Klipp fra media

Filter: debatt

I den hviskende skogen

Dagsavisen (nye meninger) | 23.05.2016

Kronikk av Maren Sæbø: Boko Haram er på defensiven, men det betyr ikke at de er mindre farlige, tvert imot.

Rot i brystet, svett i pannen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.05.2016

Kommentar av Cecilie Hellestveit (ILPI): Nøytral og alliert kan man ikke være på én og samme tid – selv ikke i Midtøsten.

Med Clinton som president, vil Israel få sin sterkeste amerikanske støttespiller noensinne

Dagbladet (meninger) | 23.05.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Det er høyst vanlig at amerikanske presidenter er proisraelske. Men i de fleste tilfeller har det først og fremst vært strategiske og politiske grunner til at USAs ledere har støttet den jødiske staten. Med Hillary Clinton er det annerledes. Hun har Israel og israelerne i sitt hjerte.

All oljeleting er idiotisk

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.05.2016

Kommentar av Lage Nøst (Grønn Ungdom) og Rasmus Hansson (MDG): Å verne iskanten er viktig, men oljeletingen må stanses først og fremst av hensyn til klimaet.

Kenya kopierer Europas avvisning av flyktninger

Aftenposten (meninger) | 22.05.2016

Kommentar av Jan Egeland (Norsk Flyktninghjelp): Europa har ødelagt sin moralske innflytelse i verden og skapt presedens for at man kan velge å se bort fra moralske og rettslige forpliktelser når flyktningpresset føles for stort.

Europakommisjonen lokker med billigere soya – jobber hardt for ny handelsavtale med Sør-Amerika

Nationen (landbruksbloggen) | 21.05.2016

Kommentar av Arne Ivar Sletnes: Det blåser for tiden en handelspolitisk motvind i Europa. Stemningen i flere EU-land går nå i en mer anti-liberalistisk retning. Dette har imidlertid ikke hatt nevneverdig innvirkning på aktiviteten til Europakommisjonen.

Balansekunst om skatteparadis

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.05.2016

Debatt av Petter H. Ringstad og Sigrid Klæbo Jacobsen (TJN): Norfunds balansekunst oppstår i det man innser at "skatteparadisene" og de legitime tredjelandene er de samme. De skriver: "Storparten av finanssektoren på Mauritius driver helt legitim virksomhet (..), mens "skatteparadiset" Mauritius har bestått av den delen av landets finanssektor som tidligere muliggjorde hemmelighold.

All avmakt i denne sal (korrupsjon/CSR)

Dagsavisen (nye meninger) | 21.05.2016

Kommentar av Hege Ulstein: I en ideell verden kunne man kanskje ønske seg at forsvaret ikke solgte jagerfly til privatpersoner uten å ane hva de ble brukt til, at en privatskole ikke lurte til seg statsstøtte på falske premisser eller at et statseid teleselskap ikke måtte betale en bot på seks milliarder for korrupsjon. Men når det først er så ille, har vi altså en kontrollkomité på Stortinget som skal passe på at de som har det konstitusjonelle ansvaret for slike saker faktisk stilles til ansvar.

Klimaet reddes ikke i Norge

Aftenposten (meninger) | 21.05.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: Internasjonalt kan det skje ting som gjør utbygging sørøst i Barentshavet uaktuelt om noen år. Kanskje har det allerede skjedd. Klimaet reddes jo ikke først og fremst i Norge.

Erna må 
levere (klima)

Vårt Land (meninger) | 21.05.2016

Lederkommentar: Statsminister Erna Solberg har den siste tiden blitt en statsminister med autoritet. Nå er det på tide at hun maner Frp til fornuft og bruker sin slagkraft til et temposkifte i klimapolitikken.

Klimaflyktninger er også på flukt

Aftenposten (meninger) | 21.05.2016

Camilla Haakonsen (17) på Si;D: I dag har ikke klimaflyktninger status som flyktninger eller krav på internasjonal beskyttelse. Dette gir ingen mening i mine ører.

Den underlige venstresiden

VG (meninger) | 21.05.2016

Kommentar av Hans Petter Sjøli: Nok et venstreradikalt fyrtårn har sluknet, men å innrømme feil sitter langt, langt inne – nok en gang.

Afghanistan-krigen ga Roya friheten

VG (meninger) | 21.05.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Krigen i Afghanistan førte mye godt med seg. Unge kvinner fikk muligheter de ellers aldri ville fått. En av dem er Roya Mahboob.

- En soldat blir ikke sviktet fordi noen kritiserer krigen (NATO/Syria)

Dagbladet (meninger) | 21.05.2016

Kommentar av John Olav Egeland: En ny NATO-strategi kan gi Norge kontinuerlige krigsoppdrag. Fire mislykkede kriger skal gjemmes og glemmes.

Tunisias islamister vil skille politikk fra moské

Dagbladet (meninger) | 21.05.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Ennahda, det største partiet i parlamentet i Tunisia, bryter nå med politisk islam og erklærer seg som et muslimsk og demokratisk parti, som vil skille politikk og religion.

Prester og imamer trengs for å nå FNs mål om bærekraft

Vårt Land (verdidebatt) | 20.05.2016

Kommentar av Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Knut Refsdal (Norges kristne råd), Elizabeth Laura Walmann (Digni), Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd
) og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): I en urolig verden kan religion bidra til konflikt, men også til løsning. Skal verden skal lykkes med sine nye FN-mål, må vi religiøse ledere bidra. Vi ber derfor norske myndigheter om å ta imot en utstrakt hånd.

Er advokaters taushetsplikt et problem? (skatteunndragelse)

Aftenposten (meninger) | 20.05.2016

Kommentar av Erik Keiserud (Advokatforeningen): Avsløringene i Panama-papirene gir ny aktualitet til kravet om mer åpenhet om skatt og økonomi. Som de fleste andre, ønsker også jeg åpenhet og transparens i samfunnet. Ser jeg ikke dermed på advokatenes taushetsplikt som et problem, ikke minst i saker som gjelder skatt og økonomi?

Forutsigbar bistandskritiker

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.05.2016

Debatt av Per Bastøe (Norad): Bistand til Syria-konflikten og andre tilsvarende krisesituasjoner er nødvendigvis risikofylt og komplisert. Hvis Welle-Strand hadde tatt seg bryet med å lese evalueringsrapporten, ville hun funnet en faglig god og grundig analyse av både styrker og svakheter i Norges arbeid.

Myte om abortmisjon

Vårt Land (verdidebatt) | 20.05.2016

Kommentar av Gro Lindstad (FOKUS): Konservative politiske krefter som slår seg sammen med religiøse ledere for å hindre kvinners kontroll over egen kropp er ikke noe nytt.

Et første skritt på veien mot bedre etikk i klesbransjen

Dagbladet (meninger) | 20.05.2016

Kommentar av Arild Hermstad (FIVH): De som syr klærne dine sliter med å sette mat på bordet til ungene sine og å kunne oppsøke lege når det trengs.

Trives i varmen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.05.2016

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Oppvarmingen gir folk vær de liker. Det er et problem for klimapolitikken.

Er det håp for demokratiet?

Dagbladet (meninger) | 20.05.2016

Kronikk av Kjell Magne Bondevik (Oslosenteret): Vi får stadig meldinger om terror, voldelige konflikter, brudd på menneskerettigheter og autoritært styre i flere land. Har demokratiet en sjanse i en slik verden?

Hundreårs-
spøkelset

Vårt Land (meninger) | 20.05.2016

Kommentar av Erling Rimehaug: For hundre år siden delte kolonimaktene arabernes land mellom seg. Der ligger noe av kimen til dagens konflikter.

En annen verden er umulig

Aftenposten (meninger) | 19.05.2016

Kommentar av Frank Rossavik: Ønsket er å bryte med markedsliberalismen og negative effekter av globalisering, men uten å gi avkall på demokrati og viktige menneskerettigheter. I praksis viser det seg vanskelig.

Hva venter våre politikere på? (klima/energi)

Bergens Tidende (meninger) | 19.05.2016

Kommentar av Bjørghild des Bouvrie (medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon): Det viktigste den norske stat kan gjøre for å berge klimaet, er å slutte med tildeling av nye konsesjoner.

Klimaendringer: Investeringsmuligheter og risiko

Dagsavisen (nye meninger) | 19.05.2016

Kronikk av Kristin Halvorsen (CICERO): CICERO etablerer nå en møteplass mellom klimaforskere og store globale finansielle aktører for å diskutere klimarisiko og finne løsninger på hvordan klimarisiko kan inkluderes i langsiktige klimainvesteringer.

Full forvirring om GMO

Nationen+ (meninger) | 19.05.2016

Lederkommentar: Er det lov å omsette den omstridte genmodifiserte maisen 1507, eller er det ikke? Miljøstatsråden må gi et tydelig svar.

Rettsstat og realpolitikk

Bergens Tidende (meninger) | 19.05.2016

Lederkommentar: Politisk satire har usikre kår i Europa. En fersk dom i Tyskland viser at ytringsfriheten hele tiden må kjempes for.

Sikkerhet er mer enn penger til forsvar (flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 19.05.2016

Kronikk av Thorbjørn Jagland (Europarådet): Dette er det lettest å se når vi studerer bakgrunnen for den såkalte flyktningkrisen. Kong Harald sa noe forleden som ikke burde være kontroversielt, nemlig at Europa ikke kan ta imot hele Afrika. Hans åpenbare poeng belyser hva som kan komme til å skje hvis vi ikke er i stand til å hjelpe deler av dette kontinentet ut av fattigdom og nød.

Vi undervurderer landene i Afrika

Aftenposten (meninger) | 19.05.2016

Dina Nybø Olavsen på Si;D: Etter jeg besøkte Rwanda fikk jeg spørsmål som «Spiste du bare insekter?». Det skremmer meg hvor lite vi vet om utviklingen deres.

8371 - 8400 av 10853