Klipp fra media

Filter: globalpartner

Nå må oppdretts­selskapene på banen (soya/laks)

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Anne Leifsdatter Grønlund (seniorrådgiver i Regnskogfondet): Laksen er en av våre største eksportvarer og et symbol på Norge som stolt fiskerinasjon. Men bak det lyserosa gullet, lurer avskoging og menneskerettighetsbrudd. Nå må oppdrettsselskapene på banen.

Stopp retur av barn til Afghanistan

Dagbladet (meninger) | 16.11.2018

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Norge sto for 65 prosent av alle tvangsreturer fra Europa til Afghanistan i 2016, barn og voksne. Norge er også et av få land som returnerer barnefamilier med tvang.

Mosambik: En partistat med systemisk korrupsjon

Dagbladet (meninger) | 15.11.2018

Kommentar av Helge Rønning (prof.emeritus, Inst. for medier og kommunikasjon, UiO, tilknyttet CMI) og Aslak Orre (seniorforsker ved CMI): Mosambik fortsetter å ta opp lån, fra Kina og eget bankvesen. Gjeldsspiralen betyr mindre penger til helse, utdanning og annen velferd – og det statlige energiselskapet (ENH) har ikke penger til andeler i produksjonskonsortiene, slik at om gassproduksjonen faktisk kommer i gang etter 2023, vil Mosambik likevel ikke få ordentlige inntekter før langt ut på 2030-tallet. I mellomtiden fører de «hemmelige lånene» og gjeldskrisen til økende fattigdom.

Svar til Astrup (næringsliv og menneskerettigheter)

Klassekampen+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Jon Peder Egenæs (Amnesty), Johan Hermstad (Fellesrådet for Afrika), Anja Bakken Riise (FIVH), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Heidi Furustøl (IEH), Gro Lindstad (FOKUS), Ander Haug Larsen (Regnskogfondet) og Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Utviklingsminister Astrup skriver i sitt svar til noen av oss, datert 24. oktober, at det gjøres mye bra på overordnet plan for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene i næringslivsrettet bistand. Det viser også Norad-evalueringen vi henviser til, og ingen har hevdet noe annet. Det er konkretiseringen og gjennomføringen som blir kritisert, og Utviklingsministeren svarer ikke på denne kritikken.

Religiøse minoriteter – utsatt og forfulgte

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Mer enn 80 prosent av verdens befolkning bor i land med begrenset tros- og livssynsfrihet. Norge trapper opp innsatsen for å bedre ivareta denne grunnleggende menneskerettigheten.

Greenpeace feilinformerer om Norges rolle i Antarktis

Dagbladet (meninger) | 10.11.2018

Debatt av statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD: Greenpeace sin kampanje mot Norges rolle i Antarktis er basert på feilinformasjon og bidrar ikke til bevaring av havmiljøet i regionen.

Ta jenters helse på alvor i utviklingspolitikken

Vårt Land (verdidebatt) | 09.11.2018

Kommentar av Kamilla Engebretsen (juniorrådgiver i SRHR) og Kari Helene Partapuoli (
generalsekretær i Plan International Norge): Heldigvis er Norge godt rustet til å ta opp vanskelige temaer som svakt lovverk, prevensjon og manglende støtte til jenter som utsettes for seksualisert vold. Der andre land svikter må Norge være en pådriver. Likestilling kan ikke oppnås uten et klart fokus på ungdom, som er en spesielt stor og sårbar gruppe, derfor oppfordrer vi regjeringen til å ta jenters rettigheter på alvor.

Norge må erklære krig mot kull (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 08.11.2018

Kommentar av Marius Holm (ZERO) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp): Land som er villige til å skrote sine planer om kullkraftverk, bør få tilgang på en kombinasjon av økonomisk og faglig bistand, i partnerskap med næringsliv og investorer til utbygging av fornybar energi. Regjeringen vil at norsk bistand
skal konsentreres til færre land. Flere av landene som er valgt som partnerland, planlegger å bygge kullkraftverk. Planlagte kullprosjekt i disse landene vil årlig slippe ut CO2 tilsvarende nesten tre ganger Norges årlige utslipp. Dersom vi kan bidra til å unngå dette, vil det være et 
bidrag som monner i den internasjonale klimapolitikken.

Vi kan redde 35 millioner liv frem mot 2030 (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 08.11.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Målet er å øke finansieringen til GFF med ytterligere en milliard dollar innen 2023. 2 milliarder dollar i bistand vil kunne utløse 50 til 75 milliarder dollar i økte investeringer fra utviklingslandene selv. Det er en gangetabell jeg kan like! Sammen kan vi redde 35 millioner menneskeliv frem mot 2030.

WhatsApp, Latin-Amerika?

Dagsavisen (nye meninger) | 06.11.2018

Kronikk av Benedicte Bull (professor ved UiO/SUM): De siste ukenes største nyheter fra Latin-Amerika har én ting til felles: Rollen som den Facebook-eide meldingstjenesten WhatsApp har spilt.

Slår tilbake mot kritikk av Operasjon Dagsverk: – Ung tæl og gamle løgner!

VG (meninger) | 03.11.2018

Debatt av Øystein Magelsen (generalsekretær i Norges KFUK-KFUM): Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

Fra sult og krig til sterk vekst

Bergens Tidende (meninger) | 03.11.2018

Kommentar av statssekretær Jens Frølich Holte (H): Etiopias regjering er mer endringsvillig enn på lenge. Det er en veldig god start.

Hva vil Kina gjøre med Midtøsten?

ABC nyheter (meninger) | 02.11.2018

Kommentar av Kristian Berg Harpviken (PRIO): Midtøsten ligger an til å bli den store testen for Kina som global makt. Regionen preges av krig, politiske spenninger og økonomisk stagnasjon. Kina trapper opp sin rolle, ikke minst med «den nye silkeveien». Hva tenker kineserne om utfordringene i Midtøsten? Finnes det en unik kinesisk oppskrift for å håndtere disse?

La ungdom engasjere seg!

Bergens Tidende (meninger) | 01.11.2018

Kommentar av Kjersti Hidle (distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Hordaland): Hvis vi ikke kan kritisere menneskerettighetsbrudd uten å bli kalt rasister eller antisemitter, har vi et ytringsfrihetsproblem.

Norge kan ikke sitte stille lenger

Dagbladet (meninger) | 01.11.2018

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): Regjeringen må reagere når et lands regime tråkker over lik for å hindre ytringsfrihet. Og den må spørre seg selv: Hvorfor skal vi egentlig selge krigsmateriell til Saudi-Arabia?

Vil Amazonas overleve Bolsonaro?

Dagbladet (meninger) | 01.11.2018

Kommentar av Anders Haug Larsen (leder for politikkteamet i Regnskogfondet): Regnskogen er med på å regulere nedbørsmønstre over hele kloden. Å tukle med regnværet kan få dramatiske konsekvenser for folk, matsikkerhet og natur, også i Norge.

Det er fryktas tid i Brasil, og vi held rundt kvarandre. Men tida for kamp er no

Aftenposten (meninger) | 01.11.2018

Kommentar av Vilde Gjerde Lied (utvekslingsstudent Universitetet i São Paulo og aktivist i Latin-Amerikagruppene i Norge): Fascismens framvekst har ikkje vore plutseleg i Brasil. Bolsonaro sin siger er berre fortsetjinga på angrepet på det unge demokratiet i Brasil, som byrja med det mange meiner var eit kupp mot president Dilma Rousseff i 2016. Mens mange andre vil argumentere med at Bolsonaro er demokratisk valt, meiner eg at dette valet slutta å vere demokratisk i det Bolsonaro sin største konkurrent, Lula da Silva, tidlegare i år vart fengsla, utan tilstrekkelege bevis, og nekta å stille til val.

Kjære deg som skal jobbe på OD-dagen i morgen

Dagbladet (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Frida Jøraholmen Andresen (leder, Operasjon Dagsverk): I morgen er din dag! Du synes kanskje ikke det er noen big deal å gi en dag av din utdanning for å jobbe i stedet. Men det er faktisk en big deal. Det er en kjempedeal. Du skal ut og endre verden.

Med Israel For Fred sverter Operasjon Dagsverk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2018

Debatt av Frida Jøraholmen Andresen (leder for Operasjon Dagsverk 2018) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig Leder i KFUK-KFUM Global): I lørdagens utgave av Aftenposten og seks andre aviser rykket Med Israel For Fred (MIFF) inn en helsides annonse som oppfordrer til boikott av Operasjon Dagsverk (OD). I tillegg til at annonsen inneholder falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten, velger MIFF å flytte debatten over i et medium vi dessverre ikke kan delta i.

Ny undersøkelse fra Røde Kors avdekker store ulikheter: Ingen andre land har så strenge regler som Norge. Stopp «fengslingen» på Trandum

Aftenposten (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Bernt G. Apeland (Røde Kors): I en ny rapport Røde Kors lanserer i dag, sammenligner vi hvordan ulike europeiske land behandler mennesker som skal returneres til sitt hjemland. Rapporten viser at norske myndigheter behandler disse personene mye strengere enn nødvendig. Vi i Røde Kors mener det er på høy tid med endring på Trandum, og vi etterlyser derfor en debatt om hvem som er best egnet for å drifte det norske utlendingsinternatet.

Dette er Norges vonde dilemmaer (samstemthet)

Dagbladet (meninger) | 30.10.2018

Kommentar fra ti norsk organisasjoner: Vi kjøper soya fra nedbrente regnskoger til norsk kraftfôr og fiskefôr. Vi øker våpensalget til land som kriger i Jemen, samtidig som vi gir over 300 millioner i bistand til samme land. Vi pumper opp olje og gass selv om FN sier det meste av den må ligge.

Ingen vei utenom landbruket (bistand)

DN+ (meninger) | 30.10.2018

Debatt av Knut Andreas Lid (fungerende generalsekretær i Caritas Norge), Jan Thomas Odegard (daglig leder i Utviklingsfondet) og Reinaart Pretorius (utenlandssjef for Norges Vel): Vi har ikke hevdet at landbruksbistand alene er veien til utvikling, slik utviklingsminister Nikolai Astrup sier i sitt svar til oss i DN 21. oktober. Vårt poeng er at norsk politikk må evne å bedre prioritere de områder som gir størst effekt på økonomisk utvikling og som ivaretar våre mest grunnleggende behov som mennesker. Regjeringens satsing på matsikkerhet, når vi ser bort fra matvarehjelp i humanitære kriser, er langt lavere enn det internasjonale snittet på fire-fem prosent av bistanden. Økningen i 2019 er minimal, og det er ingen satsing.

Støtt Operasjon Dagsverk 2018!

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Støtteskriv undertegnet av 46 organisasjoner: Selv om årets Operasjon Dagsverk prosjekt handler om Palestina, betyr ikke det at OD har «valgt side» i konflikten mellom Palestina og Israel. OD er verken pro-Israel eller pro-Palestina. OD er pro-menneskerettigheter og tror på at palestinsk ungdom kan være med å skape en fredfull fremtid for alle i regionen.

Trygghet for giverne

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Kommentar av Oddbjørn Nesje (styreleder Innsamlingskontrollen) og Mina 
Gerhardsen (kommunikasjons­direktør i Norad): Penger som gis til norske bistands- og ideelle organisasjoner kommer fram til formålene. Historier om at kun småpenger sendes videre, er heldigvis unntak.

Geopolitikk og Oljefondet

DN+ (meninger) | 29.10.2018

Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI): Oljefondet har siden starten høstet gevinster av en relativt stabil og velorganisert internasjonal orden. Det er også lett å se at for en investor er det hensiktsmessig å ha klare mål og enkle regler. Samtidig kan man ikke ignorere at grunnelementene i den internasjonale orden og dermed grunnforutsetninger for investeringene kan være i ferd med endres. Å utrede hvordan Oljefondet best kan håndtere geopolitisk risiko i en verden i endring er godt sted å starte.

Norge må på banen

Vårt Land (verdidebatt) | 29.10.2018

Kommentar av Knut Andreas Lid (Caritas): Norge, med sin lange historie for engasjement i Mellom-Amerika, kan være en sentral aktør i arbeidet med å kjøle ned situasjonen i regionen. Det er en mulighet vi av humanitære grunner bør benytte oss av. Men det er også en mulighet til å vise at internasjonal solidaritet fortsatt er et effektivt virkemiddel for å sikre det felles beste.

Falsk informasjon og grove anklager om Operasjon Dagsverk

Bergens Tidende (meninger) | 28.10.2018

Kommentar av Frida Jøraholmen Andresen (leder for Operasjon Dagsverk): I lørdagens utgave av Bergens Tidende (og 6 andre aviser) publiserte MIFF (Med Israel For Fred) en helsides annonse som oppfordrer til boikott av norske ungdommers engasjement for en mer rettferdig verden, gjennom Operasjon Dagsverk. I tillegg til at annonsen er preget av falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten, velger MIFF her å flytte debatten over i et udemokratisk forum der økonomi avgjør hvem som kan delta. Operasjon Dagsverk (OD) jobber for unge menneskers rettigheter i hele verden og bruker våre midler til dette formålet, ikke til helsides annonser med meningsbærende innhold som sverter andres arbeid for en mer rettferdig verden.

La regjeringsforhandlingane bli til ein klima-auksjon!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.10.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): KrF bør gjere regjeringsforhandlingane seinare i haust til ein klima-auksjon, uansett om dei vel å gå til høgre eller venstre. Slik kan dei sette varige spor etter seg, og sørge for at Noreg tek vår tids største utfordring meir på alvor: Klimaendringane.

Høgare mål og fleire tellekantar - klimaet treng ein Astrid Søgnen

Aftenposten (meninger) | 26.10.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF Verdens naturfond): I ly av kvoteregimet har Noreg sett ei kraftig auke i utsleppa frå petroleum og transport. Framsteg på andre sektorar gjer at dei samla utsleppa går ned. Så vidt. Problemet er at dette ikkje er nok. Den nye rapporten frå FN sitt klimapanel viser at vi må halvere utsleppa for kvart tiår framover. Ifølgje statsbudsjettet ligg vi an til å kutte berre 13 prosent innan 2030. Eit kvotesystem for klimautslepp er ein god idé når det fungerer som det skal. Men kvotemarknaden i EU har hatt for mange billige kvotar.

Nyanser om bistand til Zambia

Aftenposten (meninger) | 25.10.2018

Debatt av Beathe Øgård (SAIH): Bistandspenger må brukes annerledes, skriver Andreas Halse, når Zambias president kjøper luksusfly til 400 millioner kroner samtidig som landet er et av de Norge har gitt mest bistand. Norsk bistand har virket. «Skatt for Utvikling» har bidratt til et fungerende skatteregime for gruvedrift i Zambia, og økt landets skatteinntekter. Zambia preges av fattigdom, og høyere utdanning har vært et privilegium for de rikeste. SAIH jobber med utdanningskoalisjonen ZANEC og studentorganisasjonen ZANASU, som i 2016 fikk gjennomslag for en ny stipend- og låneordning som gjorde det mulig å søke studielån.

1 - 30 av 717
1 2 3 4 5 6 .... 20 21 22 23 24