<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://www.global.no/rss_fra_global.rss no Wed, 16 Aug 2017 12:00:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no <![CDATA[Asylsøkere, flyktninger og migranter - og valget 2017]]> Wed, 16 Aug 2017 12:00:00 GMT http://www.global.no/nyheter/asylsokere_-flyktninger-og-migranter--og-valget-2017 http://www.rorg.no/Artikler/3545.html <![CDATA[Styrking av kvinners posisjon i Bangladesh]]> Mon, 21 Aug 2017 11:09:00 GMT http://www.global.no/nyheter/styrking-av-kvinners-posisjon-i-bangladesh-1 http://impactnorway.org/kavlifondet-bidrar-til-styrking-av-fattige-kvinners-posisjon-i-bangladesh/ <![CDATA[Bedre helsetilgang for land i sør]]> Mon, 21 Aug 2017 19:01:00 GMT http://www.global.no/nyheter/bedre-helsetilgang-for-land-i-sor http://www.forumfor.no/nyheter/2017/bedre-helsetilgang-for-land-i-s%C3%B8r <![CDATA[FN-eksperter advarer om økende rasisme i USA]]> Mon, 21 Aug 2017 10:15:00 GMT http://www.global.no/nyheter/fn-eksperter-advarer-om-okende-rasisme-i-usa http://www.fn.no/Nyheter/FN-eksperter-advarer-om-oekende-rasisme-i-USA <![CDATA[Undersøker om oppdragsgiverne stiller og følger opp etiske krav]]> Mon, 21 Aug 2017 19:03:00 GMT http://www.global.no/nyheter/undersoker-om-oppdragsgiverne-stiller-og-folger-opp-etiske-krav http://etiskhandel.no/Artikler/14124.html <![CDATA[Partitoppene om utviklingspolitikk]]> Fri, 18 Aug 2017 15:31:00 GMT http://www.global.no/nyheter/partitoppene-om-utviklingspolitikk http://digni.no/en/partitoppene-om-utviklingspolitikk/ <![CDATA[På flukt i Uganda]]> Thu, 17 Aug 2017 11:37:00 GMT http://www.global.no/nyheter/en-million-sorsudanere-pa-flukt-i-uganda https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2017/august/en-million-sorsudanere-pa-flukt-i-uganda/ <![CDATA[NY RAPPORT OM OLJEFONDET]]> Mon, 14 Aug 2017 14:54:00 GMT http://www.global.no/nyheter/oljefondet-ny-rapport https://www.reddbarna.no/nyheter/ny-rapport-oljefondet-maa-rustes-bedre-for-fremtiden <![CDATA[Klager kan føre til varige forbedringer]]> Mon, 14 Aug 2017 14:52:00 GMT http://www.global.no/nyheter/klager-kan-fore-til-varige-forbedringer http://etiskhandel.no/Artikler/14113.html <![CDATA[Norsk innsats for global utdanning gir gode resultater]]> Mon, 14 Aug 2017 10:08:00 GMT http://www.global.no/nyheter/norsk-innsats-for-global-utdanning-gir-gode-resultater https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2017/utdanningsrapport-rising-to-the-challenge/