Klipp fra media

Filter: debatt

Trenger bedre kontroll med bruk og resultater av norsk innsats (regnskogsatsingen)

Aftenposten (meninger) | 23.05.2018

Debatt av Per Kristian Foss (riksrevisor): Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er uenig i sentrale konklusjoner i Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Han mener at vi bare har sett på deler av innsatsen og ikke får frem at det er oppnådd viktige resultater. Men også det statsråden viser til av resultater, er eksempler på gode initiativ som har usikker videre gjennomførbarhet og langsiktig effekt.

Klimavennlig biodrivstoff er en del av løsningen

Bergens Tidende (meninger) | 23.05.2018

Kommentar av miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V): Utslippene i transportsektoren må ned. Det viktigste er å gå over til nullutslippsløsninger, som elektrisitet, hydrogen og biogass. Men bærekraftig biodrivstoff med god global klimaeffekt er en del av løsningen.

Ja til tukling med skaperverket! Jo til GMO!

Aftenposten (meninger) | 23.05.2018

Kommentar av Joakim Lund: Genmodifisert mat er ikke begynnelsen på slutten for menneskeheten, men en naturlig fortsettelse.

Atomavtalen er trolig historie

DN+ (meninger) | 23.05.2018

Kommentar av Mah-Rukh Ali: Er atomavtalen med Iran død? I teorien er svaret fremdeles nei. Men i praksis er det dessverre ja.

Når to planeter møtes

Dagbladet (meninger) | 23.05.2018

Kommentar av Morten Strand: Det har blåst opp til storm før det planlagte toppmøtet mellom USAs president Donald Trump, og Nord-Koreas leder Kim Jong-un 12. juni. Den ene grunnen er den åpenbare, nemlig at det er stor forskjell på hva Trump og Kim legger i det helt sentrale begrepet «kjernefysisk nedrustning». Den andre er at Trump har hyret en løs kanon på dekk, den kalde, kalde krigeren John Bolton, som sin nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Kina er jokeren i Korea

Dagsavisen (nye meninger) | 23.05.2018

Kronikk av Torbjørn Færøvik: Fred i Korea? Det lyder for godt til å være sant – og kanskje er det nettopp det. Bare en drøm uten rot i virkeligheten.

Tall for kapitalflukt krevende øvelse

DN+ (meninger) | 22.05.2018

Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad (Tax Justice Network–Norge): Arve Ofstad skriver i innlegget «Misvisende tall om kapitalflukt» at høye estimater på hvor mye Zambia taper i skatteunndragelser i gruvesektoren har vært skadelig for støtten til positive reformer som har økt skatteinntektene fra gruvesektoren (DN 8. mai). Estimatene det er snakk om stammer fra Global Financial Integrity (GFI). GFI var instrumentell i å løfte spørsmålet om ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland opp på den internasjonale politiske agendaen, men har de siste årene måtte tåle kritikk for metodiske svakheter. 

Stans skatteflukten!

Klassekampen+ (meninger) | 22.05.2018

Kommentar av Kari Elisabeth Kaski (SV): FN har anslått at det globale skattetapet fra multinasjonale selskaper å være om lag 4000 milliarder kroner hvert eneste år. Det internasjonale pengefondet anslår at tapet er på 5150 milliarder kroner årlig! Dette er penger som kunne og burde vært brukt til å bygge velferd, til bedre infrastruktur, til økonomisk utvikling og kanskje lavere personbeskatning. Selv om det tas noen skritt i riktig retning, er vi ikke er i nærheten av å ha løst denne kritiske utfordringen. Og dessverre har regjeringa vært svært passiv. 

Liberale norskpakistanere som krever frigjørelse, oppfattes som en trussel

Aftenposten (meninger) | 22.05.2018

Kommentar av Shakeel Rehman (leder for Senter for Sekulær Integrering - SSI): Sohail anklager Gilani for å være utenfor det muslimske miljøet og dermed ikke ha kredibilitet til å kunne si noe om forholdene. Men det er åpenbart at han selv skjønnmaler og i beste fall ikke kjenner til tallene fra IMDI, Røde Kors og minoritetsrådgivere som forteller om flere hundre årlige henvendelser om sosial kontroll, vold og tvangsekteskap.

Norge uten retningslinjer

DN+ (meninger) | 22.05.2018

Kommentar av Kathrine Raadim (leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp) og Stein Guldbrandsen (seksjonsleder i Fagforbundet): 21 europeiske land har retningslinjer for hvordan næringslivet skal forholde seg i israelske bosetninger. Norge har ikke. Det er nå helt nødvendig at Norge ikke sakker etter, men slår fast en anbefaling som gjør det helt klart hvilke rettslige, økonomiske og omdømmemessige konsekvensene norske bedrifter utsetter seg for hvis de samarbeider med israelske bosetninger.

Sammen, men ikke likeverdige

Dagsavisen (nye meninger) | 22.05.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Bare dager etter at Israels bidrag vant den europeiske melodifestivalen var Gaza igjen åsted for store demonstrasjoner som endte med i overkant av femti drepte og flere tusen skadde. Alle var palestinere. Den fastlåste situasjonen – og palestinernes lidelser – har igjen framkalt krav om boikott; en boikott som ikke bare kan ramme Israels nye Eurovisjon-stjerne Netta, men en stat med sterke økonomiske bånd til USA og Europa.

Slaget om Kabul

VG (meninger) | 22.05.2018

Lederkommentar: Taliban og IS er midt i sin årlige våroffensiv i Afghanistan. Heller ikke denne gangen kan de tillates å vinne.

Venezuelas tragedie fortsetter

Aftenposten (meninger) | 22.05.2018

Lederkommentar: Det eneste lyspunktet ved dette valget er at regimet synes å være tilnærmet ærlig i sin rapportering av valgoppslutningen, som er historisk lav. Det er et åpenbart tegn på en desillusjonert befolkning.

Verden knaker i sammenføyningene

Adresseavisen (meninger) | 21.05.2018

Kommentar av Morten Langfeldt Dahlback: Maktbalansen i verden flytter på seg. Et vinglete USA skrur opp endringstempoet, mens Europa må halse etter.

Frihandel og fred

VG (meninger) | 21.05.2018

Lederkommentar: Innføring av straffetoll er i seg selv er et angrep på både prinsippet om frihandel, og på det internasjonale regelverket som legger rammene for handel over landegrensene. Det kan bli farlig. Land som handler med hverandre går som regel ikke til krig mot hverandre. Frihandel og fred henger sammen. Faren med det som nå skjer, er at det ene tar det andre, og at verden havner i en situasjon ingen egentlig ønsker seg.

Motstemmene blir svakere i Ungarn

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.05.2018

Kommentar av Øyvind Strømmen: Opposisjonen i Ungarn er fremdeles splittet, tross et lysglimt i Budapest. Samtidig er det ungarske medialandskapet blitt enda fattigere.

Sprik i alliansen (vesten)

VG (meninger) | 19.05.2018

Lederkommentar: Det er mer enn sikkerhetspolitikk som forener vestlige land. Det er også et felles verdigrunnlag. I synet på klima, handel og Iran er det USA som har brutt med enigheten blant vestlige land. I disse viktige sakene har Trump ignorert de alliertes syn, trumfet gjennom sin egen vilje og utfordret samholdet.

Lavere konfliktnivå gagner både store og små land

Aftenposten (meninger) | 19.05.2018

Lederkommentar: USAs president Donald Trump har skapt internasjonal usikkerhet og uro siden han tiltrådte. I en verden der diplomatiske talemåter og omgang er blitt perfeksjonert gjennom tiår, kan klar tale skape uro. Men det er ikke først og fremst presidentens klare tale som plager verden. Det er utløst av hans manglende interesse og forståelse for hva som skal til for at viktige sider ved vår verdensorden består.

Geografi og kjærlighet

Dagbladet (meninger) | 19.05.2018

Kommentar av Morten Strand: På ei uke ble Atlanterhavet mye, mye større. Det henger sammen med store begivenheter i Midtøsten. Geografi er vanskelige greier.

Elvestuen tar for lett på kritikken (regnskogsatsingen)

Bergens Tidende (meninger) | 19.05.2018

Debatt av Per Kristian Foss (Riksrevisor): Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er uenig i sentrale konklusjoner i Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Han innvender at vi bare har sett på deler av innsatsen og mener at vi ikke får frem at det er oppnådd viktige resultater. Men også det statsråden viser til av resultater, er eksempler på gode initiativ som det er usikkerhet om videre gjennomførbarhet og langsiktig effekt av.

Miljømonstrene

Dagsavisen (nye meninger) | 19.05.2018

Kommentar av Lars West Johnsen: Blekkulf har blitt voksen, for å si det sånn. Blekkulf er blitt et sjømonster. Blekkulf er nå sjøuhyret i Loch Ness. Og det har satt øynene i offeret: De voksne. Husets 3.-klassing har bestemt seg for å redde verden. – Pappa? Nesten alt i huset vårt er plast, jo.

Vellykket integrering avhenger av jobb

DN+ (meninger) | 19.05.2018

Kommentar av Steinar Sivertsen (Lillestrøm Rotary), Jan Torjus Thompson (Athenæum Rotary) og Odd Grann (Gimle Rotary): Myndighetene har naturlig nok et hovedansvar for at integreringsprosessen skal lykkes. Men samtidig må politikken utformes slik at de mange frivillige organisasjoner som ønsker å bidra på dette området, opplever at deres innsats og kapasitet blir verdsatt og utnyttet best mulig.

Israel har forspilt sine muligheter

Vårt Land (verdidebatt) | 19.05.2018

Kommentar av Erik Hillestad: Israel har for lengst forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.

Gaza – der håpet har dødd

Dagsavisen (nye meninger) | 19.05.2018

Kommentar av Roger Hercz: Ingen som møtte Khaled, en 17-år gammel palestiner, kan noensinne glemme ham.

Mister Venezuela sin valuta etter presidentvalget?

Aftenposten (meninger) | 19.05.2018

Kronikk av Aslak Orre (seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt) og Antulio Rosales (postdoktor, ​SUM/UiO): Bolivarens 140 år lange historie kan snart være omme – og nøden i Venezuela vil bli enda verre.

Verden faller ikke sammen, den normaliseres

Aftenposten (meninger) | 18.05.2018

Debatt av Øystein Tunsjø (professor, Institutt for forsvarsstudier): I en kronikk i Aftenposten 6. mai fremhever Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI, ti forhold som angivelig fører til at verden faller fra hverandre. I virkeligheten er det noe annet vi er vitne til – at internasjonal politikk normaliseres.

Budsjettkutt og handelsavtaler pressar EU-bøndene

Nationen (meninger) | 18.05.2018

Kommentar av Hildegunn Gjengedal (seniorrådgjevar i Noregs Bondelag): EU-bøndene kjempar imot eit budsjettkutt på fem prosent. Samtidig truar ei handelsavtale med Brasil rundt neste sving.

Du godeste, Terje Tvedt

Morgenbladet (meninger) | 18.05.2018

Debatt av Grete Brochmann (professor i sosiologi): Du godeste, tenkte jeg da jeg leste Terje Tvedts mastodont-svar etter min 4000 tegns baksidekommentar om hans siste bok Det internasjonale gjennombruddet. Han bygget riktignok også noen av punktene på et paneldebattinnlegg jeg hadde på Nasjonalbiblioteket noen uker tidligere, der jeg kunne bruke noe mer plass.  Svaressayet hans i Morgenbladet 11. mai har form av et kraftoppgjør. Det er forunderlig all den tid jeg har sagt og skrevet at jeg er enig med Terje Tvedt i mange av hans observasjoner i boken, at jeg synes hovedideen hans er fruktbar; å sammenstille globaliseringens to hovedelementer «da Norge møtte verden og da verden kom til Norge».

I front for kvinnerettigheter

Dagsavisen (nye meninger) | 18.05.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Asrup (H): Støre hevder at Norge verken er «i første, andre eller tredje rekke» i kampen for kvinners rettigheter. Han viser til én enkelt giverkonferanse i Nederland der Norge ikke var medarrangør. Men sannheten er at Norge har en tydelig stemme internasjonalt for kvinners rettigheter og likestilling, og vi er en ledende bidragsyter internasjonalt til seksuelle og reproduktive helsetjenester. 

Biodiesel er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene

Aftenposten (meninger) | 18.05.2018

Kommentar av Bjørn Eidem (prosjektleder i RURALIS Utredning): Ny teknologi og måter å løse klimautfordringene på er under utvikling. Felles for de fleste er at det vil ta tid før de kan settes ut i livet. Derfor er det så viktig å komme i gang med biodiesel, den kan rulles ut raskt og gi positive bidrag med en gang. Den nye, fullraffinerte biodieselen, HVO i dagligtale (Hydrotreated Vegetable Oil), representerer dessuten et nytt fremskritt.

31 - 60 av 8142
2 3 4 5 6 7 .... 268 269 270 271 272