Klipp fra media

Filter: debatt

Midtøsten brenner mens USA trekker seg fra lederrollen i regionen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Det er mye å være optimistisk over i vår tid. I nesten alle deler av verden er økonomien voksende, og krig, fattigdom og sykdom er på retur. Men så er det Midtøsten, da.

I El Salvador anses fortsatt dødfødsel som drap av rettsvesenet

Dagbladet (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Siv Meisingseth (kommunikasjonssjef i Plan International Norge): Senest forrige uke fikk vi en ubehagelig påminnelse om hvordan det står til med kvinners rettigheter i Latin-Amerika.

Europas sikkerhet er ingen selvfølge

Aftenposten (meninger) | 18.02.2018

Lederkommentar: Det er ikke nødvendig å rope alarm om NATO, men heller ingen grunn til å overse faktorene som belaster samarbeidet.

Legg fra deg pistolen (radikalisering)

Aftenposten (meninger) | 18.02.2018

Kommentar av Nesreen Abou Assaf: Den vanlige immigranten i gaten spør seg selv hvorfor han får skylden for hver forbrytelse som skjer og hvorfor han må unnskylde seg, mens den vanlige europeeren i gaten spør seg hvorfor deres barn må unngjelde for disse forbrytelsene.

Misforstått bærekraft

DN+ (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Kalle Moene (professor ved UiO): Vi hører det igjen og igjen: x må være bærekraftig – der x kan stå for alt fra velferdsstaten til finanssektoren; fra innvandring til pensjonering; fra næringsliv til familieliv. Men å bruke bærekraft i så mange ulike sammenhenger uten en gjennomgående sammenheng, bryter med innholdet i bærekraftsbegrepet som Brundtlandrapporten «Vår felles fremtid» introduserte i 1987. Definisjonen av bærekraft er egentlig enkel.

Når verden går av hengslene (globalisering)

DN+ (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Globalisering er flott. Den liberale verdensorden har vært en velsignelse. Men akkurat nå bør Vestens makthavere ta en timeout fra sine globale ambisjoner og rydde opp hjemme. De bør bremse innvandringen og dele godene, oppføre seg litt mer gerhardsensk. Hvis ikke kan hele det kapitalistiske byggverket rase. Veien ligger åpen for enda flere Orbaner, Kaczynskier og Trumper – mens Kinas Xi Jinping svever i bakgrunnen og kjøper seg verdensmakt. Dette ifølge to av klodens mest innflytelsesrike samfunnssynsere, Stanford-professor Francis Fukuyama og Financial Times sjefkommentator Martin Wolf.

Skatt uten likebehandling

DN+ (meninger) | 17.02.2018

Debatt av Øistein Lydersen (siviløkonom): I DN lørdag 10. februar mener Roger Schjerva i IKT Norge at en særnorsk «Google-skatt», som i forslaget fra Miljøpartiet De Grønne, vil være «helt unyttig»: «Det vil i praksis være vanskelig å finne en avgrensning og fornuftig begrunnelse for hvorfor digitale inntekter skal behandles annerledes enn andre inntekter», og det vil bryte med nasjonale og internasjonale likebehandlingsprinsipper.

Klart for årtusenets skatteoppgjør

DN+ (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Per Espen Stoknes (MDG): Nødvendige skatteendringer internasjonalt kommer neppe på plass uten at enkeltland høster erfaringer først. Norge kan går foran.

Stopp krig mot barn

VG (meninger) | 17.02.2018

Kronikk av Tove R. Wang (Redd Barna): Forbrytelser mot barn i krig er en trussel for vår felles framtid. Verdenslederne må våkne. Og Norge kan være en viktig pådriver.

Norge i Niger

Klassekampen (meninger) | 17.02.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Det er ganske utenkelig at norske myndigheter etter en selvstendig sikkerhetsanalyse skulle ha kommet fram til at den beste bruken av norske militære akkurat nå er i det vestafrikanske landet Niger. Nupis Karsten Friis sier at det mest sannsynlige er at Norge har fått en forespørsel fra et alliert land om å stille med soldater. Friis sier norsk deltakelse kan ha sammenheng med at Norge ønsker å skaffe seg goodwill i søreuropeiske Nato-land for våre utfordringer i nord. Det er en mulighet, men Norge har ingen tradisjon for bilateralt militært samarbeid med Italia. Mer sannsynlig er det at Nato eller Washington er involvert. Uansett ligger dette militære engasjementet nå i det mørke. Stortinget må kreve en redegjørelse av forsvarsministeren.

Atomkappløpet ingen vil ha

VG (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Frithjof Jacobsen: At Russland og NATO har havnet i et rustningskappløp der man ser behov for nye typer atomvåpen, sier det meste om hvor bekymringsfull situasjonen i vår del av verden er i ferd med å bli. Det er Russland som driver spenningsnivået oppover, men samtidig ser det ut til å mangle en meningsfull politisk dialog som kan hindre et nytt rustningskappløp.

Holocaust er grunnsteinen for institusjonene våre (menneskerettigheter)

Dagbladet (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Aage Borchgrevink: Professor Terje Tvedt har påpekt at menneskerettighetene er så uangripelige i Norge at de fungerer som en sekulær religion. Det er absolutt noe i det. Utgangspunktet for menneskerettighetskulten er holocaust, etterkrigstidens mest meningsladete begivenhet.

Paradoksale talspersoner

Dagbladet (meninger) | 17.02.2018

Kommentar av Sharam Alghasi (mediesosiolog ved Høyskolen Kristiania): Masud Gharahkhanis kritikk av innvandringspolitikken til dagens regjering er, etter min forståelse, en av de mest bemerkelsesverdige hendelsene i norsk politisk landskap på lenge. Stortingstalen til Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson for det historisk dominerende politiske partiet i Norge, Arbeiderpartiet, bryter med den over 40 års lange og herskende retorikken i det politiske landskapet og markerer et skifte.

Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen?

Aftenposten (meninger) | 17.02.2018

Kronikk av Jacob Aasland Ravndal og Tore Bjørgo (Senter for ekstremismeforskning v UiO): Når demokratiets og rettsstatens grenser for trusler og vold overskrides, må myndighetene reagere – tydelig.

Et forsiktig håp

Dagsavisen (nye meninger) | 17.02.2018

Lederkommentar: Sør-Afrikas nye president, Cyril Ramaphosa har enorme oppgaver foran seg.

Sivilsamfunnet, det siste forsvaret mot dei multinasjonale storselskapa?

Vårt Land (verdidebatt) | 16.02.2018

Kronikk av Sandra Cossart (directrice de Sherpa), Susan George (présidente d'honneur d'Attac France), Jean-François Julliard (directeur général de Greenpeace France) og Birthe Pedersen (directrice d'Action Aid France – Peuples Solidaires): Stilt overfor regjeringar som gir prioritet til «investorane» framfor menneskerettar og livet på planeten, er det opp til oss alle å styrke grasrotorganisasjonane og andre former for «mot-makt». Utover den aktuelle, politiske situasjonen, som favoriserer utviklinga av rikmannsveldet (oligarkia), vil ikkje den naudsynte utviklinga over mot ein annan og meir rettferdig og berekraftig samfunnsmodell kunne skje utan eit sterkt og uavhengig sivilsamfunn i stand til å løfte fram og styrke forventningane til fleirtalet."

Si meg, Terje Tvedt, hva synes du egentlig om innvandring?

Aftenposten (meninger) | 16.02.2018

Kommentar av Therese Sollien: Ole Torps intervju med Terje Tvedt kunne ikke illustrert Tvedts poeng på en bedre måte.

Oxfams sexskandale illustrerer hvor utsatt bistandsbransjen er for maktmisbruk

Morgenbladet+ | 16.02.2018

Kommentar av Tove Gravdal: I Storbritannia er hjelpeorganisasjonene, som her i Norge, moralske kompass som minner om at folk flest i verden mangler mye som vi rike tar for gitt. Fallhøyden er dermed stor når umoral blir avslørt i bransjen. The Times har avdekket at ansatte i Oxfam, en tungvekter innen nødhjelp og bistand, betalte prostituerte for sex da de jobbet på Haiti etter jordskjelvkatastrofen i 2010. En av dem var belgisk, han ledet Oxfams Haiti-program, og har innrømmet at han kjøpte sex, i strid med organisasjonens regler.

Umoral i bistand

Vårt Land (verdidebatt) | 16.02.2018

Lederkommentar: Det må være sanksjonsmuligheter for å tvinge organisasjoner til å jobbe enda hardere for å hindre seksuelle overgrep.

Folkerett og realisme - hvor står Norge?

Vårt Land (verdidebatt) | 16.02.2018

Kommentar av Hedda Langemyr: På spørsmål om hva Norges offisielle holdning til den folkerettslige legitimiteten bak Tyrkias operasjoner er, svarte utenriksminister Ine Marie Søreide at NATO, og dermed også Norge, erkjente at Tyrkia kunne ha «legitime sikkerhetsinteresser» i grenseområdene i Syria. Det er ikke en uttrykt støtte til krigshandlingene, men ei heller en fordømmelse. Det kan være verdt å dvele litt ved formuleringen «legitime sikkerhetsinteresser». 

Ap mangler innvandringspolitikk

DN+ (meninger) | 16.02.2018

Debatt av Kristin Øhrmen Johnsen (H): Jonas Gahr Støre forsøker i en kronikk i DN 10. februar å si at Arbeiderpartiet har veket unna innvandringsdebatten i frykt for Frp. Det kan jo hende at partiet bare mangler politikk. Ap prøver å være strenge og liberale på én gang og taler med flere tunger. Jeg har vanskelig for å se hvordan det representerer «ærlig tale om migrasjon», som Støre selv prøver på. Men om Ap er ferdig med å klage på Listhaugs retorikk og vil bidra til en ansvarlig innvandringspolitikk, ønsker vi dem velkommen.

Tid for handling, ikke tom retorikk

Dagbladet (meninger) | 16.02.2018

Debatt av Jon Helgheim (innvandringspolitisk talsperson i FrP), Christian Tybring-Gjedde (utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i FrP og Per Willy Amundsen (medforfatter av FrPs Bærekraftsrapport): Ambisjonene om en ny nordisk sosialdemokratisk innvandringspolitikk var dessverre ingenting annet enn populistisk spillfekteri fra Arbeiderpartiets side.

Den sosialdemokratiske batongen

Dagbladet (meninger) | 16.02.2018

Debatt av Tobias Strandskog (Bergen Høyre): Arbeiderpartiet drev en valgkamp mot regjeringen for et kaldere samfunn, og en streng asyl politikk. De mente Norge gikk i feil retning og de skulle styre oss tilbake på rett kurs. Etter analyse av meningsmålinger, har Youngstorget nå som en lysbryter skiftet politikk og retorikk. En regjering som var for streng, har nå blitt for liberal og tiltaksløs.

Vil vi være et «Høyre light», Jonas?

Aftenposten (meninger) | 16.02.2018

Tord Skredlund (18), skole- og arbeidsansvarlig i AUF i Rogaland, på Si;D: Åpent brev til Støre fra en bekymret AUF-er: - Vi kan ikke låne innvandringspolitikk fra Listhaugs dagbok.

Norge må protestere mot nyvalget i Venezuela

Aftenposten (meninger) | 16.02.2018

Kommentar av Dag Mork Ulnes (tidl. ambassadør i Venezuela): Sammen med EU, USA og Lima-gruppen bør det påligge Norge et ansvar for aktivt å ta avstand fra Maduros forsøk på å føre både det venezuelanske folk og det internasjonale samfunn bak lyset og protestere mot et presidentvalg som skal skje på slike premisser som klart bryter med fundamentale menneskerettighetsprinsipper. Norge har også et ansvar for å yte humanitær bistand til det venezuelanske folk.

En farbar vei (Norfund)

Vårt Land (meninger) | 15.02.2018

Kronikk av Jonas Holmqvist (FIVAS): Mye er sagt i debatten om Norfund den siste tiden. En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner har svart etter at Kjell Roland, direktøren for Norfund, gikk ut med tydelig kritikk av sivilsamfunnet som ifølge ham selv har et for negativt fokus. Her må jeg komme med en korrigering. Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi er her for å passe på. Passe på at lovverk, retningslinjer og menneskerettighetene overholdes. Som sivilsamfunnsaktør er vårt mandat å snakke de marginalisertes sak.

Hvis alle skal med

Dagsavisen (nye meninger) | 15.02.2018

Kronikk av Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Andrew Kroglund (skribent og forfatter): Bistandsinnsatsen i verden må endres, skriver Dagsavisen i et stort oppslag den 6. februar, og viser til en fersk rapport fra Brookings-instituttet. Artikkelen er viktig og henviser til FNs nye bærekraftsmål. De er ennå ikke godt nok kjent blant folk flest. Men tar vi innover oss de 17 målenes dypere budskap, snakker vi om å igangsette samfunnsomformende reformer på globalt nivå av en helt ny karakter. 

Returpolitikk på EU-nivå?

DN+ (meninger) | 15.02.2018

Kommentar av Sophie Matlary: Internasjonalt samarbeid på migrasjonsområdet er utfordrende for de fleste stater. Tre år etter asylkrisen i 2015 dreier den politiske interessen for statene i Europa seg om returavtaler og samarbeid med tredjeland.

Trangsynt om innvandring

Dagbladet (meninger) | 15.02.2018

Debatt av Masud Gharahkhani (Ap): Når Dagbladet i sin lederartikkel 3. februar skriver at Ap konkurrerer med Frp i asylpopulisme, så er de med på å sette Frp i sentrum og gjøre dem til målestokken i innvandringsdebatten. Det tjener Frp på, mens debatten blir fordummet.

Ny president er neppe nok for Sør-Afrika

DN+ (meninger) | 15.02.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Å bli kvitt Jacob Zuma er nødvendig for Sør-Afrika, men det løser ikke landets problemer.

31 - 60 av 7487
2 3 4 5 6 7 .... 246 247 248 249 250