Klipp fra media

Filter: 2018 debatt

Farlige fortellinger som deler offentligheten i to

Aftenposten (meninger) | 09.12.2018

Kronikk av Einar Lie (professor i økonomisk hisorie ved UNiO): Som historiker skal man glede seg når historiebøker får stor oppmerksomhet og preger offentlig debatt. I så måte lever vi i gode tider. I fjor kom Terje Tvedt med sin bok Det internasjonale gjennombruddet, som sporer endringer i den politiske debatt fra 1960-tallet til dagens multikulturelle samfunn. Debatten går fortsatt med full styrke i seminarrom, aviser, kringkasting og sosiale medier.

Norge har et sjåvinistisk tunnelsyn på Kongo. Landet har store muligheter

Aftenposten (meninger) | 09.12.2018

Kronikk av Helge Hveem (professor emeritus ved Universitetet i Oslo): Kongoleseren Denis Mukwege mottar 10. desember Nobels fredspris. Våre medier og politikere, inkludert statsministeren, har i ti år sett Den demokratiske republikken Kongo som et fengsel for Joshua French. Det er et sjåvinistisk tunnelsyn. Vi hyller Mukwege best ved å innse at det er historisk, realpolitisk og etisk uakseptabelt.

Jeg er fra Kongo. Jeg har sett helvete på jord.

Aftenposten (meninger) | 09.12.2018

Kommentar av Jessica Kiil (artist): Jenter ned i toårsalderen blir ødelagt av voldtekt. Jeg hyller fredsprisen til Denis Mukwege.

Det ZERO ikke vil snakke om når de snakker om miljø (grønn vekst)

Aftenposten (meninger) | 09.12.2018

Debatt av Jostein Henriksen (skribent, ingeniør og fluefisker): I sitt svar til min kronikk fra 25. november, slår ZEROs Marius Holm fast en rekke ting jeg er helt enig med ham i. At verden trenger grønn vekst. At rene energikilder ikke vil være til hinder for økonomien. Osv. Det han ikke ser ut til å ville ta tak i, er kronikkens sentrale poeng, nemlig at en stadig større mengde forskning viser at grønn vekst ikke er mulig.

Når dere svikter, hva gjør vi da? Tvinges vi til økoterrorisme?

Aftenposten (meninger) | 09.12.2018

Jenny Jæger (19) på Si;D: Vi kjører mot stupet. Veldig fort. Ved rattet sitter du, statsminister Erna Solberg, sammen med administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og mange andre av verdens ledere.

SU: – Ufri handel

VG (meninger) | 08.12.2018

Debatt av Andreas Sjalg Unneland (leder i Sosialistisk Ungdom): Unge venstre sin forståelse av frihandel er grunnleggende helt riktig. Frihandel handler om å produsere varer der det er billigst. Dette er en av mekanismene som gjør at arbeidsplasser blir flyttet eller opprettet på steder der arbeiderne har liten eller ingen vern for helse, liv eller miljø. Fordi det rett og slett er mer lønnsomt for de som eier bedriftene. En klassisk misforståelse på høyresiden er at drivkraften i økonomien er å produsere mest mulig effektivt. Det er dessverre en feilslutning.

Unge Venstre: – Frihandel gjør verden rikere

VG (meninger) | 08.12.2018

Kommentar av Sondre Hansmark (leder i Unge Venstre): Skepsisen mot frihandel og mer internasjonalt samarbeid er ikke ny. Det som er skummelt er at det vinner stadig større terreng, og at det ofte blir en selvstendig grunn til å stemme på proteksjonistiske politikere ved valg.  Selv om det ofte er av ulike grunner, står både ytre venstre og ytre høyre og stemmer i det samme budskapet: frihandel gjør livet til Hvermansen vanskeligere og mer brutalt. Det er feil. Frihandel gjør vanlig folk rikere. Både her hjemme og der ute. 

Handelskrigen er langt fra over

Dagbladet (meninger) | 08.12.2018

Kommentar av Henrik Stålhane Hiim (seniorforsker ved NUPI): Til tross for et pusterom, er handelskrigen mellom Kina og USA langt fra over. Sikkerhetspolitiske hensyn vil i økende grad trumfe økonomiske hensyn, og stormaktenes kamp om innflytelse vil utkjempes med økonomiske maktmidler.

Rødt, rødt, rødt over hele linja

Adresseavisen (meninger) | 08.12.2018

Kommentar av Morten Langfeldt Dahlback: Som tidligere i år er det handelskrigen mellom Kina og USA som driver aksjekursen nedover. Konflikten tok en ny vending da Meng Wangzhou, finansdirektør i Huawei, ble arrestert i Canada lørdag forrige uke. USA har bedt om at hun blir utlevert fordi hun skal ha brutt sanksjonene mot Iran. Wanzhou, som er datteren av Huaweis grunnlegger, regnes som selskapets kronprinsesse, og arrestasjonen har ført til skarpe reaksjoner fra Kina.

Hvorfor jeg begynte å tro på konspirasjoner? (skatteparadis)

Dagbladet (meninger) | 08.12.2018

Kommentar av Aage Borchgrevink: Kan det være at konspirasjoner foregår rett foran nesen min? Den franske økonomen Gabriel Zucman har beskrevet et merkelig fenomen:Kloden går i minus. Logisk sett burde penger som tas ut i ett land, settes inn i et annet, slik at det globale regnskapet går i null, men slik er det ikke. Rundt 10 billioner dollar, eller 10 prosent av verdens formue, er borte fra regnskapet. Andre økonomer mener at det reelle tallet er to til tre ganger så høyt. Disse verdiene eies i skatteparadiser der omverdenen ikke har innsyn, men brukes og investeres andre steder.

Stig S. Frøland og eurosentrismens tyranni (avkolonisering)

Klassekampen+ (meninger) | 08.12.2018

Debatt av Tore Linné Eriksen (historiker): Vi trenger flere, og ikke færre, perspektiver. Dette har ført til at det i Frankrike og Storbritannia i dag er tilløp til bekymring for koloniherrenes og de europeiske okkupasjonsmaktenes ettermæle. Da gjør det seg godt å advare mot «botferdighetens tyranni». Det er dette korstoget Stig. S. Frøland ser ut til å slutte seg til. Slik får kampen mot avkolonisering av akademia mening.

Klimakutt viktigere enn noensinne

Dagbladet (meninger) | 08.12.2018

Lederkommentar: En kraftfull påminnelse om hvor viktig klimaarbeidet er, fikk vi onsdag kveld. De beste prognosene tilsier nå at verdens utslipp av CO₂ vil øke med to prosent i 2018. I de framvoksende økonomiene Kina og India går det mot en økning på hele fire prosent. Det er en utvikling som må snus, og den må snus raskt. Det internasjonale samarbeidet som det nå forhandles om i Katowice blir avgjørende for å få det til. Norge kan ikke løse klimakrisa alene, og er avhengig av at verdenssamfunnet makter å samle seg rundt en felles innsats. Samtidig er det viktig at rike land som oss går foran for at det skal framstå som gjennomførbart.

Vi har ikke gitt opp målet

Klassekampen+ (meninger) | 08.12.2018

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Utslippene i 2017 gikk ned med nesten en million tonn, og har ikke vært så lave siden 1995. Klassekampen 5. desember fremstiller det som at jeg nærmest skal ha gitt opp Norges klimamål for 2020. Dette er ikke riktig. Det jeg sa til avisen dagen før var at « … det er klart det er vanskelig å få raske reduksjoner på kort tid. Da har vi ikke så mange virkemidler». Men selv om noe er vanskelig, betyr det ikke av man skal gi opp.

Snart vil ingen ha norsk olje

Stavanger Aftenbladet (meninger) | 08.12.2018

Kommentar av Hulda Holtvedt (talsperson for Grønn Ungdom): Det er ikke idealistisk å sette punktum for norsk oljenæring. Det er fornuftig.

Erstatter Facebook frivillige organisasjoner?

Vårt Land (verdidebatt) | 08.12.2018

Kommentar av Ivar Eimhjellen og Bernard Enjolras (senter for forskning på sivilsamfunn): Et sentralt eksempel i boken er hvordan nordmenn engasjerte seg for å hjelpe flyktningene som kom til Norge i 2015. Den økte flyktningstrømmen til Norge dette året, hvor 31.000 flyktninger søkte asyl, kom raskt og overbelastet det offentlige mottaksapparatet. Frivillige tok dermed affære og bisto flyktningene umiddelbart ved Politiets Utlendingsenhet på Grønland i Oslo, men også senere ved asylmottak og i bosettingen av flyktninger over hele Norge. Det nye sosiale medier-baserte hjelpeinitiativet Refugees Welcome to Norway fikk mye oppmerksomhet for sin raske respons og sine hjelpebidrag, både umiddelbart og på lengre sikt.

SV svarer: Innvandring og økonomiske forskjeller

VG (meninger) | 08.12.2018

Debatt av Kari Elisabeth Kaski (SV): VGs kommentator Astrid Meland skriver den 6. desember om faktaresistens i politikken. Hun har mange gode poenger. Men det er feil når hun skriver at SV «benekter at innvandring har noe med» barnefattigdom å gjøre. 

Frankrike gir opp å øke bensinavgiftene. Men det hjelper klimaet lite hvis bare de rike slutter å kjøre bil

DN+ (meninger) | 07.12.2018

Lederkommentar: Å forsøke å hindre at omstillingen rammer sosialt skjevt, er både politisk nødvendig og moralsk riktig. Mange av demonstrantene i Frankrike har flere bekymringer enn drivstoffprisen, landet har dype sosiale og økonomiske utfordringer. Men om alle de som krever å få slippe unna klimadugnaden får sine ønsker innfridd, da går ikke dette. Ifølge forskerne har verden bare noen knappe år til rådighet. Det holder ikke at bare de rike slutter å kjøre bil. Det er ikke mange nok av dem.

Viktig frivillighet

Vårt Land (verdidebatt) | 07.12.2018

Lederkommentar: Denne uka ble 14 år gamle Penelope Lea tildelt Frivillighetsprisen 2018. Lederen for Barnas Klimapanel ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo allerede som elleveåring. Engasjementet hennes er både ekte og smittende, og alderen er på ingen måte til hinder for å holde appeller på FNs klimaforhandlinger i Bonn, på Arendalsuka eller andre steder.

Norge kommer ikke til å sikre oss en levelig planet på klimatoppmøtet i Polen

Klassekampen+ | 07.12.2018

Kommentar av Anna Blix (biolog og rådgiver for Rødt på Stortinget): Produksjon av norsk olje og gass står for 25 prosent av Norges utslipp. I tillegg står forbrenninga av norskprodusert olje og gass for hele 1,5 prosent av verdens totale CO2-utslipp fra fossile energikilder. Det er mye, med tanke på hvor liten del av verdens befolkning vi representerer. Vår olje og gass varmer opp kloden. Og ifølge statsministeren skal den fortsette å gjøre det i lang tid framover – mye lengre tid enn vi har på oss til å reversere klimaendringene.

Ny interesse for klimapolitikk

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Aslak Bonde: Selv om alle partier er enige om at klimapolitikk er viktigere enn alt annet, er temaet i de siste årene nesten tatt vekk fra den politiske dagsordenen. Nå kan det snu. Det kan til og med bli reell debatt om oljeskatten – selv om Ap, Høyre og FrP foreløpig er urokkelige.

Nok prat, Elvestuen

Klassekampen+ (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Ragnhild M. Eidem Krüger (journalist og skribent): På fem år har regjeringen klart å kutte en million tonn CO2. Hvis vi skal klare å oppfylle Paris-avtalens krav, noe Elvestuen innrømmer til Klassekampen at vi ikke vil klare, må det dermed kuttes fire millioner tonn de neste to årene. Og jo lenger tiltakene skyves fremover, jo tøffere blir kravene. Tør ikke regjeringen sette inn nødvendige tiltak? At de tør å la det være!

Schjøtt-Pedersens kortslutning

Klassekampen+ (meninger) | 07.12.2018

Debatt av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): Under overskriften «Norsk olje gir bedre klima» i Klassekampen 3. desember forsøker Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til og med å bruke FNs klimapanel sin nyeste rapport, som blant annet ser på hvordan 1,5 gradersmålet kan nås, som sannhetsvitne. Intet mindre. Det blir for drøyt.

Feil, feil og feil fra Tybring-Gjedde om FNs nye plattform for migrasjon

Aftenposten (meninger) | 07.12.2018

Debatt av Pål Nesse (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen): I sitt innlegg «FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon» 29. november fremsetter Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde flere misvisende påstander om FNs nye plattform for migrasjon. Ikke noe sted i plattformen står det at ulovlig innvandring skal legaliseres.

- Norge burde omfavne FNs migrasjonspakt

Dagbladet (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Marie Simonsen: Adele Matheson Mestadsom er jurist og leder av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), mener motstanden bygger på misforståelser eller er ledd i en større kampanje mot internasjonalt samarbeid. Hele regjeringen bør omfavne migrasjonspakten som er det første helhetlige dokumentet om hvordan stater skal samarbeide i praksis om utfordringene til migrasjon.

FNs migrasjonsplattform er ingen festtale

VG (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Sylo Taraku (Agenda): På menneskerettighetsdagen, 10. desember, skal FN samle representanter for nesten alle sine medlemsland, deriblant Norge, til Marrakesh i Marroko for å vedta en felles global migrasjonsplattform. Migrasjon er en av vår tids største utfordringer. Derfor er det ikke overraskende at det er en del motstand og kritikk mot denne avtalen.

FNs migrasjonsplattform er ikke en trussel

Vårt Land (verdidebatt) | 07.12.2018

Kommentar av Anders Stenersen (flyktningrådgiver i Caritas): Kritikere av FNs nye migrasjonsplattform har rett i at avtalen omtaler migrasjon og migranter­ på en positiv måte. Det er et viktig signal til verdens ledere.

Å nekte å håndhilse er uakseptabelt i Norge. Hanne Bjurstrøm må gå.

Aftenposten (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Kjetil Rolness (Sosiolog og skribent): Vegringen er bare nok en demonstrasjon av at feminisme må vike for hensynet til «flerkultur» eller «antirasisme». En komplett fallitterklæring. Vi kan ikke ha et likestillingsombud som ofrer likestillingen, når mørkemannen har mørk hud. Hanne Bjurstrøm har hatt mange muligheter til å vise at hun skjønner hva som står på spill i denne saken. Men hun har strøket på testen. Hun bør gå.

Likestilling går foran religiøs tro

Dagbladet (meninger) | 07.12.2018

Lederkommentar: Den som velger å ta noens hånd, men avviser andres, sender et sterkt signal, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Mange vil føle seg avvist. Det er en type konflikt skolen skal spares for. Ingen vil røre vikarlærerens rett til å velge religiøse dogmer. Men han kan ikke forlange at religiøs praksis skal gå foran andre verdier i det offentlige rom. Signalet i denne saken er klart: Diskriminerende handlinger er ikke akseptert, selv om de har en religiøs begrunnelse.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Drapet på en journalist kan bidra til fred i Jemen

Aftenposten (meninger) | 07.12.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Amerikanerne forsyner Saudi-Arabia med våpen og etterretningsinformasjon. De hjelper også til med å etterfylle kampfly med drivstoff i luften. I tillegg kommer verdifull politisk støtte. Spørsmålet er om det i seg selv vil stanse krigen hvis USA trekker støtten til Saudi-Arabia. Det er tvilsomt, for alternativet til krig kan være økt regional makt for Iran. Håpet må være at en amerikansk holdningsendring kan bidra til at samtalene i Sverige om en fredelig løsning på konflikten i Jemen lykkes.

Norge trenger de flernasjonale selskapene (skatteunndragelser)

Aftenposten (meninger) | 06.12.2018

Lederkommentar: Skattedirektør Hans Christian Holte har selvsagt helt rett når han slår fast at de internasjonale selskapene er betydelige skattytere til Norge. Oppmerksomheten er likevel ikke alltid positiv. Det skyldes forsøkene på å føre overskudd og skattegrunnlag ut av landet for å utnytte internasjonale og nasjonale skatteregler til å krympe skatten. 

1 - 30 av 2714
1 2 3 4 5 6 .... 87 88 89 90 91