Klipp fra media

Filter: debatt

Fundamentalisme og ekstremisme som to sider av samme sak

Dagsavisen (nye meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Einar Rebni: Alle ekstremistiske bevegelser av ulik politisk og/eller religiøs art er samtidig fundamentalistiske og totaliserende. Fundamentalismen uttrykker en utilfredsstilt lengsel etter en klar, motsetningsfri og uproblematisk identitet.

Å påberope seg gud, gir bare mer blod på hendene

Dagbladet (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av John Olav Egeland: Islamismen er en totalitær politisk bevegelse på linje med nazismen og kommunismen. At den påberoper seg gud gjør saken bare verre.

I samfunnets armkrok

Aftenposten (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Harald Stanghelle: I påsken snakket PST-sjefen reflektert om både radikalisering og sårbarhet. Men sterkest var hun da hun snakket om enslige mindreårige asylsøkere.

IS etterlater ødeleggelse og død

VG (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Inntoget i den verdensberømte oldtidsbyen Palmyra i fjor var en enorm propagandaseier for den såkalte islamske staten (IS). Nå har de lidd et sviende nederlag samme sted.

Ikke JA eller NEI til handelsavtaler

Dagsavisen (nye meninger) | 01.04.2016

Debatt av Aksel Nærstad (Utviklingsfondet/Handelskampanjen): Det er bra med debatt om de internasjonale handelsavtalene det nå forhandles om – spesielt om tjenesteavtalen TiSA, den transatlantiske avtalen TTIP som forhandles mellom USA og EU, og om det som skjer i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Alle burde være interessert i å få en saklig debatt. Dessverre bidrar ikke Haugli og Frellumstad til det.

Det blir fortsatt svært vanskelig å stille fremtidige krigsforbrytere til ansvar

Aftenposten (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Mads Harlem (Røde Kors): Dommen mot Radovan Karadžić er ikke tilstrekkelig. Vi er helt avhengige av at stater tar ansvar for å straffeforfølge internasjonale forbrytelser hvis vi skal hindre lignede krigsforbrytelser i fremtiden.

Spaltet atomagenda

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 01.04.2016

Debatt av Kjølv Egeland (ILPI): DNs Sverre Strandhagen skriver 30. mars om arbeidet med å sikre spaltbart materiale fra å falle i hendene på terrorister. Som følge av en serie møter initiert av Barack Obama – det siste i rekken avholdes i Washington, D.C. denne uken – har en rekke land destruert sine lagre med plutonium og høyanriket uran. Som Strandhagen påpeker er dette viktig arbeid.

Kva er det med kinesarane?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Ole Bjørn Rongen (førsteamanuensis UIS): Kinesarane driv med svære utbyggingsprosjekt i Afrika. Dei kjøper opp kjende hotell i New York og andre storbyar, og vil driva hotell på Jørpeland. Kva er det med desse kinesarane?

Verdens mest folkerike land må lage flere barn for å tåle eldrebølgen

Dagbladet (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Inger Bentzrud: Den eldrebølgen vi frykter i Norge, er bare en liten krusning mot tsunamien som kommer til å skylle over Kina. Det blir et digert gap mellom antallet pensjonister og folk i arbeid som skal forsørge dem. Det sier forskere fra Fafo som har studert Kinas pensjonssystem.

Et etterlengtet regjeringsskifte (Myanmar)

Dagsavisen (nye meninger) | 01.04.2016

Kronikk av Audun Aagre (Burmakomiteen): Regjeringen som onsdag tok over makten, ledes av politiske fanger som har ofret alt for demokratiet, og er for første gang på 50 år demokratisk valgt. De står sterkt hos folket, men står svakt hos militæret. I dette bildet bør Norge øke, ikke redusere, støtten for å bidra positivt til demokrati og fredsbygging.

Kva kan me lære av terroren i Pakistan?

Bergens Tidende (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Arne Strand (CMI): Dersom ein bruker militære midlar for å nedkjempe terrorgrupper, så flyttar terroren seg til meir sårbare mål.

Stå opp mot terrorfrykten!

NRK ytring | 01.04.2016

Kronikk av Arnstein Mykletun (professor og psykolog): Jeg savner politikere som med tydelighet kan vise både egen befolkning og terroristene at vi overhodet ikke lar oss skremme. Jeg savner også et politi som ikke er så lettskremt.

Republikansk seier kan gi en farligere verden

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Lederkommentar: Donald Trump eller Ted Cruz blir trolig bedre som president enn som kandidat, men usikkerheten er ubehagelig.

Hvorfor fortsetter utslippene av CO2 å vokse?

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Andreas Øren (Øren Analytics): I motsetning til hva de fleste tror har den samlete menneskelige aktivitet blitt stadig mer ”klimavennlig” siden 1970, sett i forhold til brutto nasjonalprodukt. Likevel har utslippene av drivhusgasser vokst eksponentielt. Årsaken er økningen i folketall og levestandard, noe det snakkes lite om og gjøres lite med.

Karadzic: Dom med bismak

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Sukrija Meholjic: To av tiltalepunktene dreide seg om folkemord. Han ble frikjent for det ene. Straffen var meningsløst mild – bare 40 år! Selv trodde jeg at han skulle få livstid. Hvem fortjener livstid hvis ikke han? Det er ufattelig at Haag-domstolen mener at det ikke er tilstrekkelige bevis for å dømme Karadzic for å være ansvarlig for folkemord i sju bosniske byer.

Det står om vår menneskelighet

VG (meninger) | 31.03.2016

Kronikk av Sebastian Stein og Lindis Hurum (Leger uten grenser): Vi har kalt avtalen mellom EU og Tyrkia for kortsiktig og ondskapsfull. La oss moderere: Den er kynisk, dehumaniserende og hjerterå.

Nobels Fredssenter snakker ikke sant

Vårt Land (verdidebatt) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Jørgen Anfindsen (document.no): Tørres har altså en solid bakgrunn, både i form av studier og erfaring. Når hun uttaler seg i offentligheten burde vi kunne forvente at hun er etterrettelig. Særlig burde vi kunne forvente dette når hun uttaler seg på vegne av Nobels Fredssenter (som er «opprettet ved vedtak i Stortinget»). I dagens Aftenposten velger hun, i et tilsvar til Helge Lurås, dessverre å si ting som ikke stemmer..

Jeg skjønner ikke det strategiske i Helge Lurås' analyse

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Debatt av Geir Flikke (UiO): På hvilken måte kan asylinstituttet, opprettet etter 2. verdenskrig, sies å henge sammen med moderne terrorisme?

FN: – Britiske øyer tilhører Argentina

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Yngve Kvistad: Argentina har fått FN-medhold i kravet om en utvidelse av kontinentalgrensen til 350 nautiske mil fra landets kyststripe. Det betyr at de britiske Falklandsøyene er argentinsk territorium.

En varslet tragedie

NRK ytring | 31.03.2016

Kronikk av Atta Ansari: Det grusomme selvmordsangrepet på lekende barn og foreldre i en familiepark i Lahore var dessverre en varslet tragedie. Mange i Pakistan mener angrepet er et resultat av politikernes manglende handlekraft mot ekstremisme.

IS bærer mye av nazismens tankegods

Vårt Land (verdidebatt) | 31.03.2016

Kronikk av Bernt Hagtvet (professor ved UiO): Den totale tilintetgjøringen av fienden er menneskets verste fristelse. IS representerer i dag mye av nazismens tankegods, tilført adskillige grader råhet og sadisme.

Den muslimske verden lider mer av hendene til IS enn noen andre nasjoner eller folkegrupper

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Manije B. Hashem (22) på Si;D: IS har tatt livet av langt flere muslimer, noe som faktisk er hovedårsaken bak flyktningstrømmen, og de har flekket den vakre religionen islam.

Offerhandlingen til en blodtørstig gud

Dagbladet (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Bernt Hagtvet (professor ved UiO): Terror og selv-offerets politiske psykologi.

Når alt vi har er kjærlighet

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Nora Torp Bjørnstad: Jeg tror det er det jeg og du må gjøre nå: Å fortsette å tviholde på tanken om at det som vil bli terroristenes nederlag, er den umenneskeligheten de avslører ved å velge terror som sitt uttrykk. La åpenhet, inkludering og raushet være våre.

Utvis imamer!

Dagbladet (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Aina Stenersen (FrP): Terrorangrepene fortsetter i stor styrke. Bare i påsken har IS og Taliban tatt på seg ansvaret for terrorangrep i Brussel, Bagdad og Lahore.

Hvem er islamistene?

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Frederik Stjernfeldt (professor i Aalborg): Debatten om islam og terror har ført til noe merkverdig. Den ekstreme høyresiden og den kulturalistiske venstresiden er trolig ok enige om en ting: Å unngå ordet «islamisme».

Hva er islamisme?

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Bernt Havtvet, Øystein Sørensen og Nik Brandal: Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Det er ikke statens oppgave å finansiere ekstreme holdninger

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Mahmoud Farahmand (LIM): Imamer som villeder. Moskeene må rydde opp – nok er nok.

De vender Vesten ryggen

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Jahn Otto Johansen: Den russiske middelklassen elsker ikke Putin, men de ser ikke noe alternativ.

Sp i handelsubalanse (WTO/TTIP/TISA)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Håkon Haugli og Tore Frellumstad (Abelia): Internasjonal handel har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Det er uforståelig at noen fortsatt ser internasjonale handelsavtaler som et onde.

6571 - 6600 av 8571