<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Mon, 22 May 2017 07:00:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no <![CDATA[Nye skritt for et mer etisk og ansvarlig oljefond? ]]> Mon, 22 May 2017 07:00:00 GMT http://global.no/nyheter/nye-skritt-for-et-mer-etisk-og-ansvarlig-oljefond http://www.rorg.no/Artikler/3523.html <![CDATA[Tre forutsetninger for læring i bistand]]> Mon, 22 May 2017 09:09:00 GMT http://global.no/nyheter/tre-forutsetninger-for-lering-i-bistand https://www.norad.no/evaluering/aktuelt/2017/tre-forutsetninger-for-laring-i-bistand/ <![CDATA[Ni av ti barn som flyktet til Europa i 2016 var enslige mindreårige]]> Thu, 18 May 2017 13:11:00 GMT http://global.no/nyheter/ni-av-ti-barn-som-flyktet-til-europa-i-2016-var-enslige-mindrearige http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/UNICEF-Ni-av-ti-barn-som-flyktet-til-Europa-i-2016-var-enslige-mindreaarige <![CDATA[Stabilitet og trygghet er nok]]> Thu, 18 May 2017 15:44:00 GMT http://global.no/nyheter/stabilitet-og-trygghet-er-nok https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2017/mai/stabilitet-og-trygghet-er-nok/ <![CDATA[Valget i Iran: Dette må du vite]]> Thu, 18 May 2017 15:39:00 GMT http://global.no/nyheter/valget-i-iran-dette-ma-du-vite http://www.nupi.no/Nyheter/Valget-i-Iran-Dette-maa-du-vite <![CDATA[Ber om våpenhvile i Den sentralafrikanske republikk]]> Tue, 16 May 2017 12:41:00 GMT http://global.no/nyheter/ber-om-vapenhvile-i-den-sentralafrikanske-republikk http://legerutengrenser.no/Aktuelt/Nyheter/Bangassou-Byen-er-en-stridssone-Leger-Uten-Grenser-ber-om-v%C3%A5penhvile <![CDATA[Unyanserte nyheter som risikosport]]> Mon, 15 May 2017 20:15:00 GMT http://global.no/nyheter/unyanserte-nyheter-som-risikosport http://www.nupi.no/Nyheter/Unyanserte-nyheter-som-risikosport <![CDATA[Kolerautbrudd i Jemen]]> Mon, 15 May 2017 13:28:00 GMT http://global.no/nyheter/kolerautbrudd-i-jemen http://www.care.no/Forside/?article_id=780 <![CDATA[Én million har returnert til Nigeria]]> Mon, 15 May 2017 20:25:00 GMT http://global.no/nyheter/en-million-har-returnert-til-nigeria https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2017/mai/en-million-har-returnert-til-nigeria/ <![CDATA[Antall underernærte barn øker]]> Fri, 12 May 2017 13:08:00 GMT http://global.no/nyheter/antall-underernerte-barn-oker https://www.sos-barnebyer.no/antall-underernarte-barn-oker