WFP-mai.jpg

TIDLIGE TILTAK VIL AVVERGE MATKRISER

– Kronisk sult øker rundt om i verden og matkriser sprer seg og øker i intensitet. En ny rapport fra FNs World Food Programme (WFP), ”World Food Assistance: Preventing Food Crises”, undersøker disse krisene, og spør hva som forårsaker utbruddene, hva som avgjør utbredelsen og hvordan de kan forhindres.

Blant de mest fortellende funnene i rapporten er den store andelen penger i matvareassistanse som kunne vært spart ved å ta forebyggende grep. Å få slutt på voldelig konflikt – én av hovedårsakene til sult – kunne redusert matvareassistansekostnader med opptil 50 prosent per år.

Verdensbankens skala for fred og stabilitet, kalt The Index of Political stability and Absense of Violence, viser at en ettpoengs økning i fred og stabilitet kan resultere i en innsparing av nesten 3 milliarder amerikanske dollar (basert på tall fra 2016). I reelle forhold vil dette bety:

I Syria ville WFP ha spart USD 300 millioner hvert år
I Jemen ville WFP har spart USD 205 millioner hvert år
I Somalia ville WFP ha spart USD 85 millioner hvert år

“Å få slutt på konflikt er avgjørende,” sier WFPs sjef for matsystemer, Steven Were Omamo, som ledet arbeidet med rapporten. “Men å forhindre matkriser krever også langsiktig innvestering i utdanning, infrastruktur og økonomisk vekst. Mens økning i inntekt per innbygger hjelper land med å begrense omfanget av matkriser, kan selv lavinntektsland forhindre kriser ved å gjøre disse investeringene.”

Hvis verden skulle ta tak i alle årsakene til matkriser – ikke bare konflikt men også klimasjokk, kronisk sult og feilernæring, dårlig fungerende matsystemer, og feilaktige politiske, sosiale og økonomiske strukturer – ville WFPs årlige utgifter til matvareassistanse vært 5 milliarder amerikanske dollar mindre. Med andre ord ville det nesten ikke vært noe behov for matvareassistanse, og de innsparte pengene kunne blitt brukt på langsiktige utviklingsinitiativer for å forbedre livene til de mest sårbare.

FNs World Food Programme – redder liv i nødssituasjoner og forandrer livene til millioner av mennesker gjennom bærekraftig utvikling. WFP jobber i mer enn 80 land rundt om i verden, gjennom å gi mat til mennesker som er fanget i konflikt og katastrofer, og ved å bygge et grunnlag for en bedre fremtid.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.


Følg oss på Twitter @WFP_NO @WFP_media

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993, epost anne.poulsen@wfp.org
David Orr, WFP/Roma, tlf. + 39 3402466831, epost david.orr@wfp.org