<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Wed, 12 Dec 2018 21:26:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Paracet i møte med klimaendringer]]> Wed, 12 Dec 2018 21:26:00 GMT http://global.no/nyheter/paracet-i-mote-med-klimaendringer https://www.nmbu.no/aktuelt/node/36165 <![CDATA[Norsk privat offentlig samarbeid sikrer lys til hundretusener i Malawi]]> Tue, 11 Dec 2018 14:29:00 GMT http://global.no/nyheter/norsk-privat-offentlig-samarbeid-sikrer-lys-til-hundretusener-i-malawi http://global.no/nyheter/norsk-privat-offentlig-samarbeid-sikrer-lys-til-hundretusener-i-malawi <![CDATA[Må ha sterkere naturavtale]]> Tue, 11 Dec 2018 14:35:00 GMT http://global.no/nyheter/ma-ha-sterkere-naturavtale http://forumfor.no/nyheter/2018/trenger-en-sterkere-avtale-for-%C3%A5-stanse-naturtap <![CDATA[Norsk innsats mot seksualisert vold i konflikter]]> Mon, 10 Dec 2018 16:00:00 GMT http://global.no/nyheter/norsk-innsats-mot-seksualisert-vold-i-konflikter https://norad.no/aktuelt/nyheter/2018/norsk-innsats-mot-seksualisert-vold-i-konflikter/ <![CDATA[FNs menneskerettighetserklæring fyller 70 år ]]> Tue, 11 Dec 2018 14:38:00 GMT http://global.no/nyheter/fns-menneskerettighetserklering-fyller-70-ar http://etiskhandel.no/Artikler/15047.html <![CDATA[Hva betyr egentlig «utenrikspolitikk»?]]> Tue, 11 Dec 2018 14:39:00 GMT http://global.no/nyheter/hva-betyr-egentlig-utenrikspolitikk- https://www.nupi.no/Nyheter/Hva-betyr-egentlig-utenrikspolitikk <![CDATA[Dette skal landene forhandle om]]> Tue, 04 Dec 2018 14:39:00 GMT http://global.no/nyheter/dette-skal-landene-forhandle-om https://www.fn.no/Nyheter/Dette-skal-landene-forhandle-om-under-klimatoppmoetet-i-Polen <![CDATA[FNs naturtoppmøte oppsummert]]> Tue, 04 Dec 2018 14:35:00 GMT http://global.no/nyheter/fns-naturtoppmote-oppsummert http://forumfor.no/nyheter/2018/fns-naturtoppm%C3%B8te-oppsummert