Klipp fra media

Filter: globalpartner

Grip muligheten, Ine Eriksen Søreide! (skatteflukt)

Dagbladet (meninger) | 21.11.2017

Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Tove R. Wang (Redd Barna), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Utvikling finansieres først og fremst av landene selv. Utenriksministeren har nå en gyllen mulighet til å bidra. Grip den! Paradise Papers har vist oss det enorme omfanget av skatteparadisenes virksomhet. Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.

En viktig drittfilm – en dritviktig film

Dagsavisen (nye meninger) | 17.11.2017

Kommentar av Martine Kopstad Floeng (FIVAS): Jenter og kvinner venter i lange køer, på at solen skal gå ned, og de venter på å bli hørt. På at samfunnet skal forstå, og at de skal få oppfylt den menneskeretten det er å ha et ordentlig og trygt toalett å gå på. Det finnes med andre ord over 300 millioner grunner til at vi søndag markerer verdens toalettdag. – En internasjonal FN-dag som har eksistert siden 2013 for å øke kunnskapen om den globale sanitærkrisen.

Rogalandsbanker på etisk jumboplass

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.11.2017

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): De to Rogalandsbankene er svake på nær alle de tretten indikatorene vi måler bankene på. Blant annet på klima og naturvern. De stryker også på arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Det trenger ikke bety at de har investert i barnearbeid, atomvåpen eller selskaper som driver med skatteunndragelse. Men det betyr at de ikke vil fortelle deg som kunde hvilke spørsmål de stiller når de investerer eller låner ut penger.

Paradispapirene må føre til politisk endring

Dagsavisen (nye meninger) | 15.11.2017

Kommentar av Catharina Bu (Redd Barna): Hva gjør Norge? I 2015 vedtok Stortinget å få på plass to av de viktigste virkemidlene som kan gjøre noe med bruken av skatteparadis: utvidet land-for-land-rapportering. Det vi si at alle selskap, uavhengig av størrelse og sektor, rapporterer offentlig på nøkkeltall fra alle land hvor de opererer. Samt et offentlig tilgjengelig register over egentlige eiere. To år og to lekkasjer senere er ikke regjeringen i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak.

Åpenhet ikke lenger en målsetting, Erna? (skatteflukt)

Dagsavisen (nye meninger) | 09.11.2017

Kronikk av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Mona Thowsen (PWYP Norge): Regjeringen foreslår å fjerne målsettingen for sivilsamfunnsstøtten om “bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om kapitalstrømmer”. Det kan sette en effektiv stopper for små organisasjoner som følger opp myndighetenes arbeid, for eksempel i forhold til multinasjonale selskaper og rike eliter i skatteparadiser. FN, derimot,  mener at åpenhet om kapitalstrømmer er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Hvor langt skal vi gå for å stoppe innvandring til Europa?

Aftenposten (meninger) | 09.11.2017

Kronikk av Øystein H. Rolandsen (seniorforsker ved PRIO), Marie Sandnes (student) og Nicolas Marsh (forsker ved PRIO): For å begrense antallet flyktninger fra Afrika, gjennomfører EU og flere medlemsstater en politikk som i praksis flytter grensekontrollen fra Europa til det nordafrikanske fastlandet. Dette startet med tiltak ved de europeiske landegrensene og fortsatte utover i Middelhavet med blant annet den militære «Operation Sophia».

Politikerne kan ta skatteparadisene i dag

Aftenposten (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Åpenhetsloven «land-for-land-rapportering» skal kreve at selskaper viser frem datterselskap og skatteinnbetalinger. Stortinget ville endre på dette. Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. I skatteforliket ba Stortinget Regjeringen lage et eierskapsregister som skal vise hvem som eier alle stråselskapene som gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadiser. Et og et halvt år senere har denne instruksen strandet et sted inne på Siv Jensens kontor. Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel.

Dropp selfier med afrikanske barn

Dagbladet (meninger) | 08.11.2017

Kommentar av Beathe Øgård (SAIH): Ville du lagt ut bilder av fremmede barn fra en norsk skole, barnehage eller et barnehjem? Neppe.

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

Dagsavisen (nye meninger) | 07.11.2017

Kronikk av Øyvind Eggen (Civita) og Nikolai Hegertun (SUM/UiO): I fattige land er det grovt sett tre måter å få bukt med ekstrem fattigdom på: Økonomisk vekst, intern omfordeling og/eller bistand. FN har definert avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030 som et globalt ansvar der alle skal bidra. Hvordan det skal skje i praksis, må bestemmes i de landene som huser de ekstremt fattige, men andre land vil kunne bidra med ressurser. Det gjør det aktuelt å se på hvordan avskaffelse av ekstrem fattigdom kan finansieres.

Demokratiet i krise (Latin-Amerika)

Dagsavisen (nye meninger) | 07.11.2017

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Få forutså for ti år siden det som nå skjer i Latin-Amerika: Demokratiene er krise. For ti år siden var Latin-Amerika en kilde til inspirasjon for demokratibevegelser verden over. Fattige og marginaliserte samlet seg i sosiale bevegelser og politiske partier, og fikk makt gjennom demokratiske prosesser. De blodige diktaturene fra 70-80-tallet var historie. 

Afrika trenger ansvarlige investeringer

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.11.2017

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I DN 31. oktober uttrykker Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus) sin bekymring for at norske investeringer i Afrika ikke tar nok hensyn til kvinners situasjon og næringslivets samfunnsansvar. Jeg er enig i at norske investeringer må ta hensyn til kvinneperspektivet, derfor er kvinners rettigheter og likestilling en tverrgående prioritet i all norsk utviklingspolitikk.

Investeringer for enhver pris?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.10.2017

Debatt av Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik (FOKUS): Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktøren i norsk-afrikanske handelskammer, Eivind Fjeldstad, skriver i DN 26. oktober om behovet for internasjonale investeringer i Afrika. Men en bevisstløs holdning til investeringer i regimer med liten evne og vilje til å beskytte menneskerettighetene kan medføre betydelig risiko for både mennesker og selskaper.

#Metoo utenfor emneknaggens verden

NRK Ytring | 27.10.2017

Kronikk av Anne Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Men de fleste som overlever overgrep i krig og konflikt blir aldri hørt, og det er en av hovedgrunnene til at overgriperne får gå fri og dette får fortsette. #Metoo-kampanjen har vekket en viktig debatt som ikke må stanse ved emneknaggens grenser.

Kor trygt er Kabul og Afghanistan?

Dagsavisen (nye meninger) | 27.10.2017

Kommentar av Arne Strand og Torunn Wimpelmann (CMI): Heller ikkje kriteria UDI sjølv nyttar for å definere trygge og utrygge provinsar tyder på at vurderinga av Kabul som ‘trygt’ gjer meining.

Å flytte fra fattigdom (bistand/migrasjon)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.10.2017

Kommentar av Øyvind Eggen (Civita) og Nikolai Hegertun (UiO/SUM): Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.

Derfor tror vi på Afrika

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.10.2017

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Eivind Fjeldstad (NABA): Mer enn 125 norske bedrifter er nå samlet i det norsk-afrikanske handelskammer (NABA). De deler gjerne erfaringer om hva som skal til for å lykkes i afrikanske markeder. I november reiser kronprinsparet til Etiopia, Afrikas nest mest folkerike stat. Nærmere femti norske selskaper er med på reisen. De vil oppleve mulighetene i Afrika på nært hold.

Hvem tør stole på stormaktene?

Dagsavisen (nye meninger) | 24.10.2017

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Hvis Iran fortsatt holder seg til atomavtalen, vil EU og verden for øvrig gjøre det samme. Dermed er det USA som kan bli isolert, ikke Iran.

Manglende realisme (Colombia)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.10.2017

Debatt av Johannes Laundal og Josefine Horn (på Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade i Colombia) og Nina Luhr (utekoordinator for LAG i Colombia): 16. oktober skriver Børge Brende i DN at utenrikspolitikken må tuftes på «ansvarlig realisme». Brendes forhold til virkeligheten i Colombia mangler realisme. Et av eksemplene Brende bruker for å vise til økt sikkerhet og stabilitet i verden er fredsavtalen mellom FARC og regjeringen i Colombia.

Terror, helse og skolegang

VG (meninger) | 20.10.2017

Kronikk av Pio Ding og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Konsekvensene av tørkekrisen i Somalia er tap av helse, liv og livsgrunnlag for den oppvoksende generasjon. Men den spenner også beina under den positive utviklingen som det skjøre landet har vist de siste årene.

Vær mer raus, Støre

NRK Ytring | 19.10.2017

Replikk fra utenriksminister Børge Brende (H): Regjeringen har lagt frem offensive bistandsbudsjetter. Men viktigere enn kvantitet er at regjeringen har økt kvaliteten på bistanden. Vi har ønsket å gjøre bistanden mer målrettet og katalytisk, altså utløsende for vekst og utvikling i mottagerlandene. Et konkret eksempel er doblingen av satsingen på utdanning de siste fire årene.

Bærekraftig utvikling – et begrep som forplikter regjeringen

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Både statsministeren og Kongen uttalte forrige uke at bærekraft er regjeringens hovedprosjekt. Begrepet bærekraftig utvikling må ikke vannes ut, men føre til faktisk endring for en bedre verden, der FNs bærekraftsmål nås. For å lykkes trengs en plan.

Må bruke vår innflytelse

Vårt Land (verdidebatt) | 19.10.2017

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen):  9. juli 2011 sto representanter for Norge og Storbritannia på en fotballstadion i Sør-Sudans hovedstad Juba og så nasjonen erklære sin uavhengighet. Det internasjonale samfunnet lovet da å stå ved den unge nasjonens side og bidra til å bygge landet. Nå må vi være med å bidra til at fredssamtalene lykkes. Det er på tide å trå til, ikke trå til side.

Fire turbulente år for verden

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 16.10.2017

Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H): Nå står den liberale verdensorden i fare, både fordi de verdiene som ligger til grunn utfordres direkte, og fordi systemets totale kapasitet til å håndtere kriser er under press. Regjeringen har søkt å bidra til å styrke det globale fellesskapet gjennom å ta i bruk hele settet av virkemidler som fører til sikkerhet og stabilitet – fra dialog til fattigdomsbekjempelse til militær innsats.

Tøffere kamp mot ekstrem fattigdom

Bergens Tidende (meninger) | 16.10.2017

Kommentar av Øyvind Eggen (Civita) og Nikolai Hegertun (SUM/UiO): Reduksjon av ekstrem fattigdom er blant de siste tiårs viktigste globale megatrender. Siden den kalde krigens slutt er antallet ekstremt fattige redusert med mer enn hundre tusen mennesker – hver eneste dag!

Angrepene på barn må stanses nå (Myanmar)

Dagbladet (meninger) | 09.10.2017

Kommentar av Amar Bokhari (utenlandssjef i Redd Barna): Norske myndigheter skal ha ros for å være tidlig ute. Samlet norsk humanitær støtte er på over 45 millioner kroner. Statsminister Erna Solberg har diskutert situasjonen med FNs generalsekretær Antonio Guterres og statsminister i Bangladesh, Sheikh Hasina. Dette er vel og bra, men norske myndigheter må holde trykket oppe og gå enda tydeligere ut. 

Noble penger i skitten business

Dagsavisen (nye meninger) | 07.10.2017

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): Undersøkelser fra Framtiden i våre hender viser at Nobelstiftelsen er investert i kull og olje, i selskaper som driver i strid med en bærekraftig utvikling. I tillegg er stiftelsens penger høyst sannsynlig investert i selskaper som produserer kjernevåpen og klasevåpen. Vi snakker her om de samme pengene som nå blir gitt til ICAN for deres arbeid med å påpeke nettopp de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen.

Norge fremmer menneskerettigheter

Dagbladet (meninger) | 05.10.2017

Debatt av statssekretær i UD, Marit Berger Røsland (H): Jeg kan bekrefte at Utenriksdepartementet prioriterer norske interesser, inkludert handelsinteresser. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende. I motsetning til hva Egenæs synes å tro, er det ikke i strid med våre interesser som land å fremme menneskerettigheter. Derfor har vi satt dette høyt på vår dagsorden.

Misvisende fra Listhaug

VG (meninger) | 04.10.2017

Debatt av Pål Nesse (Flyktninghjelpen): Flyktningstrømmen i 2015 var varslet, ikke en følge av norsk signalpolitikk.

Utenriksdepartementet velger taushet

Dagbladet (meninger) | 03.10.2017

Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty Norge): Amnesty har kritisert Utenriksdepartementet (UD) og Børge Brende for manglende kritikk av regimene i Russland, Tyrkia, Saudi-Arabia og Kina. Under Brendes ledelse har norske handelsinteresser ofte trumfet hensynet til menneskerettigheter. Det gjennomgående svaret fra UD er at norske myndigheter foretrekker dialog på bakrommet.

Det nye stormaktsspillet om Latin-Amerika

Dagsavisen (nye meninger) | 03.10.2017

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): USAs fiendtlighet mot Venezuela har ikke bare skapt splid i regionen, og styrket Venezuelas president Maduro stikk i strid med USAs interesser, men også satt USA på sidelinjen av viktige prosesser. I skyggen av USAs tabber og meningsmålinger som viser at USAs omdømme i Latin-Amerika er på et historisk lavmål, kjemper Russland og Kina for naturressurser og innflytelse. Mens USA bruker trusler, bruker Russland og Kina penger og PR.

1 - 30 av 410
1 2 3 4 5 6 .... 10 11 12 13 14