Klipp fra media

Filter: debatt

Kampen mot «globalistene»

VG (meninger) | 16.12.2017

Kommentar av John Færseth (forfatter): Den Nordiske Motstandsbevegelsens nettsted «Frihetskamp» fremstår ved første øyekast som en illeluktende bukett av utfall mot jøder, «kulturmarxister», «homolobby» og andre som forsøker å ødelegge det hvite, homogene Norge. Samtidig er det også en rekke artikler, mange av dem publisert under rubrikken «Verdensanskuelse», der vi kan lese at det pågår et storstilt program for å bytte ut befolkningen i Europa og vesten, støttet av NGO-organisasjoner og venstrepartier. Hensikten er å rive ned nasjonalstatene, samtidig som den organiserte homobevegelsen skal rive ned tradisjonelle verdier.

Universalismen som politisk paradigmeskift

Resett (meninger) | 16.12.2017

Kommentar av Geir Ivar Jørgensen: Fra hver sin vinkel peker Christian Anton Smedshaug og Terje Tvedt mot den «universalisme» som har rullet over verden siden midten av 80-tallet. Den som har fått flere benevnelser, bl.a. «nyliberalisme» og «nykonservatisme». 

Støre er også påvirket av historien (det internasjonale gjennombruddet)

Aftenposten (meninger) | 16.12.2017

Kronikk av Terje Tvedt (professor): Ved å omdefinere denne Norgeshistorien til forfatterens «meninger», faller verden tilbake på plass for ham. Da er det hans «universelle» og rette oppfatninger, mot mine «gale» oppfatninger. Det er denne tenkemåten som gjør at hans arbeid både for menneskerettighetene (om det er i Libya eller Egypt) og sosial rettferdighet (i Norge) ikke kan lykkes, og at han ikke har vært i stand til å definere fellesverdiene for det nye, multikulturelle samfunnet han har fremmet.

En flau bris for havvind

Dagbladet (meninger) | 16.12.2017

Lederkommentar: Hvis vi skal lykkes med å oppnå målene i Parisavtalen må den globale energimiksen domineres av fornybare energikilder. Olje, kull og gass må fases ut, mens sol, vann og vind må inn. Klarer vi ikke det koker vi kloden. Det betyr slutten på mye av livet slik vi kjenner det for en rekke arter og mennesker rundt om på planeten. En slik erkjennelse skaper problemer for et land som Norge. Ikke bare tjener vi oss søkkrike på olja – vi har også blant de beste forutsetningene for å levere nye teknologiske løsninger i fornybar sektor, særlig innen vann og vind. Det er en vond skvis for norske politikere. Ikke vil de strupe inntjeningen fra det svarte gullet, ikke vil de gå glipp av det grønne.

Aps Listhaug-spøkelse

VG (meninger) | 16.12.2017

Kommentar av Hanne Skartveit: Når Støre og andre ledende Ap-politikere har malt Listhaug-spøkelset på veggen, har de også undergravet sine egne argumenter for en streng, rettferdig og human asylpolitikk – og styrket den fløyen i Ap som ønsker en oppmykning. Dermed kan det bli denne linjen som vinner frem når Ap nå setter ned et utvalg som skal gå gjennom partiets politikk på dette feltet.

Som man roper i innvandringsskogen, får man svar

Aftenposten (meninger) | 16.12.2017

Kommentar av Andreas Slettholm: Det er ikke første gang folk viser betydelig større motvilje mot muslimer enn mot innvandrere. For eksempel stilte SSB naboskapsspørsmålet fire ganger i samme verdiundersøkelse på 90- og 00-tallet. Jevnt over var to-tre ganger så mange skeptiske til muslimer som innvandrere. Sist, i 2008, var andelen henholdsvis 13 og 6 prosent. Det er altså god grunn til å anta at HL-undersøkelsen indikerer for stor muslimskepsis.

WTO må ut av landbruket

Nationen (meninger) | 15.12.2017

Kronikk av Aksel Nærstad (styremedlem i Handelskampanjen og internasjonal koordinator for More and Better Network): Den ellevte ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon, WTO, ble avsluttet i Buenos Aires i Argentina onsdag kveld denne uken. Det er mange forhold som burde tilsi at det skulle ha blitt fattet vedtak knyttet til landbruk og matproduksjon for å utrydde sult og ekstrem fattigdom, men det skjedde ikke. Tvert imot blir et handelsregelverk som bidrar til sult og fattigdom, videreført.

Store, digitale skattehull må tettes

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Harald Brandsås (fagdirektør i Revisorforeningen): Skattereglene er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester og immaterielle rettigheter. En global skatterevolusjon må komme.

Kullsorte norske sparepenger

Dagsavisen (nye meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Else Hendel (WWF Norge): Klimafinansiering var hovedtemaet da toårsdagen til Paris-avtalen ble feiret denne uka. Tunge finansaktører som Verdensbanken og flere statlige og private fond benyttet anledningen til å vise hvordan de følger opp avtalen. Erna Solberg lanserte at Statens pensjonsfond utland skal bidra til bedre integrering av klimarisiko i langsiktig kapitalforvaltning. Det er et paradoks at fondet samtidig er investert i selskaper som bygger nye kullkraftverk.

Den norske selvgodhet

NRK ytring | 15.12.2017

Debatt av Mikael Bergius (stipendiat, NMBU), Jill Tove Buseth (stipendiat, NMBU), Tor A. Benjaminsen (professor, NMBU) og Mats Widgren (professor, Stockholms universitet): Norsk og skandinavisk bedriftskultur blir sett opp til på grunn av sin ansvarlighet i forhold til «andre beilere» som står i kø for å komme seg til Afrika, skriver Eivind Fjeldstad fra Norwegian African Business Association og Erling Ølstad fra Mestergrønn i en Ytring 5. desember. Skandinaviske aktører anses nærmest som å ha en iboende «godhet» som gjør investeringene deres mer rettferdige. Dette føyer seg inn i en skjønnmaling av skandinavisk kapital som ikke reflekterer virkeligheten.

EUs usynlige migrantmur

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Det er enklere for EU å bli enig om å holde migrantene borte enn å ta seg av dem som er kommet.

«Ap har mye å lære av danske kolleger, men bør ikke følge dem i alt.»

VG (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Sylo Taraku (forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda): Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg for å fornye partiets politikk på distrikt, arbeid og innvandring. Dette er et betimelig initiativ ettersom partiet ikke klarte å ha eierskap på noen av disse sakene under valgkampen i høst. Når det gjelder innvandring mente bare 15 prosent av velgerne at Ap hadde best politikk, mot 35 prosent for Frp.

Skal Stortinget vedta «forslaget om drukningsdød for flyktningar»?

Aftenposten (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Syver Grepstad (sjømann): Gleda over talet på delingar i sosiale media har framstått som viktigare enn sorga over talet på drukna i Middelhavet.

Registrering og rangering av minoriteter i Norge

Adresseavisen (meninger) | 15.12.2017

Kronikk av Heidi Thorp Stakset (lektor): SSB har denne uke gitt ut en rapport om kriminalitet blant innvandrere i Norge, og det er innvandrings -og integreringsminister Sylvi Listhaug som har bestilt rapporten. Rapporten lager oversikt over hvilke land som er representert på kriminalitetsstatistikken, og vektlegger forskjeller etter innvandrerbakgrunn og utvikling over tid.

Islam eller ukultur

Resett (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Lily Bandehy: Etter 2006 har det  blitt vanskeligere å kritisere islam som den politiske ideologien den er. Islam er ikke bare religion, fordi fra første dag prøvde «profeten» Muhammed å kombinere politikk med religion. Han var meget dyktig i politikken og han brukte alle brutale metoder fra lurerier til halshugging og total brutalitet for å kombinere de to. Han var en god politiker, kriger, og slavehandler. Slik kunne han kombinere makten med troen og beholde makten for seg selv og etterkommende kalifater.

Libanon hjemsøkes av et velkjent spøkelse

Aftenposten (meninger) | 15.12.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Libanons stabilitet kan se ut som et lite mirakel. Men det mirakelet er meget skjørt.

Erik Bye var ikke naiv under Biafra-krisen

Aftenposten (meninger) | 14.12.2017

Kommentar av Bjørn Magnus Berge (forfatter): Erik Bye ble rasende over verdenssamfunnets maktesløshet under sultkatastrofen i Biafra. Han dro dit og rapporterte det han selv så, og ble ikke lurt av propaganda.

Den utfordrende fosfatmangelen

Nationen (meninger) | 14.12.2017

Kronikk av Vidar Ausen (økolog): Blir den kommende mangelen på fosfat like utfordrende som klimautviklingen? Med fortsatt – og sannsynligvis økende – forbruk på nåværende nivå vil forekomstene av fosfat av god kvalitet kunne være oppbrukt allerede om ca. 35 år. Hva blir konsekvensene for verdens matproduksjon?

Vi vil ha en handlingsregel for flyktningpolitikk

Aftenposten (meninger) | 14.12.2017

Kronikk av Torstein Ulserød og Haakon Riekeles (Civita): Et måltall for flyktninger vil naturligvis ikke løse alle konfliktsaker knyttet til flyktningpolitikken. Men et måltall vil gjøre det mulig å ha en mer reell og helhetlig diskusjon om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i Norge, uten at det blir en debatt som egentlig handler om innvandringsnivået.

Omdalsk laissez-faire og sandkasse-krigen som skader debatten

Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.12.2017

Debatt av Alexander Seldal: Sven Egil Omdals kommentarartikkel om SSB-rapporten om innvandringens betydning fram mot år 2100 er med på å degenerere det offentlige ordskiftet og polarisere frontene.

Hvordan kunne forskere utføre et slikt oppdrag?

Bergens Tidende (meninger) | 14.12.2017

Kommentar av Ragnar Fjelland (professor emeritus ved UiB): Forskningsmessig er innvandringsrapporten til Erling Holmøy i SSB lite verdt. Men den minner oss om at vi aldri ukritisk bør godta henvisning til forskningsrapporter.

Høyt spill i FN (Israel/Palestina)

Aftenposten (meninger) | 14.12.2017

Kommentar av Hans Morten Haugen (professor ved VID): Jeg er blant dem som mener at okkupasjon utgjør en alvorlig menneskerettighetskrenkelse, og jeg arbeider mot at bosettingsprodukter, uavhengig av bedriftenes nasjonalitet, skal selges under frihandelsavtaler som Israel har inngått. En FN-liste kan bistå oss i ikke å bli medskyldige i menneskerettighetskrenkelser. Det er å håpe at FN, til tross for enormt press, velger å offentliggjøre listen.

Et råttent system for de rike (skatteparadiser)

Dagsavisen (nye meninger) | 13.12.2017

Kommentar av Kari Elisabeth Kaski (SV): Et par uker etter Paradise Papers er det på tide å gjøre opp status. Hvor står vi, etter avsløringene som viser at bruken av skatteparadiser er langt mer omfattende enn vi hittil har kjent til. At 120 internasjonale politikere og 1.000 nordmenn knyttes til skatteparadiser. Det er et jordskjelv, men gir lite rystelser i norsk politikk. Debatten i Norge preges av en implisitt forståelse av at alle ser utfordringene ved skatteparadisene. Men så enkelt er det jo ikke.

Glimrer ved sitt fravær (studenter fra Sør)

Vårt Land (verdidebatt) | 13.12.2017

Debatt av Anders Breidlid (professor ved HiOA) og Rune Nilsen (professor emeritus ved UiB): Kvoteordningen gjorde at det ved sentrale norske universiteter og høgskoler ble bygget opp fagmiljøer som prioriterte langsiktige partnerskap innen forskning og utdanning med institusjoner i lavinntektsland, ikke minst i Afrika sør for Sahara. Disse ordinære studieplassene som var åpnet for «kvotestudenter», har bidratt vesentlig til at internasjonalisering med forankring i lavinntektsland ble vektlagt, og ikke minst at tema som FNs «bærekraftmål» («Sustainable Development Goals») fikk en naturlig og strategisk plass ved noen norske institusjoner.

Ingen applaus (Nobelprisen)

Klassekampen (meninger) | 13.12.2017

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Ican har gjort en formidabel jobb med å skape folkelig opinion mot kjernefysiske våpen og oppnådde en seier med FN-vedtaket i juli. Det avgjørende er likevel at opinionen i atomvåpenmaktene og deres allierte endres. Norge må, på linje med andre USA-allierte, være med å presse Washington og Nato til å endre militær doktrine. Da vil også et effektivt og reelt internasjonalt forbud være innenfor rekkevidde.

Markedet setter pris på klima

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 13.12.2017

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Verdens største investorer er i ferd med å sette den CO2-prisen politikerne ikke har fått på plass.

Venstre bommer fortsatt for åpent klimamål

Stavanger Aftenblad (meninger) | 13.12.2017

Kommentar av Erlend Kristiansen (MDG Rogaland): Vi har i år ikke hørt et eneste lite «pip» fra Venstre om økte drivstoffpriser. Det som fremstod som deres viktigste sak er visst ikke lenger «aktuell».

Listhaug risikerer å komme på kant med Stortinget

Dagbladet (meninger) | 13.12.2017

Lederkommentar: Innvandringsminister Sylvi Listhaug er så irritert over Stortingets vedtak om «oktoberbarna» tidligere i høst at hun har sendt et formelt brev til Stortinget. Hun ber om svar på 26 spørsmål, angivelig for å oppklare hva Stortinget egentlig mente da det vedtok nye kriterier for behandling av mindreårige asylsøkere. Statsrådens fremgangsmåte er helt spesiell og kan vanskelig ses som annet enn en demonstrasjon mot stortingets vilje.

Potet-rapporten

Dagsavisen (nye meninger) | 13.12.2017

Lederkommentar: Innvandringsministeren presenterer rapporten slik: «Jeg synes det er nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge begår mer kriminalitet enn befolkningen ellers. Ett minstekrav til alle som kommer hit er at man følger norsk lov. Det er urovekkende at 2.-generasjons innvandrere er mer kriminelle enn sine foreldre. Dette er noe vi må diskutere, og ikke sminke bort». Men rapporten viser også at kriminaliteten blant innvandrere går ned.

En muslim som statsminister

Bergens Tidende (meninger) | 13.12.2017

Kommentar av Mathias Fischer: Halvparten av nordmenn vil ikke synes det er greit om en muslim blir statsminister. Heldigvis viser historien at holdninger kan endre seg raskt.

1 - 30 av 7004
1 2 3 4 5 6 .... 230 231 232 233 234