Klipp fra media

Filter: debatt

Opprydding på vei

Bergens Tidende (meninger) | 30.12.2017

Lederkommentar: Her er en lovende miljønyhet fra 2017: Den globale kampen mot plastforurensning skal skjerpes.

Vekket av plasthvalen

Vårt Land (verdidebatt) | 30.12.2017

Lederkommentar: Myndighetene må finne bedre metoder å resirkulere og håndtere de økende søppelbergene menneskeheten etterlater seg.

Den nye kvinnerevolusjonen

VG (meninger) | 30.12.2017

Kommentar av Hanne Skartveit: 2017 ble året da mektige menn mistet jobben fordi de hadde oppført seg dårlig mot kvinner. Kanskje er det Donald Trump vi kan takke for at det ble slik.

Et slags julebudskap

VG (meninger) | 30.12.2017

Kommentar av Ingeborg Huse Amundsen: Rett før jul tilbrakte jeg noen dager på den greske øya Lesvos. Du vet, den som vi pleide å dra på sydentur til? Det var selvsagt før det kom så mange flyktninger dit under krisen i Europa for to år siden.

Jerusalems status – norske kristne fremmer uro i Midtøsten?

Stavanger Aftenbladet (meninger) | 30.12.2017

Kommentar av Trond Ali Lindstad (koranen.no): Mener ledende kristne politikere og andre fortsatt at Norge bør flytte ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem?

Oljebransjens turbulente år

NRK ytring | 29.12.2017

Kronikk av Jan-Gunnar Winther (Norsk Polarinstitutt): 2017 var året da store aktører endret kurs. Det får betydning for framtida.

De globale elefantene (skatterettferd/frihandel)

Ukeavisen Ledelse+ (meninger) | 29.12.2017

Lederkommentar av Magne Lerø: I en kronikk i Aftenposten i dag forklarer finansminister Siv Jensen hvorfor Norge bør gå i takt med andre land når det gjelder å skattlegge de multinasjonale selskapene hardere. Problemet er ikke at regjeringen eller andre sover i timen. Det tar tid når en rekke land skal bli enige om hvilke regner for beskatning som skal gjelde. 

Skattlegging av multinasjonale selskaper – sover vi i timen?

Aftenposten (meninger) | 29.12.2017

Kronikk av finansminister Siv Jensen (FrP): Dersom landene ikke blir enige om endringer innenfor det internasjonale regelverket, vil man kunne se en oppblomstring av mer eller mindre ukoordinerte tiltak. Vårt mål er derfor først og fremst å bidra til at man finner omforente løsninger internasjonalt. For å kunne skattlegge multinasjonale selskaper effektivt, redusere muligheten for uheldige tilpasninger til regelverket og unngå unødvendig dobbeltbeskatning, er det helt avgjørende at vi finner felles internasjonale løsninger. Dette har regjeringen trykk på.

Budsjettknuten (utviklings- og utenrikspolitikk)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.12.2017

Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI): Det er selvsagt ikke en nødvendig motsetning mellom utenriks- og utviklingspolitikk. Tvert om, god utviklingspolitikk bidrar til å løse de store utenrikspolitiske utfordringene knyttet til fattigdomsreduksjon, internasjonal orden, migrasjon, sikkerhet og terror med mer. I tillegg, god utviklings- og fred- og forsoningspolitikk kan, og har gitt, Norge innflytelse, makt, status, handlingsrom og goodwill i det internasjonale systemet. Men kanskje må vi spørre om vi nå er nær et punkt der utviklingspolitikken er blitt så vidt stor at den skygger for de andre sidene ved utenrikspolitikken, i form av tid, oppmerksomhet og ressurser.

Erik Bye mer engasjert enn naiv (utenriksjournalistikk)

Aftenposten (meninger) | 29.12.2017

Kommentar av Ivar Evensmo: Erik Bye brukte sin posisjon som en høyt respektert person til å formidle det han så av lidelser i Biafra. Han tok et medfølende perspektiv, men ikke ansvar for at andre brukte reportasjene hans til å skape en solidaritet som noen ikke likte.

Fem miljølyspunkt i mørketiden

Aftenposten (meninger) | 29.12.2017

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): 2017 har hatt mørke stunder for klima og verden. President Donald Trump trakk USA ut av Paris-avtalen. I India, Nepal og Bangladesh døde over 1200 mennesker som følge av villere vær. Verden har opplevd hetebølger, orkaner og flom. Likevel, det er grunn til klimahåp på nyåret.

Lyspunkter for demokratiet i Afrika

Aftenposten (meninger) | 29.12.2017

Lederkommentar: Afrika får lite oppmerksomhet i vestlige medier, og den som kommer er mest negativ. Lille Liberia på kontinentets vestkyst er et unntak.

Hvordan blir verden neste år?

Adresseavisen (meninger) | 28.12.2017

Kommentar av Morten Langfeldt Dahlback: Blir det atomkrig? Vinker britene farvel til EU? Blir USA storslått igjen?

Kampen om Amerika

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.12.2017

Kommentar av Knut Anton Mork (professor II ved NTNU): Demokratenes valgseier i Alabama tente et håp om at det kan være mulig å stanse det siste årets uansvarlige rasering av miljø- og finansreguleringer, undergraving av Obamas helsereform, forakt for internasjonale avtaler og trussel om atomkrig. Men Kongressens skattevedtak viser at konflikten på ingen måte er over. Hvordan den løses, vil bli avgjørende, ikke bare for USAs skjebne, men hele verdenssamfunnets.

Når politikere lyver

Nationen (meninger) | 28.12.2017

Kommentar av Michael Brøndbo: Målingene tydet på at Trump ville bli en av de pinligste presidentkandidatfadesene i amerikansk etterkrigshistorie. Men Trump hadde et håp. Legenden om brexit. Legenden om at arbeiderklassen sikret seieren for britiske EU-motstandere som ville kutte i velferdsordninger og fjerne EUs arbeidstidsdirektiv. Velgere som følte seg forlatt i en moderne verden, utkonkurrert av innvandrere, globalisering og teknologi.

Regnskogen bremser klimaendringene

NRK ytring | 28.12.2017

Kronikk av Erik Solheim (FNs miljøprogram) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H): I 2008 lovet daværende statsminister Jens Stoltenberg – basert på tverrpolitisk enighet i Stortinget – at Norge skulle bruke tre milliarder kroner årlig på regnskog. Løftet ble fulgt opp og videreført av regjeringen Solberg. Siden 2008 har dette vært noe av det viktigste Norge gjør internasjonalt på noe felt.

Klimapolitikken går for treigt, vi må øke farten

Adresseavisen (meninger) | 28.12.2017

Lederkommentar: Flere positive ting er på gang. Klimarisikoutvalget vil fortelle oss mer om næringslivets kår i en lavutslippsverden. Det er grunn til å håpe at midlene statsbudsjettet har satt av til CO2-håndtering og forskning på lavutslippssamfunnet, vil bære frukter. Forskning er vel og bra, men det haster med å gjennomføre klimakutt som virkelig monner. Kommer vi ikke i gang snart, må vi ta store kutt på få år. Det kan gi en smertefull omstilling til en grønnere økonomi.

Massebevegelsen har fått sin renessanse

Aftenposten (meninger) | 28.12.2017

Kommentar av Lars Erik Grønntun (Hill&Knowlton): Fra Brexit til Alternative für Deutschland; opprør mot det etablerte er blitt den nye normaltilstanden. Vi går igjen inn i en tid preget av store massebevegelser i samfunnet.

Asylpolitikken har rom for justeringer

Bergens Tidende (meninger) | 28.12.2017

Lederkommentar: Regjeringsforhandlingene bør føre frem til en mer offensiv og inkluderende integreringspolitikk.

Trumps julegave til palestinerne

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.12.2017

Kommentar av Ahmad Budeiri (journalist, Øst-Jerusalem): Palestinerne føler at Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, har tatt dem til et vannskille der Israel nå har frie hender.

Mye å glede seg over

VG (meninger) | 27.12.2017

Lederkommentar: Alle som følger nyhetene, vet at året som har gått har bydd på harde tak. Sykdom, terror, krig og flukt har dominert mediebildet. Men mye er også blitt bedre. Når sykdommer som zika er mindre omtalt i år, er det fordi sykdommen er under kontroll.

Verden er ikke fattig. Den er urettferdig.

Bergens Tidende (meninger) | 27.12.2017

Kommentar av Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk Ungdom): Problemet er ikke at fattige mennesker føder barn. Problemet er måten vi ser på ressursene i verden og den globale ulikheten. Det blir for dumt om vi i Vesten skal peke på dem som har minst og si at de er problemet. Befolkningsvekst byr på utfordringer, men det er utfordringer som løses ved at vi endrer måten vi ser på mat og andre ressurser. Samtidig trenger vi en radikal global omfordelingspolitikk.

Hva holder en skattedirektør våken om natta?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.12.2017

Kommentar av Hans Christian Holte (skattedirektør): De tre hovedprioriteringene jeg som ny leder har satt for skattedirektørnettverket i OECD de kommende årene reflekterer alle ulike sider av de utfordringene som kom frem under Oslo-møtet. For det første, hvordan vi møter digitaliseringen, både ved å styrke og effektivisere skatteadministrasjonene og håndtere nye trusler. For det andre, hvordan vi bruker mulighetene i automatisk informasjonsutveksling som nå innføres mellom ca 100 land i løpet av de neste par årene. For det tredje hvordan vi kan øke forutsigbarheten til internasjonal beskatning (tax certainty).

Legg ned Norad

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.12.2017

Kommentar av Sverre Strandhagen: Det kreves politisk mot, men det er på tide å gå for en rendyrket modell. Trolig vil det mest ressurseffektive være å legge ned Norad og bygge opp en stor bistandsenhet i UD med en utviklingsminister på toppen. Det ville gi besparelser og klarere ansvarslinjer. Danmark, Finland, Nederland, Canada og Australia har valgt en slik løsning.

Skal vi leve lokalt eller konkurrere globalt? (bærekraftig vekst)

Nationen (meninger) | 27.12.2017

Kronikk av Svein-Magne Gjessing (NMBU): Vi har klima- og miljøproblemer på grunn av vårt overforbruk av naturressurser i industrialiserte land, i all hovedsak gjennom arealendringer og energiforbruk, som har ført til både klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold. Hovedårsaken til vårt overforbruk er økonomisk vekst som endelig styringsmål for samfunnsutviklingen. Klima- og miljøproblemene vil bare forsterkes globalt, dersom land med høy velstand fortsetter å styre i retning av økonomisk vekst.

Et bedre demokrati (klimasøksmålet)

Dagbladet (meninger) | 27.12.2017

Kommentar av Gudleiv Forr: 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 ble feiret med grunnlovsendringer som nesten ga oss en ny grunnlov. Et helt kapittel ble viet sentrale menneskerettigheter, og under jubileet for Høyesterett året etter, ble den kontroversielle prøvingsretten vedtatt. Begge reformene ble grundig vurdert av Stortinget. Det er derfor underlig at miljørettssaken i Oslo tingrett i november ble møtt med så mange konstitusjonelle innvendinger. 

Hjelp, min lillesøster er neste bytte!

Dagsavisen (nye meninger) | 27.12.2017

Kommentar av Dana Æsæl Manouchehri (LIM): La oss rette fokuset på å oppnå funksjonelle familier innenfor minoritetsfamiliene først. Med en slik funksjonell familiestruktur kommer aksepten for å bidra og fungere i det norske samfunnet på lik linje med integrerte innvandrere og etniske nordmenn mye raskere.

«ANC mister grepet i Sør-Afrika»

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.12.2017

Lederkommentar: Den nyvalgte lederen av Sør-Afrikas regjerende parti, ANC, står overfor enorme utfordringer.

Radikaliseringen og jeg

NRK ytring | 26.12.2017

Kronikk av Gyrid Gunnes (prest og doktorgradsstipendiat ved VID): Jeg har deltatt som prest i debattpanel om radikalisering av muslimer i Norge og Europa. Jeg kunne like gjerne sittet der som privatperson. Med min familiehistorie.

Gangster-politikken

Dagbladet (meninger) | 24.12.2017

Kommentar av Morten Strand: Det er ikke så ofte man ser politiske ledere gå i krigen for å tape så storslått som Donald Trump gjorde denne uka. For etterpå å dyrke nederlaget for alt det var verdt.

121 - 150 av 7207
2 3 4 5 6 7 .... 237 238 239 240 241