Klipp fra media

Filter: debatt

Trygghet = en grønn klode

Dagsavisen (nye meninger) | 16.08.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Klimaendringene er ikke bare en trussel mot naturen rundt oss. Hvis vi ikke tar konsekvensene på alvor risikerer vi også å møte store sikkerhetspolitiske utfordringer. For selv om klimaendringene rammer alle med stor kraft, er ikke konsekvensene av et klima i endring likt fordelt. Noen områder er mer sårbare enn andre, og for en rekke øystater er truslene eksistensielle. De som har minst fra før rammes hardest, land som er preget av ressursmangel, sterk befolkningsvekst, svakt styresett og fattigdom. Situasjonen kan bli direkte farlig der klimaendringene forsterker presset på eksisterende motsetninger mellom land og folkegrupper.

Nyanser selger ikke

NRK ytring | 16.08.2018

Kronikk av Jon Lomøy (direktør i Norad): Folkeopplysning om utvikling – både framskritt og utfordringer – bør være en del av medienes samfunnsoppdrag og bør kunne kombineres med enkeltoppslagene om de akutte og dramatiske hendelsene.  Samtidig må alle vi som jobber med bistand og utvikling må ta disse tallene som en utfordring og arbeide for økt kunnskapsnivå. Framskrittene og nyansene må ikke bli borte bak kriseappellene om penger til hjelp. Vi må også feire og synliggjøre seirene og de gode resultatene. Å snu folks verdensbilde er ingen enkel jobb. 

Rederne kan lære av klesbransjen (samfunnsansvar)

DN+ (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Kim N. Gabrielli (direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge): Rederiene kan ta flere konkrete initiativ for å håndtere skipsvraking på Asias strender. Vraking av skip skjer delvis ved at barnehender peller skipene fra hverandre. Det kan vi ikke leve med. Tekstilsektoren er kanskje en av de mest utskjelte bransjene vi har. Stadig hører vi på radioen og leser i avisene om barnearbeid, dårlige lønninger og utrygge arbeidsforhold. Rana Plaza-ulykken i Bangladesh var et vannskille for sektoren.

Barn dør når byer bombes

Dagbladet (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Siv Mjaaland (leder for policyarbeid og humanitær edrustning i Norsk Folkehjelp) og Gunvor Knag Fylkesnes (leder for politikk og samfunn i Redd Barna): Når byer bombes er over nitti prosent av de som dør og skades sivile. Krig er blitt urbanisert. Vi trenger et politisk krafttak mot bombing av byer.

Oljekutt god klimapolitikk over tid?

DN+ (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Michael Hoel (professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo) og Knut Einar Rosendahl (professor ved Handelshøyskolen ved NMBU): Norsk oljekutt vil helt sikkert delvis motsvares av økt produksjon ellers i verden på kort og mellomlang sikt, men den oljen ville uansett blitt utvunnet senere.

Det avgjørende øyeblikket (demokrati)

Klassekampen+ | 16.08.2018

Kronikk av Helge Røed: Når tilliten til at det politiske demokratiet ikke klarer å skape sysselsetting, rettferdig fordeling og velferd for de store grupper i befolkningen, får de totalitære løsningene lett vind i seilene. Det har skjedd før – også i Norge.

Det er naivt å tro at millioner av syriske flyktninger vil tilbake til Bashar al-Assad

DN+ (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Hardt pressede naboland vil snarest mulig ha retur av millioner av syriske flyktninger. Russland og Tyrkia er pådrivere for at det skal skje. Moskva skal allerede ha sendt amerikanske myndigheter et forslag til hvordan USA og Russland kan organisere hjemreise for 1,7 millioner syriske flyktninger «i nærmeste fremtid». I begynnelsen av september planlegges et møte i Ankara som også Tyskland og Frankrike er invitert til. Der skal retur av flyktninger stå høyt på agendaen.

Sverige i brann og politisk kaos

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Hilde Øvrebekk Lewis: En rekke bilbranner i Sverige kan føre den politiske debatten tilbake til innvandring, mindre enn en måned før valget. Det vinner Sverigedemokraterna på.

Norge må vise EU solidaritet

Dagbladet (meninger) | 16.08.2018

Lederkommentar: Norge må være med på å ta sin del i frivillige ordninger i EU. Dette forsvarte Trine Skei Grande i Arendal, mens Fremskrittspartiets Siv Jensen ikke vil være med så lenge ikke alle EU-land er det. Det er i dag ikke mulig å få med de østeuropeiske landene, så Jensen vet godt at dette er et reint nei. Det kan ikke være Norges standpunkt. Våre nærmeste venner i Europa vil ikke forstå det. Vi er avhengige av et best mulig samarbeid i Europa, særlig i urolige tider.

Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke.

Aftenposten (meninger) | 16.08.2018

Kronikk av Kjetil Rolness (skribent og sosiolog): En mildt sagt raus definisjon av sysselsetting gjør at gapet mellom innvandrere og øvrig befolkning nedtones i statistikken.

Integreringsbygda

Nationen (meninger) | 16.08.2018

Lederkommentar: Til forskernes forbauselse trives flere innvandrergrupper bedre på bygda enn i byen. Velkommen etter, forskere.

Israel behandles urettferdig i offentligheten

Dagbladet (meninger) | 16.08.2018

Debatt av Bengt-Ove Nordgård (styreleder i Med Israel for fred - MIFF): Hvorfor er det så galt å kritisere Israel? spør Dagbladets Jan Erik Smilden i sin kommentar lørdag 11. august. Hele ni ganger omtales Med Israel for fred (MIFF), og skal vi tro ham rett har han nå begynt å høre på oss. Vi håper også at en samlet norsk presse vil begynne å lese i de drøyt 23.000 artiklene som ligger på vårt nettsted www.miff.no.

Hvor lenge skal Vesten vende et blindt øye til de saudiske angrepene i Jemen?

Aftenposten (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Samia Bouta (student): Det er på tide at regjeringene her i Vesten trapper opp presset mot Saudi-Arabia for å få slutt på menneskerettighetsbruddene i Jemen.

Nasjonalisme med et smil, tungt bevæpnet politi og hatefull retorikk

Dagbladet (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Martine Aurdal: Innvandringsspørsmål og ytre høyre preger Arendalsuka.

Nye allianser

Klassekampen (meninger) | 15.08.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Trump forsøker å opprettholde USAs verdensherredømme med represalier mot utvalgte land, men i stedet for å styrke amerikansk makt fører det til at landene som angripes søker sammen mot Washington. USA er fremdeles militært overlegen og rasler med sablene mot flere land. Det kan utløse militære konflikter, men Trumps aggressive cowboypolitikk kombinert med tyngdekraften i geopolitikken drar entydig i retning en mer multipolar verden.

En blåkopi for å redde Iran-avtalen

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 15.08.2018

Kommentar av Guy Verhofstadt (tidligere statsminister i Belgia og leder for sentrumsgrupperingen «Alliansen av Liberale og Demokrater» (ALDE) i Europaparlamentet): Denne uken gjeninnførte USA sanksjoner mot Iran. Ingen er lenger i tvil om den ordrette betydningen av «Amerika først».

Kampen om demokratiet i Amerika

Dagsavisen (nye meninger) | 15.08.2018

Kommentar av William M. Lafferty: Kampen om demokrati i Amerika er for alvor i gang. Presidentskapet til Donald Trump kan være redskapet som definitivt endrer USAs status som et ledende demokratisk system.

Avkoloniseringsideologien truer universitetene

Aftenposten (meninger) | 15.08.2018

Debatt av Jens Saugstad, Stig S. Frøland, Kjell Madsen, Janne Haaland Matlary, Reidun Sirevåg og Inger Nygaard Preus, (Universitetet i Oslo): Tidligere i år vedtok Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) resolusjonen «Avkolonisering av høyere utdanning». Kravet om «avkolonisering av akademia» er kjent fra campuser i USA, Storbritannia og Sør-Afrika, og en internasjonal kampanje vil likestille tradisjonell og folkelig kunnskap med moderne vitenskap.

Dilemmaet Norge

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.08.2018

Kommentar av Hilde Øvrebekk Lewis: En åpen debatt er viktig. Men det er ikke debatten om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke vi nødvendigvis skal bruke tiden på. Det er så og si alle klimaforskere i verden enige om at de er. Flere og flere investorer trekker pengene sine bort fra investeringer i kull, olje og gass, og investeringer i fornybar energi øker. Da er det løsninger vi må snakke om.

Kan Equinor ha en sjeføkonom som løfter fram «Klimarealistene»?

Dagbladet (meninger) | 15.08.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Equinor har egen bærekraftdirektør, de lager perspektivscenario for hvordan verden ligger an til å nå togradersmålet (de slår fast at det går for treigt), og de har mål om at 30 prosent av investeringene de gjør i 2030 skal være i fornybar energi. Et for lav ambisjon, men retningen er ikke til å ta feil av. Equinor vil være et selskap som også eksisterer i en framtid hvor olje og gass må ut av energisystemene. Da er det litt vanskelig å forstå hvorfor de har en sjeføkonom som mener det er viktig å utfordre den offentlige debatten med stemmer fra nettstedet Klimarealistene - som mener at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt.

LoVeSe actually not

DN+ (meninger) | 15.08.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Sannsynligheten for at det blir oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, med kjæleforkortelsen LoVeSe, var liten fra før. Den er i ferd med å bli enda mindre. Tvert imot kan hele debatten bli avsluttet en gang for alle på Arbeiderpartiets landsmøte til våren.

Sverige i brann

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.08.2018

Lederkommentar: Man kan saktens spørre seg hva som er motivet for den vilkårlige vandalismen. Er målet å hisse opp til mer fremmedfrykt? Finnes det grupperinger i innvandrerbefolkningen som faktisk ønsker at Sverige skal gå i fremmedfiendtlig retning? Denne «logikken» minner i så fall om holdningene til islamister som bruker terror for å provosere fram en krig mellom Vesten og «islam». Det er all grunn til å være dypt urolig over det som skjer i Sverige nå. Situasjonen må bringes under kontroll.

Pinlig og uredelig fra Høyres Michael Tetzschner om Aps innvandringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 15.08.2018

Debatt av Tove Karoline Knutsen (Tromsø Arbeiderparti): Høyres Michael Tetzschner krever i et innlegg i Aftenposten «klare svar» fra Jonas Gahr Støre på hva som er Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Tetzschner bør feie for egen dør før han forlanger svar fra andre.

Interneringen av uighurer er uakseptabel

Aftenposten (meninger) | 15.08.2018

Lederkommentar: Denne uken forteller Aftenposten om at Kina holder én million mennesker i omskoleringsleirer. Kina nekter for at slike leirer finnes. Tallene Aftenposten viser til, er hentet fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Komiteen mener tallene som presenteres, er troverdige.

Forsvar og forretning

Dagbladet (meninger) | 14.08.2018

Kommentar av Morten Strand: Kan vi stole på Donald Trump? Svaret er like provoserende som det er selvfølgelig. For svaret er nei.

Nato-allierte glemmer ikke at Trump ydmyker og fornærmer dem

DN+ (meninger) | 14.08.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Donald Trump kan skape en bølge av antiamerikanisme i Europa. Natos medlemsland har hittil hatt to sjokkartede møter med USAs president Donald Trump. Både på minitoppmøtet mai i fjor og det ordinære toppmøtet i juli i år skapte Trump krisestemning og ødela Natos ambisjon om å fremstå samlet.

Nye tilløp til rustningskontroll

Dagsavisen (nye meninger) | 14.08.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Russland og USA lanserer nye våpen samtidig som nedrustningsavtaler står i fare. Vladimir Putin vil gjenopplive dialogen om rustningskontroll.

Er ekstremsommeren tegn på klimaendringer?

Bergens Tidende (meninger) | 14.08.2018

Kommentar av Clemens Spensberger (Postdoktor Geofysisk Institutt, UiB og Bjerknessenteret): Kontrasten mellom 2015 og 2018 viser at det neppe er hele forklaringen. Så mye har ikke klimaet endret seg de siste tre årene.

Varmare, villare og mykje nærmare (klima)

NRK ytring | 14.08.2018

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Alle må lære av sommaren 2018. Vi treng løysingar som er på storleik med problemet vi står ovanfor. Det er ei leiarutfordring som gjeld frå statsministeren og nedover. Mange av klimatiltaka kan verke små kvar for seg, men kunsten–og leiarutfordringa–er å få dei til å bli store nok til saman. Ingen politikar må gløyme, ein einaste dag, at samfunnet vårt må omstillast for å unngå eit varsla samanbrot. 

Støres ikke-svar

Morgenbladet+ (meninger) | 14.08.2018

Kommentar av Ole Hjortland og Pål Antonsen (filosofer ved Universitetet i Bergen): Riktignok antyder Stanghelle at Arbeiderpartiet, i likhet med partiets europeiske søsterpartier, omfavner standpunkter fra «høyrepopulistisk banehalvdel». Det er rimelig å tro at Støre er uenig i den karakteristikken. Men hvis dette var punktet Støre ønsket å imøtegå, er det sørgelig lite relevant innhold i tilsvaret. Han vil altså ha seg frabedt en sammenligning mellom den migrasjonspolitiske debatten i Arbeiderpartiet og det han kaller «Frps stadige innvandringskrumspring», men uten å forklare hvorfor. 

1 - 30 av 8809
1 2 3 4 5 6 .... 290 291 292 293 294