Klipp fra media

Filter: debatt

Listhaug-svikt i oppfølging av asylbarna

Dagbladet (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Mona Reigstad Dabour (politisk rådgiver i NOAS) og Camilla Scharffscher Engeset (spesialrådgiver i Redd Barna): Sylvi Listhaugs forslag til oppfølging av vedtaket sikrer ikke en reell nedgang i antall enslige mindreårige som gis midlertidig opphold.

Klokt fra Egeland

Vårt Land (lederkommentar) | 08.01.2018

Lederkommentar: De aller fleste flyktninger ønsker å vende hjem når omstendighetene gjør det mulig.

Vil gjøre Kina til verdens sentrum

ABC nyheter (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Arne Jon Isachsen (professor Emeritus - Institutt for samfunnsøkonomi, BI): Mao Zedong satte kineserne fri. Deng Xiaoping lyktes med å mette dem. Xi Jinpings oppgave er å gi Kina tilbake sin rettmessige plass som verdens sentrum.

Samtaler

Klassekampen (meninger) | 08.01.2018

Lederkommentar av Yohan Shanmugaratnam: Med Kims gjentatte rakettoppskytninger og atomtester, og påfølgende skjerping av sanksjoner, har lite tydet på at noe framskritt var i vente i forholdet mellom nord og sør. De siste dagers hendelser er derfor gledelige. Men idet USA og Sør-Korea starter sin planlagte øvelse, kan man vente en nordkoreansk reaksjon. De koreanske utsendingene har dermed noen svært avgjørende uker foran seg.

På tide å snakke sammen

VG (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: I den demilitariserte sone ved verdens farligste grense møtes i morgen representanter for Nord- og Sør-Korea. Det kan bli et gjennombrudd, men kan også vise seg å bli et blindspor.

Hatet vendes mot USA

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Mah-Ruhk Ali: Det iranske presteskapet trekker seg neppe, men utviklingen i Iran kan komme til å øke avstanden mellom USA og Europa.

Ingenting er over i Iran

Dagsavisen (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Roger Hercz: Når den tid kommer, vil Iran være blant landene i Midtøsten som ligger best an til å greie overgangen til demokrati.

Ine Søreide Eriksen på tur i ruinene av Oslo-avtalen

Dagbladet (meninger) | 08.01.2018

Kommenar av Jan-Erik Smilden: Norges utenriksminister er i Midtøsten for å prøve å få til nye forhandlinger mellom israelerne og palestinerne. Det kan hun bare glemme.

Jente (13) + mann (43) = sant? (STUCK/barneekteskap)

Aftenposten (meninger) | 07.01.2018

Agnes Nordvik (15), juniorrådgiver i URO/PLAN, på Si;D: I sesong to av STUCK, som ble lansert torsdag 4. januar, er Emilie Beck i Latin-Amerika. «Jeg har møtt mindreårige som blir voldtatt, misbrukt, får barn og er tvunget til å være i forhold de ikke kommer seg ut av», forteller Emilie. FN har satt som mål at vi skal få slutt på barneekteskap innen 2030. For at vi skal få til det, må det bli 18-års grense for å gifte seg i alle land. I Norge kan16- og 17-åringer gifte seg med tillatelse fra foreldre og Fylkesmannen.

Latin-Amerika står overfor et avgjørende år

Bergens Tidende (meninger) | 07.01.2018

Kommentar av Hans Egil Offerdal (rådgiver ved forskningsadministrativ avdeling på UiB): Velgerne vil neppe se en venstreside gjennomsyret av korrupsjon og vanstyre som noe attraktivt alternativ til nyliberale og høyrepopulistiske regjeringer. Det er kanskje politikerne selv, og ikke velgerne, som nå står overfor et reelt veivalg i Latin-Amerika.

I en foranderlig verden

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.01.2018

Kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap): Hvordan kan politikken ligge fast når verden forandrer seg? Verden sto slett ikke stille i 2017. På mange områder gikk det i gal retning. FNs generalsekretær António Guterres sa det slik ved nyttår: «Konflikter er blitt verre og nye farer har dukket opp. Bekymringene for atomvåpen er på sitt dypeste siden den kalde krigen. Klimaendringene går raskere, forskjellene i verden øker og vi er vitne til grufulle brudd på menneskerettighetene».

Det multikulturelle gjennombruddet

Vårt Land (verdidebatt) | 06.01.2018

Kommentar av Lars Jørgen Vik: Tvedt har skrevet en tankevekkende, innsiktsgivende og grundig bok om en viktig periode i landet vårt, den perioden da Norge utviklet seg fra å være et homogent etnisk og kulturelt samfunn til en multikulturell stat. Den røsker godt opp i en del myter og vrangforestillinger om norsk politikk. Det har vi godt av.

Skygger over bistanden

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.01.2018

Debatt av Ottar Mæstad (direktør ved CMI): Nupis direktør Ulf Sverdrup skriver i DN 29. desember at siden det meste av Utenriksdepartementets ressurser går til bistand, er det fare for at utviklingspolitikken skygger for utenrikspolitikken. Det er større grunn for å være bekymret for det motsatte. Bistandsbudsjettet har alltid blitt brukt til å fremme norske utenrikspolitiske interesser. Det handler om å sikre norsk innflytelse i internasjonale fora, fremme norske næringsinteresser, redusere innvandring og terrorfare og fremme det norske kandidaturet i FNs sikkerhetsråd.

Erna Solberg møter Donald Trump: Sikkerhet og atomvåpen

Dagsavisen (nye meninger) | 06.01.2018

Kommentar av Sara Nes (Nei til atomvåpen): Vi ønsker Erna Solberg lykke til i møtet med Donald Trump 10. januar. Her er Nei til Atomvåpens forslag til ting som bør tas opp.

Miljøparagrafens potensial

Bergens Tidende (meninger) | 06.01.2018

Lederkommentar: Kampen om miljøpolitikken må stå i Stortinget. Det er likevel nødvendig å teste Grunnlovens grenser for klimafiendtlige, politiske vedtak.

Riktig klimadom, men domspremissene er enda viktigere

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.01.2018

Lederkommentar: Terskelen for å ta ut søksmål i Norge er ikke veldig høy, men det spørs om miljøbevegelsen valgte riktig sak da de gikk til det såkalte klimasøksmålet mot staten.

Ny miljøkurs

Klassekampen (meninger) | 06.01.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Dommen vil føre til en debatt i miljøbevegelsen om det rettslige sporet er veien å gå videre i klimakampen. Vi håper miljøbevegelsen nå vil avslutte dette kapitlet og i stedet konsentrere seg helt og fullt om å få politisk gjennomslag i befolkningen og i demokratisk folkevalgte organer. Det er den sikreste veien til seier.

Riktig sak, riktig dom

Nationen (meninger) | 06.01.2018

Lederkommentar: Miljøjuss trumfer ikke oljepolitikk. Oslo tingrett avviste denne uken at Grunnlovens miljøparagraf gjør 23. konsesjonsrunde ulovlig. Paragraf 112 gir borgerne rett til et miljø som sikrer helsen, og en bærekraftig og produktiv natur. Retten trues av klimaendringene. Spørsmålet er om den trues av noen leteblokker i Barentshavet.

Vi må tenke stort om plast i havet

Adresseavisen (meninger) | 06.01.2018

Kronikk av Rachel Tiller (seniorforsker ved SINTEF): Utviklingslandene har økende andel av globale utslipp av både klimagasser og plast, men industriland må bidra med å finansiere infrastruktur og avfallshåndtering og gjenvinningsinsentiver i utviklingsland, på lik linje med klimafinansieringen. Vi må bidra til teknologiutvikling og kapasitetsbygging slik at utviklingsland også kan være med på innovasjonsbølgen mot alternative materialer. Vi må alle sammen tenke større. Det er ikke nok å ramme det inn i kosmetikk og fôrrør – selv om det er verdifullt at det gjør oss alle bevisste.

Asylpolitikk på sosiale medier

Aftenposten (meninger) | 06.01.2018

Kronikk av Jan-Paul Brekke, KJersti Thorbjørnsrus og Audun Beyer (ISF): Undersøkelsen vår viser at det kan være fristende for norske myndigheter å bruke sosiale medier som et verktøy i asylpolitikken. Her kan man nå ut til nøye definerte målgrupper på mange språk, det er rimelig og man kan bruke et direkte språk. Samtidig er det hele tiden en avveining hvor langt ansvarlige myndigheter kan gå for å bli «likt» og «delt» samtidig som prinsippene om «fullstendig» og «balansert» informasjon ivaretas. Det gjenstår også å se hvilken effekt denne typen kampanjer faktisk har på migrantenes handlinger.

Noen oppklaringer om ord, juss og kriminalstatistikk

Aftenposten (meninger) | 06.01.2018

Debatt av Synnøve N. Andersen, Bjart Holtsmark og Sigmund B. Mohn (SSB): Det er ingen grunn til å tro at SSB-rapportens resultater fremstår som mer stigmatiserende på grunn av dataene som benyttes. I Aftenposten 22. desember kritiserteprofessor i pedagogikk Joron Pihl og professor i juss Malcolm Langford SSBs nylig publiserte rapport om kriminalitet blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning.

Vi tjener rått på verdens største humanitære krise

Dagbladet (meninger) | 06.01.2018

Kommentar av Martine Aurdal: Da krigen startet, trappet Norge opp våpeneksporten. Norge har fra 2014 til 2016 nær seksdoblet vår eksport av forsvarsmateriell til land i den saudi-ledede koalisjonen. 

Har medansvar for krigsforbrytelser

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.01.2018

Kommentar av Mads Harlem (leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors) og Linn Mollekleiv (folkerettsjurist): Utstyr fra Kongsberggruppen kan ha blitt brukt til krigsforbrytelser i Jemen. Straffeloven gir selskaper ansvar for å hindre slikt.

Slutt på våpeneksport til Emiratene, men fritt frem for resten

NRK ytring | 05.01.2018

Kronikk av Line Hegna (Redd Barna) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Onsdag kom en etterlengtet beskjed fra regjeringen: Norge har endelig stanset salg av A-materiell, som våpen og ammunisjon, til De forente arabiske emirater på grunn av deres krigføring i Jemen. Dette er fantastisk nytt. Nå må norske myndigheter stå løpet helt ut og stanse all forsvarsrelatert eksport til alle landene som deltar i krigen.

Oljen og vår livsløgn

Aftenposten (meninger) | 05.01.2018

Kronikk av Anne Karin Sæther (forfatter): Det ligger en spenning mellom vårt forbruk av oljepenger og vår bekymring for klimaendringene. En dirrende kognitiv dissonans. Hvordan kan vi fortsette å leve nesten akkurat som før når vi vet stadig mer om trusselen som henger over oss? Hvordan kan politikerne med troverdighet snakke om å ta ansvar i klimakampen når det store flertallet av dem alltid har prioritert oljepenger høyere enn sine egne klimamål?

Olje er lov

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 05.01.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Grunnloven pålegger staten å sette inn tiltak. Men slik Oslo tingrett ser det, er det opp til Stortinget å avgjøre hva som er tilstrekkelig. Miljøorganisasjonene mener Norge også må ta ansvar for de CO2-utslippene som kommer når norsk olje og gass brennes i andre land. Det avviser Oslo tingrett tvert. «Det følger av folkeretten at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium,» står det i dommen.

Håp om dialog på Koreahalvøya

Dagbladet (meninger) | 05.01.2018

Lederkommentar: Vi skylder verdensfreden å ta tilnærmingen mellom Moon og Kim på alvor.

Irans fattigmannsopprør

Dagbladet (meninger) | 05.01.2018

Kommentar av Morten Strand: Det startet som en protest mot prishopp på egg. Det var gnisten som tente en stor flamme. Nå er 21 mennesker døde uten at vi helt vet hva protestene handler om.

Bønder som pionerer i klimakampen

Nationen (meninger) | 04.01.2018

Kommenar av Pia Otte (forsker ved Ruralis): Bønders evne til å tenke i generasjonsperspektiv fremfor kortsiktig vinning, gjør dem til potensielle pionerer i klimakampen.

Venstresidens feighet (innvandring/ytringsfrihet)

Dagbladet (meninger) | 04.01.2018

Debatt av Sunneva Gran (Oslo Ap): Venstresiden unngår temaet, og vanlige folk tør ikke å snakke høyt om innvandring i frykt for å bli stigmatisert som fremmedfiendtlige, mener Dara Goldar (SV) og Kamzy Gunaratnam (AP) i et innlegg 2. januar. Det er ikke rasismen Dara og Kamzy bekymrer seg for, men at «hvite menn og kvinner» brenner inne med «redelige og saklige standpunkter i frykt for å bli irettesatt, stigmatisert eller for å komme med en klumsete formulering».

61 - 90 av 7207
3 4 5 6 7 8 .... 237 238 239 240 241