Klipp fra media

Filter: debatt

Hege Storhaug gjør med islam som Øverland med kristendommen

Vårt Land (verdidebatt) | 08.02.2016

Kommentar av Tor Berger Jørgensen: Møte mellom tradisjonelle islamske verdier og menneskerettigheter, slik disse er utviklet i vårt samfunn, innebærer mange spenningsflater. For egen del framstår trosfrihet, inklusive retten til å forlate islam (apostasi), synet på kvinners plass i samfunn og familieliv og, som et fundament for det alt sammen, ytringsfriheten, som helt avgjørende bærebjelker. Disse verdiene må integreres i et islamsk verdiunivers. I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass.

Frihetstyranni og nasjonal rettsstat

Vårt Land (verdidebatt) | 08.02.2016

Kronikk av Bernt Torvild Oftestad: Hege Storhaugs bok: ­Islam. Den 11. lande­plage, er blitt en salgssuksess, men skarpt kritisert av ulike opinionsdann­ere. I den aktuelle politisk-ideo­logiske konflikt er det sentrale tema hvordan nasjonalstaten skal forholde seg til menneskerettighetene. Utad skal den verge sine grenser mot uønskede inntrengere. Innad sikre retten, rettferdigheten og freden for sine borgere. Samtidig skal den ivareta menneskelige rettigheter.

Fred i det blå

Bergens Tidende (meninger) | 07.02.2016

Kronikk av Knut S. Vikør: Forhandlingane i Genève heng i så mange tynne trådar, at ein kanskje ikkje skal satse for mykje på at dei kjem ut av startgropa.

Trenger et gjennombrudd

VG (meninger) | 07.02.2016

Lederkommentar: Intern fordrevne, 400.000 i beleirede byer og millioner av flyktninger i nabolandene trenger desperat hjelp. Samtidig trenger Syria akutt en troverdig fredsprosess, med full støttet fra stormaktene.

Ukraina må vise seg den vestlige støtten verdig

Aftenposten (meninger) | 07.02.2016

Lederkommentar: President Petro Porosjenko er i ferd med å bli en fiasko. Kanskje truer et nytt folkelig opprør mot vanstyre, et nytt Maidan.

Vi som ler av Sverige

Aftenposten (meninger) | 07.02.2016

Kommentar av Sveinung Rotevatn: Mens born framleis druknar på veg over Middelhavet, sit vi og ler av svenskane fordi dei var dei siste til å smelle igjen døra.

Den store skattejakten

Aftenposten (meninger) | 06.02.2016

Kommentar av Joacim Lund: Firerbanden Google, Facebook, Amazon og Apple har hver sin røverhule full av gull. Sånn går det når skattereglene ikke holder tritt med teknologien.

Hva skjedde med Statoils Angola-millioner?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.02.2016

Lederkommentar: Som DN skriver i dag, unnlater Statoil å redegjøre for disse med henvisning til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt olje- og energiminister Tord Lien spørsmål om saken. Dette er en lite troverdig unnskyldning og styrker ikke tilliten til at Statoil har full kontroll over hvor Angola-millionene har tatt veien.

Løfterikt (flyktninger)

Klassekampen (kommentar) | 06.02.2016

Lederkommentar: Med de justeringene Stortinget nå gjør, kan Norge være i ferd med å samle seg om en flyktningpolitikk de fleste kan leve med. Et tegn på dette er også at to menn fra Jemen som tidligere ble sendt tilbake til Russland, nå likevel får sine søknader realitetsbehandlet i Norge. Samtidig er det grunn til å berømme regjeringen for initiativet til giverlandskonferansen for Syria, der Norge nå har forpliktet seg til å bidra med ti milliarder kroner over fire år. Alt dette er løfterikt.

Voldens rike

NRK ytring | 06.02.2016

Kronikk av Øystein Schjetne: Narkotikatrafikken gjør Latin-Amerikas storbyer til verdens farligste. Søkkrike narkobaroner, korrupte myndigheter og et stort marked, gjør det vanskelig å se noen ende på volden.

Leger Uten Grenser deltar ikke på konferansen om hjelp til Syria, ettersom den politiserer nødhjelp

Aftenposten (meninger) | 05.02.2016

Kommentar av Monica Thallinger: Konferansen har svært beundringsverdige formål, nemlig bedring av levekår og utdanningsmuligheter for syriske flyktninger i nabolandene, og beskyttelse av sivile inne i Syria. Håpet er å få så mange som mulig til å komme og til å forplikte seg til å gi så mange nye, friske bistandspenger som mulig. Det menneskene i Syria trenger, er først og fremst en slutt på krigen.

Bistand som hjelper

Morgenbladet (meninger) | 05.02.2016

Lederkommentar: Europas flyktningpolitikk «drysser velstand over de få, dreper tusener og ignorerer millioner». Dette skrev utviklingsforskeren Paul Collier i fjor sommer, i en tekst publisert blant annet i Morgenbladet. Det var en hard dom. Men den var ikke så drøy som den kanskje høres ut.

Hjelp i nærområdene

VG (meninger) | 05.02.2016

Lederkommentar: Det trengs 12 milliarder kroner for å gi utdanning til syriske barn, ifølge FN. Den norske regjeringen ligger godt an med sin forpliktelse til å gi 10 milliarder over fire år.

Den syriske krisen er annerledes enn tidligere flyktningekriser

Dagbladet (meninger) | 05.02.2016

Kommentar av Grete Faremo: Vi må planlegge for at store deler av den syriske befolkningen vil være flyktninger i mange år framover.

Uetisk av meg å utelate det kirken utelater

Vårt Land (verdidebatt) | 05.02.2016

Kommentar av Sylvi Listhaug: Det er en del av regjeringens ansvar å ha kontroll på grensene og ta hensyn til egne borgere. Dette er helt utelatt i kirkens vurdering. Det ville vært uansvarlig og uetisk dersom jeg som statsråd utelot dette.

Seks lærdommer fra Storskog

Aftenposten (meninger) | 05.02.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Et arktisk drama går trolig mot slutten. Det har vært seks måneder med hastevedtak, demonstrasjoner og, ikke minst, undring over oppførselen til den store naboen i øst.

Etter siste samba i Rio

VG (meninger) | 05.02.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: I morgen innledes Brasils berømte karneval. Etter den siste samba venter magre tider. Sør-Amerikas største økonomi er i dyp krise, den verste på flere tiår. Dessuten er landet seg i en politisk krise. President Dilma Rousseff har en trussel om riksrettssak hengende over hodet.

Verden rundt med åpen lommebok

VG (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Harald Berg Sævereid: Det hender ikke så sjelden at jeg treffer utenlandske kolleger som undrer seg over at et lite land som Norge «alltid» er med der viktige avgjørelser tas, og der verdens stormakter er representert.

Tiltak på vei (klima/energi)

Dagsavisen (nye meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Hege Ulstein: Etter at det varme klimaåret 2015 var unnagjort, med en forbausende god avtale i Paris, startet 2016 med at Norges nye klimaminister Vidar Helgesen sa at han ikke kunne love klimagassutslipp de neste to årene. Hvis det er ett politikkområde som virkelig fortjener den forslitte frasen «for lite, for sent», er det klima.

Syria trenger mer enn tomme løfter

Aftenposten (meninger) | 04.02.2016

Lederkommentar: Situasjonen i Syria har aldri vært verre enn nå. Sjelden har verdenssamfunnet hatt større interesse av å hjelpe landet. Når giverlandskonferansen starter i dag, må disse interessene ta form av konkrete bidrag.

Syria trenger mer enn dobbelt så mye hjelp

Adresseavisa (meninger) | 04.02.2016

Lederkommentar: 250000 mennesker er drept, og nesten 4,3 millioner er jaget på flukt. Som et direkte resultat av borgerkrigen, var nesten halvparten av flyktningene som kom til Europa i fjor, syrere. Under giverlandskonferansen i London i dag får vi kanskje svar på om verdenssamfunnet viser større vilje til å hjelpe.

Uforsonlig asylstrid forgifter tysk politikk

Aftenposten (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Angela Merkel blir nå holdt personlig ansvarlig for flyktningstrømmen til Tyskland. Språkbruken blir stadig grovere i takt med radikaliseringen på høyrefløyen.

Ei anna verd er mogeleg, Listhaug

Bergens Tidende (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Beate Gauden: Det er ikkje flyktningane som er farleg for velferdssamfunnet, Listhaug. Det er din uverdige utvelgingspolitikk.

Arbeiderpartiet må på banen

Bergens Tidende (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Emil Engø: Når Trond Giske går ut og støtter Listhaug, bør vi rope varsku

Returen over Storskog er blitt en nedtur for regjeringen

Dagsavisen (nye meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Arne Strand: Opp som en bjørn, ned som en skinnfell. Uttrykket passer veldig godt på regjeringen etter forhandlingsfiaskoen i Moskva.

Hvem er det egentlig vi hjelper? Er det oss selv og vårt image, eller er det flyktninger?

Aftenposten (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Louise Krüger: Med våre heltemodige motiver og altruistiske idealer skal vi hjelpe – vi skal gjøre en forskjell og vi skal også, aller helst, gi grundige beskrivelser av det i sosiale medier. Men hvem er det egentlig vi hjelper, er det oss selv og vårt image eller er det flyktninger?

Solidaritet og nestekjærlighet i praksis

VG (meninger) | 04.02.2016

Kommentar av Sylvi Listhaug: Å ha en politikk som opprettholder et bærekraftig asylinstitutt, en bærekraftig velferdsmodell og som sørger for hjelp i nærområdene er solidaritet i praksis.

Asylmottaket og rolleforståing

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.02.2016

Debatt av Lars Helle og Ragnar Christensen: Asylmottaket på Forus må venne seg til at dei er ein del av nyheitsbiletet, og at dette biletet må definerast av andre.

Norsk dobbeltmoral i regnskogen

Aftenposten (meninger) | 03.02.2016

Tarjei Engeset Ofstad (21) på Si;D: Norge er best i verden på å dele ut penger til regnskoglandene, for å få ned avskogingen. Samtidig har jeg, med egne øyne, sett hvordan selskaper som det norske oljefondet investerer tungt i, ødelegger regnskogen.

Som folk flest

VG (meninger) | 03.02.2016

Kommentar av Thomas Hylland Eriksen: Å dele folk inn i oss og dem, på bakgrunn av rase, religion eller etnisitet, er en oppskrift på hat og mistenksomhet. Det visste vi en gang i denne delen av verden, men noen av oss har visst glemt det.

8401 - 8430 av 9889