Klipp fra media

Filter: debatt

Et nederlag for det siviliserte Norge

Dagsavisen (nye meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Bjørn Tore Godal: Det er farlig i Kabul, men det er ikke så utrygt som i provinsene Helmand og Nangarhar, er fortsatt UDIs syn. Det er uklart hvilke faktiske kriterier UDI legger til grunn for denne konklusjonen.

Besøk Kabul for å lære, Listhaug!

VG (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Kai Eide (FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan): Jeg føler meg uvel over å tenke på hvilket bilde som nå tegnes av Norge. Det er så totalt annerledes enn det bildet vi har tegnet av oss selv i årtier.

Støre bør være mer redd for historiens dom enn Listhaug

Dagbladet (meninger) | 08.11.2017

Lederkommentar: Det er fortsatt uklart om Ap vil støtte selve forslaget om stans i returene. Partiet sier det først vil høre vurderingene fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og innvandringsminister Listhaug, som er bedt om å redegjøre for saken i Stortinget. Norsk asylpolitikk avgjøres av Ap.

Er det trygt å returnere asylsøkere til Afghanistan?

Aftenposten (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Frode Forfang (UDI): Det som kan fremstå som en uenighet mellom utlendingsmyndighetene og enkelte andre fagmiljøer om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, handler i virkeligheten om asylpolitikken. Man kan rett og slett ha ulike vurderinger av hva som er trygt nok, altså hvor terskelen bør settes.

Midlertidig opphold, permanent hodepine

Minervanett+ (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Nils August Andresen: Det er opp til opprørerne å vise hvordan alternativet til å sende ut unge afghanere med midlertidig opphold skiller seg fra fri innvandring.

Uklok beredskapsplan

NRK Yring | 08.11.2017

Kronikk av Håvard Breivik (AHO og Medlem av Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP), Tore Selmer-Olsen (AHO og medlem av Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP), Marianne Skjulhaug (AHO) og Anne Hege Simonsen (HiOA): Sylvi Listhaug vil la asylsøkere vente i varehus. Det er en dårlig idé.

Muslimundersøkelsens metodesvakheter

Aftenposten (meninger) | 08.11.2017

Debatt av Halvor Fosli (sosiolog og forfatter): Jeg fikk en fortjent belæring av Ottar Hellevik i Aftenposten 5. november om at lav svarprosent generelt sett kan gi gode resultater, gitt at frafallet er tilfeldig (utvalget forblir representativt). Det var vel essensen i Helleviks artikkel og noe det er vanskelig å være uenig i. Mitt ærend var å svare på noen tilsendte spørsmål fra Aftenposten om én bestemt undersøkelse.

Dropp selfier med afrikanske barn

Dagbladet (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Beathe Øgård (SAIH): Ville du lagt ut bilder av fremmede barn fra en norsk skole, barnehage eller et barnehjem? Neppe.

Kan Donald Trump få med seg Liu Xiaobos enke ut av Kina?

Dagbladet (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Inger Bentzrud: I forbindelse med Donald Trumps offisielle besøk til Kina som innledes i dag, verserer det spekulasjoner på om han vil klare å få med seg Liu Xia, enke etter fredsprisvinneren Liu Xiaobo, ut av landet. Om han i det hele tatt vil prøve?

En advarsel til nåtiden

Resett (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Lily Bandehy: Blir en muslim krenket et sted i verden, blir man krenket selv langt borte. Islam er et fellesskap, en umma.  Straffereaksjonene mot apostater og konvertitter er sterk. Frafall fra den muslimske enheten har historiske blitt sammenlignet med høyforræderi. Verden deles inn i dar al -islam – «islams hus» –  og dar al-harb – «krigens hus» – territorium mot muslimer, mot Allah.

Tvilsomme, men lovlige skatteparadiser

Ukeavisen Ledelse+ (meninger) | 07.11.2017

Lederkommentar av Magne Lerø: Skatteparadiser bør angripes og nedkjempes, dog ikke ved å herje med selskaper som lovlig benytter seg av skatteparadisene, slik Transparency International Norge går inn for.

Paradisparadokset

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.11.2017

Kommentar av Bård Bjerkholt: Paradise Papers er en påminnelse om at arbeidet ikke er ferdig. Men når stadig flere land åpner, kan det paradoksalt nok bli vanskeligere å få med dem som ennå er lukkede. Årsaken er at færre skatteparadiser betyr høyere inntekter for dem som er igjen. Denne effekten kan gjøre de landene som fortsatt tilbyr diskré gjemmesteder for pengene til formuende mennesker, internasjonale selskaper eller rene kjeltringer, temmelig gjenstridige. Verdens siste skatteparadis vil formodentlig også være svært lønnsomt.

Paradis for de rike

Dagsavisen (nye meninger) | 07.11.2017

Lederkommentar: Skattepardiser kaller vi land som tilbyr de rike og mektige lav eller ingen skatt. Det er bokstavelig talt en lyssky virksomhet.

Lover og regler er kuren mot skattetilpasning

Adresseavisen (meninger) | 07.11.2017

Lederkommentar: I en globalisert økonomi er det vanskeligere enn før å sørge for at alle betaler skatt. I likhet med andre land, må Norge bidra i det internasjonale arbeidet mot skattetilpasning og skatteunndragelse. Å bruke lovverket til å stille tydelige krav til norske banker, vil være en god start.

Vondt i skatteviljen

Dagbladet (meninger) | 07.11.2017

Kommentar av Ola Magnussen Rydje: Trusselen om å flytte seg selv, formuen og skatteinntekten ut av landet er både reell og velkjent. Og tydeligvis enkel å gjennomføre, med god hjelp fra både advokatfirmaer og banker. Det kan bli et stort demokratisk problem framover. Flere og flere norske kommuner gjør seg avhengig av skatteinntektene til de rikeste for å få budsjettet til å gå i balanse. Grimstads avhengighet av krafttraderen Einar Aas eller Flås behov for Olav Thon, er to eksempler.

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

Dagsavisen (nye meninger) | 07.11.2017

Kronikk av Øyvind Eggen (Civita) og Nikolai Hegertun (SUM/UiO): I fattige land er det grovt sett tre måter å få bukt med ekstrem fattigdom på: Økonomisk vekst, intern omfordeling og/eller bistand. FN har definert avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030 som et globalt ansvar der alle skal bidra. Hvordan det skal skje i praksis, må bestemmes i de landene som huser de ekstremt fattige, men andre land vil kunne bidra med ressurser. Det gjør det aktuelt å se på hvordan avskaffelse av ekstrem fattigdom kan finansieres.

Ikke skift prosjekt, Operasjon Dagsverk!

Aftenposten (meninger) | 07.11.2017

Hedda Birgitte Brandt Henriksen (13) på Si;D: Når det er et nytt prosjekt hvert år, kan det fort hende at jobben blir litt halvveis.

Vi burde ha en eller to uker med Operasjon Dagsverk

Aftenposten (meninger) | 07.11.2017

Cathrine Ivarson Blixt (13) på Si;D: Vi har ikke like mye bruk for badminton, nynorsk og Napoleonskrigene som vi har bruk for å hjelpe andre.

Selsom tolkning av Nobels vilje

Aftenposten (meninger) | 07.11.2017

Debatt av Olav Njølstad (Nobelinstituttet): Heffermehls skremsler om at Norge kan bli fratatt fredsprisen dersom Stortinget og Nobelkomiteen ikke retter seg etter hans tolkning av Nobels vilje, bygger på bisarre forutsetninger.

Det går til helvete, og det er din feil (energi/klima)

Aftenposten (meninger) | 07.11.2017

Kommentar av Joakim Lund: Når Donald Trump ankommer Kina i morgen, burde han snakket med Xi Jinping om at deres to nasjoner står for halvparten av klodens samlede klimagassutslipp. Jeg tviler på at det vil skje. 

Skuffende om Kenya

Vårt Land (verdidebatt) | 07.11.2017

Kommentar av Asle Jøssang (sosialantropolog ved NLA Høgskolen): Den norske dekningen av valget i Kenya ble skjemmet av latskap og et forkjært blikk på Afrika.

Demokratiet i krise (Latin-Amerika)

Dagsavisen (nye meninger) | 07.11.2017

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Få forutså for ti år siden det som nå skjer i Latin-Amerika: Demokratiene er krise. For ti år siden var Latin-Amerika en kilde til inspirasjon for demokratibevegelser verden over. Fattige og marginaliserte samlet seg i sosiale bevegelser og politiske partier, og fikk makt gjennom demokratiske prosesser. De blodige diktaturene fra 70-80-tallet var historie. 

«Paradise Papers viser at bruken av skatteparadis når langt ut over det vi hittil har kjent til»

Aftenposten (meninger) | 06.11.2017

Kommentar av Espen Egil Hansen: Stikkordene er skattemoral og likebehandling. Vil vanlige lønnsmottagere finne seg i måtte ta en stadig større del av regningen når deler av næringslivet flytter sin kapital til skatteparadis? Og vil vanlige norske selskaper i det hele tatt kunne overleve når de relativt sett må betale mer i skatt i konkurranse med de multinasjonale konkurrentene som bruker nettopp disse skatteøyene?

Krigsprofitt foran våpenetikk

Dagbladet (meninger) | 06.11.2017

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Vår nye utenriksminister Ine Eriksen Søreide har en viktig oppgave i å rydde opp i norsk våpeneksport, og vi håper hun setter saken fremst på dagsordenen. Hvis vi derimot ikke får regjeringen til å ta grep, må vi se til Stortingets flertall, der Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen. Etter valget varslet partiet en mer offensiv utenrikspolitikk, og den trenger vi i denne saken.

Samling i Bonn (klima/COP23)

Dagsavisen (nye meninger) | 06.11.2017

Lederkommentar: Norge fortsetter å ha en klimapolitikk og en energipolitikk som ikke henger sammen, ved at vi stadig insisterer på å utvinne enorme mengder fossile brensler. Vi ser fram til den dagen da Parisavtalen får reelle konsekvenser også på dette området.

Riktig eller lønnsomt å ta vare på kloden?

Dagsavisen (nye meninger) | 06.11.2017

Kommentar av Sunniva Holmås Eidsvoll (Oslo SV): Hva er det som gjør at vi får lyst til å være med på klimatiltak? Når kalkulatorhøyre snakker om å redde kloden får jeg følelsen av at vi er maskiner og ikke mennesker.

Hvordan kan vi mette 11 mrd?

Dagsavisen (nye meninger) | 06.11.2017

Kronikk av Ole Fugleberg (forhenværende førstelektor ved HiOA): FN har som mål at innen 2030 er alle utenfor absolutt fattigdom. Det bør gå siden antall mennesker i absolutt fattigdom er det samme nå (1 milliard) som for 200 år siden, men med en andel på 85 prosent omkring 1800 mot 14 prosent nå. Det kan gi produksjon og aktiviteter innenfor en (organisk) økonomi som metter 11 milliarder over generasjoner i vårt årtusen, og som ikke gir mer utslipp enn Jorda som selvregulerende mekanisme kan absorbere, bærekraftig for oss og for biologisk mangfold.

Flau formidling om kolonialisme og sensur

Aftenposten (meninger) | 06.11.2017

Debatt av Ulrikke Wethal, Josten Jacobsen, Arbe Hansen og Mariel Aguilar-Støen (SUM/UiO): I Aftenpostens Uviten-spalte 24. oktober refererer Simen Gaure til debatten om artikkelen «The Case for Colonialism» av Bruce Gilley, professor i statsvitenskap, som har rast i internasjonale medier i uker. 

«Stakkars barn i Afrika» er ikke en klisjé

Aftenposten (meninger) | 06.11.2017

Andrea Grimsbo (17), juniorrådgiver for branesoldater i URO, Plan Norge, på Si;D: Det er viktig at vi ikke glemmer, til tross for at vi noen ganger ler det litt bort, at når vi sier «spis opp maten din, da, tenk på de stakkars barna i Afrika», så er det tusenvis av barn som faktisk sulter i Afrika.

Afrikas nye Kina

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.11.2017

Kommentar av Kjetil Tronvoll (direktør Oslo Analytica rådgivningsselskap og professor ved Bjørknes Høyskole): Mens Etiopia står overfor sin største politiske krise siden 1991, reiser kronprinsparet på offisielt besøk til landet.

121 - 150 av 6758
2 3 4 5 6 7 .... 222 223 224 225 226