Klipp fra media

Filter: debatt

Kart for ulendt terreng (samfunnsansvar/omdømmerisiko)

DN+ (meninger) | 05.03.2018

Kommentar av Janne Haaland Matlary (UiO): Det er nok med en – ofte ubegrunnet – anklage om menneskerettighetsbrudd hos en underleverandør. Hvis næringslivsledere kunne litt ABC om dette, ville de også kunne svare for seg og ikke minst vurdere situasjonen raskt. Da jeg jobbet med slike saker i et konsulentselskap, oppdaget jeg hvor uforberedt mange var på alt som ikke var ren markedsrisiko. Hva er standarden for den eller den menneskerettighet? Er korrupsjon definert i internasjonale traktater? Skal vi holde oss til norske normer?

Derfor anker vi (klimasøksmålet)

Dagbladet (meninger) | 05.03.2018

Kommentar av Erik Martinussen (Greenpeace): Ifølge dommer krenker alvorlige klimaendringer etterslektens rettigheter. At staten likevel ble frikjent, skyldes at utslippene fra norsk olje i all hovedsak oppstår i utlandet og ikke på norsk territorium. Og selv om utslippene fra norskprodusert olje vil forårsake alvorlige klimaendringer, mente dommeren norske myndigheter ikke kan holdes ansvarlig for disse, ettersom forbrenningen skjer i utlandet.

Fascismens gjenkomst

VG (meninger) | 05.03.2018

Kommentar av Yngve Kvistad: I en ny film kalt «Jeg er tilbake» dukker fascistdikatoren Benito Mussolini opp i dagens Italia. Den logiske bristen er åpenbar. Hvordan kan noe som ikke er blitt borte komme igjen?

Mørkemenn

Dagsavisen (nye meninger) | 05.03.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Det er ingen grunn til å idolisere leiesoldaters rolle i Afrika. De er verken militært vellykkede eller særlig heltemodige.

Mens vi venter på OECD (skatterettferd)

DN+ (meninger) | 03.03.2018

Kommentar av Per Espen Stoknes (MDG): I DN 23. februar rykket Bård Bjerkholt ut mot De Grønnes foreslåtte Google-skatt. Bjerkholt slår enkelt fast at en Google-skatt ikke fungerer – og setter likhetstegn mellom Google-skatt og skatt på digital reklame. I forslaget som MDG har fremmet på Stortinget, ber vi imidlertid regjeringen utrede forskjellige modeller for skattlegging. Vi er helt enig med Bjerkholt at det ikke er en enkel oppgave å innføre nasjonale tiltak, og derfor understreker vi at vi må se på hva vi kan gjøre hjemme, samtidig som vi arbeider internasjonalt.

Hurra for frihandelsavtale med et diktatur

Aftenposten (meninger) | 03.03.2018

Kommentar av Theres Sollien: Hvorfor var det galt å handle med diktaturet Sovjetunionen, men greit å handle med et stadig mer totalitært Kina?

Når profitt går foran pupp (oljefondet)

Dagbladet (meninger) | 03.03.2018

Kommentar av Tove R. Wang (generalsekretær i Redd Barna): Barns rettigheter er ett av tre fokusområder for oljefondet, samtidig som selskapene bedriver denne praksisen. Dette bør få alarmbjellene til å ringe hos Norges Bank som forvalter fondet. De må utøve aktivt eierskap overfor selskapene og få dem til å endre praksis. I første omgang må temaet tas opp med alle selskapene, og de må rapportere offentlig om denne dialogen. Videre bør Norges Bank ta initiativ til å etablere et nettverk for selskapene med det formål om å få vekk den kyniske praksisen, slik de nylig har gjort for barns rettigheter i selskaper i sko- og klessektoren.

En CO2-pris å juble for?

DN+ (meninger) | 03.03.2018

Kommentar av Hæge Fjellheim (leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon): EU skal slette stadig flere CO2-kvoter, og karbonprisen kan mer enn dobles til 2030. Nok til at kvoter forblir EUs hovedspor?

Rekordkald vår (klimapolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 03.03.2018

Lederkommentar: Det virker dessverre ikke som om folk og flertallet av politikerne har forstått alvoret med den globale oppvarmingen. Ved stortingsvalget var velgerne mer opptatt av innvandring og skatter enn av tiltak for å bedre klimaet. Global oppvarming er i dag en større trussel mot fortsatt liv på jorden enn det atombomben var under den kalde krigen.

Kunnskapsløst av Dagbladet

Dagbladet (meninger) | 03.03.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I sin lederartikkel 1. mars kritiserer Dagbladet regjeringen for å gjøre et knefall for Israel. Dagbladet påstår blant annet at «norske myndigheter har tydeligvis godtatt Israels nye regler betingelsesløst». Dagbladets forsøk på å sidestille faktaopplysninger om Israels innreisebestemmelser med et samtykke eller et «knefall» for Israel er både urimelig og kunnskapsløst.

Verden mellom Moskva og Washington DC

Bergens Tidende (meninger) | 02.03.2018

Lederkommentar: Identitetspolitikk og populisme gjør at mange er overbevist om at alle problemer kan skyldes på globalisering og internasjonale avtaler, som igjen gjør at de vender seg til nasjonalisme og proteksjonisme. Slik legges veien åpen for nye autoritære politikere og kaldere geopolitikk. Det er ingen floskel når Søreide insisterer på at Norge må forsvare verdiene norsk utenrikspolitikk er bygget på, fra demokrati og menneskerettigheter til frihandel og internasjonale avtaler. Det er mer nødvendig enn på lenge.

Vil norske bedrifter bidra?

Dagsavisen (nye meninger) | 02.03.2018

Kronikk av Asbjørn Eidhammer (tidlegare ambassadør og evalueringsdirektør i Norad)Det beste utviklingsminister Nikolai Astrup kan gjere for å skape inntekt og arbeid i Afrika, er å sjå til ungdomane. Myhre viser til utviklingsminister Astrups uttale til Dagsavisen om at det er nødvendig å engasjere næringslivet for å nå måla. Norske bedrifter er på tilbudssida, men blir skuffa når festtaleretorikken ikkje blir omsett til handling, seier Myhre. Utviklingsministeren har utan tvil rett i at økonomisk vekst er nødvendig og at næringslivet må med. Men kva for eit næringsliv, og på kva vilkår? Kor interesserte er norske bedrifter i realiteten til å bidra, og kor god innsats er dei i stand til å gjere?

Putins atomvåpen skremmer

VG (meninger) | 02.03.2018

Lederkommentar: Russlands president brukte store deler av sin tale til nasjonen på å skryte av nye atomvåpen som setter verden i fare. Verden trenger et troverdig initiativ for nedrustning og avspenning.

Ble verden farligere av Putins tale?

Aftenposten (meninger) | 02.03.2018

Kommentar av Therese Sollien: Jo mindre atomvåpnene blir, desto større er faren for at de blir brukt.

Kanskje bedre å være en klimaskeptiker som blir hjemme, enn en miljøhykler som flyr mye?

Aftenposten (meninger) | 02.03.2018

Kronikk av Magnus Helgerud (idehistoriker og forfatter): Det slår meg at de som oftest flyr på ferie, er de samme som oftest gir uttrykk for at de er opptatt av miljøet.

Regjeringen sier nei til plastforbud. Går det an å bli mer dobbeltmoralsk?

Aftenposten (meninger) | 02.03.2018

Embla Kjellevold-Skallerud (16) på Si;D: Si meg, Ola Elvestuen, hvem vil starte hvis ikke vi begynner i det små?

Gjør din plikt, krev din rett

Dagbladet (meninger) | 02.03.2018

Kommentar av Nasir Ahmed (Ap): Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg må snakke med, ikke til, den multikulturelle befolkningen.

«Det store vi» – vår mulighet!

Morgenbladet (meninger) | 02.03.2018

Debatt av Jonas Gahr Støre (Ap): Hovedlinjene i innvandrings- og integreringspolitikken er forankret i brede forlik i Stortinget. Det betyr ikke at Frp-statsråden snakker på vegne av oss alle i mange av sine utspill. Frp snakker om «vi» som noe ekskluderende for dem som kommer med andre erfaringer. Noe som skal tydeliggjøre dem som faller utenfor. Vi vektlegger det som knytter oss sammen. Som blant annet at utviklingen av et «større vi» er et gode for et lite land som Norge, for vårt mangfold, kreativitet og skaperevne.

Nordmenns angst for å krenke

NRK ytring | 02.03.2018

Kronikk av Ingrid Marie Asphaug (lev ved Lillestrøm videregående skole): Nordmenn har meninger om mye, men skyr debatten om muslimsk æreskultur og kvinnesyn som pesten.

Keiserens nye klær

Dagbladet (meninger) | 02.03.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Utsikten til Xi jinpings livslange lederskap møtes med humor i Kina. Galgenhumor.

God utdanning krever mer enn bistandsoverføringer

Dagsavisen (nye meninger) | 01.03.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Da jeg annonserte Norges økte bidrag til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) for en måned siden, utgjorde giverlandenes bidrag bare 3 prosent av det totale fondet, mens mottakerlandene selv mobiliserte 97 prosent. Når utviklingslandene selv viser denne viljen til å satse på utdanning, er det viktig at vi sammen med næringslivet bistår med å ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi som gir undervisning av høy kvalitet og fremtidsrettet kompetanse.

Framtidens industri er grønn

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.03.2018

Kronikk av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Regjeringen ønsker å støtte nullutslippsløsninger og bidra til å skape markeder for nullutslippsteknologi.

Fortsett satsingen på karbonfangst

NRK ytring | 01.03.2018

Kronikk av tidligere olje- og Energiministre -Tord Lien (Frp), Åslaug Haga (Sp), Terje Riis-Johansen (Sp) og Einar Steensnæs (KrF): I vår skal Stortinget behandle fremtiden for det norske fullskala-prosjektet. Norge er en ledende teknologi- og industrinasjon og en betydelig petroleumsprodusent. Vi har mye å tjene på å satse videre på utviklingen av kostnadseffektiv CCS-teknologi. Og vi har et ansvar, som et rikt land, til å bidra med å utvikle teknologien verden trenger for å stanse klimaendringene før det er for sent.

Oljebransjen: Halve sanningar og ein hemmeleg ven

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.03.2018

Kommentar av Wenche Skorge (kommunikasjonsrådgiver og skribent): Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har svaret. Eitt og same svaret, uavhengig av kva spørsmålet er.

Listhaugs samlende effekt

Vårt Land (verdidebatt) | 01.03.2018

Kommentar av Åshild Mathisen: Sylvi Listhaug er en splittende figur blant kristne. Men hennes håndtering av en familie i kirkeasyl på et bedehus, skaper samlet front.

Jeg fryser. Ikke på grunn av været, men Erna Solbergs «innvandringspolitiske hensyn»

Aftenposten (meninger) | 01.03.2018

Amund Rotbakken-Gundersen (18), medelev og venn, på Si;D: Vi er mange som ikke forstår hvorfor vennene våre skal sendes til Afghanistan.

Norsk støtte til israelsk diskriminering av palestinere i Norge

Dagbladet (meninger) | 01.03.2018

Lederkommentar: Som et foregangsland for menneskerettigheter burde Solberg-regjeringen ha protestert mot at norske borgere blir diskriminert, men det er vel ingen grunn til å vente at noe slikt skal skje i dette tilfellet. Ett er i hvert fall sikkert: Det blir stadig vanskeligere for norske myndigheter å hevde at Norge er en nøytral part i konflikten mellom israelere og palestinere.

Vesten har allerede ødelagt Irak og Libya

Bergens Tidende (meninger) | 01.03.2018

Debatt av John Erik Bertelsen: I en kommentar lørdag 24. februar skriver Morten Myksvoll blant annet at Frankrike og USA bør bombe presidentpalasset i Damaskus. Nå har Vesten, med angrepsalliansen Nato i spissen, ødelagt Irak og Libya. Myksvoll vil fortsette suksessen i Syria. Propagandaapparatet fra vestlige medier med lakeier som Myksvoll gjør sitt ytterste for å overbevise oss om fortreffeligheten av vestlig innsats rundt omkring.

Glem ikke de bortførte jentene i Nigeria

Aftenposten (meninger) | 01.03.2018

Lederkommentar: I forrige uke ble over hundre jenter bortført av den islamistiske ekstremistgruppen Boko Haram fra en skole i Nigeria. Skolen skulle egentlig ha åpnet igjen denne uken, men det ble ikke noe av. Lærerne kom tilbake, men elevene våget ikke. Dermed ble det bestemt at skolen fremdeles skal være stengt inntil videre.

Verdikamp i utenrikspolitikken

VG (meninger) | 28.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ine Eriksen Søreides tegner et ganske dystert og truende bilde av verdens tilstand. Det er på sin plass. For første gang siden Den kalde krigen foreligger det en reell atomtrussel. Autoritære regimer er på offensiven. Liberale verdier er under hardt press, selv i Europa. Det internasjonale handelssystem angripes. Den etablerte verdensorden utfordres.

91 - 120 av 7658
1 2 3 4 5 6 .... 252 253 254 255 256