<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Wed, 18 Apr 2018 13:36:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[ForUM på FN-møte om utviklingsfinansiering]]> Wed, 18 Apr 2018 13:36:00 GMT http://global.no/nyheter/forum-pa-fn-mote-om-utviklingsfinansiering http://forumfor.no/nyheter/2018/forum-deltar-p%C3%A5-fn-m%C3%B8te-om-utviklingsfinansiering <![CDATA[Jemen: Borgerkrig og sult]]> Wed, 18 Apr 2018 13:41:00 GMT http://global.no/nyheter/jemen-borgerkrig-og-sult http://www.nupi.no/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2018/Jemen-Borgerkrig-og-sult <![CDATA[Nettstudier kan sikre bedre lærerutdanning i Nepal]]> Tue, 17 Apr 2018 14:36:00 GMT http://global.no/nyheter/nettstudier-kan-sikre-bedre-lererutdanning-i-nepal https://noradbloggen.no/2018/04/nettstudier-kan-sikre-bedre-laererutdanning-i-nepal/ <![CDATA[Invitasjon til å søke OD 2019]]> Fri, 13 Apr 2018 15:43:00 GMT http://global.no/nyheter/invitasjon-til-a-soke-od-2019 http://www.od.no/Nyheter/Invitasjon-til-aa-soeke-OD-2019 <![CDATA[Vold mot kvinner koster samfunnet skyhøye summer ]]> Mon, 16 Apr 2018 19:51:00 GMT http://global.no/nyheter/vold-mot-kvinner-koster-samfunnet-skyhoye-summer https://www.care.no/Forside/?article_id=977 <![CDATA[Daglig kamp for å overleve]]> Mon, 16 Apr 2018 19:42:00 GMT http://global.no/nyheter/daglig-kamp-for-a-overleve https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2018/april/daglig-kamp-for-a-overleve/ <![CDATA[Signerer avtale for tryggere fabrikker]]> Fri, 13 Apr 2018 15:38:00 GMT http://global.no/nyheter/signerer-avtale-for-tryggere-fabrikker https://www.framtiden.no/201804137282/aktuelt/levelonn/kid-lytter-signerer-avtale-for-tryggere-fabrikker.html <![CDATA[Ønsket mer åpenhet i saksbehandlingen]]> Fri, 13 Apr 2018 15:34:00 GMT http://global.no/nyheter/onsket-mer-apenhet-i-saksbehandlingen https://digni.no/nb/onsket-mer-apenhet-i-saksbehandlingen/