Klipp fra media

Filter: debatt

De Grønne kaster bort energi når de kjefter på Ap

Dagbladet (meninger) | 22.08.2015

Debatt av Tonje Brenna: Jeg er ikke klimafienden.

Svar til Carl I. Hagen: Derfor burde vi ikke gjøre som Australia

Aftenposten (meninger) | 22.08.2015

Debatt av Rachel Stølan: Australia behandler drapsmenn bedre enn de behandler båtflyktninger. Er det et eksempel til etterfølgelse?

Den kinesiske drømmen

Dagens Næringsliv (meninger) | 22.08.2015

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Den amerikanske drømmen lever i beste velgående. I Kina.

Skattemilliarder forsvinner - et enormt problem

Dagsavisen (nye meninger) | 21.08.2015

Kommentar av Reidar Kaarbø: Skatteetaten vet ikke hvor mye penger Norge taper i skatt hvert år. Ny informasjon rundt internprising gir en oppfølger til innlegget fra 18. august. Dette emnet er trolig viktigere å diskutere enn klima og u-hjelp.

Det kommunale og det globale

Ny Tid (kommentar) | 21.08.2015

Kommentar av Andrew Kroglund: I påvente av en god nok internasjonal avtale på klima, er det klart hvem morgendagens klimavinnere er: lokalsamfunn som kan vise til energieffektive bygg, gode kollektivløsninger (inkludert sykkelstier), gode lokale møteplasser, fjernvarmeanlegg, kildesortering, kommunale fairtrade-innkjøpsordninger, vennskapsbyer i utviklingsland, aktive idrettsmiljøer, gode kulturtilbud, lokal matproduksjon og lokale klimaplaner.

Kunnskapen om global oppvarming er ingen kvasiteori; den er nesten like etablert som kunnskapen om tyngdekraften

Aftenposten (meninger) | 21.08.2015

Debatt av Rasmus Benestad: Er drivhuseffekten en «kvasi-teori», slik Per Arne Bjørkum antyder i kronikken «Klimateorien ser ut til å kunne forklare alt. Det er en svakhet.» (Aftenposten, 20. august)? Nei, det er ikke slik, og resonnementet til Bjørkum bygger på misforståtte premisser og manglende oversikt over fagkunnskapen.

Arbeiderpartiet vil at Oslo skal bane vei i den store klimadugnaden

Dagbladet (meninger) | 21.08.2015

Kommentar av Tone Tellevik Dahl: Det mest klimavennlige du kan gjøre, er å bruke stemmeretten til høsten, og stemme ut de partiene og det alternativet som ikke tar klimatrusselen på alvor.

Religion og trosfrihet under press

VG (meninger) | 21.08.2015

Kronikk av Torkel Brekke og Abid Q. Raja: Forfølgelse av religiøse minoriteter er et stort problem globalt. Jo strengere en stat regulerer religiøse organisasjoner, jo større sannsynlighet er det for at samfunnet vil preges av vold og intoleranse mot religiøse minoriteter.

Det Hagen foreslår, er at Norge skal melde seg ut av verden

Aftenposten (meninger) | 21.08.2015

Lederkommentar: Carl I. Hagen har meldt seg på i flyktningedebatten. Kvoteflyktninger vil han ikke ha, båtflyktninger vil han umiddelbart sende tilbake over Middelhavet. I stedet for å ta imot folk, vil han betale land "på den andre siden av Middelhavet" for å opprette flyktningeleirer der.

Fra smalhans til pulled pork (flyktninger)

NRK ytring | 21.08.2015

Kronikk av Øyvind Kvalnes: De norske pengene svekker empatien vår. I myke stoler med pulled pork på tallerkenen er vi blitt likeglade overfor lidelser langt borte.

Der og her (flyktninger)

Klassekampen (kommentar) | 21.08.2015

Lederkommentar: Uansett hva Hagen måtte ønske, er det som Flyktninghjelpens Tone Selmer-Olsen poengterte overfor NTB onsdag: «Det snakkes om å hjelpe flyktninger der de er. ‘Der’ er faktisk i Europa, de må få hjelp her.»

Hvorfor ingen avtale i Sør-Sudan?

Dagsavisen (nye meninger) | 21.08.2015

Kronikk av Tore Torstad: Skal freden seire må partene samles og en avtale må på plass.

Klimateorien ser ut til å kunne forklare alt. Det er en svakhet.

Aftenposten (meninger) | 20.08.2015

Kronikk av Per Arne Bjørkum: Hvor har klimaforskerne lært at det er mulig å sette tall på kunnskap man ikke har?

Vi har en krevende situasjon (utenriks- og sikkerhetspolitikk)

Dagens Næringsliv (meninger) | 19.08.2015

Kommentar av Børge Brende: Europa står overfor et alvorlig trusselbilde. Vi har en krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon.

Asylaktivister opererer med sine egne fakta (flyktninger)

Aftenposten (meninger) | 19.08.2015

Debatt av Nina Hjerpset-Østlie: «Vi har ingen bølge i Europa», skriver Evy Ellingvåg. Hun tar feil. Tallenes tale er klar.

Jemen er et nytt Syria

Bergens Tidende (meninger) | 19.08.2015

Kommentar av Siris Hartkorn: Mens amerikanerne har støttet Saudi-Arabia, må EU og våre politikere spørre seg selv hvilken side de vil være på. Demokratiet og fredens side? Eller oljepengenes og maktpolitikkens side?

Latin-Amerika: grelt utstillingsvindu (investerings- og frihandelsavtaler)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.08.2015

Kronikk av Benedicte Bull: Investeringsavtaler skal lokke utenlandske investorer til et land. Men erfaringene viser at de ofte bringer med seg mer vondt enn godt.

Internfakturering = økonomisk terrorisme?

Dagsavisen (nye meninger) | 18.08.2015

Kommentar av Reidar Kaarbø: Oljefondet har etiske retningslinjer for å hindre investering i selskaper som driver med ting vi ikke liker. Er det på tide å få etiske retningslinjer ved innkjøp av tjenester for å få slutt på skattesnyting hos multinasjonale selskaper?

I dag er jeg lei! (flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 18.08.2015

Kommentar av Evy Ellingvåg: Jeg er møkk lei av å bruke tiden min på å tilbakevise grumsete tankegods i debattene om flyktninger.

Den solidariske nødhjelperen (Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.08.2015

Kommentar av Trygve G. Nordby: Krig, konflikt og humanitære katastrofer setter viktige prinsipper på prøve: Skal man nøytralt hjelpe alle – uavhengig av politisk sammenheng? Eller er det både akseptabelt og til og med nødvendig at noen bevisst stiller seg solidarisk sammen med de undertrykte på én side i konflikten? Og hva er i tilfelle prisen man må betale for det? Dilemmaene stiller seg i kø når man leser Halle Jørn Hanssens bok om Norsk Folkehjelps mangeårige engasjement i Sør-Sudan.

Fem grunner til at regjeringen undertrykker urfolk (SPU/urfolk)

Bergens Tidende (meninger) | 17.08.2015

Kommentar av Paul Patrick Børhaug: «Det er viktig å være klar over at mange urfolk fortsatt i dag blir utsatt for systematisk undertrykking og lever under svært vanskelige kår», sa Jan Tore Sanner (H) da han nylig gratulerte verdens urfolk på FNs urfolksdag. Det han glemmer er at Norge, gjennom Oljefondets investeringer, er medskyldig i undertrykkingen av urfolk:

Obama viser vei (klima)

Dagbladet (meninger) | 17.08.2015

Kommentar av Helga Rognstad og Thor Steinhovden: Med sin nye klimaplan viser president Obama at løsningen på klimautfordringen ligger like mye i konkrete planer på nasjonalt nivå som en stor avtale på internasjonalt nivå. Det bør norske politikere ta innover seg.

Hva paven kan lære oss om godhet

Aftenposten (meninger) | 16.08.2015

Kommentar av Bjørn Stærk: Pave Frans tilhører ikke høyre eller venstre, men en egen katolsk tradisjon hvor klimaendringer, abort og bruk og kast-samfunnet er tre sider av samme problem.

Sjansene for en to-statsløsning (Israel/Palestina)

Dagsavisen (nye meninger) | 16.08.2015

Kommentar av Petter Bauck: Tidligere president Carter uttaler til det britiske tidsskriftet Prospect i forbindelse med utgivelsen av boka "A full life: Reflections at 90s" at han ikke har noen tro på en to-statsløsning mellom Israel og Palestina på kort sikt.

Mer pessimisme eller mer politikk?

Dagbladet (meninger/bloggen) | 15.08.2015

Kommentar av Bård Lahn: Klimakampen bør ikke bli for optimistisk, advarer Civitas Paul Joakim Sandøy i Dagbladet i dag. Han har et godt poeng: Vi kommer ikke utenom at omstillingen til nullutslippssamfunnet vil koste. Å kamuflere dette med framsnakking og «vinn-vinn-løsninger» er en kortsiktig strategi.

Farlig mangel på åpenhet i Kina

Aftenposten (meninger) | 15.08.2015

Lederkommentar: Millioner av unge, høyt utdannede kinesere lar seg ikke lenger avfeie med hva myndighetene forteller. Det betyr ikke nødvendigvis at de er blitt opposisjonelle som stiller grunnleggende spørsmål ved samfunnsordningen. Men de forlanger å bli fortalt sannheten om farlige kjemikalier, luftforurensning, matsikkerhet og andre miljøspørsmål. Kravet er fullstendig legitimt. Det er kortsynt og potensielt farlig at Beijing fortsetter å ignorere det.

Endetiden 
er nær (IS/Midtøsten)

Vårt Land (meninger) | 15.08.2015

Kommentar av Christian Nicolai Bjørke: Tyrkia åpner for å gå inn med 
bakkestyrker i Syria. Det kan bli 
møtt med jubel fra IS-soldatene.

Dette er Norges forhandlingskort under høstens klimatoppmøte i Paris

Aftenposten (meninger) | 14.08.2015

Kommentar av Arvid Hallén og Unni Steinsmo: FNs klimasjef ønsker seg en klimamotorvei for verdens land. Norge kan bidra med effektive kjøretøy i flere av filene.

De Grønne svarer KrFU: Få ned forbruket, ikke fødselstallene

Aftenposten (meninger) | 14.08.2015

Debatt av Lage Nøst: La det være helt klart: Miljøpartiet De Grønne tar ikke til orde for ettbarnspolitikk. Å forsøke å knytte oss til slike tiltak er uredelig og useriøst.

Land har ikke rett til å eksportere problemer (jobbskaping)

Aftenposten (meninger) | 14.08.2015

Lederkommentar: Kina har en tvilsom historie når det gjelder å manipulere valutakursen for å skaffe seg en konkurransefordel. Det er ikke mange år siden at landet hadde enorme overskudd i handelen som gikk sammen med en svært lav valutakurs. I realiteten undergravde Kina arbeidsplasser i andre land. I dag er overskuddet i Kinas utenrikshandel mindre. Men samtidig er situasjonen i verdensøkonomien dårligere.

6571 - 6600 av 6758