Klipp fra media

Filter: debatt

Hva etterlater Putin seg i Syria?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.03.2016

Kronikk av Mohammad Habeeb (forfatter): Til slutt kan Putins måte å styre Russland på også bli kopiert i Syria. Det vil si å sørge for at det syriske militæret og sikkerhetstjenesten som har hersket i over 40 år, blir opprettholdt.

Syrias blir aldri det samme igjen

Bergens Tidende (meninger) | 19.03.2016

Kommentar av Ali Watti (Syriakomiteen): Fem år med uro har kostet Syria en halv million menneskeliv. Halvparten av befolkning er på flukt.

Tyrkia under kryssild

Bergens Tidende (meninger) | 19.03.2016

Kommentar av Kjetil Knaus Fosshagen (HiB): Tyrkias deltakelse i krigen i Syria har styrket to av landets fiender. Nå skaper de terror i landet.

Afrikansk landbruk trenger tålmodig kapital

Dagsavisen (nye meninger) | 18.03.2016

Debatt av Kjell Roland og Elin Ersdal (Norfund): Daglig leder i FIVAS, Holmquist, etterspør i Dagsavisen 15. mars hvilke feil Norfund viser til i FIVAS’ rapport og omtale av Kilombero-plantasjen (KPL) i Tanzania. For det første er det galt når de skriver at Norfunds portefølje i Tanzania ikke når små og mellomstore virksomheter.

Billig bensin er fortsatt ikke et klimatiltak

Aftenposten (meninger) | 18.03.2016

Debatt av Marius Holm (Zero): Et grønt skatteskifte bør svekke fossil energis konkurranseevne. Grønn skattekommisjon styrker den. I sitt tilsvar til min kronikk «Billig diesel for grønt skifte» fortsetter Grønn skattekommisjon sin argumentasjon for billigere fossilt drivstoff og dyrere elbiler.

Europas umulige alternativer

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 18.03.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: EUs flyktning­plan virker håpløs. Alternativet er den totale håpløshet.

EU vil ha Tyrkia både innenfor og utenfor

Aftenposten (meninger) | 18.03.2016

Lederkommentar: Sjelden har man sett en forsamling med så mange motstridende interesser som når EU holder toppmøte for å ta stilling til den omfattende avtalen som er forhandlet frem med Tyrkia.

Brasil som drama og politisk parodi

Dagbladet (meninger) | 18.03.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Dilma prøver å redde Lula, Lula skal prøve å redde Dilma og en dommer prøver å stanse begge deler. Det er Brasil som «telenovela».

Tyrkia kjemper mot terror

Aftenposten (meninger) | 18.03.2016

Kommentar av Ülkü Kocaefe (Tyrkias ambassade til Norge): Det er upassende å oppfordre Norge til å levere en statsklage mot Tyrkia til den europeiske domstol for menneskerettigheter.

La etikken gjelde hele Oljefondet!

Ny Tid (kommentar) | 17.03.2016

Kommentar av Maren Hemsett (SLUG): En fjerdedel av Oljefondets investeringer er fortsatt unntatt etiske retningslinjer. Det er nå på høy tid at det innføres slike også for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. I et intervju i Ny Tid 18.02.2016 er Hans Andreas Limi (Frp) skeptisk til dette, og mener at Oljefondet ikke må bli et utenrikspolitisk virkemiddel.

Åtte argumenter mot naturødeleggende vindkraft

Aftenposten (meninger) | 17.03.2016

Kommentar av Sigmund Hågvar (NMBU): Dagens vindkraftutbygging innebærer en historisk ødeleggelse av norske (og internasjonale) naturverdier, kamuflert under honnørordene miljøvennlig energi, grønn energi og grønne sertifikater.

Miljøvennlig palmeolje i mengder

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 17.03.2016

Kommentar av Torbjørn Haugaasen (NMBU) og Henrik Wiig (NIBR): En bil på bioenergi har i prinsippet ingen klimaeffekter. Utslipp bindes av plantene i et evig kretsløp. Det er lett å produsere miljøvennlig biodrivstoff i store mengder til en rimelig pris.

Nå satser Merkel alt på ett kort

Aftenposten (meninger) | 17.03.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Angela Merkel sier at Tysklands åpne asyl- og flyktningpolitikk ligger fast etter protestvalget i helgen. Slik gjør hun seg helt avhengig av at EU blir enig med Tyrkia om en avtale som fungerer.

Mer fruktbart å diskutere faktiske saksforhold enn begrepet «godhetstyranni»

Aftenposten (meninger) | 17.03.2016

Debatt av Silje Kvamme Bjørndal (phd i filosofi): Takk til Terje Tvedt for en på mange måter klargjørende kronikk i Aftenposten 11. mars om begrepet «godhetstyranniet» og dets opphav. Det er likevel noen sider ved hans resonnement som er det motsatte av klargjørende, og dem vil jeg påpeke og oppsummere under følgende tre punkt.

Flyktninger, godhet og politikk

Aftenposten (meninger) | 17.03.2016

Kronikk av Atle Sommerfeldt (biskop): Det finnes ikke et «godhetsregime» gjennomsyret av nestekjærlighet og rettferdighet, hevet over kritikk.

Veien mot fred er lang og kronglete (Sør-Sudan)

Bergens Tidende (meninger) | 17.03.2016

Debatt av Peder Weidemann Egseth (UD): Leonora Standal Hjelle, 2. nestleder i AUF Hordaland, etterlyser i Bergens Tidende 15. mars flere konkrete tiltak i Sør-Sudan for beskyttelse av barn mot krigens grusomheter. Jeg deler fullt og helt hennes fortvilelse over den lidelse som krigen i Sør-Sudan skaper.

Brasil i skyttergravene

Dagbladet (meninger) | 17.03.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Når kriser rammer settes politiske institusjoner og ledere på prøve. I Brasil er de avslørt som umodne.

Stans klimaskremsel mot barn!

Aftenposten (meninger) | 16.03.2016

Kommentar av Arnt Orskhaug (bestefar og naturfaglærer): Vi må for enhver pris sørge for at barn har tro på fremtiden. Dette er voksensamfunnets plikt.

I Norge har flyktninger fiender før de krysser grensen

Aftenposten (meninger) | 16.03.2016

Kaja Gutterød (21) på Si;D: Dette handler ikke om hvor mange flyktninger vi skal ta inn, men om å ta dem som kommer, helt inn.

Orker du en krise til?

Bergens Tidende (meninger) | 16.03.2016

Kommentar av Kjell Erik Øie (Plan): Vi forventer ikke at dere skal bryte sammen i gråt på vegne av barna i Etiopia. Men vi ønsker at vi slipper å vise de sterkeste bildene.

Imamer - vis tydelighet

Dagbladet (meninger) | 16.03.2016

Kommentar av Hårek Elvenes (H): Imamene i norske moskeer må manne seg opp å ta klar avstand til islamsk terror.

Putins genistrek (så langt)

Dagbladet (meninger) | 16.03.2016

Kommentar av Morten Strand: Våpnene har i hovedsak talt i Syria. Den voksne har sagt sitt og går hjem, så får ungene ordne opp seg imellom ved forhandlingsbordet i Geneve.

Vladimir Putins Syria-bløff

Aftenposten (meninger) | 16.03.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Å tale sant har aldri vært den fremste dyden i internasjonal politikk. Sjelden har det vært så tydelig som det siste halve året.

Hvor er feilen, Norfund?

Dagsavisen (nye meninger) | 15.03.2016

Debatt av Jonas Holmqvist (FIVAS): I sitt innlegg fredag 11.3. beskylder Kjell Roland, direktør i Norfund, vår rapport om deres investering i Kilombero-plantasjen for å inneholde flere faktafeil, men unnlater beleilig å påpeke en eneste.

De glemte barna (Sør-Sudan)

Bergens Tidende (meninger) | 15.03.2016

Kommentar av Leonora Standal Hjelle (AUF): I dag er situasjonen i Sør-Sudan omtalt som en av verdens største humanitære kriser, likestilt med krisen i Syria. Og igjen, er barna en spesielt utsatt part i konflikten. Vår utenriksminister, Børge Brende, talte nylig varmt om hvorfor vi må hjelpe Sør-Sudan. Men hvor mye er faktisk gjort? AUF mener at det absolutt ikke har skjedd nok.

Skartveits svadagenerator (klima/energi)

VG (meninger) | 15.03.2016

Kommentar av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet): Hanne Skartveit fortsetter oljehyllesten fra kommentarplass i VG 12. mars. Det hun skriver er en oppsummering fra Norsk olje og gass sin årskonferanse og Tord Liens pressemeldinger. Hva skjedde med den kritiske journalistikken?

Feil og upresist om grønn skattekommisjon

Aftenposten (meninger) | 15.03.2016

Debatt av Lars-Erik Borge m.fl. (grønn skattekommisjon): Å subsidiere bruk av elbiler er et lite målrettet virkemiddel i klimapolitikken. Et utvalg som påpeker dette, må regne med å møte motstand fra dem som har kjempet frem denne politikken.

Tyskland splittes igjen

Bergens Tidende (meninger) | 15.03.2016

Lederkommentar: Et mer polarisert Tyskland er dårlig nytt for Europa. Flyktningkrisen blir enda vanskeligere å håndtere.

Menneskerettigheter kun for gode tider, Solberg?

Aftenposten (meninger) | 15.03.2016

Kronikk av Karin Andersen (SV): I dag (mandag 14. mars) skal alle Regjeringens «flyktningministere» redegjøre for situasjonen. Da forventer Stortinget et klart og tydelig svar.

Du er naiv!

Bergens Tidende (meninger) | 15.03.2016

Debatt av Else K. Johansen Ågotnes: Du spør i BT søndag 06.03: «Er det du eller jeg som er naiv?» Vel, siden du spør slik skal jeg svare deg tvert; Du er naiv! Men du er ikke den eneste som mener at Norge skal ta ansvar, det gjør faktisk også vi som ikke går under den nevnte kategori; naiv. Vi tror at Norge har råd til å ta ansvar der hvor det er viktigst å ta ansvar, nemlig overfor flyktningene i nærområdene, i flyktningleirene! Alle de som ikke har råd til å betale menneskesmuglere for å komme til Europa, men de som er virkelig fattige, og lever under trange kår i flyktningleirer.

6691 - 6720 av 8571