Klipp fra media

Filter: debatt

Norge må stille krav til Myanmar

Dagbladet (meninger) | 22.11.2017

Lederkommentar: Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har valgt en altfor høflig linje overfor Aung San Suu Kyi. Hele verden ser nå med forferdelse på forfølgelsen av rohingya-minoriteten. Mer en 620.000 rohingyaer er jaget over grensa til nabolandet Bangladesh bare i løpet av de siste tre månedene. Søreide nøler med å kritisere fredsprisvinneren. Hun mener at Norge må «fokusere på å finne andre løsninger».

Et mer opplyst storting

Dagsavisen (nye meninger) | 22.11.2017

Kommentar av Hege Ulstein: Akkurat nå står presidentskapet og de parlamentariske lederne midt oppe i en opprivende strid om Nobelkomiteen. Det ligger tjukke lag av ironi over at landets fremste politikere har kastet seg ut i en innbitt maktkamp om komiteens sammensetning der de samtidig hardnakket påstår at det viktigste målet for dem er å vise all verden at komiteen er uavhengig av politisk innflytelse og styring.

Dårlig gjennomtenkt av Støre (Nobelkomiteen)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 22.11.2017

Lederkommentar: Han uttalte at «Høyre og Erna Solberg sitter helt stille når Frp står for ting som går langt utover grensene for hva som er allment akseptabelt». Og han sa at det «er feigt og uheldig for Norge». Det som ville vært uheldig for Norge, var om landets statsminister begynte å blande seg inn i hvem som skal sitte i Nobelkomiteen. Når målet er å sikre uavhengighet og distanse, er det en usedvanlig dårlig gjennomtenkt idé at regjeringssjefen skal diktere hvem som skal nomineres.

Sammen for bedre klima

Dagsavisen (nye meninger) | 22.11.2017

Kronikk av Hans Christian Gabrielsen (LO), Kristin Skogen Lund (NHO, Kari Sollien (Akademikerne) Gunn Marit Helgesen (KS), Ragnhild Lied (Unio), Vibeke Hammer (Virke) og Jorunn Berland (YS): Det er snart to år siden verden ble enig om en historisk klimaavtale i Paris. I disse dager møtes de landene som har signert Paris-avtalen i Bonn for å komme frem til et konkret regelverk. Paris-avtalen betyr at Norge skal nå ambisiøse klimamål innen 2030 og 2050, og arbeidet med å komme dit er alt i gang i arbeidslivet. Vi vet at norske virksomheter i privat og offentlig sektor har et sterkt engasjement for klima og miljø. Nå må det omsettes til tiltak og det vil vi hjelpe til med.

Hold klimakampen unna domstolene

Bergens Tidende (meninger) | 22.11.2017

Kommentar av Petter Frølich (H): Klimasøksmålet mot staten er ikke bare et bomskudd. Det utgjør en trussel mot vår rettstradisjon.

Lang skrutrekker – dårlig håndverk

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 22.11.2017

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo): Landinfo konkluderer med at det finnes trygge nok områder i Afghanistan for retur. Hvordan er det da mulig for politikere til å overprøve dette? Sitter det en faglig sikkerhetspolitisk ekspertise på Stortinget som er mye bedre enn den ekspertene i Landinfo har? Overstyringen med den lange skrutrekkeren er også en overprøving hvor implikasjonen er at politikerne vet bedre enn fagekspertisen.

De rokker ved vår samtids fiendebilder

Dagbladet (meninger) | 22.11.2017

Kommentar av Dag Herbjønsrud (idéhistoriker, forfatter av boka «Globalkunnskap»): Juks. Løgn. Og 22. juli-terror. Hersketeknikkene rår når menn ikke vil at norske muslimer skal forstås som folk flest.

En skam å være norsk

NRK Ytring | 22.11.2017

Kronikk av Erik Hillestad (Kirkelig Kulturverksted): På en internasjonal konferanse for fem år siden møtte jeg en brite som for spøk sa at «Norge er ikke noe land, det er en NGO med passkontroll». Denne karikaturen sa noe om det positive bildet verdenssamfunnet tradisjonelt har hatt av Norge. 

Hjelp til dei som stoppa IS?

Dagsavisen (nye meninger) | 22.11.2017

Kommentar av Erling Folkvord og Marie Sørhaug (Solidaritet ned Kurdistan): Solidaritet med Kurdistan besøkte nyleg grensebyen Kobanê lengst nord i Syria. For snart tre år sia starta IS-fascismens nederlag der.

Grip muligheten, Ine Eriksen Søreide! (skatteflukt)

Dagbladet (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Tove R. Wang (Redd Barna), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Utvikling finansieres først og fremst av landene selv. Utenriksministeren har nå en gyllen mulighet til å bidra. Grip den! Paradise Papers har vist oss det enorme omfanget av skatteparadisenes virksomhet. Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.

Oljefondet ut av olje

VG (meninger) | 21.11.2017

Lederkommentar: Miljøorganisasjonene er blant dem som jubler høyest. Men også økonomer og politikere er fornøyd med forslaget, som departementet først vil konkludere på høsten 2018. Vi mener dette er et råd Siv Jensen og Finansdepartementet bør lytte til. Ikke for å redde klimaet, men av rent økonomiske grunner. 

Oljeaksjer? Nei takk. Vennlig hilsen Oljefondet.

Adresseavisen (meninger) | 21.11.2017

Lederkommentar: Det spiller ingen rolle hvorfor Oljefondet trekker seg ut av olja. Flere kommer til å følge etter. Noen fordi de vil grønnvaske sitt eget navn, noen fordi de frykter at det grønne skiftet kommer til å ta kvelertak på oljemarkedet, noen fordi de har mer tro på fornybar energi. Enden på visa blir uansett den samme: Et marked som sakte, men sikkert snur ryggen til oljen.

Spørsmålet må være hvordan Oljefondet blir en best mulig støtpute mot fallende oljepriser og dårlige tider

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Bård Bjerkholt: Hvis man først skal la nasjonalformuens sammensetning få konsekvenser for hva fondet investerer i, taler mye for at politikerne bør vurdere å gå et skritt lenger. Norges Bank foreslår å spre pengene fra salget av olje- og gassaksjer jevnt utover resten av porteføljen. Men man kan spørre om det hadde vært bedre å investere dem utelukkende i sektorer som svinger minst i takt med oljeprisen som konsum- eller finansaksjer, noe som etter det DN forstår også har vært diskutert i banken.

Partytelt i Nobels hage

VG (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Norske politikeres farseaktige omgang med Stortingets mest ærefulle oppgave fortsetter. Denne gangen er det Fremskrittspartiet som setter seg selv foran alt annet i verden.

Nobel-striden: – Prinsipper på billigsalg

Aftenposten (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Det blir nye episoder av Nobel-forviklingene: Nå har Frp fått en slags vetorett over komiteens uavhengighet.

Norge ledet lavkarbonrevolusjonen 100 år for tidlig (klima/energi)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.11.2017

Lederkommentar: Hvem har vært flinke, ifølge PwC? Kort oppsummert: Storbritannia er verdensledende fordi landet stenger ned kullkraftverk og bygger opp fornybar energi. Norge er en sinke fordi vi ikke har kullkraftverk vi kan stenge (bortsett fra et bitte lite på Svalbard) og dessuten bygget opp fornybar energi i forrige århundre, men det teller ikke med. Dermed har Norge lite å skryte av i dette årtusenet. Mens britene, sammen med kineserne, som brukte forrige århundre på å svi av enorme mengder kull, er klimahelter. I alle fall ifølge PwC.

Å saksøke staten for brudd på grunnloven er ikke udemokratisk (klimasøksmålet)

Dagbladet (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Eivind Trædal: Tvert imot er det en god måte å sikre at Regjeringas kortsiktighet ikke overstyrer Stortingets langsiktighet.

Straff og privilegier (miljøforkjempere)

Dagsavisen (nye meninger) | 21.11.2017

Kronikk av Sigrid E. Høeg: Latin-Amerika ligger på verdenstoppen i drap på miljøvernere, og så langt i år er 27 colombianske miljøvernere blitt drept, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Global Witness. Likevel er det mange som kjemper imot. Det vitner om hvor dyptgående forpliktelsen om å ta vare på naturen er.

Solberg tar feil

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap): 14. november satt flertallet i Stortinget foten ned for måten regjeringen gjennomfører deler av asyl og innvandringspolitikken. Erna Solberg sier til DN 16. november at jeg med dette vedtaket forsøker å fremstå som «snillere og mykere» enn henne. Hun tar feil. Arbeiderpartiet vil ha en streng, rettferdig og human asylpolitikk. Den skal også være forutsigbar og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Frigjøringens forbannelse

Vårt Land (verdidebatt) | 21.11.2017

Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF): Mange frigjøringsledere har et genuint ønske om å være folkets representant. Det hindrer dem ikke i å utvikle autoritære trekk etter 10–15 år.

Motstanden mot Carl I. Hagen skyldes ene og alene at Carl I. Hagen er Carl I. Hagen. (Nobelkomiteen)

Aftenposten (meninger) | 20.11.2017

Kommentar av Christian Tybring-Gjedde (FrP): Carl I. Hagen er kvalifisert til å sitte som medlem i Nobelkomiteen.

Klima er politikk, ikke jus

VG (meninger) | 20.11.2017

Lederkommentar: Dersom miljøbevegelsen vinner frem i rettssaken om oljeboring i nord, blir Norges viktigste næring løftet ut av politikken. Det bør ikke skje.

Høy klimarisiko – høy lånerente

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.11.2017

Kommentar av Thina Margrethe Saltvedt (ph.d., sjefanalytiker på makro og olje i Nordea): Det kan bli dyrt å ikke ta hensyn til klimaendringer, og bedrifters kapitalkostnad må gjenspeile den risikoen. Bankene må lede an.

Hvor går kampen for menneskerettigheter videre?

VG (meninger) | 20.11.2017

Kommentar av Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink (Den norske Helsingforskomité): En rekke avsløringer i de siste årene viser hvordan autoritære eliter plyndrer sine befolkninger og straffer dem som varsler. En av hovedkvinnene bak publiseringen av de såkalte Panama-papirene ble drept på Malta i oktober. Hvordan beskytte forfulgte varslere? Et tilbakeblikk kan bidra til å kaste lys over veien videre.

Skjebnedager for Zimbabwe

Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.11.2017

Lederkommentar: Det stille kuppet mot det familiebaserte diktaturet til president Robert Mugabe, kan være et avgjørende skritt i riktig retning for den hardt prøvede befolkningen.

Det er urettferdig at land som Polen, Slovakia og Ungarn skal stå på sidelinjen i flyktningpolitikke

Aftenposten (meninger) | 19.11.2017

Ole Jakob Warlo (19), Oslo FpU, på Si;D: Europa skal være en frontfigur for liberale og demokratiske verdier. Disse er i ferd med å bli visket ut grunnet en ultranasjonalistisk holdning i land som ikke har tatt sin del av kaken når det gjelder flyktningstrømmen til Europa. Mens vesteuropeiske land har latt seg føye etter krav fra EU, har land som Polen, Slovakia og Ungarn viket unna.

Når tårer på TV 2 får styre norsk innvandringspolitikk

Dagbladet (meninger) | 19.11.2017

Kommentar av Kjetil Rolness: Hvordan liberalisere innvandringspolitikken, svekke asylrettens krav om beskyttelsesbehov, og risikere en ny migrasjonsbølge til Norge? Hvordan få politikere til å snu seg med vinden, og glemme kaoset i 2015? Hvordan mobilisere lokale frivillige, NGO-er, jusprofessorer, barneforskere og Pensjonistforbundet (!) til enda en dugnad for omsorg, humanitet og nestekjærlighet? Hvordan få oss alle til å tro vi er eksperter på nettverk og sikkerhet i et fjernt asiatisk land, og dermed i stand til å betvile fagkunnskapen til Landinfo?

IS' siste skanse

VG (meninger) | 19.11.2017

Lederkommentar: Krigen mot den såkalte islamske stat (IS) er snart over i Syria og Irak, men den internasjonale innsatsen mot voldelig ekstremisme må føres videre med stor besluttsomhet.

Et norsk skatteparadis som bør dø

Aftenposten (meninger) | 18.11.2017

Kommentar av Andreas Slettholm: Vi er opptatt av å få frem hvordan utstrakt skatteplanlegging gjør at vanlige skattebetalere må ta større deler av regningen, og at det gjør det vanskelig å drive norsk butikk når din internasjonale konkurrent slipper skatt. Norsk presses mest høyreorienterte aviser derimot, mener skatteplanlegging er uunngåelig og derfor må aksepteres.

Alle eggene i ett oljefat

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 18.11.2017

Kommentar av kjetil B. Alstadheim: En endring som gjør at Oljefondet ikke tvinges til å kjøpe fossilaksjer, er altså bare en bit av det som må til for å spre den norske stats risiko bedre. Olje ut av Oljefondet er en begynnelse. Stat ut av Statoil er et naturlig neste skritt. Jo da, Statoil satser på havvind og skal investere mer i fornybar energi frem mot 2030. Men det er fortsatt i all hovedsak et olje- og gasselskap.

1 - 30 av 6796
1 2 3 4 5 6 .... 223 224 225 226 227