Klipp fra media

Filter: debatt

Lar Arbeiderpartiet seg lure om TiSA-avtalen?

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2015

Kommentar av Odd Tarberg: Ein eller annan har fått Ap-leiinga til å tru at TiSA-avtalen vil vere bra for sysselsettinga i Norge. Dette er det ikkje grunnlag for å hevde, men denne bløffen kan i verste fall føre Norge inn i denne liberalistiske handelsavtalen.

Kutt kan forverre krisen

Dagens Næringsliv (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Erik Solheim og Helen Clark: Flyktningmottak må ikke gå på bekostning av fattigdomsbekjempelse.

Mindre bistand – flere flyktninger

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Brigt Øystese: Mye av bistanden Vesten har stilt opp med har vært for naiv og snill. Den tiden bør være forbi. Om vi kunne kombinert de indiske/kinesiske kravene og tøffheten med den norske tillitten og velmenende hjelpsomheten, kunne mye bra skje.

Bistandsdilemmaet

Dagens Næringsliv (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Bård Bjerkholt: Hvor mye skal man bruke på bistand når ingen vet om den virker?

Nødvendige innstramminger

Bergens Tidende (meninger) | 13.11.2015

Lederkommentar: Sverige må selv ta konsekvensene av å ha ført en raus asylpolitikk.

Flyktningkrisen har drevet Löfven fra skanse til skanse

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Per Kristian Haugen: Sverige viser oss hva politisk handlingslammelse og misforstått idealisme kan føre til. Til slutt var innføring av midlertidig grensekontroll ikke til å unngå.

Schengen 
under press

Nationen (meninger) | 13.11.2015

Lederkommentar: Svenskene innførte grensekontroll i går, for å få «orden» på asylinnvandringen. Den europeiske Schengen-ordningen er under sterkt press.

Nå må Angela Merkel levere

Dagbladet (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Asbjørn Svarstad: Problemene tårner seg opp for Angela Merkel. Politiske venner snur henne ryggen og velgerne forlater «flyktningkanslerens» parti i store skarer.

Ap er regjeringens asyl-allierte

Vårt Land (analyse) | 13.11.2015

Analyse av Per Anders Hoel: Toppene i KrF og Venstre har skiftet retorikk, snakker om «rask retur» og er åpne for å stramme inn. Men det er hos andre regjeringen kan få mest støtte i asylpolitikken.

De «effektive­ ­altruistene» kan hjelpe oss i flyktning­krisen

Morgenbladet (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Sten Inge Jørgensen: En ny studentbevegelse har oppstått ved vestlige universiteter. De kaller seg Effektiv Altruisme og søker «å gjøre verden best mulig for alle» gjennom en vitenskapelig tilnærming til det å gjøre godt. Mer konkret donerer de penger til de mest kostnadseffektive bistandsprosjektene som finnes, og noen avlegger en ed som forplikter dem til å gi ti prosent av alle sine fremtidige inntekter. I Norge fikk bevegelsen sin første avlegger ved NTNU i fjor høst, og er nå under etablering ved Universitetet i Oslo.

Slik skal Regjeringen få kontroll med flyktningstrømmen

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kronikk av Erna Solberg: Det har oppstått ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Derfor foreslår vi å endre lovverket på tre områder.

Bred samling bak Frp (flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Arne Strand: Det er ikke enkelt å holde hodet kaldt når det koker over alt. I Ap er det ingen venstreside i asylpolitikken som kan holde igjen. Lysbakkens oppfordring faller på steingrunn i Ap. Sp har tatt et kjempeskritt mot Frp. Sp gir regjeringen helhjertet støtte.

Reaksjonen mot flyktningene

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Rune Berglund Steen: Medias dekning av skjebnene som skjuler seg bak flyktningkrisen, har vært sentral for sympatien flyktningene nå møtes med. Det er derfor ikke overraskende at innvandringskritikere har begynt å rette sine angrep mot media.

Feil fremstilling av Israel

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Debatt av Raphael Schutz: En av hovedgrunnene til at vi ikke har klart å oppnå fred med våre naboer er ikke 1967 og «okkupasjonen», men det faktum at palestinere benekter Israels rett til å eksistere.

TiSA-avtalen - ein trussel mot sysselsettinga

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Odd Tarberg: Kommentarar til Arbeiderpartiet sin uttale om TiSA, avtalen som Norge og vel femti andre land forhandlar om utanfor WTO.

Nordiske kalde føtter (bistand)

Dagens Næringsliv (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Jeffrey D. Sachs: I et kvart århundre har jeg arbeidet verden over, og til stadighet pekt til den nordiske modellen som bevis på at moderne kapitalisme kan kombineres med anstendighet, rettferdighet, tillit og miljømessig bærekraft.

Er Norge det snilleste landet i verden? (utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Stian Bragtvedt: Hvis Lysbakken oppriktig mener at Norge fram til framleggelsen av statsbudsjettet for 2016 har vært en pådriver mot fattigdom, krig og klimaendringer globalt, er det et stort behov for en realitetsorientering. Kuttene i bistandsbudsjettet er en skandale. Men Norges avtrykk i verden er langt større enn bistanden.

Bistandsbekymringer i 10 000 meters høyde

Ny Tid (kommentar) | 12.11.2015

Kommentar av Kari Helene Partapuoli: Erna Solberg var selv med på feiringen av bærekraftsmålene i New York, og solte seg i glansen fra store stjerner og lyskastere i Central Park. Ikke lenge etterpå legger hun frem et budsjett som kutter i langsiktig bistand og klimatiltak til sivile samfunn. Norge har lenge vært et foregangsland innen bistand. Et land man lytter til. Men hvis alle land nå velger å gjøre som Norge, klarer ikke verdenssamfunnet å oppnå bærekraftsmålene.

For en suppe

Aftenposten (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Ola Storeng: Hoderulling i Telenor. Det er farlig å bli advart om korrupsjon, særlig hvis man ikke tar varslet alvorlig nok.    

Farlig å være sjef i korrupte selskaper (Telenor/CSR)

Aftenposten (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Ola Storeng: Hvor påpasselig må en sjef i et korrupt selskap være for ikke selv å bli medskyldig i korrupsjon?

Verdens gang og Libya

VG (meninger) | 12.11.2015

Kronikk av Terje Tvedt: En rekke sentrale aviser har gitt støtte til forslaget om å granske hva som skjedde våren og sommeren 2011 da Norge var med på å bombe i stykker en stat i Afrika. VG er imidlertid mot en slik kritisk gjennomgang av Libya-krigen.

Klimaorakelet i Paris

Bergens Tidende (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Klaus Mohn: Scenarioa til Det internasjonale energibyrået bør møtast med ei god klype salt.

Brende tente (flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Arne Strand: Det er uhyre sjeldent at en utenriksminister faller ut av sin godt innøvde diplomatrolle. Men det var nettopp det utenriksminister Børge Brende (H) gjorde i Stortingets spørretime onsdag. Brende ble tydelig irritert over at opposisjonen var frekk nok til å kritisere regjeringen for sendrektighet i asylsaken.

Midlertidig opphold for flyktninger - fire lærdommer

Aftenposten (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Jan-Paul Brekke: Hvorfor fremstår midlertidig opphold som så fristende å bruke for myndighetene? Svaret er enkelt: Ordningen er både myk og hard på en gang.

Ulikhet, innvandring og tillit

Aftenposten (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Torbjørn Røe Isaksen: I samme periode som de økonomiske forskjellene har økt, har også innvandringen økt. Men tilliten mellom folk har styrket seg.

Intet må fredes for en fri presse

Dagbladet (meninger) | 12.11.2015

Debatt av Per Edgar Kokkvold: I Dagbladet 10. november leverer Maren Sæbø et saklig forsvar for flyktningjournalistikken. Men det er dristig av henne å «friskmelde» mediedekningen.

Borgerkrig truer Burundi

Dagbladet (meninger) | 12.11.2015

Lederkommentar: Alarmklokkene ringer for Burundi, som står på kanten av borgerkrig. Forholdene nå får mange til å tenke på forspillet til folkemordet i nabolandet Rwanda i 1994, da nær en million tutsier og moderate hutuer ble drept på hundre dager. Frankrike brakte mandag krisa inn for Sikkerhetsrådet i FN. Om verdenssamfunnet har lært noe av Rwanda, så er det å ikke vente til blodbadet er i gang.

Hvor ble det av lederskapet, Erna? (utviklingspolitikk/bistand)

Aftenposten (meninger) | 11.11.2015

Kommentar av Tove R. Wang, Anne-Marie Helland og Liv Tørres: Om kuttene i bistanden blir stående, har du gjort et veivalg som svekker Norges rolle som internasjonalt forbilde og veiviser for verdens fattigdomsbekjempelse.

Telenor-skandalen krever tøffe tiltak (CSR/næringsliv)

Adresseavisa (meninger) | 11.11.2015

Lederkommentar: Korrupsjon undergraver demokratisk utvikling og menneskerettigheter, og bidrar til å forsterke og opprettholde urettferdighet. Det er en total mangel på forretningsmoral og samfunnsansvar, stikk i strid med de store konsernenes etiske programmer og de juridiske bestemmelser nasjonalt og internasjonalt.

Til Paris! (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 11.11.2015

Kronikk av Irene Halvorsen: Da Gro Harlem Brundtland la fram «Vår felles framtid» i 1987, ble hun spurt om hvilket ord i FN-rapporten hun mente var viktigst. Hun svarte «nå». Hvem vet. Kanskje nå er det nye «nå»?

7111 - 7140 av 7665