Klipp fra media

Filter: debatt

Konflikter i vinden

Dagsavisen (Nye Meninger) | 19.09.2018

Debatt av Mikaela Vasstrøm, Hans Kjetil Lysgård og Hanne Haaland: Når naturressurser skal kommersialiseres oppstår det ofte konflikter, særlig der det involverer store naturinngrep. Det vekker sterke følelser både lokalt og nasjonalt og etablering og utbygging av vindkraftverk er ikke noe unntak. Norges relativt ambisiøse klimamål har forpliktet oss internasjonalt til å redusere CO2-utslipp.

Oljeministerens klimasemantikk

Morgenbladet | 19.09.2018

Debatt av Pål Antonsen og Ole Hjortland (Universitetet i Bergen): «Hva mente du med begrepet «klimaromantikere»?». Spørsmålet skapte bry for den nye olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg (Frp). Etter at NRKs Peter Svaar måtte stille spørsmålet hele seks ganger, endte besvarelsen med et mageplask.

Det er, i vårt samfunn, mangel på dannelse å nekte å håndhilse på en bestemt gruppe mennesker

Dagsavisen (Nye Meninger) | 19.09.2018

Debatt av Unni Helland: En skoleansatt som kun håndhilser på menn driver maktmisbruk i religionens navn.

Ny silkevei skal gjøre Kina til økonomisk supermakt

ABC-Nyheter | 19.09.2018

Kommentar av Kristen Nordhaug (Professor i utviklingsstudier ved OsloMet): Kina vil bygge en ny silkevei tvers over Asia, med forgreininger til Europa og Afrika. Initiativet, som er ment å styrke Kinas posisjon som økonomisk stormakt, studeres med lys og lupe av storkonserner og utenrikspolitiske strateger over hele verden. Prislappen kan bli på flere tusen milliarder kroner.

Narkokrigen raser igjen

Minervanett | 19.09.2018

Debatt av Øystein Schetne: Norad har evaluert Norges rolle i prosessen, og finner at vi i hovedsak spilte en viktig rolle i arbeidet med å komme frem til en signert avtale. Spørsmålet som blir hengende i luften er imidlertid hvordan Norge kunne påvirket prosessen slik at avtalen faktisk førte til fred.

Populisten mot europeeren

VG (meninger) | 19.09.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Brexit, migrasjon og ytre grenser er tema i Salzburg. Ingen andre saker får bedre frem skillelinjene i Europa, mellom høyrepopulister og nasjonalister på den ene side og liberale forsvarerne av europeiske institusjoner på den andre.

Da Trygve Lie dolket Folke Bernadotte i ryggen

Dagbladet (meninger) | 18.09.2018

Kommentar av Jan Erik Smilden: I dag er det 70 år siden grev Folke Bernadotte ble drept av jødiske terrorister. Den saken får bred omtale i Odd Karsten Tveits nye bok om FNs første generalsekretær.

Når Norge går til krig

Vårt Land (Verdidebatt) | 18.09.2018

Debatt av Stig Lægdene: Bombingen i Libya bør føre til en dyp politisk, militær og moralsk bearbeiding.

Det er de blinde øynene som nå skriver historien

Dagbladet (meninger) | 18.09.2018

Lederartikkel: Etterpåklokskap er også en form for klokskap. Selv om det er en treg innsikt med nokså lav status. Helt ubrukelig er likevel viljen til ikke å lære av erfaringene fra kriger og konflikter.

Når Norge bomber mennesker i et land langt unna som aldri har gjort oss noe, får det ingen konsekvenser

Adressa (meninger) | 18.09.2018

Debatt av Catharina Jacobsen: Vi lever i en nasjon full av omsorg. Velferdsstaten tar vare på oss, det politiske systemet er demokratisk. Domstolene dømmer og straffer, og media informerer. Men når Norge bomber mennesker i et land langt unna som aldri har gjort oss noe, da får det ingen konsekvenser. Sånn kan vi ikke ha det.

Libya-utvalgets rapport er forbilledlig klar på hvordan situasjonen var

Aftenposten (meninger) | 18.09.2018

Kronikk av Espen Barth Eide: Jeg hørte til dem som sto midt oppe i prosessen i 2011. Utvalgets fremstilling og drøfting er gjenkjennelig. Mye kritisk kan og bør sies om det internasjonale samfunns innsats før, under og etter intervensjonen i Libya. Etterpåklokskapens klare lys er nyttig, men er jo nettopp klarest i ettertid.

Klimavennlig migrasjon

Dagens Perspektiv | 18.09.2018

Debatt av Erik Solheim og William Lacy Swing: Menneskeheten er i bevegelse. Tiden vi lever i preges av en enorm flyt av ideer, penger og – i økende grad – mennesker. Størrelsen på jordas befolkning, kombinert med hvordan vi utnytter ressursene, skaper dramatiske endringer. Selv om den sirkulære økonomiske modellen har fremmet velstand for flere hundre millioner mennesker i mange land, og således redusert global fattigdom betraktelig, har alt for mange falt utenfor.

Min klimapolitikk er bedre enn din

Dagbladet (meninger) | 18.09.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Raymond Johansen ser gjerne at valget neste år blir en folkeavstemning om miljøpolitikken. Vi glemmer ofte at klima- og miljøpolitikk er en vinnersak.

Vi dør uten plantene (Miljø)

VG (meninger) | 18.09.2018

Kommentar av Ole Kristian Strøm: Vi mennesker tror vi er «sjefen» her på jorden. Men plantene utgjør mer enn 99 prosent av jordens biomasse. Uten dem ville det ikke ha vært noe liv.

Trist at partiene konkurrerer om å ha den strengeste innvandringspolitikken

Aftenposten (meninger) | 18.09.2018

Debatt av Simen Bondevik: Innvandringsdebatten har nå sunket til det nivået at man konkurrerer om å være det strengeste partiet på området.

Venstresiden har et moralsk ansvar overfor Venezuela

Aftenposten | 18.09.2018

Debatt av Dag Mork Ulnes: SV og Rødt bør snarest ta seg en tur til Cuba for å snakke med sine venner.

En 28 år gammel konflikt forklarer noe av Russlands opptreden i dag

Aftenposten (meninger) | 18.09.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Russerne liker ikke at NATO eser ut. Bak ligger en følelse av sårbarhet og brutte løfter.

Utvikling må skje innafra

Vårt Land (Verdidebatt) | 17.09.2018

Debatt av Egil Magne Hovdenak: Reportasjen i Vårt land 11. september om «bekymringsideologen» professor Paul Collier, reiser mange spørsmål om hvordan vi diskuterer utviklingsspørsmål, om våre strategier i utviklingsarbeid, og om hva vi mener om hverandres arbeidsmåter. For å begynne med Colliers kritikk av «ideelle organisasjoner som reiser til fattige land og skal bygge sivilsamfunn betalt av oss». (Sitat fra Norfund-direktør Kjell Roland). Mener Roland at dette er en karakteristikk som rammer alle frivillige organisasjoner, «unntatt Kirkens Nødhjelp», som han sier?

Kloden lider

Dagsavisen (Nye Meninger) | 17.09.2018

Debatt av Jon Reidar Øyan: Den kortsiktige velstandsøkningen i samfunnet truer vår sivilisasjon.

Flyktninger: Det er typisk norsk å være god?

Dagsavisen (Nye Meninger) | 17.09.2018

Debatt av Ivar Johansen: Jeg synes nok å merke at med integrering tenker vi ofte at de andre bør bli som oss. Innordne seg norsk kultur, hva nå det er.

Du bør elske EU og forbedre hennes mangler

Dagbladet (meninger) | 16.09.2018

Kommentar av Ola Magnussen Rydje: Hvilket annet fellesskapsprosjekt i verdenshistorien følger opp egne ambisjoner om menneskelig utvikling i samme skala som EU?

Samarbeidet mellom Russland-Kina viser en verden i endring

Aftenposten (meninger) | 16.09.2018

Lederartikkel: I fjor holdt Kina og Russland for første gang en felles flåteøvelse i Østersjøen. Nå pågår gigantøvelsen Vostok-2018 i Sibir. Her trener 300.000 russiske, kinesiske og mongolske soldater på krig. 36.000 militære kjøretøy er i aksjon.

Fra mellomkrigstidens Europa til bøllete amerikansk president. Hvem er demokratiets fiender?

Aftenposten (meninger) | 15.09.2018

Debatt av Erik O. Eriksen (professor og senterleder, ARENA – Senter for europaforskning): I dag er balanserende institusjoner på plass. Likevel trues demokratiet.

Iraks minoriteter i stor fare

VG (meninger) | 15.09.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Irak er revet i stykker av bitre motsetninger mellom etniske og religiøse grupper. Håpet er at en ny generasjon vil bryte ned de gamle skillelinjene. Årets to vinnere av Stefanusprisen er budbringere av dette håp. Forfatter og akademiker Saad Salloum og den katolske presten Ameer Jaje arbeider med forsoning og religionsdialog i et dypt splittet stammesamfunn. For dem og deres meningsfeller handler det om å redde Irak som en flerkulturelt land med et stort antall religiøse minoriteter. Det er en særdeles krevende oppgave.

Klokt å tenke nytt (bistand/flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 14.09.2018

Kronikk av Robert Wood, Ana Uzelac og Jos Meester (Clingendael Institute): Med den nye strategien for norsk humanitær politikk ønsker utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup nytenkning rundt norsk humanitær innsats. En hovedprioritet i strategien er beskyttelse av mennesker i krise og konflikt – og på flukt. 

Telefonkrigen

Bergens Tidende (meninger) | 14.09.2018

Lederkommenrtar: Bombinga av Libya viste at Noreg manglar gode rutinar for å gå til krig.

Hvitvasker regjeringen

Klassekampen+ (meninger) | 14.09.2018

Kommentar av Bjørgulv Braanen: Det er rett og slett sjokkerende at slike skjebnesvangre beslutninger tas på så tynt grunnlag og så tilfeldig. I Storbritannia har det ført til et politisk etterspill – i Norge velger den forsvarspolitiske nomenklaturen å skalke lukene. Alt gikk greit for seg.

Mild kritikk for 588 bombe

Aftenposten (meninger) | 14.09.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Krigen i Libya i 2011 skulle beskytte sivile mot folkemord, men det mest konkrete resultatet var at diktator Muammar Gaddafi ble drept og landet ble splittet, lovløst og voldelig. Intervensjonen utenfra bidro til at én dårlig situasjon ble avløst av en enda dårligere. Det undertrykkende Gaddafi-regimet tilbød i alle fall en viss stabilitet og økonomisk utvikling, selv om det må legges til at borgerkrigen i 2011 var i ferd med å endre bildet.

Viktig rapport om Libyakrigen

VG (meninger) | 14.09.2018

Lederkommentar: Norges bombetokt i Libya var en av de mest omfattende norske kamphandlingene siden andre verdenskrig. Rapporten om krigen er viktig fordi den gir bedre kunnskap om en av de alvorligste politiske beslutningene i Norge de siste årene.

Norge fulgte ukritisk med på Libya-ferden

Vårt Land (analyse) | 14.09.2018

Analyse av Geir Ove Fonn: Når Norge trår velvillig og massivt til i en Nato-operasjon på et annet kontinent, handler det både om norske sikkerhetsinteresser og våre langvarige humanitære tradisjoner.

31 - 60 av 9129
2 3 4 5 6 7 .... 301 302 303 304 305