Klipp fra media

Filter: debatt

Når stormaktene kolliderer, kommer Norge i klemme

Aftenposten (meninger) | 27.05.2019

Kommentar av Kai Eide (tidligere NATO-ambassadør): Norge må velge: Følger vi vår viktigste allierte eller våre viktigste handelspartnere?

Kamp mot et nedrig våpen

Nationen (meninger) | 27.05.2019

Lederkommentar: Norge tar internasjonalt initiativ for å bekjempe voldtekt som våpen i krig. Det er et godt og viktig initiativ.

Tror du på et liv etter oljen?

Adresseavisen (meninger) | 27.05.2019

Kommentar av Harry Tiller: Før eller siden kommer det en tid da Norge ikke lenger er en oljenasjon. MDG har laget sin plan for det. Kanskje flere burde gjøre som dem?

Litt for enkelt om klimaeffekten av vindkraft

DN+ (meninger) | 27.05.2019

Debatt av Kjetil Lund (direktør, Norges vassdrags- og energidirektorat): Professor Anders Skonhoft skriver i DN 22. mai at det ikke er noen klimaeffekt av norsk vindkraft. Han viser til at i et kvotesystem er det samlede utslippsnivået gitt ved kvotetaket, og mer norsk vindkraft endrer ikke på det. Det er i og for seg riktig, men Skonhofts fremstilling er for enkel

Et valg som gir EU ny troverdighet

VG (meninger) | 27.05.2019

Kommentar av Yngve Kvistad: Den usynkrone grupperingen fra 28 medlemsland av nasjonalkonservative EU-motstandere, illiberale systemkritikere, høyreekstreme, proteksjonister, nyfascister og rene rasister som er blitt stemt inn i den europeiske folkeforsamlingen i løpet av de fire siste dager, har lite annet til felles enn innvandringsmotstand og kalkulert antipati mot unionen som skal betale lønnen deres og finansiere respektive partiorganisasjoner de neste fem årene.

Ødelegende sanksjoner

Vårt Land (verdidebatt) | 27.05.2019

Kommentar av Ronald Mayora Synnes (religionssosiolog): Det største problemet for den venezuelanske regjeringen i dag er at de ikke er i stand til å få økonomien på fote pågrunn av de økonomiske sanksjonene.

Nyliberalismens stygge ansikt

Klassekampen+ (meninger) | 27.05.2019

Kommentar av Ane Hoel (Oslo): I morgen, tirsdag 28. mai, ønskes kuppmakerens kone velkommen til Norge på det som ironisk nok heter Oslo Freedom Forum, instituert av den norsk-venezolanske oligarken Tor Halvorsen. Her fortsetter den ideologiske kampen med en demonstrasjon kl. 9.30 foran Det norske Teatret: Hands off Venezuela!

Hva velger EU?

Bergens Tidende (meninger) | 26.05.2019

Kommentar av Torbjørn Wilhelmsen (leder i Europabevegelsen i Hordaland): EU er feilaktig kritisert for ikke å løse migrasjonskrisen. Sannheten er at det er medlemsland som ikke vil rette seg etter forslagene fra EU. De bruker sin «selvråderett» til å nekte å ta imot flyktninger, og dermed blir landene i sør sittende med en stor byrde. Europa må unngå å gå i «Japan-fellen», med en stadig aldrende befolkning som bruker livet på å spare til alderdommen. Unge migranter er bra for Europa.

Trump driver med utpressing og bestikkelser

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.05.2019

Kommentar av Ahmad Budeiri (journalist i Øst-Jerusalem): Nå inviterer Trump-administrasjonen til “Peace to Prosperity” i Bahrain i slutten av juni. Det Trump-folkene omtaler som en workshop, er et av stegene på veien mot “århundrets avtale” som Trump kaller fredsplanen sin for Midtøsten. Trump-rådgiver Jason Greenblatt mener workshopen vil forandre Midtøsten, fordi den tar konflikten inn på et økonomisk spor, snarere enn et politisk.

Trekk norske soldatar ut av Midtausten!

Bergens Tidende (meninger) | 26.05.2019

Kommentar av Vidar Lehmann (forfattar og professor emeritus i medisin. Har tenestegjort i ulike fredsoperasjonar i FN-regi): Om soldatane har vore stasjonert og operert i nært forband med USA, aukar det risikoen ytterlegare for at dei i ein komande væpna konflikt kan bli oppfatta som denne parten sine hjelparar.

Brasils høyreradikale regjering langer ut mot Amazonasfondet; modellen for fondet bør revurderes

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Arne Halvorsen (journalist og forfatter): De fleste jeg har snakket med i Rio, São Paulo, Manaus og Belem er enige om én ting: Norge bør diversifisere investeringene. Litt i Amazonasfondet, og noe i egne prosjekter i Amazonas. Og det bør etablere et kontor i Manaus eller Belem nord i Brasil og gå direkte inn på konkrete prosjekter. Amazonasfondet er viktig for små samfunn inne i Amazonas som er så heldig at de får støtte til alternative prosjekter, og på den måten kan la skogen stå intakt.

Ville tilstander i jungelen

DN+ (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Noe av det Bolsonaro og Salles ønsker, er å oppløse ymse samarbeidsorganer mellom myndigheter og sivilsamfunn. Gjør Salles det i Amazonasfondet, er avtalen med Norge brutt. Der setter Norge en grense. Ellers er det begrenset hva Norge kan gjøre for å påvirke Bolsonaro-regimet.

MDG har rett, men det er ikke nok til å vinne debatten

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.05.2019

Lederkommentar: De har jo rett. Men så er det forskjell på å ha rett og å få rett. I Norge betyr det for eksempel at du ikke sanker så mange stemmer på Vestlandet hvis du vil legge ned oljeindustrien. Det er tross alt den vi lever av

MDG må balansere mellom frykt og håp

VG (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Hanne Skartveit: Unge mennesker frykter at jorden om kort tid skal gå under. Skal Miljøpartiet de Grønne lykkes, må de balansere bedre mellom frykt og håp.

Det kongelige norske Miljøparti

Dagsavisen (nye meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Hege Ulstein: Framtida ser ganske mørk ut for jordkloden. Men for MDG er den lys.

«MDG-landsmøte i krisens tegn»

Vårt Land (verdidebatt) | 25.05.2019

Kommentar av Berit Aalborg: MDGs landsmøte ble åpnet ved at ungdom kom inn i landsmøtesalen rett fra fredagens klimademonstrasjon. Det satte stemningen for de to ledertalene.

Det de bør ha krisemøter om (klima, artsmangfold og fattigdom)

Nationen (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Kato Nykvist: Frp-leder Siv Jensen kaller inn til krisemøte i regjeringen om bompengeopprøret. Her følger forslag til tre saker det er større grunn til å holde krisemøter om.

Vi streiker for noe vi ikke tar på alvor selv

Aftenposten (meninger) | 25.05.2019

Marius Nordby (19) på Si;D: Det var noe som ikke helt stemte da klokken var 14 og de fleste elevene hadde dratt hjem.

Tomme stoler er ikke vårt største problem

Aftenposten (meninger) | 25.05.2019

Tobias Schildmann Mandt (19) på Si;D: Lund har nok rett i at det var noen barn blant de flere titalls tusen som streiket for klimaet 22. mars. Men flesteparten er ungdom og unge voksne. Det er derfor litt smålig å heve seg over motparten ved å kalle dem barn. Som om Lund vet bedre, fordi vi er «unger».

24. mai streiker vi for klimaet igjen

Aftenposten (meninger) | 25.05.2019

Seks klimaaktivister på Si;D: Hvorfor kan ikke regjeringen oppfylle kravene våre?

USAs lange arm

Klassekampen+ (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Tobias Asplin (regissør): En utlevering av Julian Assange til USA vil bety en alvorlig svekkelse av ytringsfriheten – verden over. Konsekvensen blir ganske enkelt at vi får vite mindre.

Nye tiltaler

Klassekampen (meninger) | 25.05.2019

Lederkommentar av Mari Skurdal: USAs straffeforfølgelse av Assange viser først og fremst hvor upopulært det var for amerikanerne at sannheten om krigen kom for en dag. Nå gjelder det å stå opp for retten til å lete etter sannheten og fortelle allmennheten om den. Journalister må aldri rette seg etter myndighetens ønsker om å skjule sine feil.

Rasismens mange ansikter

NRK ytring | 25.05.2019

Kronikk av Daniel Abimael Skjerve Wensell (adoptert): Nylig kunne en forskningsrapport fra FAFO om rasisme og diskriminering nok en gang påvise det mange av oss allerede vet så altfor godt, rasismen lever i beste velgående her til lands. Når 16 prosent av befolkningen oppgir at de mener hudfarge er avgjørende for om man kan ses på som norsk, da har vi et alvorlig problem.

Egentlig er vi forbløffende åpne for at andre kan bli norske

Minerva+ (meninger) | 25.05.2019

Kommentar av Pål Mykkeltveit: Uansett hvordan man forstår spørsmål om hvorvidt svensker kan bli helt norske, tyder ingenting i svarene i FAFO-undersøkelsen på at nordmenn har spesielt konservative holdninger.

Det er ikke slik at rasisme kun utøves med barberte hoder, brennende kors og hevede høyrearmer

Vårt Land (verdidebatt) | 25.05.2019

Lederkommentar: Skal vi ha en faktabasert debatt om innvandring og integrering må vi anerkjenne at rasismen er mer enn et marginalt problem.

Modi er kommet for å bli

Klassekampen+ (meninger) | 25.05.2019

Kronikk av Kenneth Bo Nielsen, Francesca Jensenius, Guro W. Samuelsen, Arild Engelsen Ruud (Universitetet i Oslo) og Lars Tore Flåten (Institutt for forsvarsstudier): Verdenshistoriens største demokratiske valg er over. Stemmene er talt, og den sittende indiske statsminister Narendra Modi fra det hindunasjonalistiske BJP vant overlegent. Hva sier resultatet om India, og om verden? Fem punkter peker seg ut.

Dette forventer vi av Ulstein

Vårt Land (verdidebatt) | 24.05.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Det er stor enighet blant norske politikere om at Norge skal være en viktig global aktør når det gjelder bistand og utvikling. Vår statsminister leder FNs påvirkningsgruppe for de globale bærekraftsmålene og Stortinget er stor sett samlet om de viktigste prioriteringene. Men når utviklingsminister Dag Inge Ulstein skal gi sin første utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i dag, er det viktig at han redegjør for hvordan norsk utviklingspolitikk skal være mest mulig effektiv i en fremtid som kan bli mer urolig.

Et krafttak i kampen mot seksualisert vold

VG (meninger) | 24.05.2019

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Til tross for økt oppmerksomhet og styrket innsats de siste årene, er seksualisert og kjønnsbasert vold fortsatt en stor utfordring. Konferansen i Oslo skal bli et krafttak i kampen mot slike ugjerninger. Vi skal bygge nye partnerskap mellom land og organisasjoner, vi skal mobilisere mer økonomisk støtte og større politisk vilje til å bekjempe seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser.

Fra ord til endring

Vårt Land (verdidebatt) | 24.05.2019

Kommentar av Gry Larsen (CARE): I sin veldig sterke tale etter å ha mottatt Nobels fredspris i 2018 sa Nadia Murad følgende: «Jeg håper at dagen i dag markerer starten på en ny æra hvor fred er det aller viktigste, og hvor verden i fellesskap kan begynne å utarbeide et nytt veikart for å beskytte kvinner, barn og minoriteter mot forfølgelse, spesielt ofre for seksuell vold.» Konferansen denne uken må bidra til å gi oss veien videre.

Det ble en stor, skitten klimaseier

Dagbladet (meninger) | 24.05.2019

Kommentar av Geir Ramnefjell: Uten at vi har lagt merke til det, har klima og miljø blitt den største politiske saken i Norge. Den ble bare ikke slik vi hadde tenkt.

1 - 30 av 11659
1 2 3 4 5 6 .... 385 386 387 388 389

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.