Klipp fra media

Filter: debatt

Norge må være innstilt på å bidra i krigen mot IS

Aftenposten (meninger) | 18.11.2015

Lederkommentar: Da Regjeringen i 2011 tok beslutningen om at norske jagerfly skulle ta del i bombingen av Libya, skjedde det på kort varsel og med lite debatt i forkant. Stortinget ble hastig orientert på telefon. Den erfaringen bør vi lære av.

Bomber alene løser ikke terrorproblemet

VG (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Terrortrusselen mot Europa kommer utenfra og innenfra samtidig. Det som gjøres hjemme betyr sannsynligvis mer enn hvor mye militærmakt man sender til Midtøsten.

Syria

Klassekampen (kommentar) | 18.11.2015

Lederkommentar: Når bombingen av den IS-kontrollerte storbyen Raqqa nå trappes opp, vil det i stor grad ramme sivilbefolkningen. Dette vil legge press på lederskapet i Den islamske staten (IS), men de politiske og menneskelige konsekvensene kan bli dramatiske.

Den farlige idealismen

Vårt Land (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Lars Gilberg: I krigen mot de vantro er idealisme 
et av jihadistenes farligste våpen.

Den religiøse terroren

VG (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Steinar J. Olsen: Når religion dreper og undertrykker, skal den ikke få stå uimotsagt. Den skal utfordres.

Meir enn religion

Bergens Tidende (meninger) | 18.11.2015

Kommentar av Øyvind Strømmen: Det er dumt og umåteleg arrogant å gje muslimar flest skulda for terroren. Muslimar er ofte blant den ekstreme islamismen sitt fyrste offer.

Rop høyere!

NRK ytring | 18.11.2015

Kronikk av Marit Kiste: Vi trenger ikke en debatt som later som om det ikke finnes muslimer som mener vi fortjener å dø fordi vi er vantro. Norske muslimer må engasjere seg mer høylytt.

Slik bidrar olje- og gassindustrien til klimakutt

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Hildegunn Blindheim: Til tross for verdens reneste olje- og gassproduksjon, må norske petroleumsutslipp reduseres ytterligere. Dette jobber vi iherdig med å få til.

Gi flyktninger en mulighet til å gi tilbake

| 17.11.2015

Kronikk av Ban Ki-moon: Dagens flyktninger ønsker akkurat det samme som de millionene av mennesker som måtte lappe sammen livene sine igjen etter andre verdenskrig: sikkerhet, stabilitet og en bedre fremtid for sine kjære.

Nødvendige innstramminger og håpløs timing

VG (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Den brede politiske enigheten om å endre loven slik at mennesker uten beskyttelsesbehov kan snus på grensen, er fornuftig i møtet med strømmen av mennesker på Norges grenser. Opposisjonens forslag om å gi alle arbeidstillatelse fra første dag, er et helt galt signal nå.

Eskalering av konflikten

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Petter Nesser: Vi ser større vilje og kapasitet blant jihadistene til å organisere angrep internasjonalt.

Krigen – en bruksanvisning

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Bernard-Henri Lévy: Vi må tørre å bruke dette forferdelige ordet «krig», selv om det ligger i demokratienes kall og natur å prøve å unngå nettopp det.

IS er forbrytere, ikke en legitim motpart i en krig

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Torkel Brekke: Den moralske fordømmelse av terrorisme må starte der.

Etter Paris

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Maajid Nawaz: Den ideologiske fortellingen til jihadistene må rykkes opp med roten og utslettes.

Den utålelige friheten

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Deeyah Khan: Den såkalte islamske staten tåler ikke mangfold. Nettopp derfor må vi feire mangfoldet.

IS: Er ein ”mellomalder med asfalt” mogleg?

NRK ytring | 17.11.2015

Kronikk av Knut S. Vikør: Det er for tidleg å avgjere om terroren i Paris tyder at IS har skifta strategi frå å byggje ein eigen islamsk stat, til å prioritere terror i Vesten. Men truleg vil bygginga av den islamske staten framleis vere det viktigaste prosjektet.

Hatet mot Frankrike

Dagbladet (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Einar Hagvaag: Ultra-islamistene har utpekt Frankrike til hovedfienden og det svakeste punktet i Vesten.

Nøkkelen i Wien

VG (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Per Olav Ødegård: Hvis IS står bak terroren i Paris er krigen i Syria kommet til Europa. De grufulle angrepene i Paris er de siste i en alarmerende utvikling.

En dreiebok fra helvete

Klassekampen (kommentar) | 17.11.2015

Lederkommentar: Ekstremister ildner til sivilisasjonskamp med borgerkrigen som det endelige sluttpunktet.

Utrygge liv

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Selv om smerten av angrepene i Paris er uutholdelig for oss alle, er den usikkerheten og frykten pariserne og europeerne kjenner på nå, hverdagen for millioner i Afrika, Asia og Midtøsten. Den vilkårlig rammende terroren skremmer en hel verden. Hver dag.

Våre verdier vinner!

VG (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Terroranslaget i Paris stiller oss på store prøver. Ikke bare viser den barbariske aksjonen at vi står overfor nye sikkerhetsmessige utfordringer. Vi vil også bli testet på våre humanistiske holdninger og liberale verdier.

Farvel til frihet, likhet og brorskap?

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Roger Hercz: For å få et bilde av hvilken virkelighet man i Europa kan gå inn i, er det bare å ta en titt på sikkerhetsrutinene som er blitt så vanlige her i Israel i dag: Hver gang en skal noe så hverdagslig som å gå på et kjøpesenter, blir poser og sekker sjekket. For bomber.

Er vi i krig nå?


Vårt Land (verdidebatt) | 17.11.2015

Kommentar av Helge Simonnes: Det må føres kamp mot de ekstreme tankemønstrene både her og der, men vi kan også måtte bruke våpen.

Frykten må tas på alvor

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Spørsmålene tvinger seg frem etter den grufulle terroren i Paris. Kunne dette vært unngått? Hvordan kan våre samfunn beskyttes?

I terrorens tid

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2015

Kronikk av Sverre Lodgaard: Terroren i Paris gjør at stormaktene samarbeider bedre, legger større kraft i arbeidet for å få i stand politiske løsninger i Syria, og satser mer på kampen mot ISIL.

Europa har latt forsvaret sitt smuldre opp, slik det romerske keiserriket gjorde

Aftenposten/The Sunday Times (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Niall Ferguson: Terroren som ødelegger EU i dag er skremmende lik.

Verdens svar - og Norges

VG (meninger) | 17.11.2015

Lederkommentar: Vi må gjøre alt som står i vår makt for å stanse terroren fra IS og deres støttespillere og meningsfeller.

Syv punkter som gjør krigen mot IS komplisert

Aftenposten (meninger) | 17.11.2015

Kommentar av Helene Skjeggestad: Ta staten fra Den islamske staten. Så enkelt kan det sies, men hvorfor er det så vanskelig?

Cellegift mot terrorisme

NRK ytring | 17.11.2015

Kronikk av Thomas Hylland Eriksen: De vestlige landenes reaksjoner på terrorangrep fra muslimske fanatikere er av to slag: Militære angrep og tiltak for å fremmed indre sikkerhet (securitisation). Risikoen er altså at slike tiltak bare vil gjøre vondt verre. Du bekjemper ikke hat med forakt, mistillit med mistenksomhet.

Jo, det har noe med islam å gjøre

Vårt Land (verdidebatt) | 17.11.2015

Kommentar av Christian Tybring-Gjedde: Dersom det ikke er islam som motiverer tusenvis av tilhengere av denne religionen til å utføre drap, tortur og terror, hva er det i så fall da?

9181 - 9210 av 9809