Klipp fra media

Filter: debatt

Google-skatt kan ramme norsk it-næring

DN+ (meninger) | 16.03.2018

Debatt av Kjetil Thorvik Brun (fagsjef i Abelia): Det er meningsløst å lokke til seg it-gigantene med den ene hånden, og deretter kakke dem i hodet med uforutsigbare særskatter med den andre.

Hydros blindvei

Dagbladet (meninger) | 16.03.2018

Lederkommentar: Anlegget produserte ifjor aluminium verdt 18,5 milliarder kroner. Produksjonen er nå halvert. I denne situasjonen sitter selskapet i forhandlinger med statsadvokaten i Brasil for å gjenåpne hele anlegget. Det får de ikke uten forpliktelser om kraftige utbedringer. Selskapet har skrytt av sin samvittighetsfulle forretningspraksis, og markedsført den som «The Hydro Way». Med forgiftning av naboene er det blitt en blindvei.

Et spinnvilt veddemål med folkets penger og klodens klima

Dagbladet (meninger) | 16.03.2018

Kronikk av Ola Magnussen Rydje: Oljefondet vil selge seg ut av olje. Argumentet er risikospredning, ikke klima. Med det henger sammen. Risiko følger av klima. I Norsk olje og gass kjemper de imot. Forståelig nok. For dem handler det om tusenvis av arbeidsplasser og enorme investeringer. Men dersom næringa risikerer å bli ulønnsom på sikt, snakker vi om en svindyr sysselsettingspolitikk uten gevinst. Det er verken bra for investeringskraften i framtida, eller arbeidsplassene til folk i næringa.

Hva kan komme ut av toppmøtet mellom Kim og Trump?

Aftenposten (meninger) | 16.03.2018

Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI): Videreføringen av den koreanske dialogen er avhengig av tøvær mellom Nord-Korea og USA.

FARC feid av banen i sin første deltakelse i et valg i Colombia

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.03.2018

Kommentar av Arne Halvorsen: Det gikk ikke slik Timochenko ønsket og tenkte, − ja, var overbevist om ville skje. At partiet skulle få stor oppslutning, noe som ville styrke venstresiden i Colombia. Og at FARC skulle få ekstra drahjelp av Nobels fredspris, som ble tildelt president Juan Manuel Santos i desember 2016.

Ståltoll som sikkerhetspolitikk

DN+ (meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Arne Melchior (NUPI): I valgkampen lovet Donald Trump proteksjonisme og toll, og nå leverer han. Men er ståltoll virkelig en del av sikkerhetspolitikken?

Regjeringen bør ta Google-skatten

DN+ (meninger) | 15.03.2018

Debatt av Per Espen Stoknes (MDG): Igjen forsøker skattesomlerne å definere «Google-skatten» som særnorsk, denne gang Venstres André N. Skjelstad (DN 12. mars). Han viser til at få andre europeiske land har innført en Google-skatt. Han glemmer derimot å si at de som har gjort det, nettopp har lykkes med å få på plass slike avtaler.

Soya i norsk dyrefôr?

Nationen (meninger) | 15.03.2018

Debatt av Olav Randen (medlem Internasjonalt Utval i Norsk Bonde- og Småbrukarlag): Soyabruken i norsk og andre lands husdyrfôr er eit av vår tids store miljøproblem. Opphavleg var soya ei asiatisk plante, som først vart teken i bruk som landbruks- og matplante i Kina. Dei siste tiåra er planta importert til store delar av verda der dei har klima og jordsmonn for den. Aller mest gjeld dette Sør-Amerika, som i dag har nesten halvdelen av verdas soyaproduksjon.

Verden trenger Klemetsrud (CO2-rensing)

DN+ (meninger) | 15.03.2018

Debatt av Heidi Sørensen (direktør i klimaetaten, Oslo kommune): Stein B. Jensen og Anders Elverhøi angriper Oslos satsing på CO2-rensing på Klemetsrud (DN 9. mars). De oppfordrer regjeringen å droppe prosjektet og i stedet kjøpe kvoter i utlandet. Det er mildt sagt kortsiktig. Alle land 2har utslipp fra avfallshåndtering som er umulige å fjerne uten CO2-rensing. Det er dette problemet Oslo og Norge nå har muligheten til å angripe.

Myndighetsmisbruk trigger radikalisering

Aftenposten (meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Juni Solbrække (jusstudent, medlem Den Internasjonale Juristkommisjon, Norge): Å tro at man ivaretar nasjonens sikkerhet bedre ved å frata mulige terrorister rettigheter, stemmer ikke.

Det er på tide vi tar på alvor at vårt samfunn skaper terrorister

Aftenposten (meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Bjørn M.J. Ihler (ekspert på bekjempelse av voldelig ekstremisme): De siste dagenes debatt om Sylvi Listhaugs Facebook-poster tydeliggjør den bjelken i øyet vi ikke evnet å se i 2011.

Et tryggere land

NRK ytring | 15.03.2018

Kronikk av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanne (H): Regjeringen vil gjøre det mulig å ta det norske statsborgerskapet fra personer som utgjør en alvorlig trussel mot vår sikkerhet. Målet er å trygge landet vårt.

Domstolene bør med når noen fratas passet

Aftenposten (meninger) | 15.03.2018

Lederkommentar: Bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig sak for alle partier. Regjeringen får bred støtte til sitt forslag om at personer som straffes for alvorlige handlinger mot vitale norske interesser, også skal kunne fradømmes det norske statsborgerskapet. En samlet komité sier seg enig i at “tap av statsborgerskap vil kunne ha en preventiv effekt, i tillegg til at det rent praktisk vil bli vanskeligere å utføre handlinger til skade for Norge”.

Skal Israel være en jødisk stat eller et demokrati?

Dagbladet (meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Er Israel et demokrati? Den israelske historikeren Ilan Pappe svarer et klart nei.

De nedkjempet IS på slagmarken. Så ble de overlatt til seg selv.

Dagsavisen (nye meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Espen Løkeland-Stai: Etter uker med bombing, med store sivile lidelser, hevdet Nato-landet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i går formiddag at den tyrkiske hæren var i ferd med å «fullstendig omringe» den kurdiskdominerte byen Afrin, i enklaven med samme navn nord i Syria. Det er flere hundre tusen mennesker i byen. Omringet av en hær med mål om å knuse det kurdiske styret i regionen.

Atomavtale i fare

VG (meninger) | 15.03.2018

Lederkommentar: I Mike Pompeo har president Donald Trump fått en «ja-mann» som utenriksminister. Det kan bety et nei til atomavtalen med Iran.

Internasjonal politikk i drift

DN+ (meninger) | 14.03.2018

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor ved UiO): «Reglene er alt vi har», sier hovedpersonen i Fluenes herre. Når reglene er i spill er det fare på ferde.

Ministeren er ikke målbar (utviklingspolitikk)

DN+ (meninger) | 14.03.2018

Kommentar av Rune Jansen Hagen (professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen): Utviklingsminister Nikolai Astrup ber om å bli målt på resultater. Det er vanskelig selv i teorien og nær umulig slik norsk bistand fungerer i dag.

Kontrollert feilinformasjon

Bergens Tidende (meninger) | 14.03.2018

Lederkommentar: Selskap som tar samfunnsansvar feilinformerer ikkje om farlege utslepp. Hydro innrømmer at dei har forureina drikkevatnet rundt aluminiumsanlegget Alunorte i Brasil, men den sat langt inne. Det får Hydro svi for no.

Hydro (samfunnsansvar)

Klassekampen (meninger) | 14.03.2018

Lederkommentar av Simen Tallaksen: «The Hydro Way» er ett av flere dokumenter der selskapet med store ord skriver om sosialt ansvar, etikk og respekt for menneske­rettigheter. Her heter det at Hydro skal «opptre med integritet og anerkjenne verdien av hvert enkelt menneske, jorden og de ressursene den gir oss», og at de følger «prinsippet om åpenhet, ærlighet og lydhørhet». Det er store ord som de siste ukene har vist seg å ha lite praktisk innhold, slik det gjerne blir med flotte strategidokumenter. 

Friheten blir ikke forsvart. Vi sviktes av USA, Ungarn og Polen og deres like, og også av EU og Norge

Aftenposten (meninger) | 14.03.2018

Kommentar av Stein Ringen (gjesteprofessor i politisk økonomi, King's College, London): En fri verden finnes, en verden som tilbyr innbyggerne frihet, rettsikkerhet og gjensidig tillit. Denne verdenen er nå forvirret av tvil. Demokratiene må samle seg til forsvar for friheten, men de klarer ikke å finne en felles stemme. EU burde lede an, men er splittet og får det ikke til. USA burde lede an, men trekker seg tilbake i snever egoisme. Kreftene er på det selvsikre autokratiets side. Det krever en konfrontasjon, men hvem tør å gjøre det?

Hva skjer hvis høyresiden får monopol på fornuft?

Aftenposten (meninger) | 14.03.2018

Haakon Gunleiksrud (21), leder i Sosialistisk Ungdom i Trondheim på Si;D: Medfølelse og solidaritet er blant de viktigste årsakene til at vi bryr oss om mennesker på flukt og ønsker å gi asyl til dem som trenger det. Derfor er appell til følelsene våre naturlige og effektive argumenter for de innvandringsliberale. Men hva med oss som er mer opptatt av logiske, fornuftige argumenter for en liberal innvandringspolitikk?

Et bankende hjerte for et anstendig arbeidsliv (innvandring)

Aftenposten (meninger) | 14.03.2018

Kommentar av Andreas C. Halse: Det er lett å skjønne at det kan ha kostet for venstresidefolk å peke på negative fordelingsvirkninger av stor og uregulert innvandring på 80- og 90-tallet. Til tross for at vi har opplevd en rasering av hele bransjer etter årtusenskiftet, har det ikke vært ukontroversielt å ville gjøre noe med den frie og uregulerte lønnskonkurransen.

Hydro viste handlekraft og nektet for utslipp. Nå lekker forklaringen, og dobbeltmoralen kommer til syne

Dagbladet (meninger) | 13.03.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Hydro hyret leger og delte ut vann. Nå viser det seg at de har foretatt «kontrollerte utslipp» fra gigantanlegget i Brasil.

Når man har foretatt utslipp uten lov og folk blir sendt på sykehus, kan man ikke snakke om søppelhaugene i nærheten

DN+ (meninger) | 13.03.2018

Kommentar av Bård Bjerkholt: Hydro har som mange andre børsnoterte selskaper omfavnet ideen om samfunnsansvar. Når selskapet konfronteres med at virksomheten har sendt lokalbefolkningen på sykehus, er det i seg selv en krise for selskapets omdømme. Hydros kommunikasjon har ikke gjort krisen mindre akutt.

Vi kan ikke bygge vindmøller på alle fjelltopper

Adresseavisen (meninger) | 13.03.2018

Lederkommentar: Vindparker bygges i raskt tempo i Norge, og med vindmøllene dukker konfliktene opp mellom de som ønsker at landet produserer fornybar kraft og de som er opptatt av å verne urørt natur.

Italia: Økonomi viktigere enn innvandring

VG (meninger) | 13.03.2018

Kommentar av Yngve Kvistad: Populisme, fremmedfrykt og EU-hat avgjorde det italienske valget, hører vi. Men er nå det så sikkert?

Bør vi bry oss om fremmedkrigerne?

Aftenposten (meninger) | 13.03.2018

Kronikk av Franck Orban (førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold) og Vibeke Knoop Rachline (journalist i Paris): Hvor skal arresterte fremmedkrigere straffeforfølges? «Der de er», sier europeiske regjeringer i kor. Ingen vil ha dem hjem.

Rettssikkerhet i terrorens tid

Bergens Tidende (meninger) | 13.03.2018

Lederkommentar: Av frykt for terror og fremmedkrigere vil Høyre og Frp ta statsborgerskapet fra folk som «truer nasjonale interesser». Det graverende er at regjeringspartiene ville overlate beslutningen til Kunnskapsdepartementet, uten at noen domstol er involvert. En slik fremgangsmåte åpner for vilkårlig avstraffelse. Det er ikke en rettsstat verdig. Med god grunn stemte resten av Stortinget ned forslaget.

Derfor må Listhaug gå

Dagbladet (meninger) | 13.03.2018

Kommentar av Magnus E. Marsdal (Manifest Tankesmie): Spørsmålet om terrormistenkte kan fratas statsborgerskap uten behandling ved en domstol aktiverer et klassisk dilemma for lovgiverne: Mellom rettssikkerhet og frihet fra statlige overgrep, på den ene siden, og behovet for effektiv kriminalitetsbekjempelse, på den andre. Dette er en nødvendig og legitim diskusjon uten enkle svar.

1 - 30 av 7658
1 2 3 4 5 6 .... 252 253 254 255 256