Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: debatt

Smartest for kloden (FNs bærekraftsmål)

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Kronikk av Per Espen Stoknes og Jørgen Randers (BI Senter for Grønn Vekst): Raskere økonomisk vekst kan fjerne fattigdom og gi bedre utdannelse og helse fortere enn før. Det samme kan kraftigere politisk innsats gjøre, men ingen av disse klarer å løfte verdens samlede bærekraft noe videre fra 2030 til 2050. Alle disse alternativene truer sivilisasjonens langsiktige stabilitet. Paradoksalt nok underminerer bærekraftsmålene da sin egen bærekraft. Men vi fant ett scenario som kan levere både på de fleste bærekraftsmålene og for kloden.

En ny sentrum/venstre-regjering bør ha andre mål for bistanden enn hvor mye penger den skal bruke

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Andreas C. Halse: Vaksinering, jenters utdanning, reduksjon av fattigdom og ikke minst å redusere forskjellene, bør være åpenbare prioriteringer for utviklingspolitikken. Man bør imidlertid også ta innover seg at mer penger kan gjøre forskjellene større. Det er ikke vanlige folk som tjener på en konkurranse i luksusvaner.

Retten til familieplanlegging (reproduktive rettigheter)

Vårt Land (verdidebatt) | 17.10.2018

Kommentar av Dr. Natalia Kanem (undergeneralsekretær i FN og direktør i FNs befolkningsfond - UNFPA) og  utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I utviklingsland mangler 214 millioner kvinner, som ikke ønsker å bli gravide, tilgang til god prevensjon. Å gi disse kvinnene muligheten til selv å velge om og når de vil bli gravide, vil gjøre flere i stand til å få en utdannelse, en jobb, og å investere mer i de barna de velger å få; i helsen til barna og utdannelsen deres. Dette ville komme kvinner og familier til gode, og også starte en god sirkel av positiv utvikling for mange land.

Kina bør presses hardere

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Lederkommentar: USAs underminering av det globale frihandelsregimet har gjort Kina til en naturlig alliert for alle som vil redde det. Dessuten sies det ofte at et godt forhold til Kina, er en forutsetning for å bedre menneskerettighetssituasjonen. Kun da kan man snakke med kineserne om menneskerettigheter, noe som er et punkt på programmet for de fleste offisielle besøk i landet, også det norske statsbesøket nå. Spørsmålet er likevel om slik «dialog» blir noe annet enn et fikenblad, en øvelse som skal få de vestlige lederne til å føle seg bedre, men som ikke har noen positive konsekvenser for de undertrykte i Kina.

Kalle Moene blander forskning og politikk

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Bård Glad Pedersen (informasjonsdirektør i Equinor): Moene har helt rett i at forskning har bidratt til å få frem viktig kunnskap om det som kalles ressursforbannelsen, at naturressurser kan gi svakere økonomisk utvikling i land med dårlig styresett. Men forskningen Moene viser til gir ikke svar på om selskaper kan spille en positiv rolle gjennom måten de opererer på.

Slurv med bærekraft

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Bente E. Engesland (administrerende direktør, BCW) og Kristian R. Andersen (partner, The Governance Group): En fersk analyse av 100 børsnoterte selskaper viser at mange slurver med bærekraftsinformasjon.

Ensidig karikatur av forsvarsindustrien

Dagbladet (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Endre Lunde (kommunikasjonsdirektør i Nammo): Dag Hoel graver 10. oktober dypt i historiebøkene for å forsette sin paradoksalt nok historieløse karikatur av Nammo og norsk forsvarsindustri. I tillegg til å påstå at norske deler inngår i våpensystemer som brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen, noe som vanskelig kan forstås annerledes enn at han mener disse våpnene med hensikt skal ha blitt brukt til å angripe sivile mål (noe det ikke finnes noen bevis for), så fortsetter han å hevde at hensynet til arbeidsplasser og økonomi alltid går foran i eksportspørsmål.

Klimaet og optimistenes fallitt

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, Universitetet i Oslo): Angrepet på «pessimisme» i klimadebatten er dårlig tenkt og livsfarlig i praksis.

Afrikas framtid, vårt mareritt?

Klassekampen+ (meninger) | 17.10.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Det er ikke naturgitt at Afrikas demografiske overgang truer Europa. Først og fremst forandrer den Afrika. Og det er også der man kan være med å påvirke utfallet av endringene. Men da må vi evne å se bortenfor Middelhavet.

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Dagbladet (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av  Lars Kolbeinstveit (filosof i Civita): Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit.

Samtykker de som tier?

Dagsavisen (nye meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Pål Hadler: Palestinske barn helt ned i tolvårsalderen blir arrestert og bortført til avhør og mishandling av israelske soldater i kamputstyr. Våre folkevalgte er øredøvende tause.

Bistandsreform? Ja takk

DN+ (meninger) | 16.10.2018

Debatt av Catharina Bu (Tankesmien Agenda): Utviklingsminister Nikolai Astrup svarer i Dagens Næringsliv 10. oktober på min kronikk om bistandsreformen. Hadde Astrup lest kronikken ordentlig, hadde han sett at jeg ikke mener at reformen i seg selv er galskap – den er helt betimelig og nødvendig. Den er også igangsatt på bakgrunn av et forslag fremmet av KrF, og med bred politisk støtte i Stortinget. Det jeg derimot setter spørsmålstegn ved, er om Astrup gjør de beste og riktige grepene i forvaltningen for å sikre god kvalitetsbistand som er i utviklingslandenes – ikke Norges – interesse.

Hva skjer med maten vår? (bistand)

Nationen (meninger) | 16.10.2018

Kronikk av Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag), Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet), Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag) og Tora Voll Dombu (Norges Bygdeungdomslag): Utviklingsminister Nikolai Astrup sier han er bekymret for at antall underernærte øker. Derfor jobber hans departement med en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Men i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir ikke landbruksbistand tilstrekkelig prioritert. Bevilgningene svarer ikke til utfordringene verden står ovenfor. Norge må ta globalt lederskap i kampen for å bekjempe sult og klimaendringer. 

Tomme løfter til tomme mager

DN+ (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Knut Andreas Lid (Caritas Norge), Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet) og Reinaart Pretorius (Norges Vel): Forslaget til statsbudsjett for neste år nevner for første gang matsikkerhet og landbruk som én av hovedprioriteringene for norsk bistand. Det er positivt at regjeringen ser på kampen mot sult som et viktig innsatsområde i klimaendringenes tid, men da må penger følge satsingen.

Kongeleg korreks

Bergens Tidende (meninger) | 16.10.2018

Lederkommentar: Kong Harald fortener støtte for å ta opp menneskerettar med kinesarane.

Kan kampen for klimaet vinnes? Hvorfor det dessverre ser dårlig ut

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Ståle Økland (forfatter): Vi mennesker endrer oss ikke før vi må, og da kan det være for sent.

Nå haster det med klimaomstillingen

Bergens Tidende (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Jakob Grandini (stipendiat, Institutt for geografi og Senter for klima- og energiomstilling, UiB): Endringer kan være ubehagelige, de kan til og med inspirere en perifer aktivistgruppe til å sette bompengestasjoner i brann.

Tåler vi mer dårlig nytt fra Sahel? (klima/flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 16.10.2018

Kronikk av Bjørn G. Sæbø: FNs siste klimarapport med råd om å kutte klimagassutslippene innen 2030 for å nå 1,5-gradersmålet, flettes sammen med den dystopiske tilstanden Sahel-landene befinner seg i. Sahel er – dessverre – det perfekte bildet på klodens tilstand i 2018. Klimaendringene har lagt seg oppå Sahels mange andre problemer, og illustrerer på grimt vis hvordan den menneskeskapte klimakrisen skaper en ny flyktningkrise som igjen skaper en sikkerhetspolitisk krise – som på sin side utsetter europeiske demokratier for høyrepopulistisk og høyreekstremt press. 

Issmelting kan gi ny migrasjonsbølge

VG (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Yngve Kvistad: – Migrasjonen over Middelhavet er ingenting sammenlignet med masseflukten vi kan få nordfra …

Fjern avgiftsfritaket for tvilsom biodiesel #10tiltak

DN+ (meninger) | 16.10.2018

Lederkommentar: Norge kan ikke lenger subsidiere rasering av regnskog.

Rask omstilling til lavutslipps-samfunnet

Dagens perspektiv+ (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): For å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader er det nødvendig at alle land kutter utslippene mer enn de har sagt de skal gjøre under Parisavtalen. Alle land må vurdere å øke ambisjonene når nye eller oppdaterte mål skal sendes inn i 2020, noe Norge også vil gjøre.

Fra 2019 kan ingen klimagassutslipp være gratis #10tiltak

DN+ (meninger) | 16.10.2018

Lederkommentar: 2019 bør bli året der Norge – som første land i verden – sørger for at ingen klimautslipp er gratis.

Vi er ikke problemet

NRK ytring | 16.10.2018

Replikk fra Leif Christian Jensen (statsviter og senior samfunnsanalytiker, Asplan Viak): Kjære forfatter Johan Mjønes. Jeg leste din velskrevne tekst «Verden går til helvete» på NRK Ytring den 13. oktober, og deler din bekymring.

Naivt å tro at staten sikrer det frie ord

Dagsavisen (nye meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Sindre Hovdenak: Attentatet mot Daphne Caruana Galizia føyer seg inn i en lang og dyster rekke av drap på journalister. Ifølge International Federation of Journalists (IFJ) ble minst 81 journalister drept i 2017. Det er riktignok en liten nedgang fra året før, da 93 journalister ble drept. Men samtidig har omfanget av vold og trusler mot journalister økt betydelig, ifølge IFJ. Over 250 journalister satt fengslet i 2017.

Regimets sanne ansikt

VG (meninger) | 16.10.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Kronprins Mohammed bin Salmans kongstanke om å modernisere verdens mest konservative land ligner mest et fatamorgana i ørkenen, en luftspeiling.

Bin Salmans sanne ansikt

Vårt Land (verdidebatt) | 16.10.2018

Lederkommentar: Dette er nok et eksempel på at det reformvennlige imaget han prøver å bygge for omverdenen, ikke stikker spesielt dypt.

Den høyhælte sheriffen (USA/FN)

Dagsavisen (nye meninger) | 15.10.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Den hissige tonen fra Det hvite hus, og for så vidt også fra et knippe andre presidentpalass rundt om, undergraver FNs kredibilitet ytterligere. I stedet for å gjøre FN bedre i stand til å oppfylle sitt formål, blir det stadig enklere og mer risikofritt å bryte menneskerettighetene, for alle medlemsstatene. Ved nyttår rir Haley inn i solnedgangen. Hun etterlater seg på ingen måte et FN hvor lov og orden er gjenopprettet. Men barslagsmålet har i det minste en mindre aktiv deltaker.

Skuffende, Søreide (Norge/Kina)

VG (meninger) | 15.10.2018

Lederkommentar: Kong Harald var forbilledlig klar i sin tale da han i helgen møtte norsk presse i forbindelse med det pågående statsbesøket i Kina. Kongen sa at han kom til å ta opp menneskerettigheter med de kinesiske myndighetene. Dette er helt andre toner enn da Stortingets utenriks- og forsvarskomité i september besøkte Kina for første gang siden de diplomatiske forbindelsene ble normalisert. 

Konsensus er en dårlig rettesnor for sannhet og fremskritt

Aftenposten (meninger) | 15.10.2018

Debatt av Morten Jødal (Klimarealistene): Påstanden om konsensus innen klimaforskningen indikerer en dynamikk forskningen ikke vil være bekjent av: Gruppetenkning. Den kjennetegnes ved at deltagerne skjermer seg fra alternative forklaringer, troen på at gruppen alltid har rett, at medlemmene påberoper seg høye etiske standarder, stereotypiske syn på opponentene, konformitet og selvsensur og forekomsten av tankevoktere.

Personlig eller politisk

Klassekampen+ (meninger) | 15.10.2018

Kronikk av Per Bjørn Foros (tidligere førsteamanuensis NTNU): Hvorfor er det «moralistene» i klimadebatten som får stå til ansvar, og ikke de selvgode optimistene?

1 - 30 av 9324
1 2 3 4 5 6 .... 307 308 309 310 311