Nyheter

Filter: Januar

Gir vann til vulkanofre

Kirkens Nødhjelp | 31.01.2002
20 midlertidige vanntanker gir nå vann til 18 000 mennesker daglig i den vulkanrammede byen Goma i Kongo. Kirkens Nødhjelp samarbeider i hovedsak med partnere som var basert i Goma allerede før utbruddet. Til nå er det inngått avtaler med blant annet Leger uten grenser, Solidarite og ACT-nettverket.

Åpen kanal i Norge: Stiftelse 24 februar

Norges Fredsråd | 31.01.2002
Det tilrettelegges for tiden en landsdekkende, åpen fjernsynskanal (Public Access tv) i Norge som en del av Open Channel Europe.
Hensikten med "Åpen kanal" (Public Access tv) er å styrke kultur og demokrati ved å gi allmennheten direkte tilgang i fjernsynsmediet.

Gerson Andrés (16) nominert til Nobels Fredspris

World Voices Norge | 31.01.2002
Som ti-åring engasjerte han seg for fred i hjemlandet Colombia. Han var det første barnet i Colombias historie som talte til Kongressen, og han har talt barnas sak i Storbritannia, Norge, Nederland, Canada, USA. Nå har to stortingsrepresentanter fra SV nominert 16-årige Gerson Andrés Flórez Pérez til Nobels Fredspris 2002.

Stopp Danmarks bistandskutt!

ForUM for utvikling og miljø | 30.01.2002
Mer enn 80 danske frivillige organisasjoner protesterer mot den nye danske regjerings nedskjæringer i bistandsbudsjettet. Klikk deg inn og støtt oppropet!

FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken

Global | 29.01.2002
Foran den forestående FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) er det enighet om å fornye oppfordringen til rike land om å gi 0,7 prosent av BNI i bistand til fattige land. Oppfordringen vil imidlertid knytte bistanden til den IMF/Verdensbank-dominerte PRSP-prosessen og utviklingsland er skuffet over at det ikke er oppnådd mer på andre områder.

Siste forberedelser før Financing for Development (FfD) i mars

ForUM for utvikling og miljø/ AG FFD | 29.01.2002
Hvordan skal man forholde seg hvis sluttdokumentet blir så svakt at konferansens hensikt ikke oppfylles? NGO’ene som i disse dager deltar under den siste forberedende konferansen i New York spør seg om hvilken strategi som bør følges under de endelige forhandlingene i Mexico. En såkalt ”durbanisering” av konferansen, der NGO’ene underkjenner konferansens krav til konsensus er ikke utenkelig.

Gro Brækken i Afghanistan

Redd Barna | 29.01.2002
Den internasjonale Redd Barna-alliansen ber Norge om å ta et spesielt hensyn til barna i arbeidet med å gjenoppbygge Afghanistan. Alliansens styre var samlet i Oslo i helgen, og retter utfordringene til Norge, som nåværende leder av Afghanistan Support Group. Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna er nå på reise i Afghanistan.

FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken

RORG-Samarbeidet | 29.01.2002
Foran den forestående FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) er det enighet om å fornye oppfordringen til rike land om å gi 0,7 prosent av BNI i bistand til fattige land. Oppfordringen vil imidlertid knytte bistanden til den IMF/Verdensbank-dominerte PRSP-prosessen og utviklingsland er skuffet over at det ikke er oppnådd mer på andre områder.

Russland: Jenter og kvinner mishandles

Amnesty International | 28.01.2002
I dag går FN gjennom Russlands rapport om hvordan de har arbeidet for å avskaffe diskriminering mot kvinner. I den forbindelse hevder Amnesty International at Russlands regjering har sviktet i å beskytte jenter og kvinners menneskerettigheter.

Triumph trekker seg!

Kirkens Nødhjelp | 28.01.2002
Nå kan OL-utøverne ta på seg undertøyet igjen. Dette er en seier for oss og semokratibevegelsen i Burma. Vi er meget fornøyde med Triumphs beslutning, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Er krigen over i Afghanistan?

FN-sambandet | 28.01.2002
Hva skjer i Afghanistan nå? Media gir oss to bilder. Det første alternativet er at Afghanistan starter gjenoppbygginga, med støtte fra det internasjonale samfunnet. Det andre er at landet er tilbake der landet var før Taliban: krigsherrene kontrollerer hver sin region, støtta av sine respektive utenlandske sponsorer. Hva er fakta?

- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

Global | 25.01.2002
- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

Aid & Trade

Noreps | 25.01.2002
Fagmessen Aid & Trade International arrangeres i Palexpo i Genève 30. og 31. januar. Aid & Trade setter verdens katastrofeofre i fokus og målet er å fremme samarbeid for å effektivisere det internasjonale nødhjelps- og bistandsarbeid. Ti NOREPS-bedrifter og tre frivillige hjelpeorganisasjoner deltar på utstillingen.

- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

RORG-Samarbeidet | 25.01.2002
- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FN høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

Aids ødelegger arbeidsstyrken

IPS | 25.01.2002
En tredel av innbyggerne i Swaziland er blitt syke av hiv/aids. Nå varsler myndighetene at det blir nødvendig å importere friske arbeidere fra utlandet. Strømmen av jobbsøkere har normalt gått andre veien. Det var vanlig at innbyggerne i det lille kongedømmet dro til nabolandet Sør-Afrika for å skaffe seg en inntekt, men utbredelsen av den dødelige sykdommen har snudd opp ned på dette.

Israel bryter presse-friheten

UNESCO | 25.01.2002
UNESCOs generaldirektør uttrykker dyp bekymring over brudd på pressefriheten i de frigjorte palestinske områdene.

Aksjon Triumph ut av Burma

Kirkens Nødhjelp | 25.01.2002
Triumph sine arbeidere i Burma tjener en dollar dagen. Selskapet har ikke tatt beslutning på hvordan de vil håndtere sitt engasjement i diktaturstaten. Kirkens Nødhjelp oppfordrer alle detaljister i tekstilhandelen i Norge om å umiddelbart rette en innstendig oppfordring til Triumph: Avslutt virksomheten i Burma!

Kari Lise Holmberg (H), Stortingets Kommunalkomité: En hel verden i takt ?

ForUM for utvikling og miljø | 25.01.2002
- Det har skjedd mye her i Norge etter Rio i 1992, vi har fjorder som er blitt renset, strengere krav om renseanlegg i industrien og tiltak mot sur nedbør. Men jeg skulle ønske at innsatsen hadde vært bedre på miljøfronten. Spesielt har det vært for lite konkret på det lokale planet, Lokal Agenda har ikke stått øverst på dagsordenen i kommunepolitikken, sier Kari Lise Holmberg i Kommunalkomiteen.

- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

RORG-Samarbeidet | 25.01.2002
- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FN høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

Bokanmeldelse

Global.no | 25.01.2002
Etnisitetsbomben - Hvordan Afrika ødelegger seg selv

Skrevet av: Koigi wa Wamwere
Forlag: Pax
Anmeldt av: Asbjørn Sørensen

Aksjon Ullteppe

Global.no | 25.01.2002
Norges speiderforbund har valgt å sette i gang en spontan hjelpeaksjon for menneskene i den vulkanherjede byen Goma, i Den demokratiske republikken Kongo. Det er nå et akutt behov for ulltepper, mat, vann og annen nødhjelp. Nyiragongo-vulkanen ligger 3.400 meter over havet, og om natten kan temperaturen i området komme ned under frysepunktet.

Hjelp til flyktninger som vender hjem

CARE Norge | 24.01.2002
De fleste som flyktet fra vulkanutbruddet i Goma har nå vendt tilbake til byen, forteller Eirik Jarl Trondsen, CAREs nødhjelpskoordinator i Goma. CARE forsyner de hjemvendte flyktningene med familiepakker, som blant annet inneholder vannkanner, kokeutstyr, ulltepper og presenninger.

Frafjord Johnson til norsk-fransk seminar om hiv/aids

Utenriksdepartementet | 24.01.2002
Hiv/aids er ikke lenger kun et helseproblem, men er nå en utviklingskatastrofe som rammer global sikkerhet uttaler Hilde Frafjord Johnson. Hiv/aids epidemien har store negative konsekvenser for lands sosiale og økonomiske utvikling. Dette kan føre til politisk ustabilitet og krig. Et tema som vil bli belyst på seminaret er den rollen militære og fredsbevarende personell har med hensyn til spredning av hiv, men også deres funksjon i den forebyggende kampen mot hiv/aids.

Norge gir 350 millionar kroner til Afghanistan

Utenriksdepartementet | 23.01.2002
Utanriksminister Jan Petersen kunngjorde på den internasjonale givarkonferansen i Tokyo at Norge vil gi 350 millionar kr. i år til Afghanistan. "Det er viktig at vi nå viser vilje til å støtte det nye styret i Afghanistan og hjelpe det afghanske folket til å byggje opp att det krigsherja landet sitt," seier utanriksministeren.

Norsk nødhjelp på plass i Goma

NOREPS | 23.01.2002
Norsk nødhjelp var på vei til Goma allerede 24 timer etter naturkatastrofen inntraff. Det er også sendt store mengder livsviktige varer til Afghanistan. Det norske beredskapssystemet NOREPS er i ferd med å tømme lagrene, og produksjonen går for fullt.

Mediestøtte er demokratiutvikling i Mosambik

NORAD | 23.01.2002
NORAD bevilger 14 millioner til mediesektoren i Mosambik. Støtten skal styrke journalistutdanningen og bedre forholdene for pressen utenfor hovedstaden.

Midtøsten: Arabiske kristne i skuddlinjen

IPS | 23.01.2002
Folk i store deler av verden bruker begrepene araber og muslim om hverandre, og dette har skapt problemer for arabiske kristne etter 11. september 2001. Krigen mot Taliban og al-Qaida har av og til blitt framstilt som en krig mellom den kristne og islamske verden, noe som har ført til identitetsproblemer for de kristne samfunnene i den arabiske verden. Omverdenen bruker ofte begrepene araber og muslim om hverandre, og her ligger roten til problemene for arabiske kristne etter 11. september.

Kritisk for millioner av indonesere

UNDP | 23.01.2002
Indonesia står overfor mange utfordringer. Økende gjeldsbyrde, økonomisk reform, sosial spenning og ny regional og etnisk bevisstgjøring er bare noe av det som understreker behovet for like muligheter og menneskelig utvikling for alle indonesere. Det heter det i landets første National Human Development Report (NHDR), som analyserer forholdet mellom menneskelig utvikling, demokrati og økonomisk vekst.

Åslaug Haga, (Sp), Utenrikskomiteen: Behov for å styrke UNEP

ForUM for utvikling og miljø | 22.01.2002
- Rio-konferansen i 1992 førte til et mye sterkere fokus på miljøspørsmål og den tvang regjeringene til å forholde seg aktivt til miljøproblematikken, mener Åslaug Haga, medlem av Stortingets Utenrikskomitè. Muligheten til å lykkes internasjonalt mener Haga blir sterkere med en styrket miljøorganisasjon i FN (UNEP) som i større grad har mulighet til å øve press på WTO.

IMF og Verdensbanken evaluerer PRSP-prosessen

Rorg-samarbeidet | 22.01.2002
Verdensbanken og IMF arrangerte i forrige uke en konferanse om strategier for reduksjon av fattigdom (PRSP), som ledd i en større gjennomgang av PRSP-prosessen. En rapport vil bli lagt fram for styrene i de to finansinstitusjonene i mars. Fortsatt rettes det til dels skarp kritikk mot PRSP-prosessen, men alt tyder på denne prosessen vil få en stadig mer sentral rolle i utviklingssamarbeidet og arbeidet for reduksjon av fattigdom i årene framover.
1 - 30 av 77
1 2 3

Klipp fra Media

Klart råd fra Grande til Solberg: Bytt ut europaministeren med en utviklingsminister

Aftenposten | 20.10.2017

Venstre har alltid vært tilhenger av at Regjeringen bør ha en egen utviklingsminister. Kommer partiet i reelle regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp, vil partiet fremme krav om dette.

Putin mener atomvåpenforbud er mulig

ABC Nyheter (NTB) | 20.10.2017

Et globalt forbud mot atomvåpen er ingen umulighet, mener Russlands president Vladimir Putin.

Sjokkrapport: Hvert tredje sekund dør noen som følge av forurensning (miljø)

Dagbladet | 20.10.2017

De fattigste blir rammet hardest av forurensning. En fersk forskningsrapport knytter ni millioner dødsfall til forurensning.

Oljefondet investerer i israelske banker, dansk pensjonsfond svartelister dem

NRK Nyheter (NTB) | 19.10.2017

Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene. Det til tross for at Norge i likhet med resten av verden ser på bosetningene som ulovlige.

Eriksen Søreide blir utenriksminister, Bakke-Jensen overtar som forsvarsminister

Dagsavisen (NTB) | 19.10.2017

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) blir Norges første kvinnelige utenriksminister. Hennes jobb overtas av europaminister Frank Bakke-Jensen.

– Kina har tatt en lederrolle globalt med satsing på miljøet

NRK Nyheter | 19.10.2017

Donald Trumps politikk er en gavepakke til Kinas og landets sterke mann, Xi Jinping. Det sier Kina-kjenner, forsker og forfatter Henning Kristoffersen. Han mener Kina er verdensledende på fornybar energi.

Nordmann dyrker grønnsaker i ørkenen

Ukeavisen Ledelse+ | 18.10.2017

The Sahara Forest Project er et ambisiøst prosjekt som produserer mat, solenergi og ferskvann samtidig. Det handler om å bruke det vi har for mye av – ørken, Co2 og sol – og skape det kloden mangler nå og i framtiden; ferskvann, mat og energi. Joakim Hauge er utdannet biolog, og har erfaring med biodrivstoff fra EU, hvor han identifiserte innovative miljøløsninger. Kunnskap settes nå ut i praksis med medarbeidere fra forskjellige land.

Nå kan Xi Jinping bli like mektig som Mao

Aftenposten | 18.10.2017

Kinas president bygger sakte opp en personlighetskult. På partikongressen som starter i dag, kan «Xi Dada» sikre seg mer makt enn noen kinesisk leder har hatt på flere tiår.

Mens Norge selger ammunisjon til en part i krigen, slår Jemens kolerautbrudd alle rekorder

Dagbladet | 18.10.2017

Redd Barna forklarer utbruddet med krigen i landet, og ber Norge stoppe ammunisjonssalg til én av partene.

FN-rapport: Økte forskjeller i 34 land

Aftenposten | 17.10.2017

Fattigdommen i verden går ned, men i mange land øker forskjellene mellom fattig og rik, viser årsrapporten til FNs befolkningsfond.