bigstock-education-high-school-teamwo-73972987.jpg

Globalportalen og skolen

Globalportalen kan by på flere nyttige tjenester for både lærere og skoleelever. En av dem er Global Skole, som er en samling med undervisningsopplegg tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen.  På Globalportalen finner du også et e-biblioteket, med over 2000 utvalgte informasjonsressurser. Globalportalen samarbeider nært med Nord-sør-biblioteket, som svarer på spørsmål og veileder elever fra hele landet.

Nytt fra Global Skole

sopundervisning.PNG

Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning

Dette materiellet er utarbeidet av organisasjonen Sex og politikk. Formålet er å skape kunnskap om FNs bærekraftsmål på en engasjerende måte for elevene, med fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse.

budapest_parlament_CC0.jpg

Demokratiet i krise

Undervisningsopplegget inneholder artikler, film og bakgrunnsstoff om utfordringene til det liberale demokratiet. Det blir sett på i sammenheng hva som kjennetegner et fungerende demokrati.

OD2018mindre.jpg

Operasjon Dagsverk 2018: Frihet til å leve

Undervisningsopplegget belyser bakgrunnen for Israel/Palestina-konflikten, og konsekvensene for vanlig ungdom i Palestina. Her finner du praktiske øvelser, oppgaver og kahoots til ulike fag tilpasset undervisning på ungdoms- og videregående skole. OD samarbeider med FN-sambandet om undervisningsopplegget.

peruHeiverden (1).png

Urfolk: Hvem er egentlig urfolk?

Undervisningsopplegget, som kan brukes for både mellomtrinnet og ungdomskolen, er utviklet av Hei Verden. Opplegget inneholder film, oppgaver og lærerveiledning.

logo_fn_medium.jpg

Tårnet - Film om livet i en flyktningeleir

Med tekst og oppgaver som vil stimulere elevene til faglig nysgjerrighet og kunnskaper om palestinakonflikten, menneskerettighter og flyktninger.

Borgerkrig-i-Irak_CC.jpg

Ulike typer konflikter

Lær om hvordan FN og forskere skiller mellom ulike typer konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i en konflikt. Opplegget vil gi elevene et grunnlag for å utforske hvorfor en konflikt har blitt en krig, og hva som skal til for at det blir fred.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no