Klipp fra media

Filter: debatt

USA kan forbli verdens overlegne supermakt

Aftenposten (meninger) | 23.02.2019

Kommentar av Øystein K. Langberg: Det er åpenbart at Kina allerede utfordrer vestlige selskaper og land på en rekke områder. Samtidig har USA et politisk system i dyp krise, fallende levealder og raskt økende økonomiske forskjeller. Under Donald Trump, men også under Barack Obama, har landet vist seg fra en mer innadvendt side. Gamle allianser nedprioriteres. Slik det ser ut nå, står USA i fare for å spenne ben på seg selv. Kanskje er det en like stor trussel mot landets hegemoni som Kina.

De rike blir rikere. Dette er kapitalismens bidrag.

Aftenposten (meninger) | 23.02.2019

Vegard Holtås (19), Rød Ungdom, Bergen, og Syver Kleve Kolstad (14), Rød Ungdom, Nesodden, på Si;D: Kapitalismen har gitt oss ufrihet, forskjeller, fattigdom og en miljøkatastrofe.

Sannheten om Big Oil

Klassekampen+ (meninger) | 23.02.2019

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til ATTAC): «Sannheten om Big Oil og klimaendringen» var 9. februar hovedoppslaget i det britiske uketidsskriftet The Economist. Tidsskriftet er det ypperste uttrykket for kapitalkreftenes tenkemåte i Europa – denne gang med et knusende slakt av oljeindustriens totale mangel på en forsvarlig klimapolitikk. The Economist bruker Exxonmobil, den største giganten blant verdens petroleumsgiganter, som utgangspunkt for en sylskarp lederartikkel og en nådeløs redaksjonell dekning. Det viser seg at Exxonmobil står fram i verden nøyaktig slik som Equinor/Statoil står fram i Norge.

Hetebølger rammer ulikt

DN+ (meninger) | 23.02.2019

Kommentar av Jana Sillmann (forskningsleder ved Cicero) og Sebastian Sippel (forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio): Klimaendringene gir flere ekstreme hetebølger. Fattige land rammes hardere, og innbyggerne der er sårbare. Økonomisk utvikling er en av løsningene.

Når Ap vakler, må Høyre stå støtt (olje/klima)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.02.2019

Kommentar av Aleksander Stokkebø (H): Arbeiderpartiet har den siste tiden måtte tåle kritikk for å skape usikkerhet rundt rammebetingelsene til vår største næring. Hege Haukedal Liadal svarte i Aftenbladet med å be sine meningsmotstandere «slutte å sutre» og «gnåle». Jeg kan forsikre henne om at Høyre ikke vil slutte å kjempe for arbeidsplassene langs kysten. Hver gang Ap eller andre skaper usikkerhet, kommer vi til å svare med å stå opp for oljå.

Noen Oslo-bydeler bør ikke bosette flyktninger

Aftenposten (meninger) | 23.02.2019

Lederkommentar: Også Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har gitt sin tilslutning til at flyktninger ikke skal bosettes i områder med store levekårsutfordringer. Det er et enkelt og greit prinsipp, all den tid det er krevende å få til integrering av nyankomne flyktninger i det norske samfunnet. I områder med store levekårsutfordringer bør innsatsen konsentreres rundt disse.

Jihadist-bruder uten hjemland

DN+ (meninger) | 23.02.2019

Kommentar av Mah-Rukh Ali (kommunikasjons- og samfunnssjef i Care Norge og forfatter. Som spaltist i DN skriver hun på egne vegne): Kvinner ble brukt i IS-propaganda da kalifatet vokste. Nå blir kvinner utnyttet for å vinne sympati.

Trumps arabiske fred

Vårt Land (verdidebatt) | 23.02.2019

Kommentar av Erling Rimehaug: Trump vil at Israel og araberne skal slutte fred over hodet på palestinerne. Det prøvde USA for 40 år siden også.

Ei global rørsle mot globalisering

Dag og Tid+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Per Anders Todal: Startskotet for antiglobaliseringsrørsla var ein leiarartikkel i den franske månadsavisa Le Monde Diplomatique i desember 1997.

Når det kommer til stykket, gjør Xi Jinping som han vil

Dagbladet (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Heidi Sæbø: Kina kom ikke godt fra det da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten nylig la frem sine årlige trusselvurderinger. Landet ble blinket ut som en fremmed makt som vil forsøke å påvirke politiske prosesser og utføre etterretningsoperasjoner som kan skade Norge og norske virksomheters interesser. PST gikk så langt som å advare mot at det kinesiske teleselskapet Huawei skal få bygge ut 5G-nettet, trolig til amerikanernes fornøyelse.

Våre selskapers samfunnsansvar

DN+ (meninger) | 22.02.2019

Kronikk av Bård Harstad (professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo): Motivasjonen for å ta ansvar er blant annet «at dette kan bli et konkurransefortrinn» i fremtiden. Det legges liten vekt på offentlige selskapers særskilte samfunnsansvar. Dette holder ikke mål. Det er nemlig flere grunner til at samfunnsansvaret er større for statlige selskap enn private og at dette ansvaret må defineres tydeligere.

Kloden har dødelig feber. Vi burde reagere som om det var krig

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Storm Gimmestad (18) på Si;D: De største kildene til CO₂-utslipp er transport, olje og gass. Det utgjør 80 prosent av Norges klimagassutslipp. Utslippet er for høyt og er med på å skape den meget dødelige feberen kalt global oppvarming. Det påvirker først og fremst klima, det biologiske mangfoldet, og de fattigste menneskene i verden. Isbreene smelter, som fører til økt havnivå.

Fremtidens velferd betales ikke av olje

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Bård Vegar Solhjell og Guro Lystad (WWF Verdens naturfond): Med en ambisiøs og målrettet klimapolitikk er det er ennå en god mulighet for at overgangen til lavutslippssamfunnet kan skje på en smidig måte. Men det krever en helt annen holdning til, og forståelse for, Norges rolle og ansvar i det grønne skiftet både nasjonalt og globalt. Og det krever at vi satser på å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i stedet for å beskytte oljeindustrien. Dersom vi begynner arbeidet nå, vil det gjøre jobbene til Øystein Olsen og Siv Jensens etterfølgere mye lettere.

På tide å lytte til de unge

Klassekampen+ (meninger) | 22.02.2019

Kronikk av Gert Nygårdshaug (forfatter): Heller enn å la forsvaret sluke enda flere milliarder, bør vi omdirigere pengene til redning av klimaet.

Mer geografi på timeplanen

Bergens Tidende (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Per Christian Holm (Lektor i Geografi ved Metis VGS i Bergen): Klimaendringer er den største globale utfordringen vi har, og kunnskapen om hva som skjer, og hvorfor det skjer, er avgjørende for å løse problemet. Geografi kan ikke være det minste faget i norsk videregående skole dersom man ønsker å gjøre fagtilbudet mer relevant. Det er det eneste faget som kan undervise helhetlig om klimaendringene. For å sette det i perspektiv, har historiefaget 169 timer. 

Soyafri fôrfabrikk på Kvaleberg?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Heidi Lundeberg og Anja Bakken Riise (FIVH): Framtiden i våre hender gratulerer fôrsamvirket med den nye fabrikken i Stavanger. Men som FN påpeiker, avheng ei berekraftig framtid av at alle land utnyttar sine ressursar i matproduksjonen. Å redusere fôrimporten og basere husdyrfôr på norske ressursar, er ein viktig del av dette.

Botox og plastisk kirurgi er Vestens hijab

Minerva+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Sophie Louise Matlary: Vår vestlige feminisme hevder å kunne fremme likestilling for kvinner over hele verden. Det er i teorien fint, men umulig i praksis. En vestlig feministisk teori kan ikke passe alle kvinner.

Det einaste dei desperate foreldra visste, var at det var farlegare å bli att

Dagbladet (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Jarl Wåge: Eg blir ståande og sjå på den gebrekkelege armadaen. Ein av båtane full av vatn. I ferd med å synke. Dei cruisar ikkje akkurat på fyrste klasse, desse flyktningane.

Europa delt: Klimavenner i nord står mot innvandrermotstandere i sør før EU-valg

DN+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: EU har aldri vært mer populært blant innbyggerne. Likevel kan EU-haterne gjøre et brakvalg i mai. Europa er delt ved Alpene.

Viktig utspel om integrering

Dag og Tid+ (meninger) | 22.02.2019

Lederkommentar av Svein Gjerdåker: Frp har gjort framlegg om full stogg i busetjinga av flyktningar i Oslo. Linda Noor, leiar av den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, gjev delvis støtte til utspelet og skriv i Dagsavisen at ho vil ha ein lang pause i busetjinga av flyktningar i Oslo fordi integreringsproblema er så store i byen.

Ingen kuppmaker

Minerva+ (meninger) | 22.02.2019

Mediekritikk av Jan Arild Snoen: Norske medier omtaler Juan Guaidó som «selvutnevnt» president i Venezuela. Nei, han er utpekt til vervet av den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen.

Gamle erkefiender strides om arven etter frigjøringsbevegelsen Solidaritet

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Ingrid Brekke: For 30 år siden vant Solidaritet kampen mot diktaturet i Polen. Regjeringen markerer ved å redusere statsstøtten til Solidaritets-museet i Gdansk.

Dei store parasittane i internasjonal økonomi

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2019

Kommentar av Odd Tarberg: Ikkje lett å temje dei store, farlege og "nasjonslause" konserngigantane.

Norsk eller kinesisk kontroll?

Nettavisen (meninger) | 21.02.2019

Kommentar av Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik (Senterpartiet): «Det å ikke være herre over egne telekommunikasjonslinjer, er det samme som å ikke ha noen egen hær». Dette fortalte Huaweis grunnlegger, Ren Zhengfei, til ledelsen i det kinesiske kommunistpartiet, ifølge NRK.

Må få vite hvordan verdiene skapes (SPU/skatt)

DN+ (meninger) | 21.02.2019

Debatt av Mona Thowsen (PWYP Norge): «Skatt bør betales der økonomiske verdier skapes», uttalte kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet i DN den 7. januar. Oljefondets forventningsdokument definerer tre prinsipper. Det er en god begynnelse. Problemet er at de ikke er tydelige nok. De gjør det ikke mulig å vite hvor økonomiske verdier skapes.

Egentlig tar ingen Greta Thunberg på alvor

Minerva+ (meninger) | 21.02.2019

Kommentar av Pål Mykkeltvei: Thunberg later til å ha en revolusjonær, utopisk agenda som nesten ingen egentlig støtter. Derfor hjelper det ikke debatten at hun blir medieyndling.

Den mektige miljøeliten

Dagbladet (meninger) | 21.02.2019

Debatt av Sveinung Rotevatn (statssekretær for Venstre i klima- og miljødepartementet): Senterpartiets Geir Pollestad har snikra seg ein fin stråmann. Den heiter «miljøeliten», og har ein hittil ukjent kontroll over norsk samfunnsliv.

Elektrifiseringsiver og vindmøllebonanza

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2019

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Det er en voldsom iver etter å elektrifisere alt, fra biler til ferjer og datasentre. Men med dagens politikk krever dette en storstilt teppebombing med vindmøller i norsk natur.

Dyrt, farlig og umoralsk?

Bergens Tidende (meninger) | 21.02.2019

Debatt av Inge André Utåker (master of Science, bakgrunn fra Forsvaret): Sondre Båtstrand forteller i BT 15. februar at han er imot atomkraft. Motstanden er oppskriftsmessig, men hviler bare på påstandene om at kjernekraft er dyrt, farlig og umoralsk.

Europas demokratier er truet

VG (meninger) | 21.02.2019

Kommentar av Bjørn Engesland og Emil Andre Erstad (Den norske Helsingforskomité): EU-valget i mai kan bli et autoritært mareritt. Forrige uke ble Ungarnnedgradert på Freedom House sin årlige rangering av friheten i verden, fra å være et fritt land til å ikke lenger være det. Fra nå av blir Ungarn, midt i hjertet av Europa, bare rangert som delvis fritt. Det er spesielt tre grunnleggende verdier som undergraves i det stadig mer autoritære Ungarn: Demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

1 - 30 av 10571
1 2 3 4 5 6 .... 349 350 351 352 353