Klipp fra media

Filter: globalpartner

Finnes det noen vei videre for Venezuela etter dialogens sammenbrudd?

Aftenposten (meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antulio Rosales (SUM/UiO): Uten løsning på Venezuelas politiske krise, finner man ikke løsninger på den humanitære og økonomiske krisen.

Kan en kryptovaluta redde Venezuela?

NRK ytring | 20.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull og Antonio Rosales (SUM/UiO): Regjeringen i Venezuela går utradisjonelle veier for å løse den økonomiske krisen i landet. Mye taler for at det ikke vil fungere.

Økt innsats for nedrustning

Dagbladet (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av statssekretær i UD, Audun Halvorsen (H): Regjeringens mål er en verden uten kjernevåpen. Dette kommer klart fram i Jeløya-plattformen. Men det finnes ingen snarveier dit.

Stopp krig mot barn

VG (meninger) | 17.02.2018

Kronikk av Tove R. Wang (Redd Barna): Forbrytelser mot barn i krig er en trussel for vår felles framtid. Verdenslederne må våkne. Og Norge kan være en viktig pådriver.

En farbar vei (Norfund)

Vårt Land (meninger) | 15.02.2018

Kronikk av Jonas Holmqvist (FIVAS): Mye er sagt i debatten om Norfund den siste tiden. En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner har svart etter at Kjell Roland, direktøren for Norfund, gikk ut med tydelig kritikk av sivilsamfunnet som ifølge ham selv har et for negativt fokus. Her må jeg komme med en korrigering. Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi er her for å passe på. Passe på at lovverk, retningslinjer og menneskerettighetene overholdes. Som sivilsamfunnsaktør er vårt mandat å snakke de marginalisertes sak.

Hvis alle skal med

Dagsavisen (nye meninger) | 15.02.2018

Kronikk av Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Andrew Kroglund (skribent og forfatter): Bistandsinnsatsen i verden må endres, skriver Dagsavisen i et stort oppslag den 6. februar, og viser til en fersk rapport fra Brookings-instituttet. Artikkelen er viktig og henviser til FNs nye bærekraftsmål. De er ennå ikke godt nok kjent blant folk flest. Men tar vi innover oss de 17 målenes dypere budskap, snakker vi om å igangsette samfunnsomformende reformer på globalt nivå av en helt ny karakter. 

Slik vokste Sør-Korea ut av fattigdom (bistand)

Aftenposten (meninger) | 13.02.2018

Kronikk av Knut Thonstad (Norad): I 1960 hadde landet et inntektsnivå på linje med Afrika sør for Sahara. På under 60 år er bruttonasjonalproduktet pr. innbygger blitt 25 ganger større. Hvordan har Sør-Korea fått til dette? Svaret ligger i en vellykket kombinasjon av økonomisk politikk og gunstige historiske og geografiske forutsetninger.

Ikke glem solidariteten, Ap

Dagsavisen (nye meninger) | 13.02.2018

Kronikk av Eirik Christophersen (Flyktninghjelpen): Anført av Masud Gharahkhani, ny innvandringspolitisk talsperson, har Arbeiderpartiet de siste ukene signalisert en kraftig dreining i partiets asyl- og flyktningpolitikk. Fra Stortingets talerstol ba Gharahkhani om forsikringer fra Frp om at regjeringen ikke ville bli for liberal i innvandringsspørsmål med Venstre på laget. Det er et Arbeiderparti det er vanskelig å kjenne igjen.

Nytt håp på Korea-halvøya

Dagsavisen (nye meninger) | 13.02.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Sør-Korea vil dempe spenningen med naboene i nord, men Trumps trusler om krig kan ødelegge for forsøket.

Norfund og inkluderende utvikling

Morgenbladet (meninger) | 09.02.2018

Debatt av Morten Eriksen (Atlas-alliansen): «Frykt for omdømmetap i Norge gjør at kapitalen ikke vil investere i fattige land. Bistandsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret», mener Roland. Hvis det er sant, er det mildt sagt alvorlig. Vi stiller oss undrende til at norske selskap med økonomiske muskler nok og ønske om å investere i utlandet, lar seg «skremme» av norske organisasjoner. 

Utviklingspolitikk handler om mer enn bistand

Dagsavisen (nye meninger) | 08.02.2018

Kommentar av Maren Hemsett (SLUG) og Catharina Bu (Redd Barna): Mange utviklingsland har nå så høy gjeld at det truer millioner av fattige mennesker. Med erfaring fra finanskomiteen har utviklingsminister Nikolai Astrup de beste forutsetninger for å løfte gjeldsproblematikken i utviklingspolitikken.

Vil 2018 bli året for retur til Syria?

NRK ytring | 08.02.2018

Kronikk av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Selv om mange syriske flyktninger sannsynligvis vil returnere hjem i år, er det fortsatt en lang vei å gå før landet er trygt og stabilt.

Politikkens fallitt (globalisering)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.02.2018

Kommentar av Ole Jacob Sending (NUPI): Statsminister Erna Solberg har nylig møtt andre statsledere og den globale økonomiske eliten i Davos. Solberg har skapt internasjonale overskrifter med sitt forslag om at vi trenger en Metoo-kampanje mot korrupsjon. Dette forslaget, og arenaen der det ble lansert, indikerer at internasjonalt samarbeid er i markant endring: Løsningen på globale problemer anses ikke primært å ligge i forpliktende, mellomstatlig samarbeid via internasjonale organisasjoner. Den ligger i mobiliseringen av markedet og det sivile samfunn mot noen generelle mål.

Bistand nedenfra og opp

Vårt Land (verdidebatt) | 06.02.2018

Kronikk av Anne Marie Helland og Arne Ness Holm (Kirkens Nødhjelp): Vårt Land skriver 31. januar at Norad ønsker at mer av norske bistandspenger går rett til partnere i Sør. Dette er viktig, men det går veldig tregt. Hvorfor? Stikkord er de store aktørenes syn på lokale organisasjoner, det handler om tillitt og faglighet. Men, vi må også få på plass et regelverk som gjør det mulig å formidle pengene direkte. Og vi trenger å gi fra oss makt.

Norge trenger en Kina-strategi

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 05.02.2018

Kronikk av Ulf Sverdrup (NUPI): Norges forhold til Kina er normalisert. Det går en stri strøm av norske delegasjoner til Kina, og Norge tar imot stadig flere kinesiske. For noen uker siden var den norske stortingspresidenten i møter med Kinas president Xi Jinping, mens det senere i år kommer et norsk statsbesøk til Kina. Vi bør nå ha en refleksjon om Norges strategi og politikk over for Kina. Diskusjonen har lenge vært dominert av spørsmål om menneskerettigheter. Det er viktig, men det bør ikke forhindre at man anlegger et bredere perspektiv og favner et større spekter av tema.

Nøkkelrolle for næringslivet

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 05.02.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Regjeringen legger til grunn at norsk næringsliv kjenner og følger FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. For å tydeliggjøre regjeringens forventninger, lanserer vi nå en nettportal som skal gi selskaper som søker statlig støtte god informasjon og veiledning om samfunnsansvar og gjeldende retningslinjer. Jeg håper det vil bidra til at bedriftene foretar bedre aktsomhetsvurderinger og dermed håndterer risiko bedre. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene, må privat sektor spille en sentral rolle. Vi skal derfor heie på og samarbeide med de selskapene som tør å satse og som skaper arbeidsplasser og reduserer fattigdom i utviklingsland.

Ønsker berettiget kritikk velkommen (Norfund)

Morgenbladet+ (meninger) | 02.02.2018

Debatt av Kjell Roland (Norfund): Vi i Norfund er enig med Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender (FIVH) når hun skriver i Morgenbladet 19. januar at vi og andre næringslivsaktører må se på kritikk som en mulighet til å lære og bli bedre – i hvert fall når kritikken er berettiget, saklig og konstruktiv. Det viktigste for oss i Norfund er å sikre at vi gjør gode investeringer i utviklingsland som bidrar til at det skapes arbeidsplasser og vekst, og at fattigdommen reduseres. Norfund har og har alltid hatt nulltoleranse for korrupsjon. 

Stans Afghanistan-returene!

VG (meninger) | 02.02.2018

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Til tross for den eskalerende konflikten har antall afghanere som har fått asyl de siste to årene falt kraftig, både i nabolandene og i europeiske land. Norge, Storbritannia og Pakistan er blant landene som vil angre på tvangsutsendinger av afghanske asylsøkere. Det kan destabilisere hele regionen og føre til økte lidelser for de familiene som blir sendt tilbake.

Regjeringens utviklingspolitikk skal redusere ulikhet

Dagsavisen (nye meninger) | 01.02.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I Dagsavisen 24. januar hevder Gina Barstad at regjeringen ikke er opptatt av forskjeller og ulikhet i utviklingspolitikken. Det er feil. Målet for regjeringens utviklingspolitikk er fattigdomsbekjempelse, økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og å bidra til å redde liv. Lykkes vi med det, vil vi også lykkes med å redusere de enorme ulikhetene, både i og mellom land.

Vårt sårbare demokrati

Dagbladet (meninger) | 31.01.2018

Kommentar av Morten Strand: Demokrati var det 20. århundres store vinner. Nå er vi ikke like sikre på hvem eller hva som vinner. Hva er det som skjer? 

Nytt kapittel i det store spillet om Afghanistan

ABC nyheter (meninger) | 31.01.2018

Kommentar av Kristian Berg Harpviken (PRIO): Kan Afghanistans fremtidshåp ligge i en endret stormaktsdynamikk? Både Moskva og Beijing viser økende interesse for Afghanistan, etter halvannet tiår der Washington har dominert. Det har effekter både i Afghanistan og i dets naboland.

Fra feilslag til seier i Tetoffensiven

Aftenposten (meninger) | 30.01.2018

Kommentar av Stein Tønnesson (PRIO): Ingen krig siden 1945 har hatt så mange falne som Vietnamkrigen. Tetoffensiven var et vendepunkt. Den tok fra USA troen på å vinne. Resten handlet om å finne veien ut

Brasils skjebnevalg

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.01.2018

Kommentar av Yuri Kasahara (forsker II, NIBR/OsloMet) og Benedicte Bull (professor ved SUM/UiO): Dommen mot tidligere president Luis Inácio «Lula» da Silva som falt på onsdag, ble feiret av hans motstandere som en seier for Brasils rettssystem, og måten å sørge for at hverken Lula eller partiet hans Arbeiderpartiet (PT) kommer tilbake til makten. De kan ta feil i begge deler.

Arbeid, frihet og ulikhet (globalisering)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.01.2018

Debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac): Verdensøkonomiens store problem er at 82 prosent av formuesveksten i 2017 gikk til de én prosent rikeste. Det er det ingen grunn til å bortforklare. DN prøver på lederplass 24. januar å bagatellisere Norges bidrag til økende global ulikhet. Feilen DN-lederen gjør, er å se på verden som en mosaikk av land istedenfor å se hvordan globaliseringen smelter oss sammen. Problemet er mer sammensatt enn at «den jevne nordmann er rikere enn den gjennomsnittlige verdensborger».

Åpent brev til utviklingsministeren

Aftenposten (meninger) | 24.01.2018

Amalie Konstali (14), Vanii Hsun-Ni Finborud-Yao (14) og Elise Hage Hottran (14), som har vært utplassert i HimalPartner, på Si ;D: Vi trenger større fokus på mental helse i fattige land.

En god konservativ? (Astrup/utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Astrup har markert seg som en dyktig politiker, og tilhører en generasjon gode konservative i Høyre. Med seg har han kanskje de beste i klassen, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen, som er ny næringsminister. Dersom handel skal være et verktøy for utvikling bør utviklingsministeren få et mandat både når Søreide Eriksen og Røe Isaksen skal forhandle handelsavtaler.

Vi bør ikke ta seieren mot IS på forskudd

Aftenposten (meninger) | 21.01.2018

Kronikk av Tine Gade (NUPI): Lite tyder på at jihadismen er varig svekket i Irak. IS og lignende grupper kan lett gjøre comeback når forholdene ligger til rette for det.

Overgrep mot bistandsarbeidere er uakseptabelt

Aftenposten (meninger) | 20.01.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Utenriksdepartementet arbeider med å forbedre varslingsrutinene blant ansatte verden over.

Røff guide til kritikk (næringsliv & utvikling)

Morgenbladet (meninger) | 19.01.2018

Debatt av Anje Bakken Riise (FIVH): Kjell Roland, direktøren i Norfund, mener at NGO-kritikk fra blant annet Framtiden i våre hender er årsak til at norske næringslivsaktører ikke tør satse på Afrika. Istedenfor å se på kritikk som en mulighet til å bli bedre, mer åpne og mer moderne, mener Norfunds leder at dette er næringslivsfiendtlig aktivitet som skremmer bort investorer.

Ny giv i utviklingspolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 18.01.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Verden er i rask endring og norsk utvik­lingspolitikk må henge med i svingene. Vi trenger en sterk prioritering av FNs bærekraftsmål, bedre samordning av utviklingspolitikken og vi må mobilisere næringslivet i kampen mot fattigdom.

1 - 30 av 490
1 2 3 4 5 6 .... 13 14 15 16 17