Klipp fra media

Filter: debatt

En ikke-bindende migrasjonspakt. Hva skal man mene?

Aftenposten (meninger) | 04.12.2018

Kommentar av Michael Tetzschner (H): Også migrasjon som skyldes naturkatastrofer, flom, underutvikling og vanstyre fremheves som legal og omtales som en strategi for å oppnå FNs bærekraftsmål. Det er i det uvisse hva et slikt postulat er ment å utløse av fremtidige forpliktelser for mottagerlandene. Samtidig legges det føringer på hvordan statene skal påvirke den offentlige mening.

Politisk motivert vold kan ikke rettferdiggjøres

Aftenposten (meninger) | 04.12.2018

Lederkommentar: Å si at nynazister og andre høyreekstreme sliter med et omdømmeproblem, er nok ikke å ta for hardt i. Et sterkt, ideologisk hat rettet mot innvandrere, muslimer, jøder og homofile fremstår ikke som spesielt tidsriktig, og det finnes selvsagt mengder av gode grunner til å ta avstand fra det høyreekstreme tankegodset, som jo har vært sterkt medvirkende til noen av de mørkeste periodene og hendelsene i nasjonens historie. For enkelte er imidlertid veien kort fra å ta avstand fra høyreekstremisme til å rettferdiggjøre vold mot høyreekstreme. 

Den ynkelige stormakten

ABC nyheter (meninger) | 04.12.2018

Kommentar av Thor Steinhovden (Agenda): «Amerika først! Verden er et farlig sted!», startet en surrealistisk pressemelding fra Det hvite hus denne uken. Etter tonen å dømme kan man fort se for seg Trump ligge henslengt på sofaen i Det ovale kontor, med Fox & Friends på i bakgrunnen, og diktere pressemeldingen. I tilfelle det var noe tvil om formålet, var meldingen titulert med «President Trump står ved Saudi-Arabia». Erklæringen kom etter halvannen måned med spekulasjoner om Trump-administrasjonen kom til å straffe Saudi-Arabia for drapet på den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Når samarbeid blir motarbeid (G20)

Dagbladet (meninger) | 03.12.2018

Kommentar av Morten Strand: G-20 møtet i Buenos Aires kan ha vært en skillevei. USA strittet imot også formuleringen om at G-20 skulle støtte en «regel-basert internasjonal orden». Men valgte til slutt å akseptere den. Trumps ånd er uansett langt unna denne regel-baserte internasjonale ordenen. For et lite land som Norge, med rike ressurser, ved verdens ende, er det dypt problematisk at vår nærmeste allierte egentlig ikke vil ha en formulering om nødvendigheten av en «regel-basert internasjonal orden». Men verst er det for verden. For vi støtter vel egentlig ikke tanken om: «Leve Toten, skit i Norge». Selv om vi er de eneste i verden som vet hvor Toten er.

Trumps retrett

DN+ (meninger) | 03.12.2018

Kommentar av Anatole Kaletsky (sjeføkonom og medstyreleder i Gavekal Dragonomics): Møtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping under G20-møtet i Buenos Aires er blitt ansett som svært avgjørende for verdensøkonomien og finansmarkedene. Men selv om møtet ikke skulle ha gitt noen avtale, er det minst fire grunner til at vi kan regne med nedtrapping av handelskrigen mellom USA og Kina.

Frå soya til berekraftig fôr

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2018

Debatt av Heidi Lundeberg (seniorrådgjevar i FIVH) og Anne Leifs­datter Grønlund (seniorrådgjevar i Regnskogfondet): Så lenge soyaen frå Brasil er halvparten så billig som dei berekraftige alternativa, vil ingen satse på slik industri. Derfor må regjeringa stille krav til oppdrettsnæringa om reduksjon av soya og tilsvarande innfasing av berekraftige alternativ. Slik vil dei bedriftene som investerer i industriell produksjon vere garantert ein marknad. For folk og natur i Brasil så hastar det å redusere soyaforbruket.

Søvngjengere (FNs klimakonferanse)

Klassekampen (meninger) | 03.12.2018

Lederkommentar av Velaug Hobbelstad  Sælid: Som generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon sa til avisa The Guardian om L­ancet-rapporten: Vi kan ikke lenger utsette å sette i gang tiltak mot klimaendringene. Vi kan ikke lenger gå i søvne gjennom denne nødssituasjonen. Slike store ord om viktigheten av å bekjempe klimaendringene, virker ganske tomme når vi ser hvor verden går og hvor lite vilje det er til å ta grep. M­­en de er ikke mindre sanne.

Trump baner vei for CO2-toll

DN+ (meninger) | 03.12.2018

Debatt av Asgeir Remø (siviløkonom og master i rettsvitenskap): Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim slår i Dagens Næringsliv 28. november et slag for karbonprising. Han viser til at karbonprising nå dekker 15 prosent av verdens utslipp av karbondioksid. Problemet med de eksisterende ordningene er at de som blir rammet av dem, krever kompensasjon fordi de har konkurrenter som omfatter 85 prosent av verdens utslipp og ikke betaler for CO 2-kvoter. I tillegg er kvotekostnaden for lav.

Norsk olje gir bedre klima

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2018

Kommentar av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass): Vi debatterer ofte med organisasjoner og politikere som mener at norsk oljeproduksjon ikke er forenelig med en verden som oppfyller Paris-avtalens målsetninger. Likevel sa lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee til NRK at «det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima» etter at han besøkte Zero-konferansen i Oslo for noen uker siden. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) går så langt som å si at «verden trenger hver eneste dråpe olje og gass Norge kan produsere». Hvordan rimer dette med den norske miljøbevegelsens fortelling?

Pust med magen (FNs migrasjonsavtale)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.12.2018

Lederkommentar: Den strenge innvandringspolitikken Norge fører, har stort flertall på Stortinget. Å tro at vi kan løse migrasjon, flyktningstrøm eller klimaendringer bare på nasjonalt nivå, er å stikke hodet i sanden, uansett hvilket politisk utgangspunkt man måtte ha. Regjeringen gjør derfor rett i å anerkjenne avtalen.

Faktisk tolkning (FNs migrasjonsavtale)

Dagsavisen (nye meninger) | 03.12.2018

Lederkommentar: I denne saken gjør Faktisk seg til overdommere når de legger sin tolkning av både vår tittel og FNs migrasjonsavtale til grunn og slår fast at vår tittel er misvisende. Vi er uenige i denne tolkningen. Ingen av oss sitter med fasit, men når Faktisk sauser vår tittel sammen med påstander fra andre, slår fast at det er «misvisende» og utstyrer delinger av vår sak med en advarsel, etterlater de et inntrykk av at vår journalistikk er feil.

Integrering på sitt beste

NRK ytring | 03.12.2018

Kronikk av Naeem Rashid (rådgiver): Hver dag er avisene fulle av personlige historier om tjenester og institusjoner som svikter i samfunnet vårt. Min erfaring er at det også er utrolig mye som faktisk fungerer. Det er takket være mange fantastiske mennesker som står på hver dag for å gjøre en jobb som går langt utover det som kan forventes av dem. Noen av disse fantastiske menneskene er lærere og professorer. Som innvandrer med foreldre uten utdanning, hadde aldri klart å ta master uten betydelig innsats fra mine lærere og professorer.

Har USA nådd sin historiske topp, mens Kina ruller fram og verden blir stadig mer kaotisk og urolig?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 02.12.2018

Kommentsar av Fareed Zakaria (redaktør og forfattr): Ingenting fyrer Trump-administrasjonen så sterkt opp som dens motstand mot alle former for internasjonalt samarbeid. Så mens verden blir mer kaotisk, ødelegges dermed kreftene som kunne skape orden. Mens Kina sitter stille og fyller lommene med gevinsten.

Det viktigste kinesiske ordet Trump bør lære seg før lørdagsmiddagen med Xi Jinping? «Mianzi».

Aftenposten (meninger) | 01.12.2018

Nyhetsanalyse av Kristoffer Rønneberg: Handelskrigen mellom USA og Kina kan løse seg i løpet av en middagsprat lørdag kveld. Da kan ikke Trump la Xi tape ansikt.

Streng, men ikkje rettferdig

DN+ (meninger) | 01.12.2018

Debatt av Tore Storhaug (KrF): Kjetil B. Alstadheim sin kommentar i Dagens Næringsliv 24. novemberpåstår at KrF krev at alle andre enn vi skal få på plass gode klimatiltak. Han må gjerne vere streng, men må og bli konsekvent og rettferdig. DN har siste månaden gjort eit godt arbeid med sine #10tiltak, der ti leiarartiklar har presentert fleire gode klimatiltak. Eg og KrF er einig i mange av tiltaka, særleg dei som handlar om meir enn auka løyvingar til gode formål.

Ingen tillit til regjeringens klimapolitikk

Dagsavisen (nye meninger) | 01.12.2018

Kommentar av Arild Hermstad (MDG): Vi er lei av at Stortinget vedtar flotte klimamål uten at regjeringen følger dem, og mener at nok er nok. Erna Solberg vet hva som trengs, hun bare gjør det ikke. Hun velger fortsatt skattekutt til de rikeste i stedet for klimakutt for fellesskapet. Spørsmålet er veldig enkelt: Kan Rødt, SV, AP, KrF, og SP ha tillit til Solberg-regjeringen, som gir blaffen i tryggheten til våre barn og barnebarn? Det kan ikke vi. Derfor håper vi på støtte fra alle partier som sier de er opptatt av klima og miljø.

Kristent flykutt

Vårt Land (meninger) | 01.12.2018

Lederkommentar: Flykuttet til kristenleiarane minner oss om at kristen etikk også inneber ansvaret vårt for miljøet.

Polens snuoperasjon gir håp for Europa (demokrati)

Aftenposten (meninger) | 01.12.2018

Lederkommentar: «Folk liker å tro at det er én trend overalt. Slik er det ikke. Polen og Ungarn er veldig forskjellige», sa Krastev. For mens opposisjonen ligger med brukket rygg i Ungarn, viste det nylig avholdte lokalvalget i Polen at det er liv i regjeringens motstandere. PiS gjorde et godt valg på landsbygda, men i de store byene ble partiet overkjørt av mer liberale og EU-vennlige kandidater. Neste år er det både EU-valg og parlamentsvalg i Polen, og selv om PiS er det mest populære partiet nå, er det ikke hugget i stein at de vil gå seirende ut.

Midtøsten har størst ulikhet

DN+ (meninger) | 01.12.2018

Kommentar av Kalle Moene (UiO): Spørsmålet er: i hvilken region i verden har de rikeste størst andel av samlet inntekt? Før var svaret Latin-Amerika. Nå tror jeg svaret må være Midtøsten. Regionen ser ut til å ha verdens høyeste inntektskonsentrasjon til de rike. Det er tall fra World Inequality Database, ledet av den kjente økonomen Thomas Piketty, som gir grunnlag for konklusjonen. Tallene for inntekt og formue er sjelden direkte tilgjengelig og spesielt ikke i Midtøsten. Det ligger derfor mange antagelser og mye hardt arbeid bak tallene.

Dansen rundt Donald Trump

Dagbladet (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Morten Strand: Skal de samarbeide, eller gå inn i ringen i en nevekamp uten regler? Det er spørsmålet når Donald Trump og Xi Jinping møtes i dag.

Mørk sky over G20

VG (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: G20 er en dysfunksjonell familie av nasjoner. I dag møter demokratisk valgte regjeringssjefer autoritære ledere og eneveldige herskere i Buenos Aires. I denne familien finnes det flere sorte får.

En løsning til, Astrup

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2018

Debatt av Tale Hungnes (Amnesty): Globaliseringen har skyggesider som menneskehandel og uanstendige
arbeidsforhold, skriver Astrup. Vi er glade for at regjeringen øker ressursene for å bekjempe dette. Men selv om Astrup nevner mange gode verktøy mot moderne slaveri i sin kronikk, utelater han et sentralt verktøy: en bindende menneskerettighetslov for næringslivet, blant noen kjent som en «aktsomhetslov».

Afrika – mer enn bare nød

Klassekampen+ (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Beathe Øgård (SAIH): I dag lanserer vi i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) «Radi-Aid Research», en studie om hvordan bistandskommunikasjon oppfattes i bistandsmottakende land. Fortsatt ser vi at bistandsorganisasjoner reproduserer en ensidig historie om det globale sør gjennom sine kommunikasjonskampanjer. Med formål om å øke donasjoner bruker organisasjonene forenklede og stereotypiske fremstillinger av det som i virkeligheten er svært komplekse utfordringer og situasjoner.

Den nye usikkerhetskulturen

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2018

Kronikk av Andrew P. Kroglund: Den store Nato-øvelsen Trident Juncture har satt sitt preg på store deler av Norge. Russland svarer med skyteøvelser rett utenfor dørstokken vår. Det spekuleres samtidig i om norsk satellittstasjoner, det være seg ved Hønefoss, Vardø eller på Svalbard, gir USA informasjon utenfor Nato-kanalen, som de så bruker i sine geopolitiske disposisjoner. Norge eksporterer våpen og ammunisjon, og produserer indirekte tusener av mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi vikles inn i nye konflikter. Økt militær kapasitet skaper paradoksalt nok en økt følelse av usikkerhet.

Klimapanelets store fortellinger

Morgenbladet (meninger) | 30.11.2018

Debatt av Bård Lahn (Cicero): Med noen viktige unntak har samfunnsteoretikere og -diagnostikere kommet sent på banen både i klimasaken og på andre miljøområder. Derfor er det bra at Aakvaag leser FNs klimapanels nyeste rapport, og at han etterlyser miljøbevegelsens «store fortellinger» – etter mønster av den Karl Marx utstyrte arbeiderbevegelsen med på 1800-tallet. Å lete etter disse store fortellingene i rapporten fra klimapanelet er derimot basert på en misforståelse som nødvendigvis må føre til skuffelse.

Etter en rangel (klima)

Klassekampen+ | 30.11.2018

Kommentar av Stefan Sundström (musiker og skribent): Den innbilske fornektelsen ser nå ut til å tilhøre fortida. Som en bakfull alkis reiser menneskeheten seg opp. I de utbrente radene av hus i California, på det oversvømte, stinkende torget i Venezia: det går ikke an å overse klimakollapsen.

Nå slutter vi å fly

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2018

Kommentar av Peter Halldorf: Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor. Den globale oppvarmingens «langsomme vold» mot jordens livsoppholdende system er i ferd med å bli en trussel mot vår overlevelse. Derfor har vi bestemt oss for at vi vil slutte å reise med fly.

Verden trenger grønn vekst

Aftenposten (meninger) | 30.11.2018

Debatt av Marius Holm (Zero): Vil vi få null utslipp og stans i naturødeleggelser med økonomisk stagnasjon? Overhodet ikke. Grønn vekst er ikke bare mulig. Det er nødvendig. Jostein Henriksen gir i sin kronikk «Drømmen om grønn vekst» (Aftenposten 26. november) en god beskrivelse av miljøproblemer kloden står overfor, utover klimaproblemet. Henriksen peker på koblingen mellom økende levestandard og økt miljøbelastning, og konkluderer med at det er usannsynlig at vi kan snu denne koblingen, eller skape grønn vekst.

Dette er det ikke mange som har oppfattet. Kanskje ikke engang statsministeren selv

Dagbladet (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norsk oljepolitikk har fått helt nye rammer etter FNs siste klimarapport.

Støtt klimaløsninger framfor petroleumsforskning

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av  Gøril L. Andreassen (NMBU), Mads Greaker (OsloMet) og Knut Einar Rosendahl (NMBU): Verden skal på forholdsvis kort sikt – noe mer enn 30 år – fase ut bruken av fossil energi, og vil derfor ikke ha samme behov for forskning på dette feltet i fremtiden.

61 - 90 av 9809
3 4 5 6 7 8 .... 323 324 325 326 327