Dybdeartikler

Norge stadig rikere, tross store tap for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 27.11.2001
Norges Bank har i dag lagt fram kvartalsrapport for oljefondet, som viser at Norge hittil i år har tapt 42,9 milliarder kroner på oljefondets investeringer. Tapene tilsvarer omlag 3 bistandsbudsjetter eller litt i overkant av BNI i land som Mosambik, Zambia eller Angola. Oljeinntektene strømmer likevel inn og har sørget for tilførsel av drøyt 200 milliarder til oljefondet hittil i år.

Stortinget om oljefond og etikk

RORG-samarbeidet / Global | 21.11.2001
I finanskomitéens innstilling til nasjonalbudsjettet for 2002, som ble lagt fram sist tirsdag, har regjeringspartiene fått med seg Fremskrittspartiet i at forvaltningen av Oljefondet må "reflektere viktige verdier som respekten for menneskerettighetene" og at mulighetene for en utvidelse av en uttrekningsmekanisme utredes. SV fremmer på nytt sitt forslag om et eget solidaritetsfond.

IMF/Verdensbanken vil ha betydelig økt bistand, men bryr seg ikke om kritikken

RORG-samarbeidet / Global | 19.11.2001
I et komuniké fra Styremøtene i IMF og Verdensbanken i helgen heter det at en betydelig økning i bistanden er nødvendig om de internasjonale målsettingene for reduksjon av fattigdom skal kunne nås. Kravet om økt bistand fremmes med styrke fra mange hold forut for FN-konferansen om finansiering for utvikling (FFD) neste år, men det gjør også kritikken mot den måten Verdensbanken og IMF styrer arbeidet for reduksjon av fattigdom.

Globalt NGO-nettverk med kraftig kritikk av Verdensbankens strukturtilpasningsprogram forut for årsmøtet

RORG-samarbeidet / Global | 15.11.2001
Det internasjonale NGO-nettverket SAPRIN legger nå fram sin rapport etter 4 års evaluering av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer. Ifølge John Y. Jones ved Diakonhjemmets internasjonale Senter (DiS), som er medlem i SAPRINs globale styringskomité, er konklusjonen ikke nådig:  Strukturendringene som Verdensbanken pålegger de fattigste landene skaper eller bidrar til økte lidelser og fattigdom.

Verdensbanken, IMF og det internasjonale finanssystemet

RORG-samarbeidet / Global | 14.11.2001
- G20 er fullstendig mislykket, skriver Gerry Helleiner i en artikkel for Foreign Policy In Focus forut for de utsatte årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) 17-18 november. G20 ble opprettet av G7 for å trekke inn utviklingsland i debatten om det internasjonale finanssystemet, som nå står på dagsorden i de mektige finansinstitusjonene.

11. september og det internasjonale utviklingssamarbeidet

RORG-samarbeidet / Global | 08.11.2001
Hvordan vil terrorangrepet mot USA den 11. september forandre verden? Spørsmålet stilles stadig oftere og svarene er mange - og usikre. I sin redegjørelse til Stortinget i dag understreket statsminister Kjell Magne Bondevik betydningen av at 11. september "styrker viljen vil samarbeid". Andre advarer mot at en ny amerikansk samarbeidsvilje ikke vil komme uten betingelser.

WTO-erklæring:- tom for innhold for utviklingslandene

RORG-samarbeidet / Global | 02.11.2001
Situasjonen foran det 4. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er i ferd med å tilspisse seg ytterligere. De fattige landenes interesser blir ikke imøtekommet i siste utkast ministerklæring og det stilles spørsmål ved lovligheten i måten det er fremmet på.

I nyhetene: WTO mot nytt sammenbrudd?

RORG-samarbeidet / Global | 29.10.2001
WTOs 3. ministermøte i Seattle i 1999 endte med sammenbrudd. Vil det skje igjen? Neste uke starter WTOs 4. ministermøte i Qatars hovedstad Doha. På RORG-Samarbeidets ressurssider er det etablert en egen samleside med linker til presseklipp, rapporter og annet aktuelt stoff om ministermøtet.

John Pilgers dokumentar på NRK:Globaliseringens forbannelse

RORG-samarbeidet / Global | 18.10.2001
Hvis du gikk glipp av John Pilgers dokumentar om globaliseringens forbannelse - "Verdens nye herskere - på NRK 1 på mandag, så har du sjansen igjen i kveld på NRK 2.  Du kan også lese om filmen og Pilgers syn på globalisering på Internett.

Nobels økonomipris til Verdensbankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz

RORG-samarbeidet / Global | 17.10.2001
Mens årets fredspris går til FN og FNs generalsekretær Kofi Annan, har Det Kungl. Vetenskapsakademien i Sverige kunngjort at årets Nobelpris i økonomi bl.a. går til økonomiprofessor Joseph Stiglitz, den tidligere omstridte sjeføkonomen i Verdensbanken.

De fattigste landene kritiske til utkast til WTO-erklæring

RORG-samarbeidet / Global | 06.10.2001
Tanzanias ambassadør Ali Mchuno har, i en uttalelse på vegne av de minst utviklede landene (MUL), langt på vei avvist utkastet til erklæring fra det 4. ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dette skjedde på et uformelt møte i WTOs generalråd 2. oktober. - Etter vårt syn tar utkastet ikke i tilstrekkelig grad hensyn til MUL-landenes interesser og synspunkter, sa Mchuno.

Verdensbanken og dens kritikere

RORG-samarbeidet / Global | 03.10.2001
Mange - også blant Verdensbankens argeste kritikere - øynet håp for den omstridte finansinstitusjonen da James Wolfensohn i 1995 overtok ledelsen. Han ba om konstruktiv dialog med kritikerne, som året før hadde drevet kampanje under slagordet "50 år er nok!". Noen tok "Jim" på ordet, men kritikerne har ikke blitt mindre kritiske og kritikken blir - nå som før - avvist av Verdensbanken.

- Utkast til ministererklæring for WTO ekstremt skuffende

RORG-samarbeidet / Global | 01.10.2001
- Utkastet til ministererklæring er ekstremt skuffende. Dette mener den erfarne lederen for Third World Network, Martin Kohr, om det utkastet til erklæring fra det 4. ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som ble lagt fram i forrige uke. Etter sammenbruddet i Seattle i 1999 er spenningen stor foran det kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.

Ny fattigdomsstrategi hopper over kritikken?

RORG-samarbeidet / Global | 28.09.2001
- Fattigdom har sammensatte årsaker - nasjonalt som globalt. Derfor er det behov for et bredt sett av virkemidler for å komme den til livs. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg da han sammen med utviklingsminister Anne Kristin Sydnes lanserte regjeringens nye handlingsplan for reduksjon av fattigdom i utviklingsland på et møte i regi av Bistandstorget 25. september. Tross mange innsiktsfulle formuleringer har regjeringen hoppet over sentrale elementer i den kritikken som har blitt reist fra NGO-hold.

Nytt nettsted: Porto Alegre 2002

RORG-samarbeidet / Global | 20.09.2001
Le Monde Diplomatique og Inter Press Service (IPS) har gått sammen om å lage en egen nettportal foran II Verdens sosiale forum, Porto Alegre 2002. Her er det samlet et stort antall artikler og kommentarer, bl.a. under rubrikken "Det andre øyet - globaliseringen og dens virkninger sett av de som gjør motstand".

Meld deg på: En annen verden er mulig!

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2001
Slagordet "En annen verden er mulig!" ble satt på dagsorden da aktivister og globaliseringskritikere fra hele verden i januar for første gang møttes til Verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil for å utfordre nyliberalistisk politikk og verdens maktelite, som befant seg på Verdens økonomiske forum i Davos. Nå mobiliseres det til samling igjen, både i Oslo og Porto Alegre.

Terroren i USA: Bryt voldsspiralen!

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2001
- Nei til hevn! Det er oppfordringen fra den velkjente økonomen og 3-verdensaktivisten Marcos Arruda fra Brasil. Han er en av mange som håper at terror-angrepet mot USA kan bli en anledning til å bryte voldsspiralen. - Start på nytt med en ny logikk og en ny holdning, bygget på fred og rettferdighet, bygget på ikke-vold, bygget på global respekt for det menneskelige mangfoldet og naturen.

Ny nettguide for tidsskrifter på Internett

RORG-samarbeidet / Global | 13.09.2001
Et stort antall tidsskrifter om nord/sør- og bistandsspørmål har i de senere årene valgt å legge ut hele eller deler av stoffet på Internett, samtidig som nye on-line magasiner har sett dagens lys. For nord/sør- og bistandsinteresserte representerer disse nettstedene viktige ressurser for kritisk debatt og ny innsikt. RORG-Samarbeidet lanserer nå "Din guide til tidsskrifter om nord/sør- og bistandsspørsmål på Internett".

Global underskriftskampanje for å presse USA på patentrettigheter før WTO-møte

RORG-samarbeidet / Global | 06.09.2001
Pengene eller livet - USAs handelspolitikk stjeler fattige menneskers helse! Dette er hovedbudskapet i den underskriftskampanjen som nå lanseres av de anerkjente organisasjonene Oxfam International, Third World Network og Health Gap Coalition. Kampanjen vil vare fram til ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i november i Qatar.

Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) kommenterer partienes syn på sletting av u-landenes gjeldValgkommentar

RORG-samarbeidet / Global | 04.09.2001
Senterpartiet er det partiet som i sin politikk kommer nærmest de kravene som fremmes av Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG). Dette kommer fram i en valgkommentar fra Mari Sundli Tveit i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG). Hun peker imidlertid på at ingen av partiene - i sine programmer for kommende Stortingsperiode - tar opp spørsmålet om illegitim gjeld, som står sentralt i SLUGs strategi.

Carl-Erik Schultz i Attac Norge kommenterer partienes syn på Tobin-skattValgkommentar

RORG-samarbeidet / Global | 31.08.2001
- Ser vi på partienes holdning til Tobin skatt fremstår det klare forskjeller, skriver Carl-Erik Schultz i Attac Norge i en kommentar. Spørsmålet om Tobin skatt har vært fraværende i valgkampen, til tross for at dette spørsmålet fikk betydelig oppmerksomhet tidligere i år i forbindelse med opprettelse av Attac Norge.

Utviklingslandene samles om en "Teheran-konsensus"

RORG-samarbeidet / Global | 30.08.2001
På det G77 - et samarbeidsforum for utviklingslandene - kaller et "historisk møte" i Teheran, Iran, 18-22 august har medlemslandene blitt enige om å styrke sør-sør samarbeidet. Møtet vedtok en "Teheran konsensus", som utdyper ulike tiltak for å styrke samarbeidet og følge opp erklæringen og handlingsplanen fra Sør-toppmøtet på Cuba i april ifjor.

Valgmøte om bistand, handel og oljefond

RORG-samarbeidet / Global | 24.08.2001
- Ja, vi må ha etiske retningslinjer for oljefondet - det har jeg ment bestandig, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes. Hun var en av flere velvillige deltakere da representanter fra de politiske partiene i går ble utfordret på Håndverkeren i Oslo av Forum for systemdebatt (fsd) og Forum for utvikling og miljø (ForUM). "Har vi noe valg?" var tittelen på valgmøtet, der bistand, internasjonal handel og etiske retningslinjer for oljefondet var blant temaene.

Åpent valg-møte i Oslo: Har vi noe valg?

RORG-samarbeidet / Global | 23.08.2001
Forum for systemdebatt (fsd) arrangerer i samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM) i kveld - torsdag 23. august - et åpent valgmøte med bl.a. utviklingsminister Anne Kristin Sydnes og hennes forgjenger Hilde Frafjord Johnson. Møtet har fått tittelen "Har vi noe valg?" der partiene utfordres til å svare på spørsmål om noen av vår tids hovedutfordringer.

WTO-regler i strid med menneskerettighetene?

RORG-samarbeidet / Global | 22.08.2001
FNs underkommisjon for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter, som avsluttet sin 53. sesjon i forrige uke, rettet et sterkt kritisk søkelys mot globaliseringen og Verdens handelsorganisasjon (WTO). I en egen resolusjon oppfordres regjeringer til å påse at menneskerettighetslige forpliktelser blir fulgt opp på WTOs kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.

Globalhistorie på nett

RORG-samarbeidet / Global | 21.08.2001
En kortfattet framstilling av verdenshistorien er nå tilgjengelig på nett, skrevet av førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo. Han håper at en ny form for historieskriving - globalhistorie - kan ha noe å bidra med i utviklings- og flerkulturelle studier.

Globalisering: vinnere og tapere

RORG-samarbeidet / Global | 15.08.2001
Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo holdt på Høgskolens fagdag i februar 2000 et foredrag om globalisering: vinnere og tapere. Nå kan interesserte lese en oppdatert versjon av det populære foredraget på Internett.

Nettinformasjon om globalisering, handel, storselskaper, gjeld og verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 13.08.2001
Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo har utarbeidet en kommentert og alfabetisk oversikt over nettinformasjon om globalisering, handel, stprselskaper, gjeld og verdensbanken. Oversikten er nå tilgjengelig på nett.

Mot brudd foran WTOs ministermøte?

RORG-samarbeidet / Global | 09.08.2001
Situasjonen forut for det kommende ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha, Qatar, i november er nedslående, mener utviklingslandene. Så langt i forberedelsesprosessen er det ingen framgang i implementeringsspørsmålene, ingen enighet om en ny forhandlingsrunde, ingen enighet om nye forhandlingsområder og ingen intern åpenhet.

Er globalisering bra for de fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 17.07.2001
En ny forskningsrapport om globalisering viser at de siste 20 årenes globalisering har gitt betydelig mindre framskritt enn de foregående 20 årene. Rapporten konkluderer bl.a. at "det er ikke grunnlag i datatmaterialet for å hevde at politikken som forbindes med globalisering har styrket utbyttet for utviklingslandene".
661 - 690 av 732
20 21 22 23 24 25 .... 21 22 23 24 25

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.