Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: debatt

Gjerder i Europa er ingen løsning

Aftenposten (meninger) | 15.01.2016

Lederkommentar: Grensepasseringene har stupt i land som har satt inn kraftfulle tiltak mot flyktningstrømmen. Gjerder og grensekontroll virker - mot noe.

Flukt fra krigshandlinger, ikke fra sanksjoner (Syria/flyktninger)

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Debatt av Cathrine Raadim: Skjønnmaling av Assads regime er oppsiktsvekkende, og i enda større grad påstanden om at de vestlige sanksjonene er hovedårsaken til at folk flykter. Mens flyktningene i Tyrkia i stor grad kommer fra opprørskontrollerte områder, har størstedelen av de 1,1 million flyktningene i Libanon flyktet fra områder kontrollert av regjeringen. Hvor flyktningene kommer fra, forteller imidlertid lite om hvem de flykter fra.

Livet etter Kölnerdommedagen

VG (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Klåing, grafsing og trakassering av kvinner i offentlige rom er fullstendig uakseptabelt. Klarer ikke vestlige samfunn å hindre det, så mister vi oss selv. Og da blir alt mye verre.

Forklare eller bortforklare?

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Lederkommentar: Hvis norske medier har vært tilbakeholdne med å tematisere særlig arabiske menns forhold til kvinner og sex, virker det som demningen er i ferd med å briste. Den dansk-syriske Folketingspolitikeren Naser Khader beskriver denne uken arabiske menns tradisjonelle forhold til kvinner som «en giftig blanding av religion og kultur».

Flyktningsjokket i 2016

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Hvis strømmen av flyktninger og asylsøkere fortsetter, vil summen av nasjonale tiltak i 2016 gjøre livet hardere for migrantene, øke konfliktnivået i EU og legge grunnlaget for en ny gresk krise.

En mer rasjonell flyktningpolitikk

VG (meninger) | 15.01.2016

Kronikk av Torstein Ulserød: Dagens asylsystem er dysfunksjonelt og bør reformers. Vi trenger en mer helhetlig politikk som kommer flere flyktninger til gode, og som samtidig sørger for nødvendig kontroll med innvandringen til Europa.

Stemningsskiftet (flyktninger/godhetstyrrani)

Aftenposten (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Torbjørn Jagland: Vi er vitne til et stemningsskifte i Norge. Best illustrert ved at Norges stolte humanitære tradisjon blir kalt «godhetstyranni» fra regjeringshold.

De uskikkelige barna (flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Morten Traavik: Fra mitt nåværende eksil i verdens kanskje mest brått forhenværende humanitære stormakt Sverige slår det meg at innvandrings- og flyktningedebatten minner stadig mer om klimadebatten. Forskjellen er kun at de tradisjonelle motpartene har byttet skyttergraver: Blånekterne er blitt varslerne og varslerne blånektere

Aldri før har PU sendt så mange ut

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Mildrid Mikkelsen: Politiets Utlendingsenhet får skryt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Aldri før har PU sendt så mange ut av landet.

Terroren som treffer

Dagbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Morten Strand: Midt i Istanbuls turistløype - mellom Den blå moské og guddommelige Hagia Sofia - slo terroristene til. De traff blink. For det er vi som er målet.

Guds perspektiv

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Knut Melvær: I forrige uke trakk rikskommentator Elin Ørjaseter fram riksislamkritiker Hege Storhaugs nye bok, Islam, den 11. landeplage. Til religion- og islamviteres store fortvilelse promoteres boken av Ørjaseter som en innføring til Islam, som samtidig brukes for å underbygge at det er en kobling mellom religion (les: islam) og terror (les: vold). I motsetning til det politikere angivelig hevder.

Imam med strømmen

Vårt Land (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Det er en utopi å tro at løsningen ligger i å insistere på en lokal variant. For det ligger i mange religiøse gruppers natur at de ikke ønsker noen «norsk» form for religion. Som religionshistoriker Torkel Brekke forklarte i et intervju med Vårt Land i fjor: En hel verden av religiøse ser det i dag som sin misjon å avskaffe «skitten» religion, altså religion iblandet med det man mener er kulturelle utslag. Det er forutsetningen for IS' eksistens: De later som de byr på den globale, rene religionen.

Øye for øye – og verden blir blind

Ny Tid (kommentar) | 15.01.2016

Kommentar av Ingeborg Breines: Hva er så de politiske, samfunnsmessige og økonomiske virkemidlene som kan virke på kort og på lang sikt i en komplisert situasjon som i Syria? Det er spørsmål vi må drøfte inngående. Noen svar kan synes gitt: Siden de ulike konfliktene i Midtøsten påvirkes av hverandre, trengs det en helhetlig tilnærming som inkluderer både Israel/Palestina og kurdernes situasjon. FN må inn mye sterkere, ikke bare med sikkerhetsrådsresolusjoner, men med politisk, økonomisk og samfunnsbyggende tiltak fra FNs ulike enheter. Et organ for å bygge sikkerhet og samarbeid i regionen på linje med OSSE bør vurderes.

Udemokratiske avtaler? (handel/TTIP/TISA)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Jan Erik Grindheim: Cathrine Sandnes og Lars Gunnesdal fra Manifest Tankesmie har i DN 11. januar et innlegg om handelsavtalene TTIP og TISA, med en rekke diskuterbare påstander.

Fred over oljebransjen (klima/energi)

Dagsavisen (nye meninger) | 14.01.2016

Debatt av Sunniva Holmås Eidsvoll: «Skal vi lykkes med å kutte både norske og globale karbonutslipp, må olje- og gassnæringen få være mer i fred», skrev Marte Gerhardsen fra Agenda i Dagsavisens perspektiv-spalte i forrige uke. Det overrasker meg at Gerhardsen med dette glemmer et svært viktig perspektiv når hun vil snakke om hvordan vi sørger for det grønne skiftet; nemlig grunnleggende maktanalyse.

Arne Strand snubler i klimapolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 14.01.2016

Kommentar av William M. Lafferty: Han sier at Ap burde «være glad for at Høyre sa nei til forslaget om et nytt klimaforlik». Slike politiske forlik burde «forbeholdes store nasjonale spørsmål og brukes i situasjoner der krise og krig truer». Den daglige politikken «bør drives av partiene i konkurranse med hverandre. Forlik visker ut forskjellene.» En slik vurdering er klart i utakt med forskning på dette feltet.

«Vi kom ikke akkurat til dekket bord i klimapolitikken»

Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Erna Solberg: Jeg er svært glad for at 196 land kom til enighet om en historisk avtale i Paris, en avtale som representerer et vendepunkt i det internasjonale klimasamarbeidet. Men selv den er ikke nok. Paris-avtalen er imidlertid et godt utgangspunkt.

Migrantkampen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Sverre Strandhagen: Frans Timmermans, første visepresident i Europakommisjonen, var denne uken i Ankara for å klage på sviktende tyrkisk grensekontroll. Migrasjonen fortsetter mellom Tyrkia og Hellas. Det kommer fortsatt mellom 2000 og 3000 personer hver dag. Vi kan ikke være fornøyd med det, var budskapet fra Timmermans etter møtet med Tyrkias minister for EU-saker, Volkan Bozkir.

Listhaug er toppers!

Dagbladet (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Terje Haugom: Integreringen skal i det hele tatt ikke gå på bekostning av vårt velferdssystem, slik at noen av våre egne eventuelle svake grupper blir skadelidende. Dette er noen av Moderatenes forventninger til den sittende regjering i asyl- og innvandringspolitikken. Listhaug gjør en utmerket innsats, og Moderatene forventer at hun får ha den jobben resten av perioden. I 2017 stiller Moderatene til valg.

Eg er også bekymra, Listhaug. Eg er bekymra for barn på flukt.

Aftenposten (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Espen Breivik: I det dei fleste av oss er gode og mette på julemat, legg regjeringa fram 40 forslag for å stramme inn den norske asyl- og innvandringspolitikken. Europas strengaste, vert det sagt. Eit av tiltaka er å auke bruken av midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Islamister får omtale bare de slipper en fis, mens folk trekker på skuldrene av høyreekstreme

Dagbladet (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Yousef Bartho Assidiq: De siste dagene har jeg på Facebook delt et knippe hatefulle innlegg fra det høyreekstreme anti-muslimske miljøet i Norge. Det er et forholdsvis lukket miljø på nettet, men som også manifesterer seg åpent på kommentarfeltene spesielt i de store nettavisene.

En historisk oppriktig fremstilling av Profeten Muhammad er mangelvare

Aftenposten (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Osamah Rajpoot: Profeten sa: «Si ikke; hvis folk gjør godt mot oss – så vil vi gjøre godt mot dem, og hvis folk undertrykker oss – så vil vi undertrykke dem. Men bestem dere i stedet for at hvis folk gjør godt mot dere – så vil dere gjøre godt mot dem, og hvis de undertrykker dere, så vil dere ikke undertrykke dem». Det er denne lærdommen vi så sårt trenger i dag.

Den som tier

NRK nyheter | 13.01.2016

Kronikk av Hanne Kristin Rohde: Jeg var politikvinnen som satte ord på brutale fakta vi stod overfor i politiet. 15. april 2009 i et intervju med NRK Dagsrevyen uttalte jeg at ifølge lokal statistikk på Seksjon for volds- og seksualforbrytelser beskrev kvinner som anmeldte overfallsvoldtekt i Oslo gjerningspersonen som «innvandrer». Det ble bråk. Voldsomt bråk. Kanskje begikk jeg en feil ved å være så direkte i første intervju.

Seksuell trakassering må tas alvorlig både når gjerningsmannen er etnisk norsk og når han er asylsøker

Dagbladet (meninger) | 13.01.2016

Kommentar av Bjørnar Moxnes: Lærdommen fra Köln er ikke å stenge grensene.

Etter Köln

Dagsavisen (nye meninger) | 13.01.2016

Lederkommentar: Dessverre har politiet forsøkt å legge lokk på angrepene. Verst har det vært i Sverige, der man sannsynligvis har fryktet at høyreradikale krefter kan få vind i seilene dersom overgrepene ble kjent. Det er en hårreisende strategi. Fortielse av angrep og overgrep mot kvinner hører en annen tid til. Like hårreisende er angrepene mot innvandrere som tyske høyreekstreme har stått bak de siste dagene.

Minefeltet etter Köln

VG (meninger) | 13.01.2016

Kommentar av Sylo Taraku: Å skjule informasjon av politiske hensyn minner om regimer vesteuropeiske land ikke vil sammenlignes med.

Sannheten tåler lyset

Bergens Tidende (meninger) | 13.01.2016

Lederkommentar: Innvandringsdebatten trenger åpenhet, ikke at problemer holdes skjult.

Asylsøkere må kurses i vestlige kjønnsroller

Stavanger Aftenblad (meninger) | 13.01.2016

Kommentar av Birgitte Dambo: Overgrepene mot kvinner i Köln i Tyskland er ikke terror, og det ikke er noe som heter «seksualisert terror». Disse voldshandlingene kan ikke defineres som terror.

Er det Listhaugs splittende menneskesyn og manglende samfunnshåp vi vil bygge Norge videre med?

Aftenposten (meninger) | 13.01.2016

Kommentar av Per Fugelli: Det store flertallet av flyktningene er godtfolk som fortjener å bli møtt av en velkomstkultur. Er det mulig med et sterkt Frp i regjering?

Fire myter om flyktningstrømmen

Aftenposten (meninger) | 13.01.2016

Kommentar av Andreas Skulstad: Som følge av den store flyktningstrømmen til Norge den siste tiden, har det dannet seg et veldig dramatisk bilde i mediene og i kommentarfeltene.

7051 - 7080 av 8343