Klipp fra media

Filter: 2018 debatt

Russland spiller en viktig rolle

Aftenposten (meninger) | 18.01.2018

Lederkommentar: Hva Iran, Nord-Korea og andre globale problemer angår, må Russland erkjenne at USA og Kina er sterkere aktører. Men, som Sergej Lavrov påpekte, verden er blitt multipolar. Ingen makt regjerer alene, og konflikten i Syria viser at også Russland kan spille en rolle.

Norge trenger ikke en EU-minister som sitter på gangen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 18.01.2018

Lederkommentar: Etter regjeringsutvidelsen onsdag får Norge igjen en bistandsminister. Statsrådsposten som EU- og EØS-minister avvikles. Det er en vettig prioritering av statsminister Erna Solberg.

Også bistandsarbeidere blir utsatt for grove overgrep

Aftenposten (meninger) | 18.01.2018

Kommentar av Sofi Halling og Line Begby (#AidToo-kampanjen): Utenriksministeren må styrke arbeidsforholdene for dem som jobber med nødhjelp og bistand.

Venstres farvel til sentrum

VG (meninger) | 18.01.2018

Kommentar av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda): Venstre tar på seg et stort historisk ansvar når de nå sikrer at Norges mest fremmedfiendtlige og høyrepopulistiske parti får fortsette i regjering.

Skammelig at regjeringen fortsetter å støtte Human Rights Service

Aftenposten (meninger) | 18.01.2018

Djani Behram (19), Bergen AUF, på Si;D: Istedenfor å finansiere organisasjoner som skal bidra til å fremme integrering og samhold spesielt mellom kristne, muslimer og jøder, gir regjeringen nesten to millioner til en organisasjon som fremmer hat mot muslimer og som skaper enda mer splittelse ved å basere seg på konspirasjonsteorier og løgn.

En uansvarlig regjeringsplattform (våpeneksport)

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna) og Tuva Widskjold (Changemaker): I regjeringsplattformen skriver Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet at «Regjeringen vil arbeide aktivt på internasjonale arenaer for å skape enighet om felles format og norm når det gjelder sluttbrukerdokumentasjon og reeksportforsikringer av norsk militært materiell.» Det er hult å si at vi skal arbeide for en felles norm når Norge per dags dato er blant landene som er med å trekke standarden ned.

Ingen norske våpen til krigsforbrytelser

Bergens Tidende (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Gina Barstad (SV): Det skal ikke være godt nok at man ikke «tror» at norske våpen blir brukt i Jemen.

Staten må gå foran i det grønne skiftet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Per Espen Stoknes (MDG): I dag er Norge dårligst i klassen på grønn vekst i Norden.

Alt er som før (nesten)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: I valgkampen og ellers er det gått med svært mye tid på krangelen om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det mest slående etter at Jeløyplattformen kom på plass, er hvordan det møtes med et gjesp at områdene ikke skal konsekvensutredes i denne stortingsperioden heller.

Oljen må utkonkurreres (klima/energi)

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Marius Holm (Zero): Skal politiske partier få godkjent-stempel fra miljøorganisasjoner i neste valg, bør de ha klare svar på hvordan Norge kan bidra mer til global utfasing av olje, ved å etablere løsninger som konkurrerer den ut. Ikke bare i personbiler, men i hele transportsektoren, i plast, og i kraft- og varmeproduksjon. Det er der slaget står.

Sammen for et bedre klima

Dagsavisen (nye meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Nina Solli (NHO) og Kari Hauge (LO): Arbeidslivets parter inviterer til en klimadugnad. Vi gjør det med utgangspunktet i at et bedre klima starter i arbeidslivet. Vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

En viktig delseier for miljøet

Dagsavisen (nye meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Truls Gulowsen (Greenpeace): Nylig frikjente Oslo tingrett den norske staten i spørsmålet om ny oljeboring i Barentshavet er grunnlovsstridig. Men miljøet fikk likevel en viktig seier ved at dommeren slo fast at miljøparagrafen gir enhver rett til et godt miljø.

Hverken karbonfangst eller fornybar energi er tilstrekkelige svar på klimaproblemet

Dagsavisen (nye meninger) | 17.01.2018

Debatt av Odd Andersen: Fredrik Lundberg argumenterer i Dagsavisen 9. januar for hvorfor han mener CO2-lagring ikke er en del av løsningen på klimaproblemet. Her er hvorfor jeg mener han tar feil.

Ny regjering ingen styrke for asylsøkere

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kronikk av Ann-Magrit Austenå (NOAS): I regjeringsplattformen forplikter den nye regjeringen seg til å føre en rettssikker asylpolitikk som følger internasjonale konvensjoner. Men på en rekke punkter bryter de blågrønne med egen forpliktelse. På asylfeltet dominerer de negative tiltakene over de positive.

Samme strenge ansikt

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Martine Aurdal: Regjeringens asyl- og innvandringspolitikk blir ikke rausere av at Venstre nå går inn.

Antirasistisk årskavalkade

Dagsavisen (nye meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): La meg begynne med det som faktisk er verdig å huske: Iram Haqs mesterlige film «Hva vil folk si», som kom høsten 2017. Filmen utgjør en imponerende sammensmelting av et selvbiografisk utgangspunkt og kunstens virkemidler. Det er sterkt å tenke på: Den unge jenta som en gang ble kidnappet av faren og broren og holdt fanget hos familien i Pakistan, har forvandlet denne grusomme opplevelsen til en av de beste filmene som er lagd i norsk filmhistorie. 

Olympisk fred er ikke evig

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Morten Strand: De mildere vindene og mer forsonende tonene mellom Nord- og Sør-Korea, vil trolig gjøre OL neste måned til et mer harmonisk arrangement.

Regjeringen sender et tydelig signal til Venezuela

Bergens Tidende (meninger) | 17.01.2018

Debatt av politisk rådgiver i UD, Bård Ludvig Thorheim (H): I et debattinnlegg i Bergens Tidende forrige uke kritiserte Latin-Amerikagruppene i Bergen (LAG) regjeringen for å ha innført restriktive tiltak mot Venezuela, og anklager oss for ukritisk å følge USAs og EUs sanksjonsregime. Her er jeg uenig i både LAGs virkelighetsbeskrivelse og deres kritikk.

Økende gap mellom rike og fattige land

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Ivar Sætre: Det hevdes at forskjellen mellom fattige og rike land stadig øker. I mange land skjer dette på tross av en betydelig utviklingshjelp utenfra. Kanskje er det slik at mye av dette skjer på grunn av den såkalte utviklingshjelpen?

Rettmessig klimasøksmål

Dagbladet (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Pål W. Lorentzen: Oslo tingretts dom av 4. januar 2018 i miljøorganisasjonenes søksmål mot Staten har vært flittig kommentert i landets medier. Riksmedier som Aftenposten, VG og Klassekampen synes nå – motstrebende – å erkjenne på lederplass at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse, en menneskerett, som vil kunne påberopes av den enkelte borger for våre domstoler. Dette mente de ikke tidligere. Da hørte klimaspørsmålene ifølge disse utelukkende til den politiske sfære, der rettsapparatet ikke har noen plass.

Etter klimasøksmålet har vi fått et nytt og catchy begrep: §112

Dagbladet (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Astrid Nordang (forfatter, oversetter og styremedlem i Foreningen Grunnloven §112): Dommeren opptrer som statens vekter, og ikke folkets vokter, når han fastholder at staten har utredet og iverksatt tilfredsstillende tiltak i Barentshavet.

CO2-rensing mer nødvendig enn noensinne

Dagsavisen (nye meninger) | 16.01.2018

Kommentar av Heidi Sørensen og Pål Mikkelsen (CCS Fortum): Både industrien og avfallsbransjen trenger teknologi for å fjerne CO2. Det haster, og nå er våre svenske naboer også interessert.

Kjære Anniken Huitfeldt og Martin Kolberg (militæreksport)

VG (meninger) | 16.01.2018

Kommentar av alle AUFs fylkesledere: Vi kan ikke leve med at regjeringen tillater salg av norsk militærutstyr til noen av verdens mest undertrykkende regimer, land som bryter humanitærretten, barns rettigheter og krigens regler i Jemen.

Norge og et endret USA

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Espen Barth Eide (Ap): Samtidig som vi skal glede over godt utført håndverk i Washington, bør vi ikke miste av syne at USA i det 21. århundre ikke nødvendigvis kommer til å spille den samme rollen i verden som tidligere. USA var gjennom generasjoner selve garantisten for det internasjonale systemet som vokste frem etter annen verdenskrig. Opprettelsen av FN var USAs idé, det globale handelsregimet likeså, og Nato formaliserer det sikkerhetspolitiske fellesskapet over Atlanterhavet.

Norge som trofé

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2018

Lederkommentar: At mannen som har rystet et helt verdenssamfunn, skryter av Norge, er en svært ubehagelig omfavnelse. Trump trakk fram Norge som en god kunde av USA, og alliert og venn. Men i den rekkefølgen. God kunde i den forstand at vi kjøper amerikanske våpen som ingen annen nasjon. Vi oppfyller de nye NATO-kravene til forsvarsinvesteringer som få andre. «Dere lager så gode produkter», skrøt vår statsminister kokett.

Verden trenger en minister

VG (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna), Tuva Widskjold (Changemaker) og Knut Hjelleset (RORG-samarbeidet): De neste dagene skal den nye regjeringen forhandle om ministerkabalen. For vår del handler det ikke om hvem som skal inn – eller ut – men om hvorvidt den sårt trengte utviklingsministeren igjen kan bli en realitet med Venstre i regjering.

Misvisende om informasjonsstøtten

Dagbladet (meninger) | 15.01.2018

Kronikk av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): Terje Tvedt har gitt et viktig bidrag til kritisk refleksjon om Norge og organisasjonenes rolle som del av et godhetstyranni i boka «Det internasjonale gjennombruddet», men han tar feil når det gjelder Norads informasjonsstøtteordning.

Karbonfangst og lagring ER slett ikke unødvendig

Dagsavisen (nye meninger) | 15.01.2018

Debatt av Ying Guo: Jeg takk deg, journalisten Fredrik Lunnberg, for å bringe dette temaet til diskusjon. Det er også flott at du bruker tall materiale for å beskrive dagens status og kostnad for CO2 fangst og lagring basert på tallmateriale for den planlagte ´Fullchain  - Norway full Chain CCS´prosjektet i Norge. Men jeg mener konklusjonen din er helt unyansert, og tittelen for kronikken er misvisende.

Klimasøksmålet mot staten var ikke «bare et stunt» eller et rop om oppmerksomhet

Aftenposten (meninger) | 15.01.2018

Iris van Brunschot (18), leder i Natur & Ungdom i Telemark, på Si;D: Natur og Ungdom kan være radikale til tider. Men det er ikke fordi vi liker å være rebeller.

Svar til Geir Martinussen

Dagbladet (meninger) | 15.01.2018

Debatt av Lars Haltbrekken og Arne Nævra (SV): Skal Norge gjøre alvor av å kutte klimagassutslipp må vi erstatte de over to millionene fossilbilene på norske veier med utslippsfrie alternativ.

1 - 30 av 130
1 2 3 4 5