Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: debatt

Den svenske tregheten

Aftenposten (meninger) | 08.07.2018

Kommentar av Odd Inge Skjævesland (journalist og forfatter): SD er kommet langt i å få fjernet rasiststempelet. De andre synes bare ikke å ha skjønt det. Nå kan det være for sent.

Koreas Nelson Mandela: Spionen som ofra heile livet for eitt Korea

NRK nyheter (urix) | 08.07.2018

Korrespondentbrev fra Kjersti Strømmen: Kamphandlingane i den brutale Koreakrigen varte i tre år, men partane er teknisk sett framleis i krig. For nokre soldatar held fram kampen heilt inn i deira siste leveår. Dette er historia om ein som ofra det meste for sameining og eitt Korea.

Alle taper på handelskrig

VG (meninger) | 07.07.2018

Lederkommentar: USAs president Donald Trump begikk et alvorlig feilgrep da han fredag startet sin lenge varslede handelskrig mot Kina. Han har allerede utløst handelskonflikter med naboland og allierte i Europa, og truer med ytterligere opptrapping. Vi mener alle vil tape på en global handelskrig, inkludert mange av Trumps kjernevelgere.

Det er bare et spørsmål om tid før skadevirkningene av Trumps handelspolitikk blir så store at de blir umulig å snakke bort

DN+ (meninger) | 07.07.2018

Lederkommentar: Den første trefningen i handelskrigen omfatter import på 34 milliarder dollar på hver side, et beløp som sannsynligvis vil bli økt med ytterligere 16 milliarder dollar i august. Det er likevel bare småpenger mot de tollsatsene den amerikanske presidenten Donald Trump har sagt han vil innføre dersom Kina ikke bøyer av.

Berettiget til å mene (kirkens samfunnsengasjement)

Vårt Land (verdidebatt) | 07.07.2018

Kommentar av Atle Sommerfeldt (biskopi Borg): Temaene og posisjonene er utformet i nært samarbeid med faglig spesialiserte kirkelige organisasjoner i Norge og globalt, kirker og økumeniske organisasjoner i andre land og kompetansemiljøer innenfor de ulike fagfeltene nasjonalt og globalt. De to temaene som Andresen de senere årene har irritert seg mest over – klimapolitikken og flyktning- og innvandringspolitikken – gjenspeiler Den norske kirkes globale nettverk som selvfølgelig ikke bestemmes av det partipolitiske terrenget i Norge eller «forakt» for Frp.

En ny diakoni (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 07.07.2018

Kommentar av Tale Hungnes (Amnesty): Hvis Norges nye utviklingsminister ønsker seg en til­nærming til bistand som peker bortenfor bistandens tids­alder, kan han se til et diakonalt samarbeidsprosjekt­ i ­Haydom i Tanzania. Her viser diakoni vei: Politiske menneske­rettigheter må gis mer plass i bistandstenkningen.

Det skjer ikke en dritt hvis ingen bryr seg

Dagbladet (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Karine Nordstrand (lege og styreleder i Leger Uten Grenser): Kanskje vil ikke aktivisme og oppmerksomhet gjøre at volden i Øst-Kongo stopper. Men dersom vi kan sørge for billigere og mer tilgjengelige vaksiner for befolkningen der, eller bedre behandling for de blant dem som lider av tuberkulose, så kan vi i alle fall bedre helsesituasjonen for en befolkning i nød. Vi i Leger Uten Grenser kommer ikke til å gi oss og jeg tviholder på viktigheten av å skape oppmerksomhet rundt verdens glemte humanitære kriser.

Leger mot atomvåpen og ICAN: Hvorfor går ikke Norge inn for å forby det verste masseødeleggelsesvåpenet av alle?

Aftenposten (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Mari Seilskjær (daglig leder Leger mot atomvåpen, koordinator ICAN Norge): Hvorfor skal et land som har støttet forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen, ikke støtte et forbud mot atomvåpen? Når slutter Norge å nøle?

Kampen mot tropenetter og tørre jorder (klima)

DN+ (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Temperaturen på kloden er allerede steget én grad. Årets mai var globalt den 42. i rekken av maimåneder som har vært varmere enn gjennomsnittet var for maimåneder på 1900-tallet, ifølge amerikanske myndigheters National Ocean and Atmospheric Administration. Klimaavtalen fra Paris i 2015 setter et mål om at temperaturstigningen kan stanses godt under to grader og at landene skal strebe mot å holde dem på 1,5 grader. I oktober kommer FNs klimapanel med en spesialrapport som skal forsøke å gi svar på to spørsmål basert på den forskningen som nå er tilgjengelig.

Å styre med blikket i bakspeilet

NRK ytring | 07.07.2018

Replikk av Bård Vegar Solhjell og Ragnhild Waagaard (WWF Norge): Vi debatterer gjerne med Norsk olje og gass, men da bør det skje med blikket rettet mot fremtiden, ikke fortiden.

Lettvint klimakritikk fra DN

DN+ (meninger) | 07.07.2018

Debatt av Kristin Skogen Lund (adm. direktør i NHO): DN bommer på lederplass 5. juli med lettvint klimakritikk på næringslivets forslag til hvordan vi skal løse klimautfordringene og sikre grønn omstilling i transportsektoren.

De ustoppelige Sverigedemokraterna

DN+ (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Sverigedmokraterna har også forsynt seg grovt av tradisjonelle sosialdemokratiske velgere, særlig i det sørlige Sverige. «Hvert fjerde LO-medlem stemmer SD» skryter partiet i Almedalen. Den store forskjellen er at mens Socialdemokraterna historisk har stått for en liberal innvandrings- og asylpolitikk, mener Sverigedemokraterna at de omfattende midlene som i dag brukes på innvandrere må styres til å styrke velferdsstaten.

Det er ikke nok å holde i rorpinnen hvis man ikke samtidig sjekker kreftene som påvirker båten

DN+ (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor ved UiO): Da EU laget nytt kompromiss om migrasjonspolitikk nylig, var statsminister Solbergs raske kommentar at Norge er med på felles kvoter om flyktninger – uten at noen vet hva dette måtte bety eller har diskutert dette her hjemme. Norge tar kvoteflyktninger i FN-regi, som de fleste andre land. Men ja-et til et uklart, udefinert og fremtidig kvotesystem i EU-regi ble gitt umiddelbart og føyer seg inn i rekken av norske ja til alt som foreslås i EU. Dette er selvsagt et uttrykk for den norske avmakten når det gjelder EU.

Mobilkrig (Libya)

Klassekampen+ (meninger) | 06.07.2018

Kommentar av Anne Beate Tvinnereim (Sp): Flere sterke grunner talte for norsk deltakelse; Sikkerhetsrådets vedtak, støtte fra den Arabiske Ligaen og holdningen i Nato. Derfor var også partiene i Stortinget samstemte. Men det betyr ikke at prosessen var bra. Når norske folkevalgte skal sende menn og kvinner i krig bør det fattes formelle vedtak, og Stortinget bør diskutere saken.

Bakpå (klima)

Klassekampen (meninger) | 06.07.2018

Lederkommentar av Pål Hellesnes: De to største kildene til klima­gassutslipp i Norge er transport­sektoren og olje- og gassektoren. Mens utslippene fra industrien har falt til dels betydelig, har utslippene fra disse to sektorene fortsatt å øke. Den politiske situasjonen gir heller ingen grunn til optimisme for at dette skal snu. Snarere er politikken både for transportsektoren og olje- og gassektoren preget av utpreget og eksplisitt ønske om vekst. 

Lovende diskusjon om migrasjon

Morgenbladet (meninger) | 06.07.2018

Lederkommentar: Flyktningkrisenhet det i 2015. Nå er migrasjon blitt det etablerte uttrykket. Det er riktig språkbruk. Mange av dem som kommer til Europa flykter fra krig, mange fra fattigdom. Mange ønsker seg rett og slett et bedre liv.

Merkel kjemper for makten og ettermælet

Aftenposten (meninger) | 06.07.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Tilhengerne av en strengere asylpolitikk mener kompromisset ikke vil gi landet færre asylsøkere. Høyrepopulistiske Alternative für Deutschlands Alice Weidel kalte det for «virkningsløst» og forlangte Merkels avgang. Det er vanskelig å bedømme sikkert før man ser hvordan praksis blir, men umiddelbart er det nærliggende å gi AfD rett.

Palestinerne i stikken

Vårt Land (verdidebatt) | 06.07.2018

Kommentar av Erling Rimehaug: Vil araberlandene gå bak ryggen på det palestinske lederskapet og akseptere Donald Trumps fredsplan?

Trumps «fredsplan» gir Israel hele kaka

Dagbladet (meninger) | 06.07.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: I slutten av juni fortalte Kushner at innholdet i planen snart vil bli offentliggjort. Og ganske så arrogant slo han fast at palestinerne ikke kommer til å bifalle den. Og for en plan! Lekkasjer, uttalelser og analyser går alle i samme retning: Dette vil bli en plan som er skreddersydd for israelerne. Oslo-avtalen favoriserte israelerne, Trumps fredsplan gir dem hele kaka.

Kvinnene erobrer Tunisias kommuner

Dagbladet (meninger) | 06.07.2018

Kommentar av Einar Hagvaag: Tunis er den første arabiske hovedstaden med en kvinnelig ordfører. Attpåtil sto hun på valglista til det fordums islamistiske partiet Ennahda, men bærer ikke sjal.

Dobbelt regnskogsmoral

Klassekampen+ (meninger) | 05.07.2018

Kronikk av Torkjell Leira (samfunnsgeograf, forfatter og grunnlegger av brasileira.no): Norge har gitt 7,4 milliarder kroner til Brasil for å beskytte regnskogen i Amazonas det siste tiåret. Det er bra. Men samtidig har A/S Norge investert fem til ti ganger mer penger i private selskaper som ødelegger den samme skogen. De to med størst ansvar for å rydde opp i dette paradokset er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

Kunnskap, ikke bare bistand

Dagsavisen (nye meninger) | 05.07.2018

Kommentar av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Norsk bistand er spredt for tynt. Skal vi nå bærekraftsmålene, og bruke bistandspengene best mulig, må vi konsentrere innsatsen om færre land og ta flere utviklingspolitiske virkemidler i bruk.

Kulturbistand i blinde

Vårt Land (verdidebatt) | 05.07.2018

Kommentar av Erik Hillestad  (Kirkelig Kulturverksted) m.fl.: Selv om det er uenigheter om veien fram, er de aller fleste enige om den grunnleggende målsetningen for kultur og bistand: Størst mulig utviklingseffekt for kultursektoren i mottakerlandene. 

«We are the world»

Stavanger Aftenblad (meninger) | 05.07.2018

Kommentar av Hilde Øvrebekk Lewis: På 1980-tallet sang vi alle «We are the world» og ville redde Afrika. Har det blitt sånn nå at vi bryr oss mer om oss selv og mindre om andre?

Tall, vold og krig

Dagsavisen (nye meninger) | 05.07.2018

Debatt av Håvard Strand (PRIO): I et ampert innlegg 29.06 er Benedicte Bull både skremt og oppgitt over vår ukritiske gjengivelse av tall og manglende forståelse for Mexico. Vi er åpne for at det finnes nyanser og forbehold vi ikke har tatt med, men grunnen til at de falt bort var grensen på 5000 tegn, ikke vår deltagelse i en internasjonal konspirasjon mot latinamerikanere.

Når faktafeil blir farlige (klima/energi)

NRK ytring | 05.07.2018

Kronikk av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Administrerende direktør i Norsk olje og gass): Når miljøorganisasjonene feilaktig påstår at oljevirksomheten ikke lønner seg, gambler de med inntektene som finansierer vårt velferdssamfunn.

NHO gir gave til seg selv

DN+ (meninger) | 05.07.2018

Lederkommentar: 25 næringsorganisasjoner ønsker å inngå en miljøavtale med staten om å redusere CO2-utslipp fra nyttetransport. I stedet for å betale CO2-avgift for diesel og bensin, vil de betale til et eget CO2-fond som skal gi støtte til omstilling. I avtalen vil organisasjonene påta seg en konkret forpliktelse om utslippskutt. Det kan høres fint ut, men har noen problematiske sider. En av dem er at en avgift vil virke mer kostnadseffektivt.

Miljøvennlige innkjøp er nødvendige

DN+ (meninger) | 05.07.2018

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Svend Boye og Asbjørn Englund fra Oslo Economics skriver i Dagens Næringsliv 25. juni at å stille krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser er dyrt og medfører redusert offentlig tjenestetilbud per skattekrone. Men da tar de ikke hensyn til premisset om at vedtatte miljømål skal nås.

Hvit hest søkes

Klassekampen+ (meninger) | 05.07.2018

Kommentar av Jette Christensen (Ap): FNs høykommissær for menneskerettigheter er nå på valg. Posisjonen forvalter hele FNs menneskerettighetsarkitektur, likevel blir den ofte omtalt som en slags moralsk dommer som kun forstår 17. mai-taler. Valget kan bli viktigere enn noensinne.

En del migranter vet godt at de ikke fyller kravene for asyl. Likevel kommer de. Hvorfor?

Aftenposten (meninger) | 05.07.2018

Kommentar av Frode Forfang (direktør, UDI): Noen av migrantene er flyktninger, men slett ikke alle. Allerede her ligger en av de største utfordringene. Å skille mellom flyktninger og andre migranter etter ankomst til Europa, er krevende på alle mulige måter. Enorme ressurser brukes på selve håndteringen, i tillegg til et svarteperspill mellom land for å fordele ansvar og en nesten umulig oppgave med å returnere alle de som ikke har rett til bli værende.

31 - 60 av 8526
2 3 4 5 6 7 .... 281 282 283 284 285