Om globalGlobal er Norges offisielle internettportal for Global informasjon, herunder internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.
Global er eid av Norad, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og øvrige norske organisasjoner, institusjoner, aktører og offentlige organ der hele eller deler av virksomheten er innenfor nord-sør området. Globals organisasjonsform er egen organisasjon med tilhørende vedtekter. Øverste organ i Global er årsmøtet, alle partnerne/eiere har rett til å møte her. Årsmøtet velger et styre som har beslutningsmyndighet i saker mellom årsmøtene. Redaktøren i Global har daglig redaktøransvar og ansvar for den daglige driften av portalen. Global.no har i dag mer enn 100 partnere, dette inkluderer både statlige og ikke-statlige aktører. HER finner du en oversikt over Globals partnere. Vi håper du får mye nytte av å bruke Global!

Redaktør: Margaretha Hamrin