Klipp fra media

Filter: debatt

Oljekutt er dårlig klimapolitikk

DN (meninger) | 10.08.2018

Debatt av Kjell Erik Lommerud (professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen): Problemet med oljekutt er at høyere oljepris gjør det fristende for andre oljeprodusenter – og kullprodusenter også – å gå inn og fylle tomrommet. Ti økonomer tilknyttet Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå gikk i juni ut i Samfunnsøkonomen og Klassekampen og anbefalte oljekutt som klimakutt. Bård Harstad er én av de ti, og i fredagskronikken i Dagens Næringsliv 20. juli utdyper han argumentasjonen – dels som et svar på et innlegg jeg hadde her i avisen 27. juni. Selv med de ti Oslo-økonomenes egne tall er oljekutt veldig dyr klimapolitikk. 

Nytt håp for Lofoten

Dagsavisen (nye meninger) | 10.08.2018

Lederkommentar: Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har vært en av de mest symboltunge klima- og miljøsakene i Norge i mange år. Nå ser det endelig ut til at fornuften er i ferd med å feste grepet i Ap. Etter først å ha vært for, men latt SVs nei hindre konsekvensutredning, for deretter å prøve seg på et uforståelig «tja» på forrige landsmøte, tyder mye på at Ap nå er i full fart mot et nei. Få ting ville glede oss mer.

Farvel, demokrati?

Aftenposten (meninger) | 10.08.2018

Kronikk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Kampen mot diktaturet ble et kamprop for demokratiet, en måte å definere seg selv på ved å peke på sin motpol. Hvorfor demokrati? Jo, se hva som skjer i Sovjetunionen hvor de har marxisme og ettpartistyre: se på fattigdommen, se på fangeleirene. Demokratiet ble en sekk man kunne putte alle gode ønsker i: fred, trygghet og ikke minst velstand gjennom markedsøkonomien. I realiteten var det aldri slik at en liberal markedsøkonomi forutsatte et liberalt demokrati, eller omvendt.

Demokrati

Klassekampen (meninger) | 10.08.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Hvis vi vil forsvare og kjempe for det liberale demokrati, må vi bekjempe både illiberalt demokrati og udemokratisk liberalisme, fastslår statsviteren. Udemokratisk liberalisme er aldri svaret på illiberalt demokrati, det er snarere dens årsak og en like stor trussel mot det liberale demokratiet. Vi trenger derfor mer, ikke mindre demokrati.

Rolness, og Arbeiderpartiets flukt fra eget ansvar (innvandring)

Dagbladet (meninger) | 10.08.2018

Debatt av Kent Andersen (Frp-politiker og politisk kommentator i Document.no): Rolness skriver, sitat: «Nei, innvandringsstoppen ble innført under en Ap-regjering, av et samlet storting. Et par tiår senere ble Norge et av Europas største innvandringsland (etter folketall), igjen under et samlet politisk lederskap, som ville være både streng og human.» Får du betalt av Ap for å repetere dette tøvet, Rolness? Hva har skjedd med fornuften din? Det finnes ingenting «strengt» ved å bli Europas største innvandringsland – det viser bare hvor ekstremistisk prosjektet er. 

Det må være lov å spørre, Støre

Aftenposten (meninger) | 10.08.2018

Debatt av Michael Tetzschner (H): Når vi har klart å samle tre regjeringspartier, bør man kunne forvente en tydelig innvandringspolitikk fra Ap.

Håndtering av diktaturer (Iran/Saudi-Arabia)

Morgenbladet (meninger) | 10.08.2018

Lederkommentar: Per Sandberg har vært skjødesløs. Han skulle ha meldt fra til regjeringen før han reiste på ferie til Iran. Han skulle ikke ha tatt med jobbtelefonen. Han skulle ha klarert deltagelsen på feiringen av revolusjonsdagen ved den iranske ambassaden. Han skulle ikke ha bagatellisert egne feil i etterkant. Men norske myndigheter har begått verre unnfallenheter overfor religiøse diktaturer den siste uken.

Kvinnene i Saudi-Arabia er ingen gråsone, Søreide

Aftenposten (meninger) | 10.08.2018

Kommentar av Jostein Hole Kobbeltved (Raftostiftelsen): Er utenriksministerens fintfølende linje et uttrykk for at Norge nå driver kampanje for å komme inn i FNs sikkerhetsråd?

Norsk fredsarbeid i Colombia er en ubetinget suksess

Aftenposten (meninger) | 10.08.2018

Debatt av Henrik Wiig (OsloMet): Tron Ljødals kronikk påstår at fredsavtalen i Colombia har feilet. Han mener norske tilretteleggere ikke bør likestille geriljagrupper og regjeringer i fredsforhandlinger. Lite av avtalen er gjennomført og flere avhoppere fortsetter som kriminelle. Likevel er det et ugjenkallelig faktum at FARC-geriljaen har lagt ned våpnene og nå er en ren politisk organisasjon. Norsk fredsarbeid er dermed en ubetinget suksess.

Veien til fred i Nicaragua

Dagsavisen (nye meninger) | 10.08.2018

Kronikk av Mariel Aguilar-Støen (SUM/UiO): 20. juli publiserte Dagsavisen reportasjen «Kan bli neste Venezuela» om Nicaragua. Å sammenligne de to landene er problematisk. Etter Ortegas retorikk, politikk og allianser å dømme, er det feil å påstå at han er en statsleder fra ytre venstre. Ortegas politikk har siden 2007 lagt Nicaragua vidåpent for kapitalinteresser. I motsetning til i Venezuela, er det i Nicaragua private aktører som kontrollerer utvinningen av naturressurser.

Norge må stå på rett side av historien (atomvåpen)

Dagbladet (meninger) | 09.08.2018

Kommentar av Tiril Eid Barland (1.nestleder i Unge Venstre): Det er på tide å slutte å skyve NATO-medlemskapet foran seg for å ikke forby det siste masseødeleggelsesvåpenet.

Vern Weddelhavet nå!

Dagbladet (meninger) | 09.08.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace): Den norske framgangsmåten strider mot EUs verneforslag. Greenpeace har derfor sine ord i behold, når vi skriver at Norge blokkerer vern av Weddelhavet. Halvorsen skriver at Norge jobber hardt for å komme til enighet med EU. Det er nok sant. Og slik trenerer man EUs verneforslag, som trenger norsk støtte for å bli vedtatt.

Sommeren jeg ble så redd (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 09.08.2018

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): Til nå har jeg først og fremst tenkt at klimaendringene rammer andre, fattige mennesker i utviklingsland, og at dét er hovedgrunnen til at vi må få på plass en sterkere klimapolitikk. Men i sommer har klimaendringene føltes nærmere. I fjellet så myra ut som en afrikansk savanne. Fra toget så jeg ut på knusktørre, brunsvidde jorder. Norske bønder mister avlingene sine og må sende dyra til slakt fordi hele Nord-Europa mangler fôr.

Kampen om Tysklands sjel (migrasjon)

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 09.08.2018

Kronikk av Carl Bildt (tidl. stats- og utenriksminister i Sverige): Tysklands vingling når det gjelder Kohls politiske arv er en trend som rekker videre enn noen enkeltsak. Men flyktningedebattens utvikling i ukene som kommer vil bety mye for Tysklands fremtidige retning – og for Europas fremtid.

Undersøkelser av innvandringsdebatten viser interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land

Aftenposten (meninger) | 09.08.2018

Kronikk av Jostein Gripsrud, Jan Fredrik Hovden og Hilmar Mjelde (Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen): Et hovedfunn i LSE-gruppens europeiske studie, var at dekningen fokuserte på humanitære aspekter ved krisen frem til først på høsten, men konsentrerte seg så om sikkerhetsspørsmål, særlig etter terrorangrepet i Paris i november. Redusert vekt på humanitære perspektiv fant vi også i Skandinavia, der det kom frem et ikke helt uventet mønster: Dansk presse, representert ved den største abonnementsavisen Jyllands-Posten og den største løssalgsavisen, Ekstra Bladet, var mer opptatt av negative økonomiske, kulturelle og sikkerhetsmessige konsekvenser enn de andre landenes aviser.

Den omvendte boikott (Israel)

Aftenposten (meninger) | 09.08.2018

Kommentar av Harald Stanghelle: Ingen kan forlange at et land skal elske sine kritikere. Heller ikke kan det reises tvil om et lands rett til selv å bestemme hvem man vil ha besøk av. Men det Israel gjør, er rett og slett dumt. Det maner frem et bilde av et land som låner metoder fra autoritære regimer for å hindre ubehagelig innsyn og skarp kritikk. Og det gir holdbare argumenter for å hevde at Israel går i feil retning.

Utenriksministeren sitt besøk i Israel.

Vårt Land (verdidebatt) | 09.08.2018

Kommentar av Bjarne Bjelland (De kristne): Den norske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide sitt siste besøk hos Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble en flau affære både for norsk utenrikspolitikk, regjeringen og ikke minst for ministeren.

Norge bør ikke stryke Saudi-regimet medhårs

Adresseavisen (meninger) | 09.08.2018

Lederkommentar: I 2013 bidro Norge til å få vedtatt en FN-resolusjon for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Det ville vært naturlig at vi stilte oss på Canadas side og ga tydelig uttrykk for at aktivistene bør løslates. Derfor er det nedslående at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ikke sier mer enn at Norge jevnlig tar opp menneskerettighetsspørsmål med Saudi-Arabia og at Utenriksdepartementet har tatt opp forfølgelsen av aktivister som jobber med kvinners rettigheter med myndighetene i landet.

Norske myndigheter bør støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabia

Aftenposten (meninger) | 09.08.2018

Lederkommentar: Norge og Canada deler bekymringen over menneskerettighetssituasjonen og kvinners stilling i Saudi-Arabia. FN kaller arrestasjonene «tilsynelatende tilfeldige», med uklare anklager og alvorlig mangel på transparens. Norge bør derfor støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabia.

Ny ond akse

Klassekampen (meninger) | 08.08.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og nedkjempe dette triumviratet.

Finanskrisen er ikke over. Den er blitt til noe mørkere: den nye normalen.

Aftenposten (meninger) | 08.08.2018

Kronikk av Wanda Kristiansen (Journalist, lærer og «spanjol»): Når man snakker om at den økonomiske krisen er over, må man spørre for hvem. Mens lønninger sank, har antallet millionærer i Spania økt med 76 prosent siden krisen startet. Globalt ser vi samme historie. Ulikhetene øker. Den globale økonomien er rigget for en oppad distribusjon av rikdom. Amazon-eier Jeff Bezos er verdens rikeste mann, mens arbeiderne hans lever i fattigdom. Amerikanske skattebetalere må subsidiere varekjeden Walmarts ansatte med offentlig støtte til matkuponger og sosialboliger, fordi de ikke kan overleve på lønningene.

Derfor er NHOs tanker om å fjerne selskapsskatten viktige

E24 (meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Gard L. Michalsen (E24): Norske politikere har til gode å lykkes i jakten på skatteinntekter fra globale giganter. Da blir det rart når NHOs friske initiativ avvises så kontant.

Klimakampen begynner med raseriet

Vårt Land (verdidebatt) | 08.08.2018

Kommentar av Elisabeth Tveter Briseid: Ledende politikere hjemme og ute har sviktet. De har hatt kunnskapen, men de har forspilt årtier. De har sett bort mens artsmangfoldet har blitt redusert og mengden CO2 i atmosfæren har steget. Det er grunn til raseri! Situasjonen roper på lederskap. Det uteblir. Fortsatt blir de alvorlige truslene mot livs­miljøet neglisjert her til lands.

Equinor har det i kjeften, men ikkje i handlingane

Dagbladet (meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Gaute Eiterjord (leiar i Natur og Ungdom): Eg har forståing for at det tar tid å forandre eit selskap, men gjett kor mange gonger du finn orda «solar», «sun», «wind», «hydrogen» eller «battery» i selskapets kvartalsrapport. Null gonger.

Er elbiler miljøvennlige?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Øyvind C. Stangeland (sivilingeniør, Stavanger): At staten vil at vi i Norge skal kjøre elektrisk, er bare en naiv og kostbar symbolpolitikk som ikke har noen positiv effekt på miljøet globalt.

Gaza raskt på vei mot stupet

Bergens Tidene (meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Øystein Monsen (Bergen): Norge bør sende militær makt med humanitære konvoier.

Trumps symbolmarkering

DN+ (meninger) | 08.08.2018

Lederkommentar: Jeg vil ha fred på jorden – intet mindre, skrev den amerikanske presidenten Donald Trump på meldingstjenesten Twitter denne uken. Da hadde han nettopp annonsert at USA vil gjenoppta de økonomiske sanksjonene mot regimet i Teheran som ble løftet i 2015 da landet godtok å slippe utenlandske inspektører inn på sine kjernefysiske anlegg.

Sanksjonene biter i Iran

Dagbladet (meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Morten Strand: Idag trår de første forsterkede amerikanske sanksjonene mot Iran i kraft. Men allerede før de begynner, biter de.

Pakistans tikkende bombe

Dagsavisen (nye meninger) | 08.08.2018

Kommentar av Torbjørn Færøvik: Imran Khan, en tidligere cricketstjerne, har fått den utakknemlige jobben å styre Pakistan. Valget i juli ga ham det nødvendige flertall til å danne regjering. Han arver et fattig land med 212 millioner innbyggere, og flere vil det bli. Ifølge en prognose kan innbyggertallet passere 300 millioner innen 2050. I så fall kan landet gå mot et fullstendig sammenbrudd, advarer flere eksperter.

En djevelens paktmaker

Klassekampen+ (meninger) | 08.08.2018

Kronikk av Mariel Cristina Støen (SUM/UiO): Hvorfor støtter venstresida i Latin-Amerika en diktator som ofrer klassekamp og menneskerettigheter for å beholde makta?

61 - 90 av 8809
3 4 5 6 7 8 .... 290 291 292 293 294