Klipp fra media

Filter: debatt

Verden trenger Hillary

VG (meninger) | 04.04.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Hillary Clinton er en politiker jeg vil føle meg trygg på som leder for verdens eneste gjenværende supermakt. Verden er et urolig sted akkurat nå. Da trenger vi mer enn ellers et stabilt og forutsigbart USA. Vi trenger en erfaren statskvinne som har vært i storm. Hillary Clinton er den kvinnen.

Tidenes skittentøyvask

Stavanger Aftenblad+ (meninger) | 04.04.2016

Kommentar av Harald Birkevold: Det har vært kjent i mange tiår at vanvittige pengesummer skjules i intrikate internasjonale nettverk, ved hjelp av såkalte skatteparadiser og postboks- selskaper, skallselskaper og hemmelige avtaler som skal skjule de egentlige eierforholdene. Ansiktsløse advokater og konsulenter tilbyr sine tjenester til selskaper, enkeltpersoner og til med stater som ønsker å skjule penger og eierforhold.

Putins milliarder er gammelt nytt for russere flest

VG (meninger) | 04.04.2016

Kommentar av Ole Kristian Strøm: Den vanlige russer leer knapt nok på øyelokket over Guardians avsløring søndag om at verdier på mer enn 16 milliarder kroner kan spores til presidenten. Folk flest trekker snarere på skuldrene over en gammel «nyhet». For det har vært en «offentlig hemmelighet» i mange, mange år at Vladimir Putin er styrtrik, og at verdiene har vært skjult utenlands.

Blir TTIP lurt inn bakdøra i EU?

Nationen+ (meninger) | 04.04.2016

Kommentar av Kari Gåsvatn: En bred europeisk folkebevegelse har oppdaget at demokratiet er til salgs i TTIP-forhandlingene mellom EU og USA. Konserner får mer makt og folkevalgte mindre makt, ifølge kritikerne.

Abelia, TTIP og TISA (handel)

Dagsavisen (nye meninger) | 04.04.2016

Debatt av Liv Signe Navarsete (Sp): Me ser no ein sterkt aukande debatt, både i Noreg, EU og USA, om dei moglege konsekvensane av TTIP- og TISA-avtalane.

Bli med på vårdugnad

Bergens Tidende (meninger) | 04.04.2016

Kommentar av Håkon Nakkerud Opedal og Øyunn Stokkeland Kåset (Grønn UNgdom): Klimakampen må kjempes lokalt i alle nabolag.

Den overmodige optimismen (GMO)

Bergens Tidende (meninger) | 04.04.2016

Kronikk av Sidsel Børresen (Nettverk for GMO-fri mat og fór): I 2006 startet et tiårig internasjonalt forskningsprosjekt: «Tørkeresistent mais for Afrika». 13 land deltar, og det blir arbeidet parallelt med GM-basert og konvensjonell avl. En foreløpig rapport (2014) viser at den konvensjonelle avlen gir det beste og raskeste resultatet.

En elites tenkemåter — tilfellet Thorbjørn Jagland

Dagbladet (meninger) | 04.04.2016

Kronikk av Terje Tvedt (professor): Det er betydningsfullt når Norges tidligere statsminister, stortingspresident, utenriksminister, leder av Nobelkomiteen og nå generalsekretær i Europarådet, definitivt en del av den norske og europeiske elite, ikke med ett ord nevner Det islamske kalifat som har erklært krig mot Vesten; de mange vel integrerte jihadistene, eller de danske imamenes planer for å overta makten i Danmark.

Vi må ikke tåkelegge grunner til terror

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.04.2016

Debatt av Arild Vøllestad: At de fleste muslimer er fredelige, kan ikke brukes til å tåkelegge at noen bedriver terror.

Tall som slår tilbake (SDG/statistikk)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Morten Jerven (førsteamanuensis ved NMBU): Nylig introduserte FN de såkalte bærekraftsmålene. Det er besluttet at disse 17 målene skal måles etter hele 230 indikatorer. Det er et åpent spørsmål hvordan disse indikatorene praktisk skal måles, men om vi bruker dem til å stille krav og gi belønning, tyder forskningen altså på vi kan bli dummere snarere en klokere.

Skitten atomfrykt

VG (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Russland kom ikke til toppmøtet om atomsikkerhet. Det er en ekstremt dårlig nyhet.

Liv Tørres gir et skoleeksempel på bortforklaring og unnvikelse fra fakta

Aftenposten (meninger) | 02.04.2016

Debatt av Helge Lurås (Senter for internasjonal og strategisk analyse): Det finnes grovt to typer innvandringsentusiaster blant etniske nordmenn. Den ene stiller seg genuint uforstående til at innvandring fra dypt fremmede kulturer skulle være en utfordring eller et problem. Vi er alle mennesker, først og fremst, like innad, men bare litt forskjellige utenpå, i hudfarge og slikt.

Politikerne må våge å reagere mot imamen

Dagbladet (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Inger Merete Hobbelstad: Nehmat Ali Shah, imam i Jamaat E-Ahle-Sunnat-moskeen, er fremdeles i Pakistan. Der holdt han appell i en minnemarkering for Mumtaz Qadri.

Fundamentalisme og ekstremisme som to sider av samme sak

Dagsavisen (nye meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Einar Rebni: Alle ekstremistiske bevegelser av ulik politisk og/eller religiøs art er samtidig fundamentalistiske og totaliserende. Fundamentalismen uttrykker en utilfredsstilt lengsel etter en klar, motsetningsfri og uproblematisk identitet.

Å påberope seg gud, gir bare mer blod på hendene

Dagbladet (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av John Olav Egeland: Islamismen er en totalitær politisk bevegelse på linje med nazismen og kommunismen. At den påberoper seg gud gjør saken bare verre.

I samfunnets armkrok

Aftenposten (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Harald Stanghelle: I påsken snakket PST-sjefen reflektert om både radikalisering og sårbarhet. Men sterkest var hun da hun snakket om enslige mindreårige asylsøkere.

IS etterlater ødeleggelse og død

VG (meninger) | 02.04.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Inntoget i den verdensberømte oldtidsbyen Palmyra i fjor var en enorm propagandaseier for den såkalte islamske staten (IS). Nå har de lidd et sviende nederlag samme sted.

Ikke JA eller NEI til handelsavtaler

Dagsavisen (nye meninger) | 01.04.2016

Debatt av Aksel Nærstad (Utviklingsfondet/Handelskampanjen): Det er bra med debatt om de internasjonale handelsavtalene det nå forhandles om – spesielt om tjenesteavtalen TiSA, den transatlantiske avtalen TTIP som forhandles mellom USA og EU, og om det som skjer i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Alle burde være interessert i å få en saklig debatt. Dessverre bidrar ikke Haugli og Frellumstad til det.

Det blir fortsatt svært vanskelig å stille fremtidige krigsforbrytere til ansvar

Aftenposten (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Mads Harlem (Røde Kors): Dommen mot Radovan Karadžić er ikke tilstrekkelig. Vi er helt avhengige av at stater tar ansvar for å straffeforfølge internasjonale forbrytelser hvis vi skal hindre lignede krigsforbrytelser i fremtiden.

Spaltet atomagenda

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 01.04.2016

Debatt av Kjølv Egeland (ILPI): DNs Sverre Strandhagen skriver 30. mars om arbeidet med å sikre spaltbart materiale fra å falle i hendene på terrorister. Som følge av en serie møter initiert av Barack Obama – det siste i rekken avholdes i Washington, D.C. denne uken – har en rekke land destruert sine lagre med plutonium og høyanriket uran. Som Strandhagen påpeker er dette viktig arbeid.

Kva er det med kinesarane?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Ole Bjørn Rongen (førsteamanuensis UIS): Kinesarane driv med svære utbyggingsprosjekt i Afrika. Dei kjøper opp kjende hotell i New York og andre storbyar, og vil driva hotell på Jørpeland. Kva er det med desse kinesarane?

Verdens mest folkerike land må lage flere barn for å tåle eldrebølgen

Dagbladet (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Inger Bentzrud: Den eldrebølgen vi frykter i Norge, er bare en liten krusning mot tsunamien som kommer til å skylle over Kina. Det blir et digert gap mellom antallet pensjonister og folk i arbeid som skal forsørge dem. Det sier forskere fra Fafo som har studert Kinas pensjonssystem.

Et etterlengtet regjeringsskifte (Myanmar)

Dagsavisen (nye meninger) | 01.04.2016

Kronikk av Audun Aagre (Burmakomiteen): Regjeringen som onsdag tok over makten, ledes av politiske fanger som har ofret alt for demokratiet, og er for første gang på 50 år demokratisk valgt. De står sterkt hos folket, men står svakt hos militæret. I dette bildet bør Norge øke, ikke redusere, støtten for å bidra positivt til demokrati og fredsbygging.

Kva kan me lære av terroren i Pakistan?

Bergens Tidende (meninger) | 01.04.2016

Kommentar av Arne Strand (CMI): Dersom ein bruker militære midlar for å nedkjempe terrorgrupper, så flyttar terroren seg til meir sårbare mål.

Stå opp mot terrorfrykten!

NRK ytring | 01.04.2016

Kronikk av Arnstein Mykletun (professor og psykolog): Jeg savner politikere som med tydelighet kan vise både egen befolkning og terroristene at vi overhodet ikke lar oss skremme. Jeg savner også et politi som ikke er så lettskremt.

Republikansk seier kan gi en farligere verden

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Lederkommentar: Donald Trump eller Ted Cruz blir trolig bedre som president enn som kandidat, men usikkerheten er ubehagelig.

Hvorfor fortsetter utslippene av CO2 å vokse?

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Andreas Øren (Øren Analytics): I motsetning til hva de fleste tror har den samlete menneskelige aktivitet blitt stadig mer ”klimavennlig” siden 1970, sett i forhold til brutto nasjonalprodukt. Likevel har utslippene av drivhusgasser vokst eksponentielt. Årsaken er økningen i folketall og levestandard, noe det snakkes lite om og gjøres lite med.

Karadzic: Dom med bismak

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Sukrija Meholjic: To av tiltalepunktene dreide seg om folkemord. Han ble frikjent for det ene. Straffen var meningsløst mild – bare 40 år! Selv trodde jeg at han skulle få livstid. Hvem fortjener livstid hvis ikke han? Det er ufattelig at Haag-domstolen mener at det ikke er tilstrekkelige bevis for å dømme Karadzic for å være ansvarlig for folkemord i sju bosniske byer.

Det står om vår menneskelighet

VG (meninger) | 31.03.2016

Kronikk av Sebastian Stein og Lindis Hurum (Leger uten grenser): Vi har kalt avtalen mellom EU og Tyrkia for kortsiktig og ondskapsfull. La oss moderere: Den er kynisk, dehumaniserende og hjerterå.

Nobels Fredssenter snakker ikke sant

Vårt Land (verdidebatt) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Jørgen Anfindsen (document.no): Tørres har altså en solid bakgrunn, både i form av studier og erfaring. Når hun uttaler seg i offentligheten burde vi kunne forvente at hun er etterrettelig. Særlig burde vi kunne forvente dette når hun uttaler seg på vegne av Nobels Fredssenter (som er «opprettet ved vedtak i Stortinget»). I dagens Aftenposten velger hun, i et tilsvar til Helge Lurås, dessverre å si ting som ikke stemmer..

8191 - 8220 av 10204