<![CDATA[Stillinger - Global ]]>http://www.global.no/stillinger/stillinger.rss no Fri, 14 Dec 2018 10:52:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[DAGLIG LEDER (VIKARIAT) ]]> Fri, 14 Dec 2018 10:52:00 GMT http://www.global.no/stillinger/daglig-leder-vikariat- http://www.global.no/stillinger/daglig-leder-vikariat- <![CDATA[Frivillighetskoordinator Bø Frivilligsentral (50% fast)]]> Fri, 14 Dec 2018 13:59:00 GMT http://www.global.no/stillinger/frivillighetskoordinator-bo-frivilligsentral-50-fast- http://www.global.no/stillinger/frivillighetskoordinator-bo-frivilligsentral-50-fast- <![CDATA[Prosjektleder - lederutvikling i Røde Kors Hjelpekorps]]> Fri, 14 Dec 2018 13:59:00 GMT http://www.global.no/stillinger/prosjektleder--lederutvikling-i-rode-kors-hjelpekorps http://www.global.no/stillinger/prosjektleder--lederutvikling-i-rode-kors-hjelpekorps <![CDATA[Systemekspert Agresso]]> Fri, 14 Dec 2018 13:58:00 GMT http://www.global.no/stillinger/systemekspert-agresso http://www.global.no/stillinger/systemekspert-agresso <![CDATA[Regnskapsførere]]> Fri, 14 Dec 2018 13:57:00 GMT http://www.global.no/stillinger/regnskapsforere http://www.global.no/stillinger/regnskapsforere <![CDATA[Education Programme Development Manager (PDM) - Bangladesh]]> Thu, 13 Dec 2018 16:13:00 GMT http://www.global.no/stillinger/education-programme-development-manager-pdm--bangladesh http://www.global.no/stillinger/education-programme-development-manager-pdm--bangladesh <![CDATA[Senior Treasury Officer (Portfolio Planning)]]> Thu, 13 Dec 2018 16:12:00 GMT http://www.global.no/stillinger/senior-treasury-officer-portfolio-planning- http://www.global.no/stillinger/senior-treasury-officer-portfolio-planning- <![CDATA[Programme adviser / Senior programme adviser and U4 TRIAL Coordinator and Programme adviser]]> Thu, 13 Dec 2018 16:09:00 GMT http://www.global.no/stillinger/programme-adviser--senior-programme-adviser-and-u4-trial-coordinator-and-programme-adviser http://www.global.no/stillinger/programme-adviser--senior-programme-adviser-and-u4-trial-coordinator-and-programme-adviser <![CDATA[Rådgiver avskogings- og konverteringsfrie forsyningskjeder i Kina ]]> Thu, 13 Dec 2018 10:09:00 GMT http://www.global.no/stillinger/radgiver-avskogings-og-konverteringsfrie-forsyningskjeder-i-kina http://www.global.no/stillinger/radgiver-avskogings-og-konverteringsfrie-forsyningskjeder-i-kina <![CDATA[Procurement Officer ]]> Thu, 13 Dec 2018 10:06:00 GMT http://www.global.no/stillinger/procurement-officer http://www.global.no/stillinger/procurement-officer <![CDATA[Budget Control Officer ]]> Thu, 13 Dec 2018 10:05:00 GMT http://www.global.no/stillinger/budget-control-officer http://www.global.no/stillinger/budget-control-officer <![CDATA[Human Resources Manager - Yemen]]> Thu, 13 Dec 2018 10:04:00 GMT http://www.global.no/stillinger/human-resources-manager--yemen http://www.global.no/stillinger/human-resources-manager--yemen <![CDATA[Consultant to conduct a mid-way review to assess implementation and goal achievement of a human rights project in Eurasia (2017-2020)]]> Wed, 12 Dec 2018 15:18:00 GMT http://www.global.no/stillinger/consultant-to-conduct-a-mid-way-review-to-assess-implementation-and-goal-achievement-of-a-human-rights-project-in-eurasia-2017-2020- http://www.global.no/stillinger/consultant-to-conduct-a-mid-way-review-to-assess-implementation-and-goal-achievement-of-a-human-rights-project-in-eurasia-2017-2020- <![CDATA[Programmerer for å utvikle verktøy for kjønnssensitive aktsomhetsvurderinger for næringslivet (oppdrag i Norge) ]]> Wed, 12 Dec 2018 10:21:00 GMT http://www.global.no/stillinger/programmerer-for-a-utvikle-verktoy-for-kjonnssensitive-aktsomhetsvurderinger-for-neringslivet-oppdrag-i-norge- http://www.global.no/stillinger/programmerer-for-a-utvikle-verktoy-for-kjonnssensitive-aktsomhetsvurderinger-for-neringslivet-oppdrag-i-norge- <![CDATA[Vil du lede viktig nasjonal satsing for voldsutsatte kvinner?]]> Wed, 12 Dec 2018 10:29:00 GMT http://www.global.no/stillinger/vil-du-lede-viktig-nasjonal-satsing-for-voldsutsatte-kvinner- http://www.global.no/stillinger/vil-du-lede-viktig-nasjonal-satsing-for-voldsutsatte-kvinner- <![CDATA[Adviser on Roma and Sinti Issues ]]> Tue, 11 Dec 2018 13:53:00 GMT http://www.global.no/stillinger/adviser-on-roma-and-sinti-issues http://www.global.no/stillinger/adviser-on-roma-and-sinti-issues <![CDATA[Kontroller / økonomirådgiver ]]> Mon, 10 Dec 2018 21:42:00 GMT http://www.global.no/stillinger/kontroller--okonomiradgiver http://www.global.no/stillinger/kontroller--okonomiradgiver <![CDATA[Field Support Team (FST) - WASH Cluster Coordinator ]]> Mon, 10 Dec 2018 15:46:00 GMT http://www.global.no/stillinger/field-support-team-fst--wash-cluster-coordinator http://www.global.no/stillinger/field-support-team-fst--wash-cluster-coordinator <![CDATA[Projektledare]]> Mon, 10 Dec 2018 15:12:00 GMT http://www.global.no/stillinger/projektledare http://www.global.no/stillinger/projektledare <![CDATA[Frivillighetskoordinator Migrasjon (Vikariat Kristiansand)]]> Mon, 10 Dec 2018 13:44:00 GMT http://www.global.no/stillinger/frivillighetskoordinator-migrasjon-vikariat-kristiansand- http://www.global.no/stillinger/frivillighetskoordinator-migrasjon-vikariat-kristiansand- <![CDATA[Daglig leder Kristiansand Røde Kors (vikariat)]]> Mon, 10 Dec 2018 13:42:00 GMT http://www.global.no/stillinger/daglig-leder-kristiansand-rode-kors-vikariat- http://www.global.no/stillinger/daglig-leder-kristiansand-rode-kors-vikariat- <![CDATA[Operations Manager Lebanon ]]> Fri, 07 Dec 2018 16:31:00 GMT http://www.global.no/stillinger/operations-manager-lebanon http://www.global.no/stillinger/operations-manager-lebanon <![CDATA[Mentor med bakgrunn i elektrofag og erfaring med installering av solcelleanlegg ]]> Fri, 07 Dec 2018 16:28:00 GMT http://www.global.no/stillinger/mentor-med-bakgrunn-i-elektrofag-og-erfaring-med-installering-av-solcelleanlegg http://www.global.no/stillinger/mentor-med-bakgrunn-i-elektrofag-og-erfaring-med-installering-av-solcelleanlegg <![CDATA[Seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om högre utbildning]]> Fri, 07 Dec 2018 16:27:00 GMT http://www.global.no/stillinger/seniorradgivare-till-det-nordiska-samarbetet-om-hogre-utbildning http://www.global.no/stillinger/seniorradgivare-till-det-nordiska-samarbetet-om-hogre-utbildning <![CDATA[Pilotprosjekt – Avfallsgjenvinning / Waste to Value ]]> Fri, 07 Dec 2018 14:03:00 GMT http://www.global.no/stillinger/pilotprosjekt-avfallsgjenvinning--waste-to-value http://www.global.no/stillinger/pilotprosjekt-avfallsgjenvinning--waste-to-value <![CDATA[Fundraiser Trondheim]]> Fri, 07 Dec 2018 14:01:00 GMT http://www.global.no/stillinger/fundraiser-trondheim http://www.global.no/stillinger/fundraiser-trondheim <![CDATA[Seniorrådgiver ]]> Fri, 07 Dec 2018 13:58:00 GMT http://www.global.no/stillinger/ledig-stilling-seniorradgiver http://www.global.no/stillinger/ledig-stilling-seniorradgiver <![CDATA[Senior Technical Specialist - International Climate Trust Funds*]]> Thu, 06 Dec 2018 20:25:00 GMT http://www.global.no/stillinger/senior-technical-specialist--international-climate-trust-funds http://www.global.no/stillinger/senior-technical-specialist--international-climate-trust-funds <![CDATA[Økonomi- og administrasjonsmedarbeider]]> Thu, 06 Dec 2018 09:07:00 GMT http://www.global.no/stillinger/okonomi-og-administrasjonsmedarbeider http://www.global.no/stillinger/okonomi-og-administrasjonsmedarbeider <![CDATA[Organisasjonssekretær i 30 prosent fast stilling]]> Wed, 05 Dec 2018 15:18:00 GMT http://www.global.no/stillinger/organisasjonssekreter-i-30-prosent-fast-stilling http://www.global.no/stillinger/organisasjonssekreter-i-30-prosent-fast-stilling <![CDATA[Logistikk-konsulent ]]> Wed, 05 Dec 2018 15:23:00 GMT http://www.global.no/stillinger/logistikk-konsulent http://www.global.no/stillinger/logistikk-konsulent <![CDATA[Assistant Research Officer ]]> Wed, 05 Dec 2018 15:21:00 GMT http://www.global.no/stillinger/assistant-research-officer http://www.global.no/stillinger/assistant-research-officer <![CDATA[Norec (Fredskorpset) søker trainee innan fleire spennande fagfelt ]]> Wed, 05 Dec 2018 12:48:00 GMT http://www.global.no/stillinger/norec-fredskorpset-soker-trainee-innan-fleire-spennande-fagfelt http://www.global.no/stillinger/norec-fredskorpset-soker-trainee-innan-fleire-spennande-fagfelt <![CDATA[Oppdrag som Mentor ]]> Wed, 05 Dec 2018 10:47:00 GMT http://www.global.no/stillinger/oppdrag-som-mentor http://www.global.no/stillinger/oppdrag-som-mentor <![CDATA[Education Specialist - Colombia]]> Wed, 05 Dec 2018 09:16:00 GMT http://www.global.no/stillinger/education-specialist--colombia http://www.global.no/stillinger/education-specialist--colombia <![CDATA[Praktikant med fokus på bæredygtig udvikling og 2030 Agendaen]]> Wed, 05 Dec 2018 09:14:00 GMT http://www.global.no/stillinger/praktikant-med-fokus-pa-beredygtig-udvikling-og-2030-agendaen http://www.global.no/stillinger/praktikant-med-fokus-pa-beredygtig-udvikling-og-2030-agendaen <![CDATA[Regionrådgiver]]> Wed, 05 Dec 2018 09:12:00 GMT http://www.global.no/stillinger/regionradgiver http://www.global.no/stillinger/regionradgiver <![CDATA[Klimarådgiver]]> Tue, 04 Dec 2018 15:54:00 GMT http://www.global.no/stillinger/klimaradgiver http://www.global.no/stillinger/klimaradgiver <![CDATA[ICLA Programme Development Manager (PDM) - Bangladesh]]> Tue, 04 Dec 2018 13:34:00 GMT http://www.global.no/stillinger/icla-programme-development-manager-pdm--bangladesh http://www.global.no/stillinger/icla-programme-development-manager-pdm--bangladesh <![CDATA[Kjenner du noen tøff nok til å redde liv? ]]> Mon, 03 Dec 2018 15:12:00 GMT http://www.global.no/stillinger/kjenner-du-noen-toff-nok-til-a-redde-liv- http://www.global.no/stillinger/kjenner-du-noen-toff-nok-til-a-redde-liv- <![CDATA[Assistant Officer on CTHB ]]> Mon, 03 Dec 2018 14:08:00 GMT http://www.global.no/stillinger/assistant-officer-on-cthb http://www.global.no/stillinger/assistant-officer-on-cthb <![CDATA[Institutional Partnerships Manager]]> Mon, 03 Dec 2018 12:05:00 GMT http://www.global.no/stillinger/institutional-partnerships-manager http://www.global.no/stillinger/institutional-partnerships-manager <![CDATA[Emergency Manager]]> Mon, 03 Dec 2018 12:04:00 GMT http://www.global.no/stillinger/emergency-manager http://www.global.no/stillinger/emergency-manager <![CDATA[Warehouse Coordinator - South Sudan]]> Fri, 30 Nov 2018 14:37:00 GMT http://www.global.no/stillinger/warehouse-coordinator--south-sudan http://www.global.no/stillinger/warehouse-coordinator--south-sudan <![CDATA[Field Safety & Security Coordinator - South Sudan]]> Fri, 30 Nov 2018 14:35:00 GMT http://www.global.no/stillinger/field-safety--security-coordinator--south-sudan http://www.global.no/stillinger/field-safety--security-coordinator--south-sudan <![CDATA[Administrativ koordinator till avdelningen för kultur och resurser]]> Thu, 29 Nov 2018 15:19:00 GMT http://www.global.no/stillinger/administrativ-koordinator-till-avdelningen-for-kultur-och-resurser http://www.global.no/stillinger/administrativ-koordinator-till-avdelningen-for-kultur-och-resurser <![CDATA[Country Programme Manager Afghanistan]]> Thu, 29 Nov 2018 09:07:00 GMT http://www.global.no/stillinger/country-programme-manager-afghanistan http://www.global.no/stillinger/country-programme-manager-afghanistan <![CDATA[Country Programme Manager Pakistan]]> Thu, 29 Nov 2018 09:06:00 GMT http://www.global.no/stillinger/country-programme-manager-pakistan http://www.global.no/stillinger/country-programme-manager-pakistan <![CDATA[Regional Finance Manager Africa]]> Thu, 29 Nov 2018 09:05:00 GMT http://www.global.no/stillinger/regional-finance-manager-africa http://www.global.no/stillinger/regional-finance-manager-africa <![CDATA[Country Technical Delegate - WASH Iraq]]> Thu, 29 Nov 2018 09:05:00 GMT http://www.global.no/stillinger/country-technical-delegate--wash-iraq http://www.global.no/stillinger/country-technical-delegate--wash-iraq <![CDATA[Country Technical Delegate - Health Iraq]]> Thu, 29 Nov 2018 09:04:00 GMT http://www.global.no/stillinger/country-technical-delegate--health-iraq http://www.global.no/stillinger/country-technical-delegate--health-iraq <![CDATA[Deputy Regional Representative MENA]]> Thu, 29 Nov 2018 09:03:00 GMT http://www.global.no/stillinger/deputy-regional-representative-mena http://www.global.no/stillinger/deputy-regional-representative-mena <![CDATA[Obstetrician/Gynecologist for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:59:00 GMT http://www.global.no/stillinger/obstetrician-gynecologist-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/obstetrician-gynecologist-for-emergency-response-operations <![CDATA[Pediatrician for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:58:00 GMT http://www.global.no/stillinger/pediatrician-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/pediatrician-for-emergency-response-operations <![CDATA[Physiotherapist for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:57:00 GMT http://www.global.no/stillinger/physiotherapist-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/physiotherapist-for-emergency-response-operations <![CDATA[X-ray Technicians for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:56:00 GMT http://www.global.no/stillinger/x-ray-technicians-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/x-ray-technicians-for-emergency-response-operations <![CDATA[Operating Theatre Nurse for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:55:00 GMT http://www.global.no/stillinger/operating-theatre-nurse-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/operating-theatre-nurse-for-emergency-response-operations <![CDATA[Surgeon for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:54:00 GMT http://www.global.no/stillinger/surgeon-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/surgeon-for-emergency-response-operations <![CDATA[Anesthesiologist for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:52:00 GMT http://www.global.no/stillinger/anesthesiologist-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/anesthesiologist-for-emergency-response-operations <![CDATA[Midwife for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:51:00 GMT http://www.global.no/stillinger/midwife-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/midwife-for-emergency-response-operations <![CDATA[Finance and Administration Delegate for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:50:00 GMT http://www.global.no/stillinger/finance-and-administration-delegate-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/finance-and-administration-delegate-for-emergency-response-operations <![CDATA[Public Health Delegates and Field Epidemiologists for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:49:00 GMT http://www.global.no/stillinger/public-health-delegates-and-field-epidemiologists-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/public-health-delegates-and-field-epidemiologists-for-emergency-response-operations <![CDATA[WASH Delegates for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:48:00 GMT http://www.global.no/stillinger/wash-delegates-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/wash-delegates-for-emergency-response-operations <![CDATA[Technician Delegate for Emergency Response Operations]]> Thu, 29 Nov 2018 08:47:00 GMT http://www.global.no/stillinger/technician-delegate-for-emergency-response-operations http://www.global.no/stillinger/technician-delegate-for-emergency-response-operations <![CDATA[Teamleder/Seniorrådgiver programkvalitet og frivillighet]]> Wed, 28 Nov 2018 16:38:00 GMT http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-programkvalitet-og-frivillighet-1 http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-programkvalitet-og-frivillighet-1 <![CDATA[Teamleder/Seniorrådgiver organisasjonsutvikling]]> Wed, 28 Nov 2018 16:37:00 GMT http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-organisasjonsutvikling http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-organisasjonsutvikling <![CDATA[Teamleder/Seniorrådgiver programkvalitet og frivillighet]]> Mon, 26 Nov 2018 16:26:00 GMT http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-programkvalitet-og-frivillighet http://www.global.no/stillinger/teamleder-seniorradgiver-programkvalitet-og-frivillighet <![CDATA[Lead Regional Technical Specialist- Agronomy]]> Mon, 26 Nov 2018 10:50:00 GMT http://www.global.no/stillinger/lead-regional-technical-specialist-agronomy http://www.global.no/stillinger/lead-regional-technical-specialist-agronomy <![CDATA[Byaksjonsleder Oslo for TV-aksjonen NRK CARE 2019]]> Thu, 22 Nov 2018 14:23:00 GMT http://www.global.no/stillinger/byaksjonsleder-oslo-for-tv-aksjonen-nrk-care-2019 http://www.global.no/stillinger/byaksjonsleder-oslo-for-tv-aksjonen-nrk-care-2019 <![CDATA[Veileder ]]> Thu, 22 Nov 2018 10:55:00 GMT http://www.global.no/stillinger/veileder http://www.global.no/stillinger/veileder <![CDATA[Deputy Treasurer / Finance Manager]]> Wed, 21 Nov 2018 15:21:00 GMT http://www.global.no/stillinger/deputy-treasurer--finance-manager http://www.global.no/stillinger/deputy-treasurer--finance-manager <![CDATA[Spesialrådgiver Sahel, basert i Bamako, Mali]]> Tue, 20 Nov 2018 17:41:00 GMT http://www.global.no/stillinger/spesialradgiver-sahel_-basert-i-bamako_-mali http://www.global.no/stillinger/spesialradgiver-sahel_-basert-i-bamako_-mali <![CDATA[Doctoral Researcher: Judicial behavior in conflict-affected societies]]> Fri, 16 Nov 2018 12:47:00 GMT http://www.global.no/stillinger/doctoral-researcher-judicial-behavior-in-conflict-affected-societies http://www.global.no/stillinger/doctoral-researcher-judicial-behavior-in-conflict-affected-societies