Informasjonsrådgiver - Verdens Beste NyheterSiste nyheter fra partnere i Global

Youth unemployment.jpg

Mer enn 70 millioner unge arbeidsledige i verden i dag

FN-sambandet | 21.11.2017

Ny ILO-rapport beregner at arbeidsledigheten globalt blant de unge forsetter å øke fra 13 prosent i 2016 til 13,1 prosent i 2017.

TC-Winston_8-Fijian-Government.JPG

COP23 - To skritt frem og ett tilbake

ForUM | 20.11.2017

FNs klimatoppmøte COP23 i Bonn ble lørdag morgen avsluttet på overtid. I de to uker lange forhandlingene var det ikke Trump og USAs rolle som ble den store utfordringen, men mistillit mellom rike land og utviklingsland.

unnamed.jpg

Den nødvendige omsorgen

SOS-barnebyer | 20.11.2017

Barn trenger omsorg for å utvikle seg og få tilgang til skole og helsetjenester. Der er det å sikre alle barn i en utsatt livssituasjon får vokse opp med stabil foreldreomsorg, nødvendig for å nå bærekraftsmålene og skape utvikling for mennesker og samfunn.

kaffe.jpg

Funker bærekraftige sertifiseringsordninger?

IEH | 20.11.2017

Fra 2010 har antall sertifiserte produkter økt flere hundre prosent, men fortsatt omfatter de merkede produktene lite av total produksjon.

Satellite.jpg

Ny giv for utviklingsforskningen

Norges Forskningsråd | 17.11.2017

Etter noen skrinne år for utviklingsforskning i Forskningsrådet er det nå stor aktivitet i Forskningsrådets nye program for utviklingsforskning, NORGLOBAL-2.

De-gangene-det-kunne-gaa-galt.jpg

De gangene det kunne gå galt

Norsk Folkehjelp | 14.11.2017

Lista over nestenulykker med atomvåpen er lang, og vi har flere ganger vært nære på atomkrig.

bigstock-Norwegian-Krone-Notes-Scattere-68797177.jpg

Når milliardene renner ut av skattekisten

Kirkens Nødhjelp | 14.11.2017

Her er tre av våre viktigste forslag til hvordan vi kan stanse selskapene som unngår å betale skatt, eller stanse dem som ulovlig flykter med sin kapital.

15615629804_67ff5f91c2_o-768x509.jpg

Sivilt samfunn som jobbskapere

Digni | 14.11.2017

HimalPartner har i samarbeid med Misjonsalliansen og Digni laget et ressurshefte som skal inspirere sivilt samfunn til å ta en enda mer aktiv rolle for å skape jobber i utviklingsland.

Kristoffer-Egeberg-NUPI-podcast-fredsnasjonen-Norge_system_toppbilde.jpg

Fredsnasjon eller realpolitisk kameleon?

NUPI | 14.11.2017

Podkast: Kristoffer Egeberg snakker om sin nye bok "Fredsnasjonen Norge", og diskuterer med NUPIs Karsten Friis og Halvard Leira norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

image.jpg

En god far – med lysende utsikter

Flyktninghjelpen | 14.11.2017

I flyktningleiren Azraq leker småbarnsfaren Hamad med døtrene sine. Her får han opplæring i elektronikk og vil bygge en ovn som kan holde familien varm i den kalde vinteren.

Jobb som frivillig?

Three interns to support our office in Kampala, Uganda

Søknadsfrist: 05.12.2017

WoMena, a Danish NGO focusing on implementation of reproductive health solutions, is currently looking for three interns to support our office in Kampala, Uganda.

Har du lyst til å jobbe med utforming av en kampanje om kapitalflukt?

Søknadsfrist: Snarest

Fellesrådet for Afrikas politiske kampanje for 2018 skal handle om kapitalflukt, og vi trenger kloke hoder som er opptatt av rettferdighet på kontinentet. Har du kunnskap om økonomi, politikk og kapitalflukt? Brenner du for kommunikasjon? For å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte? Vil du samarbeide med ledende akademiske og faglige miljø i Norge og afrikanske land?

Akershus Røde Kors Ungdom søker kandidater til Distriktsråd Ungdom

Søknadsfrist: Snarest

Røde Kors Ungdom er Røde Kors' ungdomsorganisasjon og jobber for å nå unge i sårbare livssituasjoner med aktivitet drevet av frivillige i våre lokalforeninger. Som medlem av distriktsrådet er du med på å tilrettelegge for aktivitet i lokallagene og veilede og støtte ungdom i lokalråd.

Distriktsråd Ungdom har månedlige møter og arrangerer samlinger og felles kurs for unge frivillige. Distriktsrådet er et bindeledd mellom Røde Kors på nasjonalt sentralt nivå, og lokalt nivå. Distriktsrådet arbeider også med internasjonalt distriktssamarbeid med Bcharre i Libanon og med ungdomsdelegater fra Madagaskar.

Akershus Røde Kors Ungdom driver aktivitetene Flyktningkompis, Gatemegling, sosiale møteplasser for ungdom, seksuell helse-opplæring, Aktivitet på mottak og kampanjearbeid. Akershus Røde Kors Ungdom ønsker å være til stede for unge i sårbare livssituasjoner, bedre livene til unge mennesker i lokalsamfunnet, sette fokus på humanitære behov blant unge og jobbe mot fordommer, rasisme, stigmatisering og diskriminering.

Vi ønsker kontakt med deg som er engasjert i ungdom, mellom 16 og 30 år og som ønsker å gjøre en innsats for Røde Kors i Akershus. Du får alt du trenger av kurs og opplæring i forbindelse med vervet. Som medlem av distriktsrådet får du nye venner, større nettverk og unik erfaring fra verdens største humanitære organisasjon.

For å melde interesse eller for mer informasjon, kontakt: lise.solvoll@redcross.no

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsråd (varemedlemmer)

Søknadsfrist: 30.11.2017

Røde Kors Ungdom er en landsdekkende ungdomsorganisasjon bestående av frivillige og tillitsvalgte. Vi er en del av den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen og representerer ungdom i det internasjonale ungdomsdemokratiet.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rådgi på vegne av frivillige og tillitsvalgte
 • Representere Røde Kors Ungdom

Når og hvor?
Landsrådet møtes til månedlig Landsrådsmøter i Oslo (Skype deltagelse er mulig). I tillegg vil det være representasjons oppdrag og jevnlig kontakt med mellom rådes medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1 årig,

Hvordan organiseres oppgavene?
Som rådgivende organ på ungdomsfeltet påvirker og utfordrer Røde Kors Ungdom resten av organisasjonen. Vi sikrer unges medvirkning i Norges Røde Kors sitt humanitære arbeid på nasjonal og internasjonalt nivå.

Vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms Landsråd som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden?
 • Ønsker å representere og lede unge frivillige i Norges største humanitære organisasjon?
 • Er mellom 15 og 30 år?

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:
Landsråd for Røde Kors Ungdom skal:
a) Videreutvikle og kvalitetssikre ungdomsorganisasjonens virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan og budsjett, og innenfor rammene av Røde Kors hovedprogram, strategi for Røde Kors Ungdom og vedtekter for Røde Kors Ungdom.
b) Rådgi, veilede og følge opp alle distriktsråd i Røde Kors Ungdom.
c) Bistå distriktsrådene i arrangering av distriktenes ungdomskonferanse.
d) Årlig arrangere og innkalle til Sentral ungdomskonferanse.
e) Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom å årlig invitere til ulike nasjonale samlinger.
f) Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors.
g) Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform.
h) Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg.
Det er opp til landsrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles.

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no

Merk e-posten med Landsråd

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Sentral Valgkomite (medlem og varamedlem)

Søknadsfrist: 30.11.2017

Valgkomitéen har ansvar for at det kommende Landsrådet blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rekruttere
 • Intervjue

Når og hvor?
Valgkomite bestemmer selv hyppigheten av sine møter (Skype deltagelse er mulig). I tillegg til møtevirksomhet og intervjuer vil det være jevnlig kontakt med mellom komiteens medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1 årig,

Hvordan organiseres oppgavene?
Komiteen setter selv opp egne møter (Skype deltagelse er mulig) Avtaler tid for å intervjue med kandidater og gjennomfører intervjuene Deltar på valgdagen

Vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms Landsråd som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden?
 • Ønsker å representere og lede unge frivillige i Norges største humanitære organisasjon?
 • Er mellom 15 og 30 år?

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:

En valgkomité har ansvar for at det kommende styret blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte, se § 8 Bestemmelser for valg i Røde Kors.1 Valgkomiteen

 • er ansvarlig overfor årsmøtet
 • skal innstille egnede kandidater for valg på årsmøtet/valgmøtet
 • skal sikre mangfold blant tillitsvalgte
 • skal forberede kandidatene på hva som venter dem av å sitte i et styre
 • skal praktisk tilrettelegge for valget
 • skal gi delegatene relevant informasjon om kandidatene og valgkomiteens innstilling

 

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no

Merk e-posten med Valgkomite

Unik mulighet for ledererfaring for deg som er 21 år+

Søknadsfrist: Snarest

CISV Buskerud er en internasjonal fredsorganisasjon for barn og unge, som trenger ledere til sine aktiviteter sommeren 2018. Vi arrangerer egen internasjonal barneleir, og vi sender barn og unge på internasjonale leirer i Norge og utlandet. Vil du bidra til vårt fredsarbeid og samtidig få verdifull erfaring og fantastiske opplevelser?

Vil du være med i FN-sambandets ungdomspanel?

Søknadsfrist: 01.12.2017

Lyst til å bli blogger for FN-sambandet? Har du mange meninger? Skrivekløe? Hodet fullt av tanker om verden vi lever i? Vi søker nye medlemmer til FN-sambandets ungdomspanel for 2018.

VIL DU BLI STYREMEDLEM ELLER VÆRE I KJERNETEATMET TIL OSLO AFRO ARTS?

Søknadsfrist: Snarest

Oslo Afro Arts Festival er i gang med å rekruttere medlemmer til sitt styre og kjerneteam.

Et STYREMEDLEM-VERV vil kreve at du stiller til 4 - 5 styremøter + 1 strategiseminar + Årsmøte per år. Hovedoppgaven er å bidra til å tenkte strategisk og langsiktig og bidra til at administrasjonen gjør en god jobb som løfter festivalen videre i en god og progressiv retning.

Styrevervet er en passiv rolle ifht selve gjennomføringen av festivalen, men det er selvsagt lov å stille som frivilllig under selve festivalen dersom det er ønskelig.

 

VI SER OGSÅ ETTER FØLGANDE ANDRE POSTER I FESTIVALEN:

KJERNETEAM:
1 markedsføringsassistent
1 frivilligkoordinator - assistent
1 produksjonsassistent (deler oppgaver med daglig leder).

 

PROGRAMKOMITE:
2 medlemmer av programkomiteen (lager programmet for festivalen 2018 i samarbeid med daglig leder).

Alt er på frivillig basis (foreløpig).

Dersom du er interessert i noe av dette, send oss en e-post innen 15. november på contact@osloafroarts.no.

Årsmøtet avholdes mandag 27. november kl. 18.00, mer info om dette kommer.

 

OM OSS

OAAF er en årlig festival som setter fokus på afro arts: Kunst og musikk med bakgrunn i afrikansk tradisjon og kultur. Festivalprogrammet byr på konserter, spoken-word/poesi, danseforestillinger, filmvisninger, workshops, foredrag og arrangementer for barn og unge, samt en utefestival med konserter, afrikansk marked, salgsboder, mat og aktiviteter for barn.

Siden 2014 har vi vært så heldige å ha et fantastisk team av frivillige som arbeider på festivalen. De frivillige er festivalens bærebjelke og selve kjernen for festivalens suksess. Uten dem ville ikke Oslo Afro Arts Festival eksistert. Som frivillig får du en unik opplevelse, bidrar til å gi barn og unge en arena for å utvikle sine talenter, så vel som en inkluderende, familievennlig og rimelig festival.

Mer om oss: www.osloafroarts.no / https://www.facebook.com/osloafroarts/