Klipp fra media

Filter: debatt

Splittende

Klassekampen (kommentar) | 29.01.2016

Lederkommentar: Ap og Sp har gått svært langt i å komme regjeringen i møte for å skape et bredt flertall i asyl- og flyktningpolitikken. Da er det forventet at regjeringen på sin side lytter til deres synspunkter og tar med seg disse inn i det videre arbeidet. Det skjer ikke på Sylvi Listhaugs vakt.

Asylpolitikken har kvelertak på utenrikspolitikken

Bergens Tidende (meninger) | 29.01.2016

Kronikk av Arvinn E. Gadgil: Når FN sier at Norges behandling av asylsøkere over Storskog er et brudd på folkeretten, er det et varsel om tapt omdømme.

Lavmål fra Arbeiderpartiet

NRK ytring | 29.01.2016

Kronikk av Harald Tom Nesvik: Martin Kolberg går langt i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister. Det går dårlig overens med at hans eget parti innførte strengere regler enn vi nå ser i Danmark.

Erna på villspor

Dagbladet (meninger) | 29.01.2016

Lederkommentar: Regjeringens håndtering av flyktninger som kommer til Norge, er i ferd med å vekke internasjonal oppmerksomhet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener Norge er i fare for å bryte den europeiske menneskerettskommisjonen, hvis regjeringens forslag til strengere regler for familiegjenforening vedtas.

Over grensen (flyktninger)

VG (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Audun Lysbakken: Debatten om Storskog handler ikke om følelser eller moral. Den handler om rettsstaten og grunnleggende prinsipper for det norske samfunnet.

Ennå ingen politisk vår i Iran

Aftenposten (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Bare ønsketenkning? Et av de sterkeste argumentene for atomavtalen med Iran er håpet om at de reformvennlige skal vinne den interne maktkampen. Foreløpig ser det motsatte ut til å skje.

Bedre kontroll avgjørende for norsk bistand

Adresseavisa (meninger) | 28.01.2016

Lederkommentar: Hensikten med norsk bistand er å bidra til at flere fattige kan klare seg selv. Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres. Derfor er det positivt at regjeringen nå vil innføre nye rutiner for evaluering av bistanden. Det er på høy tid. Problemet er ikke nytt.

NORAD sitt oljeprosjekt i Angola set det gode ryktet til norsk bistand på spel

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Thor Olav Iversen: Den siste tida har norsk offentlegheit fått opp auga for symbiosen mellom norske næringsinteresser og eit verstingregime i Angola.

Vi trenger en tydeligere kurs

Bergens Tidende (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Marte Gerhardsen: Veien fremover er grønn, men regjeringen har rotet bort både kart og kompass.

Søren heller, folkens. Det handler om anstendighet

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Ingeborg Senneset: Før flere faller for fristelsen til å innføre noe som ligner på den danske «smykkeloven» – les.

Smykketyvene

VG (meninger) | 28.01.2016

Lederkommentar: Kampen om å være det minst mulig attraktive landet for alle asylsøkerne som kommer til Europa er beinhard.

Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Kronikk av Hanne Sophie Greve: En flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men kan ikke kreve permanent bosetting i et nytt land.

Gryttens oppgjer med «smykkelova»

Bergens Tidende (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Frode Grytten: Opp med ei hand om du lurer på noko! Rekk opp ei hand, så kan vi få konfiskert den òg.

Norge kan bli en veiviser

Bergens Tidende (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Brita Fladvad Nielsen: Da jeg intervjuet flyktninger, organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det et par enkle ting som gikk igjen.

Regjeringen villeder folket

Dagsavisen (nye meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Arne Strand: Returen av flyktningene har brutt sammen.

Så vart det stille

NRK ytring | 28.01.2016

Kronikk av Emil André Erstad: Det er ikkje lenge sidan Høgre-politikarar ropte høgt om menneskerettsbrota i Russland. Det er påfallande kor stille det vart når flyktningane byrja å sykla over Storskog.

På tide med faktabasert islamdebatt

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Debatt av Osamah Rajpoot: I de siste ukers islamdebatt har jeg forsøkt å vise hvordan polariserende islamkritikk er et bomskudd i kampen mot muslimsk ekstremisme.

En viktig del av det grønne skiftet

Adresseavisa (meninger) | 27.01.2016

Kronikk av Trude Sundset og Einar Steensnæs: Det er ikke mulig å nå klimamålene som verdens land ble enige om i Paris, uten en storstilt bruk av karbonfangst og -lagring. Slaget om posisjonene står nå.

Tabufisering av historien

Vårt Land (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Alf Gjøsund: Har den som trekker «nazi-kortet» tapt debatten? Da den danske regjeringen rett før jul foreslo å beslaglegge asylsøkeres smykker og penger, ble «nazi-kortet» etter noens mening umiddelbart trukket, særlig i internasjonale medier.

Polariseringens tid

VG (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Rune Berglund Steen: Vi må være nøye med valgene vi foretar framover. Vi må lytte til de som er engstelige for innvandringen. Samtidig har de som er engstelige, en forpliktelse som samfunnsborgere til å lære seg sine muslimske medmennesker å kjenne, heller enn å la frykten styres av generaliseringer, stereotypier og fiendebilder.

Hellig asyl

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.01.2016

Lederkommentar: Det er bra at Listhaug ønsker å være handlekraftig med tanke på retur av grunnløse asylsøkere. Det er nødvendig både for å kunne håndtere flyktningene som skal få bli og for å bremse strømmen av flere asylsøkere uten beskyttelsesbehov eller som alt har opphold i et land som er trygt. Men hun har også ansvar for å skape tillit til at det er gjort en forsvarlig vurdering før folk sendes ut. Der har hun litt å gå på.

Arbeiderpartiets spagat

Aftenposten (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Harald Stanghelle: Aps handlingsrom i flyktningpolitikken er knøttlite. Det sliter på et selvbevisst parti.

Ekstrempolitikk

NRK ytring | 27.01.2016

Kronikk av Lars Nehru Sand: Innvandringspolitikk er vanskelig nok. På Storskog blandes det med internasjonal storpolitikk og blir til politikk på sitt mest ekstreme. Da er det én ting som ikke må glippe.

Russland er vinneren i nord

Aftenposten (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Nesten alle taper i håndteringen av uttransporteringen av asylsøkere over den norsk-russiske grensen. Bare én aktør vinner. Det er Russland.

Norge kan la asylsøkere bli, i frykt for ny strøm til våren

VG (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Norges største frykt er nye bølger asylsøkere over Storskog til våren. Derfor lar man sannsynligvis Russland nekte å ta imot de som kom hit i fjor.

Terrorredet Libya

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Sverre Strandhagen: Det finnes ikke bedre etableringsvilkår for terrornettverk enn stater i oppløsning. Den islamske staten (IS) fikk fotfeste i Irak og Syria i en fart og i et omfang som tok pusten fra omverdenen. Nå er gruppen etablert langs kyststripen av Libya og har kontroll over 30 mil rundt Sirte, Muammar Gaddafis hjemby og der diktatoren ble fanget og drept. Stadig flere terroraksjoner, også rettet mot oljeinstallasjoner, har skremt vestlige stormakter. Særlig USA, Frankrike, Italia og Storbritannia følger situasjonen nøye. Så langt skal ny militær inngripen være avhengig av at en internasjonalt anerkjent libysk regjering ber om hjelp.

Ytringsfriheten står sterkere

Aftenposten (meninger) | 27.01.2016

Kommentar av Ingunn Økland: Oppslutningen om ytringsfriheten stiger i Norge. Er vi blitt mer prinsippfaste? Eller mer innvandringskritiske?

Benektelsenes tid i islamdebatten er over

Aftenposten (meninger) | 27.01.2016

Kronikk av Hege Storhaug: Det er nå det begynner! 2016 ligger an til å bli året da paradigmeskiftet i islamdebatten slår inn for fullt.

Ideologisk frihandel

Vårt Land (verdidebatt) | 26.01.2016

Kronikk av Tori Loven Kirkebø, Bjørnar Berntsen og Mari Gjengedal: I forrige uke behandlet Stortinget regjeringens forslag til en ny retning i norsk handels- og globaliseringspolitikk. Regjeringen presenterer en retning som tar utgangspunkt i en økonomisk ideologi hvor frihandel er et mål i seg selv og hvor den alltid fører til vekst. Vi ønsker med dette innlegget å kritisere de norske politiske partiene som ser ut til å ha frihandel som ideologi, uten å reflektere over hvordan den økonomiske virkeligheten ser ut.

Klimaet i miljødebatten

Adresseavisa (meninger) | 26.01.2016

Kronikk av Håvard Saksvikrønning: Utfordringa i norsk miljøpolitikk er å få klimaavgiftene så høge som mogeleg.

9151 - 9180 av 10571