Klipp fra media

Filter: debatt

Våre falske fiender

Dagbladet (meninger) | 28.06.2017

Kommentar av Eirik Husby Sæther (forfatter): Vi må vokte oss for alle politikere som forsøker å vise oss fiender som «Flyktningen» eller «De rikeste». For fienden finnes ikke.

Skattlegg gigantene

Ukeavisen Ledelse (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar av Magne Lerø: Ap og Høyre er merkverdig tafatte når det gjelder å gripe inn mot amerikanske selskaper som utnytter digitaliseringen til å skaffe seg delvise monopoler – og som knapt nok betaler skatt. Vi trenger en strategi for å regulere de store digitale aktørene.

Et slag mot monopolene

VG (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ber Stortinget vurdere å innføre en egen skatt for Facebook og Google etter britisk modell, hvor man krever 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.

Ut av dvalen (skatt)

Klassekampen (kommentar) | 28.06.2017

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Amerikanske gigantselskaper som Google og Facebook henter inn mellom fire og fem milliarder i annonsekroner i Norge, mens skatten de betaler bare utgjør rundt 0,1 prosent. Den mest kjente måten å unndra skatt på er å basere selskapenes operasjoner i Irland, der selskapsskatten er lav. Trikset kalles «Double Irish» og brukes av store konserner i USA som opererer over hele verden.

Naivt å ville fase ut petroleumsnæringen

Aftenposten (meninger) | 28.06.2017

Ola Berg Edseth (18), organisatorisk nestformann i Oslo FpU, på Si;D: I løpet av landsmøtesesongen kunne man lese gjentatte ganger om hvordan Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom skal fase ut petroleumsnæringen. Det er både naivt og fanatisk.

Mohn tryller bort milliardverdier fra oljeleting i Lofoten

Aftenposten (meninger) | 28.06.2017

Debatt av Petter Osmundsen (professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Stavanger): Norsk Olje og Gass har kommunisert 500 milliarder som samlet salgsbeløp. En nøktern framstilling ligger et sted imellom. For å verne LoVeSe må hver norsk familie ha en betalingsvilje på 100.000 kroner.

Menneskerettsjusen er en demokratisk utfordring

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.06.2017

Kronikk av Ole Gjems-Onstad (professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI): I en postmodernistisk og multikulturell verden er menneskerettighetene et slags under: en global etisk referanse. De bør ikke misbrukes til en elitistisk, ovenfra-ned politisk korrekthet. Brexit, Trump og Le Pen viser mulige kostnader når mange føler de ikke blir hørt.

Banan-republikken Brasil

Dagbladet (meninger) | 28.06.2017

Kommentar av Einar Hagvaag: Det er naturligvis ille om Brasil for andre gang på et år avsetter sin president, men det er egentlig verre om han slipper unna.

Valgterror fra Frp (terror/asylpolitikk)

Bergens Tidende (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar: Fremskrittspartiet pakker inn gammel politikk på nytt. Å se seg blind på asylpolitikk som løsning på terror gjør ikke Norge tryggere.

Kampen om eierskapet (Israel/Palestina)

Vårt Land (verdidebatt) | 28.06.2017

Kommentar av Dana Wanounou: «Det er jeg, sammen med resten av den palestinske og israelske befolkingen, som er eiere av konflikten. Vi skal bestemme hvordan vi løser den. Ikke LO, ikke Norge og ikke resten av verden. Jeg vil ikke tillate dere å blande dere inn i min konflikt.» sa Eid. Han peker dermed på én sentral driver til Israel-Palestina-konflikten: Ikke israelerne eller palestinerne. Men alle oss andre.

Demokratikonflikten er ikke over (handel/investeringer)

NRK ytring | 27.06.2017

Kronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac): Næringsdepartementet og Monica Mæland fortalte sivilsamfunnet før sommeren at avtalen med Kina blir en ordinær handelsavtale, uten investeringsdomstol for selskaper. «Men det kan godt hende Kina krever et investeringskapittel i avtalen», la fagstaben til. Det er i investeringskapitlene at domstolene dukker opp.

Rekker neppe å komme til Norge for å motta fredsprisen

Dagbladet (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Inger Bentzrud: Norge har åpenbart føyet seg lydig for å få normalisert forholdet til Kina i den «fredsavtalen» som ble inngått i desember i fjor. Da Erna Solberg var på offisielt besøk i Kina før påske, fant hun det ikke naturlig å ta opp Liu Xiaobos sak, het det. Nå kan det være for seint. Liu Xiaobo vil sannsynligvis aldri rekke å komme til Norge for å motta fredsprisen.

Hans kamp er like viktig i dag

VG (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Per Olav Ødegård: Kinesiske myndigheter har forfulgt Liu Xiaobo i hele hans voksne liv. Prosessen mot fredsprisvinneren viser hvor viktig det er å fortsette kampen for menneskerettigheter i Kina.

Den tomme stolens pris

Aftenposten (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Fredsprisvinneren er ute av fengsel, men slikt er ingen ekte frihet for en mann som lider av uhelbredelig kreft.

Ned for klimaet

Bergens Tidende (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Frøy Gubrandsen: Det hjelper lite med mange klimapartier om alle er under sperregrensen.

Det grønne skiftet spiser opp de grønne verdiene (vindkraft)

Dagsavisen (nye meninger) | 27.06.2017

Kronikk av Geir Ove Olsen: Det største angrepet på Norges frie natur som noen gang er iverksatt.

Ei opning for oljeleiting i Lofoten, Vesterålen og Senja kan ikkje gjerast om

Aftenposten (meninger) | 27.06.2017

Debatt av Klaus Mohn (professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger): Om LoVeSe-området blir opna for olje- og gassverksemd, så er det ei avgjerd som ikkje kan gjerast om. Ei avgjerd om å la vere kan derimot gjerast om, i alle fall om ein ikkje går for varig vern. Når uvissa er stor og avgjerda er irreversibel, så kan det ofte lurt vere å vente. Med mindre ein allereie har bestemt seg.

En nødvendig avtale for å redusere matsvinn

Nationen (meninger) | 27.06.2017

Lederkommentar: Matsvinn er et stort problem, både etisk og for klimaet. Det er derfor gledelig at myndighetene og matbransjen sammen tar et tak for å redusere matkastingen.

Menneskehandel eksisterer fordi vi tillater det

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Olaug Bollestad og Olaus Trygve Bjuland (KrF): Du tror det ikke før du ser det. Menneskehandel er vår tids slaveri. Det skjer også i Rogaland, rett foran øynene våre.

Solbergs kloke advarsel

Aftenposten (meninger) | 27.06.2017

Lederkommentar: Det var et klokt og viktig budskap statsminister Erna Solberg hadde med seg da hun søndag talte til flere tusen muslimer under id-feiringen i idrettshallen Vallhall. «Som mennesker er vi likere enn mange vil ha det til», sa statsministeren og ifølge NTBs referat gikk hun hardt ut mot krefter som forsøker å skape «mer splittelse og mindre samhørighet».

Donald Trump driver et farlig spill om Iran

Dagbladet (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Jan-Erik Smilden: I skyggen av krigen mot IS i Syria og Irak truer en væpnet konflikt mellom USA og presteskapet i Teheran.

Et usynlig jernteppe er igjen i ferd med å falle over Europa. Det kan forandre våre alles skjebner

Aftenposten (meninger) | 26.06.2017

Kronikk av Nina Witoszek (forskningsleder UiO): Den polske regjeringen ødelegger miljøet og fratar kvinner deres hardt tilkjempede frihet. Unge polakker sier de lever i et Absurdistan.

Neppe lurt å blande politikk og butikk (Norfund)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.06.2017

Debatt av Kjell Roland (Norfund): Seniorrådgiverne Per Ranestad og Beate Thoresen fra Norsk Folkehjelp skriver i DN 19. juni at Norfunds mandat må endres. De mener Norfunds oppgave bør være å «redusere ulikhet og maktkonsentrasjoner» i utviklingsland, og i større grad samarbeide med sivilsamfunns-organisasjoner framfor kommersielle aktører.

G20-ledere, er dere fortsatt med? (klima)

Dagbladet (meninger) | 26.06.2017

Kronikk av : Som ordførere i verdens største byer, og på vegne av de flere hundre millionene innbyggere som vi representerer, oppfordrer vi dere – G20-ledere – til å innfri forpliktelsene dere har påtatt dere om å motarbeide klimaendringer, en av verdens viktigste saker.

Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken

Aftenposten (meninger) | 26.06.2017

Debatt av Elisabeth Isaksen og Ingrid Hjort (stipendiater ved Universitetet i Oslo): Vi mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. Uttalelsen om å ta to tredjedeler av kuttene nasjonalt refererer til utslipp fra sektorer utenfor EUs kvotesystem, som transport, jordbruk og bygg.

En gulrot mot matkasting

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2017

Lederkommentar: Fredag signerte regjeringen og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Bakgrunnen er at det kastes altfor mye mat, både her i Norge og globalt. En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet, ifølge FN.

Ute av syne

Dagsavisen (nye meninger) | 26.06.2017

Kronikk av Maren Sæbø: Vår grensekontroll er flyttet til Middelhavet og gjennom Sahara. Men hvem utfører den?

Flyktningene som ble borte

Nationen (meninger) | 26.06.2017

Kronikk av Ole-Jacob Christensen (småbruker): I fjor kom 3460 asylsøkere til Norge. Året før var tallet 31.150, og i årene før rundt 10,000. Ute av syne – ute av sinn. Ikke engang på notisplass blir vi plaget med at 5000 mennesker druknet på flukt over Middelhavet i fjor. Over tusen flere enn i kriseåret 2015. Totalt prøvde over 350.000 mennesker å komme seg over til Europa.

Frp vil stanse asylinnvandringen til Norge

Nationen (meninger) | 26.06.2017

Lederkommentar: Da Frp-leder Siv Jensen før helga oppsummerte den politiske situasjonen i Norge før sommerferien, varslet hun at partiet vil arbeide for å stanse asylankomster til landet. Det skal partiet oppnå ved å bygge asylmottak i utlandet, der asylsøkerne skal oppholde seg mens søknadene behandles.

Terrorens funksjon

VG (meninger) | 26.06.2017

Lederkommentar: Vissheten om trygghet er forutsetningen for alle andre demokratiske goder, fra ytrings- til bevegelsesfrihet. En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.