Klipp fra media

Filter: debatt

Ansvar i smått og stort (samfunnsansvar)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.12.2017

Debatt av Harald Brandsås (fagdirektør i Revisorforeningen): Kritikken fra Mestad og Elgesem mot fjerning av krav til årsberetning for små foretak, med henvisning til anbefalingene fra OECD og FN, er forfeilet. Retningslinjene det vises til, gjelder multinasjonale selskaper.

Klimavariasjoner, karbondioksid og framtiden

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.12.2017

Debatt av Nicolay Stang (Klimarealistene): Miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm fortsetter å mistenkeliggjøre Klimarealistene og undertegnede i sitt svar til meg 18. desember.

Statlig svertekampanje som svikter (innvandring)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.12.2017

Kommentar av George Soros: I oktober sendte myndighetene i Ungarn ut et spørreskjema til landets fire millioner husholdninger. Spørsmålene gjaldt folks holdninger til syv påstander om mine påståtte planer om å oversvømme Europa, og spesielt Ungarn, med muslimske innvandrere og flyktninger. Disse syv påstandene utgjør det de ungarske myndighetene kaller «Soros-planen». Jeg har tilbakevist hver eneste en, enten med tidligere offentlige uttalelser eller ved å peke på mangelen på uttalelser som støtter påstanden.

Menneskeverd i migrasjonens tidsalder

Dagbladet (meninger) | 23.12.2017

Kommentar av Helga Haugland Byfuglien (biskop og Bispemøtets preses): De flykter fra krig, sult, klimarelaterte katastrofer. Dette kan vi ikke vende blikket bort fra.

Er valget av Ramaphosa godt nytt for Sør-Afrika?

Dagsavisen (nye meninger) | 23.12.2017

Kommentar av Trygve Augestad (Norsk Folkehjelp): Ramaphosa har vunnet valget i ANC men har fortsatt til gode å vinne hjertene til flertallet av sørafrikanere.

Nationen ønsker god jul

Nationen (meninger) | 23.12.2017

Lederkommentar: Julefreden er i ferd med å senke seg i tusener av norske hjem. Dessverre er det langt igjen til det er fred i Midtøsten.

Slik har Donald Trump ødelagt kristne palestineres jul

Dagbladet (meninger) | 23.12.2017

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Jerusalem splitter ikke bare religioner, men også de kristne. Det siste har USAs president bidratt sterkt til.

Økt ulikhet - et faresignal

VG (meninger) | 22.12.2017

Lederkommentar: I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. Siden 1980 har inntektsforskjellene økt mest i Nord-Amerika, Kina, India og Russland, mens økningen er mer moderat i Europa. I USA forklares dette blant annet med ulik tilgang til høyere utdanning, og at skattesystemet er blitt mindre progressivt. I Europa virker skattleggingen relativt sett mer utjevnende, og vanlige arbeidstakere har fått en noe større del av verdiskapningen enn den amerikanske middelklassen.

Sindre Bangstad kan ta det med ro

Dagbladet (meninger) | 22.12.2017

Debatt av Edvard Thorup (sjefredaktør i Dreyers Forlag): «Det internasjonale gjennombruddet» ble fagfellevurdert av to forskere; en historiker og en sosiolog. Dette er rutine, som Bangstad kanskje vet, men det ble også gjort fordi Tvedt søkte kritikk der han kunne få det. Han var hele tiden ute etter kritikk fra forlagets side, nettopp fordi han visste at stoffet han skriver om er sensitivt.

Terje Tvedt tillegger en rekke andre meninger de ikke har

Morgenbladet+ (meninger) | 22.12.2017

Kommentar av Gunnar M. Sørbø (CMI): Tvedt er en mester i å dra et resonnement basert på enkle, slående årsakssammenhenger. Men som analyse av utviklingen av norsk bistandspolitikk, oppdatert til å inkludere innvandringspolitikk, har boken klare mangler. Den konsentrerer seg om en retorisk fremstilling av politikken slik den ble formulert av (den politiske) eliten, og Tvedt analyserer ikke hvilke interesser og strukturer som faktisk drev den.

Barna betaler prisen for krigen (militæreksport)

Dagsavisen (nye meninger) | 22.12.2017

Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna): I over to og et halvt år har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia bistått Jemens regjering i krigen mot Houthi-opprørerne. Selv om koalisjonens deltakelse i krigen anses som legitim, så er det ingen automatikk i at krigføringen er det. Det er i løpet av krigen dokumentert en mengde brudd på internasjonal humanitærrett, i tillegg til bekymringer om krigsforbrytelser. Siden krigen startet er norsk eksport av militært utstyr og forsvarsmateriell nesten seksdoblet, fra 56 millioner kroner (2014) til 319 millioner kroner (2016).

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn

Morgenbladet+ (meninger) | 22.12.2017

Kommentar av Muhammed Abdi: Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt stille fra Frp etter hvert. Kan det være fordi rapporten ikke viste de resultatene partiet egentlig ville ha for å rettferdiggjøre sin politikk?

Siktede innvandrere er ikke kriminelle

Aftenposten (meninger) | 22.12.2017

Kommentar av Joron Phil (professor emerita ved HiOA) og Malcolm Langford (professor ved UiO): Hvorfor legger SSB siktelser til grunn i studier av kriminalitet blant innvandrere?

Useriøs kritikk av HL-senterets undersøkelse om nordmenns holdninger til muslimer

Aftenposten (meninger) | 22.12.2017

Debatt av Ottar Hellevik (professor emeritus ved UiO): Utgangspunktet er HL-senterets ferske undersøkelse av holdninger til jøder og muslimer, som viser at 26 prosent ville «mislikt å ha en muslim til nabo», mens det i SSBs nye undersøkelse er 4 prosent som sier det samme om «innvandrere». Slettholm har en interessant drøfting av mulige forklaringer på dette fenomenet. Den inneholder dessverre også et dårlig begrunnet sleivspark til HL-senterets undersøkelse.

Det er håpløst. Og vi gir oss ikke (Sør-Sudan)

Vårt Land (Verdidebatt) | 22.12.2017

Kommentar av Magnus Flacké (Norsk Folkehjelp): For noen uker siden møttes sivilsamfunnsorganisasjoner fra Sør-Sudan i Uganda. De er lei av krig, og krever at ungdom, kvinner, flyktninger, tradisjonelle og religiøse ledere må inkluderes i prosessen. De vil ha klare tidsfrister og ber Norge og det internasjonale samfunn om å engasjere seg og påse at det straffer seg ikke å overholde avtalen.

En fredsprosess i krise

Dagsavisen (nye meninger) | 22.12.2017

Kronikk av Knut Andreas Orgland Lid (Caritas Norge): Ett år etter fredsprisen til Colombias president Juan Manuel Santos er det flere mørke skyer i veien for varig fred. Drapene på aktivister har økt, og myndighetene beskyldes for å ikke innfri sin del av fredsavtalen med FARC-geriljaen.

Blodbadet i Jerusalem som uteble

Stavanger Aftenblad+ (meninger) | 22.12.2017

Kommentar av Peter Beck: Reaksjonene etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad illustrerer splittelsen i den muslimske Midtøsten.

En sikkerhetspolitisk helomvending

NRK ytring | 21.12.2017

Kronikk av Hilde Eliassen Restad (Bjørknes Høyskole): Realisme i Trump/Miller-forståelsen handler om suverenitet forstått som ultranasjonalisme. Nasjonalisme er en ideologi, og i denne konteksten er den helt klart basert på etnisitet, hudfarge og språk. Dermed er prinsipiell realisme ikke realisme i det hele tatt, men heller en ideologibasert strategi hvis egentlige mål er å endre USAs storstrategi av 1945 vekk fra et fokus på en verdibasert internasjonal lederrolle til et innoverskuende, ekskluderende land.

Gode grunner for Erna til ikke å klappe (ICAN/Fredsprisen)

Dagbladet (meninger) | 21.12.2017

Kommentar av Karl-Eirik Kval: Atomvåpen er i en klasse for seg. Atomvåpen kan utslette hele stater. De kan brukes til å tvinge hele nasjoner til å handle mot egne interesser. Derfor må vi for all framtid være sikker på at også «de gode» har atomvåpen. Alternativet kan være atskillig mer ubehagelig og farligere enn den situasjonen vi er i nå.

Seksualisert vold i krig må stanses

Dagbladet (meninger) | 21.12.2017

Kronikk av utenriksminister Ine Marie Eriksen (H): Seksualisert vold er ikke et biprodukt av krig. Det er krigføring med andre våpen. Seksualisert vold bryter ned samfunn innenfra, undergraver fred og stabilitet, og river i stykker tillit og fellesskap. Denne typen overgrep representerer klare brudd på menneskerettighetene og krigens folkerett, og må stanses.

Kina lanserer årets klimajulegave

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.12.2017

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Det er av stor betydning at Kina, verdens største CO2-synder, gir utslipp en kostnad. Det vil være av enorm betydning hvis kostnaden er høy nok til å utløse endringer i produksjon og forbruk. Den politiske signaleffekten er også viktig, særlig i et år der USAs president Donald Trump har erklært at han – med noen forbehold – vil trekke landet ut av klimaavtalen fra Paris. Kina er en modell for mange land i verden. Også klimatiltakene landet innfører, vil bli kopiert. Fallhøyden er tilsvarende stor.

Ap må granske seg grønnere

Dagsavisen (nye meninger) | 21.12.2017

Kommentar av Per Espen Stoknes (MDG): Arbeiderpartiet skal fornye politikken sin etter et for dårlig stortingsvalg. Etter høstens valgnederlag vil partiet nå fornye seg på asylpolitikk, distriktspolitikk og arbeidslivspolitikk. Ap burde i samme slengen sette av tid til å granske sin egen klima- og miljøpolitikk.

Smell på smell for Sylvi

VG (meninger) | 21.12.2017

Kommentar av Astrid Meland: Det velgerne ser ut til å ønske seg, er ikke liberalisering. I en fersk undersøkelse fra SSB svarer 80 prosent at adgangen til opphold bør være som i dag, eller strammes inn. Bare 16 prosent ønsker en mer liberal politikk. Det er rett nok en liten oppgang fra i fjor. Slike holdninger varierer med situasjonen på bakken.

Dagbladets konspirasjonsteorier

Dagbladet (meninger) | 21.12.2017

Kommentar av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP): Brevet til de parlamentariske lederne som støttet forslaget var ikke utslag av irritasjon, men å imøtekomme en invitasjon fra Støre.

Fornuftig fra Listhaug

VG (meninger) | 21.12.2017

Lederkommentar: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har varslet omlegging av asylbehandlingen. Til Aftenposten sier Listhaug at hun ønsker å samle alle asylsøkere på ett ankomstsenter, nærmere bestemt i Råde i Østfold.  Der skal de fleste saker avgjøres innen tre uker.

Usikker strategi

VG (meninger) | 20.12.2017

Lederkommentar: President Donald Trumps slagord om Amerika først er dårlig egnet som en nasjonal sikkerhetsstrategi for USA i det 21.århundre. I en tale mandag presenterte Trump en sikkerhetsstrategi som har fire hovedelementer. De nasjonale grenser skal sikres ved å bygge en mur mot Mexico, i tillegg til andre tiltak mot innvandring. Han vil øke velstanden hjemme, gjennom å reforhandle eller si opp det han kaller urettferdige handelsavtaler. Det militære forsvar skal gjenoppbygges for å sikre freden. Han vil øke USAs innflytelse i en konfliktfylt verden med diplomatiske virkemidler.

De store må betale skatt!

Dagsavisen (nye meninger) | 20.12.2017

Kronikk av Mudassar Kapur (H): Paradise Papers-avsløringene er viktige fordi de gir innsikt i hvordan internasjonale selskapsstrukturer er bygget opp og gir skattemyndighetene større innsikt. Det er betryggende at skattedirektøren har vært tydelig på at han vil se nærmere på Aftenpostens kildegrunnlag. Åpenhet rundt skatteplanlegging og kapitalflukt er også bra fordi det bidrar til å flytte grensene for hva som er akseptabelt, både her hjemme og internasjonalt. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi at alle bidrar. Derfor vil Høyre fortsatt være en aktiv pådriver internasjonalt og vil sørge for at Skatteetaten prioriterer arbeidet mot internasjonale skatteunndragelser høyt.

Oljefondet ut av oljeaksjer

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.12.2017

Kommentar av Espen R. Moen (BI) og Ragnar Torvik (NTNU): Norges Bank foreslår at Oljefondet ikke investerer i oljeaksjer. Forslaget er ukontroversielt og bør få bred støtte på Stortinget. Hovedideen bak god porteføljeforvaltning er god risikospredning; eggene bør legges i mange kurver. Den norske stat er i utgangspunktet sterkt eksponert mot svingninger i olje- og gassmarkedene. Derfor bør Oljefondet, ut fra et samlet risikobilde, selge seg ut av olje og gass.

Professor Tvedts fordreininger

Dagbladet (meninger) | 20.12.2017

Kommentar av Sindre Bangstad (KIFO - Institutt for kirke, religion- og livssynsforskning): I motsetning til det Tvedt vil ha sine lesere til å tro, har dette virkelig ikke noe med ‘multikulturalisme’ å gjøre, verken før eller nå. Det som står på spill her er den liberale og demokratiske statens garantier for formell likebehandling av alle borgere, uavhengig av deres bakgrunn.

Båtflyktningene hindres i å komme til Norge

NRK ytring | 20.12.2017

Kronikk av Jan-Paul Brekke (forsker ved Institutt for Samfunnsforskning): Båtflyktningene kommer ikke lenger til Norge. Noen vokter grensene og hindrer dem i å komme hit. Bakgrunnen er kjent: Under flyktningkrisen i 2015 kom over en million asylsøkere og migranter til Europa. Pressede europeiske statsledere innførte grensekontroller og strammet inn asylpolitikken der de kunne.

151 - 180 av 7207
3 4 5 6 7 8 .... 237 238 239 240 241