Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: 2018 debatt

Jostein Gripsrud forstår rett og slett ikke boken han kritiserer

VG (meninger) | 19.10.2018

Debatt av Terje Tvedt (professor): Min bok «Det internasjonale gjennombruddet» er i både tematikk, metode og analysemåte direkte anti-konspiratorisk.

Jordskjelvet på Verdensbankens møte (klimafinansiering/bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 19.10.2018

Kommentar av Isabella Dahl Kormilitzine (daglig leder for SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): Over halvparten av klimafinansiering gis som lån, fra rike til fattige land. Dette til tross for at det er de rike landene som i stor grad har skyld i de raske klimaendringene vi nå ser. For å sitere en filippinsk gjeldsaktivist: «Det blir som om dere kjører en bulldoser over huset mitt og så skal prøve å reparere det ved å låne meg penger til en eskalerende rente». I jakten på profitt mister stadig flere land sitt moralske kompass. Hva svarer Norge?

Urimelig kritikk av norsk humanitær innsats

Aftenposten (meninger) | 19.10.2018

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I Aftenposten 12. oktober hevder generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, at regjeringen reduserer andelen av samlet norsk bistand som går til krigsofre og flyktninger og svikter flyktninger i nærområdene. Kritikken faller på sin egen urimelighet. Med budsjettforslaget for 2019 har regjeringen økt det humanitære budsjettet med nær 65 prosent siden 2013. 

Modig av Operasjon Dagsverk

Bergens Tidende (meninger) | 19.10.2018

Kommentar av Ragnhild M. Eidem Krüger (journalist og skribent): Nå vil Operasjon Dagsverk gi sin støtte til positive tiltak for palestinsk ungdom. De vil gi traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler, utdanning, kampanjer og politisk påvirkning som støtter unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina. Og bidra til at palestinsk ungdom vil få opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning, og gi dem støtte til å komme tilbake til skolen og ut i jobb. Dette protesterer FpU mot.

Klimakrisen? Pave Frans har konseptet

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2018

Kronikk av William M. Lafferty (professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo): I motsetning til både Brundtland-rapporten og FN-systemets avtaler og handlingsplaner, som hviler på "instrumentelle" etiske premisser, er Laudato Si´ forankret i "prinsipiell" etikk. Den omtaler selvfølgelig kloden som Guds skaperverk. Men den behandler kloden først og fremst i ord og begrep fra Frans av Assisi i 1225. Brevets "rasjonalitet" ligger i en moralsk forpliktelse til jordens iboende "krav" om økologisk balanse, og dets "fellesskap" bygger på "økologisk demokrati" og "økologisk borgerskap".

Nå teller'em kua også

Nationen (meninger) | 19.10.2018

Kommentar av Hans Bårdsgård: FNs klimapanels ferske vurdering av verdenstemperaturen åpner for at det går an å begrense stigningen til halvannen grad. Men det blir vanskelig, og vi må få ut finger'n. Dermed smeller det i Dagens Næringsliv også. Thyssen-stålet i kanonen på dekket av den gamle Sjøfarten strekkes maksimalt: Ti ledersalver om klimaet på ti dager. Første salve ble rettet mot den ultimate fienden av alt hva grønt og globalt er, den største hemsko for norsk klimaarbeid. En norsk melkeku.

En gyllen mulighet vi hadde?

DN+ (meninger) | 19.10.2018

Debatt av Mathias Sellæg (tidligere fylkesskogsjef og rådmann): I DN den 13. oktober presenterer Cicero-forskerne Samset og Kallbakken FN klimapanels siste rapport hvor hovedbudskapet er at utslippene må «dramatisk ned, dramatisk raskt». Tross dette sier forskerne at økt skogplanting og bio-CCS, som ifølge Klimapanelet er den eneste kjente storskala metoden som virker for å fjerne CO2 fra atmosfære, medfører «vanskelige avveininger» imot behovet for arealer til matproduksjon og biomangfold. Et slikt forbehold indikerer at vi har et valg. Har vi det?

Selvmotsigende om CO2-fond

DN+ (meninger) | 19.10.2018

Debatt av Ole Erik Almlid (fungerende administrerende direktør i NHO): Forurenser skal betale, ikke betales, skriver DN i sin leder 15. oktober.Ja, det er vi enig i – og det er også det som skjer med et CO2-fond for næringstransporten, tross DNs motvilje.

Oljeskatten må tilpasses en tid med økende klimarisiko #10tiltak

DN+ (meninger) | 19.10.2018

Stortinget kan ikke la dette timilliarderkronersspørsmålet bare ligge.

Forholdet til Saudi-Arabia må revurderes

Aftenposten (meninger) | 19.10.2018

Lederkommentar: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har foreløpig nøyd seg med å kreve at Saudi-Arabia bidrar til oppklaring av saken. Det kan være fornuftig med noe tilbakeholdenhet, men hvis bildet ikke endrer seg, må også Norge handle.

Hva skjedde med brasiliansk politikk?

Morgenbladet+ (meninger) | 19.10.2018

Kronikk av Kjetil Klette Bøhler (forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslomet): Arbeiderpartiets oppgave med å overbevise velgerne om at de representerer det brasilianske folket er vrien, men ikke umulig. 

Kaldt gufs utenfra

DN+ (meninger) | 18.10.2018

Kommentar av Kari Due-Andresen (sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets): I Norges Banks siste pengepolitiske rapport bidro usikkerheten rundt internasjonal handel til å trekke ned sentralbankens forventninger til styringsrenten de nærmeste årene. I beste fall får altså den geopolitiske utviklingen og økte handelsbarrierer kun begrenset innvirkning på internasjonal handel og økonomisk vekst. I verste fall svekkes verdens produksjonspotensial på lang sikt. For en liten, åpen økonomi som den norske er det i så fall særdeles dårlig nytt.

Kong Harald går i bresjen for den norske menneskerettighetsdialogen med Kina. Det er viktig og riktig

Aftenposten (meninger) | 18.10.2018

Kommentar av visepresident på Stortinget Abid Raja (V): Økonomiske interesser kan ikke få forrang for menneskerettigheter i dialogen med Kina, eller noen andre land. Min erfaring fra besøket til Kina er at kinesiske myndigheter er opptatt av den kritikken de mottar internasjonalt, og at de ikke ønsker det tapet av omdømme som en slik kritikk fører med seg. Derfor har Norge og andre mindre land større innflytelse på slike spørsmål enn vi kanskje selv tar inn over oss.

Klimatiltak trenger ikke bety lavere livskvalitet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.10.2018

Kommentar av Daria Maria Johnsen og Ingvild Sørensen (MDG Stavanger): Skal vi begrense oppvarming til 2 grader, noe som vil få katastrofale konsekvenser, må vi fram til 2030 redusere klimautslippene med mellom 40 og 50 prosent sammenlignet med 2010. Det er en enorm oppgave vi står overfor, men det er et spørsmål om å være eller ikke være. Dette er noe De Grønne tar på alvor.

Å redde klimaet vil svi

Bergens Tidende (meninger) | 18.10.2018

Kommentar av Hans K. Mjelva: Vår beste von for å redde kloden er difor å bruke den kreativiteten som vart utløyst gjennom opplysningstida og den industrielle revolusjonen til å finne nye teknologiske løysingar. Kreativiteten må rett nok ha politisk hjelp, ved at alle klimautslepp får ein pris, og gjennom massiv satsing på forsking og utvikling.

Klimamysteriet

Dagsavisen (nye meninger) | 18.10.2018

Lederkommentar: I nesten 20 minutter holdt de på, uten at programleder Espen Aas fant rom til å stille landets oljeminister det helt opplagte spørsmålet: Hva tenker han og regjeringen om den bakenforliggende årsaken til at disse klimaendringene rammer oss så hardt? Hvilke konsekvenser bør det ha å si for norsk olje- og gasspolitikk framover?

Fjern skattefradraget for å bo langt fra jobben #10tiltak

DN+ (meninger) | 18.10.2018

Lederkommentar: Hvis klimahensyn skulle telle, burde folk få skattefradrag for å bo i gåavstand til jobben, ikke for å ha lang reisevei.

Derfor kan vi øke antall kvoteflyktninger

Bergens Tidende (meninger) | 18.10.2018

Kommentar av Ova Trellevik (Høyres innvandringspolitiske talsperson): Det er flere gode grunner til at vi bør prioritere kvoteflyktninger. Den viktigste er at vi vet hvem de er. Det betyr at de ikke blir sittende i asylmottak mens myndighetene arbeider med identifikasjon. Dermed kan de raskt bosettes i kommunene. De kommer inn i introduksjonsprogrammet, og får en klar kurs for god integrering med mål om jobb eller utdanning.

Smartest for kloden (FNs bærekraftsmål)

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Kronikk av Per Espen Stoknes og Jørgen Randers (BI Senter for Grønn Vekst): Raskere økonomisk vekst kan fjerne fattigdom og gi bedre utdannelse og helse fortere enn før. Det samme kan kraftigere politisk innsats gjøre, men ingen av disse klarer å løfte verdens samlede bærekraft noe videre fra 2030 til 2050. Alle disse alternativene truer sivilisasjonens langsiktige stabilitet. Paradoksalt nok underminerer bærekraftsmålene da sin egen bærekraft. Men vi fant ett scenario som kan levere både på de fleste bærekraftsmålene og for kloden.

Ingen multikulturalisme i Norge

VG (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Sylo Taraku (Tankesmien Agenda): Professorene Terje Tvedt og Jostein Gripsrud er uenige om multikulturalismens historie i Norge. Men én ting er sikkert: Den norske nasjonalfølelsen lever i beste velgående, og det er ingen elite som fører en multikulturalistisk politikk i dag.

En ny sentrum/venstre-regjering bør ha andre mål for bistanden enn hvor mye penger den skal bruke

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Andreas C. Halse: Vaksinering, jenters utdanning, reduksjon av fattigdom og ikke minst å redusere forskjellene, bør være åpenbare prioriteringer for utviklingspolitikken. Man bør imidlertid også ta innover seg at mer penger kan gjøre forskjellene større. Det er ikke vanlige folk som tjener på en konkurranse i luksusvaner.

Retten til familieplanlegging (reproduktive rettigheter)

Vårt Land (verdidebatt) | 17.10.2018

Kommentar av Dr. Natalia Kanem (undergeneralsekretær i FN og direktør i FNs befolkningsfond - UNFPA) og  utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I utviklingsland mangler 214 millioner kvinner, som ikke ønsker å bli gravide, tilgang til god prevensjon. Å gi disse kvinnene muligheten til selv å velge om og når de vil bli gravide, vil gjøre flere i stand til å få en utdannelse, en jobb, og å investere mer i de barna de velger å få; i helsen til barna og utdannelsen deres. Dette ville komme kvinner og familier til gode, og også starte en god sirkel av positiv utvikling for mange land.

Kina bør presses hardere

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Lederkommentar: USAs underminering av det globale frihandelsregimet har gjort Kina til en naturlig alliert for alle som vil redde det. Dessuten sies det ofte at et godt forhold til Kina, er en forutsetning for å bedre menneskerettighetssituasjonen. Kun da kan man snakke med kineserne om menneskerettigheter, noe som er et punkt på programmet for de fleste offisielle besøk i landet, også det norske statsbesøket nå. Spørsmålet er likevel om slik «dialog» blir noe annet enn et fikenblad, en øvelse som skal få de vestlige lederne til å føle seg bedre, men som ikke har noen positive konsekvenser for de undertrykte i Kina.

Kalle Moene blander forskning og politikk

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Bård Glad Pedersen (informasjonsdirektør i Equinor): Moene har helt rett i at forskning har bidratt til å få frem viktig kunnskap om det som kalles ressursforbannelsen, at naturressurser kan gi svakere økonomisk utvikling i land med dårlig styresett. Men forskningen Moene viser til gir ikke svar på om selskaper kan spille en positiv rolle gjennom måten de opererer på.

Slurv med bærekraft

DN+ (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Bente E. Engesland (administrerende direktør, BCW) og Kristian R. Andersen (partner, The Governance Group): En fersk analyse av 100 børsnoterte selskaper viser at mange slurver med bærekraftsinformasjon.

Ensidig karikatur av forsvarsindustrien

Dagbladet (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Endre Lunde (kommunikasjonsdirektør i Nammo): Dag Hoel graver 10. oktober dypt i historiebøkene for å forsette sin paradoksalt nok historieløse karikatur av Nammo og norsk forsvarsindustri. I tillegg til å påstå at norske deler inngår i våpensystemer som brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen, noe som vanskelig kan forstås annerledes enn at han mener disse våpnene med hensikt skal ha blitt brukt til å angripe sivile mål (noe det ikke finnes noen bevis for), så fortsetter han å hevde at hensynet til arbeidsplasser og økonomi alltid går foran i eksportspørsmål.

Klimaet og optimistenes fallitt

Aftenposten (meninger) | 17.10.2018

Debatt av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, Universitetet i Oslo): Angrepet på «pessimisme» i klimadebatten er dårlig tenkt og livsfarlig i praksis.

Afrikas framtid, vårt mareritt?

Klassekampen+ (meninger) | 17.10.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Det er ikke naturgitt at Afrikas demografiske overgang truer Europa. Først og fremst forandrer den Afrika. Og det er også der man kan være med å påvirke utfallet av endringene. Men da må vi evne å se bortenfor Middelhavet.

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Dagbladet (meninger) | 17.10.2018

Kommentar av  Lars Kolbeinstveit (filosof i Civita): Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit.

Samtykker de som tier?

Dagsavisen (nye meninger) | 17.10.2018

Kommentar av Pål Hadler: Palestinske barn helt ned i tolvårsalderen blir arrestert og bortført til avhør og mishandling av israelske soldater i kamputstyr. Våre folkevalgte er øredøvende tause.

1 - 30 av 2248
1 2 3 4 5 6 .... 71 72 73 74 75