Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  

Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes: Utviklingspolitikken skal støtte opp om landenes egen fattigdomsbekjempelse

Utenriksdepartementet | 09.05.2001
"Utviklingspolitikken skal støtte opp om landenes egne bestrebelser i kampen mot fattigdommen. Derfor vil vi øke, ikke redusere, vår bistandsinnsats. Derfor vil vi åpne, ikke lukke, våre grenser for produkter fra de fattigste utviklingslandene. Derfor vil vi gjøre utviklingspolitikken til et enda bedre redskap i kampen mot fattigdommen", sa utviklingsminister Sydnes under en debatt om utviklingspolitikken i Stortinget i dag.

Kritisk matvaresituasjon

Flyktningerådet | 09.05.2001
Våren har endelig kommet til Nord-Korea. Varmen siver inn i iskalde hus etter den hardeste vinteren på 50 år.

Planer for Verdenstoppmøtet vedtatt i FN

ForUM | 09.05.2001
CSD 10 som planlegger Verdenstoppmøtet i Johannesburg i 2002 vedtok 2. mai planene for arbeidet frem til toppmøtet går av stabelen i september 2002. Norges delegasjon bidro til å sikre NGO-deltakelse etter samme modell som man har fulgt i CSD til nå. 

Aserbajdsjan og Armenia forbereder nye fredssamtaler

Flyktningerådet | 08.05.2001
I midten av juni skal Robert Kocharian og Heydar Alijev, presidentene i henholdsvis Armenia og Aserbajdsjan, på nytt møtes for å drøfte en mulig løsning på konflikten om enklaven Nagorno Karabachs status.

Et område for gjenforening

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 08.05.2001
Merdare, på grensen mellom Kosovo og Serbia, er stedet der kosovoalbanske fanger som har sluppet ut av serbiske fengsler møter sine kjære. Rundt 1800 kosovoalbanere er løslatt fra serbiske fengsler de siste månedene.

Røde Kors dagen i dag

Norges Røde Kors | 08.05.2001
Den internasjonale Røde Kors dagen, 8. mai, som faller sammen med Norges fredsdag, markers med en landsdekkende bøsseinnsamling.

Verdensbanken får kalde føtter av klimafiendtlige investeringer

IPS | 07.05.2001
Verdensbanken har fått kalde føtter angående sine store investeringer i utvinningen av fossile drivstoffer, går det fram av dokumenter som nylig er lekket ut.

Ukultur innen idretten i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 04.05.2001
Den siste tiden har det vært en rekke episoder med tribunebråk og uroligheter på idrettsarrangementer i Kosovo. Stadig flere hevder at en ukultur nå sprer seg innen idretten i Kosovo.

Medisiner for dødbringende sykdom sikret i lang tid framover

Leger Uten Grenser | 04.05.2001
Leger Uten Grenser (MSF) hilser velkommen avtalen mellom WHO og legemiddelselskapet Aventis. Etter stort internasjonal press, blant annet fra MSF, er det nå sikret fortsatt produksjon av livreddende medisiner for å behandle den dødbringende sovesyken. MSF er spesielt glad for at
Aventis har forpliktet seg til å tilby medisinene for lang tid framover.

Haiti og Den dominikanske Republikk: Dialog mellom gamle fiender

Utenriksdepartementet | 04.05.2001
5.-12. mai vil representanter fra det sivile samfunn i Haiti og Den dominikanske Republikk møtes i Norge for dialog om felles problemstillinger.

Hiv og aids et kvinneproblem?

IPS | 03.05.2001
Dersom kvinnene hadde bestemt, ville hiv/aids-epidemien hatt andre proporsjoner, mener flere og flere forskere. Aids ville ikke ha vært det enorme problemet det er i dag dersom kvinners rettigheter hadde blitt respektert, sier Dorothy Onyango som arbeider med hiv og aids-forebyggende tiltak i Kenya.

Halvmaraton i Pristina

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 03.05.2001
Palmesøndag ble det arrangert halvmaraton i Pristinas gater. Nærmere fem hundre løpere i alle aldre stilte på startstreken, og arrangørene betegnet løpet som en suksess.

Næringslivet viktig medspiller

ForUM | 03.05.2001
Næringslivet er en årsak til at det kan gå trått med å få realisert en bærekraftig utvikling, sier Torny Pedersen. Men det er veldig viktig at denne medspilleren er med. Det må være positive holdninger i næringslivet til miljøarbeid, de skal tjene på å utvikle miljøtiltak.

Tidligere sjeføkonom Stiglitz med kraftig kritikk - IMF/Verdensbankens vår-møter

RORG-samarbeidet / Global | 02.05.2001
- Vår hovedoppgave er fortsatt å bekjempe fattigdom, sa Verdensbankens direktør James Wolfensohn under de årlige vår-møtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington på mandag. Men utenfor konferanselokalene sto bankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz, som i et intervju med The Observer ikke var nådig i kritikken mot de to finansinstitusjonenes politikk: - Der er mange tapere, men de klare vinnerne synes å være vestlige banker og USAs finansdepartement.

Regional Co-operation in Southern Africa: The case of SADC

| 02.05.2001
Henning Melber, Nordiska Afrikainstitutet.

Monday 7 May 2001, 13.00-14.30
NUPI, seminar room 510, Grønlandsleiret 25, Oslo

Africa: The case of SADC

NUPI | 02.05.2001
Henning Melber is a leading Namibian researcher currently
working as Director of research at Nordiska Afrikainstitutet in
Uppsala.

IMF/Verdensbankens vår-møter: Tidligere sjeføkonom Stiglitz med kraftig kritikk

Rorg-samarbeidet | 02.05.2001
- Vår hovedoppgave er fortsatt å bekjempe fattigdom, sa Verdensbankens direktør James Wolfensohn under de årlige vår-møtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington på mandag. Men utenfor konferanselokalene sto bankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz, som i et intervju med The Observer ikke var nådig i kritikken mot de to finansinstitusjonenes politikk: - Der er mange tapere, men de klare vinnerne synes å være vestlige banker og USAs finansdepartement.

Utenriksminister Jagland fordømmer drapene på seks Røde Kors-medarbeidere

Utenriksdepartementet | 01.05.2001
Utenriksminister Jagland fordømmer drapene på de seks medarbeiderne i Den internasjonale Røde Kors-komiteen i DR Kongo søndag.
" Denne tragiske hendelsen er enda et bevis på behovet for å styrke respekten og sikkerheten for humanitære hjelpearbeidere. De skyldige må finnes og bli stilt til ansvar for sin ugjerning", sier utenriksminister Jagland.

Våpenamnesti i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 30.04.2001
I hele mai kan innbyggerne i Kosovo levere inn ulovlige våpen de er i besittelse av uten at de vil bli strafferettslig forfulgt. Våpenamnestiet er et ledd i FN-administrasjonens forsøk på å bekjempe kriminaliteten i Kosovo.

Malaria på frammarsj

IPS | 30.04.2001
Malaria tar livet av nærmere en million mennesker i Afrika hvert år. Nå er sykdommen på frammarsj på tross av forsøk på å stagge den. Malaria blir gjerne neglisjert blant de alvorligste sykdommene som rammer utviklingsland. Men sykdommen har alvorlige bivirkninger, ikke bare for helsen, mens også på landenes sosiale og økonomiske utvikling.

Forum lanserer ny hjemmeside om Rio+10

ForUM | 30.04.2001
I forbindelse med at FN i dag starter planleggingen av Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002, det såkalte ”Rio+10”, lanserer ForUM for utvikling og miljø helt nye hjemmesider om Verdenstoppmøtet. Målet er å bringe nyheter om forberedelsesprosessen, aktuelle tema, fremdrift og nettverk knyttet til Toppmøtet.

Utviklingsministeren: Sterkere innsats mot tuberkulosen

Atlas-alliansen | 27.04.2001
I sin redegjørelse til Stortinget den 24. april, lovte utviklingsminister Sydnes sterkere innsats for kampen mot tuberkulosen. -Dette er et politisk gjennombrudd for en av LHLs sentrale interessepolitiske saker, sier Mette Klouman, fagsjef i LHLs.

Dårlig oppfølging av barn med Downs syndrom i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 27.04.2001
Ved god stimulering i et trygt miljø, samt tett oppfølging fra helsepersonell, kan barn med Downs syndrom fungere relativt bra. I Kosovo finnes det imidlertid i dag ikke noe tilbud til barn med denne funksjonshemningen.

Enighet om avbinding av bistanden til de minst utviklede landene

Utenriksdepartementet | 27.04.2001
Etter mange års forhandlinger er det internasjonale givermiljøet endelig blitt enige om å avbinde bistanden til de minst utviklede landene. Gjennombruddet kom i forbindelse med et høynivåmøte i OECDs utviklingskomite i går. Dette er svært gledelig, men absolutt på tide, sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.

Verdens yngste politiske fange fyller år.

Den Norske Tibetkomite | 26.04.2001
I går fylte Gedhun Choekyi Nyima, eller Panchen Lama, tolv år. Det er seks år siden han ble utnevnt av Dalai Lama som den ellevte inkarnasjonen av Panchen Lama, den viktigste religiøse personen i tibetansk tradisjon etter Dalai Lama. Umiddelbart etter utnevnelsen ble han bortført av kinesiske myndigheter. Ingen bevis på hvor han befinner seg eller om han er i live er blitt lagt frem siden.

AIDS-arbeid fra snø til sol

Norges Røde Kors | 26.04.2001
Solskinnsøya Jamaica har en voksende skyggeside: Stadig flere, og flest unge jenter, blir HIV-smittet. Norges Røde Kors er hovedsamarbeidsparter i AIDS-prosjektet "Together We Can". Lois Hue og Marcia Duval fra Jamaicas Røde Kors har besøkt Norge.

Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner om kondisjonalitet-Utviklingspolitiske redegjørelse

RORG-samarbeidet / Global | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Marjanas historie

Redd Barna | 25.04.2001
I desember 1998 vart Marjana, ei femten år gammal jente frå det nordlege Albania, forelska i X.G. Han lova henne at dei skulle gifte seg og starte eit nytt liv i Italia dersom ho berre ville bli med han.

Utviklingspolitisk redegjørelse: Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner

RORG-Samarbeidet | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

25. april: En støyfri dag?

Framtiden i våre hender | 25.04.2001
I dag er den internasjonale støyfridagen - og den markeres også i Norge. Betyr det at uønsket lyd forsvinner en hel dag? Får vi en dag med lite bil- og flytrafikk, med mesteparten av tungtransporten på tog og skip, en hel dag uten dunkende basslyder i det offentlige rom, en dag da instrumenter og elektronikk i folks hjem brukes slik at naboene ikke sjeneres? Muligens ikke. Hensikten med den støyfrie dagen er å skape oppmerksomhet rundt støy som et stort og undervurdert samfunnsproblem.
11551 - 11580 av 12110

Klipp fra Media

Importerer frå verstingland (levelønn / faglige rettigheter)

Klassekampen | 20.07.2018

Betring av vilkår for tekstil­arbeidarar går altfor sakte, meiner Framtiden i våre hender. Dei ønskjer seg modigare politikarar.

– Skremmende virkelighetssyn om islam og Europa

Vårt Land | 20.07.2018

Nesten hver tredje nordmann mener at muslimer ønsker å overta Europa. Det står i sterk kontrast til befolkningsprognoser.

Tårevåte familiegjenforeninger da første fly gikk fra Etiopia til Eritrea på 20 år. Nå snakkes det om Nobels fredspris.

Aftenposten | 20.07.2018

De to landene har endelig sluttet fred etter en langvarig konflikt.

Brasils Lula kan avgjøre valget fra fengselscella

NRK nyheter | 20.07.2018

Han soner en fengselsstraff på 12 år for korrupsjon, og sannsynligheten for at han får delta i høstens presidentvalg er mikroskopisk. Men mye tyder på at Brasils tidligere president, Lula da Silva vil spille en avgjørende rolle i valget.

Slik forbereder Oljefondet seg til den neste finanskrisen

E24-podden | 19.07.2018

Yngve Slyngstad, sjef for NBIM som forvalter oljefondet, forteller om hvilken makt fondet har, handelskrigen mellom USA og Kina, og den neste krisen. Slyngstad vet at en ny krise vil komme, men ikke hvordan den vil se ut.

Canada arrangerer møte for kvinnelige utenriksministre

ABC nyheter (NTB) | 19.07.2018

Regjeringen i Ottawa har ikke bekreftet hvem som kommer til møtet. Statsminister Justin Trudeau har gjort likestilling mellom kjønnene til en av Canadas fanesaker og har en regjering med halvparten menn og halvparten kvinner.

Israel vedtar kontroversiell lov om Israel som stat for jøder

Aftenposten (NTB) | 19.07.2018

Det israelske parlamentet har vedtatt en ny lov som definerer landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», der kun jøder har selvbestemmelsesrett.

Religiøse minoritetar ikkje trygge etter IS

Vårt Land | 19.07.2018

Terrorgruppa IS er så godt som nedkjempa i Midtausten, men det betyr ikkje at religiøse minoritetar no kan flytte tilbake og leve i fred.

Obama advarer mot den sterke manns politikk (demokrati)

NRK nyheter (NTB) | 18.07.2018

Barack Obama mener vi lever i en merkelig og usikker tid, preget av politikere som forsøker å undergrave enhver institusjon som gir demokratiet mening.

Oppgjør om land (Sør-Afrika)

Klassekampen+ | 18.07.2018

Etter ti år med økende ulikhet, vil president Ramaphosa få fart på sørafrikansk økonomi gjennom jordreform. Samtidig feirer landet 100-årsdagen for Nelson Mandelas fødsel.