Klipp fra media

Filter: debatt

Skatteapati

DN+ (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Rolv Erik Ryssdal (Schibsted): Debatten om «Google-skatt» og ulike konkurransevilkår i mediebransjen bidrar til å gjøre problemet med teknologigigantenes skattefrihet mindre enn det er.

Har Norge virkelig et strengt regime for våpeneksport?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Pål Hadler (advokat): Flere vitner har bekreftet at israelske Apache-helikoptre opererte i luftrommet da angrepet fant sted. Da jeg i ettertid besøkte ruinene i Zeitoun, kom landsbyens unger trekkende med halepartiet av en AGM-114 Hellfire-rakett. Det er med andre ord meget sannsynlig at norsk våpenteknologi medvirket til massakren på al-Samouni familien, og at Norge dermed bærer et medansvar for myrderiene. I så fall er det til liten trøst at drapsvåpenet ikke «fremstår som norsk».

Argumentasjon i klimadebatten

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2018

Kommentar av Øyvind Davidsen: Det er vitenskapen vi må forholde oss til, ikke psykologien når vi skal ta debatten om klimaendringene.

Si ja til norsk klimaindustri, Erna

Dagsavisen (nye meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Kristin Skogen Lund (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Karl Eirik Shcjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Marius Holm (ZERO) og Frederic Hauge (Bellona): Norge har lovfestet et mål om å kutte klimagassutslipp med minst 80 prosent innen 2050. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA er klare på at karbonfangst og -lagring er nødvendig for å nå klimamålene. Samtidig øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatt. Vi har ingen tid å miste.

#Metoo-kampanje om seksuell trakassering i Mekka

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Den egyptisk-amerikanske journalisten Mona Eltahawy har startet en kampanje på Twitter for å avdekke seksuell trakassering i Mekka og andre hellige steder.

Løslat Gui Minhai

Dagbladet (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av PEN International, PEN America, English PEN, Hong Kong PEN, Svenska PEN, Norsk PEN, Dansk PEN: Kina må stanse de fremprovoserte tilståelsene og løslate foreleggeren Gui Minhai nå!

Finnes det noen vei videre for Venezuela etter dialogens sammenbrudd?

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antulio Rosales (SUM/UiO): Uten løsning på Venezuelas politiske krise, finner man ikke løsninger på den humanitære og økonomiske krisen.

Den glemte krigen i Ukraina

VG (meninger) | 21.02.2018

Kommentar av Heine Sandvik Brekke (16): I fjor ble over 40 barn drept eller skadet som følge av den pågående krigen i Ukraina, ifølge en rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Tre triks mot skattetriksing

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Annette Alstadsæter (professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU): Paradise Papers blottstiller detaljane i multinasjonale selskaps utnytting av inkonsistente regelverk mellom land for lovleg å kunne flytte skattbart overskudd til skatteparadis. Men det er ikkje bare å samanlikne formelle selskapsskattesatsar for å definere eit land som skatteparadis. Ofte har land låg skatt for spesielle typar inntekter, som Norges rederiskatteordning og mange EU-lands patentboksar.

Formidling fra det globale Sør

Vårt Land (verdidebatt) | 20.02.2018

Kommentar av Asle Jøssang: Stadig kommer en annonse fra Plan Norge som viser bilde av en navngitt ­jente som sitter hjemme i Afrika et sted og ­venter på at mamma skal komme hjem fra arbeid. De har ikke råd til barne­hageplass, og givere oppfordres om å trå til. Jeg skulle likt å ha sett hva som ­hadde skjedd dersom det sto en annonse om en Emma i Ålesund som var i samme ­situasjon.

Ikke «Norge først», takk

Dagbladet (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Andreas Økland: Der vi før hadde en bistandsminister, er det en stigende erkjennelse av at det er flere sider ved norsk politikk som påvirker utviklingen i de fattigste landene. Utviklingsministerens oppgave blir å se alt dette i sammenheng. Skal Astrup lykkes som utviklingsminister, er det likevel bruken av bistandsmidlene han må gi mest oppmerksomhet framover. Vi har nemlig ikke særlig tiltro til at bistandspengene brukes effektivt nok.

Jusen er en del av demokratiet (miljøsøksmålet)

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace Norge) og Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom): Over to sider i Dagens Næringsliv anklager olje- og energiminister Terje Søviknes miljøorganisasjonene for å omgå demokratiet (DN 14. februar). Bakgrunnen er at Greenpeace, Natur og Ungdom og Bellona har reist ulike søksmål mot staten knyttet til oljepolitikken. Dette mener Søviknes er «misbruk av rettsapparatet» og en «juridifisering» av oljepolitikken.

To trusler

Klassekampen (meninger) | 20.02.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Dani Rodrik mener det ikke bare trengs mekanismer for å hindre overgrep mot minoriteter og svekkede sivile rettigheter – det er også nødvendig å sikre demokratiet ved at politikerne står ansvarlig overfor velgerne. Det liberale demokratiet kan forfalle til et autoritært styresett eller til udemokratisk liberalisme, men det er også slik at når politikken ikke lenger er demokratisk forankret, så styrker det kreftene som arbeider for en utvikling i retning et autoritært styresett.

Italias drømmevalg

DN+ (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Den store migrasjonsbølgen over Middelhavet har vært hovedsak i valgkampen. De fleste partiene vil ha bråstopp i innvandringen og støtter den sittende regjeringens avtaler med ulike grupper i Libya for å stanse tilstrømningen. Silvio Berlusconi og Lega Nord-leder Matteo Salvini har begge lovet å tvangsreturnere rundt en halv million migranter dit de kom fra. En kø av kritikere har påpekt at dette er lettere sagt enn gjort, ettersom land i Afrika er svært lite begeistret for ideen.

I en ideell verden ...

Dagsavisen (nye meninger) | 20.02.2018

Kronikk av André Møkkelgjerd (NOAS): I en ideell verden hadde det ikke vært kriger, og flyktninger hadde ikke eksistert. I en ideell verden hadde vi sluppet store svingninger i antall asylsøkere som kommer irregulært til våre grenser og blandede grupper av mennesker med og uten beskyttelsesbehov. I en ideell verden hadde alle flyktninger søkt tilflukt i naboland, som er et lavkostland langt borte.

Hvilke kriser står Norge overfor?

Nationen (meninger) | 20.02.2018

Kronikk av Chase Alexander Jordal (nestleder i Bergen Sp): Dersom forholdene i de alt hardt rammede områdene bare forverres, sammen med en kraftig befolkningsvekst, kan en forvente utbrudd med hungersnød, krig over begrensede ressurser (som vann) og at de allerede svake statene tilnærmet kollapser. Dette vil overlate områdets innbyggere med to valg, gi opp livet eller flytte på seg. Alle forstår hva som er det naturlige valget. Resultatet vil være massiv migrasjon fra de utsatte landene til vestlige velferdsstater, en migrasjon som vil få svært uheldige konsekvenser for stabiliteten i mottakerlandene, så vel som for velferdsstaten som institusjon. 

Ap må omsette sine verdier til praktisk politikk

VG (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Lars Martin Mediaas (medlem i Oslo Arbeiderparti og leder av Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus): Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal jobbe med asyl- og integreringspolitikken. Det er ikke nødt til å gå galt. Selv om utvalgsleder Masud Gharahkhani kanskje hadde tatt litt for mye Møllers tran da han presenterte dette i media. Arbeiderpartiet er nødt til å lage samlende kompromisser, ikke konkurrere med Frp om å gå lengst mulig. Arbeiderpartiet har solidaritet som en grunnverdi, ikke strenghet. 

Tyrkias legitime selvforsvarstiltak

Aftenposten (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Kerem Yilmaz (Ambassaderåd, Den tyrkiske ambassaden i Oslo): Det er påfallende å se hvordan Tyrkias legitime intervensjon karakteriseres som en invasjon.

Kan en kryptovaluta redde Venezuela?

NRK ytring | 20.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antonio Rosales (SUM/UiO): Regjeringen i Venezuela går utradisjonelle veier for å løse den økonomiske krisen i landet. Mye taler for at det ikke vil fungere.

Utjevningsbrems

DN+ (meninger) | 19.02.2018

Kronikk av Kemal Dervis (visepresident for Brookings Institution, tidligere finansminister i Tyrkia og administrator for FNs utviklingsprogram: Fra 2013 til 2016 avtok veksten i mange nyindustrialiserte land, særlig i Sør-Amerika. Veksten i USA tiltok. Er tiden med utjevning over? Svaret avhenger av utviklingslandenes evne til å finne og utnytte nye, mer avanserte kilder til økonomisk vekst. Før var fabrikkproduksjon viktigst. Utviklingslandene, som endelig hadde skaffet seg de nødvendige ferdighetene og institusjonene, tok i bruk teknologi fra industrilandene og dro nytte av god tilgang på billig arbeidskraft.

Tid for tungprat

VG (meninger) | 19.02.2018

Kommenar av Frithjof Jacobsen: Forholdet mellom Russland og Vesten begynner å bli kritisk dårlig. USA trenger en Russlandspolitikk som virker. Det blir ikke lett.

Økt innsats for nedrustning

Dagbladet (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av statssekretær i UD, Audun Halvorsen (H): Regjeringens mål er en verden uten kjernevåpen. Dette kommer klart fram i Jeløya-plattformen. Men det finnes ingen snarveier dit.

Presidenten og bomben

DN+ (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: München: Donald Trump skryter av å ha størst atomknapp. Men hva hvis han faktisk ville trykke på knappen?

Å nesten redde jorda

Dagbladet (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norske myndigheter har tatt ansvar og investert milliarder i bevaring av regnskogen. Det er bra, og har gitt effekt. Men det er mørke skyer på horisonten. En ny studie publisert i Nature Communications tyder på at slike tiltak ikke er tilstrekkelige. Klimaendringene har begynt å innhente arbeidet med å redde Amazonas. Skogbranner på grunn av tørke og varmere klima raserer nå mer av regnskogen enn det regnskogbevaringen klarer å gjøre opp for.

Lov og rettferdighet er så mangt

DN+ (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk kommentator og forsker): Internasjonale institusjoner stiller krav til stater som søker medlemskap, ofte krav om å respektere menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Men hva om viljen til å bevare disse svekkes når medlemskapet vel er i boks? Ikke stort, er vanligvis svaret. Det semi-autoritære Tyrkia ville aldri sluppet inn i Nato i dag, uten at det koster dem medlemskapet. I FN befolkes Menneskerettighetsrådet av stater som bryter menneskerettighetene i industriell skala. Slik er det ikke med Den europeiske union.

Test for ICC

Klassekampen (meninger) | 19.02.2018

Lederkommentar  Yohan Shanmugaratnam: Den afrikanske union (AU) kom tidligere i februar med en ikkebindende resolusjon om at medlemslandene trekker seg fra ICC, slik Burundi og Sør-Afrika allerede har gjort. Om ICC ønsket å sikre sin legitimitet, burde en etterforsking av vestlige krigsaktører ha skjedd langt tidligere. Nå blir Afghanistan en test på domstolens vilje og evne til å stå opp mot verdens mektigste land.

Patriarkatets siste dager

VG (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Anders Giæver: Vil #Metoo-bevegelsen styrte konger og presidenter og innføre feminismen som statsreligion? Det tror mannen som sørget for at Donald Trump inntok Det hvite hus for et år siden.

Kjende du krisa då ho kom?

Aftenposten (meninger) | 19.02.2018

Emilie Hansen (18), barne- og ungdomsambassadør for Redd Barna, på Si;D: Vi lever midt i ei krise. Kanskje kjende du det ikkje då ho kom, men faktum er at vi alle har levd, lever og truleg kjem til å leve i denne krisa ei god stund til: Flyktningkrisa. Sjå det føre dykk: Millionar av born som måtte flykte frå heimen sin, frå tryggleik.

«Når ble det greit å putte helt ulike individer i en bås som ikke-vestlige og kalle dem en trussel?»

VG (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda): De politiske lederne som klarer å sette ord på utfordringene, og presentere de beste løsningene, vil har stor mulighet til å påvirke historiens gang. De danske sosialdemokratene snubler på oppløpssida.

Militante jihadister bruker poesi i kampen om hjerter og sinn

Aftenposten (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Elisabeth Kendall: Det er overraskende at de som vil bekjempe terrorismen, ennå ikke har utnyttet poesien som redskap for motpropaganda.

1 - 30 av 7487
1 2 3 4 5 6 .... 246 247 248 249 250