Klipp fra media

Filter: debatt

Retur til usikkerhet

Bergens Tidende (meninger) | 23.01.2016

Lederkommentar: Regjeringen må revurdere praksisen med å returnere asylsøkere som ikke har langvarig opphold i Russland.

Norge forlater «dødens triangel»

NRK ytring | 23.01.2016

Kronikk av Hans Jacob Røthing: Bortsett fra Syria, er det ingen land i verden som har flere drap per innbygger enn El Salvador. Norske myndigheter svikter når de nå legger ned Norges ambassade i regionen.

Jeg beundrer Hege Storhaugs utholdenhet. Misunner hennes ensidighet. Og frykter hennes blindsone.

Aftenposten (meninger) | 23.01.2016

Kommentar av Harald Stanghelle: Hege Storhaug er sint. Også denne gang på politikerne, akademikerne og mediene. Dette «store vi» som har ansvaret for at i Storhaugs levetid får ikke nordmenn «tilbake den personlige frihet vi tok for gitt».

Er norsk olje klimaets venn eller fiende?

Aftenposten (meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Ola Storeng: Oljeindustrien mener at hensynet til klimaet kan gi norsk sokkel nesten evig liv. Miljøbevegelsen mener at lavere norsk oljeproduksjon kan redde klimaet. Begge tar feil.

Uheldig oljedebatt

Dagbladet (meninger) | 22.01.2016

Lederkommentar: Sannheten er at mange, med rette, er bekymret for Norges Ole Brumm-holdning i energipolitikken. I Paris var vi ambisiøse og ønsket et forpliktende samarbeid mellom verdens land for å kutte klimagassutslippene. Men når det kommer til olja, er svaret alltid mer. Uansett.

Et helt annet Europa kan vokse frem

VG (meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: I landet hvor Solidaritet ble en mektig folkebevegelse, er det ingen forståelse for europeisk solidaritet i møte med flyktningene.

Avskrekking av flyktninger er urealistisk

Aftenposten (meninger) | 22.01.2016

Kronikk av Lindis Hurum: I stedet for å forberede seg på å ta imot en økt flyktningstrøm, har EU og europeiske regjeringer fokusert på avskrekkingstiltak.

Når varme gir kulde

Dagsavisen (nye meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Aslka Borgersrud: Vi må passe på å ikke være for varme, for da sender vi dårlige signaler. Det mener plutselig norske politikere i unison enhet.

Asylopprør i Arbeiderpartiet

Dagsavisen (nye meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Arne Strand: Jeg var ikke den eneste som knapt trodde egne ører i romjula: Aps nestleder slår ring om Frps asylpolitikk!

Nødvendig retur

VG (meninger) | 22.01.2016

Lederkommentar: Det er helt nødvendig at avviste asylsøkere returneres tilbake til Russland over Storskog. Norge må være i stand til å beskytte Schengens yttergrense mot Russland.

Stopp deportasjonen!

Dagbladet (meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Ask Håkon Ebeltoft og Linn H. Landro: Menneskerettighets- erklæringens artikkel 14 forplikter oss til å behandle forespørslene om beskyttelse på en skikkelig måte.

Syv punkter om barns rettigheter som Norge nå må skjerpe seg på

Aftenposten (meninger) | 22.01.2016

Kronikk av Geir Kjell Andersland: Høsten 2016 skal Norge rapportere til FNs komité for barns rettigheter om status for etterlevelse av barnekonvensjonen.

Historieløs tilnærming til islam

Aftenposten (meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Lily Bandehy, Mohammed Rah, Cemal Knudsen Yucel, Mahmoud Farahmand, Shakeel Rehman og Bazil Nicobin: Vi må innrømme at det finnes nedlatende og intolerante tradisjoner i islam.

Syria og Norsk Folkehjelp

Morgenbladet (meninger) | 22.01.2016

Debatt av Elisabeth Reehorst: Jeg blir opprørt og veldig lei meg når jeg leser innlegget til utenlandsansvarlig i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim, i Morgenbladet 15. januar. Norsk Folkehjelp har gjort utrolig mye bra, ikke minst for palestinerne, men i Syria er de åpenbart «helt på jordet».

Putin kan ha beordret drapet. En annen mulighet er vel så ille.

Aftenposten (meninger) | 22.01.2016

Kommentar av Frank Rossavik: Uhygge. Drapet på Aleksandr Litvinenko er skumle saker, uansett konkret forklaring.

Enig og tro i klimapolitikken?

Dagsavisen (nye meninger) | 21.01.2016

Debatt av William Lafferty: Arne Strand har besvart mitt innlegg om hans «kommentar» om Aps klimapolitikk i Dagsavisen (15.01). Han mener at det dreier seg om en «skinnuenighet». Hvis dette betyr at Strand er enig i de to sentrale poeng i min kritikk, er det fint for meg.

Økt fart i klimapolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 21.01.2016

Debatt av Vidar Helgesen: De norske utslippene av klimagasser har gått ned hvert år siden 2010. Men på grunn av økt petroleumsaktivitet og høyere forbruk av fossilt drivstoff, anslår Miljødirektoratet en liten oppgang for 2015. Jeg er ærlig om utviklingen, noe Dagsavisen tar opp i sin leder 19. januar.

Tåkesnakk

Klassekampen (kommentar) | 21.01.2016

Lederkommentar: Høyre/Frp-regjeringen er gode på å vinkle saker til egen fordel for tida. Ap er derimot kommet i klem fordi partiet har blitt hengende på rammefortellingen de blåblå har fått gjennomslag for. Flyktningkrisa er her et talende eksempel.

Avklaring om russisk asylpraksis nødvendig

Aftenposten (meninger) | 21.01.2016

Lederkommentar: Norske myndigheter har startet en omstridt uttransportering av asylsøkere over Storskog til Russland. Utsendelsene må følges tett slik at vi får størst mulig visshet om at de er i tråd med Stortingets intensjoner, og at de ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Asylsøkere er ikke trygge i Russland

Aftenposten (meninger) | 21.01.2016

Kommentar av Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink: I Russland risikerer asylsøkere umenneskelig behandling i varetekt, og de kan bli returnert til forfølgelse. Korrupsjon preger domstoler og asylforvaltningen.

De bøyer nakken for en totalitær ideologi

Aftenposten (meninger) | 21.01.2016

Debatt av Hege Storhaug: På 30-tallet spurte Arnulf Øverland om vår tid er forbi. Jeg spør om det samme i boken Islam. Den 11. landeplage. Svaret mener jeg er at vi i min levetid ikke får tilbake den personlige friheten vi tok for gitt. Dette kan vi takke politikerne, akademikerne og mediene for. Knapt noen av dem gjør annet enn å bøye nakken i møtet med vår tids nye totalitære ideologi.

Dårlig ledere stopper gode tiltak

Aftenposten (meninger) | 20.01.2016

Kommentar av Kofi Annan: Hva har narkotikahandelen til felles med antallet dødsofre etter ebola-epidemien? Eller med vår kollektive svikt når det gjelder tiltak mot klimaendringene (klimaavtalen fra Paris markerer tross alt begynnelsen på veien, ikke slutten)? Eller med Sikkerhetsrådets manglende evne til å stanse volden i Syria og Irak?

Lite offensivt fra klimaministeren

Adresseavisa (meninger) | 20.01.2016

Lederkommentar: Vår ferske klimaminister Vidar Helgesen (H) sier til Aftenposten at han ikke kan love at utslippene av klimagasser i Norge vil gå ned de neste to årene.

Ni tiltak for å nå Paris-avtalen

Aftenposten (meninger) | 20.01.2016

Kommentar av Rasmus Hansson: Klimaavtalen er bare en måned gammel, men Vidar Helgesen har paradoksalt nok allerede kapitulert. Paradoksalt fordi nå må Norge gjøre mye mer - mye raskere - for å nå ambisjonene i Paris-avtalen.

Ap virker livredde for velgerflukt til Frp

Aftenposten (meninger) | 20.01.2016

Kommentar av Andreas C. Halse: I stedet for å utvikle langsiktige løsninger for for innvandrings- og flyktningpolitikken, ender Arbeiderpartiet med å kaste seg på rent symbolske forslag for å unngå ytterligere lekkasjer til Fremskrittspartiet.

Den enøyde knyttes til terroren i Burkina Faso - på treårsdagen for angrepet på In Amenas

Dagbladet (meninger) | 20.01.2016

Kommentar av Morten Bøås: Dette er terroristen: Mokthar Belmokthar viser muskler i Sahel.

Selbekks ytringsfrihet

VG (meninger) | 20.01.2016

Kommenar av Alf Gjøsund: Tre måneder før karikaturstriden gikk Vebjørn Selbekk sterkt ut mot tegninger som rammet kristne.

Det store klimavalget

NRK ytring | 19.01.2016

Kronikk av Guri Bang: I år velges det ny president i USA. Hva skjer med Obamas klimapolitikk hvis republikanerne tar over?

Tafatt klimaminister

Dagsavisen (nye meninger) | 19.01.2016

Lederkommentar: Vidar Helgesen (H) hoppet ikke akkurat etter Wirkola da han overtok for Tine Sundtoft (H) som klimaminister før jul.

Seminaret er over, Jonas! Det er valg om 20 måneder (flyktninger)

Aftenposten (meninger) | 19.01.2016

Kronikk av Snorre Valen: Det har vært urovekkende å følge med på Arbeiderpartiet denne høsten og vinteren. Å se partiets omfavnelse av integreringsminister Sylvi Listhaugs pakke med innstramminger, for eksempel. Eller hvordan Ap har gitt sin tilslutning til at folk som flykter fra Assad-regimet i Syria, trass i protester fra FN, skal sendes tilbake til Assad-allierte Russland selv om de bare har oppholdt seg noen få dager der. 

9211 - 9240 av 10571