Klipp fra media

Filter: debatt

Solberg fører feighetens politikk

Dagbladet (meninger) | 24.02.2018

Kommentar av Tone Tellevik Dahl (byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Ap): Regjeringen innkaller til «integreringsdugnad». Men vil ikke ta stilling til kontantstøtten.

Vi er allerede en velintegrert del av Norge

Dagsavisen (nye meninger) | 24.02.2018

Kommentar av Zahir Athari: Frykten for «human» har ført Ap og Frp til et kappløp om hvem kan tegne det skumleste fiendebilde av innvandrere og asylsøkere som en gratis syndebukk. Norge er på feil spor.

Sosial kontroll: – Ved oppgjør får man friheten, og frihet har ingen pris.

VG (meninger) | 24.02.2018

Kommentar av Tina Shagufte Munir Kornmo (V): Ved oppgjør får man friheten, og frihet har ingen pris. Men noen ganger mister minoritetsungdom familien sin. Det er en lang prosess for å få forsonet dem igjen. De av oss som har vært igjennom dette og lykkes med å komme ut på den andre siden med mer frihet og familien i behold, må bidra for å gi håp og veiledning.

Den raude lina er dekka i blod

Bergens Tidende (meninger) | 24.02.2018

Kommentar av Morten Myksvoll: Frankrike og USA bør bombe presidentpalasset i Damaskus. Borna i Aust-Ghouta treng handling, ikkje tomme ord.

Hvordan kunne Oljefondet investere i Saudi-Arabia?

Dagsavisen (nye meninger) | 23.02.2018

Kronikk av Ina Tin (Amnesty Norge): Fondet skal ikke investere i virksomhet som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Hvis verdens største offentlige investeringsfond fremdeles skal fremstå som et forbilde når det gjelder etiske investeringer over hele verden må Stortinget rydde opp.

Selvforsyningsmysteriet (landbrukspolitikk/soya)

Nationen (meninger) | 23.02.2018

Kommentar av Hans Bårdsgård: Norsk landbruk er som best når det ikke er helt norsk. En formildende argument for norsk fôrimport skal være at den ikke bidrar til avskoging. Jasså? Sertifiseringsordningen som skal sikre dette, har for dårlig kriterier for avskoging, ifølge Regnskogfondet. I tillegg mangler den uavhengige kontrollrutiner og åpenhet. 

Norsk olje og gass på fisketur

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.02.2018

Debatt av Hilde Øvrebekk Lewis: Bransjeforeningen Norsk olje og gass mener de ikke har gjort jobben sin når folk sier de har mer tro på fisk enn olje. Det er mye mulig at de har rett.

Francis Fukuyama tar feil om identitetspolitikk

Morgenblade+ (meninger) | 23.02.2018

Kommentar av Mohamed Abdi: Fukuyama var nylig i Norge og holdt et foredrag for studenter ved Universitetet i Oslo, og i et intervju med Klassekampen gir professoren en del merkelige og unyanserte utsagn. Ifølge Fukuyama er nemlig identitetspolitikk ikke bare «oppsplittende», men også et nytt, farlig politisk skifte.

Øst-Ghouta er blitt Bashar Assads Srebrenica

Dagbladet (meninger) | 23.02.2018

Lederkommentar: «Aldri mer», sa det såkalte verdenssamfunnet i 1995. Men massakrer blir gjennomført gang på gang, uten at FN er i stand til å gjøre noe. Det oppholder seg nesten 400.000 mennesker i Øst-Ghouta. Rundt 400 sivile er drept siden mandag, minst en firedel barn. President Bashar Assads jagerflygere har opptrådt med en bestialsk brutalitet. 

Folk «forsvinner» i Kinas svarte fengsler

Dagbladet (meninger) | 23.02.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Svensk UD har protestert overfor Kina på en slik behandling av en svensk statsborger. Den offisielle kinesiske forklaringen på bortføringen er at Gui er mistenkt for å lekke «statshemmeligheter» til utenlandske interesser. En så vag begrunnelse har utløst et ras av konspirasjonsteorier, både i og utenfor Kina.

Nei til særnorsk «Google-skatt»

DN+ (meninger) | 22.02.2018

Debatt av Jan Morten Drange og Runar Pahr Andresen (Anfo Annonsørforeningen): I disse dager behandler Stortinget et forslag som gjerne omtales som «Google-skatt». Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) ber Stortinget om å utrede en særnorsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller. Forslagsstiller mener det er på tide med en oppdatering av skattesystemet både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at selskaper som Google og Facebook beskattes i det markedet de opererer.

Nok en bortkastet mulighet for oljefondet?

Dagsavisen (nye meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Beate Sjåfjell (professor ved UiO) og Heidi Rapp Nilsen (forsker ved Norut): I forrige uke sendte Finansdepartementet rådet fra Norges Bank om å trekke olje- og gassektoren ut av referanseindeksen til oljefondet ut på høring. Det er fare for at det blir nok en bortkastet mulighet. Rådet om å trekke fondet ut av olje og gass ble av Norges Bank begrunnet med at det vil redusere oljeprisrisikoen i den norske stats formue.

Oljefondet kan ikke styre unna alle selskaper norske politikere misliker

DN+ (meninger) | 22.02.2018

Lederkommentar: Fondet investerer stort sett i det som finnes av børsnoterte selskaper. Fondet er en sparebøsse, ikke et politisk verktøy. Når Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti nå vil ha en utredning om å utelukke såkalte gamblingselskaper, er det et skritt bort fra denne modellen.

Oljepenger i spill

Vårt Land (verdidebatt) | 22.02.2018

Lederkommentar: I Norge har vi spillmonopol for å dempe de negative sidene ved pengespill uten å totalforby. Slik kommer overskuddet alle til gode, og bransjen blir enklere å kontrollere. At Oljefondet skal investere milliarder av kroner i en praksis vi ikke tillater her hjemme, virker inkonsekvent. Eller for å bruke Asheims egne ord: «svært, svært uansvarlig».

Regjeringen har sterke ambisjoner for grønn omstilling av industrien

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.02.2018

Debatt av Tina Bru (H): Uten fangst og lagring av CO2 vil det være svært vanskelig å nå verdens klimamål. Men for å unngå at månelandingen igjen blir et mageplask, trengs det bedre prosesstyring.

Vi kan ikke feire menneskerettighetene

Bergens Tidende (meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): Vi som arbeider med menneskerettsforkjempere må spørre oss selv om vi har tatt støtten til menneskerettighetene for gitt. I 1948 var menneskerettighetene viktige for oss nordmenn, fordi vi hadde gjennomlevd krigens og fascismens grusomheter. Nå krever det mer for å vise hvorfor menneskerettighetene er relevante. For Norge, som er et lite land i en verden av stormaktspolitikk, bør kampen for menneskerettighetene være av største interesse.

Vi har vært ufattelig naive

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Astrid Meland: Politikken er aldri statisk. Aps nye syn gir muligheter for nye kompromiss. Heller enn å jamre over gamle dager, bør Frp rekke ut en hånd for å få sin politikk vedtatt. Med alt det gale som er blitt gjort, kan det i grunnen bare gå bedre.

Ideologisk terror

VG (meninger) | 22.02.2018

Lederkommentar: Det er, som blant annet professor Brynjar Lia ved institutt for Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo har påpekt, ofte stor avstand mellom hvordan terroren forklares av europeiske myndigheter, og hvordan den begrunnes av dem som utøver terroren. Radikalisering forklares av storsamfunnet som resultatet av utenforskap, dårlig integrering og rasisme. Terroristene selv oppgir rene ideologiske årsaker: Det er «vestens krig mot islam» som rettferdiggjør angrepene.

Blodig sluttoppgjør

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Diktatoren har vunnet, men krigen fortsetter. Regimet vil knuse den siste rest av motstand. Samtidig kjemper stormakter om innflytelse i etterkrigstidens Syria.

Diktaturet forsøker en sjarmoffensiv

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ett år etter det bisarre drapet på Kim Jong-uns halvbror i Kuala Lumpur stjeler diktatorens søster showet i Pyeongchang.

Skatteapati

DN+ (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Rolv Erik Ryssdal (Schibsted): Debatten om «Google-skatt» og ulike konkurransevilkår i mediebransjen bidrar til å gjøre problemet med teknologigigantenes skattefrihet mindre enn det er.

Har Norge virkelig et strengt regime for våpeneksport?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Pål Hadler (advokat): Flere vitner har bekreftet at israelske Apache-helikoptre opererte i luftrommet da angrepet fant sted. Da jeg i ettertid besøkte ruinene i Zeitoun, kom landsbyens unger trekkende med halepartiet av en AGM-114 Hellfire-rakett. Det er med andre ord meget sannsynlig at norsk våpenteknologi medvirket til massakren på al-Samouni familien, og at Norge dermed bærer et medansvar for myrderiene. I så fall er det til liten trøst at drapsvåpenet ikke «fremstår som norsk».

Argumentasjon i klimadebatten

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2018

Kommentar av Øyvind Davidsen: Det er vitenskapen vi må forholde oss til, ikke psykologien når vi skal ta debatten om klimaendringene.

Si ja til norsk klimaindustri, Erna

Dagsavisen (nye meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Kristin Skogen Lund (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Karl Eirik Shcjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Marius Holm (ZERO) og Frederic Hauge (Bellona): Norge har lovfestet et mål om å kutte klimagassutslipp med minst 80 prosent innen 2050. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA er klare på at karbonfangst og -lagring er nødvendig for å nå klimamålene. Samtidig øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatt. Vi har ingen tid å miste.

Tankeeksperiment: Si at ingen brukte «terror» om drap og massedrap med muslimsk gjerningsperson

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Påstanden om at muslimske massedrapsmenn mer eller mindre alltid omtales som terrorister, mens ikke-muslimske sjelden eller aldri omtales slik, er en gjenganger.

#Metoo-kampanje om seksuell trakassering i Mekka

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Den egyptisk-amerikanske journalisten Mona Eltahawy har startet en kampanje på Twitter for å avdekke seksuell trakassering i Mekka og andre hellige steder.

Løslat Gui Minhai

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av PEN International, PEN America, English PEN, Hong Kong PEN, Svenska PEN, Norsk PEN, Dansk PEN: Kina må stanse de fremprovoserte tilståelsene og løslate foreleggeren Gui Minhai nå!

Finnes det noen vei videre for Venezuela etter dialogens sammenbrudd?

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antulio Rosales (SUM/UiO): Uten løsning på Venezuelas politiske krise, finner man ikke løsninger på den humanitære og økonomiske krisen.

Den glemte krigen i Ukraina

VG (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Heine Sandvik Brekke (16): I fjor ble over 40 barn drept eller skadet som følge av den pågående krigen i Ukraina, ifølge en rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Tre triks mot skattetriksing

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Annette Alstadsæter (professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU): Paradise Papers blottstiller detaljane i multinasjonale selskaps utnytting av inkonsistente regelverk mellom land for lovleg å kunne flytte skattbart overskudd til skatteparadis. Men det er ikkje bare å samanlikne formelle selskapsskattesatsar for å definere eit land som skatteparadis. Ofte har land låg skatt for spesielle typar inntekter, som Norges rederiskatteordning og mange EU-lands patentboksar.

151 - 180 av 7658
3 4 5 6 7 8 .... 252 253 254 255 256