Dybdeartikler

Makt, ansvarlighet og tillit

RORG-samarbeidet / Global | 23.01.2003
En meningsmåling utført for Verdens økonomiske forum (som starter idag) viser at blant verdens ledere er det ledere av frivillige organisasjoner som har klart størst tillit blant vanlige folk, mens ledere av transnasjonale selskaper og amerikanske ledere har minst tillit. Samtidig tegner en ny rapport fra den britiske parlamentarikerorganisasjonen One World Trust et mer nyansert bilde av ansvarligheten i de samme ledernes organisasjoner.

Verdens sosiale forum III

RORG-samarbeidet / Global | 21.01.2003
- Møtet i Porto Alegre teiknar eit nytt verdsbilete, dei fattiges, dei ekskludertes verdsbilete, - ikke mot globalisering, men for ei anna globalisering - med andre verdiar og andre reglar for handel og pengestraumar. Slik kommenterte Berge Furre det første møtet i Verdens sosial forum i Porto Alegre for 2 år siden i en kronikk i Aftenposten. Torsdag starter den tredje samlingen av Verdens sosiale forum, nå med en nyvalgt Lula som president i vertslandet Brasil, mens motstykket - Verdens økonomiske forum - samles i Davos for 33. gang under temaet "Å bygge tillitt".

- Å gjøre globaliseringen rettferdig

RORG-samarbeidet / Global | 16.01.2003
Globaliseringen står på dagsorden i en rekke europeiske land. Her hjemme har det en stund vært stille om regjeringens arbeid med den varslede Globaliseringsmeldingen, men i begynnelsen av desember møttes tyske organisasjoner og nettverk for å utforme felles synspunkter, etter at en rapport utarbeidet for den tyske nasjonalforsamlingen (Bundestag) ble lagt fram sist sommer. Resultatet ble en felles erklæring - Å gjøre globaliseringen rettferdig - som nå er tilgjengelig på nett.

Hva skjer i Venezuela?

RORG-samarbeidet / Global | 14.01.2003
- Venezuelas president Hugo Chavez har en politikk som ikke bare utfordrer landets eliter, men også hele logikken bak den nye økonomiske verdensordenen, skrev Morgenbladet i årets første utgave. Mens USA vurderer den strategiske trusselen redusert oljeimport kan innebære i forkant av en krig i Irak, går debatten om hva som egentlig skjer i det streikerammede Venezuela.

Krigen mot terrorismen har styrket global politisk integrering, hevder Globaliseringsindeksen 2003

RORG-samarbeidet / Global | 09.01.2003
Det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy har nå offentliggjort Globaliserings-indeksen 2003, som kom første gang i 2001. Årets indeks hevder at krigen mot terrorismen har styrket den globale politiske integreringen, selv om den økonomiske integreringen går saktere enn før. Rapporten konkluderer at "Al Qaida er ingen virkelig trussel mot global integrering. Globaliseringen har ingenting å frykte, bortsett fra globaliseringen selv".

Iraks olje og USAs motiver

RORG-samarbeidet / Global | 07.01.2003
- Det har ingenting med olje å gjøre, overhodet ingenting med olje å gjøre, sa USAs forsvarminister Donald Rumsfeldt til nyhetsprogrammet "60 minutes" i midten av desember. I likhet med Norges utenriksminister Jan Petersen og fredsprisvinner Jimmy Carter avviser han blankt at Iraks olje er blant USAs motiver for å presse fram et regimeskifte i Irak, med krig om nødvendig. Men det er få som tror dem.

Makt, fattigdom og rettferdig handel

RORG-samarbeidet / Global | 12.12.2002
Her i Norge har vi den siste tiden nytt godt av rekordlave kaffepriser på  verdensmarkedet, selv om enkelte satte kaffen i vrangstrupen da Dagbladet avslørte kaffemillionæren Herman Frieles forhold til fattige kaffeplukkere i Tanzania og dermed satte "rettferdig handel" på dagsorden. Samtidig har organisasjonen Focus on the Global South i Malaysia lansert rapporten "Maktpolitikk i WTO", som avslører de rike landenes maktmisbruk i Verdens handelsorganisasjon (WTO). I Nord slutter stadig flere organisasjoner og nettverk seg til "Bevegelsen for handelsmessig rettferdighet" (Trade Justice Movement) som krever en internasjonal handel "til beste for mennesker og planeten".

Regjeringen foreslår 1,75 milliarder til Verdensbanken i "SAPRIN-proposisjonen"

RORG-samarbeidet / Global | 30.11.2002
- Verdensbankens politikk er langt på vei i overensstemmelse med norsk utviklingspolitikk, skriver regjeringen i en stortingsproposisjon som ble lagt fram sist fredag. I "SAPRIN-proposisjon" foreslår regjeringen at Norge skal bidra med 1,75 milliarder kroner til IDA, Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene, og gir for første gang en nærmere redegjørelse for Verdensbankens arbeid for å bekjempe fattigdom etter at PRSP-prosessen ble initiert i 1999.

Bush med klare betingelser for økt u-hjelp i et sikkerhetsstrategisk perspektiv

RORG-samarbeidet / Global | 27.11.2002
- Den uuttalte meldingen er at landene som søker om hjelp må vise at de omorganiserer sine samfunn i tråd med Washingtons standarder, skrev New York Times i går i forbindelse med at Det hvite hus presenterte planer for hvordan den økte amerikanske u-hjelpen skal brukes. Den planlagte økningen er forankret i USA nye nasjonale sikkerhetsstrategi og tjenestemenn sammenligner planen med Marshall-hjelpen.

Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter!

RORG-samarbeidet / Global | 26.11.2002
Til tross for at det norske oljefondet hittil i år har blitt tilført 115 milliarder kroner av statens oljeinntekter, så har verdien av fondet sunket fra 613,7 milliarder ved årsskiftet til 603,6 milliarder ved utgangen av 3 kvartal. Fall på verdens verdipapirmarkeder og sterk kronekurs har svekket oljefondet med hele 125,2 milliarder kroner, et beløp tilsvarende nesten 10 bistandsbudsjetter!

Europa skal "omskoleres" for bærekraftig utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 22.11.2002
En uoffisiell strategi for "omskolering" av Europa skal bidra til bærekraftig utvikling i oppfølgingen av verdenstoppmøtet i Johannesburg. Det håper deltakerne på en all-europeisk kongress om "Global education" (utdanning om globale spørsmål), som ble avsluttet i Maastricht  sist helg. Kongressen samlet flere hundre deltakere fra Europarådets medlemsland, samt inviterte deltakere fra Sør, som drøftet hvordan innsatsen i skolen og opplysningsarbeidet om nord/sør-spørsmål i Europa kan styrkes.

Stortinget roser regjeringen for innsatsen i Johannesburg

RORG-samarbeidet / Global | 08.11.2002
- De globale utfordringene er fortsatt betydelige, sa statsminister Kjell Magne Bondevik, da han på tirsdag redegjorde for regjeringens innsats i forbindelse med FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg. Men Stortinget var godt fornøyd med regjeringens innsats og det vanket ros fra både egne og opposisjonen.

Globalisering - på nett og i bokform

RORG-samarbeidet / Global | 07.11.2002
Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Høgskolen i Oslo følger globaliseringsdebatten nøyere enn de fleste. Men han deler gjerne sine "globaliseringslenker", så vel som oversikt over aktuell "globaliseringslitteratur", med andre.

Stortinget vil ha nærmere orientering om Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 30.10.2002
Stortinget ber nå utviklingsministeren om en nærmere redegjørelse om Verdensbankens arbeid for å bekjempe fattigdom. Likevel, utenrikskomitéens flertall ønsker ikke en egen stortingsmelding om saken, slik stortingsrepresentanter fra SV har foreslått.

Globalisering og terrorisme

RORG-samarbeidet / Global | 21.10.2002
- Globaliseringens æra er over, skrev professor John Gray ved London School of Economics (LSE) etter terrorangrepet 11/9 2001. Han mente at grusomhetene burde markere slutten på markedsliberalismens "korstog". Ett år senere gir Thomas Friedman i New York Times uttrykk for at Gray tok grundig feil og at "globaliseringen er i live og ved god helse". Men Friedmans argumenter blir sterkt imøtegått av den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva.

Bistand på bekostning av egenandeler til syke og uføre?

RORG-samarbeidet / Global | 09.10.2002
I går gikk representanter fra Fremskrittspartiet (Frp) ut mot den foreslåtte økningen i bistandsbudsjettet. Gjermund Hagesæter ville kutte i bistanden for å finansiere lavere alkoholavgifter, mens Carl I. Hagen mente at bistandssatsingen går på bekostning av egenandeler til syke og uføre.

Ny UNCTAD-rapport med kritikk av Verdensbankens og IMFs politikk i Afrika

RORG-samarbeidet / Global | 30.09.2002
UNCTAD - FNs organisasjon for handel og utvikling - la forrige uke fram en rapport med kraftig kritikk av Afrika-politikken til Verdensbanken og IMF, som denne helga avsluttet sine årsmøter i Washington. UNCTAD hevder at PRSP-satsingen er en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken og krever en omfattende gjennomgang av det internasjonale samfunnets politikk overfor Afrika. De to mektige finansinstitusjonene fortsetter imidlertid som før, tross kritikk og sviktende tillit i verdenssamfunnet.

Verden derpå - etter Johannesburg

RORG-samarbeidet / Global | 23.09.2002
- Jeg er rimelig fornøyd med resultatene fra Johannesburg, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at verdenstoppmøtet om miljø og utvikling ble avsluttet i Johannesburg i Sør-Afrika 4. september. Men aktivister, organisasjoner og nettverk i Sør er ikke fullt så nådige i sin dom.

PANOS-rapport om fattigdomsreduksjon: Virker Verdensbankens strategi?

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2002
Foran årsmøtene i Verdensbanken og IMF i slutten av september rettes igjen et kritisk søkelys mot Verdensbankens arbeid for å redusere fattigdommen i verden, bl.a. gjennom PRSP-satsingen. - Virker Verdensbankens strategi?, spør PANOS Institute i London i en ny rapport, som bl.a. viser til kritikk om at de to finansinstitusjonene ikke tillater debatt og alternative synspunkter på grunnleggende økonomiske spørsmål.

Hvorfor så taust om Statoil i Angola?

RORG-samarbeidet / Global | 10.09.2002
På lørdag kunne Dagbladet Magasinet opplyse at Norge i framtida vil tjene mer penger på olje i borgerkrigsherjede Angola enn vi i dag gir i bistand til hele Afrika. Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?, spør Dagbladet Magasinet og mer enn antyder at forskere og organisasjoner er sponset til taushet.

Brasil og Latin-Amerika på randen

RORG-samarbeidet / Global | 26.08.2002
Brasils gjeldsbyrde har økt fra 29,2 prosent av BNP i 1994 til hele 62 prosent i dag. En ny rapport fra forskningssentret CEPR har imidlertid liten tro på at landet skal klare å håndtere denne gjelden - etter at IMF i begynnelsen av august innvilget et gigantlån på 30 millarder dollar for stabilisere situasjonen foran valget.

Skitne oljepenger

RORG-samarbeidet / Global | 26.08.2002
I dag sender NRK dokumentarfilmen "Skitne penger", der organisasjonen Global Witness hevder at Hydro og Statoil betaler Angolas myndigheter hemmelige summer for å pumpe opp olje i landet og på den måten hjelper Angolas elite i å plyndre landets statskasse for penger.

- Verdensbankens WDR 2003 mangler selv-kritikk

RORG-samarbeidet / Global | 22.08.2002
Verdensbanken lanserte i går sin årlige "World Development Report" (WDR 2003) - i år med tittelen Bærekraftig utvikling i en dynamisk økonomi. - Fattigdommen kan bli mindre og en bedre levestandard vedvarende, hvis verdens ledere følger opp ord med handling og i tillegg tar vare på miljøet, skriver Verdensbankens president, James D. Wolfensohn, i en kronikk i Aftenposten i dag. Men kritikere er ikke imponert over innholdet i rapporten og etterlyser bl.a. større vilje til selvkritikk i Banken og sterkere fokus på de rike landenes ansvar og rolle.

- Verdensbanken har ikke endret seg!

RORG-samarbeidet / Global | 24.06.2002
- Verdensbanken har ikke endret seg, understreket professor Rehman Sobhan og hadde salen med seg i avslutningsdebatten på Åpent Forum i går. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og Verdensbankens Mats Karlsson var ikke enige i den påstanden, men kunne i stor grad slutte seg til Sobhans forslag for å bedre Verdensbankens politikk.

UNCTAD kraftig ut mot Verdensbankens PRSP-satsing

RORG-samarbeidet / Global | 21.06.2002
FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) går i en fersk rapport kraftig ut mot Verdensbankens arbeid (PRSP) for å redusere fattigdommen i utviklingsland. UNCTAD mener dagens PRSP-satsing i stor grad bygger på eksisterende strukturtilpasningspolitikk og UNCTAD-sjef Rubens Ricupero frykter at resultatene kan bli verre enn før om ikke politikken endres.

Stortingsflertall for utredning av forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 19.06.2002
På fredag - under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2002 - vil et flertall på stortinget be "Regjeringen nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004". - En viktig seier, skrev SVs Øystein Djupedal i Dagbladet i går. - Pinlig for Bondevik, mener Arild Hermstad i FIVH.

Tusenårskampanje for "tusenårsfiasko"?

RORG-samarbeidet / Global | 13.06.2002
Tusenårsmålene (Millennium Development Goals - MDG) står i dag sentralt i de fleste strategier, handlingsplaner og erklæringer om internasjonalt samarbeid for utvikling og fattigdomsreduksjon. FN planlegger en omfattende global informasjonskampanje for å nå målene. Men de politiske signalene i forkant av Verdenstoppmøtet i Johannesburg over sommeren indikerer at  tusenårsmålene kan bli et slag i lufta. Får vi en tusenårskampanje for en "tusenårsfiasko"?

Strid om mat

RORG-samarbeidet / Global | 09.06.2002
(Aksel Nærstad, Roma) "Jeg erklærer meg skyldig; vi har ikke gjort nok for å sørge for matsikkerhet for alle." Slik åpnet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson sitt innlegg på en rundebordskonferanse av delegasjonsledere under mattoppmøtet i Roma som ble avsluttet torsdag.

Kenneth Kaunda til motkonferansen i Oslo i juni

RORG-samarbeidet / Global | 04.06.2002
Zambias tidligere president, Kenneth Kaunda, blir blant innlederne på motkonferansen "Åpent Forum" i forbindelse med Verdensbankens ABCDE-konferanse i Oslo i slutten av Juni. Før han tapte valget i 1991 hadde Kaunda harde tak med Verdensbanken og han er fortsatt en prominent kritiker av Verdensbankens politikk overfor de fattige landene.

"Godt styresett" - for hvem?

RORG-samarbeidet / Global | 24.05.2002
"Godt styresett" er et samlet krav fra "giverne" i Verdenssamfunnet når fattige land ønsker bistand, lån eller gjeldslette. Rapporter fra Transparency International viser imidlertid at mange i "giverlandene" gjerne "gir" litt ekstra for å sikre egne interesser.  Og hvem avgjør hva som er "godt styresett? Ikke de fattige, hevder ny rapport fra Focus on the Global South om Den asiatiske utviklingsbanken (ADB): Godt styresett eller dårlig forvaltning.
601 - 630 av 732
18 19 20 21 22 23 .... 21 22 23 24 25

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.