Rapporter

Her presenteres nye rapporter og evalueringer fra norske organisasjoner og aktører innenfor nord-sør området.

Norway's Fair Share 2018-1.jpg

Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement

Stockholm Environment Institute har skrevet rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø.

Rapporten anslår hva Norges rettferdige bidrag til den internasjonale klimadugnaden bør være for å nå målene i Paris-avtalen og hvordan klimakrisen kan løses på en måte som også sørger for bærekraftig utvikling for verdens fattige.

nupi_rapport_somalia_webersik_hansen_egal-1.jpg

Somalia: A Political Economy Analysis

Utarbeidet av Noragric

Report by Christian Webersik, Stig Jarle Hansen & Adam Egal, commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Forside_rapport_1_250_354_s_c1_center_center_0_0_1.jpg

Mat, krig og fred

Utarbeidet av Utviklingsfondet

Sårbare stater og matproduksjon: Er det mulig å bygge stat uten mat? I en ny rapport utgitt av Utviklingsfondet skriver Morten Bøås at den norske satsingen på sårbare stater må handle om noe mer enn bekjempelse av terror.

noragric_report_84_-_final-1.jpg

Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate

Utarbeidet av Noragric

The latest in the Noragric Report Series provides guiding principles for integrating climate change adaptation concerns into humanitarian policy and practice.

Analysis-of-Norwegian-Climate-Finance-1.jpg

Counting what counts

Utarbeidet av Forum for Utvikling og Miljø, Kirkens Nødhjelp, WWF Verdens naturfond og Regnskogsfondet.

Rapporten viser at Norges klimabistand til utviklingsland de siste tre årene har gått ned med nesten 2 milliarder kroner. I en tid der klimaendringer rammer millioner av mennesker, og Norge og resten av verden sliter med holde global oppvarming under 1,5-2 grader, er dette en overraskende og skuffende nyhet. Med sin enorme petroleumsbaserte rikdom må Norge øke heller enn kutte i klimabistand til utviklingsland. 

noragric_report_no.jpg

Food security indicators: How to measure and communicate results

Utarbeidet av Noragric

Views differ on how to understand the food security situation in the world, and how to communicate food security-related research results: should the good news narrative be put forward or the bad news narrative

noragric_report_no.jpg

Management regimes for REDD+

Utarbeidet av Noragric

Find out what the drivers of deforestation are in the Brazilian Amazon, and how forests are managed in a REDD+ pilot study in the Rio Negro Sustainable Development Reserve in Amazonas. Latest publication in the Noragric Report Series. 

Ulikhetsrapport-1.jpg

Ulikhetsrapport 2017

Utarbeidet av Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har sett nærmere på regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017 for å undersøke hva den gjør for å bekjempe ulikhet. Gjennom å undersøkelse stortingsmeldinger, budsjettprioriteringer og utspill har vi kommet frem til at Solberg-regjeringen ikke har hatt tilstrekkelig fokus på ulikhet i utviklingspolitikken.

1 - 8 av 34
1 2 3 4 5

ANDRE RESSURSER:

EIU - the Economist Intelligence Unit, Country Reports & Country Profiles
Country Reports kommer hver måned og Country Profiles som kommer ut en gang om året. Presenterer analyser av de politiske og økonomiske forholdene i det enkelte land. Kontakt biblioteket for e-mail alerts

Eldis - The gateway to development information
En god portal med emneinngang i tillegg til lenker. Inneholder fulltekstdokumenter.

IRIN news. Integrated regional information Networks. UN Office for the Coordination og Humanitarian Affairs.
Nyhetstjeneste med muligheter for å abonnere på skreddersydde nyheter på e-mail

IDS Knowledge Services
Institute of Development Studies i Brighton har et vidt og godt spekter av informasjonstjenester.

Norad - publikasjonsdatabasen
Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over trykte og elektroniske publikasjoner som omhandler norsk bistand. Publikasjonene er enten utgitt av Norad, Utenriksdepartementet eller av Norads samarbeidspartnere.

OECD’s Online Library for books, periodicals and statistics.
Gir enkel tilgang til samfunnsøkonomiske data publisert av OECD og EIA (International Energy Agency). Databasen inneholder både tidsskrifter, rapporter og bøker i fulltekst, og du kan lage din egen profil for litteraturovervåking eller sette opp RSS. Tabeller kan også lastes over i Excel for videre bearbeiding.

International Energy Agency

Scidev
Nytt om forskning innen miljø, helse, landbruk

The World Bank e-library is an online, fully cross-searchable portal of over 5,000 World Bank documents. The collection consists of over 2,000 World Bank publications and over 3,200 Policy Research Working Papers, plus each new book and paper as they are published. As an e-Library subscriber you gain unlimited access to a wealth of knowledge and expertise on development issues throughout the years and across a wide range of subjects.

World Bank Development Indicators (WDI)


Centre for Global Development.
Amerikansk Think Tank for bistand og utvikling.

World Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Human Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Afrika - ressursguide
Nordiska Afrikainstitutet. God informasjon og mange lenker til landinformasjon, tidsskrifter, aviser mm.