Klipp fra media

Filter: debatt

Politisk ansvar for skattehjelpen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Gunnar S. Eskeland (professor ved NHH): Det holder ikke at en minister gir «likes» eller «dislikes» til én banks handlinger. Hun bør bruke eller endre loven.

Oljeavhengig og klimavennlig?

Dagsavisen (nye meninger) | 07.04.2016

Kronikk av Kristin Halvorsen (Cicero): Hvis du bor i et olje- og gassavhengig land, har aksjer i ett eller flere oljeselskaper og i tillegg jobber i olje eller leverandørindustrien – hva skal du da mene om global oppvarming? Og hva skal du gjøre med klimaproblemene?

Biodrivstoff fra norsk skog kan være en god idé

Aftenposten (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Birger Solberg og Hans Fredrik Hoen (NMBU): For tungtransport og luftfart er drivstoff fra bærekraftig skogbruk ett av få fornybare alternativ.

EU søker asylmakt

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: EU vil europeisere flyktningpolitikken. Få EU-land liker ideen.

Asylretten angripes

Dagsavisen (nye meninger) | 07.04.2016

Lederkommentar: Norsk asylpolitikk legger til grunn at flyktninger med reelt behov for beskyttelse skal få en trygg og rettferdig behandling av sin asylsøknad. Politikken har de siste årene blitt strammet til.

Asylpolitikk uten dekning i vår forskning

Aftenposten (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Tine K. Jensen, Guro Brokke Omland og Nora Sveaass (Psykologisk Institutt):  Regjeringen la i går frem sine forslag til innstramminger av landets asylpolitikk, og Sylvi Listhaug (Frp) har argumentert for en innstramming i dagens asylpolitikk for enslige mindreårige asylsøkere «til deres eget beste».

Den store, stygge innstrammingsdugnaden

Dagbladet (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Fokus har skiftet fra en dugnad for å hjelpe kvinner, barn og menn på flukt, til en dugnad for å være oss selv nok.

Dilma Rousseff har vært en elendig president for Brasil

Aftenposten (meninger) | 07.04.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Rousseffs politiske problemer toppes av et Brasil i økonomisk krise. Som råvareeksportør har Kinas økonomiske oppbremsing rammet landet hard. Brasil har nå negativ økonomisk vekst. Nedgangen i 2015 er den bratteste i landet på et kvart århundre.

«Jeg tror ansatte ved datterbanken i Luxembourg vil oppfatte Bjerke som naiv»

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Ola Storeng: Det er blitt en plikt for moderne selskaper å delta i konkurransen om å betale så lite skatt som mulig. Det er obligatorisk å kjenne smutthull i lovverket.

Ideelt for skatteplanlegging

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kronikk av Ole Gjems-Onstad (professor): Internasjonal skatterett har en stor feil. Systemet er velegnet for multinasjonale foretak som vil betale minst mulig skatt.

Et råttent system

NRK ytring | 06.04.2016

Kronikk av Sidsel Dalen (Rutgers Institute/Oxford): Rike makthavere lever trygt i det lukkede offshore-systemet. Nå må politikerne benytte sjansen til å åpne opp, og styrke verdenssamfunnet i møtet med sterke finansmuskler.

Sikkert som banken

VG (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Yngve Kvistad: Luxembourg har et av verdens strengeste lovverk for hvitvasking av penger. Men storhertugdømmet er også verdensledende innen legalt skattesnyteri.

En trussel mot demokratiet

Dagbladet (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Sidsel Dalen (Rutgers Institute/Oxford): Likhet for loven og innsyn i maktens korridorer er grunnleggende for vårt samfunn. De såkalte skatteparadisene undergraver begge deler.

Nå starter det moralske oppgjøret på Island

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Panama Papers har felt sin første minister. Islands oppgjør etter finanskrisen har fått et nytt kapittel.

Ingen kinesere innrømmer å ha vært i paradis

Dagbladet (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Inger Bentzrud: Sannhetsministeriet har talt: Panama-papirene finnes ikke.

Styrk, ikke splitt Økokrim

Dagbladet (meninger) | 06.04.2016

Lederkommentar: Mens verden nærmest drukner i avdekking av økonomisk kriminalitet i forbindelse med gigantavsløringen Panama-papirene, vurderer den norske regjeringen å splitte opp Økokrim. Timingen kunne ikke vært verre - eller bedre for å illustrere hvorfor det er en svært dårlig idé.

Tid for tiltak

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.04.2016

Kronikk av Guttorm Schjelderup (professor): Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19) dokumenterte de skadelige strukturene i skatteparadisene. Et av forslagene fra NOU-en var at Norge burde ta initiativ til å arbeide frem en internasjonal konvensjon som skal forhindre at stater utvikler lukkede lovstrukturer som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner.

Hvor ille er egentlig dette?

Bergens Tidende (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Tina Søreide (sosialøkonom): Hva skal vil tro når statlige selskaper både bruker og legger til rette for hemmelighold og skatteunndragelse? Staten er største aksjonær i DNB, en bank som tilsynelatende har gitt råd som bryter med både prinsipper om skatterettferdighet og gjeldende skatteregler.

Rune Bjerke satser på egen uvitenhet

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: DNB Luxembourg kryper stadig nærmere konsernsjef Rune Bjerke

Panama Papers – globale fluktbiler for økonomisk kriminalitet

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Guro Slettemark (Transparency International Norge) og John Peder Egenæs generalsekretær (Amnesty International Norge): Det skjulte eierskapet som er avdekket, kan vi ikke lenger akseptere. Det er på tide med handling – og vi må starte i Norge. Vi krever nå en grundig granskning av hvordan norske banker og andre tjenesteytere kan kanalisere penger til skatteparadis – åpenbart uten kontroll eller oversyn fra myndigheter og tilsynsorgan som Finanstilsynet.

Avsløringane (CSR/korrupsjon/skatteparadis)

Klassekampen (kommentar) | 06.04.2016

Lederkommentar: Eigarskapspolitikken må skjerpast slik at selskapa held seg borte frå gråsoner og korrupte regime. Dessutan må oljefondet trekke seg ut av skatteparadis, der vi i dag har investert 200 milliardar kroner. Får vi til dette, vil det komma noko godt ut av dei alvorlege avsløringane.

Slik bidrar Sentral-Europa til sikkerhet og stabilitet

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av ambassadører fra Polen, Ungarn, Tsjekkia og Solvakia (V4): Det er gunstig for Europa om migrasjonen reguleres ved yttergrensene.

Kom ikke her

Dagbladet (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Marie Simonsen: Regjeringens asylpolitikk forteller hvorfor Europa er dømt til å mislykkes.

Spiller ballen 
til Støre (asylpolitikken)

Vårt Land (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Berit Aalborg: Det er overraskende at Erna Solberg gir Jonas Gahr Støre nøkkelrollen for å skape enighet og flertall i asylpolitikken.

Sylvi står fast på sitt

Dagsavisen (nye meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Arne Strand: Regjeringen har tenkt seg om. Tankene la statsminister Erna Solberg (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug fram på en pressekonferanse i går formiddag. Tenkepausen har ikke endret på noen ting av betydning. Lovforslaget til Stortinget om tilstramningene i utlendingsloven er en tilnærmet blåkopi av Listhaugs liste fra i fjor.

Høyres knefall for Frp

VG (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Tord Hustveit (Unge Venstre): Det virker som om Høyre har kapitulert totalt og latt Frp styre innstrammingene i asylpolitikken.

Innstramming til barnas beste (asylpolitikk)

NRK ytring | 06.04.2016

Kronikk av Sylvi Listhaug (Innvandrings- og integreringsminister): Altfor mange barn tvinges på flukt av sine familier. For å hindre dette, må vi gjøre det mindre attraktivt å sende barna alene som flyktninger til et fremmed land.

Asyl i tråd med folkeretten

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.04.2016

Kommentar av Marit Berger Røsland (statssekretær): Regjeringens forslag om endringer i utlendingsloven gir en asylpolitikk innenfor folkerettens grenser.

Flertallets integreringsvilje viser at Lurås’ påstand neppe kan være riktig

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Debatt av LIv Tørres (Nobels fredssenter): Lurås synes å mene at innvandrerne selv ikke ønsker integrering. Men vi har rundt 700.000 i dette landet med innvandrerbakgrunn. Påstandene hans er en fornærmelse mot det store flertallet av dem som har kommet hit og som faktisk er integrert.

Henger voldtekt og innvandring sammen?

Aftenposten (meninger) | 06.04.2016

Debatt av Nina Kristiansen (forskning.no): Det kan virke som Kjetil Rolness mener at menn fra ulike land i Asia og Afrika har mye til felles – i alle fall om de ble dømt for seksualforbrytelser i Norge i fjor.

8131 - 8160 av 10204