Klipp fra media

Filter: debatt

Klare til å dele opp Syria?

Dagbladet (meninger) | 14.08.2015

Kommentar av Morten Strand: Syria var for lengst avskrevet som et håpløst tilfelle av de aller fleste. Men flere diplomatiske initiativer i det siste har i seg kompromisser som kan virke.

Fra folkestyre til forretningsstyre? (frihandel/TTIP/ISDS)

Aftenposten (meninger) | 13.08.2015

Kommentar av Nina Witoszek og Atle Midttun: Hvorfor demonstrerer ikke sosialister, marxister, ja, selv klassiske liberalister mot den nye TTIP-avtalen? Den innebærer jo at internasjonale voldsgiftstribunaler får forrang fremfor grunnlovsforankrede domstoler. Riktig nok har noen stortingspolitikere begynt å våkne, men ennå har ikke Senterpartiet foreslått å bruke pepperspray mot internasjonale haiangrep, slik de vil gjøre mot ulvene.

Hvorfor, Monica Mæland? (investeringer/ISDS/BIT)

Nationen (meninger) | 13.08.2015

Kommentar av Eva Nordlund: Svaret er bilaterale investeringsavtaler (BIT), skal vi tro regjeringa og Næringsminister Monica Mæland fra Høyre. Investeringsavtaler som det er hefta en domstolsordning til, slik at utenlandske selskaper kan saksøke den norske stat.

Noe som mangler hos Norfund?

E24 (meninger) | 13.08.2015

Debatt av Kjell Roland og Karoline Teien Blystad: Nei, Arne Jon Isachsen. Her er de viktigste funnene i Norfunds interne analyse.

Kjøtt og melk på gras er klimasmart (landbruk/klima)

Adresseavisa (meninger) | 13.08.2015

Kronikk av Lars Morten Rosmo: Norsk matproduksjon skal være klimasmart og trygg, det er de fleste enige om. Hva som må gjøres og hvilke virkemidler vi bør bruke, er det diskusjon om.

En seier for barn og unge (FNs bærekraftsmål)

VG (meninger) | 13.08.2015

Kommentar av Kjell Erik Øie: Ashley (12) fra Guatemala er en av mange barn og unge som i dag kan juble fordi verdens stater sist uke anerkjente at det ikke blir bærekraftig utvikling i verden, om ikke barn og unge involveres. «Alle skal med» heter det i FNs nye bærekraftsmål. Det er verdt å feire på den internasjonale ungdomsdagen.

Vi, de hylende (utenrikspolitikk)

Dagens Næringsliv (meninger) | 12.08.2015

Kommentar av Asle Toje: Mens verden endrer seg, ligger norsk utenrikspolitikk fast.

Gjentagende av Piketty

Dagens Næringsliv (meninger) | 12.08.2015

Kommentar av Ole Gjems-Onstad: Den franske økonomen Thomas Piketty har fått profetstatus for en rekke norske økonomer og medier. Hans ivrigste tilhengere kan få en nedtur hvis de leser den amerikanske venstreorienterte og nobelprisvinnende økonomen Paul Krugmans anmeldelse av Pikettys nye bokutgivelse «The Economics of Inequality» (Ulikhetenes økonomi) i New York Times 2. august i år. Til forskjell fra undertegnede har Krugman stor respekt for Pikettys bestselger «Capital i the Twenty-First Century». Men Krugman slakter Pikettys nye bok, ikke bare faglig, men også etisk.

Uakseptabelt (investeringer/BIT/ISDS)

Klassekampen (kommentar) | 12.08.2015

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven.

Dei farlege befolkningsmytane (miljø/bærekraft)

Aftenposten (meninger) | 12.08.2015

Debatt av Emil André Erstad: Det uroar når det ser ut til å få Miljøpartiet Dei Grøne til å ville byggje familiepolitikken sin på desse mytane. Talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson, sa til Klassekampen 17. juli at den norske politikken for å auke fødselstala er fullstendig utdatert med tanke på klodens befolkningsvekst.

Sviktende premisser (klima/energi)

Dagens Næringsliv (meninger) | 11.08.2015

Kommentar av Beate Sjåfjell: I DN 8. august gjennomfører Jonas Gahr Støre sin klimakuvending og fastslår at Norge skal fortsette med et «høyt og stabilt utvinningsnivå». Støre erkjenner at mesteparten av kjente fossile ressurser må bli liggende under bakken, dersom vi skal ha håp om å holde oss innenfor togradersgrensen med sikte på å unngå farlige, irreversible klimaendringer. Hans argumentasjon for at Norge likevel skal fortsette med olje- og gassutvinning, bygger på grunnleggende sviktende premisser.

En tid preget av fanatisme

Dagsavisen (nye meninger) | 10.08.2015

Kommentar av Ole Petter Ottersen: Tiden vi lever i, er preget av fanatisme og ideologisk kappestrid. Vi har sett en gjenoppblussing av den kalde krigen, voldsomme anslag av terrorisme i vårt eget nærområde og flyktningestrømmer som savner sidestykke i moderne tid. Få trodde dette skulle bli kjennetegnet på internasjonal politikk etter kommunismens fall. Historien har - som alltid - vist seg åpen og uforutsigbar.

Den globale middelklassen

Dagens Næringsliv (meninger) | 10.08.2015

Kommentar av Erik Solheim: Jeg har akkurat sett inn i det 21. århundre.

Den grønne revolusjonen er i gang (landbruk/klima/miljø)

Bergens Tidende (meninger) | 10.08.2015

Debatt av Kristin Ianssen: BT-kommentator Mathias Fischer beskylder Norges Bondelag for å vri seg unna næringens klimaansvar ved hjelp av unnskyldninger og tynn argumentasjon. Virkeligheten er en annen: vi ønsker klimadebatten mer enn velkommen.

Nedtelling til katastrofen (Sør-Sudan)

Dagsavisen (nye meninger) | 10.08.2015

Kommentar av Maren Sæbø: Verdens yngste nasjon er i krise. Partene i Sør-Sudan har en uke på seg til å godta en avtale – uansett risikerer man at situasjonen går fra vondt til verre.

Nei til boikott (Israel)

Bergens Tidende (meninger) | 10.08.2015

Lederkommentar: Israel fortjener krass kritikk for mye av sin politikk. Men boikott er ikke veien å gå.

Spillet om Midtøsten

Dagsavisen Nye Meninger | 09.08.2015

Debatt av Jahn Otto Johansen: Siden Midtøsten etter første verdenskrig ble oppdelt i kunstige stater uten bakgrunn i de historiske og kulturelle forutsetninger har det foregått et kynisk spill som i våre dager ikke gjøres enklere av Israels folkerettsstridige kolonisering av Vestbredden.

Brød og sirkus (Brasil/OL)

NRK ytring | 09.08.2015

Kronikk av Torkjell Leira: Hvorfor har Brasil tatt på seg to så store løft med så kort mellomrom? For brasilianske myndigheter var det ønsket om å fremme Brasil som en global stormakt. Men en vesentlig og underkommunisert del av forklaringen på Brasils hunger etter mega-arrangementer kommer fra den romerske dikteren Juvenal.

Klimadom

Klassekampen (kommentar) | 08.08.2015

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Sivilretten i Haag dømte i juni i år den nederlandske staten til å redusere utslippene av klimagasser med 25 prosent av nivåene for 1990. Det var en gledens dag for miljø­bevegelsen. Dommen er basert på et bredt utvalg av rettskilder, internasjonale menneskerettigheter, EU-regelverk, internasjonale klimaavtaler, nasjonal miljølov­giving og erstatningsrett. Kjerstin Gjengedal skriver i Ny Tid at frustrerte borgere i hele verden nå prøver «å flytte klimaproblemet ut av det politiske rom og inn i retts­salene» i kjølvannet av dommen.

Skal verden bli kvitt atomvåpnene, må det rustes kraftig opp i konvensjonelle våpensystemer

Aftenposten (meninger) | 07.08.2015

Kommentar av Eirik Torsvoll: Verden markerte torsdag at det er 70 år siden den første atombomben ble sluppet over Hiroshima.

Det er på tide å komme oss videre (atomvåpen)

Dagsavisen (nye meninger) | 06.08.2015

Kommentar av Anne Marte Skaland og Sigrid Z. Heiberg: Å gjøre verden atomvåpenfri vil ta lang tid, derfor er det så viktig å begynne nå. 70 år med atomvåpen er lenge nok.

Forby atomvåpen, stopp katastrofen

NRK ytring | 06.08.2015

Kronikk av Sven Mollekleiv: Det er skremmende at ingen stater har tatt større ansvar for å hindre en ny atomvåpen-katastrofe. Dessverre synes den norske regjering å støtte status quo.

Klimafestival i 45 dager

Adresseavisa (meninger) | 06.08.2015

Kronikk av Mari Bremnes Ese og Mette Bjørnsdatter Hafskjold: Det er sensommer og valgkampstemning. I anledning årets lokalvalg arrangerer Klimavalgalliansen Trondheims lengste og grønneste festival, Klimafestivalen.

Afrika er noe annet enn «Afrika»

Aftenposten (meninger) | 06.08.2015

Lise Andrea Agre (18) på Si;D: Så lenge vi snakker om og ser Afrika som et homogent kontinent, der alle bor i jordhytter og ingen vet hva en mobiltelefon er, hindrer vi gjennom vår egen talemåte både rettferdighet, investering og utvikling.

Tvisten om demokratiet (handel/investeringer/ISDS)

Klassekampen (rorg.no) | 05.08.2015

Kronikk av Snorre Valen og Arvinn E. Gadgil: Hvem er best egnet til å bestemme spillereglene for investeringer, velferd og næringsliv i Norge? Er det velgerne og Stortinget? Eller er det internasjonale private handelsdomstoler, uten offentlige høringer? Høyre og Frp har landet på det siste. I det stille lanserer nå regjeringen en kamp mot demokratiets kjerneprinsipper.

Mindre gass for klima

Dagens Næringsliv (meninger) | 05.08.2015

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Hvem kan være skuffet over Barack Obamas klimaplan? Jo, Statoil.

Obama viser vei mot Paris (klima/energi)

Dagsavisen (nye meninger) | 05.08.2015

Lederkommentar: USA er verdens nest største forurenser, og sitter på verdens største kullreservoarer. Nå har president Barack Obama erklært krig mot kull, og vil kutte utslippene fra kraftverk med en tredjedel innen 2030.

Symbolenes makt (Isreal/Pelestina)

VG (meninger) | 05.08.2015

Kommentar av Raphael Schutz: Jeg var nylig i et møte med norske Palestina-aktivister der jeg fikk et brev med logoen deres. Siden de under møtet uttrykte positive holdninger til Israels rett til å eksistere, gjorde jeg dem oppmerksom på at logoen formidler det motsatte.

Gi kvinner like rettigheter

Dagbladet (meninger) | 04.08.2015

Kronikk av Gro Lindstad: Nok en gang har verdens ledere løftet kvinner og likestilling i taler og teori, uten å vise noen som helst vilje til å styrke dagens marginale satsning på kvinners økonomiske rettigheter.

Flyktningeleir i Europa

VG (meninger) | 04.08.2015

Lederkommentar: Folkevandringene på tvers av kontinenter og landegrenser stiller Europa overfor nær uløselige dilemmaer. Det er bred enighet, også hos oss, om at vi har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og gi beskyttelse til dem som er forfulgt. Men dagens Europa er ikke i stand til å ta imot alle som ønsker å komme hit.

6601 - 6630 av 6758