bigstock-Big-city-with-skyscrapers-and--91887596.jpg

Habitat-dagen 2017

Asian Coalition for Housing Rights kan vise til imponerende resultater med deltakende tilnærminger for å skaffe boliger i et stort antall byer i Asia. Dette og mye mer kan du høre om den 2. oktober.

Som sedvanlig arrangeres den internasjonale Habitat-dagen den første mandagen i oktober. I år markerer vi dette den 2. oktober på Arkitekthøgskolen i Oslo.
 
Temaet er "Urbanisation and affordable Housing" og vi har klart å samle representanter for noen av verdens fremste aktørorganisasjoner på området. Blant annet kommer Sameh N. Wahba, direktør for byutvikling i Verdensbanken og Kecia Rust fra Centre for Affordable Housing i Johannesburg. Hun er rådgiver for Den afrikanske unionen. Vi er også svært glade for at Boonyabancha Somsook, leder for Asian Coalition for Housing Rights, kommer. Hun begynte sitt arbeid tidlig på 1990 tallet og har gjennom deltakende tilnærminger skaffet boliger til 350000 hushold i Thailand. Metodene spres nå gjennom lokalsamfunnsorganisasjoner i et stort antall byer i Asia med imponerende resultater. Un Habitat er representert ved Oumar Sylla, som er direktør for det norsk og nederlandsk finansierte "Global Land Tool Network"
 
Halvdagskonferansen avsluttes med en paneldiskusjon om framtidig norsk og internasjonal utviklingsbistand til by og boligutvikling. Påmelding HER