Klipp fra media

Filter: debatt

Løftet til Afghanistan (bistand)

Dagbladet (meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: Når det gjelder Afghanistan kan vi ikke tillate oss å gjøre landet til en salderingspost. Norske soldater var i krig og ble drept. En slik nasjonal innsats forplikter både politisk og moralsk i lengre tid. Det erkjente Norge i 2012. Det er et løfte vi ikke kan gå i fra.

Åpenhet og oljepenger (CSR/korrupsjon)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: I 2011 betalte Statoil 715 millioner kroner til det angolske statlige oljeselskapet Sonangol. Pengene skulle blant annet gå til bygging av et forskningssenter. Men forskningssenteret er ikke bygget. Det er usikkert om senteret noensinne vil bli en realitet.

Atomfrykten

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Sverre Strandhagen: Nå intensiveres kampen for å hindre terror med atomvåpen.

Norge arbeider aktivt mot atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Erna Solberg (statsminister): Det er vårt felles ansvar å gjøre alt som står i vår makt for å hindre at disse forferdelige våpnene blir brukt. Enhver bruk av kjernevåpen eller ukontrollert spredning av kjernefysisk materiale vil ha forferdelige konsekvenser.

Flyktningkrisen: Det er ikke over

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Tone Therese Paulsen og Per A. Thorbjørnsen: Tross stengte grenser i Europa og EUs avtale med Tyrkia som trådte i kraft 20. mars, møter vi nyankomne flyktninger, de fleste kvinner og barn, på en havn i Hellas.

Den europeiske drømmen kan bli et mareritt

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kronikk av Mathilde Fasting (Civita): Flyktningstrømmen splitter europeerne. Noen land sier blankt nei, andre bygger gjerder, og noen har hittil tatt imot med åpne armer. Det er trolig den aller største utfordringen europeerne står overfor foreløpig i dette århundre.

Dommedagsprofeti om innvandring

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Debatt av Liv Tørres (Norsk Fredssenter): «Innvandringsevangeliet går mot slutten», påstår Helge Lurås i Aftenposten 26. mars. Han leder Senter for internasjonal og strategisk analyse, men det ligger ikke særlig analyse til grunn for innlegget.

Er jeg ukristelig og usolidarisk når jeg støtter regjeringens innstrammingstiltak?

Dagbladet (meninger) | 30.03.2016

Debatt av Einar Gelius (sokneprest): Hvem er kirka - og på vegne av hvem uttaler Sturla Stålsett seg?

God integrering koster

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: Flyktningkrisen i Europa tvinger Norge til å prioritere hardere. Skolesektoren er et eksempel. Anslagsvis 7000 mindreårige asylsøkere vil få opphold etter asyltilstrømningen i fjor. For 2016, og årene fremover, kan tallet bli like høyt eller høyere.

Rasismen på Cuba

VG (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Jan Jørgen Skartveit (blogger og Cuba-kjenner): I talen Barack Obama holdt under besøket på Cuba nevnte den amerikanske presidenten at han bragte med seg og dyrket en «hvit rose». Han nevnte den hvite rosens referanse til et dikt av Cubas store dikter og nasjonalskald Josè Martì.

En skam!

Vårt Land (verdidebatt) | 30.03.2016

Kommentar av Lars Gule (HiOA): Central Jamaat Ahle Sunnat Norway er en av de største moskeene i Norge. Menigheten har røtter tilbake til 1977 og huses i en av Nordens største moskébygg sentralt på Grønland i Oslo. Dessto verre at moskeen har en imam som ikke er oppgaven voksen.

Pakistan – landet som overlever det meste

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Det er enkelt å finne argumenter for at Pakistan er en havarert stat. Men for den politiske og militære eliten er det et godt land. Så Pakistan halter alltid videre.

Sikkerhet på territoriet

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Janne Haaland Matlary (UiO): Terror begått av egne borgere mot andre borgere er borgerkrig. Regjeringene må gjenopprette maktmonopol på eget territorium.

I Palmyra spilles det sjakk med verdens kulturarv

Dagbladet (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Inger Merete Hobbelstad: Uvurderlige oldtidsminner reduseres til valuta og maktmidler.

Jakten på Obama-doktrinen

Dagsavisen (nye meninger) | 29.03.2016

Kommentar av Marte Heian-Engdal (UiO): Realist. Idealist. Intervensjonist. Internasjonalist. Disse fire kategoriene brukes ofte til å definere handlinger og tenkemåter i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Obama føler seg ifølge Goldberg ikke helt hjemme i noen av disse kategoriene.

Uklokt Afghanistan-kutt

Dagsavisen (nye meninger) | 29.03.2016

Lederkommentar: Å hjelpe i Afghanistan er viktig i seg selv, for å bedre levekårene. Det vil også føre færre på flukt. Å hjelpe der er derfor å hjelpe her.

Vanskelig eierskap (Statoil/korrupsjon/CSR)

Bergens Tidende+ (meninger) | 29.03.2016

Kommentar av Ingvild Rugland: Norge trenger en oljeminister som viser at han tar korrupsjon på alvor.

Paragrafryttere for høyt til hest (folkeretten/flyktninger)

Aftenposten (meninger) | 29.03.2016

Debatt av Janne Haaland Matlary (professor ved UiO): Selvsagt finnes det juridisk metode for å tolke folkeretten. Like selvsagt er det margin for uenighet innenfor denne. Derfor er EU og den norske regjeringen uenig med folkerettsprofessorene om tolkningen av Flyktningkonvensjonen. Hvem skal bestemme hvilken tolkning som riktigst?

EUs troverdighet på spill

Dagbladet (meninger) | 29.03.2016

Lederkommentar: Det lå en brutal realpolitikk bak avtalen mellom EU og Tyrkia om å få stanset strømmen av flyktninger. EU var ute av stand til å enes om en felles politikk og om å fordele de som har krav på asyl landene imellom. Og Tyrkia visste å kreve store innrømmelser fra EU, som landet delvis fikk innfridd, for å samarbeide. Men det var altså det minst ille som det var mulig å få til.

Pakistan er en farlig tragedie

Aftenposten (meninger) | 29.03.2016

Kommentar av Frank Rossavik: Myndighetene har lagt til rette for terroren, mange borgere sympatiserer med den.

IS svekkes, men terroren fortsetter

Aftenposten (meninger) | 29.03.2016

Lederkommentar: Syrias diktator og president, Bashar Al-Assad, skal ha vunnet tilbake historiske Palmyra fra IS. Bevegelsen har skaffet seg fiender på alle kanter og taper nå på flere fronter.

Bedre EU-samarbeid i kampen mot terror

VG (meninger) | 29.03.2016

Lederkommentar: Terrortrusselen mot Brussel var såpass konkret at det knapt var snakk OM det ville skje en aksjon, men NÅR.

Blodskriften på veggen (terror/IS)

Dagbladet (meninger) | 29.03.2016

Kommentar av John Olav Egeland: Terroren øker, og den kommer nærmere. Vi må handle. Da gjelder en regel: Stol aldri på dem som har enkle svar.

Islam og den farlige naiviteten

Bergens Tidende (meninger) | 29.03.2016

Kommentar av Hege Storhaug (HRS): Dialog, toleranse, forståelse, kulturmøter, respekt og gjensidighet. Slike hyggelige fraser så vi på trykk i Bergens Tidende to dager før terroren i Brussel 22. mars. Ikke underlig lønnes kronikkens avsender, Yvonne Wang, av Kirkens dialogsenter. Naiviteten og kunnskapsmangelen fremstår som himmelropende overfor den form for islam som har makt og som ideologisk truer vår sivilisasjon.

Et vendepunkt (Syria)

Klassekampen (kommentar) | 29.03.2016

Lederkommentar: «Opprøret var fra starten ekstremt fragmentert, med klare tegn på at Syria ville bli revet fra hverandre i det øyeblikk Assad-regimet falt», skriver Østerud. Den symboltunge seieren i Palmyra viser at myndighetene i Damaskus vil være helt avgjørende for å få en framtidig fredelig løsning på den blodige Syria-krigen.

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kostbar - særlig for flyktningene

Aftenposten (meninger) | 28.03.2016

Kommentar av Pinar Tank og Maria Gabrielsen Jumbert (PRIO): Avtalen er en pakt som er like mye fundert på EUs egeninteresser som Tyrkias, men tar i liten grad hensyn til flyktningenes interesser og rettigheter.

Innvandringsevangeliet går mot slutten

Aftenposten (meninger) | 28.03.2016

Kronikk av Helge Lurås (Senter for internasjonal og strategis analyse): Hvor mange ikke-etniske nordmenn kan vi klare å absorbere før vi får svenske eller belgiske tilstander?

Når vi biter Kim i ballene

Dagbladet (meninger) | 28.03.2016

Kommentar av Morten Strand: De nye økonomiske sanksjonene mot Nord-Korea biter ikke diktator Kim Yong Un i halen, slik de pleier å gjøre, men i ballene. Det er en såret og sint Kim vi nå har med å gjøre.

Det er lett for mange muslimer å spille offerrollen etter terror. Nå er jeg lei

Aftenposten (meninger) | 28.03.2016

Kommentar av Sofia Nesrine Srour: De fleste har skjønt at «ikke alle muslimer er terrorister», selv om vi får det slengt etter oss. Men hvor er handlingskraften vår?

«De som elsker døden har gått til angrep på dem som elsker livet»

VG (meninger) | 28.03.2016

Kommentar av Shazia Sarwar: Terror rammer ikke lenger blindt. Den rammer målrettet. Det er livsgleden som er under angrep. I Irak, Pakistan, Brussel, Ankara, Paris og Beirut.

6601 - 6630 av 8571