikk

Her finner du en guide til nettstedet med statistikk og fakta om Nord/sør- og bistandsspørsmål på internett.

UDI: Statistikk, asylsøkere

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

FN-sambandet: Statistikk - Befolkning i byomåder

Statistikk for andel av befolkningen som bor i byer fra FN-sambandets Globalis.

norsk