Klipp fra media

Filter: debatt

Migrasjon

Klassekampen (kommentar) | 04.11.2015

Lederkommentar: Norge skal ha en sjenerøs og human asylpolitikk, men, som leder i OECDs utviklingskomité Erik Solheim har påpekt, legger nå migranter uten rett til beskyttelse urettmessig mye beslag på mottaksapparatene og dermed stenger for asylsøkere med reelle beskyttelsesbehov. Det er derfor flertall i Stortinget for innstramminger som gir rom for å håndtere dem som har rett til beskyttelse på en skikkelig måte, mens de som ikke har det må avvises. Det er samtidig en politikk for å opprettholde asylinstituttet

Stillhet om Indias blokade av Nepal

Dagsavisen (nye meninger) | 04.11.2015

Kommentar av Mari Gjengedal, Ingvild Mangerud og Lise Bjerke: Gjenoppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet settes i fare på grunn av en uoffisiell indisk handelsblokade. Mangelen på drivstoff og gass har alvorlige konsekvenser, spesielt for de aller fattigste og de som bor i avsidesliggende områder. Norge og utenriksminister Børge Brende må legge press på indiske myndigheter for å få en slutt på blokaden av Nepal.

Svar om TiSA frå regjeringa (handel/TISA/TTIP)

Dagsavisen (nye meninger) | 03.11.2015

Kommentar av Odd Tarberg: På bakgrunn av noko av det som Europaminister Vidar Helgesen sa under eit Civita-frokostmøte (27.10.) om TTIP, så utfordra eg han og regjeringa med eit par spørsmål om TiSA-avtalen, den avtalen som Civita og Helgesen kanskje heller skulle hatt som hovedtema ettersom Norge faktisk forhandlar om TiSA og ikkje om TTIP.

Norsk helomvending om atomvåpen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.11.2015

Kommentar av Frode Ersfjord: I spørsmålet om atomvåpen og nedrusting bryter utenriksminister Børge Brende med både Stortingets flertall og Høyres program.

Her er Norge i klimatrøbbel

Dagbladet (meninger) | 03.11.2015

Kommentar av Anne Marte Blindheim: Hogst i regnskogsatsingen, oljeboring i Arktis, utslippsvekst og uklare mål.

Partner uten evne (regnskogssatsing)

Bergens Tidende (meninger) | 03.11.2015

Lederkommentar: Guyana bør neppe fortsette som samarbeidsland for den norske regnskogsatsingen.

Ikke forklar all elendighet i verden med islam. Det holder ikke vann

Aftenposten (meninger) | 03.11.2015

Kommentar av Uzair Ahmed: Retorikk som «islam er sånn, muslimske samfunn er sånn, muslimer er sånn» og at islam har skylden for det meste her i verden, er meget farlig. Det har historien vist.

Ofring av demokrati og folkestyre for TISA

Dagsavisen (nye meninger) | 02.11.2015

Kommentar av Thor Krefting Nissen: I WTO-forhandlingene i Doha ville ikke utviklingslandene, og da spesielt landene i det lovende kontinent Afrika, gå med på USA og EU sitt krav om at deres multinasjonale tjenesteselskaper skulle få fri adgang til deres tjenestemarked. Det ville fullstendig rasere disse landenes egen tjenestesektor som de ønsket å bygge opp.

Vi må forby atomvåpen

Vårt Land (verdidebatt) | 02.11.2015

Kommentar av Tor B. Jørgensen: Norge kan ta ansvar for en tryggere verden, og stemme ja til resolusjonene om forbud mot atomvåpen.

Klimakampen står i de folkerike utviklingslandene

Dagsavisen (nye meninger) | 02.11.2015

Kommentar av Anders Elverhøi og Stein Bjørnar Jensen: Det stunder mot det årlige toppmøtet, denne gangen i Paris og det 21st i rekken, hvor klodens klimaframtid igjen ligger på forhandlingsbordet.

Når pressen svikter sitt kall (flyktninger(midtøsten)

Aftenposten (meninger) | 01.11.2015

Kronikk av Per Edgar Kokkvold: Det går som regel galt når journalister glemmer at alt og alle må møtes med skepsis. Det er klart at vi under «den arabiske våren» underkommuniserte de mange hindre demokratiforkjemperne måtte passere, og at vi undervurderte islamistenes evne til å stjele opprøret og gjøre våren om til vinter.

Snu i tide - om bistand og flyktninger

Vårt Land (verdidebatt) | 01.11.2015

Kommentar av Atle Sommerfeldt: Regjeringen foreslår å la fattige land og mennesker betale våre forpliktelser. Vi er nå det landet i verden som bruker høyest andel av bistandsbudsjettet på oss selv.

Menneska som aldri bør flykte (bistand/flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 01.11.2015

Kommentar av Marte Gerhardsen og Emil André Erstad: Norsk utviklingspolitikk bør ikkje ha som hovudmål å hindre folk frå å flykte hit. Men vi kan og bør også bruke norsk bistand til å førebygge kriser som driv folk på flukt.

Vil endre norsk bistand over natta

Vårt Land (meninger) | 31.10.2015

Kommentar a Berit Aalborg: Regjeringen bruker flyktningkrisen til å radbrekke norsk bistandstradisjon.

Operasjon Dobbeltmoral? (OD/Amnesty)

Dagsavisen (nye meninger) | 31.10.2015

Kommentar av Torbjørn Monsen: Midlene til gårsdagens Operasjon Dagsverk går til Amnestys arbeid for reproduktive rettigheter i Latin-Amerika. Et verdig og viktig arbeid, men er det uproblematisk at Amnesty fronter denne kampen samtidig som de vil skrote sexkjøpsloven?

Kryss fingrene for en ny klimapolitikk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2015

Lederkommentar: Det er langt fra nasjonale planer og løfter til virkelighet, særlig når mange av løftene gjelder tiltak som ligger et godt stykke inn i fremtiden - flere valgperioder frem i tid. Derfor er det usikkert om landene vil være ordholdne. I noen land, som USA, er det stor intern uenighet om klimapolitikken. Men det er vanskelig å se noe alternativ til den fremgangsmåten som nå er valgt.

En ny virkelighet

NRK ytring | 31.10.2015

Kronikk av Lars Nehru Sand: Når dimensjonene av flyktningtilstrømningen nå synker inn, endres norsk politikk alvorlig. Norske politikere må håndtere krisen i mange år fremover.

Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader

Aftenposten (meninger) | 30.10.2015

Kronikk av ledere fra 21 bistandsorganisasjoner: Målet om å gi én prosent av BNI i bistand har aldri vært ment som et tak. I en situasjon der en økende andel av bistanden går til flyktninger i Norge, må vi gå ut over denne grensen. Er det én gang vi skal gi mer enn en prosent av BNI – er det nå.

Vestens redningsmann?

Dagbladet (meninger) | 30.10.2015

Kommentar av Morten Strand: Med Putin som dirigent er plutselig alt i spill i Syria. Skal han igjen bli Vestens redningsmann?

Hvem skal gjenreise Syria?

Aftenposten (meninger) | 30.10.2015

Kommentar av Christian Tybring-Gjedde: Alle kriger har en slutt. Også krigen i Syria. Det kan ta ett, tre eller fem år, men en gang vil den være over. På det tidspunktet vil det kanskje være 2–3 millioner syriske flyktninger i Europa. De fleste unge menn i sin beste alder. Hva ville vel da være mer naturlig enn at disse unge mennene reiste tilbake for å bygge opp sitt eget land?

Utviklingsdebatten står i fare

Vårt Land (verdidebatt) | 29.10.2015

Kronikk av ledere for politiske og andre norske ungdomsorganisasjoner: I statsbudsjettet for 2016 foreslås det å kutte 50 millioner i støtte til informasjonsarbeid om viktige internasjonale spørsmål­. Det vil føre til en fattigere og mindre opplyst ­utviklingsdebatt.

Tar fra de fattige (flyktninger/utvikling/bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.10.2015

Kommentar av Irene Halvorsen: Å tappe bistandsbudsjettet for å betale for flyktninger som har klart å kare seg til Norge, er ikke bare en dårlig idé. Det er en skrekkelig dårlig idé.

Ut av gamle spor (flyktninger/asylinstituttet)

Dagbladet (meninger) | 29.10.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: De neste dagene skal Stortinget skaffe nesten 10 milliarder kroner ekstra for å håndtere flyktningsituasjonen. Det vil kreve sitt, men det vil vi greie. På lengre sikt er det imidlertid klart at situasjonen ikke kan finne sin løsning verken nasjonalt eller i Europa. Vi trenger et flyktninginstituttet tilpasset vår tid.

Ein debatt kryssar sitt spor (flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.10.2015

Kronikk av Bård Vegar Solhjell: Ingen må undervurdere at flyktningkrisa er ei stor utfording, og stiller oss over for viktige vegval – og viktig nytenking. Fordi det er langt fleire enn vi er vande med, og fordi det kan bli mange fleire dei neste åra. Men ikkje minst fordi det kan utfordre trekk ved samfunnsmodellen vår om vi gjer feil val.

Vi er utviklingsforskere

Dagsavisen (nye meninger) | 28.10.2015

Debatt av Hanne Haaland m.fl.: FN har nettopp vedtatt nye bærekraftsmål, og vi trenger absolutt å jobbe nært med kunnskapsmiljøer i Sør i søken etter substans i bærekraftsmålene. Dette er kunnskap som også vil være til nytte for bistandssektoren, hvor Norfund er en sentral aktør. Slik sett er vi på samme lag, Roland, om enn fra ulike ståsteder.

Marked for flyktninger

Dagbladet (meninger) | 28.10.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: Vi bør få på plass et flyktningkvotemarked, både i Europa og innad i nasjonalstatene.

Tid for å samles om avspenning (IS/midtøsten)

Aftenposten (meninger) | 28.10.2015

Kronikk av Thorbjørn Jagland: Samme hvor mye Vesten misliker Putin og Russland misliker Obama, så har vi felles interesse i å samarbeide mot terror og ekstrem nasjonalisme.

Gi meg en kvinnelig FN-sjef!

Aftenposten (meninger) | 27.10.2015

Kronikk av Helene Skjeggestad: Kandidatene er der. Kompetansen finnes. Symboleffekten vil være enorm. Den neste sjefen over alle sjefer bør være kvinne.

Det grønne skiftet går for sakte til å redde oss fra klimakatastrofe

Aftenposten (meninger) | 27.10.2015

Kommentar av Marius Holm: Men samtidig går det raskt nok til å fjerne lønnsomheten i fossil energi. Norge har derfor alt å vinne og ingenting å tape på å drive skiftet raskere fremover.

Nok snakk - på tide å handle! (det grønne skiftet)

NRK ytring | 27.10.2015

Kronikk av Stein Rømmerud, Torbjørn Johannson, Helge Aasen, Håvard Vollan og Marius Holm: Vi i næringslivet er overbeviste om at det ligger store muligheter i et grønt skifte. Vi tar grep for å senke utslippene. Nå bør politikerne gjøre det samme.

7171 - 7200 av 7665