Klipp fra media

Filter: debatt

Nei til særnorsk «Google-skatt»

DN+ (meninger) | 22.02.2018

Debatt av Jan Morten Drange og Runar Pahr Andresen (Anfo Annonsørforeningen): I disse dager behandler Stortinget et forslag som gjerne omtales som «Google-skatt». Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) ber Stortinget om å utrede en særnorsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller. Forslagsstiller mener det er på tide med en oppdatering av skattesystemet både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at selskaper som Google og Facebook beskattes i det markedet de opererer.

Nok en bortkastet mulighet for oljefondet?

Dagsavisen (nye meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Beate Sjåfjell (professor ved UiO) og Heidi Rapp Nilsen (forsker ved Norut): I forrige uke sendte Finansdepartementet rådet fra Norges Bank om å trekke olje- og gassektoren ut av referanseindeksen til oljefondet ut på høring. Det er fare for at det blir nok en bortkastet mulighet. Rådet om å trekke fondet ut av olje og gass ble av Norges Bank begrunnet med at det vil redusere oljeprisrisikoen i den norske stats formue.

Oljefondet kan ikke styre unna alle selskaper norske politikere misliker

DN+ (meninger) | 22.02.2018

Lederkommentar: Fondet investerer stort sett i det som finnes av børsnoterte selskaper. Fondet er en sparebøsse, ikke et politisk verktøy. Når Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti nå vil ha en utredning om å utelukke såkalte gamblingselskaper, er det et skritt bort fra denne modellen.

Oljepenger i spill

Vårt Land (verdidebatt) | 22.02.2018

Lederkommentar: I Norge har vi spillmonopol for å dempe de negative sidene ved pengespill uten å totalforby. Slik kommer overskuddet alle til gode, og bransjen blir enklere å kontrollere. At Oljefondet skal investere milliarder av kroner i en praksis vi ikke tillater her hjemme, virker inkonsekvent. Eller for å bruke Asheims egne ord: «svært, svært uansvarlig».

Regjeringen har sterke ambisjoner for grønn omstilling av industrien

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.02.2018

Debatt av Tina Bru (H): Uten fangst og lagring av CO2 vil det være svært vanskelig å nå verdens klimamål. Men for å unngå at månelandingen igjen blir et mageplask, trengs det bedre prosesstyring.

Vi kan ikke feire menneskerettighetene

Bergens Tidende (meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): Vi som arbeider med menneskerettsforkjempere må spørre oss selv om vi har tatt støtten til menneskerettighetene for gitt. I 1948 var menneskerettighetene viktige for oss nordmenn, fordi vi hadde gjennomlevd krigens og fascismens grusomheter. Nå krever det mer for å vise hvorfor menneskerettighetene er relevante. For Norge, som er et lite land i en verden av stormaktspolitikk, bør kampen for menneskerettighetene være av største interesse.

Vi har vært ufattelig naive

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Astrid Meland: Politikken er aldri statisk. Aps nye syn gir muligheter for nye kompromiss. Heller enn å jamre over gamle dager, bør Frp rekke ut en hånd for å få sin politikk vedtatt. Med alt det gale som er blitt gjort, kan det i grunnen bare gå bedre.

Ideologisk terror

VG (meninger) | 22.02.2018

Lederkommentar: Det er, som blant annet professor Brynjar Lia ved institutt for Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo har påpekt, ofte stor avstand mellom hvordan terroren forklares av europeiske myndigheter, og hvordan den begrunnes av dem som utøver terroren. Radikalisering forklares av storsamfunnet som resultatet av utenforskap, dårlig integrering og rasisme. Terroristene selv oppgir rene ideologiske årsaker: Det er «vestens krig mot islam» som rettferdiggjør angrepene.

Blodig sluttoppgjør

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Diktatoren har vunnet, men krigen fortsetter. Regimet vil knuse den siste rest av motstand. Samtidig kjemper stormakter om innflytelse i etterkrigstidens Syria.

Diktaturet forsøker en sjarmoffensiv

VG (meninger) | 22.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ett år etter det bisarre drapet på Kim Jong-uns halvbror i Kuala Lumpur stjeler diktatorens søster showet i Pyeongchang.

Skatteapati

DN+ (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Rolv Erik Ryssdal (Schibsted): Debatten om «Google-skatt» og ulike konkurransevilkår i mediebransjen bidrar til å gjøre problemet med teknologigigantenes skattefrihet mindre enn det er.

Har Norge virkelig et strengt regime for våpeneksport?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Pål Hadler (advokat): Flere vitner har bekreftet at israelske Apache-helikoptre opererte i luftrommet da angrepet fant sted. Da jeg i ettertid besøkte ruinene i Zeitoun, kom landsbyens unger trekkende med halepartiet av en AGM-114 Hellfire-rakett. Det er med andre ord meget sannsynlig at norsk våpenteknologi medvirket til massakren på al-Samouni familien, og at Norge dermed bærer et medansvar for myrderiene. I så fall er det til liten trøst at drapsvåpenet ikke «fremstår som norsk».

Argumentasjon i klimadebatten

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2018

Kommentar av Øyvind Davidsen: Det er vitenskapen vi må forholde oss til, ikke psykologien når vi skal ta debatten om klimaendringene.

Si ja til norsk klimaindustri, Erna

Dagsavisen (nye meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Kristin Skogen Lund (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Karl Eirik Shcjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Marius Holm (ZERO) og Frederic Hauge (Bellona): Norge har lovfestet et mål om å kutte klimagassutslipp med minst 80 prosent innen 2050. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA er klare på at karbonfangst og -lagring er nødvendig for å nå klimamålene. Samtidig øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatt. Vi har ingen tid å miste.

Tankeeksperiment: Si at ingen brukte «terror» om drap og massedrap med muslimsk gjerningsperson

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Påstanden om at muslimske massedrapsmenn mer eller mindre alltid omtales som terrorister, mens ikke-muslimske sjelden eller aldri omtales slik, er en gjenganger.

#Metoo-kampanje om seksuell trakassering i Mekka

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Den egyptisk-amerikanske journalisten Mona Eltahawy har startet en kampanje på Twitter for å avdekke seksuell trakassering i Mekka og andre hellige steder.

Løslat Gui Minhai

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av PEN International, PEN America, English PEN, Hong Kong PEN, Svenska PEN, Norsk PEN, Dansk PEN: Kina må stanse de fremprovoserte tilståelsene og løslate foreleggeren Gui Minhai nå!

Finnes det noen vei videre for Venezuela etter dialogens sammenbrudd?

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antulio Rosales (SUM/UiO): Uten løsning på Venezuelas politiske krise, finner man ikke løsninger på den humanitære og økonomiske krisen.

Den glemte krigen i Ukraina

VG (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Heine Sandvik Brekke (16): I fjor ble over 40 barn drept eller skadet som følge av den pågående krigen i Ukraina, ifølge en rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Tre triks mot skattetriksing

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Annette Alstadsæter (professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU): Paradise Papers blottstiller detaljane i multinasjonale selskaps utnytting av inkonsistente regelverk mellom land for lovleg å kunne flytte skattbart overskudd til skatteparadis. Men det er ikkje bare å samanlikne formelle selskapsskattesatsar for å definere eit land som skatteparadis. Ofte har land låg skatt for spesielle typar inntekter, som Norges rederiskatteordning og mange EU-lands patentboksar.

Formidling fra det globale Sør

Vårt Land (verdidebatt) | 20.02.2018

Kommentar av Asle Jøssang: Stadig kommer en annonse fra Plan Norge som viser bilde av en navngitt ­jente som sitter hjemme i Afrika et sted og ­venter på at mamma skal komme hjem fra arbeid. De har ikke råd til barne­hageplass, og givere oppfordres om å trå til. Jeg skulle likt å ha sett hva som ­hadde skjedd dersom det sto en annonse om en Emma i Ålesund som var i samme ­situasjon.

Ikke «Norge først», takk

Dagbladet (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Andreas Økland: Der vi før hadde en bistandsminister, er det en stigende erkjennelse av at det er flere sider ved norsk politikk som påvirker utviklingen i de fattigste landene. Utviklingsministerens oppgave blir å se alt dette i sammenheng. Skal Astrup lykkes som utviklingsminister, er det likevel bruken av bistandsmidlene han må gi mest oppmerksomhet framover. Vi har nemlig ikke særlig tiltro til at bistandspengene brukes effektivt nok.

Jusen er en del av demokratiet (miljøsøksmålet)

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace Norge) og Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom): Over to sider i Dagens Næringsliv anklager olje- og energiminister Terje Søviknes miljøorganisasjonene for å omgå demokratiet (DN 14. februar). Bakgrunnen er at Greenpeace, Natur og Ungdom og Bellona har reist ulike søksmål mot staten knyttet til oljepolitikken. Dette mener Søviknes er «misbruk av rettsapparatet» og en «juridifisering» av oljepolitikken.

To trusler

Klassekampen (meninger) | 20.02.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Dani Rodrik mener det ikke bare trengs mekanismer for å hindre overgrep mot minoriteter og svekkede sivile rettigheter – det er også nødvendig å sikre demokratiet ved at politikerne står ansvarlig overfor velgerne. Det liberale demokratiet kan forfalle til et autoritært styresett eller til udemokratisk liberalisme, men det er også slik at når politikken ikke lenger er demokratisk forankret, så styrker det kreftene som arbeider for en utvikling i retning et autoritært styresett.

Italias drømmevalg

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Den store migrasjonsbølgen over Middelhavet har vært hovedsak i valgkampen. De fleste partiene vil ha bråstopp i innvandringen og støtter den sittende regjeringens avtaler med ulike grupper i Libya for å stanse tilstrømningen. Silvio Berlusconi og Lega Nord-leder Matteo Salvini har begge lovet å tvangsreturnere rundt en halv million migranter dit de kom fra. En kø av kritikere har påpekt at dette er lettere sagt enn gjort, ettersom land i Afrika er svært lite begeistret for ideen.

I en ideell verden ...

Dagsavisen (nye meninger) | 20.02.2018

Kronikk av André Møkkelgjerd (NOAS): I en ideell verden hadde det ikke vært kriger, og flyktninger hadde ikke eksistert. I en ideell verden hadde vi sluppet store svingninger i antall asylsøkere som kommer irregulært til våre grenser og blandede grupper av mennesker med og uten beskyttelsesbehov. I en ideell verden hadde alle flyktninger søkt tilflukt i naboland, som er et lavkostland langt borte.

Hvilke kriser står Norge overfor?

Nationen (meninger) | 20.02.2018

Kronikk av Chase Alexander Jordal (nestleder i Bergen Sp): Dersom forholdene i de alt hardt rammede områdene bare forverres, sammen med en kraftig befolkningsvekst, kan en forvente utbrudd med hungersnød, krig over begrensede ressurser (som vann) og at de allerede svake statene tilnærmet kollapser. Dette vil overlate områdets innbyggere med to valg, gi opp livet eller flytte på seg. Alle forstår hva som er det naturlige valget. Resultatet vil være massiv migrasjon fra de utsatte landene til vestlige velferdsstater, en migrasjon som vil få svært uheldige konsekvenser for stabiliteten i mottakerlandene, så vel som for velferdsstaten som institusjon. 

Ap må omsette sine verdier til praktisk politikk

VG (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Lars Martin Mediaas (medlem i Oslo Arbeiderparti og leder av Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus): Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal jobbe med asyl- og integreringspolitikken. Det er ikke nødt til å gå galt. Selv om utvalgsleder Masud Gharahkhani kanskje hadde tatt litt for mye Møllers tran da han presenterte dette i media. Arbeiderpartiet er nødt til å lage samlende kompromisser, ikke konkurrere med Frp om å gå lengst mulig. Arbeiderpartiet har solidaritet som en grunnverdi, ikke strenghet. 

Tyrkias legitime selvforsvarstiltak

Aftenposten (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Kerem Yilmaz (Ambassaderåd, Den tyrkiske ambassaden i Oslo): Det er påfallende å se hvordan Tyrkias legitime intervensjon karakteriseres som en invasjon.

Kan en kryptovaluta redde Venezuela?

NRK ytring | 20.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antonio Rosales (SUM/UiO): Regjeringen i Venezuela går utradisjonelle veier for å løse den økonomiske krisen i landet. Mye taler for at det ikke vil fungere.

1 - 30 av 7498
1 2 3 4 5 6 .... 246 247 248 249 250