Klipp fra media

Filter: debatt

Donald Trumps virkelige talent er å markedsføre nederlag som suksess

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.05.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Vi er nå nesten 500 dager inne i Trumps administrasjon. Men hvor er avtalene? Hvor er den reforhandlede Nafta, de bilaterale handelsavtalene som skulle erstatte Trans-Pacific Partnership (TPP), den nye forbedrede atomavtalen med Iran, den nye handelsavtalen med Kina?

Saudi-Arabias feminisme i krise

Aftenposten (meninger) | 27.05.2018

Kronikk av Iyad El-Baghdadi (Skribent og forfatter): Det er lett å være feminist der alle er det. Men å være en frittalende, vellykket og effektiv feminist i Saudi-Arabia – det krever et helt annet nivå av mot. Og akkurat nå blir motet til Saudi-Arabias viktigste likestillingsaktivister testet.

Trump skaper atlantisk splittelse

Dagbladet (meninger) | 26.05.2018

Lederkommentar: Virkningene av Donald Trumps utfordrende politiske stil og mål («America first») er tydeligst i internasjonale spørsmål. Hans meget offentlige karakteristikker av andre lands ledere og landene de styrer, er uten sidestykke i moderne politisk historie. Viktigere er likevel at Trump bevisst river opp internasjonalt samarbeid og avtaler som ligger til grunn både for USAs lederrolle og internasjonal handel og politisk samkvem. Ikke minst er han i ferd med å ødelegge forholdet til USAs allierte, både i Europa og resten av verden. Presidentens personlige markeringsbehov er åpenbart overordnet alle andre interesser.

Drama med Europa som statist

DN+ (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo): Europa ved EU er ydmyket og forlatt av USAs president Donald Trump de siste ukene. Nyhetsbildet som er presentert, må nyanseres.

Monopolmakt bidrar til ulikhet

DN+ (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Ella Getz Wold (doktorgradsstipendiat ved Brown University, USA): Arbeidstagernes andel av verdiskapingen avtar, og én forklaring er svekket konkurranse, økt monopolmakt. For kapitalandelen avtar også, ifølge nye beregninger.

Akkurat da man trodde handelskrigen var avblåst …

DN+ (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Bård Bjerkholt: Donald Trump vil bygge en ny mur. Denne gang for å holde utenlandske biler ute.

Støre og Astrups kvinnekamp

Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2018

Debatt av Gro Lindstad (FOKUS): Ingenting er bedre enn at de to største norske partiene konkurrerer om å være best på kvinners rettigheter internasjonalt, slik det fremstår i meningsutvekslingen mellom AP-leder Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Nicolai Astrup i Dagsavisen. Det trengs i en tid der menneskerettigheter generelt – og særlig kvinners rettigheter knyttet til seksualitet og graviditet - er under press.

I front for kvinnerettigheter

Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I Dagsavisen 19. april skriver Jonas Gahr Støre om kvinnerettigheter i revers. Det er ingen tvil om at kvinners rettigheter er under press flere steder. Det gjelder særlig kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, der krefter vil reversere det vi har oppnådd de siste årene.

Klimaluksusfellen

DN+ (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Problemet er at det går fryktelig smått fremover. Det går nesten ikke fremover i det hele tatt. Denne uken kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en statusrapport for ulike energiteknologier som trengs for å klare Parisavtalens mål om å holde temperaturstigningen godt under to grader. Det går bra med utvikling av solenergi, elbiler, datasentre og lyspærer. Men mye annet ligger etter skjema. Blant annet karbonfangst.

Farlig sommervarme (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Arne Strand: Den økende interessen for klima og miljø blant velgerne i siste stortingsperiode er ikke fanget opp av de store partiene. Valgkampen i 2017 var nedslående. Den dreide seg i hovedsak om innvandring, meningsmålinger og Støres problemsaker. La oss håpe at klimaet får den plassen det fortjener i neste valgkamp.

De gode slår tilbake (menneskerettigheter / Oslo Freedom Forum)

VG (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Hanne Skartveit: Kina er blant regimene som bruker teknologi til å forfølge sin egen befolkning. Neste uke samles noen av verdens modigste opposisjonelle i Oslo, for å lære hvordan de kan slå tilbake.

Reis til Jerusalem – og finn svar

DN+ (meninger) | 26.05.2018

Debatt av Hilde Henriksen Waage (profesor i historie ved UiO): I et klassisk forsøk på å delegitimere min forskning skriver Jan Benjamin Rødner fra «Med Israel for fred» i DN 18. mai at jeg og alle de andre kronikkene som har stått i DN har tatt «ensidig utgangspunkt i den palestinske fremstillingen. Israel blir demonisert og får alt ansvar mens araberne er uskyldige ofre». Som forsker reiser jeg regelmessig til Israel, benytter meg av nylig nedgradert israelsk arkivmateriale og har en bachelor i moderne hebraisk, slik at jeg faktisk kan lese og forstå det som står i de fantastiske israelske arkivene. Så min forskning, og følgelig min kronikk i DN 12. mai, er bygget på Israels eget arkivmateriale.

Trump har rett om Iran-avtalen

Dagbladet (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Kåre Dahl Martinsen (professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole): President Trump er ikke alene om å mene at Iran-avtalen er «the worst deal ever».

Da Kim kom inn i varmen

Dagbladet (meninger) | 26.05.2018

Kommentar av Morten Strand: Uten tanker om strategi og konsekvenser er Donald Trump i ferd med å gjøre Kim Jong-un til noe nær et strategisk geni.

En revidert virkelighetsforståelse (samstemtpolitikk)

Vårt Land (verdidebatt) | 25.05.2018

Kronikk av Andrew P. Kroglund (skribent og forfatter): Regjeringen Solberg la 15. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det har vært få reaksjoner i bistandsmiljøet. Kanskje ikke så rart? Folk er fornøyde. Og det har de all grunn til. Men på sikt vokser utfordringen med å få til en samstemthet inn i norsk politikk.

Kampen om Norad – på‘n igjen

DN+ (meninger) | 25.05.2018

Kommentar av Tom Eric Vraalsen (tidligere bistandsminister og FN-ambassadør) og Per Ø. Grimstad (tidligere Norad-sjef): Hvor mange ganger har ikke nye utviklingsministre tatt til orde for og fremmet forslag om en omorganisering av vår bistandsadministrasjon. Denne gangen har utviklingsminister Nikolai Astrup alliert seg med utenriksminister Søreide. Deres felles forslag synes å være en overføring av alt bistandsarbeid til Utenriksdepartementet og la Norad sitte igjen som et regnskapskontor med enkelte forvaltningsoppgaver. Vi vil påstå at tidligere forslag i denne retningen har skapt frustrasjon. De har alle vært mislykket!

Hva bør vi forvente av Libya-utredningen?

Dagsavisen (nye meninger) | 25.05.2018

Kronikk av Rune Ottosen (professor ved OsloMet): Jan Petersen leder en utredning som skal gjennomgå Norges militære bidrag i Libya i 2011. Utvalget legger om kort tid fram sine konklusjoner. Hva bør vi kunne forvente av dette arbeidet? Første krav må være at vi får en åpen og ærlig kommunikasjon rundt rapporten, og at alle stortingsrepresentanter viser vilje til selvkritikk i den påfølgende debatt. Her er det mye å lære av Godal-utvalgets rapport om vårt Afghanistan-bidrag gjennom mer enn 10 år, publisert i NOU:2016: 8 «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014».

Er syntetisk drivstoff fremtiden?

DN+ (meninger) | 25.05.2018

Kommentar av Anders Waage Nilsen (investor og prosjektutvikler): Både bilprodusenten Audi og it-milliardær Bill Gates satser på utvikling av syntetisk drivstoff. Ett av de få produksjonsanleggene i verden ligger i Telemark.

Politisk jordskjelv i Sverige (innvandring)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.05.2018

Lederkommentar: Bak nedgangen for sosialdemokratene ligger det enda mer dystre tall. For det viser seg at mange av de nye velgerne til SD kommer fra - nettopp - sosialdemokratene. Og dette til tross for at partiet i seinere tid har vedtatt en strammere innvandrings- og asylpolitikk. Mye tyder på at denne kursendringen har kommet for seint til å overbevise. Slik sett likner dette på situasjonen i Norge, hvor den nye innvandringspolitiske talsmannen i Ap, Masud Gharahkhani, har skapt mer forvirring enn klarhet.

Selv Frp tar avstand fra de mest frihetsfiendtlige tiltakene til regjeringen i Danmark

Morgenbladet (meninger) | 25.05.2018

Kronikk av Magnus Marsdal (Manifest): Her hjemme går Arbeiderpartiets evigunge Jan Bøhler til kamp mot gjengkriminalitet med capsen bak frem på hodet og en musikkvideo som helt klart er, vel, et alternativ til rap. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha seg frabedt snakk om «svenske tilstander», tross skyting og vold i flere av Oslos hardt prøvede bydeler. Danskene, derimot, viser handlekraft der hvor andre farer med prat (og sang).

Raqqa – byen som ikkje vil døy

Dag og Tid+ (meninger) | 25.05.2018

Kommentar av Erling Folkvord: Heimkomne flyktningar bygger opp den krigsherja byen sin. Dei har pågangsmot, men manglar det meste av det nødvendige. Her kan enkel hjelp gi gode resultat.

Havariet kom raskere enn ventet

Aftenposten (meninger) | 25.05.2018

Kommentar av Therese Sollien: Det ville ikke vært overraskende om den gode stemningen mellom Trump og Kim snudde etter toppmøtet. Det skjedde imidlertid raskere enn som så.

Mer effektiv fordeling uten selskapsskatt (skatterettferdighet)

DN+ (meninger) | 24.05.2018

Debatt av Øystein Dørum og Petter T. Solbu (NHO): I DN 14. mai mener Jacobsen og Ringstad fra Tax Justice Network at vi forsvarer en ulikhetspolitikk på steroider når vi 2. mai argumenterer for å trappe ned dagens kildebaserte selskapsskatt og legge mer vekt på andre skatter. Denne kritikken er feilslått. Vi er ikke uenige i at det er viktig å ta hensyn til fordelingsvirkninger når man utformer skattesystemet. Tvert imot skrev vi at et selvstendig argument mot selskapsskatten er at den ikke gir de fordelingsvirkningene som myndighetene ønsker seg.

Ny teknologi for å hjelpe flere (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 24.05.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Skal vi lykkes med å bringe den digitale revolusjonen inn i utviklingsarbeidet, må vi ha en mer systematisk og målrettet innsats. Derfor har jeg startet arbeidet med en digitaliseringsstrategi der målet er å bruke teknologien til å oppnå mer utvikling. Strategien skal bidra til en mer helhetlig tilnærming slik at vi kan bruke de digitale hjelpemidlene i større skala. På denne måten kan vi utnytte det enorme potensialet teknologirevolusjonen representerer i alle deler av utviklingsarbeidet.

Å stenge mennesker ute er ingen løsning (flyktninger)

VG (meninger) | 24.05.2018

Debatt av Ann-Magrit Austenå (NOAS): Å hindre mennesker på flukt tilgang til Europa, ser ut til å være Sylo Tarakus (VG 12/5) foretrukne løsning. Dessverre er erfaringen så langt at slike avtaler fører til brudd på flyktningers rettigheter.

Da døtrene ble kritisert for å være for norske, plasserte mannen både dem og henne i Pakistan

Dagbladet (meninger) | 24.05.2018

Kommentar av Martine Aurdal: I 1971 skjøt arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge fart, fordi Danmark hadde innført innvandringsstopp. 21 år gamle Azra Gilani kom til Fornebu i februar og så snø for første gang. 47 år seinere forteller hun nå sin historie, gjennom selvbiografien «En muslimsk mors kamp», diktert til sin yngste datter Maria. Resultatet er en sterk, personlig og viktig skildring fra en av de første pakistanske arbeidsinnvandrerne til Norge. Som alle enkeltpersoners fortellinger er Gilanis unik, men som alle virkelig gode historier er den er egnet til å kaste lys over kulturelle fenomener og mekanismer som er gyldige for flere enn henne selv.

Noe må gjøres for Gaza

Dagbladet (meninger) | 24.05.2018

Kommentar av Johan Ræder (professor ved UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus): Det må være på høy tid at vi og verdenssamfunnet gjør noe mer enn å rutinemessig beklage tap av sivile liv og oppfordre partene til å roe seg. Dessverre har israelskvennlige USA, som vanlig, klart å blokkere et meget moderat forslag i FN om protest mot det som skjer, og israelerne har erklært at de vil motsette seg ethvert forsøk på å granske hendelsene. For oss andre, Norge og Europa, må det imidlertid nå være på høy tid med en sterk og klar fordømmelse av israelsk politikk overfor Gaza og palestinerne.

Vi kan ikke tillate oss å påføre det palestinske folk mer urett

Aftenposten (meninger) | 24.05.2018

Rameen N. Sheikh (19) på Si;D: Hvis Norge flytter ambassaden sin til Jerusalem, vil det være et katastrofalt signal overfor palestinerne.

Man bør heie på Trump i Nord-Korea

Aftenposten (meninger) | 24.05.2018

Lederkommentar: Dersom toppmøtet mellom Trump og Kim blir noe av, er det svært positivt etter et tiår med stadig sterkere trusler og våpenopprustning fra nordkoreansk side. Man kan mislike både Trumps personlighet og politikk på de fleste områder, men i dette tilfellet bør man håpe at det planlagte møtet finner sted, og at det fører til videre avspenning på Koreahalvøya.

Bistand til å bygge en grunnmur (helse)

Vårt Land (verdidebatt) | 23.05.2018

Kronikk av helseminister Bent Høie (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Vi mener det er på tide rette oppmerksomheten mot universell helsedekning. Vi skal fortsette å gi bistand til vaksinasjonsprogram og grunnleggende helsetjenester for barn og unge for å redusere dødeligheten. Men samtidig må vi jobbe for at den internasjonale innsatsen også bidrar til å bygge grunnmuren.

1 - 30 av 8142
1 2 3 4 5 6 .... 268 269 270 271 272