<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://www.global.no/rss_fra_global.rss no Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Utviklingsbudsjettet 2018: Et samstemt Norge for Agenda 2030?]]> Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT http://www.global.no/nyheter/utviklingsbudsjettet-2018-et-samstemt-norge-for-agenda-2030- http://www.rorg.no/Artikler/3565.html <![CDATA[Utviklingsminister ønskes]]> Fri, 20 Oct 2017 15:48:00 GMT http://www.global.no/nyheter/utviklingsminister-onskes http://www.forumfor.no/nyheter/2017/brev-til-statsministeren-forum-og-22-andre-organisasjoner-%C3%B8nsker-utviklingsminister <![CDATA[Uttalelse om Norads evaluering "Monolog eller dialog?"]]> Thu, 19 Oct 2017 13:49:00 GMT http://www.global.no/nyheter/rorg-samarbeidet-med-uttalelse-om-norads-evaluering-monolog-eller-dialog- http://www.rorg.no/Artikler/3567.html <![CDATA[Rekordhøy ungdomsledighet tross satsing på utdanning ]]> Tue, 17 Oct 2017 15:14:00 GMT http://www.global.no/nyheter/rekordhoy-ungdomsledighet-tross-satsing-pa-utdanning http://afrika.no/artikkel/2017/10/12/s%C3%B8r-afrika-rekordh%C3%B8y-ungdomsledighet-tross-satsing-p%C3%A5-utdanning <![CDATA[Fattigdomsutfordringene i byer]]> Tue, 10 Oct 2017 13:13:00 GMT http://www.global.no/nyheter/fattigdomsutfordringene-i-byer http://www.global.no/nyheter/fattigdomsutfordringene-i-byer <![CDATA[Småbrukarane fører ein global kamp]]> Thu, 12 Oct 2017 19:04:00 GMT http://www.global.no/nyheter/smabrukarane-forer-ein-global-kamp http://attac.no/2017/10/11/smabrukarane-forer-ein-global-kamp/ <![CDATA[Ti år med klima- og skoginitiativet]]> Thu, 12 Oct 2017 19:16:00 GMT http://www.global.no/nyheter/ti-ar-med-klima-og-skoginitiativet https://www.norad.no/evaluering/aktuelt/2017/ti-ar-med-klima--og-skoginitiativet-resultatene-evalueres/ <![CDATA[Sivilsamfunnet mister handlingsrom]]> Thu, 12 Oct 2017 19:14:00 GMT http://www.global.no/nyheter/sivilsamfunnet-mister-handlingsrom https://digni.no/nb/sivilsamfunnet-mister-handlingsrom/ <![CDATA[Planløst statsbudsjett]]> Thu, 12 Oct 2017 19:08:00 GMT http://www.global.no/nyheter/planlost-statsbudsjett http://www.forumfor.no/nyheter/2017/planl%C3%B8st-statsbudsjett <![CDATA[Nå blir det dyrere å leve miljøvennlig]]> Thu, 12 Oct 2017 19:12:00 GMT http://www.global.no/nyheter/na-blir-det-dyrere-a-leve-miljovennlig https://www.framtiden.no/201710127211/aktuelt/forbruk/na-blir-det-dyrere-a-leve-miljovennlig.html