Klipp fra media

Filter: globalpartner

Bommer om Libya-redegjørelsen

Dagbladet (meninger) | 17.01.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Dagbladet påstår på lederplass 9. januar at jeg i min Libya-redegjørelse i Stortinget dagen før, stempler all kritikk av Libya-operasjonene i 2011 som «ren etterpåklokskap». Det er feil. Tvert imot var jeg klar på at rapporten skal danne erfaringsgrunnlag for framtidige norske bidrag i internasjonale operasjoner, og bidra til en mer opplyst offentlig debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Libya-rapporten er et godt redskap i denne sammenheng, slik også Afghanistan-rapporten var det.

Kritiserer bloggernes Dubai-tur: – Trist og provoserende!

VG (meninger) | 16.01.2019

Kommentar av Frida Marie Grande (Amnesty Norge): Å reise til Dubai er greit, men ukritisk influencer-reklame for regimer som Emiratene er i beste fall hodeløst, og i verste fall et viktig bidrag inn i hvitvaskingen av landet.

Hva Mike Pompeos tale viste

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2019

Kommentar av Sverre Lodgård (NUPI): En amerikansk kommentator sier at Pompeo befinner seg i et parallelt univers, en annen at dette viser USAs besettelse med Iran. Begge treffer godt. I Norge, som i andre land, raljeres det over Trump, noen ganger i meste laget, men trekker vi noen politiske konsekvenser av at amerikansk Midtøsten-politikk er snudd opp ned, vekk fra alt vi står for? Er ikke Pompeos tale verdt en kommentar? Ved å la utspillene fra Trump og hans likesinnede passere som bidrag til underholdningsindustrien gjør vi det enkelt for oss selv.

Kvinner må med når makt og ansvar forhandles på nytt

Dagbladet (meninger) | 11.01.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarsministe Frank Bakke-Jensen (H), justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP), utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H): Konfliktløsning og fredsbygging krever innsats. Det handler ikke bare om å stoppe krigen, men om å bygge freden. Varig fred handler om god ansvarsdeling og lokalt eierskap, slik at både kvinner og menn får det bedre. Får kvinner plass ved forhandlingsbordet, kommer også varige resultater.

Stans våpensalget til Jemen

NRK ytring | 08.01.2019

Kronikk av Tamer Kirolos (landdirektør for Redd Barna i Jemen): Jemens barn lever i verdens verste humanitære krise. På jobb for Redd Barna i Jemen ser jeg daglig hvordan de lider. For å få slutt på lidelsene, må vi få slutt på konflikten. Derfor er det en skam at det norske stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen som kriger i landet under Saudi-Arabias ledelse.

Den forstemmende enigheten

Dagsavisen (nye meninger) | 08.01.2019

Kronikk av Minda Holm (NUPI): Det er for lettvint å skylde på etterpåklokskap når det gjelder norsk deltakelse i Libya. Utenriksministeren og forsvarsministeren redegjør i dag for Stortinget om Libya-evalueringen. Konsekvensene av intervensjonen har vært dramatiske, landet er i en humanitær krise og den libyske staten har kollapset. Likevel tok det seks år før Stortinget anmodet regjeringen om å evaluere oppdraget. Rapporten fra Jan Petersen-utvalget er ikke ukritisk. Men konklusjonene er forsiktige, og vesentlige faktorer – som situasjonen i landet etter konflikten – faller utenfor utvalgets vurderinger.

Å leve på en livsløgn

DN+ (meninger) | 07.01.2019

Debatt av Helga Lerkelund (fagrådgiver, Naturvernforbundet): I et innlegg i DN 2. januar skriver Maria Moræus Hanssen, konsernsjef i oljeselskapet DEA, at verden «fortsatt trenger olje og gass» og at oljebransjen sitt bidrag til å skape en bedre verden er å sørge for lave utslipp ved produksjon. Dessverre har nyttårsløfter rykte på seg for å være tomme løfter.

Bør elbilene forbys?

DN+ (meninger) | 03.01.2019

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Forslaget om å forby elbiler er å gå baklengs inn i fremtiden.

Drastisk reduksjon i «ventetid» for enslige mindreårige asylsøkere

Dagbladet (meninger) | 03.01.2019

Kommentar av Sissel Aarak (programsjef i SOS-barnebyer): Norge skal ta i bruk en ny modell for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere som kan redusere ventetida på mottak med mange måneder.

Klimadebatt, petroleumsforskere, klimarealister – og realitetene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.12.2018

Kommentar av Wenche Skorge (Naturvernforbundet): Det klimaet trenger nå er tydelig kommunikasjon, retning og handling.

Fra Katowice – hvor hen?

Klassekampen+ (meninger) | 29.12.2018

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac): Rapporten til klimapanelet var ment som en sentral del av beslutningsgrunnlaget for toppmøtet i Katowice. I stedet splitta den toppmøtet. Delegasjonene fra USA, Russland, Saudi-Arabis og Kuwait ville ikke være med på å «hilse rapporten velkommen». De ville bare «notere seg» at den forelå. Dette betyr at det er opp til oss alle – som velgere og medlemmer av partier og organisasjoner – å delta aktivt i denne enorme globale dugnaden. Et opplagt krav må være at olje- og gass-staten Norge ikke vrir seg unna innenlandske klimakutt ved kjøp av klimakvoter i andre land.

En samstemt utviklingspolitikk

DN+ (meninger) | 27.12.2018

Debatt av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): DN 13. desember slår Øyvind Eggen i Regnskogfondet et velbegrunnet slag for opprettelse av eget utviklingsdepartement, som han mener kan rydde opp i det uføre norsk utviklingspolitikk har havnet i. Effektiv bruk av norske bistandsmidler forutsetter imidlertid at det føres god politikk på alle relevante politikkområder, nasjonalt og internasjonalt, i giver- og mottagerland, som legger gode rammer for bærekraftig utvikling som bistanden kan virke innenfor. 

Kongo etter fredsprisen

Vårt Land (verdidebatt) | 24.12.2018

Åpnet brev til KrF fra Øyvind Eggen (Regnskogfondet) og en rekke andre organisasjonsledere: Vi oppfordrer UD til å støtte norske organisasjoner som har etablert samarbeid med sivilt samfunnsorganisasjoner lokalt, slik at disse uansett utfall av valget kan fortsette sitt arbeid med lokale aktører og styrkingen av sivile og sosiale rettigheter. For å løfte disse sakene i Kongo trenger Norge tilstedeværelse. Derfor bør KrF, som 19. desember bestemte seg for å gå i regjeringsforhandlinger, gå inn for en ambassade i Kongo under forhandlingene og sikre en viktig tilstedeværelse og oppfølging av samarbeidet med Kongo.

Kosebamser i krigssonen

Dagsavisen (nye meninger) | 20.12.2018

Kommentar av Bernt G. Apeland (Røde Kors): En rosa kosebamse er nå kommet til Oslo for å minne om de som får livet ødelagt når krigen rykker inn i trange gater og tettbygde strøk.

Stor, men kostbar seier

Dagsavisen (nye meninger) | 19.12.2018

Kronikk av Beathe Øgård (SAIH): SAIH ser med stor bekymring på at offentlig høyere utdanning fortsatt er under press i flere land, og at dette går ut over kvaliteten, tilgangen og den akademiske friheten. Samtidig gir studentene i Colombia håp med resultatene de har oppnådd i kampen for offentlig høyere utdanning. Ifølge Omar Gómez Orduz fra SAIHs partner, studentorganisasjonen ACEU, er dette resultatet av mer enn to måneder av nasjonal mobilisering og mange års arbeid.

Frykten for Bolsonaro

DN+ (meninger) | 17.12.2018

Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI): Brasil er blitt en betydningsfull partner for Norge, viktigere enn de fleste er klar over. La oss se litt bak i tid: Våren 2011 publiserte den rødgrønne regjeringen en egen Brasil-strategi. Norge skulle utvide samarbeidet med det som er verdens femte største land. Det skulle bli tettere næringslivssamarbeid, mer samarbeid om klima og bærekraft, koordinert innsats rundt globale utfordringer, og styrket samarbeid innen forskning og kultur.

Trangere og farligere (sivilsamfunn)

Vårt Land (verdidebatt) | 15.12.2018

Kommentar av Jon Lomøy og Wenche Fone (Norad): Det er mye i verden som går rett vei. Fattigdommen i verden er halvert på noen få tiår. Levealderen øker. Nesten alle verdens barn får vaksine. Færre dør i naturkatastrofer. Eksemplene er mange. 
Men det er dessverre ikke alle områder som går i rett retning. Når vi ser på rommet for frivillige organisasjoner, journalister og andre sivilsamfunnsaktører, så ser vi at det går feil vei. Det blir stadig trangere og stadig farligere.

Klimakrise men ikke i Aftenbladet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.12.2018

Kommentar av Wenche Skorge (skribent og styremedlem i Naturvernforbundet): Med uvanlig klar tale slår statsministeren fast at klimakrisen er helt reell. I Aftenbladets redaksjon, derimot, virker det ikke som alle er like overbevist.

En vei ut for utviklingspolitikken

DN+ (meninger) | 13.12.2018

Debatt av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Om Solberg-regjeringen skal bli historisk ved å avvikle det som i over femti år har vært symbol på en stolt del av norsk utenrikspolitikk, bør det være med bedre begrunnelse enn å spare noen titalls årsverk. Da er KrFs ønske om et utviklingsdepartement mer interessant. Her kan regjeringen innfri løftet om reform på en måte som gir politisk gevinst og bedre forvaltning.

Karbonavgift til evaluering!

Klassekampen+ (meninger) | 12.12.2018

Kommentar av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Gaute Eiterjord (Natur og ungdom) og Steinar W. Christensen (Besteforeldrenes Klimaaksjon): Stigende klimaavgifter må utformes på en sosialt rettferdig måte, slik at de kan godtas av folk flest – også de med dårlig råd og manglende kollektivtilbud. De voldsomme protestene i Frankrike utløst av klimaavgifter på bensin og diesel viser tydelig at en ikke kan regne med folkelig støtte dersom avgiftene ikke er utformet på en rettferdig måte. Da må de innebære en eller annen form for kompensasjon. 

Progressive kvinner kolliderer med utdaterte menn (menneskerettigheter)

Dagbladet (meninger) | 11.12.2018

Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty): I dag er en svært spesiell dag. Det er seremoni for Nobels fredspris, med prisvinnere som arbeider mot seksuelle overgrep mot kvinner i krigssituasjoner. Samme dag fyller menneskerettighetene 70 år og Amnestys årsrapport for 2018 lanseres. Dette aktualiserer problemstillingen spesielt: Samlingen av autoritære, kvinnefiendtlige og populistiske ledere er historisk, med Trump (USA), Putin (Russland), Erdogan (Tyrkia), Bolsonaro (Brasil), Duterte (Indonesia), Jinping (Kina), bin Salman (Saudi-Arabia) og Modi (India). I årsrapporten har vi et spesielt fokus på kvinner. For når halvparten av verdens befolkning systematisk behandles dårligere enn den andre, står vi overfor en stor menneskerettighetsutfordring.

Demokratiet på retur (Latin-Amerika)

Dagsavisen (nye meninger) | 11.12.2018

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): I motsetning til hva som skjedde under den kalde krigen er det ikke blodige kupp som har svekket demokratiene det siste året. Snarere er det en lang rekke lovbrudd, lovendringer og innvarslede endringer som til sammen undergraver maktfordeling og demokratiske rettigheter. Men én likhet med den kalde krigen begynner å tre tydelig fram: at USA igjen bruker demokratikortet høyst selektivt, og søker å dominere snarere enn samarbeide med regionen.

Klarer norsk bistand å takle morgendagens utfordringer?

ABC nyheter - Bistandsaktuelt (meninger) | 10.12.2018

Kommentar av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad): Etter snart 60 år med norsk bistand: Hva har vi lært? Hva har virket eller ikke virket, og hva vet vi om hvorfor? Og er dagens bistandsforvaltning i god nok befatning til å takle morgendagens utfordringer? Det kan sies mye om norsk bistand fra et evalueringsperspektiv. Vi har et godt bilde av hva som virker og ikke virker ut fra våre drøyt 10 tematiske evalueringer årlig av gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. 

Facebook må ta grep mot barneekteskap

Dagbladet (meninger) | 10.12.2018

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær, Plan International Norge): Forretningsmannen Kok Alat fra Sør-Sudan er antakeligvis tre ganger så gammel som sin nye kone på 17 år. På Facebook kunne alle se hvor mye han betalte for henne.

Feil, feil og feil fra Tybring-Gjedde om FNs nye plattform for migrasjon

Aftenposten (meninger) | 07.12.2018

Debatt av Pål Nesse (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen): I sitt innlegg «FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon» 29. november fremsetter Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde flere misvisende påstander om FNs nye plattform for migrasjon. Ikke noe sted i plattformen står det at ulovlig innvandring skal legaliseres.

FNs migrasjonsplattform er ikke en trussel

Vårt Land (verdidebatt) | 07.12.2018

Kommentar av Anders Stenersen (flyktningrådgiver i Caritas): Kritikere av FNs nye migrasjonsplattform har rett i at avtalen omtaler migrasjon og migranter­ på en positiv måte. Det er et viktig signal til verdens ledere.

Ja, Erna, det er lov å si nei (oljefondet)

Dagsavisen (nye meninger) | 06.12.2018

Kronikk av Morten Lønstad (FORUT), Jan Elverum (Blå Kors), Hjalmar Bø (Digni) og Kjetil Vesteraas (Juvente): Det er oppløftende når forskerne som studerer verdens sykdomsbyrde (GBD) sier at forutsatt gode rammevilkår, vil vi innen 2040 se en nedgang i tapte leveår på grunn av HIV/AIDS på 50 % målt fra dagens tall. Dessverre er dette et utopisk ønske om ansvaret for løsningen legges på ungdom i utviklingsland alene. Vi spør heller om når den norske regjering skal tenke konsekvens av oljefondets investeringer og avslutte avtaler med de multinasjonale alkoholprodusentene slik at vi ikke tjener penger på utsatte gruppers bekostning?

Kva skal vi leve av etter is?

Dagsavisen (nye meninger) | 06.12.2018

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Klimarisiko må sjåast i samanheng med det ansvaret vi har og som vi har lagt på oss sjølv: Vi skal avgrensa den globale temperaturstigninga til godt under to gradar, ned mot ein og ein halv. I så måte er det heilt nødvendig at Klimarisikoutvalet i sin rapport legg til grunn at Noreg har forplikta seg til måla i Parisavtalen – og at vi skal jobbe for å nå desse. Utvalet sin vurdering av risiko må derfor ta utgangspunkt i den risikoen norsk økonomi blir eksponera for om vi klarer å stogge klimaendringane.

Frå soya til berekraftig fôr

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2018

Debatt av Heidi Lundeberg (seniorrådgjevar i FIVH) og Anne Leifs­datter Grønlund (seniorrådgjevar i Regnskogfondet): Så lenge soyaen frå Brasil er halvparten så billig som dei berekraftige alternativa, vil ingen satse på slik industri. Derfor må regjeringa stille krav til oppdrettsnæringa om reduksjon av soya og tilsvarande innfasing av berekraftige alternativ. Slik vil dei bedriftene som investerer i industriell produksjon vere garantert ein marknad. For folk og natur i Brasil så hastar det å redusere soyaforbruket.

En løsning til, Astrup

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2018

Debatt av Tale Hungnes (Amnesty): Globaliseringen har skyggesider som menneskehandel og uanstendige
arbeidsforhold, skriver Astrup. Vi er glade for at regjeringen øker ressursene for å bekjempe dette. Men selv om Astrup nevner mange gode verktøy mot moderne slaveri i sin kronikk, utelater han et sentralt verktøy: en bindende menneskerettighetslov for næringslivet, blant noen kjent som en «aktsomhetslov».

1 - 30 av 757
1 2 3 4 5 6 .... 22 23 24 25 26