Klipp fra media

Filter: debatt

Økende gap mellom rike og fattige land

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Ivar Sætre: Det hevdes at forskjellen mellom fattige og rike land stadig øker. I mange land skjer dette på tross av en betydelig utviklingshjelp utenfra. Kanskje er det slik at mye av dette skjer på grunn av den såkalte utviklingshjelpen?

Rettmessig klimasøksmål

Dagbladet (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Pål W. Lorentzen: Oslo tingretts dom av 4. januar 2018 i miljøorganisasjonenes søksmål mot Staten har vært flittig kommentert i landets medier. Riksmedier som Aftenposten, VG og Klassekampen synes nå – motstrebende – å erkjenne på lederplass at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse, en menneskerett, som vil kunne påberopes av den enkelte borger for våre domstoler. Dette mente de ikke tidligere. Da hørte klimaspørsmålene ifølge disse utelukkende til den politiske sfære, der rettsapparatet ikke har noen plass.

Etter klimasøksmålet har vi fått et nytt og catchy begrep: §112

Dagbladet (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Astrid Nordang (forfatter, oversetter og styremedlem i Foreningen Grunnloven §112): Dommeren opptrer som statens vekter, og ikke folkets vokter, når han fastholder at staten har utredet og iverksatt tilfredsstillende tiltak i Barentshavet.

CO2-rensing mer nødvendig enn noensinne

Dagsavisen (nye meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Heidi Sørensen og Pål Mikkelsen (CCS Fortum): Både industrien og avfallsbransjen trenger teknologi for å fjerne CO2. Det haster, og nå er våre svenske naboer også interessert.

Kjære Anniken Huitfeldt og Martin Kolberg (militæreksport)

VG (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av alle AUFs fylkesledere: Vi kan ikke leve med at regjeringen tillater salg av norsk militærutstyr til noen av verdens mest undertrykkende regimer, land som bryter humanitærretten, barns rettigheter og krigens regler i Jemen.

Norge og et endret USA

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Espen Barth Eide (Ap): Samtidig som vi skal glede over godt utført håndverk i Washington, bør vi ikke miste av syne at USA i det 21. århundre ikke nødvendigvis kommer til å spille den samme rollen i verden som tidligere. USA var gjennom generasjoner selve garantisten for det internasjonale systemet som vokste frem etter annen verdenskrig. Opprettelsen av FN var USAs idé, det globale handelsregimet likeså, og Nato formaliserer det sikkerhetspolitiske fellesskapet over Atlanterhavet.

Norge som trofé

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2018

Lederkommentar: At mannen som har rystet et helt verdenssamfunn, skryter av Norge, er en svært ubehagelig omfavnelse. Trump trakk fram Norge som en god kunde av USA, og alliert og venn. Men i den rekkefølgen. God kunde i den forstand at vi kjøper amerikanske våpen som ingen annen nasjon. Vi oppfyller de nye NATO-kravene til forsvarsinvesteringer som få andre. «Dere lager så gode produkter», skrøt vår statsminister kokett.

Verden trenger en minister

VG (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna), Tuva Widskjold (Changemaker) og Knut Hjelleset (RORG-samarbeidet): De neste dagene skal den nye regjeringen forhandle om ministerkabalen. For vår del handler det ikke om hvem som skal inn – eller ut – men om hvorvidt den sårt trengte utviklingsministeren igjen kan bli en realitet med Venstre i regjering.

Misvisende om informasjonsstøtten

Dagbladet (meninger) | 15.01.2018

Kronikk av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): Terje Tvedt har gitt et viktig bidrag til kritisk refleksjon om Norge og organisasjonenes rolle som del av et godhetstyranni i boka «Det internasjonale gjennombruddet», men han tar feil når det gjelder Norads informasjonsstøtteordning.

Karbonfangst og lagring ER slett ikke unødvendig

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2018

Debatt av Ying Guo: Jeg takk deg, journalisten Fredrik Lunnberg, for å bringe dette temaet til diskusjon. Det er også flott at du bruker tall materiale for å beskrive dagens status og kostnad for CO2 fangst og lagring basert på tallmateriale for den planlagte ´Fullchain  - Norway full Chain CCS´prosjektet i Norge. Men jeg mener konklusjonen din er helt unyansert, og tittelen for kronikken er misvisende.

Klimasøksmålet mot staten var ikke «bare et stunt» eller et rop om oppmerksomhet

Aftenposten (meninger) | 15.01.2018

Iris van Brunschot (18), leder i Natur & Ungdom i Telemark, på Si;D: Natur og Ungdom kan være radikale til tider. Men det er ikke fordi vi liker å være rebeller.

Svar til Geir Martinussen

Dagbladet (meninger) | 15.01.2018

Debatt av Lars Haltbrekken og Arne Nævra (SV): Skal Norge gjøre alvor av å kutte klimagassutslipp må vi erstatte de over to millionene fossilbilene på norske veier med utslippsfrie alternativ.

Skrot for all del ikke en fossilbil i bra stand!

Aftenposten (meninger) | 15.01.2018

Debatt av Geir Martinussen (elektroingeniør og høgskolelektor i matematikk): Vi fjerner ikke verdens miljøproblemer ved at det blir renere luft i byene i Norge. Tvert imot, ved vår overivrige elbilsatsing overfører vi problemene til andre land, de som produserer bilene og strømmen. Egoistisk, vil nok mange mene.

Havet kveles av plast

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Anne Nijdam Svindland og Jeanette P. Joa (Grønn Ungdom Rogaland): All plast på avveie havner til slutt i havet. Store biter blir til mindre biter og til slutt mikroplast.

Oksygensvikt i havet (klima)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.01.2018

Debatt av Harald Liebich: Oksygensvikten føyer seg inn i rekken av tegn på den pågående globale oppvarmingen.

Flere må i arbeid

VG (meninger) | 14.01.2018

Lederkommentar: Under halvparten av de som er kommet til Norge som flyktninger er i arbeid. Andelen må opp, av hensyn til flyktningene selv og velferdsstaten.

De fattiges venn eller fiende?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 13.01.2018

Debatt av Kjell Roland (Norfund): I DN 12. januar mistenkeliggjør Lindstad og Ørstadvik fra Fokus oss i Norfund for å undergrave menneskerettighetene. De gir inntrykk av at Norfund «støtter opp om prosjekter som truer menneskers liv, helse og livsgrunnlag» og at jeg «uttrykker tvil om betydningen av å ivareta menneskerettighetene». Dette kan ikke være annet enn en bevisst feiltolkning av det jeg skriver.

Tragedien Zimbabwe

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 13.01.2018

Kommentar av Kalle Moene (professor ved UiO): Zimbabwe har alle muligheter til å bli rikt, men en stor andel av en liten kake kan som kjent bli mer enn en liten andel av en stor. Trolig er det enda verre. Den nåværende overklassen i landet kan bare holde seg ved makten i et underutviklet Zimbabwe. Med økonomisk fremgang, kommer nye politiske allianser, nye institusjoner og andre muligheter for folk flest. Da vil de ikke lenger holde seg med krokodiller i politikken og i næringslivet.

Innlegget blir bisart

Morgenbladet+ (meninger) | 12.01.2018

Debatt av Ole Gjems-Onstad: En mulig lesing av Sørbøs innlegg kunne være at både han og Tvedt, som del av en slags insider elite, vet at ingen av UDs eksperter mener det som står i Meldingen til Stortinget. Men da har Sørbø brukt sitt angrep på Tvedt som en start på et stormløp mot UDs og Norges offisielle menneskerettsretorikk som falsk. Er det hva Sørbø mener, burde han sagt det.

Norfund som det godes fiende?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 12.01.2018

Debatt av Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik (FOKUS): Vi skulle ønske at Kjell Roland var mer bekymret for om Norfunds investeringer faktisk undergraver menneskerettigheter og miljø, enn for mulig kritikk fra interesseorganisasjoner. Norfunds leder har ved ulike anledninger uttrykt tvil om betydningen av å ivareta menneskerettighetene i forbindelse med investeringer, noe som strider mot vedtatt norsk utviklingspolitikk. Staten eier Norfund, og derfor bør Stortinget ta en grundig diskusjon om hvordan fondet kan lære av de beste investorene og sørge for at menneskerettighetene systematisk integreres i virksomheten.

Listhaug i Afrika (utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Mathias Slettholm (tankesmien Agenda): Når det er innvandrings- og integreringsministeren som reiser rundt i verden med bistandsbudsjettet sier det mye om hva som er viktigst i norsk utviklingspolitikk.

Åpent brev til Venstre (militæreksport)

Dagbladet (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker), Øystein Kolstad Kvalø (Press), Line Hegna (Redd Barna) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp): En ny regjering må stanse all eksport av militærmateriell og strategiske varer til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen og styrke regelverket for eksport.

Sju grønne krav til regjeringsforhandlingene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 12.01.2018

Kommenar av Per Espen Stoknes (MDG): De globale klimagassutslippene øker. Antallet ville dyr er halvert på førti år. Havene drukner i plast. I løpet av de neste ukene skal Høyre, Frp og Venstre bestemme hva Norges neste regjering skal drive med i årene som kommer. Her er noen forslag til hva de bør bli enige om.

Kåring av verdens verstinger (pressefrihet)

Dagbladet (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Æresprisen for å ha undergravd global pressefrihet går, ifølge CPJ, til ... Donald Trump. Fordi han har framstått som et lysende forbilde for resten av tyrannene.

Nei, det er ikke best å hjelpe flyktningene der de er

Aftenposten (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Ann Færden (psykiater): Det går ikke an å sette opp mot hverandre «å hjelpe lokalt» med å redusere antall flyktninger til Norge. Lokalt er det et utømmelig behov. De som er der vil i overskuelig fremtid være «les Misèrables». Men det å gi flest mulige tilgang til våre goder i Norge, det har vi råd til hvis vi vil. Norge hadde ikke klart seg uten de innvandrere som er her nå. Vi trenger flere for å sikre vår velstanden i fremtiden.

Dialogens høge pris i Palestina

Bergens Tidende (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Vidar Lehman (forfattar og professor emeritus i medisin - har tenestegjort i ulike fredsoperasjonar i FN-regi): Meir enn 50 år etter eg tenestegjorde i Gaza, har flyktningane framleis ikkje fått kome heim.

Tostatsløysinga døyr sakte

Bergens Tidende (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell: Flyttinga av USAs ambassade til Jerusalem gjer berre ting verre. Utviklinga krev politisk nytenking.

Ahed – en palestinsk heltinne Israel ikke takler

Dagsavisen (nye meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Gerd von der Lippe (professor ved Høgskoleb i Sørøst-Norge): Palestinerne har endelig fått en ung, kvinnelig heltinne Israel bare ikke klarer å takle.

Verdas beste tid er nå

Stavanger Aftenblad (meninger) | 11.01.2018

Kommentar av Jan Zahl: Mens verda snublar vidare mot, ja, gudane veit, er det kanskje verdt å minna seg sjølv på at me lever i verdas beste tid.

Hvordan håndtere Trump

VG (meninger) | 11.01.2018

Kommentar av Anders Giæver: Hvordan får man Donald Trump til å opptre som en tilnærmet normal president? Man håndterer ham omtrent slik statsminister Erna Solberg gjorde onsdag.

1 - 30 av 7207
1 2 3 4 5 6 .... 237 238 239 240 241