Klipp fra media

Filter: debatt

Statssekretær Hattrem «glad og ydmyk» etter møte med studentaktivister

Dagsavisen (nye meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Nicklas Wiki (SAIH): UD er positiv til videreføring av norsk stipendordning for forfulgte studenter. - Målet med ordningen er å fremme viktige demokratiske verdier som menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier statssekretær i UD, Tore Hattrem.

Frykten for karbonlekkasje

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Marit Elisabeth Klemetsen (SSB), Knut Einar Rosendahl (professor ved NMBU) og Halvor Briseid Storrøsten (SSB): Klimapolitikken har gitt norske industribedrifter økt lønnsomhet. Den viktigste årsaken er trolig tildelingen av gratiskvoter.

Fryktens kontinent: skal det aldri ta slutt?

Dagsavisen (nye meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Jan Erik Grindheim (Europabevegelsen): Da flyktningsituasjonen tilspisset seg sist høst, begynte land etter land å gjeninnføre grensekontroller og jage mennesker bort fra sine territorier.

Fem prinsipper for flyktningpolitikken

VG (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Sylo Taraku (Agenda): Migrasjonskrisen i 2015 viste med all tydelighet at systemet trenger en revisjon. Nå handler det om å tenke nytt, med både hode og hjerte.

Snakker høyt om krig, men hvisker om fred

Dagbladet (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Sun Heidi Sæbø: Kim Jong-un ved atomsmertegrensen.

Listhaugs symbolpolitikk

Aftenposten (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Sindre Bangstad (forsker ved KIFO): Effektiv og målrettet innsats mot hatretorikk- og ytringer fordrer kunnskap om lov og rett, og evne til prinsipiell tenkning. Statsråd Sylvi Listhaugs varslede utredning av lovendringer rettet mot «hatpredikanter» demonstrerer ikke noen av delene.

Usikkert bidrag

Dagsavisen (nye meninger) | 04.05.2016

Lederkommentar: Regjeringen har besluttet at norske spesialstyrker skal trene opp syriske styrker i kampen mot IS. Arbeiderpartiet har allerede sikret støtte i Stortinget. Fra før av trener Norge kurdiske styrker i Irak, også det som et ledd i kampen mot IS.

Krigens risiko

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.05.2016

Lederkommentar: Vesten har militære ressurser de fleste land mangler. Klokt anvendt kan de iblant brukes til å gjøre verden til et bedre sted. Å sitte med hendene i fanget kan være den aller blodigste strategien.

Syria-krigen

Klassekampen (kommentar) | 04.05.2016

Lederkommentar: Norge skal sende en spesialstyrke på 60 mann som skal gi militær støtte til syriske grupper som kjemper mot IS. Dette er en folkerettslig svært tvilsom operasjon.

Riktig at Norge bidrar til kampen mot IS

Aftenposten (meninger) | 04.05.2016

Lederkommenar: De menneskelige lidelsene og materielle ødeleggelsene i Syria er etter hvert blitt så store at forhandlinger om en omfattende fredsløsning kommer til å tvinge seg frem. Et militært nederlag for IS vil ikke skape en varig fred, men det er definitivt et nødvendig skritt på veien.

Fem spørsmål om Syria

Dagbladet (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt (Rødt): Det er ingen grunn til å trekke Norge enda tettere inn i denne konflikten.

Norge er fortsatt på krigsstien for USA

Aftenposten (meninger) | 04.05.2016

Kommentar av Helge Lurås: Lite tyder på at støtte til noen av de utallige opprørsgruppene i Syria vil bringe stabilitet i regionen eller redusert terrorfare i Europa.

Farlig støtte til syriske krigere

Nationen+ (meninger) | 04.05.2016

Lederkommentar: Norge skal drive militær opplæring av såkalte lokale styrker i Syria. Et farlig prosjekt, fordi det i den syriske konflikten alltid vil være vanskelig å vite hvem som til enhver tid er på parti med hvem.

Fattigdomsbløffen

Aftenposten (meninger) | 03.05.2016

Kommentar av Ola Magnussen Rydje (rådgiver for Tankesmien Agenda): Fattigdomsbekjempelse er hardt arbeid. Men mediene villeder om hvor tungt vi faktisk løfter.

Har du noensinne kokt en frosk?

Dagbladet (meninger) | 03.05.2016

Kronikk av Ola Magussen Rydje (Agenda): Ulikheten vokser i verden og i Norge. Det er dumt og farlig - for både fattig og rik.

Kirken må være konkret når økonomien dreper

Vårt Land (verdidebatt) | 03.05.2016

Kommentar av Tor Berger Jørgensen (tidigere biskop): Det er få temaer Jesus sier mer om enn overdådighet og rikdom. Det er en skarp utfordring til dagens økonomiske modeller som fokuserer på den enkeltes forbruk og velstandsopphopning.

Statleg eigarskap forpliktar

Bergens Tidende (meninger) | 03.05.2016

Lederkommentar: Korrupsjon er eit globalt problem som øydelegg den lovlege økonomien og riv ned tilliten til demokratiet. Norske selskap som driv forretningar i utlandet må kjempe mot korrupsjon og sørgje for ikkje å bryte norsk lov. Selskap som har høg statleg eigardel har eit særskilt ansvar for å gå i front i dette arbeidet.

30 år med resultatprat?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 03.05.2016

Debatt av Ida Lindkvist og Per Øyvind Bastøe (Norad): I en kronikk i DN 27. april antyder Hilde Reinertsen at regjeringens ønske om å resultatorientere bistanden er fåfengt fordi det kan se ut som resultatorienteringen gjør bistanden mindre effektiv.

Norge, Libya og krigsforbrytelsen

Dagsavisen (nye meninger) | 03.05.2016

Kommentar av Knut Vidar Paulsen: Med 78 mot 21 stemmer avviste Stortinget den 26. april forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti om en ekstern granskning av Norges deltakelse i Libya-krigen.

Svak styring av norsk Syria-bistand

NRK ytring | 03.05.2016

Kronikk av Anette Wilhelmsen (Norad): Den norske bistanden til Syria er rekordhøy, men evalueringen viser at organiseringen av den har store svakheter.

Barbere seg eller skjære av seg haka? TTIP og fisketoll

Dagsavisen (nye meninger) | 02.05.2016

Debatt av Liv Signe Navarsete (Sp): Gundersen og Agdestein vil knyte Noreg til TTIP-avtala. Gjennom dette vil dei svekke folkestyret vårt og risikere å leggje store deler av norsk landbruk brakk.  Då bør dei også kunne vise konkrete problem Noreg står ovanfor og som me ikkje får løyst på anna vis enn å knyte oss til TTIP.

125.000 barn sultet i hjel i Sverige

Dagsavisen (nye meninger) | 02.05.2016

Kronikk av Kari Helene Partapouli og Siri O. Kvalø (Utviklingsfondet): Vi kan utrydde sult, og vi kan utrydde fattigdom. Men det må større politisk vilje og innsats til. Vårt forslag: Start en krig mot sult og fattigdom. Ta globalt lederskap og sørg for at vi løser problemet. La oss sørge for at det ikke dør flere barn av sult, verken i Sverige eller i Somalia.

Ustyrlig bistand

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 02.05.2016

Debatt av Øistein Lydersen (siviløkonom): Norad mener altså at bistandsforvaltningen er for lite resultatorientert, samt at mer vekt på evaluering av resultatene ville frigjøre midler fra dårlige prosjekter og gi mer bistand som fungerer. Reinertsen, hvis doktoravhandling går nettopp på mulighetene for evaluering av bistand, mener det motsatte på begge punkter.

Europa ser en annen vei

VG (meninger) | 02.05.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Flyktningkrisen tvinger EU til å gi Tyrkia store innrømmelser. Det taper Tyrkias minoritetene på. Europa velger å se en annen vei når etniske og religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges.

Korrupsjonistan

Dagbladet (meninger) | 01.05.2016

Kommentar av Morten Strand: Karimov-familien er toppen av korrupsjonspyramiden i landet der det meste gikk galt - Usbekistan.

Hemmelig i Telenor

Dagbladet (meninger) | 01.05.2016

Lederkommentar: Telenor-ledelsen kun ne bare drømme om at granskingsrapporten fra Deloitte ga en troverdig avklaring på Vimpelcom-skandalen. I stedet sitter vi igjen med flere ubesvarte spørsmål og løse ender, som blant andre Stortingets kontrollkomité og næringsminister Monica Mæland må prøve å nøste opp.

Oljeutvinning i nord blir det ultimate bruddet med våre klimaforpliktelser

Aftenposten (meninger) | 01.05.2016

Kronikk av Rebekka Borsch (V): Erna Solberg kan gå inn i historiebøkene som statsministeren som sviktet i møte med den største trusselen menneskeheten står overfor.

1. mai mot terror

VG (meninger) | 01.05.2016

Kommentar av Per Fuggeli (professor): Hva er samfunnsfiende nr. 1 i Norge nå - som trenger verdigrunnlaget til 1. mai og arbeiderbevegelsen? Jeg er ikke i tvil: Fremmedfrykten som er i ferd med å utvikle seg til fremmedfiendtlighet - som igjen vil øke faren for radikalisering og terror.

Europas mareritt kommer ovenfra

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.04.2016

Kronikk av Svein Egil Omdal: Mathilde Fasting er ikke alene om denne oppfatningen, men hun bommer likevel. Terroristen skaper nok frykt, men han er ikke årsaken til at den europeiske drømmen brister. Det finnes andre som er langt farligere, som hogger løs på selve fundamentet for den kulturen både Fasting og mange av oss andre setter slik pris på. Det går et nytt jernteppe gjennom Europa. Det går ikke først og fremst mellom øst og vest, men mellom de som stadig får mer, og de som er i ferd med å miste det lille de hadde.

ZERO om Oljefondet: Av olje er du kommet, til fornybart skal du bli

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.04.2016

Kronikk av Lene Westgaard-Halle og Marius Holm (ZERO): Oljefondets investeringer i fornybar energi utklasser investeringene i olje når det gjelder lønnsomhet.

8491 - 8520 av 10853