<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Thu, 11 Apr 2019 13:47:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Fiskeoppdrett gir håp til unge i Uganda]]> Thu, 11 Apr 2019 13:47:00 GMT http://global.no/nyheter/fiskeoppdrett-gir-hap-til-unge-i-uganda https://www.caritas.no/storsatsing-pa-fiskeoppdrett-gir-hap-til-unge-i-uganda/ <![CDATA[Klimafinansieringen svikter kvinnene]]> Wed, 10 Apr 2019 20:02:00 GMT http://global.no/nyheter/klimafinansieringen-svikter-kvinnene https://noradbloggen.no/2019/04/klimafinansieringen-svikter-kvinnene/ <![CDATA[UNFPA 50 år]]> Tue, 16 Apr 2019 11:20:00 GMT http://global.no/nyheter/unfpa-50-ar https://www.fn.no/Nyheter/UNFPA-50-aar-Reproduktive-rettigheter-har-blitt-en-realitet-for-stadig-flere-kvinner <![CDATA[Nedgang i internasjonal bistand i 2018]]> Tue, 16 Apr 2019 11:22:00 GMT http://global.no/nyheter/nedgang-i-internasjonal-bistand-i-2018 https://norad.no/aktuelt/nyheter/2019/nedgang-i-internasjonal-bistand-i-2018/ <![CDATA[Norge må gå i bresjen for gratis kvalitetsutdanning]]> Tue, 09 Apr 2019 13:45:00 GMT http://global.no/nyheter/norge-ma-ga-i-bresjen-for-gratis-kvalitetsutdanning http://www.forumfor.no/nyheter/2019/norge-m%C3%A5-g%C3%A5-i-bresjen-for-gratis-kvalitetsutdanning <![CDATA[Det vanskelige steget fra forskning til forvaltning]]> Fri, 05 Apr 2019 08:30:00 GMT http://global.no/nyheter/det-vanskelige-steget-fra-forskning-til-forvaltning https://noradbloggen.no/2019/04/det-vanskelige-steget-fra-forskning-til-forvaltning/ <![CDATA[Står tekstilarbeidernes liv igjen i fare? ]]> Tue, 09 Apr 2019 13:47:00 GMT http://global.no/nyheter/star-tekstilarbeidernes-liv-igjen-i-fare- https://www.framtiden.no/201904057426/aktuelt/levelonn/star-tekstilarbeidernes-liv-igjen-i-fare.html <![CDATA[På jakt etter et rettferdig oppgjør etter Libya-krigen ]]> Tue, 09 Apr 2019 13:50:00 GMT http://global.no/nyheter/pa-jakt-etter-et-rettferdig-oppgjor-etter-libya-krigen http://afrika.no/artikkel/2019/04/03/p%C3%A5-jakt-etter-et-rettferdig-oppgj%C3%B8r-etter-libya-krigen