Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler

IMF/Verdensbankens vår-møter: Tidligere sjeføkonom Stiglitz med kraftig kritikk

Rorg-samarbeidet | 02.05.2001
- Vår hovedoppgave er fortsatt å bekjempe fattigdom, sa Verdensbankens direktør James Wolfensohn under de årlige vår-møtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington på mandag. Men utenfor konferanselokalene sto bankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz, som i et intervju med The Observer ikke var nådig i kritikken mot de to finansinstitusjonenes politikk: - Der er mange tapere, men de klare vinnerne synes å være vestlige banker og USAs finansdepartement.

Utenriksminister Jagland fordømmer drapene på seks Røde Kors-medarbeidere

Utenriksdepartementet | 01.05.2001
Utenriksminister Jagland fordømmer drapene på de seks medarbeiderne i Den internasjonale Røde Kors-komiteen i DR Kongo søndag.
" Denne tragiske hendelsen er enda et bevis på behovet for å styrke respekten og sikkerheten for humanitære hjelpearbeidere. De skyldige må finnes og bli stilt til ansvar for sin ugjerning", sier utenriksminister Jagland.

Våpenamnesti i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 30.04.2001
I hele mai kan innbyggerne i Kosovo levere inn ulovlige våpen de er i besittelse av uten at de vil bli strafferettslig forfulgt. Våpenamnestiet er et ledd i FN-administrasjonens forsøk på å bekjempe kriminaliteten i Kosovo.

Malaria på frammarsj

IPS | 30.04.2001
Malaria tar livet av nærmere en million mennesker i Afrika hvert år. Nå er sykdommen på frammarsj på tross av forsøk på å stagge den. Malaria blir gjerne neglisjert blant de alvorligste sykdommene som rammer utviklingsland. Men sykdommen har alvorlige bivirkninger, ikke bare for helsen, mens også på landenes sosiale og økonomiske utvikling.

Forum lanserer ny hjemmeside om Rio+10

ForUM | 30.04.2001
I forbindelse med at FN i dag starter planleggingen av Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002, det såkalte ”Rio+10”, lanserer ForUM for utvikling og miljø helt nye hjemmesider om Verdenstoppmøtet. Målet er å bringe nyheter om forberedelsesprosessen, aktuelle tema, fremdrift og nettverk knyttet til Toppmøtet.

Utviklingsministeren: Sterkere innsats mot tuberkulosen

Atlas-alliansen | 27.04.2001
I sin redegjørelse til Stortinget den 24. april, lovte utviklingsminister Sydnes sterkere innsats for kampen mot tuberkulosen. -Dette er et politisk gjennombrudd for en av LHLs sentrale interessepolitiske saker, sier Mette Klouman, fagsjef i LHLs.

Dårlig oppfølging av barn med Downs syndrom i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 27.04.2001
Ved god stimulering i et trygt miljø, samt tett oppfølging fra helsepersonell, kan barn med Downs syndrom fungere relativt bra. I Kosovo finnes det imidlertid i dag ikke noe tilbud til barn med denne funksjonshemningen.

Enighet om avbinding av bistanden til de minst utviklede landene

Utenriksdepartementet | 27.04.2001
Etter mange års forhandlinger er det internasjonale givermiljøet endelig blitt enige om å avbinde bistanden til de minst utviklede landene. Gjennombruddet kom i forbindelse med et høynivåmøte i OECDs utviklingskomite i går. Dette er svært gledelig, men absolutt på tide, sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.

Verdens yngste politiske fange fyller år.

Den Norske Tibetkomite | 26.04.2001
I går fylte Gedhun Choekyi Nyima, eller Panchen Lama, tolv år. Det er seks år siden han ble utnevnt av Dalai Lama som den ellevte inkarnasjonen av Panchen Lama, den viktigste religiøse personen i tibetansk tradisjon etter Dalai Lama. Umiddelbart etter utnevnelsen ble han bortført av kinesiske myndigheter. Ingen bevis på hvor han befinner seg eller om han er i live er blitt lagt frem siden.

AIDS-arbeid fra snø til sol

Norges Røde Kors | 26.04.2001
Solskinnsøya Jamaica har en voksende skyggeside: Stadig flere, og flest unge jenter, blir HIV-smittet. Norges Røde Kors er hovedsamarbeidsparter i AIDS-prosjektet "Together We Can". Lois Hue og Marcia Duval fra Jamaicas Røde Kors har besøkt Norge.

Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner om kondisjonalitet-Utviklingspolitiske redegjørelse

RORG-samarbeidet / Global | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Marjanas historie

Redd Barna | 25.04.2001
I desember 1998 vart Marjana, ei femten år gammal jente frå det nordlege Albania, forelska i X.G. Han lova henne at dei skulle gifte seg og starte eit nytt liv i Italia dersom ho berre ville bli med han.

Utviklingspolitisk redegjørelse: Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner

RORG-Samarbeidet | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

25. april: En støyfri dag?

Framtiden i våre hender | 25.04.2001
I dag er den internasjonale støyfridagen - og den markeres også i Norge. Betyr det at uønsket lyd forsvinner en hel dag? Får vi en dag med lite bil- og flytrafikk, med mesteparten av tungtransporten på tog og skip, en hel dag uten dunkende basslyder i det offentlige rom, en dag da instrumenter og elektronikk i folks hjem brukes slik at naboene ikke sjeneres? Muligens ikke. Hensikten med den støyfrie dagen er å skape oppmerksomhet rundt støy som et stort og undervurdert samfunnsproblem.

Feminint møte i Peru

Kirkens Nødhjelp | 25.04.2001
I anledning prinsesse Märtha Louises Latin-Amerikareise, besøkte hun i går et Kirkens Nødhjelps støttet "feminint" prosjekt. Les mer om prinsessens møte med felleskjøkken og CEPROMUP.

Albania - der borna blir borte

Redd Barna | 25.04.2001
Albania spelar ei sentral rolle i den aukande handelen med born og kvinner i Europa, og svært lite blir gjort i området for å stogge utviklinga. Det syner ein ny rapport frå Redd Barna.

FORUT-partner imponerte Stoltenberg i India

FORUT | 24.04.2001
Statsminister Jens Stoltenberg uttrykte at han var imponert over organisasjonen Association for Promoting Social Action (APSA) da han besøkte deres gatebarnsenter i Bangalore som en del av sitt Indiabesøk. Besøket falt tilfeldig sammen med feiringen av FORUTs 20-års jubileum.

Ole Gunnar Solskjær blir UNICEF-ambassadør

UNICEF | 24.04.2001
Ole Gunnar Solskjær blir ambassadør for UNICEF Norge. Norges mest kjente fotballspiller skal bidra
til å fremme UNICEFs innsats for barn i verden både i Norge og internasjonalt.

Hvilke følger får utviklingen i EU for norsk flyktningpolitikk?

Flyktningerådet | 24.04.2001
Dette spørsmålet ble stilt på debatten som Amnesty, Flyktningerådet, Mellomkirkelig råd og NOAS arrangerte fredag 20.04. Målet med debatten var å utfordre norske myndigheter, organisasjoner, politikere og media til å forholde seg mer aktivt til dette spørsmålet.

Kvalitet og effektivitet må prioriteres

Global.no | 24.04.2001
Kvalitet og effektivitet i bistandsarbeidet må prioriteres. Fattigdomsbekjempelse og vektlegging av godt styresett er viktige forutsetninger for en vellykket bistandspolitikk. Den utviklingspolitiske redegjørelsen inneholder gode målsetninger som samler et bredt flertall i Stortinget. Det sier leder i Stortingets utenrikskomite, Einar Steensnæs.

Initiativrik ungdom i Pristina

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 23.04.2001
Ungdommen i Kosovos hovedstad Pristina har etter krigen selv startet opp en rekke klubber og foreninger, og i dag finnes noe for enhver smak. Dataforeninger, språkkurs og miljøvernklubber er noen av aktivitetene de unge kan delta på.

Jordskjelvene forandret geografi og samfunn

IPS | 23.04.2001
De to jordskjelvene som rammet El Salvador i vinter forandret både landskap og samfunn, og har stilt landet overfor enorme miljømessige, økonomiske og sosiale utfordringer.

Max Havelaar Norge garanterer kakaobønner uten slavearbeid

Max Havalaar Norge | 23.04.2001
Ved å handle kakaobønner med elefantmerket kan sjokoladeprodusenter i Norge garantere sine kunder en nytelse uten bismak. Kakaoprodusentene våre får en god pris for varene sine og tryggere sosiale vilkår.

"Fattigmannsmobil" irriterer teleindustrien

IPS | 23.04.2001
Indiske myndigheter vil tilby mobiltelefoni til en sjuendedel av nåværende pris.
Forslaget har forårsaket kraftig irritasjon hos de store mobiltelefonoperatørene som er redde for å miste kunder. Det nye mobilnettet heter WiLL, og bygger på det eksisterende og faste telefonnettet, og telefonene skal ha en rekkevidde på 50 kilometer. I annonsekampanjene reklameres det nettopp med begrepet fattigmannsmobil.

Legemiddelselskapene i Sør-Afrika gir etter for press

Leger Uten Grenser | 20.04.2001
De 39 legemiddelselskapene som i tre år har blokkert
Sør-Afrikas lovgivning for tilgang på livsviktige medisiner ga i går uten
betingelser etter for den internasjonale fordømmelsen av rettsaken. Dette legger veien åpen for import av rimelige medisiner og økt bruk av generiske kvalitetsmedikamenter i tråd med lovgivningen vedtatt under tidligere president Nelson Mandela.

Sosialt ansvarlig næringsliv- Er "Global Compact" en god idé?

RORG-samarbeidet / Global | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske: - Etter grundig overveielse konkluderer vi at risikoen for Afrika er større enn fortjenesten og at idéen derfor bør avvises, mener SEATINI, et informasjons- og forhandlingsinitiativ om handel for det sørlige og østlige Afrika.

Er "Global Compact" en god idé?

RORG-Samarbeidet | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske.

Støtter regjeringens handlingsplan mot kjønnslemleste

Kirkens Nødhjelp | 19.04.2001
Kirkens Nødhjelp støtter regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse, og vil også forsterke sitt eget arbeid på dette området.

Tøffe tak for ambulanser i Midtøsten

Norges Røde Kors | 19.04.2001
De beskytes, forsinkes og skades: Ambulansepersonell i Gaza og på Vestbredden arbeider under farlige forhold. Generalsekretær Sven Mollekleiv besøker Israel på mandag.

EUs bistandskommissær til Norge

NUPI | 19.04.2001
EUs bistandskommissær Poul Nielsen besøker Oslo 23.-24. april, og holder i den forbindelse et åpent møte på Det Norske Nobelinstituttet 23. april kl. 15.00-16.00. Arrangører er Norsk Utenrikspolitisk Institutt i samarbeid med Europakommisjonen i Norge.
11461 - 11490 av 12004

Klipp fra Media

– Ikke gi opp Afghanistan

Dagsavisen | 22.03.2018

Å fortsette innsatsen i landet er i hele det internasjonale samfunnets interesse, mener den afghanske aktivisten Orzala Nemat.

Vil ha nye regler for norske selskaper i skatteparadis

NRK nyheter | 21.03.2018

Reglene som skal sikre åpenhet om norske selskapers virksomhet i skatteparadiser er ikke gode nok. Det mener mange som har gitt regjeringen råd i en høringsrunde. Målet med såkalt utvidet land-for-land-rapportering, er blant annet å synliggjøre uønsket skattetilpasninger. Blant dem som kritiserer dagens regler i en høringsrunde, er Finans Norge, KLP og Økokrim.

Migrantkrisen preger fortsatt Europa: 927.000 asylsøkere venter på svar

Aftenposten | 21.03.2018

Tallet på asylsøkere til Skandinavia har falt kraftig. Bare 0,5 prosent av dem som ankom Europa i fjor, fant veien til Norge.

På randen av enda mer krig (Midtøsten)

Dagsavisen | 21.03.2018

I flere måneder har Israel, Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza truet med nye kriger. Kan Midtøsten kollapse enda mer?

Trump skrøt av USAs våpensalg til Saudi-Arabia

NRK nyheter (NTB) | 21.03.2018

President Donald Trump skrøt uhemmet av USAs omfattende våpensalg til Saudi-Arabia da han tok imot kronprins Mohammed bin Salman i Washington.

– Dette blir bare styggere og styggere (Hydro/Brasil)

E24 | 20.03.2018

Presset på Hydro øker etter ny utslippsinnrømmelse. – Nå avhenger Hydros omdømme av at de klarer å vise til konkrete tiltak, sier miljøtopp.

FN: 3,6 milliarder rammes av vannmangel

NRK nyheter | 20.03.2018

Nesten halvparten av verdens befolkning bor i områder som kan rammes av vannmangel minst en måned i året, viser en ny FN-rapport. Innen 2050 kan tallet øke til 5,7 milliarder.

To år siden flyktningavtalen: Dette er resultatet

VG | 20.03.2018

EU/Tyrkia-avtalen stanset den voldsomme flyktningstrømmen, men har hjulpet et fåtall vekk fra de greske øyene.

– De liberale elitenes politikk er med på å uthule det nasjonale demokratiet

Aftenposten | 19.03.2018

De liberale elitene hevder at de har brukt sin makt «til beste for nasjonen». Men egentlig har det vært til beste for dem selv, mener den britiske forfatteren og kommentatoren David Goodhart.

Kommandanten som kan velte freden i Colombia

NRK nyheter | 19.03.2018

Oscar «El Paisa» Montero var sjef for FARC-geriljaens elitestyrker. Han truer med å ta med seg de tidligere geriljasoldatene ut i jungelen igjen hvis ikke hjelp og utvikling snart kommer til landsbygda i Colombia.