<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://www.global.no/rss_fra_global.rss no Thu, 14 Dec 2017 11:38:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Kvifor skal vi bry oss med internasjonale handelsreglar?]]> Thu, 14 Dec 2017 11:38:00 GMT http://www.global.no/nyheter/kvifor-skal-vi-bry-oss-med-internasjonale-handelsreglar- http://attac.no/2017/12/12/kvifor-bry-internasjonale-handelsreglar/ <![CDATA[Hva kan The Wire og McDonalds lære oss om FN?]]> Mon, 11 Dec 2017 15:30:00 GMT http://www.global.no/nyheter/hva-kan-the-wire-og-mcdonalds-lere-oss-om-fn- http://www.nupi.no/Nyheter/Hva-kan-The-Wire-og-McDonalds-laere-oss-om-FN <![CDATA[Forbrukerne etterlyser mer uavhengig informasjon]]> Tue, 12 Dec 2017 15:30:00 GMT http://www.global.no/nyheter/forbrukerne-etterlyser-mer-uavhengig-informasjon http://etiskhandel.no/Artikler/14346.html <![CDATA[Offentlig sektor i kampen mot fattigdom]]> Mon, 11 Dec 2017 12:02:00 GMT http://www.global.no/nyheter/offentlig-sektor-i-kampen-mot-fattigdom https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2017/norads-resultatrapport-2017/ <![CDATA[Fredskomiteer stanser plyndring i Sørøst-Nepal]]> Mon, 11 Dec 2017 15:31:00 GMT http://www.global.no/nyheter/fredskomiteer-stanser-plyndring-i-sorost-nepal https://digni.no/nb/fredskomiteer-stanser-plyndring-i-sorost-nepal/ <![CDATA[Mat, krig og fred]]> Wed, 06 Dec 2017 19:54:00 GMT http://www.global.no/nyheter/mat_-krig-og-fred http://www.utviklingsfondet.no/nyheter/mat_krig_og_fred <![CDATA[En ny digital handelsagenda: er vi i ferd med å gi bort internett?]]> Thu, 14 Dec 2017 11:34:00 GMT http://www.global.no/nyheter/en-ny-digital-handelsagenda-er-vi-i-ferd-med-a-gi-bort-internett- http://attac.no/2017/12/08/digital-handelsagenda-ferd-a-gi-internett/ <![CDATA[#Metoo and #notme]]> Mon, 04 Dec 2017 22:32:00 GMT http://www.global.no/nyheter/metoo-and-notme https://noradbloggen.no/2017/12/metoo-and-notme/ <![CDATA[Russland og Vesten - konkurrerande realitetar]]> Mon, 04 Dec 2017 15:53:00 GMT http://www.global.no/nyheter/russland-og-vesten--konkurrerande-realitetar http://www.nupi.no/Nyheter/VIDEO-Russland-og-Vesten-konkurrerande-realitetar <![CDATA[55 prosent av verdens befolkning dekkes ikke av noen former for sosial sikkerhet]]> Fri, 01 Dec 2017 14:27:00 GMT http://www.global.no/nyheter/55-prosent-av-verdens-befolkning-dekkes-ikke-av-noen-former-for-sosial-sikkerhet http://www.fn.no/Nyheter/55-prosent-av-verdens-befolkning-dekkes-ikke-av-noen-former-for-sosial-sikkerhet