Klipp fra media

Filter: debatt

Maktkampen mellom sunni- og sjia

VG (meninger) | 16.01.2016

Kronikk av Knut S. Vikør: Konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran er ein maktkamp om kven som skal dominere i Midtausten. Men dette er ikkje noen mangehundreårig religionskrig slik det ofte blir sagt. Dei teologiske forskjellane mellom sunniar og sjiaer er overraskande små.

Frihandel og demokrati

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.01.2016

Debatt av Tore Myhre: Internasjonal handel bidrar til velstandsutvikling. Konkurranse bidrar til teknologiutvikling. Det er samtidig viktig med gode kjøreregler for internasjonal handel. NHO mener at det har vært viktigst å sikre globale regler gjennom Verdens handelsorganisasjon, WTO. Dessverre har forhandlingene om en ny avtale, den såkalte Doha-runden, stått i stampe de siste ti årene. Det er derfor vi har fått en oppblomstring av regionale frihandelsavtaler som TTIP og sektorspesifikke avtaler som TISA.

Veivalg i en turbulent verden

Adresseavisa (meninger) | 15.01.2016

Kronikk av Børge Brende: Arbeidet med stortingsmeldingen som legges frem neste år, skal gi noen av svarene på hva de globale utviklingstrekkene betyr for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette er spørsmål som angår oss alle. I tiden som kommer vil jeg derfor invitere til bred debatt om de store utenriks- og sikkerhetspolitiske veivalgene Norge står overfor.

Skal Regjeringen fortsatt opptre som et trassig barn? (infostøtten)

Ny Tid (kommentar) | 15.01.2016

Kommentar av Andrew Kroglund: Utenriksminister Børge Brende (H) og Regjeringen vil ikke bevilge penger til informasjon vedrørende utenriks- og utviklingspolitiske saker. Men de har nå to år på rad fått tommelen ned fra Stortinget etter å ha foreslått slike dramatiske kutt i informasjonsstøtten til organisasjonene. Med en oppsiktsvekkende trass har Regjeringen insistert på å kutte i det den ser på som brysom kritikk.

Myter og utfordringer i bistanden

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2016

Debatt av Gunnar Bøe: Jeg vil påstå at man ikke aktivt nok erkjenner og analyserer bistandens iboende svakheter som utviklingsverktøy i svært kompliserte omgivelser, og heller ikke dens stadig mer begrensete rolle i en større internasjonal utviklingssammenheng.

Stortingsforlik redder ikke verdens klima

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2016

Debatt av Arne Strand: Statsviter William M. Lafferty hevder i Dagsavisen i går (side 5) at jeg «snubler» i min kommentar (12, januar) om Aps fall på meningsmålingene.

Helgesens hunger (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Trine Andreassen: – 1,5 grader er en veldig krevende målsetning. Avtalen sier ikke noe om hvordan vi kommer dit, og forskningen har vært fokusert på togradersmålet. Det er ingen grunn til å undervurdere hvor krevende dette er, sa Helgesen om Paris-avtalen som i desember satte et temperaturmål ingen vet hvordan man skal nå.

En plan for fred

VG (meninger) | 15.01.2016

Lederkommentar: Millioner er på flukt fra krigen, mens andre sulter i hjel i beleirede byer. Syrias undergang utløste flyktningstrømmen mot Europa. Den såkalte islamske staten (IS) har utnyttet det blodige kaos, tiltrukket seg titusener av fremmedkrigere og sendt eller inspirert terrorister til å begå ugjerninger i naboland og i Europa. Ingen kan lenger si at Syrias skjebne ikke angår oss.

Gjerder i Europa er ingen løsning

Aftenposten (meninger) | 15.01.2016

Lederkommentar: Grensepasseringene har stupt i land som har satt inn kraftfulle tiltak mot flyktningstrømmen. Gjerder og grensekontroll virker - mot noe.

Flukt fra krigshandlinger, ikke fra sanksjoner (Syria/flyktninger)

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Debatt av Cathrine Raadim: Skjønnmaling av Assads regime er oppsiktsvekkende, og i enda større grad påstanden om at de vestlige sanksjonene er hovedårsaken til at folk flykter. Mens flyktningene i Tyrkia i stor grad kommer fra opprørskontrollerte områder, har størstedelen av de 1,1 million flyktningene i Libanon flyktet fra områder kontrollert av regjeringen. Hvor flyktningene kommer fra, forteller imidlertid lite om hvem de flykter fra.

Livet etter Kölnerdommedagen

VG (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Klåing, grafsing og trakassering av kvinner i offentlige rom er fullstendig uakseptabelt. Klarer ikke vestlige samfunn å hindre det, så mister vi oss selv. Og da blir alt mye verre.

Forklare eller bortforklare?

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Lederkommentar: Hvis norske medier har vært tilbakeholdne med å tematisere særlig arabiske menns forhold til kvinner og sex, virker det som demningen er i ferd med å briste. Den dansk-syriske Folketingspolitikeren Naser Khader beskriver denne uken arabiske menns tradisjonelle forhold til kvinner som «en giftig blanding av religion og kultur».

Flyktningsjokket i 2016

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Hvis strømmen av flyktninger og asylsøkere fortsetter, vil summen av nasjonale tiltak i 2016 gjøre livet hardere for migrantene, øke konfliktnivået i EU og legge grunnlaget for en ny gresk krise.

En mer rasjonell flyktningpolitikk

VG (meninger) | 15.01.2016

Kronikk av Torstein Ulserød: Dagens asylsystem er dysfunksjonelt og bør reformers. Vi trenger en mer helhetlig politikk som kommer flere flyktninger til gode, og som samtidig sørger for nødvendig kontroll med innvandringen til Europa.

Stemningsskiftet (flyktninger/godhetstyrrani)

Aftenposten (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Torbjørn Jagland: Vi er vitne til et stemningsskifte i Norge. Best illustrert ved at Norges stolte humanitære tradisjon blir kalt «godhetstyranni» fra regjeringshold.

De uskikkelige barna (flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Morten Traavik: Fra mitt nåværende eksil i verdens kanskje mest brått forhenværende humanitære stormakt Sverige slår det meg at innvandrings- og flyktningedebatten minner stadig mer om klimadebatten. Forskjellen er kun at de tradisjonelle motpartene har byttet skyttergraver: Blånekterne er blitt varslerne og varslerne blånektere

Aldri før har PU sendt så mange ut

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Mildrid Mikkelsen: Politiets Utlendingsenhet får skryt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Aldri før har PU sendt så mange ut av landet.

Terroren som treffer

Dagbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Morten Strand: Midt i Istanbuls turistløype - mellom Den blå moské og guddommelige Hagia Sofia - slo terroristene til. De traff blink. For det er vi som er målet.

Guds perspektiv

Morgenbladet (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Knut Melvær: I forrige uke trakk rikskommentator Elin Ørjaseter fram riksislamkritiker Hege Storhaugs nye bok, Islam, den 11. landeplage. Til religion- og islamviteres store fortvilelse promoteres boken av Ørjaseter som en innføring til Islam, som samtidig brukes for å underbygge at det er en kobling mellom religion (les: islam) og terror (les: vold). I motsetning til det politikere angivelig hevder.

Imam med strømmen

Vårt Land (meninger) | 15.01.2016

Kommentar av Det er en utopi å tro at løsningen ligger i å insistere på en lokal variant. For det ligger i mange religiøse gruppers natur at de ikke ønsker noen «norsk» form for religion. Som religionshistoriker Torkel Brekke forklarte i et intervju med Vårt Land i fjor: En hel verden av religiøse ser det i dag som sin misjon å avskaffe «skitten» religion, altså religion iblandet med det man mener er kulturelle utslag. Det er forutsetningen for IS' eksistens: De later som de byr på den globale, rene religionen.

Øye for øye – og verden blir blind

Ny Tid (kommentar) | 15.01.2016

Kommentar av Ingeborg Breines: Hva er så de politiske, samfunnsmessige og økonomiske virkemidlene som kan virke på kort og på lang sikt i en komplisert situasjon som i Syria? Det er spørsmål vi må drøfte inngående. Noen svar kan synes gitt: Siden de ulike konfliktene i Midtøsten påvirkes av hverandre, trengs det en helhetlig tilnærming som inkluderer både Israel/Palestina og kurdernes situasjon. FN må inn mye sterkere, ikke bare med sikkerhetsrådsresolusjoner, men med politisk, økonomisk og samfunnsbyggende tiltak fra FNs ulike enheter. Et organ for å bygge sikkerhet og samarbeid i regionen på linje med OSSE bør vurderes.

Udemokratiske avtaler? (handel/TTIP/TISA)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Jan Erik Grindheim: Cathrine Sandnes og Lars Gunnesdal fra Manifest Tankesmie har i DN 11. januar et innlegg om handelsavtalene TTIP og TISA, med en rekke diskuterbare påstander.

Fred over oljebransjen (klima/energi)

Dagsavisen (nye meninger) | 14.01.2016

Debatt av Sunniva Holmås Eidsvoll: «Skal vi lykkes med å kutte både norske og globale karbonutslipp, må olje- og gassnæringen få være mer i fred», skrev Marte Gerhardsen fra Agenda i Dagsavisens perspektiv-spalte i forrige uke. Det overrasker meg at Gerhardsen med dette glemmer et svært viktig perspektiv når hun vil snakke om hvordan vi sørger for det grønne skiftet; nemlig grunnleggende maktanalyse.

Arne Strand snubler i klimapolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 14.01.2016

Kommentar av William M. Lafferty: Han sier at Ap burde «være glad for at Høyre sa nei til forslaget om et nytt klimaforlik». Slike politiske forlik burde «forbeholdes store nasjonale spørsmål og brukes i situasjoner der krise og krig truer». Den daglige politikken «bør drives av partiene i konkurranse med hverandre. Forlik visker ut forskjellene.» En slik vurdering er klart i utakt med forskning på dette feltet.

«Vi kom ikke akkurat til dekket bord i klimapolitikken»

Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Erna Solberg: Jeg er svært glad for at 196 land kom til enighet om en historisk avtale i Paris, en avtale som representerer et vendepunkt i det internasjonale klimasamarbeidet. Men selv den er ikke nok. Paris-avtalen er imidlertid et godt utgangspunkt.

Migrantkampen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Sverre Strandhagen: Frans Timmermans, første visepresident i Europakommisjonen, var denne uken i Ankara for å klage på sviktende tyrkisk grensekontroll. Migrasjonen fortsetter mellom Tyrkia og Hellas. Det kommer fortsatt mellom 2000 og 3000 personer hver dag. Vi kan ikke være fornøyd med det, var budskapet fra Timmermans etter møtet med Tyrkias minister for EU-saker, Volkan Bozkir.

Listhaug er toppers!

Dagbladet (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Terje Haugom: Integreringen skal i det hele tatt ikke gå på bekostning av vårt velferdssystem, slik at noen av våre egne eventuelle svake grupper blir skadelidende. Dette er noen av Moderatenes forventninger til den sittende regjering i asyl- og innvandringspolitikken. Listhaug gjør en utmerket innsats, og Moderatene forventer at hun får ha den jobben resten av perioden. I 2017 stiller Moderatene til valg.

Eg er også bekymra, Listhaug. Eg er bekymra for barn på flukt.

Aftenposten (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Espen Breivik: I det dei fleste av oss er gode og mette på julemat, legg regjeringa fram 40 forslag for å stramme inn den norske asyl- og innvandringspolitikken. Europas strengaste, vert det sagt. Eit av tiltaka er å auke bruken av midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Islamister får omtale bare de slipper en fis, mens folk trekker på skuldrene av høyreekstreme

Dagbladet (meninger) | 14.01.2016

Kommentar av Yousef Bartho Assidiq: De siste dagene har jeg på Facebook delt et knippe hatefulle innlegg fra det høyreekstreme anti-muslimske miljøet i Norge. Det er et forholdsvis lukket miljø på nettet, men som også manifesterer seg åpent på kommentarfeltene spesielt i de store nettavisene.

En historisk oppriktig fremstilling av Profeten Muhammad er mangelvare

Aftenposten (meninger) | 14.01.2016

Debatt av Osamah Rajpoot: Profeten sa: «Si ikke; hvis folk gjør godt mot oss – så vil vi gjøre godt mot dem, og hvis folk undertrykker oss – så vil vi undertrykke dem. Men bestem dere i stedet for at hvis folk gjør godt mot dere – så vil dere gjøre godt mot dem, og hvis de undertrykker dere, så vil dere ikke undertrykke dem». Det er denne lærdommen vi så sårt trenger i dag.

9271 - 9300 av 10571