Klipp fra media

Filter: debatt

Terrorens ettersjokk

VG (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Anders Giæver: Charlie Hebdo var et sjokk. Ettersjokket var ti ganger kraftigere.

De ubehagelige spørsmålene etter Paris

Aftenposten (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Vebjørn Selbekk: I en så alvorlig situasjon som det Europa nå befinner seg i, må vi ha bedre kontroll med hvem som slippes inn.

Den mørkeste natten i Paris

Aftenposten (meninger) | 15.11.2015

Kronikk av Mah-Rukh Ali: Er det terroristene som lyktes? Eller var det sikkerhetsmyndighetene som feilet i Paris?

Katastrofen Frankrike ventet på

Aftenposten (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Trine Eilertsen: Høyreekstremisme på fremmarsj. Uroen hos oss alle. Kløften gjennom Europa ble gravd enda dypere fredag kveld.

Det traumatiske året

VG (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Lorelou Desjardins: Jeg håper på fred, men forbereder meg på krig. Jeg frykter at slike angrep, inkludert Utøya-massakren, radikaliserer våre vestlige samfunn og forvandler oss til lukkede østers som ikke slipper noen inn.

Angrepene i Paris kan få enorme konsekvenser for europeiske storbyer

Aftenposten (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Kristian Hoelscher: For mye fokus på å sikre byene kan undergrave våre demokratiske rettigheter og føre til mindre inkludering og integrering.

Europa må ikke gå i fella

Dagbladet (meninger) | 15.11.2015

Kommentar av Einar Hagvaag: Europa må møte dette ved å ikke gå i fella, ikke la seg provosere, fordi Europa er bygd på verdier som må forsvares. Det var vel omtrent dette forbundskansler Angela Merkel i Tyskland tidligere i år sto opp og forsvarte.

Nordisk bistandsmodell står for fall

Vårt Land (meninger) | 14.11.2015

Kommentar av Berit Aalborg: Den nordiske bistandsmodellen står
 for fall. Nå kommer de internasjonale advarslene.

Økonomisk korrupsjon

Dagens Næringsliv (meninger) | 14.11.2015

Kronikk av Kalle Moene: Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land.

Drømmene om Europa kolliderer

Aftenposten (meninger) | 14.11.2015

Kommentar av Ola Storeng: Sverige følger etter andre EU-land og gjeninnfører grensekontroll. Drømmen om et grenseløst europeisk fellesskap kan rakne.

Asylsøkerne strømmer til Norge - velgerne til Frp

Adresseavisa (meninger) | 14.11.2015

Lederkommentar: Striden om håndteringen av strømmen av asylsøkere har gitt Fremskrittspartiet et kraftig løft på meningsmålingene. Det er mer forventet enn overraskende i lys av nyhetsbildet de siste ukene. Igjen leder Frp an i protesten mot gjeldende ordninger og stiller de tøffeste kravene om innstramninger, selv om mye på papiret er blitt moderert i Stortinget.

Et angrep på oss alle

VG (meninger) | 14.11.2015

Lederkommentar: Brutaliteten er umulig å ta inn over seg. Angrepet i Paris er et angrep på oss alle.

Exit Egypt

Dagsavisen (nye meninger) | 14.11.2015

Kommentar av Christine Baglo: Ekstreme muslimers terrorvirksomhet kan bety døden for livsviktige turistinntekter.

Vestlig arroganse hindrer utvikling (handel/WTO)

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2015

Kommentar av Anniken Elise Storbakk: Norge må tørre å stå på de fattige land sin side når det skal forhandles om jordbruk i desember. Vi må ta til orde for utvikling og rettferdighet framfor bare egne økonomiske prioriteringer.

Lar Arbeiderpartiet seg lure om TiSA-avtalen?

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2015

Kommentar av Odd Tarberg: Ein eller annan har fått Ap-leiinga til å tru at TiSA-avtalen vil vere bra for sysselsettinga i Norge. Dette er det ikkje grunnlag for å hevde, men denne bløffen kan i verste fall føre Norge inn i denne liberalistiske handelsavtalen.

Kutt kan forverre krisen

Dagens Næringsliv (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Erik Solheim og Helen Clark: Flyktningmottak må ikke gå på bekostning av fattigdomsbekjempelse.

Mindre bistand – flere flyktninger

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Brigt Øystese: Mye av bistanden Vesten har stilt opp med har vært for naiv og snill. Den tiden bør være forbi. Om vi kunne kombinert de indiske/kinesiske kravene og tøffheten med den norske tillitten og velmenende hjelpsomheten, kunne mye bra skje.

Bistandsdilemmaet

Dagens Næringsliv (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Bård Bjerkholt: Hvor mye skal man bruke på bistand når ingen vet om den virker?

Nødvendige innstramminger

Bergens Tidende (meninger) | 13.11.2015

Lederkommentar: Sverige må selv ta konsekvensene av å ha ført en raus asylpolitikk.

Flyktningkrisen har drevet Löfven fra skanse til skanse

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Per Kristian Haugen: Sverige viser oss hva politisk handlingslammelse og misforstått idealisme kan føre til. Til slutt var innføring av midlertidig grensekontroll ikke til å unngå.

Schengen 
under press

Nationen (meninger) | 13.11.2015

Lederkommentar: Svenskene innførte grensekontroll i går, for å få «orden» på asylinnvandringen. Den europeiske Schengen-ordningen er under sterkt press.

Nå må Angela Merkel levere

Dagbladet (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Asbjørn Svarstad: Problemene tårner seg opp for Angela Merkel. Politiske venner snur henne ryggen og velgerne forlater «flyktningkanslerens» parti i store skarer.

Ap er regjeringens asyl-allierte

Vårt Land (analyse) | 13.11.2015

Analyse av Per Anders Hoel: Toppene i KrF og Venstre har skiftet retorikk, snakker om «rask retur» og er åpne for å stramme inn. Men det er hos andre regjeringen kan få mest støtte i asylpolitikken.

De «effektive­ ­altruistene» kan hjelpe oss i flyktning­krisen

Morgenbladet (meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Sten Inge Jørgensen: En ny studentbevegelse har oppstått ved vestlige universiteter. De kaller seg Effektiv Altruisme og søker «å gjøre verden best mulig for alle» gjennom en vitenskapelig tilnærming til det å gjøre godt. Mer konkret donerer de penger til de mest kostnadseffektive bistandsprosjektene som finnes, og noen avlegger en ed som forplikter dem til å gi ti prosent av alle sine fremtidige inntekter. I Norge fikk bevegelsen sin første avlegger ved NTNU i fjor høst, og er nå under etablering ved Universitetet i Oslo.

Slik skal Regjeringen få kontroll med flyktningstrømmen

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Kronikk av Erna Solberg: Det har oppstått ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Derfor foreslår vi å endre lovverket på tre områder.

Bred samling bak Frp (flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Arne Strand: Det er ikke enkelt å holde hodet kaldt når det koker over alt. I Ap er det ingen venstreside i asylpolitikken som kan holde igjen. Lysbakkens oppfordring faller på steingrunn i Ap. Sp har tatt et kjempeskritt mot Frp. Sp gir regjeringen helhjertet støtte.

Reaksjonen mot flyktningene

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2015

Kommentar av Rune Berglund Steen: Medias dekning av skjebnene som skjuler seg bak flyktningkrisen, har vært sentral for sympatien flyktningene nå møtes med. Det er derfor ikke overraskende at innvandringskritikere har begynt å rette sine angrep mot media.

Feil fremstilling av Israel

Aftenposten (meninger) | 13.11.2015

Debatt av Raphael Schutz: En av hovedgrunnene til at vi ikke har klart å oppnå fred med våre naboer er ikke 1967 og «okkupasjonen», men det faktum at palestinere benekter Israels rett til å eksistere.

TiSA-avtalen - ein trussel mot sysselsettinga

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Odd Tarberg: Kommentarar til Arbeiderpartiet sin uttale om TiSA, avtalen som Norge og vel femti andre land forhandlar om utanfor WTO.

Nordiske kalde føtter (bistand)

Dagens Næringsliv (meninger) | 12.11.2015

Kommentar av Jeffrey D. Sachs: I et kvart århundre har jeg arbeidet verden over, og til stadighet pekt til den nordiske modellen som bevis på at moderne kapitalisme kan kombineres med anstendighet, rettferdighet, tillit og miljømessig bærekraft.

9241 - 9270 av 9809