<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Fri, 15 Feb 2019 15:20:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Kenyanske roser mer klimavennlige]]> Fri, 15 Feb 2019 15:20:00 GMT http://global.no/nyheter/kenyanske-roser-mer-klimavennlige http://www.fairtrade.no/nyhetsartikler/artikkel/kenyanske-roser-mer-klimavennlige.html <![CDATA[172 millioner uten arbeid]]> Fri, 15 Feb 2019 15:17:00 GMT http://global.no/nyheter/172-millioner-uten-arbeid https://www.fn.no/Nyheter/FN-rapport-172-millioner-uten-arbeid.-60-prosent-jobber-i-uformell-sektor <![CDATA[«Vi har lagt oss til en bruk og kast-vane som vi må snu»]]> Fri, 15 Feb 2019 15:15:00 GMT http://global.no/nyheter/vi-har-lagt-oss-til-en-bruk-og-kast-vane-som-vi-ma-snu http://etiskhandel.no/Artikler/15148.html <![CDATA[Fredssamtalene overskygges av rekordhøye dødstall og økt fordrivelse]]> Fri, 15 Feb 2019 15:18:00 GMT http://global.no/nyheter/fredssamtalene-overskygges-av-rekordhoye-dodstall-og-okt-fordrivelse https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2019/februar/fredssamtalene-overskygges-av-rekordhoye-dodstall-og-okt-fordrivelse/ <![CDATA[Makt til kvinner kan hindre overbefolkning]]> Wed, 13 Feb 2019 11:06:00 GMT http://global.no/nyheter/makt-til-kvinner-kan-hindre-overbefolkning https://noradbloggen.no/2019/02/makt-til-kvinner-kan-hindre-overbefolkning/ <![CDATA[Slik oppnår vi læring gjennom utveksling ]]> Wed, 06 Feb 2019 11:34:00 GMT http://global.no/nyheter/slik-oppnar-vi-lering-gjennom-utveksling https://www.norec.no/om-norec/aktuelt/rapportlansering/ <![CDATA[Kjærligheten er ikke til salgs]]> Tue, 12 Feb 2019 14:01:00 GMT http://global.no/nyheter/kjerligheten-er-ikke-til-salgs https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2019/februar/kjarligheten-er-ikke-til-salgs/ <![CDATA[Fokus på humanitær bistand og næringslivsbistand]]> Thu, 07 Feb 2019 15:01:00 GMT http://global.no/nyheter/fokus-pa-humaniter-bistand-og-neringslivsbistand https://norad.no/evaluering/aktuelt/2019/evalueringsprogram-for-2019-2021-fortsatt-fokus-pa-humanitar-bistand/