Klipp fra media

Filter: debatt

Terje Tvedt svarer kollega: Kampen om historien og Pharos metode

VG (meninger) | 17.11.2018

Debatt av Terje Tvedt (professor og forfatter): Så var det professor Helge Pharos tur til å angripe meg og min bok «Det internasjonale gjennombruddet». Han klarer ikke skjule sitt sinne, men det er skuffende at han reduserer ulike oppfatninger av historien til et moralsk spørsmål: Hans hovedskyts er at jeg bryter «systematisk historikerens normer». Jeg tar ikke bare feil; jeg er en juksemaker.

Kritikarane er næringslivets beste vener (bærekraftsmål)

Bergens Tidende (meninger) | 17.11.2018

Kommenar av Hans K. Mjelva: Både Fairr-indeksen og kolselskap er døme på at kapitalistar i dag kan spele ei heilt anna, og svært viktig, rolle i både å løyse klimautfordringane og nå FNs andre berekraftsmål. At dette gjennomsyra heile årskonferansen til Bergens Næringsråd viser at organisasjonen er langt meir progressiv og framtidsretta enn mange trur.

Avgiften du kan komme til å elske

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.11.2018

Kommentar av Sven Egil Omdal: Alle snakker om klimaet, men skal vi ikke heller gjøre noe? Hva med å legge på dieselprisen fem kroner? Hørte jeg ti?

De som ikke får bestemme (abort)

Klassekampen+ (meninger) | 17.11.2018

Kommentar av Sissel Henriksen: I dag går tusenvis av norske kvinner ut på gater og torg for å forsvare paragraf 2 c i den norske abortloven. Verden over kjemper kvinner samme kamp under tøffere kår. Abort er fortsatt totalforbudt i 26 land, tillatt kun for å redde den gravides liv i 37 land, og pålagt strenge restriksjoner i en rekke andre land. Færre enn fire av ti kvinner i fruktbar alder bor i land med liberale abortlover. De strengeste abortlovene er i land i sør.

Antipati og demokrati

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2018

Kronikk av Hege Ulstein: Det er noe grunnleggende paradoksalt i den autoritære, populistiske retorikken. Partier som står bak sterke menn som Recep Erdogan, Donald Trump og Victor Orban, hevder at de styrer på vegne av folket. Samtidig angriper de folkestyret. Første punkt som angripes, er som regel den frie, kritiske pressen. Eksemplene er mange. 

Håp om fred i Jemen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.11.2018

Ledderkommentar: Norske myndigheter skal ha ros for å endelig sette foten ned. Men de må også oppfordre andre allierte til å gjøre det samme. Khashoggi, skrev i sin kommentar i Washington Post i september at «Saudi-Arabias kronprins må gjenopprette hans lands verdighet, gjennom å avslutte den onde krigen i Jemen». Etter hans død har landets verdighet falt enda mer. Det måtte et grufullt drap til for å få vestlige statsledere til å se hva som foregår i Jemen. Håpet er at det nå kan bidra til en mulig fred.

Viktig dom om folkemord i Kambodsja

Aftenposten (meninger) | 17.11.2018

Lederkommentar: Sendrektigheten til tross: Dette er en viktig dom. To nøkkelpersoner i et av de mest uhyrlige regimene verden har sett, har fått sine dommer. Forbrytelser mot menneskeheten og folkemord er juridisk slått fast. Det er viktig at slike prosesser føres til ende, også som en advarsel til andre skurker som skaffer seg makt. Regimet i Myanmar bør for eksempel følge nøye med. 

Nå må oppdretts­selskapene på banen (soya/laks)

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Anne Leifsdatter Grønlund (seniorrådgiver i Regnskogfondet): Laksen er en av våre største eksportvarer og et symbol på Norge som stolt fiskerinasjon. Men bak det lyserosa gullet, lurer avskoging og menneskerettighetsbrudd. Nå må oppdrettsselskapene på banen.

Soyasprøyt

Klassekampen+ (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Øystein Heggdal (agronom): Nå må vi faktisk snakke om genmodifisering. Som FIVH gjør et poeng ut av, er det ikke tillatt å importere genmodifisert soya til Norge. Soyaen vi kjøper er sertifisert gjennom en ordning kalt Pro Terra, som garanterer at soyaen ikke skal være genmodifisert. I følge Soybean Free Institute produserer Brasil konvensjonell soya på bare fire prosent av arealet, totalt fem millioner tonn i 2016. Norge kjøper med andre ord nesten 20 prosent av denne soyaen. Når brasilianske bønder får bestemme selv, velger de imidlertid å bruke genmodifisert soya. Og det er ikke vanskelig å forstå.

Flammende advarsel (klima)

VG (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Brannene er et varsel om det som vil komme i økende intensitet og hyppighet når klimaet blir varmere. IPCC, det internasjonale ekspertpanelet på klimaforandringer, viser i sin rapport fra oktober til en bemerkelsesverdig økning blant annet i skogbranner det siste tiåret. Til nå har klodens temperatur steget med én prosent. Konsekvensene vil bli mye større hvis temperaturen stiger til to grader de kommende tiårene.

Vi vil ha klimapolitikk som virker

DN+ (meninger) | 16.11.2018

Debatt av Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Dagens Næringsliv omtalte på lederplass 7. november noe overraskende Senterpartiet som «klimasinke». Det er en påstand som er tatt ut av løse luften. Senterpartiet prioriterer klimatiltak høyt, men vi vil ha en klimapolitikk som virker. Vi trenger store og effektive klimakutt, og det raskt.

Norge må få vind i seilene

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Lederkommentar: En omfattende utbygging av vindkraft er riktig og nødvendig.

Blågrønn regjering leverer på klima

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Debatt av Stafan Hegglund (FrP): SVs Lars Haltbrekken avla meg en visitt i Dagbladet 6.11. Summa summarum prøver SV å bortforklare regjeringens vellykkede klimakutt i transportsektoren. Klimautslippene i Norge reduseres mer med vår regjering enn de gjorde da SV satt med makten. Faktisk går de mer ned nå enn det SV gikk til valg på å gjennomføre. Jeg skjønner at dette er pinlig for Haltbrekken.

Vi må stå sammen om bærekraftsmålene

Bergens Tidende (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Marit Warncke og Lisbet Nærø (Bergen Næringsråd): Vi opplever nå at alt fra de store globale investeringsfondene og finansinstitusjonene til de små regionale sparebanker, tar inn klimarisiko i sine risikovurderinger og i stadig større grad etterspør hvordan bedriftene og investeringsobjektene jobber med bærekraft. Dette vil gi en positiv driv fremover i rett retning. Til tross for at verden går fremover på en rekke områder, og vi er godt i gang med 2030-agendaen, har vi også de siste ukene fått svært alvorlige rapporter fra flere hold. 

Når demokratiet svikter folk, svikter folk demokratiet

VG (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Trygve Svensson (leder i Tankesmien Agenda): Ungarns populisme og det greske teknokratiet er ytterpunkter, men peker på problemer som de fleste land har i større eller mindre grad: illiberalt demokrati og udemokratisk liberalisme. Stadig oftere kommer liberalisme og demokrati i konflikt med hverandre. Kompliserte politiske avgjørelser styres ofte av byråkrater eller andre ikke-folkevalgte aktører. Samtidig blir folkeviljen mer illiberal.

Media strupes

VG (meninger) | 16.11.2018

Lederkommentar: Forslagene er i sum det største angrep på pressefriheten i Italia siden Mussolinis sensurlover, og blir møtt med vantro i et samfunn hvor ytringsfrihetens fane har vaiet høyt etter krigen – nettopp på grunn av en problematisk fortid, hvor opposisjon og kritikk av det fascistiske regimet ble slått hardt ned på.

Stopp retur av barn til Afghanistan

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Norge sto for 65 prosent av alle tvangsreturer fra Europa til Afghanistan i 2016, barn og voksne. Norge er også et av få land som returnerer barnefamilier med tvang.

Machiavelli er på hjemmebane i Riyadh

Morgenbladet+ (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator): 33-åringen Mohamed bin Salman (MbS) er nylig blitt fyrste. For faren hans, kong Salman, er gammel, syk og dement, mens kronprinsen er utålmodig, ambisiøs og maktsyk. Hans vei til makten er som tatt ut av Fyrsten. Boken ble først oversatt til arabisk på 1800-tallet men er kjernepensum for aspirerende despoter. Midtøsten er Machiavellis hjemmebane.

Besserwisser Gripsrud og «Gjennombruddet»

Dagbladet (meninger) | 15.11.2018

Debatt av rne Dvergsdal (litteraturanmelder, Dagbladet): Ja, han skriver, Gripsrud, sarkastisk på side 183 i et avsnitt som omhandler Tvedts «slumsing»: «Ikke bare klarer han å bomme på når den amerikanske borgerkrigen brøt ut (i april 1861), han skriver også India, mens han mener Kina. Det er jo lett å blande sammen to land så lengt borte.» Det står ikke ett ord om at Tvedt offentlig har omtalt og beklaget denne forvekslingen av India og Kina. Det er denne utelatelsen jeg synes er uredelig. Og jeg synes også at sitatet kan stå som et eksempel på min lesekunst: Besserwisser Gripsrud opptrer både i bok og debatt som en skolemester.

Oljefondet – ikke glem hvor pengene kommer fra

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.11.2018

Kommentar av Aleksander Stokkebø (H): Vi må for det første holde oppe en ansvarlig aktivitet i oljå. Verden etterspør energien, og vi kan levere forutsigbart og med langt lavere karbonavtrykk enn de fleste. Norsk naturgass er god butikk for Norge, samtidig som den utkonkurrerer skitten kullkraft og kutter klimautslipp i Europa.

Selvforsyning, kjøtt og klima

Nationen (meninger) | 15.11.2018

Lederkommentar: Skal selvforsyningsgraden vår opprettholdes, og helst økes, må vi godta at matproduksjon fører til utslipp av klimagasser.

Mer penger og bedre luft

NRK ytring | 15.11.2018

Replikk fra Frederic Hauge (Bellona): I en kronikk i NRK Ytring 11. november slår Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk Institutt i hjel noen myter om elbiler og klimapolitikken. Det er interessant lesning, og Bellona er enig i mye av det han skriver. Men Fridstrøm gir uttrykk for at det ikke spiller en rolle hva DU gjør. Det syns vi er en merkelig konklusjon.

Er Benjamin Netanyahu blitt en myk mann?

Dagbladet (meninger) | 15.11.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Det mener i hvert fall superhauken Avigdor Lieberman som har gått av som Israels forsvarsminister.

Mosambik: En partistat med systemisk korrupsjon

Dagbladet (meninger) | 15.11.2018

Kommentar av Helge Rønning (prof.emeritus, Inst. for medier og kommunikasjon, UiO, tilknyttet CMI) og Aslak Orre (seniorforsker ved CMI): Mosambik fortsetter å ta opp lån, fra Kina og eget bankvesen. Gjeldsspiralen betyr mindre penger til helse, utdanning og annen velferd – og det statlige energiselskapet (ENH) har ikke penger til andeler i produksjonskonsortiene, slik at om gassproduksjonen faktisk kommer i gang etter 2023, vil Mosambik likevel ikke få ordentlige inntekter før langt ut på 2030-tallet. I mellomtiden fører de «hemmelige lånene» og gjeldskrisen til økende fattigdom.

Nasjonalisme

Klassekampen (meninger) | 14.11.2018

Lederkommentar av Mari Skurdal: Vi er for så vidt enige med Emmanuel Macron i at det er mye ved vår tid som er bekymringsfullt. Det gjelder ikke minst stormaktsspillet som statslederne kaster seg inn i for å overby hverandre. Men vi mener Macron gjør det enkelt for seg når han omtaler nasjonalisme som svik. I Norge har vi en inkluderende og positiv nasjonalisme. 

Historiker ut mot kollega: – Tvedt bryter med historikerens normer

VG (meninger) | 14.11.2018

Kommentar av Helge Pharo (professor emeritus i internasjonal historie, UiO): For å kunne belegge en historie om begynnelsen på et internasjonalt gjennombrudd på 1960-tallet og den følgende fremveksten av den humanitær-politiske elite, har Terje Tvedt ved manipulasjon av kilder og litteratur, ved unnlatelser og feilaktige opplysninger, skapt et grunnleggende usant bilde av starten på norsk utviklingshjelp og dermed også av 1960-tallets betydning.

Svar til Astrup (næringsliv og menneskerettigheter)

Klassekampen+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Jon Peder Egenæs (Amnesty), Johan Hermstad (Fellesrådet for Afrika), Anja Bakken Riise (FIVH), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Heidi Furustøl (IEH), Gro Lindstad (FOKUS), Ander Haug Larsen (Regnskogfondet) og Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Utviklingsminister Astrup skriver i sitt svar til noen av oss, datert 24. oktober, at det gjøres mye bra på overordnet plan for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene i næringslivsrettet bistand. Det viser også Norad-evalueringen vi henviser til, og ingen har hevdet noe annet. Det er konkretiseringen og gjennomføringen som blir kritisert, og Utviklingsministeren svarer ikke på denne kritikken.

Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et viktig klimatiltak

DN+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Thina Saltvedt (seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea) og Sasja Beslik (leder for Sustainable Finance i Nordea): Det aller viktigste: For å begrense global oppvarming må store mengder kapital flyttes til selskaper som muliggjør overgangen til en bærekraftig fremtid. Det er noe som FNs klimapanel også beskriver i sin siste rapport. Og ja, vi er enige med Bjerkholt i at det ikke forsvinner «ett eneste milligram CO2 fra atmosfæren» om én person gjør dette. Her må det en holdningsendring til hos oss alle. Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et sterkt og effektivt klimatiltak.

Flyene går uansett (klima)

NRK Ytring | 14.11.2018

Kronikk av Lasse Fridstrøm (Dr.polit., Transportøkonomisk institutt): En gir inntrykk av at det er personlig moral det skorter på. Om bare hver enkelt tok seg sammen, så ville vi redde kloden. Men dette er det samme som å pulverisere ansvaret – til mer enn fem millioner mennesker bare her i Norge. En garanti for at problemet ikke blir løst. Det er helt andre, strukturelle og kollektive grep som må til – tiltak som beveger mange folk og foretak i samme retning: Skatter, avgifter, kvoter, forbud og påbud, offentlige investeringer og innkjøp.

Hva mener regjeringen egentlig – skal Weddellhavet i Antarktis vernes eller brukes?

Dagbladet (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace Norge): Det er underlig at Utenriksdepartementet fortsetter å påstå at det beste for å oppnå vern av havområder i Antarktis, var å ikke støtte det internasjonale verneforslaget som ble lagt fram.

1 - 30 av 9624
1 2 3 4 5 6 .... 317 318 319 320 321