Klipp fra media

Filter: debatt

Nesten-krigen i Gulfen

Vårt Land (verdidebatt) | 11.11.2017

Kommentar av Odd Sverre Hove (tidl. sjefredaktør i Dagen): Ingen av oss vet om det braker løs full krig i Gulf-regionen med det første. Men den siste uken er den militære temparaturen mellom Iran og Saudiarabia kommet temmelig nær kokepunktet.

Den norske refseren

Klassekampen (meninger) (FB) | 10.11.2017

Kronikk av Andrew Kroglund (skribent): Jeg har ingen ting imot å diskutere problemer og utfordringer, hverken med innvandring, islam eller internasjonal solidaritet/bistand/utviklingspolitikk. Men jeg har problemer med å både forstå og akseptere Tvedts forsøk på å skape et paradigme, en ny forståelsesramme/en ny historisk sannhet gjennom denne koblingen. Jeg finner ikke sammenhengen godt nok forklart. Andre lands selvforståelse ligner overraskende mye på vår egen. Og deres retoriske hulhet er selvsagt lett å få øye på.

Hvor går grensen for norske myndigheters dobbeltmoral? (Norge/Etiopia)

Aftenposten (meninger) | 10.11.2017

Kommentar av Aman Kedir Kamsare (menneskerettighetsforkjemper fra Etiopia og tidligere en av Amnesty Internationals samvittghetsfanger): Vårt kongehus pleier kontakt med et regime noen av oss har måttet flykte fra. Trist og pinlig at de ikke er bedre orientert om grove menneskerettsbrudd i Etiopia. Vi er mange nye nordmenn som kan bidra til å opplyse dem! 

Ine Eriksen Søreide vil møte seg selv i døren i spørsmål om menneskerettigheter

Morgenbladet+ (meninger) | 10.11.2017

Kommentar av Tove Gravdal: Eriksen Søreide var forsiktig med klare programerklæringer for Høyre i regjering. Men på ett punkt var hun svært klar: Bistanden til Etiopia skulle reduseres. «Du kan ikke få til varig utvikling uten respekt for grunnleggende menneskerettigheter», sa Eriksen Søreide. Hun var kritisk til tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som trappet opp bistanden til Etiopia fordi landet greide å øke matproduksjonen og tilgangen til rent vann i et oppsiktsvekkende høyt tempo.

Et ukritisk turistbyrå for norsk sokkel

Dagbladet (meninger) | 10.11.2017

Lederkommentar: På oppdrag fra Bellona har NMBU-professor Knut Einar Rosendahl regnet på et realistisk scenario, hvor Goliat-feltet går i minus for fellesskapet med 12 milliarder kroner. Regnestykket illustrerer risikoen petroleumsvirksomhet i Barentshavet kan innebære, også økonomisk. Da kan ikke departementet opptre som et ukritisk turistbyrå for norsk sokkel. Det må også statsråd Søviknes og hans kollegaer i departementet snart innse.

Oljevirksomhet i strid med Grunnloven (energi/klima)

Aftenposten (meninger) | 10.11.2017

Kronikk av Gunnar Kvåle (professor emeritus ved UiB) og Hans Martin Seip (professor emeritus ved UiO): Utslipp av klimagasser gir alt nå alvorlige følger for helse, levekår og miljø. Det er ikke plass for olje og gass fra nye kilder i Barentshavet. I Grunnlovens §112 står det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

Senterpartiets fatale verdivalg

Vårt Land (verdidebatt) | 10.11.2017

Kommentar av Mathias Slettholm (KrFU): Denne uken bestemte partiene seg for om de ville stoppe utsendelsen av de såkalte oktoberbarna som er barn som kom alene til Norge og fikk midlertidig opphold fram til 18 års-dagen.

Vi trenger SSB i innvandringsdebatten

Morgenbladet+ (meninger) | 10.11.2017

Kommentar av Sylo Taraku (rådgiver i Agenda, fast spaltist): Debatten rundt reorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB) og om hvilken beregningsmodeller som gir oss mest sikker viten er interessant og viktig. Men det er to ting jeg reagerer på. Den ene er mistenkeliggjøringen av Brochmann II, den andre er usikkerheten som skapes rundt SSBs fremtidige rolle i beregningen av innvandringens virkning på norsk økonomi.

Samfunnsforskning på sensitive data (integrering)

Aftenposten (meninger) | 10.11.2017

Debatt av Sigurd Skirbekk (professor emeritus ved UiO): Spørsmålet denne gang er om Bushra Ishaqs nylig utgitte undersøkelse om muslimers holdninger i Norge er verdiløs eller verdifull. Fosli synes å mene at når bare 12,7 prosent har svart, så er dette grunnlag nok til å forkaste hele undersøkelsen. Hellevik er av en annen oppfatning og viser i denne forbindelse til en valgundersøkelse der en svarprosent på bare 10, førte til ganske gode treff.

Å reparere et barn

Dagsavisen (nye meninger) | 10.11.2017

Kommentar av Kadra Yusuf: NRK viste onsdag at norske barn blir mishandlet på koranskoler i Somalia. Hvorfor skjønner du ikke at du ødelegger barna dine når du sender dem til kulturrehabilitering?

Vold mot skolebarn

VG (meninger) | 10.11.2017

Lederkommentar: På Dagsrevyen onsdag fortalte norske barn om hvordan de var blitt utsatt for grov vold ved en koranskole i Somalia. Vi skylder barna å ta dette på største alvor.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed er en ørkenulv i fåreklær

Dagbladet (meninger) | 10.11.2017

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Mohammed bin Salman fengsler sine rivaler, hisser til krig mot Iran og vil åpne en ny krigsfront i Libanon.

Skatteparadis i lås og slå

Bergens Tidende (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Kristine Sævold (Stipendiat i historie ved UiB): Vi står overfor en kollisjon mellom gammel og ny tid, der eldre prinsipper ikke er rigget for en ny virkelighet.

Amazon og Apples skatteregning i EU

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Malgorzata Cyndecka (ph.d./postdoktor ved UiB): Europakommisjonen fortsetter sin kamp mot ulovlige skattefordeler ved å kreve at Luxembourg skal kreve tilbakebetalt 250 millioner euro fra Amazon, slik DNs Kjetil Wiedswang påpekte den 6. oktober. Samtidig ble Irland tatt til EU-domstolen for å ikke lykkes med å få tilbakebetalt 13 milliarder euro fra Apple i en lignende sak fra 30. august 2016. Dette har av flere blitt fremstilt som et forsøk på å bruke juridiske virkemidler som politisk press mot de amerikanske konsernene og medlemsstater med et lavt skattenivå. Det er ikke helt treffende.

Åpenhet ikke lenger en målsetting, Erna? (skatteflukt)

Dagsavisen (nye meninger) | 09.11.2017

Kronikk av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Mona Thowsen (PWYP Norge): Regjeringen foreslår å fjerne målsettingen for sivilsamfunnsstøtten om “bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om kapitalstrømmer”. Det kan sette en effektiv stopper for små organisasjoner som følger opp myndighetenes arbeid, for eksempel i forhold til multinasjonale selskaper og rike eliter i skatteparadiser. FN, derimot,  mener at åpenhet om kapitalstrømmer er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Nobelkomiteen – fortsatt hån mot Nobels idé?

Aftenposten (meninger) | 09.11.2017

Debatt av Fredrik S. Heffermehl (jurist, forfatter og redaktør av Nobelwill.org): Årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) ga håp om en ny respekt for Nobels idé. Det håpet røk med Aftenpostens kronikk 7. november.

California-guvernøren: Lytt til forskernes klima- og miljøvarsler

Dagbladet (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Nils Chr. Stenseth (leder av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk): California-guvernør Jerry Brown taler USAs sittende president midt imot i klimapolitikken. Denne uka kommer han til Oslo for å delta i en dialog om politikk og forskning.

Hvor langt skal vi gå for å stoppe innvandring til Europa?

Aftenposten (meninger) | 09.11.2017

Kronikk av Øystein H. Rolandsen (seniorforsker ved PRIO), Marie Sandnes (student) og Nicolas Marsh (forsker ved PRIO): For å begrense antallet flyktninger fra Afrika, gjennomfører EU og flere medlemsstater en politikk som i praksis flytter grensekontrollen fra Europa til det nordafrikanske fastlandet. Dette startet med tiltak ved de europeiske landegrensene og fortsatte utover i Middelhavet med blant annet den militære «Operation Sophia».

Politisk asyloppgjør

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Kjetil Wiedswang: I Norge håpet SV på å få flertallet med seg på et forslag om midlertidig stans i alle tvangsreturer av asylsøkere til Afghanistan, men Sp sa onsdag nei. I Tyskland er asylpolitikken blant de vanskeligste sakene i de pågående regjeringsforhandlingene mellom forbundskansler Angela Merkels kristeligdemokrater og partiene Fridemokratene og De grønne. Det er reell mulighet for at forhandlingene bryter sammen, og at det blir nyvalg i Tyskland bare måneder etter det forrige.

Afghanistan er blitt farligere

VG (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Per Olav Ødegård: Er Afghanistan et trygt land? Det enkle svaret er et klart nei. Og enda verre, det er blitt farligere.

De enslige mindreårige

VG (meninger) | 09.11.2017

Lederkommentar: Stadig flere tar nå til orde for at de såkalte oktoberbarna må få bli i Norge. Det er snakk om over hundre unge mennesker, hovedsakelig fra Afghanistan, som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, og som fikk midlertidig opphold.

Trump gjør Kina stort igjen

Dagbladet (meninger) | 09.11.2017

Kommentar av Morten Strand: Donald Trump holdt en ideologisk - antikommunistisk - tale i Sør-Korea i går. Før han landet i Kina, og krasjet i virkeligheten. Og i den faktisk eksisterende kommunismen.

Farlig kurs i Saudi-Arabia

NRK Ytring | 09.11.2017

Kronikk av Ina Tin (Amnesty Norge): Det ser ut som en modernisering, men det er ingen tegn til mer frihet.

Parasitter (skatteflukt)

Klassekampen (meninger) | 08.11.2017

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: De amerikanske gigantene bruker enorme ressurser på å unndra skatt. Likevel framstiller de seg som selskaper med gode etiske verdier. Den internasjonale lov­givningen er ikke tilstrekkelig for å stoppe dem, men det er heller ikke de nasjonale, noe eksemplene Nederland og Irland viser. Disse landene har bevisst utformet lovgivningen slik at den åpner for skatteunndragelser. Her er det svært mye lovgivningsarbeid som gjenstår.

Slangane i skatteparadiset

Bergens Tidende (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Hans K. Mjelva: Dei første avsløringane handla om kjente personar og politikarar med tvilsame bindingar. Absolutt viktige saker, akkurat som ulovleg skattesvik. Men vel så interessant er innsynet dokumenta kan gje i den delen av skatteunndraginga som er lovleg. Over 100 multinasjonale selskap skal vere omtalt i dokumenta, inkludert verdas nest mest verdifulle selskap, Apple.

Det er noe grunnleggende galt med skatteunngåelse

Aftenposten (meninger) | 08.11.2017

Ola Gimse Estenstad (19), medlem av Unge Høyre, på Si;D: Nylig ble det i Paradise Papers avslørt at flere politikere og bedrifter over hele verden er involvert i skatteunngåelse. Skatteunngåelse innebærer at folk har unngått å betale skatt. Dette er et stort problem i det internasjonale samfunnet, så det er viktig at vi tar tak i problemet.

Svekker tilliten til skattesystemet (skatteflukt)

Bergens Tidende (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Eigil Knutsen (Ap): «Paradise Papers» viser hvordan selskaper og enkeltpersoner skjuler lyssky virksomhet. Finansministeren må umiddelbart ta grep.

Politikerne kan ta skatteparadisene i dag

Aftenposten (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Åpenhetsloven «land-for-land-rapportering» skal kreve at selskaper viser frem datterselskap og skatteinnbetalinger. Stortinget ville endre på dette. Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. I skatteforliket ba Stortinget Regjeringen lage et eierskapsregister som skal vise hvem som eier alle stråselskapene som gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadiser. Et og et halvt år senere har denne instruksen strandet et sted inne på Siv Jensens kontor. Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel.

Oljefondet som verktøy for en grønnere fremtid

Stavanger Aftenbladet (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Kristoffer Olsen (CFA, Nordics & investor relations, ITM Power PLC): Norge har hatt spesielt mye flaks siden 1969 – la oss gjøre Oljefondet til verdens første og største «Impact Sovereign Wealth Fund» og gjøre verden mindre oljeavhengig.

Å holde det man lover

Vårt Land (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Andreas Andersen (Misjonsalliansen): Norges klimabistand til utviklingsland har de siste tre årene gått ned med nesten to milliarder kroner. Fattige utviklingsland får ikke pengene de er lovet til klimatilpasning og forebyggende tiltak. Fattige bønder rammes allerede hardest. Nå trenger de ditt engasjement.

91 - 120 av 6758
1 2 3 4 5 6 .... 222 223 224 225 226