Klipp fra media

Filter: debatt

Frihandel bidrar til en rikere verden

Bergens Tidende (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av John Andre Kongsvik (ungdomskandidat for Vestland Høyre): Frihandelen er truet. Proteksjonisme, frihandelens strake motsetning, får økende oppslutning i verden og Europa.

Klimasaken trenger en ny Gro

Aftenposten (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Agnar Kaarbø (forfatter og foredragsholder): De unge og utålmodige i politikken, som ser klimautfordringen som den viktigste saken, kan hente inspirasjon fra Gros første år.

Vond konflikt om vindmøller

VG (meninger) | 20.04.2019

Lederkommentar: Vindkraft-konflikten på Frøya skulle aldri kommet så langt.

Treg utfasing av fossil energi er problemet

Dagbladet (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Olav Hjeljord (prof. emeritus, NMBU): Vi har god tid til å vente på at vindkraften blir lønnsom til havs.

Penga rår, også i naturen

NRK ytring | 20.04.2019

Kronikk av Knut Folstad (arkitekt MNAL): Den norske naturelskeren Lars Monsen måtte helt til Canada for å kunne reise i dagevis uten å se menneskets strukturer. Nå tilrettelegger NVE for vindmøller over hele Norge. Det hele pakkes inn som en verdig ofring, et inngrep i naturen for å redde omgivelsene.

Dyrene dør, og det er vår feil

Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Antall dyr i verden er mer enn halvert på bare 50 år. De menneskelige ødeleggelsene på jordens økosystemer er en av de største truslene i verden i dag, og nesten ingen gjør noe for å løse det.

Demokratiets fiender

Dagbladet (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av John O. Egeland: I kampen mot terror må fiendebildet være presist. Vi må sikre oss at norske muslimer er på innsiden av de demokratiske tradisjonene, ikke støtes ut. Eidsvoll er for alle som støtter folkestyre, rettsstat og menneskerettighetene.

Norske barn av IS-kvinner er et norsk ansvar

VG (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Abid Q. Raja (V): Jeg håper det snart vil være mulig for regjeringen å si at, ja, dette er vanskelig, men ja, vi vil forsøke likevel å hjelpe disse barna hjem. Det er det eneste valget som vil tåle historiens dom.

De ensomme ulveflokkene

VG (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Anders Giæver: Høyreekstrem terror er omfattende, men nedadgående. Christchurch-angrepene kan likevel være varsel om en ny epoke.

Magiske tulletall (ulikhet)

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Morten Jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU): Oxfam har sin egen kandidat som de markedsfører hardt hvert år den uka. De slipper sin rapport om global ulikhet i januar hvert år, og har nå også en tradisjon for å lage en slik «killer fact» som de kaller det. Oppskriften er ganske enkel. «X mennesker er like rike som den fattigste halvparten av verdens befolkning». Årets magiske tall var 26. 26 mennesker eier altså like mye som de 3,8 milliarder fattigste i verden. Det er slående.

Skolen stenger døra til verden

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Mette Bjerkaas (FN-Sambandet): Fagfornyelsen og de nye læreplanene skal gi elevene kompetanse til å møte og løse fremtidens utfordringer. Skal vi tro Kunnskapsdepartementet, vil disse utfordringene følge Norges landegrenser. I det siste utkastet til de nye nasjonale læreplanene, som nå er ute på høring, er det globale perspektivet fraværende og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema har mistet sin tyngde. I stedet skal elevene få kompetanse om Norden, det nasjonale og det lokale.

Derfor fungerer ikke regelverket for norsk våpeneksport

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Kjølv Egeland (Folkerettsinstituttet): I teorien er det bred politisk enighet om at Norge skal føre en ansvarlig våpenhandel tuftet på demokratiske og menneskerettslige prinsipper. Men i praksis har lettvintheter og økonomiske interesser ofte fått råde. Det er på tide å rydde opp. Steg én er å flytte håndhevelsen av eksportkontrollregelverket fra regjeringen til et uavhengig organ. Regjeringen har selv betydelige interesser i norsk våpeneksport, og er derfor ikke det rette organet til å implementere reglene.

Ferdig med saka?

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Jon Hellesnes (filosof): Stortinget har avslutta Libya-saka med ei sjenerøs sjølvvurdering, framført av saksordføraren, Knut Arild Hareide (KrF). Berre representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) dissenterte. Følgeleg adresserer eg ikkje dette skriftstykket til parlamentarikarane. Merknadene mine er retta til vanlege norske statsborgarar, for utanfor Stortinget er neppe alle ferdige med den norske krigsdeltakinga. 

Rødt tar klimaproblemene og industriarbeiderne på alvor

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Debatt av Tobias Drevland Lund (Rød Ungdom): Uten å få med oss fagbevegelsen og de som jobber i industrien, har vi tapt klimakampen. Derfor er jeg glad for at Rødt på Stortinget har lagt fram 12 forslag til en ny industriell revolusjon.

Vindkraft må skattes hardere

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Lederkommentar: Når motstanden mot vindkraft på land er så sterk, er det fordi flere motargumenter er gode og relevante. De må møtes.

Kun elektriske varebiler i sentrum

Nettavisen (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Marius Paus (biløkonom og blogger): Europeiske byer, Oslo inkludert, planlegger en massiv nedstenging av bysentra for fossildrevne varebiler. Renere luft er målet. Varedistributører kan unngå millionregninger om de begynner å tilpasse seg allerede nå.

Påsken er blasfemiens høytid

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Gyrid Gunnes (prest og doktorgradsstipendiat i teologi/diakoni, VID vitenskapelige høgskole): Sekulær blasfemi er å betvile en felles tro på at folkevalgte politikere tar inn over seg og er i stand til å løse de utfordringer samfunnet på ethvert tidspunkt står ovenfor. Et eksempel på en slik sekulær blasfemi kan være de siste måneders klimastreikende skoleungdom, initiert av den svenske tenåringen Gretha Thunberg. 

Det vanskelige miljøvernet

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Kronikk av Arild Løvik (høgskolekandidat i natur- og miljøvernfag, samfunnsgeograf): Vi ser skriften på veggen. De menneskeskapte klimaendringene er snart irreversible. Verdens arter utryddes i rekordfart. Ungdommen gjør opprør. Det er et stort engasjement for natur- og miljøvern i Norge og de fleste ønsker å gjøre noe konkret, men hva skal vi gjøre?

Den største forbrytelsen

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kronikk av Erland Kiøsterud (forfatter): Jeg er ikke forsker, heller ikke akademiker, men en privilegert norsk borger med penn i hånden som langsomt, nærmest mot min vilje, har fått åpnet øynene for det forskerne lenge har visst: Vi kan stå foran økologiske sammenbrudd om vi ikke snarest endrer kurs. Jeg ønsker ikke en lavere levestandard eller å måtte gi fra meg privilegier for å redde klimaet. Jeg innser at jeg kan være nødt til å akseptere det.

Oslo-politikerne aner ikke hvordan de skal stoppe ghettofiseringen av byen

Nettavisen (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Gunnar Stavrum: Om få år er ikke-vestlige innvandrere i flertall i flere bydeler i Oslo. Sannheten er at politikerne ikke aner hva de skal gjøre med det.

Ren løgn om Herland Report

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Hanne Nabintu Herland (religionshistoriker og grunnlegger av The Herland Report): Sharam Alghasi kommer med ren løgn om Herland Report og viderefører den stupide skyttergravstenkningen «for eller imot muslimer,» «høyre eller venstre,» som var utdatert allerede på 1980-tallet. Alghasi kjenner godt profilen til Herland Report og tv-kanalen på Youtube. Han lyver likevel og sier at Herland Report påberoper seg å være eksklusiv bærer av sannheten, når vi skriver at «informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte som argumenter i en bredere debatt.»

Vi tar kampen – her

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Kathrine Jensen (leder, Palestinakomiteen i Norge): Flere enn 100 norske artister har signert Palestinakomiteen i Norges artistopprop om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 (ESC) i Israel. Artistene gjør dette i solidaritet respekt for palestinernes ønske om hvordan kampen for like rettigheter skal føres. I Klassekampen 9. april tar Arild Rønsen til orde for å heller reise til Tel Aviv og veive med palestinske flagg i gatene.

Gazas barn er også Israels ansvar

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Ambassadør Alon Roth nevner ikke noe om Israels ofte disproporsjonale militære svar på Hamas’ raketter.

Veien mot fred i Afghanistan er kronglete

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Kai Eide (tidligere spesialutsending for FN i Afghanistan): Alternativet til å fortsette forhandlingene er endeløs krigføring. Og til nå har det bare ført til at Taliban gradvis styrker sin posisjon.

Selskaper i skyene må reguleres med et fast, globalt grep

DN+ (meninger) | 16.04.2019

Kommentar av Kristian R. Andersen (partner i The Governance Group as): Monopoler som opptrer globalt, trenger også universell regulering med minstekrav som alle land innfører. Ellers rømmer selskaper som rammes til den ene nasjonen som tilbyr «bedre» skatte- eller konkurransevilkår. For å få fortgang på reguleringsarbeidet bør Siv Jensen og Torbjørn Røe Isaksen gjennom sine nordiske naboer få EUs danske konkurransekommissær Margrethe Vestager på banen. 

En dytt i riktig retning (gjeldslette)

Vårt Land (verdidebatt) | 16.04.2019

Kommentar av Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): Norge er en viktig støttespiller for Somalia. Blant annet har Stortinget bestemt at Somalia skal være et av Norges partnerland for norsk utviklingspolitikk. Den norske utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein har også hatt møte med statsminister Khaire under IMF og Verdensbankens vårmøter i Washington. Vi håper Norge vil fortsette å støtte gjeldsslette for Somalia i internasjonale fora og at dette arbeidet krones med innvilgelse i den nærmeste framtid. Det moralske og humanitære behovet for gjeldsslette for Somalia er stort.

Fiaskoen Schjøtt-Pedersen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.04.2019

Kommentar av Asbjørn Ness (seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese): Oljebransjen er blitt et monster i Norge. Schjøtt-Pedersen og Norsk olje og gass har gjort en elendig jobb.

Den rette energimiksen

Klassekampen+ (meninger) | 16.04.2019

Kommentar av Osvald Medhus (Hol): Dei negative sidene ved kolkraftproduksjonen tvinga Tyskland til å satse stort på vind, sol, hydrogen, og andre fornybare energikjelder. Problemet er at vind- og solenergi, som er dei viktigaste, er ikkje regulerbare. Når sola ikkje skin og vinden ikkje blæs, treng ein energi frå regulerbar kraftproduksjon.

Olje- og vindkonflikter i fleng

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 16.04.2019

Lederkommentar av Magne Lerø: Olje- og energiministeren sier havvind ikke er lønnsomt og kan true fisken. Da blir det olje og vind på land de neste tiårene - tross økende protester.

NHH-pensumets klimatiltak virker ikke i praksis

DN+ (meninger) | 16.04.2019

Debatt av Ebba Boye (samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge) og Anders Fagernæs (samfunnsøkonom og fagansvarlig bærekraft i Geelmuyden Kiese): I sitt tilsvar til vår kronikk i DN 5. april skriver NHH-student Audun Flatebakken at økonomipensumet gir mange klimatiltak som virker (innlegg i DN 6. april). Vi er enige: Avgifter og kvoteordninger er gode løsninger. I teorien.

1 - 30 av 11269
1 2 3 4 5 6 .... 372 373 374 375 376

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.