Klipp fra media

Filter: debatt

Trump og høyrepopulistene er liberalismens lausunger

Dagbladet (meninger) | 20.10.2017

Kommentar av Oscar Dybedahl, Sigurd Hverven og Ola Innset, forfattere og Mimir Kristjánsson (redaktør av «Ingen mennesker er født frie – Kritikk av liberalismen»): De fire siste tiårene har vært en ny gullalder for liberalismen. Den har gitt oss mer marked og mindre demokrati, lavere skatt og økte ulikheter, svakere fagforeninger og rikere eiere.

Vurderer verden med Vestens verdier

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.10.2017

Debatt av Annelin Eriksen, Bjørn Enge Bertelsen og Knut Rio (Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen): Modeller som bruker europeisk kultur som målestokk for verden, kan umulig være vitenskapelig interessant og vil fort komme til kort i sin forståelse av andre deler av verden, enten det er småskalasamfunn i Stillehavet eller store og voksende økonomier, som for eksempel India og Kina.

Barn i krig og konflikt

Vårt Land (nye meninger) | 20.10.2017

Lederkommentar: Søndag går NRKs TV-aksjonen av stabelen. Denne gangen går pengene til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

Kjære moderparti: Det er ikke for sent å snu om atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 20.10.2017

Milan Aran (20), Unge Høyre på Si;D: Det er mulig å si nei til atomvåpen og fortsatt handle i tråd med NATO.

Korttenkt om klimakutt

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.10.2017

Kommentar av Olav Øye (Bellona): DN er redd for at staten skal bevilge midler til CO2-håndtering «i blinde» (lederartikkelen 17. oktober). Det er riktig at den endelige investeringen i fullskala CO2-håndtering for industrien vil koste flere milliarder. Men denne beslutningen skal først tas av Stortinget i 2019.

Aftenpostens fokus på Jagland blir feil

Aftenposten (meninger) | 20.10.2017

Kommentar av Torbjørn Frøysnes (tidligere ambassasdør): Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har i flere år vært engasjert i bredt anlagt diplomati på høyt nivå mot korrupsjon og mangel på rettsstat i Aserbajdsjan.

Vi har fått nok nå, Jagland

VG (meninger) | 20.10.2017

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Det hele er utløst av en stor artikkel i Aftenposten der Aserbajdsjans mangeårige praksis med å gi parlamentarikere i Europarådet dyre gaver og reiser omtales. I artikkelen hevdes det at Jagland har vært treg med å rydde opp i ukulturen. Om dette stemmer eller ikke, hva Jagland kunne gjort eller ei, det vet jeg ikke. Men at dette er puststjelende ærekrenkelser, eller sammenlignes med det menneskerettighetsaktivister rundt om i verden opplever, det er med respekt å melde det rene skjære vås. 

Fremtidsfrykt gir grobunn for tysk høyrepopulisme

Aftenposten (meninger) | 20.10.2017

Kronikk av Bjørg Hellum (frilans): «Integrer oss først», sier innbyggerne i det gamle DDR. Manglende jobbsikkerhet, aldersfattigdom og flyktningstrøm forklarer fremgangen for AfD.

Terror, helse og skolegang

VG (meninger) | 20.10.2017

Kronikk av Pio Ding og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Konsekvensene av tørkekrisen i Somalia er tap av helse, liv og livsgrunnlag for den oppvoksende generasjon. Men den spenner også beina under den positive utviklingen som det skjøre landet har vist de siste årene.

Kina strammer grepet

VG (meninger) | 20.10.2017

Lederkommentar: Signalene er en sterkere betoning av miljø over økonomisk vekst. Det handler selvsagt om at den raske veksten ikke vil fortsette. Og angsten blant partipampene for økende intern uro i en befolkning der millioner er ute av fattigdom. Frykten er motstand fra en stadig større middelklasse.

Kurdernes mareritt

VG (meninger) | 20.10.2017

Kommentar av Ingeborg Huse Amundsen: På tre uker gikk full jubel og heiste flagg til totalt nederlag for kurderne i Nord-Irak. Hva skjedde?

Vær mer raus, Støre

NRK Ytring | 19.10.2017

Replikk fra utenriksminister Børge Brende (H): Regjeringen har lagt frem offensive bistandsbudsjetter. Men viktigere enn kvantitet er at regjeringen har økt kvaliteten på bistanden. Vi har ønsket å gjøre bistanden mer målrettet og katalytisk, altså utløsende for vekst og utvikling i mottagerlandene. Et konkret eksempel er doblingen av satsingen på utdanning de siste fire årene.

Skifte av person - og kurs?

NRK Ytring | 19.10.2017

Kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap): Statsministeren bør utnevne en utviklingsminister som kan ta et politisk ansvar for et bistandsbudsjett på over 35 milliarder kroner. Her ligger satsinger av stor betydning for Norges internasjonale profil, som vaksineinitiativ, regnskogsatsingen, utdanning til unge jenter - og får vi håpe - et krafttak for å berge verdenshavene. En egen statsråd trengs for å fylle noe av det tomrommet som har stått der i fire år. Norge har tapt mye av det lederskapet som ble utviklet på utviklingsfeltet av Hilde Frafjord Johnsen og Erik Solheim i tidligere regjeringer.

Vi trenger bistand

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Lederkommentar: Dersom regjeringen skal kunne forvente å bli tatt på alvor med retorikken om å «hjelpe dem der de er», er det minste Solberg kan gjøre å utnevne en kompetent statsråd på bistandsfeltet.

Bærekraftig utvikling – et begrep som forplikter regjeringen

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Både statsministeren og Kongen uttalte forrige uke at bærekraft er regjeringens hovedprosjekt. Begrepet bærekraftig utvikling må ikke vannes ut, men føre til faktisk endring for en bedre verden, der FNs bærekraftsmål nås. For å lykkes trengs en plan.

Lettvint om frivillighet

Aftenposten (meninger) | 19.10.2017

Lederkommentar: Alle kutt i statsbudsjettet utløser reaksjoner, og det er ikke rart. For en del organisasjoner, for eksempel, innebærer kutt at verden snus på hodet fra og med 1. januar 2018. Det betyr ikke at alle kuttene fortjener like mye oppmerksomhet, eller at de representerer et like stort drama for alle som rammes.

Grilling av Solberg

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Kommentar av Arne Strand: Det luktet svidd i Stortingets muntlige spørretime onsdag etter opposisjonens halvannen time lange grilling av statsminister Erna Solberg. Utgangspunktet var statsbudsjettets mange kutt i støtten til frivillige organisasjoner.

De styggeste selskapene bruker mest sminke

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Kronikk av Beate Sjåfjell (UiO/NTNU): Det er fortsatt dessverre slik at det ofte er de styggeste selskapene som bruker mest sminke. Skandalen med Hennes & Mauritz’ klesbrenning i Danmark illustrerer dette.H&M profilerer seg som samfunnsansvarlig og sier at de vil være en del av en bærekraftig, sirkulær økonomi som bidrar til FNs bærekraftsmål

Kutt i antall kvoteflyktninger

VG (meninger) | 19.10.2017

Lederkommentar: Krigen i Syria har fordrevet mange mennesker fra sitt eget land, de trenger hjelp. Ved å åpne for et høyere antall kvoteflyktninger kan Norge gi noen av dem det. Den ekte flyktningkrisen i Midtøsten er ikke over, og det bør reflekteres i norsk politikk. 2018 er ikke året for å kutte så dramatisk i flyktningkvoten.

Må bruke vår innflytelse

Vårt Land (verdidebatt) | 19.10.2017

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen):  9. juli 2011 sto representanter for Norge og Storbritannia på en fotballstadion i Sør-Sudans hovedstad Juba og så nasjonen erklære sin uavhengighet. Det internasjonale samfunnet lovet da å stå ved den unge nasjonens side og bidra til å bygge landet. Nå må vi være med å bidra til at fredssamtalene lykkes. Det er på tide å trå til, ikke trå til side.

13 er bare et tall

Aftenposten (meninger) | 19.10.2017

Kommentar av Theres Sollien: Xi Jinping får sin legitimitet fra økonomisk vekst. Lavere vekst gjør ham mer autoritær.

En ansvarlig sikkerhets- og utenrikspolitikk er mulig

Aftenposten (meninger) | 18.10.2017

Kronikk av Eirik Vold (journalist og forfatter): Mens Norge fra 1945 til 1999 ikke deltok i en eneste angrepskrig uten FN-mandat, er norsk utenrikspolitikk etter det blitt kraftig militarisert. Det innebærer mer deltagelse i risikable krigseksperimenter uten folkerettslig grunnlag, stadig større lydighet og avhengighet av det USA, som i dag styres av Donald Trump, og stadig mindre vilje til å stå på internasjonal lov, som beskytter små nasjoner fra store.

Smålig og uklokt kutt i støtten til frivilligheten

Adresseavisen (meninger) | 18.10.2017

Lederkommentar: Regjeringen gjør klokt i å rydde mer i vilkårene for hva som skal få offentlig støtte. Det kan ikke være slik at man gir penger etter eget forgodtbefinnende. Det viktige er at organisasjonen fyller en rolle i norsk samfunnsliv, enten man er enig eller uenig. Et slikt arbeid kan ikke starte med å radere ut en rekke nyttige samfunnsorganisasjoner. Vi får feste vår lit til at Venstre og KrF har bedre vett.

Støres kjernefysiske nytale

Dagsavisen (nye meninger) | 18.10.2017

Kommentar av Marianne Gulli og Ivar Espås Vangen (internasjonalt utvalg i Rødt): Den siste uka har vært både oppløftende og deprimerende for oss som ønsker en verden fri for kjernevåpen.

Aftenpostens artikkel om Thorbjørn Jaglands unnlatelsessynd er ikke troverdig

Aftenposten (meninger) | 18.10.2017

Kommentar av Daniel Höltgen (kommunikasjonsdirektør i Europarådet): Europarådet og Jagland har tatt tallrike skritt mot menneskerettighetsbrudd i Aserbajdsjan. Det resulterte i hans initiativ — støttet av mange europeiske stater — å gå til enestående rettslige skritt mot landet, noe som potensielt til syvende og sist kan ende med at de ekskluderes fra organisasjonen.

Den globale flyktningsituasjonen er viktigst

Aftenposten (meninger) | 18.10.2017

Debatt av Gunn Marit Helgesen (KS): Aftenposten skriver på lederplass 15. oktober at KS har tatt til orde for å motta flere kvoteflyktninger som et «sysselsettingstiltak» for kommunene, og at KS kun har et økonomisk perspektiv på saken. Det gir et feil bilde.

Krones som Kinas store leder

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 18.10.2017

Kronikk av Henning Kristoffersen (antropolog og forfatter av bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi): Alt tyder på at president Xi Jinping vil fortsette i samme spor – altså styre Kina med to hender på rattet.

Kalifatets undergang

VG (meninger) | 18.10.2017

Kommentar av Per Olav Ødegård: Kalifatets undergang er ikke ensbetydende med IS’ endelikt. I nederlagets time utgjør de stor fare. IS har fått avleggere i mange land. De har sådd et brennende hat og bruker internett for å propagandere og rekruttere.

Demokratene: - Vi må støtte kurderne

Dagbladet (meninger) | 18.10.2017

Kommentar av Makvan Kasheikal (leder av Demokratene i Norge): Har vestlige politikere glemt at det var kurdere som stoppet frammarsjen til Den islamske staten?

Fred ikke utenrikspolitikken

NRK Ytring | 17.10.2017

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): «En utenriksminister bør måles på hvordan Norge møter de store internasjonale utfordringer på hans eller hennes vakt», skriver Thorheim. Nettopp for å kunne måle vår utenriksminister på de internasjonale utfordringene som har preget Norge i verden trenger vi journalister som tar opp disse utfordringene.

1 - 30 av 6490
1 2 3 4 5 6 .... 213 214 215 216 217