Klipp fra media

Filter: debatt

Det viktigste med våpen er ikke at de forbys, men at de ikke brukes

Morgenbladet+ (meninger) | 09.03.2018

Kommentar av Alexander Zlatanos Ibsen: Det høres umiddelbart troverdig ut at faren for atomkrig øker i takt med hvor mange stridshoder som finnes i verden og med hvor mange stater eller aktører som besitter dem. Hvis antallet av en farlig gjenstand øker, er også faren for bruk større.

Klimaendringer kan løses med kapitalistiske verktøy

Morgenbladet (meninger) | 09.03.2018

Kommentar av Knut Myrum Næss (vitenskapelig assistent, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI): På morgenbladet.no forrige uke synger Arne Johan Vetlesen et velkjent refreng om at konsumerisme og kapitalisme er skyld i klimakrisen. For å løse problemet anbefaler han statlig regulering og ansvarliggjøring av Kyoto-avtalens Annex-II land. 

Klima, vann og kokende kommentarfelt

Vårt Land (verdidebatt) | 09.03.2018

Kommentar av Anne Marie Helland (Kirken Nødhjelp): Når vi i Kirkens Nødhjelp snakker om klimaendringer og vannkrisen i Cape Town i samme åndedrag, koker kommentarfeltene.

Trumps handelspolitikk er farlig

Aftenposten (meninger) | 08.03.2018

Lederkommentar: Trumps fremferd truer det møysommelig fremforhandlede internasjonale handelsregimet som styres av Verdens handelsorganisasjon (WTO). I tillegg har han lagt frihandelsavtaler døde, én transatlantisk og én for stillehavsområdet. Den for Nord-Amerika, NAFTA, reforhandles og kan eventuelt bli opphevet.

Fare for handelskrig

VG (meninger) | 08.03.2018

Lederkommentar: Hvis USAs president Donald Trump gjennomfører planen om å innføre straffetoll på stål og aluminium fra alle land, kan han utløse en handelskrig alle vil tape på.

Trumps toll

DN+ (meninger) | 08.03.2018

Kommentar av Bård Bjerkholt: Trumps forgjenger, Barack Obama, innførte en straffetoll på kinesiske bildekk og skrøt av at han hadde reddet over tusen jobber i dekkindustrien. Kostnaden ble senere beregnet til 900.000 dollar per arbeidsplass, dels som følge av at det forsvant flere arbeidsplasser andre steder enn de som ble bevart i dekkindustrien, og dels fordi Kina svarte med økt toll på amerikansk kylling. Slik er det nå også, bare med den forskjell at mer står på spill på grunn av Trumps proteksjonistiske agenda og fordi han legger seg ut med flere land enn Kina.

Vi trenger strengere føringer mot aggressiv skatteplanlegging fra statlig eide selskaper.

Dagbladet (meninger) | 08.03.2018

Lederkommentar: Vår egen og andre regjeringer har uttrykt et sterkt ønske om å bekjempe uønsket internasjonal skatteplanlegging. Når selskaper flytter skatteinntektene fra landene der verdiene skapes til et skatteparadis, får vi et kappløp mot bunnen der stater må overby hverandre i lave skatter for å beholde selskapene. I tilfellet Belgia, har de tilbudt skattlegging tilnærmet null. For kapitalen, statlig eid eller ei, er det selvfølgelig fristende.

Resultatrapportering uten resultater (bistand)

DN+ (meninger) | 08.03.2018

Kommentar av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdikretør i Norad): Det samles inn store mengder informasjon om norsk bistand, uten at denne brukes til læring og forbedring. Dårlig formulerte mål og resultatkrav gir unødig ekstraarbeid, uten gevinst. Det er behov for forenkling og forbedring av mål- og resultatstyring for å sikre bedre bruk av bistandspengene.

Symbolpolitikk rammer klimaarbeidet

VG (meninger) | 08.03.2018

Kommentar av Arvid Moss (president i NHO): Innføring av tredje energimarkedspakke i norsk lov er bra for norske forbrukere, bra for næringslivet og bra for klimaet. Da er det er synd at Nei til EU og andre misbruker saken til å spre skremsler om EU og så tvil om Norges tilknytning til Europa.

Menneskerettane blir ikkje betre

Vårt Land (verdidebatt) | 08.03.2018

Kommentar av Emil André Erstad: Tenk deg at verda i dag ikkje hadde hatt nokre offisielle menneskerettar. Ingen menneskerettskonvensjonar. Ingen høgkommissærar for menneskerettar. Ingen europeisk menneskerettsdomstol. Tenk deg så at nokon fann på ideen å lage ein menneskerettskonvensjon, lik den FN eller Europarådet fekk på plass rett etter krigen. Still deg så spørsmålet om du trur dette ville fungert i dag. Om vi i dagens politiske klima ville enda opp med like radikale og forpliktande menneskerettar som ein klarte å få på plass den gongen? Eg trur svaret er nei.

En kamp det er mulig å vinne (kvinnedagen)

Bergens Tidende (meninger) | 08.03.2018

Lederkommentar: På den internasjonale kvinnedagen er det all grunn til å feire at Norge er blant verdens mest likestilte land. Det har ikke kommet av seg selv, men som følge av hardt og langvarig politisk arbeid. Internasjonalt er bildet langt mer deprimerende. Det store, overordnede problemet er at kvinner i store deler av verden mangler retten til å bestemme over egen kropp. Et uttrykk for det, er hvor utbredt barneekteskap fortsatt er.

Integrering handler om språk, arbeid og kunnskap

Dagbladet (meninger) | 08.03.2018

Debatt av statsminister Erna Solberg (H): Det er uklokt å begrense integreringsdebatten til et spørsmål om kontantstøtte.

Systemfeil eller somalifeil?

Aftenposten (meninger) | 08.03.2018

Kommentar av Vibeche Holte (leder IKVO, Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring, Rektor Gran og Lunner voksenopplæring): I Somalia fungerer verken skole- eller statssystemet. Norge er et moderne, høyteknologisk samfunn, der manuell arbeidskraft er erstattet av maskiner og høyt utdannet arbeidsstokken.

Xi Jinping forandrer Kina og blir allmektig på livstid, følger vi med?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Kinesiske akademikere sier at Kina nå går inn i en ny æra med et nytt system. Etter at Kommunistpartiet tok makten i 1949, hadde landet grovt regnet 30 år med Maos styre. Dette ble fulgt av rundt 30 år med Dengs system. Det er nå klart at vi er inne i en tredje æra, som kan bli 30 år med Xi. Følger noen i Washington med på det som skjer?

Diktatur med dynamitt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Johannes Morken (Stefanusalliansen): Kinas nye sterke mann Xi Jinping sende nyleg politiet sitt for å jamna ei stor kyrkje med jorda med hjelp av dynamitt og gravemaskiner. Vesten ser ikkje ut til å bry seg.

Kull- og stålpresidenten (handel)

DN+ (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator): Det er nesten rørende å se hvordan president Trump har gjort Norges overveiende røde journalister til rødglødende frihandelstilhengere. Dette er bra fordi frihandel knytter mennesker og stater sammen, det skaper velstand og fred. Mer uheldig er det at mediene er så ivrige på å idioterklære Trump at de sjelden tar seg bryet med å forklare logikken bak hans politikk. Dette er igjen tilfelle med Trumps nyeste utspill, en forestående straffetoll på 25 prosent på import av stål og ti prosent på aluminium.

Oljesanddebatten er blitt meningsløs

DN+ (meninger) | 07.03.2018

Lederkommentar: Organisasjonen Fremtiden i våre hender (FIVH) ber over hele forsiden til Dagsavisen politikerne på Stortinget gjøre kort prosess med Oljefondets investeringer i oljesand. FIVH-leder Anja Bakken Riise begrunner forslaget med at utvinning av oljesand – en smørje bestående av vann, sand, leire og tungoljen bitumen – er skadelig både for landskap, dyreliv og klima. Når Stortinget har gitt fondet marsjordre ut av kull, er oljesandselskaper et logisk neste skritt, mener hun.

Flasketuten peker mot UDs og Norads toppbyråkrater

DN+ (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Utenriksdepartementets nye radarpar Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup vurderer omorganisering og mer effektiv bruk av ressursene. Det er på høy tid. Nå får Høyre-statsrådene en svært kritisk evalueringsrapport med på veien. Det britiske konsulentselskapet Itad har i samarbeid med norske Chr. Michelsens institutt vurdert mål- og resultatstyringen i norsk bistand. Karakteren er stryk.

Italias politiske meslinger

DN+ (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Tysklands forbundskansler Angela Merkel foreslo for et par uker siden at en betydelig del av neste langtidsbudsjett for EU skal gå til å støtte mottak og integrering av migranter. Lysten til å hjelpe Italia vil trolig synke betraktelig hvis landet tar inspirasjon fra Sør-Afrika under apartheid eller USAs sørstater før 1960-tallet og innfører egne togvogner for mørkhudede. Hvor Salvini har tenkt å returnere de 150.000 migrantene er for øvrig uklart.

Protestvalg i Italia

Dagsavisen | 07.03.2018

Lederkommentar: Innvandringsmotstand har spilt en rolle i valget. Men resultatet er også en klar protest mot EUs kuttpolitikk etter finanskrisen. Valgvinnerne har lovt store skatteletter og rause velferdsordninger. 

Nei til fengsel for flyktningfamilier, men ja til fotlenke, Arbeiderpartiet?

Dagsavisen (nye meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Elin Stenerud: Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, argumenterer i Dagsavisen 15. februar iherdig for å erstatte fengsel med fotlenke for flyktninger som har barn, og som ikke vil reise tilbake til hjemlandet etter endelig avslag på sin asylsøknad. Gharahkhani sier at dette forslaget ikke representerer en liberalisering av asylpolitikken, men en human gjennomføring av returpolitikken. Gharahkhani bruker barna i sin begrunnelse, og viser enda til FNs barnekonvensjon.

Frem til november testet Kim Jong-un raketter. Hvorfor skal vi tro han vil ha fred nå?

Aftenposten (meninger) | 07.03.2018

Kommentar av Therese Sollien: Det er ikke første gang Nord-Korea inviterer til forhandlingsbordet.

Den kinesiske utfordringen

Dagsavisen (nye meninger) | 06.03.2018

Kronikk av Torbjørn Færøvik: «I stedet for at Kina integreres i vårt system, må vi belage oss på at Vesten integreres i den nye kinesiske verdensordning,» skrev han. Kanskje får han rett. Nesten daglig ser vi hvordan grenser flyttes. Når de nordiske presidentene mottas i Beijing, blir de sittende som læregutter og lytte til det kinesiske diktaturets sjargong. I ro og mak får Xi Jinping fortelle dem om Kinas nye initiativer for å skape en bedre verden, om den nye Silkeveien (som snart skal komme til Kirkenes), om landets arktiske planer og mye mer. Og alle applauderer.

Århundrets oppgåve

Dagbladet (meninger) | 06.03.2018

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF Norge): Å ta vare på naturen er dette hundreårets store fellesoppgåve for oss menneske. Kva er oppgåva?

EU får det Italia det fortjener

Nationen (meninger) | 06.03.2018

Lederkommentar: Populister vant valget i Italia på EU-kritikk og innvandringsmotstand. Ingen av delene bør komme overraskende på EU.

Rystet, men intet jordskjelv

DN+ (meninger) | 06.03.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Populistbølgen kom, men den ble aldri noen tsunami. De tradisjonelle maktpartiene på høyre og venstresiden er svekket. Polen og Ungarn har høyrenasjonale regjeringer og i Italia fikk EU- og innvandringskritiske partier over halvparten av stemmene i helgens valg. I det nordlige Europa fikk høyrepopulistiske partier mellom 10 og 20 prosent av stemmene i nasjonale valg, men nektes de fleste steder direkte politisk innflytelse av de gamle maktpartiene.

De etablertes fall

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.03.2018

Lederkommentar: Innvandring og økonomi har preget valgkampen, Italias levestandard har stått stille i 20 år, og 600.000 innvandrere har kommet til landet de siste fire årene. Og når innvandringen kjennes overveldende og framtida usikker, snur også italienerne ryggen til sosialdemokratene, og stemmer nasjonalistisk og populistisk.

«Italia først!» (EU sist)

Dagbladet (meninger) | 06.03.2018

Kommentar av Einar Hagvaag: I Europaparlamentet har Salvini og Lega gått i forbund med Marine Le Pen og Nasjonal Front fra Frankrike og med Geert Wilders og Frihetspartiet fra Nederland. I valgkampen har Salvini, som er imot EU og euro, motsagt Berlusconi, som nå har spilt rollen som EU-venn. Med seg på laget har de også ny-fascistene i Italienske Brødre, som fikk nær 4,5 prosent av stemmene. Øverst på dagsorden har de tre å kaste ut mer enn 600 000 ulovlige innvandrere som har kommet i land fra 2013.

Populistenes dag

Vårt Land (verdidebatt) | 06.03.2018

Kommentar av Une Bratberg: Mellom 2014 og 2017 har Italia tatt i mot rundt 600 000 flyktninger. Antallet har riktignok gått sterkt ned etter at myndighetene inngikk en omstridt avtale med Libya. Men selv om antall flyktninger har minket kraftig, brukte Matteo Salvini italieneres frustrasjon for hva det var verdt under valgkampen. Han sa blant annet at han vil stenge leire med fattige romfolk, deportere hundretusener av papirløse innvandrere og ta seg av «den islamske trusselen».

Populistenes seier i Italia kommer som følge av vanstyre, euro og innvandring.

Aftenposten (meninger) | 06.03.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Italienernes innvandringskritiske holdning knyttes ofte til flyktningkrisen som startet i 2015 og som for Italias del har gitt stor innvandring fra Nord-Afrika over Middelhavet. Men italienerne har ment dette lenge. En undersøkelse gjennomført av Pew Research i 2007, viste at Italia var klart mest innvandringskritisk av 47 landverden over. Hele 64 prosent av italienerne sa at innvandring var «et meget stort problem».

61 - 90 av 7658
3 4 5 6 7 8 .... 252 253 254 255 256