Klipp fra media

Filter: debatt

Selv ikke kunstnere får snakke om Liu Xiaobo i Kina

Dagbladet (meninger) | 04.01.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Liu Xiaobos stol sto tom i Oslo rådhus under Nobelseremonien i 2010. Bilder av den blå stolen blir raskt sensurert.

Iranernes opprør

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.01.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Utenlandsk støtte – ut over den verbale – er også vanskelig å se. I Europa ser en stadig på atomavtalen fra 2015 som en suksess. Den kan falle hvis Rouhani blir tvunget fra maken. Donald Trumps støtte til demonstrantene er kontraproduktiv. Vestens vilje til å blande seg inn i nok en indre konflikt i Midtøsten er ikke-eksisterende. Regimer i vanstyrte land har en tendens til å falle – til slutt. Lite tyder på at Iran er der ennå.

Regimet kommer neppe til å falle

VG (meninger) | 04.01.2018

Kommentar av Mahmoud Farahmand (skribent og lokalpolitiker (H), bakgrunn fra Iran): Demonstrasjonene i Iran skiller seg fra opptøyene og uroen som bevegde landet i 2009. Slagordene er kraftigere, og i mye større grad direkte rettet mot den islamske republikkens kjerne.

Den aggressive seierherren

Aftenposten (meninger) | 04.01.2018

Kommentar av Harald Stanghelle: Ideen om en palestinsk stat drepes, mens Donald Trump hedres med egen togstasjon ved Klagemuren.

Den store tillitskrisen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Ole Jacob Sending og Morten Bøås (Nupi): Inngangen til 2018 ser ikke særlig lystig ut. Det er krig i Syria, statskollaps i store deler av Sahel. Det er også internasjonal terrorisme og vedvarende fattigdom i det globale sør. Samtidig brer klimakrisen om seg. For å håndtere disse utfordringene trengs globalt lederskap. Slikt lederskap avhenger av at stormakter finner sammen. En kort oppsummering av den globale tilstanden ved årsskiftet er imidlertid at USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer foroverlent, og Russland er mer aggressivt. Mulighetene for globalt lederskap er altså dårligere enn på lenge.

Folkestyre under press

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk kommentator): Brexit og valget av Donald Trump ble ledsaget av en oppsiktsvekkende uttømming av antidemokratisk sinnelag. De rike, de innflytelsesrike, de mektige og berømte forenes i enigheten om at makten bør representere hva folk burde ønske seg (definert av elitene) og ikke nødvendigvis hva de etterspør. Hvor vil veien føre? Uten organisert motstand vil denne trenden fortsette i Europa i årene som kommer. Det ser ikke ut til at liberale demokratier i sin svekkede tilstand er sterke nok til å hindre at nasjonalstaten frivillig gradvis frasier seg sitt voldsmonopol, retten til skattlegging og grenser.

Biff mot bil i Mercosur-forhandlingane (handel)

Nationen (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Hildegunn Gjengedal (seniorrådgjevar i Noregs Bondelag): Også Noreg kjenner det globale presset. Også vi er gjennom EFTA inne i forhandlingar med Mercosur. Krav vart utveksla i november og tilbod er venta å bli lagt fram i mars. Då må ikkje norske politikarar sove i timen. Presset frå Mercosur er stort.

130 millioner jenter fra 6 til 17 år mangler i verdens klasserom

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Kjell Erik Øye (PLAN Norge): Kjære Rougui, vi vet at 2017 ikke ble slik du ønsket. For mens andre seksåringer fikk begynne på skolen, måtte du bli hjemme.

Om å sminke tall for innvandreres kriminalitet

Dagbladet (meninger) | 03.01.2018

Debatt av Torbjørn Skardhamar (professor ved UiO): For å sammenlikne med innvandreres ujusterte tall bør vi sammenlikne med en tilsvarende gruppe i øvrige befolkning. Med enkel utregning (se appendikset i SSBs rapport) får vi da at i den øvrige befolkningen er det 53,5 siktede per tusen. Det ujusterte tallet for innvandrere er som før 67 per tusen, og den reelle forskjellen blir altså 13,5 siktede per tusen.

Opprør i Iran

Bergens Tidende (meninger) | 03.01.2018

Lederkommentar: Iran søkk stadig lenger ned i vonløysa.

Norges sene Iran-respons

Aftenposten (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Steinar A. Hopland: Etter fjerde dagen nå med gateprotester i 10–12 byer i Iran er spaltene på Utenriksdepartementets hjemmesider om aktuelle saker fortsatt uten markeringer av begivenhetene. Nordmenn som kjenner landet, håper på at de 78 millioner innbyggerne skal slippe å være underkuet og be om unnskyldning for at de finnes. Vi får et inntrykk av at vår ellers kloke utenriksminister avventer.

På tide med reform i Iran

Aftenposten (meninger) | 03.01.2018

Lederkommentar: Tiden er moden for endring i Iran. Men en slik endring må komme innenfra. Korrupsjon gjennomsyrer økonomien, og militærutgiftene er svært høye. Den iranske befolkningen fortjener bedre.

Usikkert i Iran

Dagsavisen (nye meninger) | 03.01.2018

Lederkommentar: Regimet må gjøre noe med de underliggende årsakene.

Protestene mot prestestyret

VG (meninger) | 03.01.2018

Lederkommentar: Demonstrasjonene som de siste dagene har rystet Iran viser en grell virkelighet som regimet har forsøkt å skjule.

Kampen for frihet og demokrati i Iran

VG (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Masud Gharahkhani (Ap): Vi ser nå enorme demonstrasjoner i de store byene i Iran. Jeg håper at disse protestene vil føre til endringer i demokratisk retning.

Tydelig realpolitisk lederskap

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 02.01.2018

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor ved UiO): Den nye amerikanske sikkerhetsstrategien er krystallklar og meget logisk: USA skal vinne i maktbalanseringen som nå tiltar i verden. Vi er «prinsipielle realister», sier den, realismen styrer verden og nasjonale interesser bestemmer kursen. Her er det klare ord for pengene – USA med sine interesser, men også demokratiske verdier, skal kunne vinne enhver krig og derved også kunne avskrekke enhver motstander.

Dette ønsker jeg meg nå, Trine Skei Grande

Dagbladet (meninger) | 02.01.2018

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): Oljefondet må få tillatelse til å investere vesentlig mer i fornybar energi.

«Norsk kultur» er byttet ut med «majoritetskultur»

Dagbladet (meninger) | 02.01.2018

Debatt av Terje Tvedt (professor): Min bok viser at den norske statens ledelse de siste tiårene byttet ut nasjonalstatsideen med multikulturalismen som statsbyggingsideologi. Fra å bygge staten rundt ideer om den norske nasjonenes verdier og kultur, ble begrepene «norske verdier» avvist og «norsk kultur» byttet ut med «majoritetskultur» eller «rikskultur», men uten at følgene av politikken ble diskutert eller erkjent. Boken identifiserer følgelig, basert på en gjennomgang av en lang rekke regjeringsdokumenter, et nytt epokeskapende brudd i landets lange historie. Bangstad avviser simpelthen at dette skiftet fant sted.

Politikere på venstresiden har unngått å snakke om innvandring

Dagbladet (meninger) | 02.01.2018

Kommentar av Dara Goldar (SV-er og leder av Unge Holmlianere) og Kamzy Gunaratnam (nestleder i Oslo Ap / Varaordfører i Oslo): 2017 var året med en stortingsvalgkamp der vi på venstresiden unngikk innvandring som debattema og Sylvi Listhaug som motdebattant. Venstresiden var for feig til å delta i årets største debatt. Selv med SSB-tall som viser nedgang i kriminalitet blant innvandrere og norskfødte barn av innvandrere, har vi en integreringsminister som svartmaler situasjonen. Hun får også betalt av PR-bransjen for å påvirke eget parti.

Mørkt for demokratiet

Vårt Land (verdidebatt) | 02.01.2018

Lederkommentar: Iran opplever de mest omfattende demonstrasjonene siden «den grønne revolusjonen» i 2009. Da ble 36 mennesker drept, ifølge myndighetene, 72 mennesker ifølge opposisjonen. Blant dem var 26 år gamle Neda Agha-Soltan, som ble symbolet for demonstrantene. 4.000 mennesker ble arrestert, noen av dem sitter fremdeles i fengsel.

Diktaturets ynkelige, men sanne ansikt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 02.01.2018

Lederkommentar: Myndigheter som strenger befolkningen ute fra internettet, og som dreper demonstranter er vanligvis ute og kjører.

Klimaendringer er vår tids største utfordring

Aftenposten (meninger) | 01.01.2018

Lederkommentar: Store deler av USA er for tiden rammet av lave temperaturer, hvilket har skapt problemer i østlige og sentrale strøk. President Donald Trump benyttet anledningen til å gjøre narr av bekymringer for global oppvarming.

Demokratiets trojanske hest

Aftenposten (meninger) | 31.12.2017

Kommentar av Harald Stanghelle:  Vinnerne i samfunnsdebatten blir ofte dyrkerne av sinne, indignasjon og konflikt. Taperne i en Facebook-verden der det meste måles i «lik og del», er det faktabaserte nøkterne og lavmælt analyserende. For Facebooks algoritmer premierer poster som får folk til å reagere gjennom å smile, rase, gråte og dele. Det er et system som ikke bare appellerer til følelsene, men som også er en oppskrift på politisk manipulasjon.

Safran for en bedre verden (handel)

Nationen (meninger) | 31.12.2017

Kronikk av Kari Gåsvatn: Hva ville skje dersom spillereglene for verdenshandelen ble endret etter kriteriene for en økonomi til fellesskapets beste? Det er en slik økonomi Conflictfood praktiserer. Og tusenvis av andre bedrifter verden rundt, først og fremst mindre virksomheter. Det er på tide å lære av dem. Safran er mer enn krydder, den bidrar også til å bygge fred.

Forsøpling av havet er et akutt problem

Aftenposten (meninger) | 31.12.2017

Lederkommentar: Tilsammen anslår forskerne at mer enn 8 millioner tonn plast ender i verdenshavene årlig. Verdens økonomiske forum (WEF) anslår at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, om intet effektivt gjøres.

Vår tids store, globale fortelling er fallet i USAs betydning

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.12.2017

Kommentar av Fareed Zakaria: Jeg har lenge hevdet at USA ville miste sin posisjon som verdensledende. Nå blir dette sterkt framskyndet av Trump-administrasjonens dumme og selvskadende politikk.

Ei stjerne å styre etter (bærekraftig utvikling)

Nationen (meninger) | 30.12.2017

Kommentar av Erling Kjekstad: Denne lille kloden bærer drøyt sju milliarder mennesker og et utall andre arter – alt vevd sammen i en mangfoldig og sårbart økosystem. Vår store utfordring er å gjøre dette systemet bærekraftig.

Solberg må våge å si fra til Trump

Adresseavisen (meninger) | 30.12.2017

Lederkommentar: Trump er en usedvanlig egenrådig statsleder. Han er den mest nasjonalistiske presidenten i USA på mange tiår, og i flere viktige spørsmål står han og vår egen statsminister Erna Solberg langt fra hverandre.

Trump troller (klima)

Dagbladet (meninger) | 30.12.2017

Lederkommentar: Det er fremdeles oppsiktsvekkende at USAs mektigste tilsynelatende ikke forstår forskjellen på «vær» og «klima».

Et godt år for Norge (bærekraftig utvikling)

Dagens Næringsliv- (meninger) | 30.12.2017

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H): Å sikre den klimamessige bærekraften i velferdssamfunnet er viktig. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå forrige uke, viser at utslippene gikk ned 2,6 prosent per produserte krone i 2016. Det betyr at vi får til grønn økonomisk vekst, blant annet takket være blå politikk. Tiden da utslippene økte med den økonomiske veksten er over. Nå går utslippene ned, samtidig som vi får økonomisk vekst. Det er signalet om at vi er på vei til å få mer grønn konkurransekraft, og en grønnere vekst i Norge.

91 - 120 av 7207
1 2 3 4 5 6 .... 237 238 239 240 241