Rapporter

Her presenteres nye rapporter og evalueringer fra norske organisasjoner og aktører innenfor nord-sør området.

SCF Oil Fund Report -print v3-1.jpg

Et oljefond for en ny tid

Utarbeidet av Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Framtiden i våre hender, Forum for Utvikling og Miljø, Handel og Kontor, Foreningen for Internasjonale Vannstudier, Regnskogsfondet, Attac, Changemaker, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Latin-Amerikagruppene, SLUG - Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk ogf Fellesrådet for Afrika.

Oljefondet er i ferd med å bli akterutseilt på bærekraftig og etisk forvaltning, slår denne rapporten fast. 

En verden som bryr seg

Utarbeidet av SOS-barnebyer.

Anslagsvis ti prosent av verdens barn er uten omsorg eller står i fare for å miste omsorgen fra en voksen. De risikerer å falle utenfor tiltakene som skal sørge for at vi når FNs bærekraftsmål. En ny rapport fra SOS-barnebyer gir konkrete anbefalinger på hva som må gjøres for at barn uten omsorg blir inkludert.

2017 - At the root of exodus: Food security, conflict and international migration

Utarbeidet av UN World Food Programme (WFP)

WFP undertook this study to determine the role that food security and other factors play in compelling cross-border migration. Drawn from quantitative and qualitative research, the study gives voice to people who have left their countries of origin.

NORCAP annual report 2016

Utarbeidet av Norcap/Flyktninghjelpen

NORCAP sent almost 400 experts on 500 missions in 2016 to improve protection, coordination, peacebuilding and resilience efforts, making a considerable contribution to international assistance.

Status etisk handel – Norge 2016

Utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH)

Rapporten «Status etisk handel – Norge 2016» - er den første samlede rapporten som viser hva som gjøres innen feltet etisk handel i Norge. Rapporten synliggjør hvordan ulike aktørers aktiviteter samsvarer med forventningene, og peker på områder som bør forbedres – og den viser at bildet langt fra er tilfredsstillende eller rosenrødt. Norge har langt igjen for å si at vi ikke undergraver menneskerettigheter, ikke er delaktige i miljøødeleggelser eller korrupsjon.

Global Report on Food Crisis 2017

Utarbeidet av UN World Food Programme (WFP)

This Global Report aims to enhance coordination and decision making through a neutral analysis that informs programming and implementation. The key objective and strength of the report is to establish a consultative and consensus-based process to compile food insecurity analyses from around the world into a global public product.

Fra brasiliansk jord til norske middagsbord

Utarbeidet av Framtiden i våre hender og Regnskogfondet

Norsk oppdrettslaks spiser store mengder soya fra Brasil. En rapport fra Regnskogfondet og Framtiden i våre hender viser at produksjonen av soya bidrar til avskoging og store helseproblemer for lokalbefolkningen.

In the blind spot

"In the blind spot. Documenting the situation of children without parental care or at risk of losing it" er en rapport som er utarbeidet på oppdrag fra SOS-barnebyer.

220 millioner barn i verden er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorg fra foreldre eller andre voksne. Disse barna har få forutsetninger til en oppvekst i trygge omgivelser, til å få en utdanning og klare å komme seg ut av fattigdom.

Dette er et alvorlig samfunnsproblem, for i tillegg til en god barndom frarøves barna muligheten til utvikling og til å kunne bidra i samfunnet som voksne. Til tross for dette er barn uten omsorg ikke definert som målgruppe, og det er lite samlet kunnskap om deres livssituasjon og hvilke tiltak som er best egnet for å gi dem tilgang til god omsorg, utdanning og helsetjenester.

9 - 16 av 34
1 2 3 4 5

ANDRE RESSURSER:

EIU - the Economist Intelligence Unit, Country Reports & Country Profiles
Country Reports kommer hver måned og Country Profiles som kommer ut en gang om året. Presenterer analyser av de politiske og økonomiske forholdene i det enkelte land. Kontakt biblioteket for e-mail alerts

Eldis - The gateway to development information
En god portal med emneinngang i tillegg til lenker. Inneholder fulltekstdokumenter.

IRIN news. Integrated regional information Networks. UN Office for the Coordination og Humanitarian Affairs.
Nyhetstjeneste med muligheter for å abonnere på skreddersydde nyheter på e-mail

IDS Knowledge Services
Institute of Development Studies i Brighton har et vidt og godt spekter av informasjonstjenester.

Norad - publikasjonsdatabasen
Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over trykte og elektroniske publikasjoner som omhandler norsk bistand. Publikasjonene er enten utgitt av Norad, Utenriksdepartementet eller av Norads samarbeidspartnere.

OECD’s Online Library for books, periodicals and statistics.
Gir enkel tilgang til samfunnsøkonomiske data publisert av OECD og EIA (International Energy Agency). Databasen inneholder både tidsskrifter, rapporter og bøker i fulltekst, og du kan lage din egen profil for litteraturovervåking eller sette opp RSS. Tabeller kan også lastes over i Excel for videre bearbeiding.

International Energy Agency

Scidev
Nytt om forskning innen miljø, helse, landbruk

The World Bank e-library is an online, fully cross-searchable portal of over 5,000 World Bank documents. The collection consists of over 2,000 World Bank publications and over 3,200 Policy Research Working Papers, plus each new book and paper as they are published. As an e-Library subscriber you gain unlimited access to a wealth of knowledge and expertise on development issues throughout the years and across a wide range of subjects.

World Bank Development Indicators (WDI)


Centre for Global Development.
Amerikansk Think Tank for bistand og utvikling.

World Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Human Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Afrika - ressursguide
Nordiska Afrikainstitutet. God informasjon og mange lenker til landinformasjon, tidsskrifter, aviser mm.