Equinor i Angola - 2.jpg

Bidrar Norge og Equinor til underutvikling i Angola?

I de senere årene har politikere, Norad og næringslivsaktører kappes om å fremme ansvarlig næringsliv som nøkkelen til utvikling i Afrika. I praksis er det ikke alltid samsvar mellom liv og lære. Etter oppslag i Stavanger Aftenbladet reises det igjen spørsmål ved virksomheten til en av de største norske næringslivsaktørene i Afrika: Equinor, som utvinner olje i Angola. Bidrar de i realiteteten til korrupsjon og underutvikling i stedet for bærekraftig utvikling? På nytt har sivilsamfunn og forskere kastet seg inn i debatten og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt om en redegjørelse fra olje- og energiminiser Tina Bru (H).

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

024_Mazars_Venez_Migrants_COL.jpg

Covid-19 fører til sult for flyktninger

Flyktninghjelpen

Mer enn tre fjerdedeler av mennesker som er rammet av konflikt eller som lever på flukt har mistet inntekt siden starten av koronapandemien. Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash.jpg

Norge kan bli hengende etter resten av Europa

ForUM

EU øker ambisjonsnivået kraftig fra 40 til 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Det nye måltallet tangerer Norges ambisjoner om 50-55 prosent kutt. Men EUs strategi for å nå målet, gjør at EU, i motsetning til Norge, viser reell vilje til å nå sin ambisjon.

Familie som flykter Venezuela foto UNICEF.jpg

Rapport om menneskerettighetsbrudd i Venezuela

FN-sambandet

I rapporten fra 15.september skrives det om systematisk bruk av vold og terror rettet mot både politisk opposisjon og sivilbefolkningen i landet.

side-67---beach-seine-fishery-in-benin.-the-nansen-programme-assists-benin-ivory-coast-and-togo-in-implementing-their.jpg

Økt støtte til småskalafiskere og innsatsen mot ulovlig fiske

Norad

En liten, men ikke uviktig, prosent av det norske bistandsbudsjettet går til å sikre bærekraftig produksjon av fisk og sjømat. Norge og Norads Fisk for utvikling-program økte i fjor støtten til småskalafiskere i utviklingsland og bekjempelse av ulovlig fiske.

SD11.jpg

Habitatdagen 2020 om pandemier og framtidens byer

Habitat Norge

90 prosent av alle pandemitilfeller har utviklet seg urbant. Hvordan verdens byer og tettsteder skal møte utfordringen og andre globale kriser under utvikling blir hovedtemaet for årets Habitat dag 5. oktober.

klimastreik_jorgen-naess-karlsen-nu_nett_550_366.jpg

Derfor klarer vi å løse klimautfordringen

FIVH

Å løse klimautfordringen i tide vil bli vanskelig. Men det er absolutt mulig. Jo før vi snur utviklingen, desto mindre skade. Jo før vi handler, desto billigere blir det.

Forside-IMG_7119-Valdres-Myr-Skog-Vassdrag-Foto-Adrian-Lombardo-1.jpg

Norge har sviktet naturen

ForUM

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

NUPI_J_Wilhelmsen_04_system_liste_artikkel.jpg

Skjervheimprisen til Julie Wilhelmsen

NUPI

Wilhelmsen mottar prisen for sitt viktige bidrag til den offentlige debatten, spesielt gjelder dette Norges forhold til Russland.

UNGA 2019 .jpg

Historisk virtuell toppmøteuke i FN

FN-sambandet

Verdens statsledere og ministre er blitt bedt om å spille inn taler på video istedenfor å reise til New York for å holde innlegg i FNs generaldebatt.

Landbruk-Ivan-bandura.jpg

Hvordan går vi fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken?

ForUM

I helgen deltok ForUM på Globaliseringskonferansen hvor vår rådgiver Lillian Bredal Eriksen holdt innlegg om bærekraftige matsystemer på et arrangementet om agroøkologi.

sajid-og-minister-mat.jpg

Slik diskrimineres trosminoriteter under korona-pandemien

Stefanusalliansen

Korona-viruset diskriminerer ikke. Men tros- og livssynsminoriteter diskrimineres på en rekke måter i måten viruset møtes på.

2020-Bonga-group-Uganda-Moyo-SST-30356- Photo_Kristin_Marie_Skaar.jpg

Operasjon Dagsverk støtter ungdom på flukt fra en glemt krise

Operasjon Dagsverk

Årets Operasjon Dagsverk (OD) støtter flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid gjennom utdanning og livsmestring.

Morten-Boaas_ny_system_liste_artikkel.jpg

10 ting å tenke på før, under og etter feltarbeid på voldelige steder

NUPI

Fra hemmelige motorsykkelturer i Kongo til ubehagelige møter i mørke bakgårder i Mali. 22 forskere forteller åpent og ærlig om feil og lærdommer fra feltarbeid i konfliktsoner i Morten Bøås’ og Berit Bliesemann de Guevaras nye bok.

TVA-2019-Achuar-Peru-IMG_6326.JPG

Seier for urfolk og regnskogen i Peru

Regnskogfondet

Det chilenske oljeselskapet GeoPark har skrinlagt planene om oljeutvinning i oljeblokk 64 i peruansk Amazonas etter langvarig press fra Wampis- og Achuarfolket med støtte fra Regnskogfondet.

Belarus.jpg

- Slik kan FN håndtere anklager om tortur og politisk forfølgelse i Hviterussland

FN-sambandet

I Hviterussland møtes demonstranter og politi i gatene. Det rapporteres hyppig i medier om brudd på menneskerettighetene, og situasjonen blir stadig mer anspent. Slik kan FN håndtere situasjonen, mener menneskerettighetforkjemper.

Utviklingsdebatt

Ett år etter Nobelprisen til Etiopias statsminister: Norge har tapt verdens største fredsinvestering

Aftenposten (meninger) | 27.09.2020

Kronikk av Teshome Hunduma (Norsk-etiopier og doktorgradsstipendiat ved NMBU): I sommer kom Thomas Hammarberg, en svensk diplomat, politiker, lærer og journalist med klare krav til svenske politikere. Jeg deler hans krav, så også norske politikere kan lese dem. Norge bør bruke sine bistandsmidler og legge til rette for en reell dialog med regjeringen i Etiopia, sivilsamfunnet og opposisjonen. Jeg oppfordrer utenriksministeren og utviklingsministeren til å ta ledelsen: Ta opp spørsmålet om demokratisk utvikling i Etiopia med representanter for den etiopiske regjeringen.

Et tilbakeblikk fra år 2050 til det avgjørende koronaåret 2020

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.09.2020

Kronikk av Jan Erik Karlsen (Professor emeritus i endringsledelse, UiS): I 2020 ga FNs klimapanel oss et knapt tiår på å redde kloden fra økologisk undergang, og det krevde modige tiltak. I dag – i år 2050 – ser vi at det vi gjorde var riktig. Det paradoksale er at vi fikk hjelp av en ubuden gjest, den globale koronapandemien so for alvor brøt ut i 2020. I pandemiens spor fulgte store økonomiske og sosiale sjokk, men også global oppslutning om en «ny bærekraftig normal».

Koronakrisen har styrket EU (klima)

DN+ | 27.09.2020

Kronikk av stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap): Europas Grønne Giv peker mot en fremtid som er fornybar, sirkulær og bærekraftig. En massiv utbygging av fornybar energi skal muliggjøre kraftige reduksjoner av bruken av kull, olje og gass allerede innen 2030 og full avkarbonisering innen 2050. Unionen forener her en ambisiøs klimapolitikk med en storslått plan for nyindustrialisering og teknologisk ledelse. Planen griper dypt inn i samtlige sektorer; i energi, transport, industri, landbruk, bygg, anlegg og finans, og det skal utarbeides omforente veikart og et detaljert klassifiseringssystem («taksonomi») for hva som faktisk er å anse som «grønt».

Forbudet vil engasjere atomvåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 26.09.2020

Debatt av tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og tidligere utenriksminister og forsvarsminister Bjørn Tore Godal: Utenriksministeren hevder at ikkespredningsavtalen kan undermineres av forbudstraktaten. Dersom dette var sannsynlig, ville vi ikke anbefalt regjeringen å undertegne den. Det som underminerer ikkespredningsavtalen, er at USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike bruker den til å legitimere sin besittelse og modernisering av atomvåpen. Norges ståsted må være at atomvåpen ikke bør være lovlige for noen.

Bistand er viktigere enn noensinne

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.

Omdømmerisikoen for både Norge og Equinor bør tas opp til bred diskusjon

E24 (meninger) | 23.09.2020

Kronikk av Arne Wiig (Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt), Rune Jansen Hagen (professor ved Universitetet i Bergen) og Ivar Kolstad (førsteamanuensis ved NHH): Det er avdekket at Equinor ikke har sørget for mekanismer som sikrer byggingen av et tiltenkt forskningssenter i regi av statsoljeselskapet Sonangol, og at det også er bevilget store summer til ubundne formål, uten at Equinor vet hva som har skjedd med pengene. Til sammen utgjør overføringene til Sonangol over 700 millioner kroner. Debatten er viktig fordi Angola er et eksempel på et land som er rammet av den såkalte ressursforbannelsen. Til tross for rike olje- og diamantforekomster, er den økonomiske veksten negativ, fattigdommen høy og befolkningens helse skral.

«Klimaaktivister» – her er sannheten

VG (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp): I et forsøk på å ramme kritisk infrastruktur midt under en pågående pandemi tok aktivistene til orde for å legge ned oljenæringen og en rekke andre industriarbeidsplasser, og oppfordret politikere til å «fortelle sannheten». La meg gjøre et forsøk på det siste. For sannheten er den at verden i overskuelig fremtid vil trenge olje og gass, slik at stadig flere mennesker som er langt mindre privilegerte enn norske klimaaktivister utstyrt med siste versjon av iPhone og offentlige velferdsgoder, kan løftes ut av fattigdom og elendighet.