Dybdeartikler

Nordiske statsministre støtter opp om omstridt utviklingsplan for Afrika

RORG-samarbeidet / Global | 14.05.2002
I Molde-erklæringen gav de nordiske statsministrene i helgen full støtte til målsettingene i den omstridte handlingsplanen for Afrika, NEPAD, en plan lederen for Det sørafrikanske kirkerådet, Molefe Tsele, kaller "et partnerskap med afrikanske ledere uten afrikanske folk".

Fattige land finansierer overforbruk i rike land, hevder ny rapport

RORG-samarbeidet / Global | 13.05.2002
- Det er underskuddet i USAs økonomi som er drivkraften bak de siste tiårenes globaliseringsprosess, konkluderer rapporten "USA som ´HIPC´". Rapporten, som i april ble lagt fram av den radikale London-baserte "tenke-tanken" New Economics Foundation (NEF), hevder at USAs underskudd finansieres av de fattige gjeldstyngede landene.

Regjeringen tviholder på uetiske retningslinjer for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 08.05.2002
Dagbladet har de siste dagene rapportert om oljefondets investeringer i "verstingselskaper" og i går kom tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad men en oppfordring til regjeringen om å trekke ut oljefondets investeringer i Burma. I revidert nasjonalbudsjett for 2002 tviholder likevel regjeringen - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.

Oxfam svarer sine kritikere etter omstridt kampanje for rettferdig handel

RORG-samarbeidet / Global | 06.05.2002
- Vi mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot Nords proteksjonisme, ikke som en primær årsak til fattigdom, men som et av de klareste eksemplene på hvordan det internasjonale handelssystemet er grunnleggende korrupt og fordreid på en måte som rammer fattige lands økonomier. Dette sier Oxfam i et tilsvar til Walden Bello, en av mange som har kritisert Oxfam´s kampanje for rettferdig handel for å gi inntrykk av at frihandel er løsningen på dagens problemer i internasjonal handel.

- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet

RORG-samarbeidet / Global | 03.05.2002
- Javel, sjef (Si, Bwana), sto det over hele forsiden til den Argentinske avisen "Pagina 12" da en IMF-delegasjon i april besøkte landet for å forhandle med regjeringen om betingelser for økonomisk støtte. Og den IMF-pålagte politikken blir møtt med kraftig kritikk.- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet, sier den verdenskjente argentinske forfatteren Eduardo Galeano.

Stabil oppslutning om bistanden, men hva så?

RORG-samarbeidet / Global | 16.04.2002
En opinionsmåling fra SSB, som ble offentliggjort i dag, viser stabil oppslutning om bistanden. 88 prosent av befolkningen, like stor andel som i 1999, slutter opp om norsk u-hjelp. NORAD-direktør Tove Strand er fornøyd med den høye oppslutningen. Men hva så?

Strid om Oxfam-kampanje for rettferdig handel

RORG-samarbeidet / Global | 15.04.2002
I en ny kampanje for rettferdig handel anklager den britiske organisasjonen Oxfam den rike verden for å rane den fattige verden for 100 milliarder dollar årlig gjennom misbruk og manipulering av reglene for verdenshandelen. - Rapporten tar til orde for økt liberalisering av verdenshandelen, mener Food First, som hevder Oxfam undergraver sosiale bevegelser i Sør.

Oljefondet: investeringer i produksjon av klasebomber ikke i strid med Norges folkerettslige forplik

RORG-samarbeidet / Global | 12.04.2002
Den norske staten er ikke forpliktet gjennom menneskerettighetskonvensjoner til å bidra til gjennomføring av menneskerettigheter i andre land, mener det regjeringsoppnevnte Folkerettsrådet.  Finansdepartementet offentliggjorde i går Rådets vurdering av om en investering gjennom oljefondet kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Alternativ rapport om fattigdom

RORG-samarbeidet / Global | 04.04.2002
Det er ikke bare Verdensbanken og de andre "store gutta" som kan lage grundige rapporter om fattigdom og kampen mot fattigdom! - Ingen annen sak eller kampanje har hatt så sterk moralsk støtte - og oppnådd så få faktiske resultater, skriver Roberto Bissio i forordet til rapporten Social Watch 2002, som er spekket med data og statistikk om hvordan de ulike landene har fulgt opp de forpliktelsene de har påtatt seg i kampen mot fattigdom.

Monterrey - finansiering for globalisering?

RORG-samarbeidet / Global | 25.03.2002
Den skulle ha hett "Finansiering og for globalisering" og ikke "Finansiering for utvikling" (FfD), mener den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva om FN-konferansen som ble avsluttet i Monterrey i Mexico sist fredag. De frivillige organisasjonene vil ikke være en del av "Monterrey konsensus" og spør hvorfor dokumentet ikke reflekterer krav om reformer i Verdensbanken, IMF og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Bush, bistand og FFD

RORG-samarbeidet / Global | 18.03.2002
President Bush´ forslag om mulig økning i bistanden forut for FN-konferansen i Mexico er full av betingelser og forbehold og vil i beste fall bringe USAs bistand opp i 0,12 prosent av BNP. - Det er uansvarlig å snakke om å nå millenniumsmålene uten å gjøre noe skikkelig for slette gjelda, sier Marie Clark i USAs gjeldslettebevegelse i en kommentar til Bush´ tale sist torsdag.

Nye bistandsrapporter foran FN-konferansen om finansiering for utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 14.03.2002
I en ny uavhengig bistandsrapport - Reality of Aid 2002 - understreker frivillige organisasjoner bl.a. at bistand alene, i fravær av lederskap for å omforme globale finansielle, handelsmessige og miljømessige forhold, aldri vil oppnå målet om utryddelse av fattigdom. Samtidig hevder Verdensbanken i en ny rapport at bistand i dag er mer effektiv enn noen gang før i arbeidet for å redusere fattigdommen.

Oljefond - uten etiske retningslinjer - nesten doblet i fjor

RORG-samarbeidet / Global | 07.03.2002
Oljefondets 613,7 milliarder kroner, som var innestående ved utgangen av fjoråret, er mer enn den samlede OECD-bistanden til fattige land i 2000! Oljefondets investeringer har gått med tap i 2001, men store inntekter fra oljesektoren har likevel sørget for at innestående på oljefondet nesten ble doblet i fjor. Men forvaltningen av oljefondet - den fortsetter uten etiske retningslinjer.

Verdensbankens årlige konferanse om utviklingsøkonomi til Oslo

RORG-samarbeidet / Global | 19.02.2002
Verdensbankens årlige ABCDE-konferanse, en forsker-konferanse om utviklingsøkonomi, er flyttet fra Stockholm til Oslo 24 - 26 juni i år. Neste uke holder Jeffrey D. Sachs, tidligere deltaker på ABCDE-konferansen og verdenskjent Harvard-økonom, foredrag i Oslo.

Ny Verdensbank-strategi for utvikling av privat sektor rammer de fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 10.02.2002
En ny strategi for utvikling av privat sektor (PSD) skal behandles av styret i Verdensbanken 26. februar. Strategien kan framskynde en privatisering av tjenester innen bl.a. helse, utdanning og vann, på en måte som kan undergrave de fattige landenes "eierskap" til egen utvikling og ramme de fattigste hardt. Det mener organisasjonene Globalization Challenge Initiative (GCI) og katolske Center of Concern (CoC) i USA.

- Stolt, selvbevisst, kreativ og pågående

RORG-samarbeidet / Global | 06.02.2002
- Stolt, selvbevisst, kreativ og pågående, skriver Aksel Nærstad (Utviklingsfondet/ForUM) om de sosiale bevegelsene og frivillige organisasjonene som har vært  samlet i Porto Alegre. Verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil ble avsluttet med en oppfordring fra FNs generalsekretær om samarbeid og partnerskap.

WTO på dagsorden i Porto Alegre og New York

RORG-samarbeidet / Global | 04.02.2002
- WTO står for proteksjonisme for de rike landene og storselskapene, og frihandel i de fattige landene til fordel for de multinasjonale selskapene, sa Martin Kohr (Third World Network) til 1500 tilhørere i Porto Alegre på fredag. Søndag fortalte professor Jagdish Bhagwati deltakere på Verdens økonomiske forum i New York at Doha-runden i WTO var "feil type utviklingsrunde".

50 000 åpnet World Social Forum

RORG-samarbeidet / Global | 01.02.2002

Representanter for sosiale bevegelser og et vidt spekter av frivillige organisasjoner fra hele verden er samlet i Porto Alegre sør i Brasil til den andre World Social Forum. Det hele ble åpnet torsdag med ca 50 000 personer i en fargefull og livlig mars med påfølgende kulturarrangement og formell åpning av forumet av delstatsguvernøren.

FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 29.01.2002
Foran den forestående FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) er det enighet om å fornye oppfordringen til rike land om å gi 0,7 prosent av BNI i bistand til fattige land. Oppfordringen vil imidlertid knytte bistanden til den IMF/Verdensbank-dominerte PRSP-prosessen og utviklingsland er skuffet over at det ikke er oppnådd mer på andre områder.

- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

RORG-samarbeidet / Global | 25.01.2002
- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

IMF og Verdensbanken evaluerer PRSP-prosessen

RORG-samarbeidet / Global | 21.01.2002
Verdensbanken og IMF arrangerte i forrige uke en konferanse om strategier for reduksjon av fattigdom (PRSP), som ledd i en større gjennomgang av PRSP-prosessen. En rapport vil bli lagt fram for styrene i de to finansinstitusjonene i mars. Fortsatt rettes det til dels skarp kritikk mot PRSP-prosessen, men alt tyder på denne prosessen vil få en stadig mer sentral rolle i utviklingssamarbeidet og arbeidet for reduksjon av fattigdom i årene framover.

Våre bilder av Sør: Arven fra "Live Aid"

RORG-samarbeidet / Global | 09.01.2002
- Bildene fra "Live Aid", som en gang var en sterk kraft i det godes tjeneste, har etterlatt seg en arv som nå ligger som en tåkesky over vårt forhold til utviklingslandene, sier Mark Golding, leder for den britiske volontør-organisasjonen VSO. I en ny rapport ønsker VSO debatt om hvordan britene ser på utviklingslandene - og hvorfor dette er viktig.

Makroøkonomi og helse

RORG-samarbeidet / Global | 08.01.2002
- Å skape et bedre liv for verdens fattige er realistisk, ikke spesielt dyrt - og ekstremt lønnsomt, skrev Harvard-økonomen Jeffrey Sachs i Dagens næringsliv i dag. Han har ledet arbeidet med en rapport om makroøkonomi og helse for Verdens helseorganisasjon (WHO). Rapporten anbefaler at den omstridte PRSP-prosessen for reduksjon av fattigdom, initiert av Verdensbanken og IMF for noen år tilbake, tas i bruk for å nå de globale forpliktelsene.

Argentina og IMF

RORG-samarbeidet / Global | 07.01.2002
Hva er årsaken(e) til den pågående krisen i Argentina? Er det "dårlig styresett" i form av feilslått økonomisk politikk og "utbredt korrupsjon og kameraderi" slik Aftenposten antyder på lederplass? Eller skyldes det internasjonale rammevilkår i form av  nyliberalistisk politikk som Det internasjonale pengefondet (IMF) - godt hjulpet av USA - har påtvunget det gjeldstyngede Argentina? Eller er det litt av begge deler?

Verden etter 11. september

RORG-samarbeidet / Global | 03.01.2002
Mange har benyttet årsskiftet til å oppsummere status for den USA-ledete "operasjon varig frihet" etter terrorangrepet mot USA 11. september. "Fornuftens triumf" var tittelen på en kommentar i "The Observer" lille julaften, med fokus på Talibans fall i Afghanistan, mens andre er urolige for veien videre i en stadig mer USA-dominert verden.

- Krise i WTO-forberedelsene

RORG-samarbeidet / Global | 01.01.2002
- Verdens handelsorganisasjon (WTO) står overfor en grunnleggende troverdighetskrise. Dette skriver Verdens Villmarksfond (WWF), Oxfam og andre frivillige organisasjoner i et åpent brev forut for WTOs 4. ministermøte. Organisasjonene mener at forhandlingene i WTO domineres av noen få mektige land og tar til orde for institusjonelle reformer.

Nye rapporter om Globalisering og "globalitær" makt

RORG-samarbeidet / Global | 14.12.2001
I en fersk rapport om globalisering lanserer Verdensbanken en 7-punkts handlingsplan for at fattige skal kunne nyte godt av globaliseringen, mens "de-globalisering" og "globalitær makt" settes på dagsorden av "motkreftene" foran Verdens sosiale forum 2002 i Porto Alegre, Brasil. Dette er to av fem ulike reaksjoner på dagens økonomiske krise som skisseres i boka "Mot Globalt Apartheid" av den sør-afrikanske journalisten Patrick Bond.

Oljefondet: Kampanje for etiske retningslinjer

RORG-samarbeidet / Global | 10.12.2001
Forum for utvikling og miljø (ForUM) starter nå en kampanje for etiske retningslinjer for oljefondet: "Vi aksepterer ikke at vår velferd bygger på undertrykking og lemlesting av andre. Det er på høy tid at regjeringen våger å utarbeide generelle etiske retningslinjer når det gjelder forvaltningen av Oljefondet."

NORADs informasjonspris 2001 til FIVH og Regnskogsfondet

RORG-samarbeidet / Global | 04.12.2001
NORADs informasjonspris 2001 ble i dag tildelt Framtiden i våre hender (FIVH) for informasjonstiltaket NorWatch og Regnskogsfondet for hagemøbelkampanjen. Juryleder Ole Christian Lagesen ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, konkluderte at begge tiltakene er gode og godt gjennomførte informasjonstiltak, som har dokumentert relevans, tyngde og evne til å vekke engasjement hos målgruppene.

WTOs 4. ministermøte i Doha: seier eller nederlag?

RORG-samarbeidet / Global | 03.12.2001
Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha i november fikk med et nødskrik vedtatt en ministererklæring. Om det var seier eller nederlag er det sprikende oppfatninger om: - Et internasjonalt gjennombrudd, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. - Reddet WTO, men drepte demokratiet, skriver den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva.
631 - 660 av 732
19 20 21 22 23 24 .... 21 22 23 24 25

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.