Klipp fra media

Filter: debatt

Syria: DU kan hjelpe å redde stumpene!

Dagsavisen (Nye Meninger) | 20.04.2018

(Debatt av Bjørn Eidsvig) I krigen i Syria, over 7 år, er det så langt blitt drept rundt en halv million mennesker, 5 millioner er drevet på flukt og der er vel så mange interne flyktninger. Norge har hele tiden både tiljublet opprøret, og overøst krigen med bensin på bålet. Sannelig, vi har mye blod på hendene våre!

Korttidsvarsel: Sol

Dagbladet (meninger) | 20.04.2018

(Kommentar av Andreas Økland) Våren er her, og sola skinner på oljenæringen. Men næringen har all grunn til å svette i sola

Den vellykka krigen i Midtausten

Dagsavisen (Nye Meninger) | 20.04.2018

(Debatt av Erling Folkvord) «Bare den første Midtøsten-krigen var vellykket», skreiv seniorforskar Sverre Lodgaard i onsdagsavisa. Dette var den FN-vedtatte krigen som i 1991 gjorde slutt på Iraks invasjon i Kuwait.

Klimamelding uten mål og mening

Dagbladet (meninger) | 19.04.2018

Kommentar av Lars Haltbrekken (SV): Klimameldingene og klimaforlikene har vært arena for å kjempe gjennom konkret nasjonal omstilling. Det må det også bli denne gangen. SV har foreslått flere titalls tiltak i energi- og miljøkomiteen. For klimakutt kan ikke bare gjennomføres av andre, et annet sted. Norge trenger nye klimavirkemidler nå. Mine forventninger til Frp er dessverre begrensede. Men Høyre og Venstre må faktisk skjerpe seg.

I menneskerettsdebatten må det skilles mellom jus og politikk

Aftenposten (meninger) | 19.04.2018

Debatt av Ole Gjems-Onstad (professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI): Her svikter direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Norge må si nei til vestlig intervensjon i Syria

Aftenposten (meninger) | 19.04.2018

Thomas Helland-Hansen (18), leder, Bergen Sosialistisk Ungdom, på Si;D: Å blande seg inn i Syria er å kaste bensin på bålet.

Cuba etter Castro

Dagbladet (meninger) | 19.04.2018

Kommentar av Kirsten Karlsen: Når Raúl Castro i dag gir seg som Cubas president, og overlater jobben til (snart) 58 år gamle Miguel Díaz-Canel, skrives det naturligvis verdenshistorie: For første gang siden 1959 skal Cuba ikke styres av en Castro.

Samarbeid med Kina om menneskerettigheter

Aftenposten (meninger) | 18.04.2018

Debatt av Elisabeth S. Eide (Dr.philos.): Fra midten av 1960-årene til ca. 1990 arbeidet jeg med kinesisk språk og litteratur og har på nært hold kunnet observere hvordan samarbeidet mellom Norge og Kina har «utfoldet seg». Samarbeidet fungerer godt så lenge man holder seg unna kontroversielle emner hvor det offisielle Kina har klare standpunkter, som f.eks. minoriteter i Kina, kommunistpartiets feilgrep og menneskerettigheter.

Også næringslivet må vurderast på resultat (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.04.2018

Debatt av Asbjørn Eidhammer: Myhre svarar i Dagsavisen 21. mars på mitt tidlegare innlegg om bistand og norsk næringsliv. Han tolkar innlegget som ein illustrasjon på at det ennå er stor motstand i UD og Norad mot at norsk næringsliv skal engasjere seg i bistand. Det er feil. Men også NHO må finne seg i at det blir stilt kritiske spørsmål om bedriftenes engasjement i utviklingssamarbeidet utan å gå  rett i forsvarsposisjon. Vidare må NHO finne seg i at norsk næringslivs bistandsengasjement blir evaluert og at resultata diskutert, på lik linje med andre aktørar på området.

Utdanningsbistand - et nykolonialistisk prosjekt?

Vårt Land (verdidebatt) | 18.04.2018

Kommentar av Anders Bredilid (professor ved OsloMet): Siden manglende utdanning er en viktig grunn til at mange land i det globale Sør ikke makter å komme ut av fattigdomsgrøfta, er det bra at utdanning har vært Solberg-regjeringens hovedsatsingsområde innen bistand. Spørsmålet er om utdanningsbistanden til norske og internasjonale aktører virkelig makter å bidra til å heve selve kvaliteten på utdanningen i for eksempel landene i Afrika sør for Sahara.

Unge Høyre må stå opp for oljå (LoVeSe)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.04.2018

Kommentar av Terje Hetland (Rogaland Unge Høyre): Vi kunne fredag lese i en rekke aviser at Unge Høyre snur i saken om LoVeSe (Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja) og ønsker fullt vern. Dette er heldigvis bare en innstilling fra en komité og skal ikke vedtas før på landsmøtet til Unge Høyre i juni.

Åpent brev til klimaorganisasjonene

Dagsavisen (nye meninger) | 18.04.2018

Debatt av Per Eidsvig: Hjelp meg og alle andre til å forstå hva jeg ikke har forstått om elektrifisering.

Den indre klimakampen

NRK ytring | 18.04.2018

Kronikk av Ingeborg Rian Julsrud (meteorologistudent ved UiO): Er det ikke interessant at jeg som en klimaforkjemper skyller mitt daglige yoghurtbeger i plast og putter det i blå pose under kjøkkenbenken, samtidig som jeg kan finne på å ta meg en helgetur til Longyearbyen via jetfly?

Hjelp i nærområdene er dessverre ikke hele svaret (innvandringspolitikk)

Dagbladet (meninger) | 18.04.2018

Debatt av Bjørn Tore Godal (medlem av Oslo Ap): «Å ta maten ut av munnen på barn i flyktningleirer for å fø på norske asyladvokater». Det er det vi driver med i dag, ifølge Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani. Det framgår at dette er noe han foreløpig mener selv, men at Arbeiderpartiet ikke har konkludert. Det siste er det nok mange som er glade for. Det er lett å være enige om at verdens flyktningproblemer primært bør løses ved hjelp til de områdene flyktningene kommer fra. Men det er dessverre ikke hele svaret. Om vi tror det, blir det skivebom, ikke blink.

Jo, våre holdninger til innvandrere er blitt mer positive

Aftenposten (meninger) | 18.04.2018

Debatt av Ottar Hellevik (professor emeritus i statsvitenskap ved UiO): Bjørn Wichstrøm har i Aftenposten 12. april en kommentar til min kronikk 9. april om tendensen til at holdninger til innvandrere og innvandring ifølge Norsk Monitor er blitt mer positive. Han skriver at «noe av holdningsendringen skyldes åpenbart at innvandrerbefolkningens andel av samlet befolkning har økt». Dette må en vente når vi spør «innvandrere og deres etterkommere om de 'kan bli en trussel mot norsk kultur'”.

Både jødisk og demokratisk

Dagbladet (meninger) | 18.04.2018

Debatt av Dan Poraz (ambassaderåd ved Den israelske ambassaden i Oslo): Uten et jødisk flertall vil Israel som en demokratisk stat opphøre å eksistere.

En, to eller flere stater?

DN+ (meninger) | 18.04.2018

Kommentar av Nils Butenschøn (professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Juridisk fakultet, UiO): Det finnes gode argumenter for en føderativ stat, gjerne med navnet Israel-Palestina, når freden en gang kommer.

Vestlig aggresjon styrker al–Assad

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.04.2018

Kommentar av Arild I. Olsson: Donald Trump tråkker så hardt i den arabiske salaten at dressingen skvetter rundt ham. Den eneste vinneren etter helgens rakettangrep mot Syria er president Bashar al–Assad.

Norge og slaget om Kabul

VG (meninger) | 18.04.2018

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Norge har en liten, men viktig rolle i den intense krigen om Afghanistans hovedstad Kabul. Redningen av forskeren Arne Strand løfter litt på det hemmelige sløret som omslutter slaget.

Kunnskaps-Norge mobiliserer i Kina

Bergens Tidende (meninger) | 17.04.2018

Kommentar av Dag Rune Olsen (rektor, Universitetet i Bergen) og Annelin Eriksen (viserektor for globale relasjoner Universitetet i Bergen): Denne uken drar en rekordstor delegasjon fra universitets- og høyskolesektoren til Beijing og Shanghai, for å styrke samarbeidet med kinesiske partnere.

Lære for livet på jorda

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2018

Kronikk av Astrid T. Sinnes (førsteamanuensis ved NMBU): Bærekraftig utvikling har både en samfunnsmessig, naturfaglig og økonomisk dimensjon. Nettopp dette gjør at problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling ofte har falt mellom to stoler i en faginndelt skole. Det er derfor av avgjørende betydning at flere fag, ikke minst naturfag, har bærekraftig utvikling forankret som del av sine kjerneelementer. En fagfornyelse bør ha som formål å fornye fagene og gjøre dem dagsaktuelle og fremtidsrettede. Det er vanskelig i den tiden vi lever å se for seg hva som skulle være mer sentralt og dagsaktuelt i naturfaget enn problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

Brende skjøttet jobben, men ikke spesielt bra (utenrikspolitikk)

VG (meninger) | 17.04.2018

Debatt av Iver Neumann (direktør for velferdsinstituttet NOVA): Høyres tidligere statssekretær, Sigbjørn Aanes, kommenterer i VG 10. april syv NUPI-forskeres vurdering av Børge Brendes innsats som utenriksminister. Aanes hevder at Brendes, og dermed hans egen, innsats var langt bedre enn det vi kom frem til. Det er neppe overraskende at en egenevaluering er mer positiv enn en ekstern evaluering, og det er uansett alltid rom for uenighet om hvor god en innsats har vært og jeg ser lite rom for å gå inn i en substansdiskusjon. Aanes bygger imidlertid på tre forutsetninger som ikke bør få stå uimotsagt.

En etterlengtet spiker i kista? (LoVeSe)

Dagbladet (meninger) | 17.04.2018

Kommentar av Anna Kvam (medlem av MDG): Dette kan være begynnelsen på slutten for norsk miljøbevegelses viktigste enkeltkrav. Heldigvis. Fredag fikk vi høre at Unge Høyre er i ferd med å snu i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette kan være begynnelsen på slutten på en sak som i årevis har blokkert muligheten for å presse Arbeiderpartiet og Høyre hardt nok i klimaspørsmål.

Hva med IS-terroristenes barn når de kommer hjem til Europa?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.04.2018

Kommentar av Øyvind Strømmen: Tusenvis av barn av europeiske foreldre kan ha havnet i limbo etter terrorgruppen IS’ fall. Foreldrene deres har sluttet seg til en terrorgruppe. Men hva gjør vi med barna?

Et ulovlig missilangrep

Aftenposten (meninger) | 17.04.2018

Kommentar av Malcolm Langford og Geir Ulfstein (professorer ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo): Folkeretten gir ikke grunnlag for preventive, militære tiltak, selv ikke mot grove krigsforbrytelser.

Kynisk spill om Syria truer internasjonal rett

Adresseavisen (meninger) | 17.04.2018

Lederkommentar: Russlands blokkering av undersøkelser i Syria truer internasjonal rett.

Lula bak lås og slå (Brasil)

Dagbladet (meninger) | 17.04.2018

Kronikk av Einar Hagvaag: For millioner av tilhengere er han en helgen og martyr. I oktober er det president-valg, Lula stiller igjen opp for Arbeidernes Parti (PT), og han leder overlegent på meningsmålingene. Men nå sitter han bak lås og slå. Loven skal være lik for alle. Men ser vi på en større sammenheng, og over et tiårs utvikling, er det noe som skurrer når det gjelder lov og politikk. Da kan dette se ut som en knusende hevn fra den gjennomkorrupte politiske høyresida: Intet jaktbytte kan overgå skalpen til Lula.

Tøvete tollkrig

DN+ (meninger) | 16.04.2018

Kommentar av Joseph E. Stiglitz (nobelprisvinner i økonomi, professor ved Columbia University og sjeføkonom ved Roosevelt Institute): Igjen synes USAs president Donald Trump å ha hengt seg opp i et utdatert problem. Da han begynte å snakke om grensemuren i sør, var innvandringen fra Mexico allerede nær null. Og da han begynte å klage på at Kina presset ned valutakursen sin, var kinesiske myndigheter allerede i gang med å støtte opp under renminbikursen. Det samme gjelder Trumps ståltoll. Den ble innført etter at prisen på stål allerede hadde økt med omtrent 130 prosent fra bunnpunktet, delvis takket være Kinas egne tiltak for å redusere sin overskuddskapasitet.

USA forsøker nå å sikre sin langsiktige lederrolle som forsvarer av vestlige verdier (handel)

Aftenposten (meninger) | 16.04.2018

Kommentar av Elisabeth Holvik (Sjeføkonom, Sparebank 1 Gruppen): At USA setter foten ned for at Kina ikke følger internasjonale spilleregler, er forståelig. Vi kommer trolig til å se en tøffere handelspolitikk i USA, der handel, produksjonskapasitet, innovasjon og militær kapasitet sees under ett. Dette var noe MiT anbefalte i sitt store forskningsbidrag «Making in America», og som ble gjort på 1980-tallet med stor suksess.

Løsninger i skuddlinjen (skatterettferdighet)

Dagsavisen (nye meninger) | 16.04.2018

Kommentar av Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda): Rett før påske lanserte EU-kommisjonen et forslag om beskatning av digitale selskaper. Målet er å bidra til en løsning på utfordringen svært mange av verdens land for tiden jobber hardt med: Sikre en rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Slik Tankesmien Agenda viser til i et nytt notat taper fellesskapet hundrevis av milliarder av dollar i skatt fra multinasjonale selskaper hvert eneste år. Høyinntektsland mister de største inntektene, men konsekvensene er størst i lavinntektsland. Uansett er det befolkningen som må ta regninga.

1 - 30 av 7895
1 2 3 4 5 6 .... 260 261 262 263 264