Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: debatt

OD er av, med og for ungdom. Akkurat som dei andre 54 åra

Aftenposten (meninger) | 04.10.2018

Sunniva M. Roligheten (18) på Si;D: Maia Paulsen hevdar i sin artikkel i Si ;D at ein ved å gje palestinsk ungdom ei tryggare framtid, vil gjere framtida til israelsk ungdom meir usikker. Dette er ikkje riktig, ettersom OD-prosjektet vil jobbe med traumebehandling, korleis løyse konfliktar utan vald og gje ungdom verktøy til å kome tilbake på skule eller yrkesopplæring.

Norge må stanse våpeneksporten

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.10.2018

Kommentar av Katarina Bjørsvik og Fredrik Eidesen (Grønn Ungdom Rogaland): Fredsnasjonen Norge tjener millioner av kroner på våpen som blir brukt i krig og terrorisering av sivilbefolkning.  Det er egentlig ulovlig for norske selskaper å selge våpen til krigssoner, men forbudet har flere huller enn en sveitserost. Stortinget har for eksempel bestemt at vi ikke skal selge våpen til Israel og Palestina, men vi eksporterer gladelig til USA. De bruker norske våpen i sine angrepskriger. I tillegg selger de norsk krigsmateriell videre til Israel og undertrykkende diktaturer.

Klimaet og landbruket

Nationen (meninger) | 04.10.2018

Lederkommentar: Verken klimaet eller landbruket tjener på at klimatiltakene i sektoren blir så tøffe at de virker mot sin hensikt. Lønnsomhet og sjølforsyning er påkrevd.

Når skal likestilling slutte å være en kvinnesak?

Dagsavisen (nye meninger) | 04.10.2018

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Plan): Ifølge FNs bærekraftsmål skal verden få slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og vold mot jenter og kvinner innen 2030, inkludert barneekteskap. Dette er et ambisiøst mål, og klokka tikker fort mot år 2030. Men uansett hvor lang tid det måtte ta: Skal likestilling globalt bli en realitet, kan det ikke først og fremst være en kvinnesak. Slik er det dessverre i verden i dag, også i Norge.

Vårt nye politiske sprengstoff

Bergens Tidende (meninger) | 04.10.2018

Kommentar av Torbjørn Wilhelmsen (styreleder i Europabevegelsen i Hordaland): Identitetspolitikk endrer gamle skillelinjer i det politiske landskapet.

Vi ikke kan ta imot flere enn vi klarer å integrere

Bergens Tidende (meninger) | 04.10.2018

Kommentar av Marte Monstad (bystyrepolitiker, FrP): Jeg mener at jobb nummer én må være å integrere dem som alt er kommet til Bergen.

Investeringer til enhver pris?

Klassekampen+ (meninger) | 03.10.2018

Opprop fra John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Johan N. Hermstad (Fellesrådet for Afrika), Anja Bakken Riise (FIVH), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Heidi Furustøl (IEH), Gro Lindstad (FOKUS), Anders Haug Larsen (Regnskogfondet) og Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Skal UNGP virke, må de følges opp med konsekvenser for selskapene. Hva vil regjeringen ved utenriksminister Ine Eriksen-Søreide og utviklingsminister Astrup gjøre for å sikre at norsk bistand som involverer samarbeid med næringslivet ikke undergraver menneskerettighetene?

Lær av feilene i bistanden

DN+ (meninger) | 03.10.2018

Kommentar av Kjell Roland (tidligere leder av Norfund): Den omfattende og detaljorienterte politiseringen av bistanden må ikke rettes ned på enkeltprosjekter. Politiseringen innebærer at makt flyttes hjem til bistandsleverandørene (som lobber mot Stortinget og UD), svekker faglige vurderinger og læring, og nesten eliminerer mottagernes interesserer. Som motvekt kreves sterke fagmiljøer på helse, utdannelse, energi og så videre. Det er slik andre deler av norsk statsforvaltning skaper resultater.

Sivilsamfunnet er viktigere enn styreverv

Dagsavisen (nye meninger) | 03.10.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Sivilsamfunnet spiller en betydelig rolle i Norges utviklingsinnsats. Ikke først og fremst gjennom styreverv, men gjennom utrettelig innsats i utviklingslandene.

Spørsmål til utviklingsminister Astrup

Dagsavisen (nye meninger) | 03.10.2018

Debatt av Aksel Nærstad (More and Better Network): Utviklingsminister Astrup har en god kronikk i Dagsavisen 27. september, men jeg er overrasket og skuffet over at han ikke nevner landbruk med et eneste ord.

Dette kan forklare de store motsetningene i norsk miljøpolitikk

Dagbladet (meninger) | 03.10.2018

Kommentar av (Sven Røgeberg, lektor og skribent): Kan historien om to amerikanske vitenskapsmenn kaste nytt lys på norsk miljødebatt? I boken The Wizard and The Prophet (2018) av Charles C. Mann tegnes portrettene av to amerikanske vitenskapsmenn: William Vogt, økologen, og Norman Borlaug, agronomen. Under, og umiddelbart etter, den andre verdenskrigen la de ifølge Mann grunnlaget for to ulike tilnærminger til spørsmålet om hvordan relasjonen mellom mennesker og naturen bør håndteres.

Kvoteflyktninger mer humant

Dagsavisen (nye meninger) | 03.10.2018

Kommentar av Masud Gharahkhani (Ap): Kjernen i den enstemmige innstillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, er flere FN-kvoteflyktninger, færre asylsøkere.

Einsidig innvandringsdebatt

Vårt Land (verdidebatt) | 03.10.2018

Kommentar av Per Steinar Runde: Debatten om innvandring er sterkt moraliserande, men også svært einsidig, fordi den stort sett handlar om asylsøkjarar og i liten grad om konsekvensane for menneska i dei landa migrantane flytter frå eller kjem til.

Riktig tenkt om integrering

Nationen (meninger) | 03.10.2018

Lederkommentar: Still strengere krav til enkeltkommunen og enkeltindividet, og ta hele landet i bruk. Slik vil Ap få skikk på norsk integreringspolitikk. Det er et godt utgangspunkt.

Mer igjen for skattepengene (bistand/skatt)

Dagsavisen (nye meninger) | 02.10.2018

Kommentar av statssekretær Jens Frølich Holte (H) i UD: Støtten til IDBs åpenhetsfond må sees i sammenheng med regjeringens kraftige opptrapping av skatterelatert bistand. Vi har forpliktet oss til å doble denne støtten frem mot 2020. Bistand kan ikke redde verden alene. Private investeringer og landenes egne ressurser, som skatt, er mye viktigere og må også mobiliseres. 

Reint hav er viktig for Noreg (bistand)

Bergens Tidende (meninger) | 02.10.2018

Lederkommentar: Ifølgje utviklingsminister Nikolai Astrup (H) skal ekstramidlane gå til spesifikke tiltak, som å betre søppelsystema i utviklingsland. Det trengst. 95 prosent av plasten i havet kjem frå ti store elvar, der åtte er i Asia og to i Afrika, ifølgje ei undersøking som vart publisert i fjor. Sjølv om det er prisverdig å plukke plast på norske strender, vil ein ikkje få gjort noko særleg med problemet utan å gå laus på desse kjeldene.

Spiser du laks? Vet du hva den er laget av? (soya)

Aftenposten (meninger) | 02.10.2018

Kommentar av Joacim Lund: I helgen samlet ungdomspolitikere og ideelle organisasjoner seg utenfor Stortinget for å demonstrere mot det høye forbruket av importert soya i dyre- og fiskefôr her til lands. Det kan selvsagt tenkes at noen der inne kikket ut på dem gjennom gardinene. I så fall antagelig uten å forstå hverken hva som er problemet eller hva som kan gjøres fra politisk hold for å løse det.

En verden uten atomvåpen er mulig!

Dagbladet (meninger) | 02.10.2018

Kronikk av Tuva Grimsgaard (fungerende daglig leder i Norges Fredsråd): Historien har vist oss gang på gang at det er de som trues av overgrep og maktmisbruk som går i front for å forby umenneskeligheten. Men til slutt vil også atomvåpenbøllene tvinges til forhandlingsbordet.

Er vi beredt på været som kommer?

Dagsavisen (nye meninger) | 02.10.2018

Kronikk av Siri O. Kvalø (Utviklingsfondet): Klimaendringene er særlig alvorlige for verdens matproduksjon. Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Klimaendringene merkes først og hardest av bønder over hele verden. Alle land plikter å oppfylle sin befolknings rett til mat. Norge importerer både mat og fôr, men norsk matproduksjon vil fortsette å være viktig for norsk matforsyning. Derfor må norsk landbruk gjøres i stand for å møte de endringene som kommer, både når det gjelder økte temperaturer og endrede nedbørsmønstre. Dette er fullt mulig i et av verdens rikeste land, med godt utbygget infrastruktur og stor statlig kapasitet. Verre er det for verdens småbønder i fattige land. Effekten klimaendringer har på verdens matproduksjon er en av vår tids største utfordringer.

Riktig at flypassasjerene tar klimaregning

Dagbladet (meninger) | 02.10.2018

Lederkommentar: Skal luftfarten være bærekraftig og tilgjengelig også i en verden som kutter klimagassutslipp, må krav om innblandingen av avansert biodrivstoff komme nå.

Europas flyktning-skandale

Dagens perspektiv+ (meninger) | 02.10.2018

Kommentar av Gordon Brown (idligere statsminister i Storbritannia for partiet Labour. Brown er FNs spesial­utsending for utdan­ning og har flere inter­nasjonale verv, blant annet som styre­leder for International Commission on Financing Global Education Opportunity): Uten tilgang til skole og utdanning, vil flyktningbarna i Moria-leiren på Lesbos ha en enda mer håpløs framtid

Verdikamp for vår tid (innvandring/integrering)

VG (meninger) | 02.10.2018

Lederkommentar: Det bør være mulig for Arbeiderpartiet og samle bred, tverrpolitisk støtte for store deler av partiets nye forslag. til en helhetlig innvandrings og integreringspolitikk.

Nadias kamp er verdt en fredspris

VG (meninger) | 02.10.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Nadia Murad ble tatt til fange av den såkalte islamske stat (IS) og gjentatte ganger voldtatt og misbrukt på det groveste. Nå er den unge kvinnen fra jezidi-minoriteten i Irak en svært aktuell kandidat til å få Nobels fredspris.

Ikke tropenes Trump

Dagsavisen (nye meninger) | 02.10.2018

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Bolsonaros vei til popularitet og hans fiendtlighet mot kvinner, homoseksuelle og fargede kan minne om Trump, men forskjellene er like iøynefallende og skremmende som likhetene.

Brennpunkt Brasil

Klassekampen+ (meninger) | 02.10.2018

Kommentar av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi): 7. oktober avholdes første valgomgang i presidentvalget i Brasil. Den tidligere hærkapteinen Jair Bolsonaro leder på meningsmålingene. Landets mest populære politiker, Luiz Inacio Lula da Silva, som i egenskap av leder for Arbeiderpartiet (PT) var president i to perioder, soner en omstridt dom for korrupsjon på tolv års fengsel. Bolsonaro fører sin valgkamp fra sykesengen etter å ha blitt knivstukket. Han er en uttalt motstander av homofili og kvinners og minoriteters rettigheter og tilhenger av militærdiktaturet, skjønt de begikk en feil ved å «torturere, ikke drepe». Han vil heller dø enn å ha en homofil sønn.

Hvordan er dette en seier for USA?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.10.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: President Trumps tale i FN tirsdag var en intelligent − til tider kraftfull − presentasjon av hans «Amerika først»-verdenssyn. Han la fram at han vil velge smal egeninteresse framfor bredere globale interesser, og prioritere ensidige handlinger framfor multilateralt samarbeid. Men Trump skjønner kanskje ikke at mens USA trekker seg fra globale arenaer, beveger verden seg videre uten Washington. Enten han oppfatter det eller ikke, virker Trump å framskynde en post-amerikansk verden.

Trump vil tape

DN+ (meninger) | 01.10.2018

Kronikk av Anatole Kaletsky (sjeføkonom og medstyreleder i Gavekal Dragonomics): USAs sterke økonomi kan bli landets svakhet i handelskrigen mot Kina.

Operasjon Dagsverk bidrar til å gi unge israelere en utrygg fremtid

Aftenposten (meninger) | 01.10.2018

Maia Paulsen (16) på Si;D: Elevtinget gikk for langt da de valgte årets splittende formål for Operasjon dagsverk.

Et tragisk kapittel i norsk historie

Ny Tid (meninger) | 01.10.2018

Kommentar av ola Tunander (professor emeritus fra PRIO): Ikke mange hadde forventet at Petersen-utvalget skulle komme med en kritikk av Norges rolle i Libya-krigen, men utvalgets rapport er allikevel mindre kritisk enn forventet. Det hele forblir en trist beretning.  

Det politiske lederskapet vil krige i verden, men ikke lære om den

Aftenposten (meninger) | 01.10.2018

Kronikk av Terje Tvedt (professor): I andre europeiske land har Libya-krigen ført til offentlig selvransakelse. Kanskje tydeligst i Storbritannia, der det politiske lederskapet – etter hendelser som «Indian Mutiny» i 1857, Boerkrigen rundt århundreskiftet og Mau-Mau opprøret på 1950-tallet – er vant til at det blir tatt nådeløse oppgjør med feilslått politikk. I 2016 la Parlamentets utenrikskomité frem en rapport som konkluderte med at Libya-krigen var en katastrofe. Rapporten dokumenterte at regjeringen ikke hadde noen holdbar analyse av Libya, av opprørets karakter og islamistenes rolle eller noen klar idé om krigens mål.

151 - 180 av 9343
3 4 5 6 7 8 .... 308 309 310 311 312