Klipp fra media

Filter: debatt

Norske elever gir Kongo håp

Adressseavisen (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av Mushaga Bakenga: Det er ikke rettferdig at ungdom i Kongo må betale prisen for våre smarttelefoner. Det skal norske elever gjøre noe med. Over 600 norske elever fra Elevtinget har talt! Årets OD-prosjekt (Operasjon Dagsverk) skal støtte ungdom i Kongo i deres kamp for en bedre fremtid.

Det finnes ingen ny olje

Dagsavisen (nye meninger) | 18.03.2019

Kronikk av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Adm. dir. i Norsk olje og gass): Så er jeg glad statsministeren har avlyst debatten om hva som skal være «den nye oljen». Det finnes ingen ny olje. Hver arbeidsplass i oljeutvinning har en verdiskaping som er 10 ganger så høy som verdiskapingen i fastlands-Norge. Når oljen er borte er disse inntektene borte. Da vil vi alle savne pengene sårt.

Dilemmaet kan løses

Klassekampen+ (meninger) | 18.03.2019

Debatt av Hans Morten Haugen (professor og leder, foreningen Grunnloven § 112): HenrikBjørnebye reiser 11. mars nødvendige spørsmål om det norske petroleumsregimet. Han peker på at dagens kurs ikke gir insentiver til den nødvendige omstillingen, og myten om at redusert fossil produksjon i Norge vil erstattes av mer fossil produksjon andre steder. Han viser også det paradoksale i at de reelle utslippene som følge av forbrenning av norsk olje og gass i utlandet ikke tas i betraktning.

KAF er effektiv

Klassekampen+ (meninger) | 18.03.2019

Debatt av Rune Skarstein (førsteamanuensis emeritus i samfunnsøkonomi ved NTNU): I Klassekampen 6. mars kritiserer Morten Nilsen artikkelen «Karbonfella» signert av 11 personar, publisert den 2. mars. Han hevdar at karbonavgifta KAF vil vere til lita nytte, og at «Heile poenget med KAF må jo vere å trekke inn kjøpekraft frå fossil sektor og bruke denne på ein klimavennleg måte.»

Skolestreik med god grunn

Nationen (meninger) | 18.03.2019

Lederkommentar: Skoleelever streiker for klimaet. Det gjør de med god grunn. Det er de som arver boet.

Torturkomité på ville veier

DN+ (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av Ole Gjems-Onstad (professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, og forfatter av Menneskerettigheter – en verden uten helvete): Den 17. januar 2019 publiserte Europarådets torturkomité en ny landrapport om Norge. Uttrykket torturkomité er her misvisende. Ingen av komiteens uttalelser om Norge gjelder noe som etter vanlig språkbruk er tortur. Komiteen skal videre motvirke umenneskelig og nedverdigende behandling, men dens forslag tøyer også disse begrepene når den ikke dreier seg om isolasjon.

Borgerkrigs- og kriseretorikken vokser på ytre-høyre

Dagbladet (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av John Færseth: Guillaume Faye var en høyreekstrem ideolog og identitærbevegelsens gudfar. Tekstene hans minner om den antatte New Zealand-terroristens manifest.

Breivik var ikke gal

Minerva+ (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av Nils August Andresen: Breiviks hisset til borgerkrig og inspirerte terroristen på New Zealand. Flere bør spørre seg om de har borgerkrigen som frykt eller fantasi.

Terrorangrepet: Idéen om sivilisasjonskrig

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av Audhild Skoglund (fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur): De siste årene har jihadistiske angrep i en rekke europeiske land gitt oss et inntrykk av at terrorisme er et islamistisk fenomen. Angrepet på to moskeer i New Zealand fredag minner oss på den andre terrorfaren: høyreekstremisme. Og de to sidene kan synes som motpoler, men har mange fellestrekk i både ideologi og hvem og hvordan de rekrutterer.

Et nytt kappløp om Afrika

Vårt Land (meninger) | 18.03.2019

Kommentar av Geir Ove Fonn: Faren er at en utbredt korrupsjonskultur og fortsatt lang vei til fullt demokrati i mange land, gjør det mer fristende for mange afrikanske ledere å samarbeide med autoritære regimer som Kina, Russland og Tyrkia, enn med mer åpne og liberale ledere som Emmanuel Macron. Frankrikes president har uansett sett potensialet i noen av verdens raskest voksende økonomier. Forhåpentligvis kan han bidra til å dreie kappløpet om Afrika i en litt gunstigere retning for kontinentets egne innbyggere.

Lofoten avgjer ikkje velferdsstatens framtid

Bergens Tidende (meninger) | 17.03.2019

Kommentar av Lars-Henrik Paarup Michelsen (Norsk klimastiftelse): Om ein skulle finne olje eller gass i Lofoten, vil det likevel vere stort behov for å omstille norsk økonomi.

Vi streiker for handling, ikke «toppmøter»

Aftenposten (meninger) | 17.03.2019

Haldis Tjeldflaat Helle (21), nestleder i Natur og Ungdom, på Si;D: Vi trenger ikke flere møter hvor vårt engasjement blir hyllet. Vi trenger å bli tatt på alvor.

Det er ingenting antidemokratisk ved vårt klimaopprør

Aftenposten (meninger) | 17.03.2019

Debatt av Ketil Lund, Erland Kiøsterud, Ingvild Burkey, Kristine Næss, Lars-Lillo Stenberg, Ane Hjort Guttu, Thomas Hylland Eriksen, Elisabeth Eide, Maja Lunde, Asgeir Helgestad, Wera Sæther, Jostein Gaarder og Gert Nygårdshaug: Dagens barn og unge trenger å vite at politikergenerasjonen som har sviktet dem, ikke er de eneste voksne i samfunnet.

Planetens fremtid står på spill. Isaksen avleder en livsviktig debatt

Aftenposten (meninger) | 17.03.2019

Debatt av Elisabeth Eide, Beate Sjåfjell, Bjørn H. Samset, Helge Drange, Dag Olav Hessen, Thomas Hylland Eriksen, Rasmus Benestad, Arne Johan Vetlesen og Pål W. Lorentzen: Torbjørn Røe Isaksen anklager i et innlegg oss som har undertegnet opprørsoppropet, for å være antidemokratiske. Han ser at miljøsaken er et «avgjørende spørsmål», men velger altså utelukkende å kritisere ordbruk i stedet for å gå inn i saken. Til det er det følgende å si: Vi støtter skolestreik som et legitimt demokratisk middel i en situasjon der planetens fremtid står på spill.

Beijings menn er desperate etter respekt. Når Vesten slår tilbake, virker det

Aftenposten (meninger) | 16.03.2019

Kronikk av Stein Ringen (professor, University of Oxford): Det siste året har ikke vært snilt mot mennene i Beijing. Etter lenge å ha opplevd en maktlekkasje mot øst, slår Vesten nå tilbake. Først og fremst er det press på Kina for å modifisere praksisen med proteksjonistisk handel og industrispionasje. Trump-administrasjonen har gitt beskjed til Xi-administrasjonen om å endre det de holder på med eller betale en høy pris. Handelsforhandlingene skrider frem henimot nye regler.

Det falske løftet om økonomisk vekst

DN+ (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Kalle Moene (professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og leder for Esop – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling): Det er et falskt bilde at økonomisk vekst kan gi alle den levestandarden som de rike har i dag. De rike er velstående i en verden med mange ikke-rike. Det gir en helt annen levestandard, status og makt enn om alle fikk den inntekten som de rike har. Forskjellen på oligarkisk velstand for de få og demokratisk velstand for de mange kan være enorm.

Bra med litt «blind» utviklingspolitikk

DN+ (meninger) | 16.03.2019

Debatt av Arve Ofstad (samfunnsøkonom, tidligere fagdirektør i Norad og ambassadør): Så bra at det i hvert fall finnes ett felt i den store verden der norsk bistand (ennå) ikke har fordypet seg tungt! Jeg viser til Erik Bergs innlegg i DN 12. mars med tittelen «Blind utviklingspolitikk» der han etterlyser en tydelig erkjennelse av «de ekstreme utfordringer som byenes slumkvarterer står overfor».

Tre ting å gleda seg over

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): USA trekte seg frå Paris-avtala. Klimagassutslepp aukar, og naturområde vert bygde ned. I Brasil har den nye presidenten lova meir gruvedrift i regnskogen i Amazonas. Og det er før vi har snakka om Trump, Putin, Brexit og det europeiske samarbeidet. Går alt internasjonalt samarbeid og avtalar i sund no, liksom? Nei da, heldigvis ikkje. Mange ting går faktisk i rett retning der ute i verda. Her er tre av dei.

Er det bare ungdom som klarer å løse problemer?

NRK ytring | 16.03.2019

Kronikk av Erling Moxnes (professor i systemdynamikk, Universitetet i Bergen): I NRKs Debatten om skolestreik for klima torsdag var det bare tenåringene som klarte å ta et oppgjør med den «vent og se»-tenkningen som dominerer norsk petroleumspolitikk, ungdommene viste en evne til å løse problemer som ennå ikke har oppstått. En «vent og se»-politikk innebærer at man fortsetter med stø kurs – helt til strategien slår feil. Men skal vi vente til den norske satsingen på olje og gass har bidratt til tre former for elendighet: klimaendring, overinvesteringer og framtidig arbeidsledighet?

«Bla, bla, bla», men hvor er handlingen?

Aftenposten (meninger) | 16.03.2019

Markus Refsdal (16), leder, Hamar Natur og Ungdom, på Si;D: Den 22. mars kommer tusenvis av norske ungdommer også til å skulke skolen. Poenget ser allikevel ut til å gå både mediene og politikerne hus forbi.

Leke-totalitære klimaopprørere

Minerva+ (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Nils August Andresen: 25 kulturpersonligheter og akademikere har laget et pompøst, antidemokratisk klimaopprop, som man først tror er en parodi, men viser seg å være en feiloversatt, dårlig vits.

Ser de selv den antidemokratiske retorikken de bruker? (klimaoppropet)

Aftenposten (meninger) | 16.03.2019

Debatt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Kronikken handler om miljøsaken, et avgjørende spørsmål. Men det er retorikken om demokratiet, både i kronikken og i kampanjen Extinction Rebellion Norge, som slo meg som oppsiktsvekkende. Kravet om et opprør, anklager om at systemet har sviktet flertallet, den ekstreme, svart-hvite inndelingen av verden i de som er etiske og rasjonelle og de andre.

Norge har ansvaret for norske IS-medlemmer

Dagbladet (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Mads Harlem (folkerettsjurist): Det er naturlig at debatten om hva som skal skje med de mange fremmedkrigerne, IS-kvinnene og deres barn styres av sterke følelser på grunn av de grusomme handlingene som er begått mot sivilbefolkningen i både Syria og Irak. Problemet er likevel at vår avsky mot alt hva IS står for, gjør at vi fort glemmer de felles verdier som ligger til grunn for folkeretten.

New Zealand

Klassekampen (meninger) | 16.03.2019

Lederkommentar av Mari Skurdal: En del utsagn, som at «vi må vise de invaderende at vårt land aldri vil bli deres land», framstår historieløst for en australier av europeisk herkomst. Likevel viser det et sentralt trekk ved denne typen høyreekstrem ideologi: Den kaller seg nasjonal, men er utpreget global i sin utstrekning. Tanke­godset som forfektes, har oppildnet høyreekstremister til voldelige angrep i blant annet USA, Canada, Sverige, Italia og nå New Zealand.

Et kvalmende angrep

VG (meninger) | 16.03.2019

Lederkommentar: Umistelige liv er gått tapt i et meningsløst terrorangrep mot muslimer i New Zealand.

Ekko fra 22. juli

Dagbladet (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): New Zealand-terroristens manifest er fylt med høyreradikal propaganda, akkurat som i 2011.

Russland + Kina = sant?

DN+ (meninger) | 15.03.2019

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator): USA skuer en fremvoksende allianse mellom Russland og Kina som ikke finnes.

EØS svekker verktøykassen vår (skatteparadis)

ABC nyheter (meninger) | 15.03.2019

Kommentar av Ole Kvadsheim (styremedlem i Nei til EU og studerer samfunnsøkonomi ved UiO): Nora Duus Roodin fra Europabevegelsen og Johannes Bangum fra Unge Venstre går i sine svarinnlegg om EØS og skatteunndragelse langt i å hevde at det er gjennom EU at verden vil kunne ta et oppgjør med det økende omfanget av aggressiv skatteplanlegging. Bangum tar den helt ut og proklamerer like gjerne EU som et slags sosialdemokratisk paradis, da unionen, i motsetning til lille Norge, er stor og mektig nok til å sette hardt mot hardt i møte med selskaper og skatteparadiser. Det er imidlertid lite som tyder på at dette vil bli tilfellet. Derfor er det betenkelig at Norge skal tømme sin egen verktøykasse mot skatteplanlegging, som følge av en ideologisk tro på overnasjonale løsninger.

Hjelp oss med Libya-oppgjøret, SV og Sp

Klassekampen+ (meninger) | 15.03.2019

Kommentar av Bjørnar Moxnes (stortingsrepresentant og leder i Rødt): Rødt spurte utenriksminister Søreide om Norge ble varslet av våre Nato-allierte om at en kjent Al Qaida-kommandant ledet styrkene som ble hjulpet fram av Nato og Norge. Søreide vedgikk i sitt svar at Norge ikke kan basere seg på informasjonsgrunnlaget fra Nato, men konkluderte med at det er Stoltenberg som må svare på hva han fikk vite om Al Qaidas rolle i Libya-krigen.

Norge må ta avstand fra masseødeleggelse. Forbud mot atomvåpen er en forutsetning, ikke en snarvei.

Aftenposten (meninger) | 15.03.2019

Debatt av Grethe Lauglo Østern (våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp): Det er ingen motsetning mellom å støtte FN-forbudet mot atomvåpen og å arbeide for å redde andre avtaler og regimer, slik Målfrid Braut-Hegghammer gir inntrykk av i et innlegg i Aftenposten 5. mars. Atomvåpenstatene har startet en informasjonskrig for å fremstille forbudsavtalen som en avsporing og hindre den i å få nok statsparter til å tre i kraft. Men forbudet er en uunnværlig byggestein i avtaleverket.

1 - 30 av 10840
1 2 3 4 5 6 .... 358 359 360 361 362