<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://www.global.no/rss_fra_global.rss no Thu, 14 Jun 2018 12:32:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Hvorfor er kart viktig i bistanden?]]> Thu, 14 Jun 2018 12:32:00 GMT http://www.global.no/nyheter/hvorfor-er-kart-viktig-i-bistanden- https://noradbloggen.no/2018/06/hvorfor-er-kart-viktig-i-bistanden/ <![CDATA[Presidentvalg i Colombia - truer det freden?]]> Wed, 13 Jun 2018 14:15:00 GMT http://www.global.no/nyheter/presidentvalg-i-colombia--truer-det-freden- http://www.nupi.no/Nyheter/Presidentvalg-i-Colombia-truer-det-freden <![CDATA[Ekspertutvalg starter utredning av etikklov]]> Mon, 11 Jun 2018 14:12:00 GMT http://www.global.no/nyheter/ekspertutvalg-starter-utredning-av-etikklov https://www.framtiden.no/201806117301/aktuelt/levelonn/ekspertutvalg-starter-utredning-av-etikklov.html <![CDATA[Flere land forbyr fagforeninger]]> Mon, 11 Jun 2018 14:11:00 GMT http://www.global.no/nyheter/flere-land-forbyr-fagforeninger http://etiskhandel.no/Artikler/14790.html <![CDATA[Derfor blir krisene neglisjert]]> Fri, 08 Jun 2018 14:36:00 GMT http://www.global.no/nyheter/derfor-blir-krisene-neglisjert https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2018/juni/derfor-blir-krisene-neglisjert/ <![CDATA[Hybride trusler – derfor er de så vanskelige å avsløre]]> Mon, 11 Jun 2018 14:10:00 GMT http://www.global.no/nyheter/hybride-trusler-derfor-er-de-sa-vanskelige-a-avslore http://www.nupi.no/Nyheter/Hybride-trusler-derfor-er-de-saa-vanskelige-aa-avsloere <![CDATA[Mosambik: Millionene som forsvant ]]> Fri, 08 Jun 2018 14:39:00 GMT http://www.global.no/nyheter/mosambik-millionene-som-forsvant http://www.afrika.no/artikkel/2018/06/07/mosambik-millionene-som-forsvant <![CDATA[Gledelig økning for Dignis organisasjoner]]> Mon, 04 Jun 2018 12:28:00 GMT http://www.global.no/nyheter/gledelig-okning-for-dignis-organisasjoner https://digni.no/nb/gledelig-okning-for-dignis-organisasjoner/