Rapporter

Her presenteres nye rapporter og evalueringer fra norske organisasjoner og aktører innenfor nord-sør området.

Den grønne ørkenen

Produsert av Latin-Amerikagruppene i Norge

I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til utryddelse av artsmangfold i Brasil. Dette skjer samtidig som Norge i fjor ga over en milliard kroner til vern av brasiliansk regnskog.

Meagre Results from a Large Investment

Produsert av FIVAS.

Norfund’s investement in the Kilombero Plantation in Tanzania has failed to contribute to substantial development and highlights how Tanzania lacks the fundamentals for private sector development, this new Fivas’ report finds.

 

Inkluderende utdanning

Handikapforbundet har deltatt i arbeidet med rapporten.

Utdanning gir trygghet, respekt og en bedre framtid, men er ofte ikke tilgjengelig for funksjonshemmede. En rapport om inkluderende utdanning fra Malawi, lansert i høst, viser hva som hindrer og fremmer funksjonshemmede barns utdanning.

Human Development Report 2015

Produsert av UNDP

Human Development Report 2015 handler om betydningen av arbeid for menneskelig utvikling.

 

Om bærekraftsmålene

Laget av FAFO på oppdrag fra FN-sambandet og UNICEF Norge.

Rapporten analyserer dagens situasjon med hovedfokus på hva som er status på disse målene i Norge i dag, og hvilke strategier og informasjonskilder kan brukes for å sikre en vellykket implementering.

Grønnsaksspiserne

Produsert av Framtiden i våre hender.

Denne rapporten viser at dagligvarekjedene selger kjøtt med langt lavere fortjeneste enn andre matvarer. Konsekvensen er et høyt kjøttforbruk, som verken er bra for folkehelsa, miljøet eller matsikkerheten.

Dead in the water

Produsert av FIVAS

The world is facing a serious water crisis with increasing water scarcity and overuse globally. The demand for water resources is growing rapidly mainly due to industrial use, and beverage companies are one of the major industrial consumers.

Der skoen trykker

Produsert av Framtiden i våre hender

En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid. De fire største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø.

25 - 32 av 34
1 2 3 4 5

ANDRE RESSURSER:

EIU - the Economist Intelligence Unit, Country Reports & Country Profiles
Country Reports kommer hver måned og Country Profiles som kommer ut en gang om året. Presenterer analyser av de politiske og økonomiske forholdene i det enkelte land. Kontakt biblioteket for e-mail alerts

Eldis - The gateway to development information
En god portal med emneinngang i tillegg til lenker. Inneholder fulltekstdokumenter.

IRIN news. Integrated regional information Networks. UN Office for the Coordination og Humanitarian Affairs.
Nyhetstjeneste med muligheter for å abonnere på skreddersydde nyheter på e-mail

IDS Knowledge Services
Institute of Development Studies i Brighton har et vidt og godt spekter av informasjonstjenester.

Norad - publikasjonsdatabasen
Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over trykte og elektroniske publikasjoner som omhandler norsk bistand. Publikasjonene er enten utgitt av Norad, Utenriksdepartementet eller av Norads samarbeidspartnere.

OECD’s Online Library for books, periodicals and statistics.
Gir enkel tilgang til samfunnsøkonomiske data publisert av OECD og EIA (International Energy Agency). Databasen inneholder både tidsskrifter, rapporter og bøker i fulltekst, og du kan lage din egen profil for litteraturovervåking eller sette opp RSS. Tabeller kan også lastes over i Excel for videre bearbeiding.

International Energy Agency

Scidev
Nytt om forskning innen miljø, helse, landbruk

The World Bank e-library is an online, fully cross-searchable portal of over 5,000 World Bank documents. The collection consists of over 2,000 World Bank publications and over 3,200 Policy Research Working Papers, plus each new book and paper as they are published. As an e-Library subscriber you gain unlimited access to a wealth of knowledge and expertise on development issues throughout the years and across a wide range of subjects.

World Bank Development Indicators (WDI)


Centre for Global Development.
Amerikansk Think Tank for bistand og utvikling.

World Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Human Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Afrika - ressursguide
Nordiska Afrikainstitutet. God informasjon og mange lenker til landinformasjon, tidsskrifter, aviser mm.