Klipp fra media

Filter: debatt

En konstruert anklage

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 12.05.2016

Debatt av Jon Fredrik Baksaas (Telenor): Det var lovene, ikke jeg, som «konstruerte vanntette informasjonsskott» mellom Telenor og deleide Vimpelcom.

Norge har et strengt regelverk (våpeneksport)

Dagbladet (meninger) | 12.05.2016

Debatt av Marit Nybakk (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp): Vi roser jobben som gjøres av blant annet artikkelforfatterne og deres respektive organisasjoner. Deres arbeid bidrar til økt oppmerksomhet om en debatt som er avgjørende for å sikre legitimiteten til forsvarsindustrien.

Paragrafrytteri og klimakamp

Ny Tid (kommentar) | 12.05.2016

Kommentar av Andrew Kroglund (skribent): Kan norske politikere tvinges til å endre sin politikk via domstolene? Et initiativ er på gang som potensielt kan få store følger for maktfordelingen i Norge. Politikere og næringsliv er lite begeistret, men, grasrotaktivister øyner håp om et gjennombrudd i miljøpolitikken.

Klimaomstilling er viktigst

Ny Tid (kommentar) | 12.05.2016

Kommentar av Anna Kvam og Lage Nøst (Grønn Ungdom): I løpet av dette århundret må Norges økonomi uansett omstilles fundamentalt. Det økologiske fotavtrykket forårsaket av vår økonomiske aktivitet, må stabiliseres på et nivå som ikke overstiger Norges rettferdige andel av klodens totale biokapasitet. Politiske mål om BNP-vekst kan aldri trumfe dette hensynet.

Her kommer Listhaugs regler for skikk og bruk

VG (meninger) | 12.05.2016

Kommentar av Astrid Meland: Sylvi Listhaug skal lære utlendinger hvordan vi bor og lever i Norge. Det trengs.

Listhaug pisker og belønner

Aftenposten (meninger) | 12.05.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: Sylvi Listhaug vil gjøre flyktninger til skattebetalere. Integreringen må de stå for selv.

Sylvi Listhaug vil at innvandrere skal «stå på». Da må gevinsten være innen rekkevidde

Dagbladet (meninger) | 12.05.2016

Lederkommentar: Integreringsmeldingen er som ventet blitt langt bedre mottatt enn forslagene til innstramminger i asyl og innvandringspolitikken. Men de to pakkene kan ikke vurderes uavhengig av hverandre. Integreringtiltakene mister kraft så lenge mindreåringe asylsøkere riskerer å bli kastet ut av landet når de er 18 år, eller når retten til familiegjenforening blir strammet så kraftig inn at det nærmest vil bli umulig å oppnå selv for innvandrere i jobb med lav inntekt.

Nei, det er ikke rasisme

Bergens Tidende (meninger) | 12.05.2016

Debatt av Tryggve Raaen Nilsen: Jeg opplever tvert om at de aller fleste nordmenn bestreber seg på å vise meget stor grad av toleranse, folkeskikk og humanisme når de møter og omgås flyktninger. Jeg anbefaler derfor Solbue om å bry seg mindre og ikke mer om primitive idiotytringer begått av nettroll med dårlig impulskontroll og begrenset evne til å ytre seg på en noenlunde intelligent måte.

Nytt perspektiv på terrortrusselen

Aftenposten (meninger) | 12.05.2016

Lederkommentar: Etterretningssamarbeidet i Europa må bli bedre. Det er dypt foruroligende at EUs database har store mangler når det gjelder registrering av fremmedkrigere. Deling og bearbeiding av informasjon er en nøkkelfaktor i kampen mot terror.

SV og Syria

Klassekampen (kommentar) | 12.05.2016

Lederkommentar: Det er oppsiktsvekkende når Solhjell avviser folkeretten med henvisning til at Norge har anerkjent en marginalisert opprørskoalisjon; en beslutning Cecilie Hellestveit mener har ført oss inn i et «folkerettslig minefelt», fordi det er å anerkjenne en væpnet gruppe som vil styrte et regime Norge har diplomatiske forbindelser med.

Tybring-Gjedde burde ikke tenke seg om

Dagsavisen (nye meninger) | 12.05.2016

Kommentar av Hedda Langemyr (Norges Fredsråd): Det tilhører sjeldenhetene at man får lyst til å be politikere om å bruke mindre tid på å tenke seg om, men gjaldt denne uka da Tybring-Gjedde ga to forskjellige svar på norske militære bidrag til Syria.

Korrupsjonskontroll

Dagbladet (meninger) | 11.05.2016

Lederkommentar: Nå ønsker partiene SV, KrF, Venstre og MDG en overordet korrupsjonshøring i komitéen, og de fire partiene har et stort nok mindretall slik at høringen vil bli gjennomført. Det vil trolig skje til høsten.

Godhetstyranni og folkevekst

Dagsavisen (nye meninger) | 11.05.2016

Kronikk av Asbjørn Eidhammer (tidlegare evalueringsdirektør i Norad og ambassadør): Professor Sigurd Skirbekk knyter i kronikken sin i Dagsavisen 27. april folkeveksten i verda til diskusjonen om godhetstyranniet. Om eg forstår han rett, så meiner han det er eit slags godhetens tyranni som har ført til den kraftige folkeveksten i verda, som så trugar kloden si berekraft. Det er eit resonnement eg finn djupt problematisk. Men først om dei tala Skirbekk brukar.

Vi skal ikke ha parallellsamfunn i Norge

Aftenposten (meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Erna Solberg (statsminister): Skal samfunnet fungere, må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre.

Spiselig integrering fra Listhaug

Aftenposten (meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Joacim Lund: I et fortsatt ferskt Civita-notat skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles at integreringstiltakene som brukes mest er de som har minst effekt: «Størst effekt av alle tiltak er det å ha ordinært arbeid som del av introduksjonsprogrammet». Det er akkurat det Listhaug foreslår. En tilskuddsordning for arbeidspraksis i skolekantiner for flyktninger som har fått opphold i Norge og er med i det toårige introduksjonsprogrammet.

Varm mat, lunkent forslag

Nationen+ (meninger) | 11.05.2016

Lederkommentar: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil gi flyktninger praksisplasser i skolenes kantiner. For oss som synes norske barn, som de fleste andre barn i Europa, bør få mat på skolen, er initiativet godt nytt. Likevel er dette et forslag med bismak.

Listhaug på rett spor

Dagbladet (meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Marie Simonsen: La asylsøkere lage lunsj til skoleelever og vips så har du oppskriften på bedre integrering. Nei da, så enkelt er det nok ikke. Men det er en oppskrift med noen riktige ingredienser Sylvi Listhaug serverer i Stortinget imorgen.

Dem vi burde hjelpe først

Vårt Land (verdidebatt) | 11.05.2016

Kommentar av Sylo Taraku (Agenda): Noen flyktninger trenger vår beskyttelse enda mer enn andre.

Brasil råtner på rot

Dagbladet (meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Den fremste folkevalgte i Brasil, pådriveren for å avsette president Dilma Rousseff, er avsatt av Høyesterett som den største skurken av alle.

Streken som forandret Midtøsten

Dagsavisen (nye meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Roger Hercz: Neste uke er det hundre år siden Sykes-Picot, en hemmelig og skjebnesvanger avtale mellom Frankrike og Storbritannia som skapte grunnlaget for vår tids kriger i land som Syria og Irak.

Usikkert oppdrag

Bergens Tidende (meninger) | 11.05.2016

Lederkommentar: Kampen mot IS krever bred, militær innsats. Norge må ta sin del av byrden.

Hva i all verden driver vi med i Syria?

Dagbladet (meninger) | 11.05.2016

Kommentar av Hedda B. Langemyr (Norges Fredsråd): Snarere enn å bekjempe IS, er sannsynligheten stor for at norske militære handlinger vil bidra til kaoset og øke terrorfaren.

Et mer vitalt FN

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 10.05.2016

Kronikk av Espen Barth Eide (Verdens økonomiske forum): FNs neste generalsekretær må lede et fornyet FN. Tiden er inne til å vurdere om FN er riktig satt sammen.

Sp og handel - igjen

Dagsavisen (nye meninger) | 10.05.2016

Debatt av Gunnar E. Gundersen og Elin R. Agdestein (H): Vi har ikke sagt at vi vil knytte Norge til TTIP-avtalen. Men vi har sagt at Norge er en aktør som ikke er stor nok til å bestemme vilkårene for den internasjonale handelen. Best ville det vært om WTO-sporet bar frukter, men det ser vanskelig ut.

Gi oss frigjøringsdagen tilbake

Bergens Tidende (meninger) | 10.05.2016

Kommentar av Hedda Langemyr (Norges Fredsråd): Nå feires frigjøringsdagen sammen med norske krigsveteraner som har tjenestegjort blant annet i Afghanistan og i Libya. F-16-fly skal fly over hovedstaden og krigskors skal deles ut. En slik militarisering er ganske usmakelig med tanke på at det nettopp var slutten på militarisering og motstand på tysk okkupasjon som er grunnen for at vi feirer 8. mai i utgangspunktet.

Norge kan ikke gi tusenvis av barn opphold

VG (meninger) | 10.05.2016

Lederkommentar: En viktig grunn til at det kom så mange flere asylsøkere i fjor, var for mange ikke mer uro og armod, men at det hadde festet seg et inntrykk av at det var lettere å få opphold enn før. Det er ikke noen enkle løsninger på dette, men det som er klart er at Norge ikke har kapasitet til å ta imot mange tusen enslige, mindreårige asylsøkere hvert år.

Akutte kriser fører til akutte tiltak

Aftenposten (meninger) | 10.05.2016

Lederkommentar: Migrantbølgen som traff Norge i fjor høst vil snart ha kostet mer enn 1,6 milliarder kroner til akuttmottak.

Se bare på Rinkeby

Dagbladet (meninger) | 10.05.2016

Kommentar av Marie Simonsen: Rinkeby er et svensk mareritt noen i Norge drømmer om.

Kina blir ideologisk

Aftenposten (meninger) | 10.05.2016

Kronikk av Stein Ringen (professor emeritus ved Universitetet i Oxford): Når mektige, kinesiske ledere griper til ideologi, er det alltid farlig, og andre må passe på.

Ekstremismens fremmarsj skremmer oss

VG (meninger) | 10.05.2016

Kommentar av Mani Husseini (AUF) og Lisbeth Krisitne Røyneland (leder i Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli): Vi ser igjen høyreekstremt hat. Kreftene som tok 77 menneskeliv i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 er på fremmarsj.

8431 - 8460 av 10853