Klipp fra media

Filter: debatt

Nyttårsløfter som monner (sult)

Nationen (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Ole-Jacob Christensen (småbruker og master i franske områdestudier): Alle vil ha sin bit. Soja, korn, sukkerroer, fisk, plankton og alger skal fylle det store tomme rommet som åpner seg når vi må fase ut fossil energi og plast. Men først og fremst må de sultne få fylle sine mager. Det er det minste vi kan gjør hvis vi ønsker å gå gjennom dette århundret som siviliserte mennesker og ikke vandaler i en verden der – bokstavelig talt – den enes død er den annens brød.

- En god kveld for klimafornektere

Dagbladet (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Jørgen Gilbrant: Venstre har abdisert som miljøparti, er opposisjonens dom over regjeringserklæringen.

Slik gjør vi Norge tryggere

DN+ (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): For at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss, må vi sikre vår miljømessig bærekraft. Det betyr at Norge må oppfylle sine klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Vi starter en gradvis opptrapping av CO2-avgiften, viderefører elbilfordelene og legger en plan for å nå målet om en fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende. Det krever mer grønn teknologi, at det lønner seg å opptre miljøvennlig og at vi utvikler markeder for nullutslippsløsninger.

Kinkig velgersplid i klimaspørsmål

DN+ (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Anne Therese Gullberg (tidligere Cicero Senter for klimaforskning) og Bernt Aardal (Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning): Frontene er steile i striden om vindkraft – klimavelgerne er splittet i synet på miljøvern. Politikerne må trå varsomt om de skal få oppslutning om klimatiltak.

Norge får en regjering med svar på de utfordringene landet må møte. Det er jeg glad for.

Aftenposten (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Et bærekraftig samfunn innebærer også et grønt og klimavennlig samfunn. Firepartiregjeringen har satt ambisiøse mål for kutt av klimagassutslipp, samtidig som vi sørger for økonomisk vekst. Prinsippet om at den som forurenser skal betale ligger fast. Samtidig vil vi stimulere til utvikling av ny, grønn teknologi, og premiere dem som velger innovative og klimavennlige løsninger.

Politisk oljeplattform

Dagsavisen (nye meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Hege Ulstein: Det har ikke vært greit for Venstre, heller. De hadde håpet på klimapolitisk nødhjelp i nærområdene når de fikk selskap av et annet sentrumsparti. Det viste seg dessverre at Kjell Ingolf Ropstad ikke var den miljø-superhelten Trine Skei Grande kunne trengt. Det kom ingen Hulken med svulmende, grønne muskler og voldsomt temperament og reddet henne fra oljesøl og klimagasser. 

Noe vesentlig mangler

NRK ytring | 19.01.2019

Kommentar av Lars Nehru Sand: Venstreleder Trine Skei Grande er mest fornøyd med at det nasjonale klimamålet er skjerpet. Det er riktig at dette er viktig klimapolitikk, men det er nok et eksempel på at det er enklere med mål enn virkemidler i klimapolitikken.

AUFs virkelighetsfjerne realitet

Nettavisen (meninger) | 19.01.2019

Debatt av Bjørn-Kristian Svendsrud: Norsk olje og gass er en del av veien mot et fornybart samfunn.

Én kjøttkake, to poteter

Klassekampen+ (meninger) | 19.01.2019

Kronikk av Erik J. Joner (forsker ved Nibio): Hvorfor skal vettuge folk vranglese alt som har med klima å gjøre fordi de føler at tiltak tråkker på de rettighetene de har til å beholde sine usosiale vaner? For det er dypest sett usosialt å insistere på å leve på en ikke-bærekraftig måte, slik vårt høye forbruk av fossilt drivstoff, forbruksartikler og kjøtt er blitt.

Klimaendringene overskygger alt. Vi må gi barna håp

Dagbladet (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Steffen Handal (utdanningsforbundet): Norske elever trenger læreplaner som gir dem et grunnlag for å engasjere seg i kampen mot klimaendringene. Vi er ikke helt der ennå.

Skal vi kaste et tau til mennesker som drukner?

Dagbladet (meninger) | 19.01.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Norsk helsepersonell har slått alarm om flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. De har trykket på den største knappen. Vil noen rykke ut?

Utenforskap er uverdig, urettferdig og ødelegger fellesskapet

Dagbladet (meninger) | 19.01.2019

Lederkommentar: Det er funnene som er politisk eksplosive. Ifølge rapporten har den historisk høye innvandringen til Norge svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i lavinntektsfamilier, sammenliknet med dem som kommer fra rike familier. På godt norsk: Innvandring fra Asia og Øst-Europa har gjort de rike rikere mens de fattige sakker akterut, både når det gjelder jobb og inntekt.

Finans-bransjen må vise vei

Dagsavisen (nye meninger) | 18.01.2019

Kronikk av Idar Kreutzer (Finans Norge), John Morrison (Institute for Human Rights and Business), Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen) og Bjørn Stolpestad (Norsif): På FNs forum for menneskerettigheter og næringsliv i november var det stor oppmerksomhet knyttet til sesjonene om investorers arbeid med aktsomhetsvurderinger. Det ble poengtert at investorer ikke bare bør kreve aktsomhet fra selskapene de investerer i, men også at de selv må være aktsomme når de velger investeringsobjekter. I arbeidet med aktsomhetsvurderinger er samarbeid mellom myndigheter, næringslivsaktører og sivilsamfunn avgjørende. 

Hva bør Stortinget gjøre med Libya?

Morgenbladet (meninger) | 18.01.2019

Debatt av Geir Ulfstein (Co-director, PluriCourts, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo): Professor Benedikte Moltumyr Høgberg mener i Morgenbladets nettutgave at jeg krever for mye av Stortinget når kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle rapporten fra Libya-utvalget. Hun sier at vi ikke bør forvente at komiteen skal gå inn i detaljene om de folkerettslige sidene ved militæroperasjonen, og overprøve Natos vurderinger.

Klimafortellingens uutholdelige enkelhet

Morgenbladet (meninger) | 18.01.2019

Debatt av Sven Røgeberg (lektor): Med et ønske om at klimafortellingen må bli den store, samlende fortellingen for det 21. århundre ønsker Morgenbladet alle sine lesere et godt nyttår. Klimafortellingen er ifølge avisens lederskribent både storslått og realistisk. Stilt overfor oppgaven med å bevare naturen, består det heroiske i å bremse opp og kutte klimagassutslipp. Vil vi kunne se denne programerklæringen utfordret i Morgenbladets spalter? 

Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?

Aftenposten (meninger) | 18.01.2019

Kronikk av Tarje Wanvik (politisk rådgiver og postdok ved Universitetet i Bergen) og Håvard Haarstad (professor i samfunnsgeografi og direktør for Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen): Samfunnsforskere og kommentatorer har i liten grad forutsett at dette skulle komme. Vi har sett på bærekraftig omstilling i hovedsak som en innovasjonsprosess, der utvikling og oppskalering av nye teknologiske løsninger og politiske nyvinninger omstiller samfunnet på en skånsom og fremtidsrettet måte: omstilling som vinn-vinn. Vi har i liten grad fokusert på smerten ved omstilling, hverken den reelle eller den innbilte.

Kjære Erna Solberg, med vennlig hilsen Robert Mood

Morgenbladet (meninger) | 18.01.2019

Kommentar av Robert Mood (pensjonert generalløytnant): Jeg tviler på at du og regjeringen lyver noe særlig for oss, men jeg hører fler og fler av dem som jobber i etater og direktorater bekymre seg over at de aldri har opplevd større avstand mellom skjønnmalende politisk retorikk og reell virkelighet. Det er farlig, for det river ned tilliten til dere. Når du for eksempel sier at du vil «skjerpe målene slik at Norge gjør «vår del» for å unngå farlige klimaendringer», mens du styrer etter 13 prosent utslippskutt i klimagasser frem mot år 2030 sier du en ting og gjør noe helt annet. 

Ingen oljebrems i sikte

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 18.01.2019

Lederkommentar av Mange Lerø: Det vil aldri bli fattet et politisk vedtak om at vi skal slutte med olje og gass. Først når unge ikke lenger vil jobbe med olje, prisen på utslipp går opp og etterspørselen ned, vil bransjen selv bygge ned.

Vi trenger en «røykelov» for klimaet

Bergens Tidende (meninger) | 18.01.2019

Kommentar av Rolf Pedersen (pensjonert lege): Hvorfor ser vi ikke advarsler på alle bensinstasjoner, flyplasser og cruiseskipsterminaler?

Canada fortjener mer støtte

Aftenposten (meninger) | 18.01.2019

Lederkommentar: Canadas statsminister Justin Trudeau har tatt rollen som en global forsvarer av liberale verdier. Det er fortjenstfullt og nødvendig i en tid da stadig flere makthavere ser på blant annet demokrati, ytringsfrihet og rettsstatens prinsipper som annenrangs hensyn, i noen tilfeller ikke såpass engang.

Er demokratiet i fare?

VG (meninger) | 18.01.2019

Kommentar av Carl Henrik Knutsen (professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo): Hva sier forskningen om demokratiers overlevelse eller tilbakegang? Hvor bekymret bør vi være for demokratiet i Norge? Hvilke forhold gjør demokratier robuste og hvilke forhold svekker dem? Hva kjennetegner demokratiske sammenbrudd i dag, og hvordan kan vi stoppe slike sammenbrudd? Statsvitere har dessverre ikke kommet like langt i å besvare disse spørsmålene som man kunne håpet på. Dette skyldes dels at fokuset til demokratiforskere lenge var rettet mot demokratiseringsprosesser.

Vi kan ikke ofre Europarådets integritet for å tekkes urimelige russiske krav

Aftenposten (meninger) | 18.01.2019

Kommentar av Bjørn Engesland og Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité): Didier Reynders, en av kandidatene til å bli Europarådets nye generalsekretær, peker i et intervju med NTB 11. januar på viktigheten av å ha Russland med i europeisk dialog om demokrati og menneskerettigheter. Det er et viktig anliggende. Men vi kan ikke ofre Europarådets integritet for å tekkes urimelige russiske krav.

Ny forskning gir innvandringsdebatten et mer solid grunnlag

DN+ (meninger) | 18.01.2019

Lederkommentar: Innvandringen på rundt 1,1 millioner mennesker til Norge siden 1992 har bidratt til negativt lønnspress, svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet. Den har gitt lavere sysselsetting blant norskfødte i lavere sosiale lag. Forskjellen mellom den laveste klassen norskfødte og middelklassen har økt med rundt 30 prosent.

Skeivt fordelt

Klassekampen (meninger) | 18.01.2019

Lederkommentar av Mari Skurdal: Konklusjonen er at innvandring fra lavinntektsland har påvirket nordmenn, men på ulikt vis. Den har gitt norskfødte som vokste opp i fattige familier dårligere jobbmuligheter og mindre lønn enn dem fra rike, mens det i andre enden av skalaen er omvendt: Folk fra rike familier har tjent på innvandringen fordi de får billigere tjenester. Forskerne konkluderer derfor med at innvandringen har økt forskjellene i Norge. Funnene ble presentert i en sak i Aftenposten og en kronikk i Dagens Næringsliv i går.

Bommer om Libya-redegjørelsen

Dagbladet (meninger) | 17.01.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Dagbladet påstår på lederplass 9. januar at jeg i min Libya-redegjørelse i Stortinget dagen før, stempler all kritikk av Libya-operasjonene i 2011 som «ren etterpåklokskap». Det er feil. Tvert imot var jeg klar på at rapporten skal danne erfaringsgrunnlag for framtidige norske bidrag i internasjonale operasjoner, og bidra til en mer opplyst offentlig debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Libya-rapporten er et godt redskap i denne sammenheng, slik også Afghanistan-rapporten var det.

Innvandringens bakside

DN+ (meninger) | 17.01.2019

Kommentar av Simen Markussen (forsker ved Frischsenteret): Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

Den sosiale pisken som ødelegger liv

Dagbladet (meninger) | 17.01.2019

Kommentar av John Olav Egeland: All ungdom har krav på respekt og personlig frihet. Religiøse dogmer, kulturelle tradisjoner eller sosiale normer kan ikke oppheve disse rettighetene. En ny rapport viser at mange ungdommer med innvandrerbakgrunn er utsatt for en sterk negativ kontroll av sine liv.

Man er ikke immun mot rasisme, selv om man kjemper mot negativ sosial kontroll

Aftenposten (meninger) | 17.01.2019

Kronikk av Nancy Hercz (spaltisk og student): Jeg vil oppfordre våre politikere til å bruke ord som «antirasisme» og «feminisme» når de understreker hvorfor det er viktig å kjempe mot skam- og æreskultur.

«Forkastelig. Avskyelig. Rasistisk.»

VG (meninger) | 17.01.2019

Kommentar av Egon Holstad: Dette er tre ord som beskriver de siste uttalelsene fra stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen.

Lærer ut mot FrP-utspill: – Rasehygiene anno 2019

VG (meninger) | 17.01.2019

Kommentar av Camille Oneida Charles (lærer og samfunnsdebattant): Debatten har rast de siste dagene om lave fødselstall i Norge. Kvinner blir oppfordret til å ha flere barn av alle og en hver. Men i følge Per Willy Amundsen, burde ikke dette gjelde alle kvinner, kun etnisk norske.

1 - 30 av 10204
1 2 3 4 5 6 .... 337 338 339 340 341