Klipp fra media

Filter: debatt

SV er ikke med på Sundtofts brubrenning

Dagbladet (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft skryter av sin brubyggerrolle i klimaforhandlingene. Nå brenner hun bruene til fattige land.

Regjeringen svekker skoleelevers undervisning om FN og internasjonale spørsmål

Dagsavisen (nye meninger) | 18.11.2015

Kommentar av FN-sambandets generalsekretær, Kari Solholm m.fl. I en tid der verden rykker stadig nærmere norske klasserom, vil regjeringen svekke skoleelevers undervisning om FN og internasjonale spørsmål.

Titanic 2015 (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.11.2015

Kronikk av Andrew Kroglund: Vi trenger deg som kaptein, Erna Solberg. Både på klimaets, og samforståelsens vegne.

Frp får gjennomslag i asylpolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Arne Strand: Mandag vedtok Stortinget en kraftig tilstramming i utlendingsloven.

Det IS vil oppnå

Aftenposten (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Per Anders Madsen: Dødskult. Kampen mot terror er også en holdningskamp

Fredelig hilsen fra en muslim

Dagbladet (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Iqra Mushtaq Khan: Ikke kall dem muslimer ... for de har ingenting med min religion, islam, eller noen andre religioner å gjøre.

Frankrike er fortapt

Bergens Tidende (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Hege Storhaug: Jeg tror Frankrike har nådd et «point of no return». En radikal generasjon blir republikkens ideologiske bane.

Frankrikes krig mot terror

NRK ytring | 18.11.2015

Kronikk av Pernille Rieker: Noen har spurt seg om Frankrike ikke var forberedt på et terrorangrep. Sannheten er at Frankrike har et velutviklet og profesjonelt antiterrorapparat, men landet blir angrepet likevel.

Kampen mot gråsonen

Aftenposten (meninger) | 18.11.2015

Kronikk av Åsne Sierstad: Høyreekstreme og IS er perfekte fiender og speilbilder, de næres av samme idé om at vi ikke kan leve sammen. Verden skal renskes for gråsoner og fargerike fellesskap.

Norge må være innstilt på å bidra i krigen mot IS

Aftenposten (meninger) | 18.11.2015

Lederkommentar: Da Regjeringen i 2011 tok beslutningen om at norske jagerfly skulle ta del i bombingen av Libya, skjedde det på kort varsel og med lite debatt i forkant. Stortinget ble hastig orientert på telefon. Den erfaringen bør vi lære av.

Bomber alene løser ikke terrorproblemet

VG (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Terrortrusselen mot Europa kommer utenfra og innenfra samtidig. Det som gjøres hjemme betyr sannsynligvis mer enn hvor mye militærmakt man sender til Midtøsten.

Syria

Klassekampen (kommentar) | 18.11.2015

Lederkommentar: Når bombingen av den IS-kontrollerte storbyen Raqqa nå trappes opp, vil det i stor grad ramme sivilbefolkningen. Dette vil legge press på lederskapet i Den islamske staten (IS), men de politiske og menneskelige konsekvensene kan bli dramatiske.

Den farlige idealismen

Vårt Land (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Lars Gilberg: I krigen mot de vantro er idealisme 
et av jihadistenes farligste våpen.

Den religiøse terroren

VG (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Steinar J. Olsen: Når religion dreper og undertrykker, skal den ikke få stå uimotsagt. Den skal utfordres.

Meir enn religion

Bergens Tidende (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Øyvind Strømmen: Det er dumt og umåteleg arrogant å gje muslimar flest skulda for terroren. Muslimar er ofte blant den ekstreme islamismen sitt fyrste offer.

Rop høyere!

NRK ytring | 18.11.2015

Kronikk av Marit Kiste: Vi trenger ikke en debatt som later som om det ikke finnes muslimer som mener vi fortjener å dø fordi vi er vantro. Norske muslimer må engasjere seg mer høylytt.

Slik bidrar olje- og gassindustrien til klimakutt

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Hildegunn Blindheim: Til tross for verdens reneste olje- og gassproduksjon, må norske petroleumsutslipp reduseres ytterligere. Dette jobber vi iherdig med å få til.

Gi flyktninger en mulighet til å gi tilbake

| 17.11.2015

Kronikk av Ban Ki-moon: Dagens flyktninger ønsker akkurat det samme som de millionene av mennesker som måtte lappe sammen livene sine igjen etter andre verdenskrig: sikkerhet, stabilitet og en bedre fremtid for sine kjære.

Nødvendige innstramminger og håpløs timing

VG (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Den brede politiske enigheten om å endre loven slik at mennesker uten beskyttelsesbehov kan snus på grensen, er fornuftig i møtet med strømmen av mennesker på Norges grenser. Opposisjonens forslag om å gi alle arbeidstillatelse fra første dag, er et helt galt signal nå.

Eskalering av konflikten

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Petter Nesser: Vi ser større vilje og kapasitet blant jihadistene til å organisere angrep internasjonalt.

Krigen – en bruksanvisning

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Bernard-Henri Lévy: Vi må tørre å bruke dette forferdelige ordet «krig», selv om det ligger i demokratienes kall og natur å prøve å unngå nettopp det.

IS er forbrytere, ikke en legitim motpart i en krig

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Torkel Brekke: Den moralske fordømmelse av terrorisme må starte der.

Etter Paris

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Maajid Nawaz: Den ideologiske fortellingen til jihadistene må rykkes opp med roten og utslettes.

Den utålelige friheten

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Deeyah Khan: Den såkalte islamske staten tåler ikke mangfold. Nettopp derfor må vi feire mangfoldet.

IS: Er ein ”mellomalder med asfalt” mogleg?

NRK ytring | 17.11.2015

Kronikk av Knut S. Vikør: Det er for tidleg å avgjere om terroren i Paris tyder at IS har skifta strategi frå å byggje ein eigen islamsk stat, til å prioritere terror i Vesten. Men truleg vil bygginga av den islamske staten framleis vere det viktigaste prosjektet.

Hatet mot Frankrike

Dagbladet (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Einar Hagvaag: Ultra-islamistene har utpekt Frankrike til hovedfienden og det svakeste punktet i Vesten.

Nøkkelen i Wien

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Per Olav Ødegård: Hvis IS står bak terroren i Paris er krigen i Syria kommet til Europa. De grufulle angrepene i Paris er de siste i en alarmerende utvikling.

En dreiebok fra helvete

Klassekampen (kommentar) | 17.11.2015

Lederkommentar: Ekstremister ildner til sivilisasjonskamp med borgerkrigen som det endelige sluttpunktet.

Utrygge liv

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Selv om smerten av angrepene i Paris er uutholdelig for oss alle, er den usikkerheten og frykten pariserne og europeerne kjenner på nå, hverdagen for millioner i Afrika, Asia og Midtøsten. Den vilkårlig rammende terroren skremmer en hel verden. Hver dag.

Våre verdier vinner!

VG (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Terroranslaget i Paris stiller oss på store prøver. Ikke bare viser den barbariske aksjonen at vi står overfor nye sikkerhetsmessige utfordringer. Vi vil også bli testet på våre humanistiske holdninger og liberale verdier.

8491 - 8520 av 9128